Verdriet, angst, boosheid: van klacht naar kracht

Veel mensen hebben last van psychische klachten. Er is bijna niemand te vinden, die niet tijdens het leven eens een lastige periode doormaakt. Stress, klachten en moeilijke emoties zijn een deel van het leven. Een echt probleem in de vorm van een stoornis of een ziekte worden deze klachten pas als de lastige emoties en de bijhorende gevolgen, zoals slecht slapen of eten, langer aanhouden dan een half jaar.

Maar als mensen hun klachten meteen serieus nemen en de onderliggende probleem aanpakken, eventueel samen met een coach, worden de klachten snel beter. Het resultaat van reflectie en actie is dan niet alleen herstel, maar veerkacht, een hogere emotionele en persoonlijke competentie. Van klacht nar kracht!

Emotionele Intelligentie emotie ervaringen begrippen veerkracht welzijn psychologie wandelcoach den haag gedragsverandering
Van klacht naar kracht: Emotionele Intelligentie
Lees verder “Verdriet, angst, boosheid: van klacht naar kracht”

Zelfdiagnose via Social Media

Zelfdiagnose via Social Media Van Ooijen TikTok Stoornis identiteit Tourette neurodivergentie ADHD, autisme identiteit besmetting stoornis

Staatssecretaris Van Ooijen heeft recentelijk op onwenselijk zelfdiagnose via social media gewezen. Van Ooijen spreekt ook over de onwenselijke “grenzeloze groei” van de jeugdzorg. Terwijl jongeren en gezinnen met ernstige problemen zeker professionele hulp moeten krijgen, is het onwenselijk dat iedereen bij gevoelens van onzekerheid en bezorgdheid professionele hulp vraagt. Terecht vindt de staatssecretaris dat niet alle problemen bij de jeugdzorg moeten belanden, maar dat de bredere samenleving (sport- en muziekverenigingen, kerken en buurt- en inloophuizen) hulp en steun kan en moet bieden.

Opvoeding en opvoedingsproblemen moeten ook naar mijn mening inderdaad in eerste instantie van de bredere gemeenschappen worden opgevangen voordat specialistische zorg aan de orde is. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft hier een belangrijke bijdrage over geschreven.

Het Trimbos-Instituut biedt bijvoorbeeld uitstekende informatie voor preventieve interventies voor scholen op het gebied van mentale weerbaarheid en het bevorderen van mentaal welbevinden.

Lees verder “Zelfdiagnose via Social Media”

Weerstand tegen online-manipulatie

(Mp3-Podcast onderaan het bericht)

Veel mensen maken zich zorgen over de manipulatieve technieken van de grote social mediaplatforms, die doelgericht aandacht trekken om geld te verdienen. Zo wakkeren online media vaak met triggerende berichten emotie en sensatie aan.

Podcast

Lees verder “Weerstand tegen online-manipulatie”

Intuïtief versus wetenschappelijk denken

Intuïtief versus wetenschappelijk denken kennis wetenschap waarheid Complottheorieën feilbaarheidsbeginsel empirie gemeenschap denkfouten

Mensen hebben in wezen twee verschillende systemen om kennis over hun omgeving en de wereld te verzamelen: een intuïtief en een systematisch denksysteem. Beide kennissystemen, intuïtief versus wetenschappelijk denken, werken samen. Beide kennissystemen zijn noodzakelijk voor ieder mens.

Lees verder “Intuïtief versus wetenschappelijk denken”

Emotie, cognitie en gedragsverandering

(podcast onderaan)

Sociale cognitie: emotie en cognitie samen

Om het samenspel tussen emotie en cognitie te begrijpen moeten we eerst naar het begrip “sociale cognitie” kijken, dat wil zeggen, de manier waarop mensen waarnemen en denken. Emotie en cognitie komen hierbij samen.

Sociale cognitie is een belangrijk begrip uit de sociale psychologie. Het betekent dat menselijke perceptie en denken sterk bepaald wordt door sociale relaties. Natuurlijk gaat sociale cognitie over het waarnemen en interpreteren van het gedrag van anderen. Maar sociale denkprocessen gaan veel verder en omvatten ook een groot gedeelte van de perceptie van dingen en feiten.

Emotie cognitie hersenen gedragsverandering heuristiek bias Kahneman gewoontes nudging automatisch denken rationeel sturen denken plannen
Maria Trepp

Podcast

Lees verder “Emotie, cognitie en gedragsverandering”

Cognitieve denkfout: planning fallacy

cognitieve-bias-denkfout-heuristiek-planning-fallacy-sociale-psychologie-redenen-tips-optimisme-kosten-werkvloer-management-plannen-deadline.jpeg
Maria Trepp

Podcast

cognitieve bias planning fallay

Heb je het wel eens meegemaakt, dat je overoptimistisch was over je eigen planning, bijvoorbeeld toen je een werkstuk of scriptie moest inleveren en dacht dat het stuk in 3-4 weken makkelijk klaar zou zijn, en het uiteindelijk een half jaar duurde?

Of werd er in jouw gemeente een weg of een gebouw gepland dat tijd en kosten schrijnend overschreed? Het fenomeen, dat projecten veel meer tijd (en vaak ook geld) kosten dan gepland zien we overal, individueel en in organisaties.

Lees verder “Cognitieve denkfout: planning fallacy”

Ecopsychologie: sociale invloed voor duurzaamheid

Hoe kunnen psychologische inzichten helpen, om milieuvriendelijk en duurzaam gedrag en klimaatbestendige ontwikkeling te ondersteunen? Resultaten uit sociaalpsychologisch onderzoek over sociale invloed, duurzaamheid, gedrag en gedragsverandering geven aanwijzingen.

duurzaamheid psychologie klimaat gedrag dilemma sociale invloed motivatie speltheorie nudging communicatie voorbeeld reputatie milieu

podcast

Lees verder “Ecopsychologie: sociale invloed voor duurzaamheid”