Feiten, interpretaties en populisme

Realiteit, feiten, interpretaties en populisme

(aangevuld en bijgewerkt op 14-9-2020 aan de hand van de Netflix-documentaire “The Social Dilemma”)

In haar column Realiteit, een wankel construct laat psychiater en politica Esther van Fenema zien, dat er een overlap is tussen hallucinaties en waanvoorstellingen van psychiatrische patiënten en van “gezonde” mensen. Inderdaad, waanzin is menselijk en ook niet-psychotische mensen kennen grenssituaties onder invloed van drugs, alcohol of angst, waar de waarnemingen de realiteit helemaal niet spiegelen. En ook de alledaagse waarneming is door een scala van sociale en emotionele interpretaties en fouten (biases) gekleurd.

Maar Fenema gaat te ver als zij de gedeeltelijke overlap van waarnemingen van psychotische en niet-psychotische mensen als basis neemt om het bestaan van feiten en een gedeelte realiteit in het algemeen te bestrijden. Instemmend haalt zij Nietzsche aan, dat er geen feiten zouden zijn, alleen interpretaties. Ook haalt Fenema de belangrijke emotiewetenschapper Lisa Feldman Barrett aan, om de Nietzscheaanse stelling “…er zijn geen feiten, slechts interpretaties” te ondersteunen. Maar terwijl Feldman Barrett inderdaad een constructivistische wetenschapper is, die aantoont hoe wij mensen de werkelijkheid “construeren” en niet direct afbeelden, zou deze wetenschapper nimmer instemmen met Fenemas Nietzscheaanse leus “er zijn geen feiten…”. In een belangrijke lezing met de titel “Emotions: Facts vs. Fictions” maakt zij juist een duidelijk onderscheid tussen feiten en ficties over emoties. Voor de wetenschapper Feldman Barrett bestaan feiten wel degelijk!

Op het niveau van de puur individuele waarneming bestaan er inderdaad geen feiten, alleen waarnemingen en interpretaties. Maar bestaan daarom dan echt geen feiten, of alleen, zoals de populisten beweren “alternatieve feiten”? Is de realiteit uiterst wankel en kan de politiek dus gereduceerd worden op post-truth politics?

Het is waar, er zijn geen feiten die door 100 % van de mensen als objectief gegrond worden erkent. Er zijn altijd mensen, die bijvoorbeeld serieus beweren dat de aarde plat is:

feiten interpretaties psychologie
Feit en interpretatie: Er zijn altijd mensen, die beweren dat de aarde plat is

Aanvulling 14-9-2020 op grond van de documentaire “The Social Dilemma” op Netflix:

In deze belangrijke documentaire gaat het over hoe de waarheid verdwijnt door systematische psychologische manipulatie van Techbedrijven. In de documentaire komt ook de Platte-aarde-theorie langs en de manier waarop algoritmen op You Tube duizenden mensen van deze theorie hebben kunnen overtuigen, zoals ook de basketbalspeler Kyrie Irving. (“You Tube rabbit hole” op 1:00 van de documentaire).

Psychiater en politica Fennema spreekt helaas niet over deze gevaarlijke manipulaties die onze waarnemingen en opvattingen beïnvloeden.

Maar de samenleving en de democratie vallen uit elkaar, als we het niet over eens kunnen worden, wat feiten zijn. Compromissen zijn zinloos als iedereen gevangen zit in zijn eigen waarheid. Waanzin, inderdaad.

Voorstel

We kunnen in het openbaar debat het beste degene beweringen feiten noemen, die (a) in principe intersubjectief toetsbaar/verifieerbaar zijn en (b) waar 90 % van de mensen én experts het over eens zijn. Zodoende is het een feit, en geen interpretatie, dat de aarde een bol is.

Ook populisten en niet-populisten zullen het over heel veel objectieve feiten eens zijn, zoals bijvoorbeeld dat Thierry Baudet Forum voor Democratie heeft opgericht. In feite zijn we het allemaal over de meeste feiten en de realiteit eens!

Het is goed dat er discussie is over wat al dan niet feiten zijn in onze wereld, en hoe we deze kunnen vaststellen. Mondige burgers, die meedenken en meepraten eisen dit. Wat dan echt bij de erkende feiten hoort zal altijd een onderwerp van debat zijn, omdat de economische en culturele achtergrond en de interesses van degene die de feiten vaststelt altijd een rol spelen. Bovendien kan wat vandaag een feit is (“Dit schilderij is van Rembrandt”) morgen al achterhaald zijn (“Dit is een vervalsing van een schilderij van Rembrandt”). Daarvoor hebben we het proces van de wetenschappelijke en maatschappelijke kritische discussie uitgevonden, filosofisch baserend op het “perspectivisme” van Nietzsche.

In elke conflictsituatie – politiek of persoonlijk – is het daarom een goed idee om eerst de gemeenschappelijke basis van de feiten vast te stellen en het criterium te bepalen op basis waarvan beide partijen de feiten erkennen. Een discussie zonder deze basis is zinloos. Oncooperatieve deelnemers aan de discussie moeten dan hun kaarten op tafel leggen: bijvoorbeeld dat ze niet principieel willen erkennen wat 90% van de deskundigen als een feit erkent. Dan moeten ze zich ook afvragen wat de gevolgen van deze houding zijn voor de wetenschap, het welzijn en de maatschappij.

Maria Trepp, docent sociale psychologie

afbeelding: Wikimpan [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Auteur: Maria Trepp

Psycholoog, docent klik boven op contact https://passagenproject.com/maria-trepp-psycholoog-docent-coach/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.