Betere zelfkennis

Hoe kennen we ons zelf en hoe nauwkeurig is onze zelfkennis?

zelfjennis

Introspectie en zelfreflectie

Een manier om zelfkennis op te doen is introspectie, het “naar binnen kijken”: stilstaan en interne toestanden waarnemen, zowel mentale als ook emotionele. Dit soort introspectie lijkt de eenvoudigste en meest voor de hand liggende manier te zijn om zelfkennis vergroten. Het lijkt vanzelf te spreken dat iedereen zichzelf het beste onder de loep kan nemen en nadenken over de redenen voor de eigen gevoelens of gedragingen. Maar onderzoek laat zien dat mensen zichzelf vaak minder goed kennen dan ze denken.

Mensen kennen zichzelf niet goed:

*Mensen verwerken voortdurend veel informatie tegelijk. Veel informatie wordt automatisch en dus zonder bewustzijn verwerkt. Zo zijn mensen zich vaak niet bewust van de meest directe oorzaken van hun gedachten of gedrag, zoals talloze experimenten laten zien.

*Introspectie is ook beperkt, omdat mensen meestal gemotiveerd zijn ongewenste en onaangename gedachten en ervaringen uit het geheugen of bewustzijn te houden. Toch zijn deze gedachten en ervaringen van invloed op hun gedrag.

*Een derde probleem is dat mensen de neiging hebben hun positieve eigenschappen te overschatten (of juist te onderschatten, in het geval van depressieve depressieve klachten, zie hieronder). De meeste mensen (en vooral ook de meest gezonde !) denken dat ze beter zijn dan gemiddeld. Mensen denken, dat zij aantrekkelijker, vaardiger of sportiever zijn en betere beslissingen nemen, hoewel het statistisch gezien onmogelijk is dat de meeste personen beter zijn dan gemiddeld.

“Illusoire superioriteit”

Dit wordt “Illusory superiority” genoemd, een systematische cognitieve “bias” (denkfout). Illusoire superioriteit is een toestand van cognitieve vooringenomenheid waarin iemand zijn eigen kwaliteiten en bekwaamheden overschat ten opzichte van dezelfde kwaliteiten en bekwaamheden van andere mensen. Illusoire superioriteit is een van de vele positieve illusies met betrekking tot het zelf, die duidelijk naar voren komen in verschillende studies. Bijvoorbeeld onderzoek naar opvattingen over de eigen intelligentie, de effectieve uitvoering van taken en tests, en het bezit van wenselijke persoonlijke kenmerken en persoonlijkheidskenmerken.

zelfkennis

Dergelijke illusies kunnen ons helpen ons beter te voelen en actief te zijn en risico’s te nemen. Maar zij hinderen ons in situaties, waar een meer nauwkeurige zelfkennis nuttig zou zijn, bijvoorbeeld bij het kiezen van baan of partner, of als verandering van gedrag noodzakelijk of wenselijk is.

Het depressieve zelfbeeld

Emotie cognitie denken gevoel

De gedachtenschema’s die aan een depressief zelfbeeld ten grondslag liggen kenmerken zich volgens de cognitieve psycholoog Aron Beek door drie verschillende hoofdonderwerpen:

  • ideeën over eigen waardeloosheid en schuld,
  • gedachten over de onrechtvaardigheid en liefdeloosheid van de wereld en andere mensen,
  • en gedachten over de hopeloosheid van de toekomst.

Wie last heeft van dergelijke klachten kan het beste contact opnemen met een psycholoog of coach. Cognitieve gedragstherapie is de beste manier om te leren met depressieve gedachten, gevoelens en zelfbeeld om te gaan.

Door de ogen van anderen

feedback-ogen-anderen zelfkennis

We leren veel over onszelf uit de verbale reacties van anderen en door te observeren hoe andere mensen op ons reageren. Het idee dat we leren wie we zijn door onszelf zien door de ogen van anderen is getest in vele studies, maar blijkt te slechts ten dele juist. Mensen zien zich weliswaar zelf zoals zij DENKEN dat anderen hun waarnemen, maar uit onderzoek blijkt dat deze aannames vaak niet goed kloppen met de daadwerkelijke evaluaties van anderen. Andere mensen hebben heel andere informatie beschikbaar over ons dan we zelf. Ze zien ons van buiten door hun eigen bril, gekleurd door hun ervaring en motieven en weten vaak niet hoe we ons werkelijk voelen of wat we denken. Daarom zijn de mensen uit onze omgeving vaak beter in het observeren van waarneembaar gedrag, en zijn onze zelfpercepties beter om interne processen (bijvoorbeeld gevoelens) te beschrijven.

Filters

En ook wat de mening van anderen betreft hebben we filters, “biases” en illlusies, zoals een“self-protection bias”, die ons kan hinderen de kritiek of afwijkende mening van anderen waar te nemen of aan te nemen, of de confirmation bias (de tunnelvisie) die maakt dat we vasthouden aan een bepaalde veronderstelling (zoals dat de we prettig of juist onprettig overkomen) ook al is er informatie die dit tegenspreekt.

Ook is het zo dat andere mensen niet altijd eerlijk zijn en dus hun negatieve evaluaties verbergen, om gevoelens niet te kwetsen of conflicten te vermijden.

Zichzelf leren kennen door interactie met de omgeving

zelfkennis ontstaat uit zelfreflectie, feedback van anderen, fouten en successen psycholoog wandelcoach den haag gedragsverandering coaching
Het puzzle van zelfkennis

We leren onszelf naar mijn mening vooral goed kennen door onze interactie met de omgeving, door de organisatie van kleine of grote projecten. Onze projecten en ons streven naar succes met deze projecten vragen om zelfreflectie, zelfmonitoring, zelfevaluatie, zelfregulatie en zelfcontrole, allemaal concrete aspecten van zelfkennis. De werkelijkheid geeft ons feedback, net zoals ook de mensen met wie we samenwerken. Een dynamisch en steeds groeiend puzzel van zelfkennis ontstaat dan uit zelfreflectie, feedback van anderen, fouten en successen.

Dagboek voor betere zelfkennis

dagboek zlefkennis

Een goed instrument om zich zelf beter te leren kennen is het bijhouden van een dagboek. Geen gewoon dagboek, waar men opschrijft wat er zo alles is gebeurd. Maar een dagboek waar men regelmatig reflecteert op gebeurtenissen, hoe men dingen heeft gedaan, of men zelf met zich tevreden of teleurgesteld was, wat anderen zeiden en deden. Ook is het goed om te noteren of men het eens is met anderen als deze feedback geven, en warom men het eens is of waarom niet. Tenslotte is het ook goed veranderingswensen en -plannen vast te leggen, samen met de concrete veranderingsstappen, die men plant. Het kan ook zinvol zijn, het zelfbeeld, veranderingswensen en veranderingsplannen met een coach te bespreken.

Literatuur: Hewstone et al., An Introduction to Social Psychology

Auteur: Maria Trepp

Psycholoog, docent

Eén gedachte over “Betere zelfkennis”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.