Aandacht

Hans Alma, rector en hoogleraar Psychologie en Zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek, onderzoekt in haar oratie ‘De parabel van de blinden. Psychologie en het verlangen naar zin’ het opkomen van de vraag en het verlangen naar zin. Zij laat zien hoe deze voortkomen uit een fundamentele spanning in het menselijk bestaan tussen enerzijds zoeken naar geborgenheid in het vertrouwde en anderzijds nieuwsgierigheid naar wat onbekend is.

Een hoofdstuk in dit mooie boekje gaat over aandacht,  opgevat als een rechtvaardige en liefdevolle waarne­ming van iets in de werkelijkheid.

Alma schrijft ( p 23 ff) : “Aandacht is een moreel begrip, ster­ker nog, voor Iris Murdoch vormt aandacht de kern van moraliteit […] . Tegenover de menselijke neiging om overtuigend cohe­rente, maar valse beelden van de wereld te vormen, staat aandacht als poging om zulke illusies tegen te gaan. Dat wat ons omringt verdient aandacht omdat het er is, omdat het interessant, mooi en vreemd is en omdat het onze aandacht nódig heeft. We zouden in ieder geval moe­ten proberen aandachtig waar te nemen, in plaats van in een nevel­sluier van privé angst en fantasie te leven […] . Aandacht is gericht op de grote, verrassende variëteit van de wereld. “

“Aandacht [impliceert]  altijd het aangaan van een relatie, waarin de gehele persoon betrokken is. Aandacht staat niet voor een receptie van stimuli door de afzonderlijke zintui­gen, maar voor een totale respons van de persoon op zijn omgeving ­zintuiglijk, motorisch, affectief en verstandelijk.”

“[Aandacht impliceert altijd] een geraakt-zijn, een zekere ontroering, een lichte hui­vering. Het kan ons overkomen bij de confrontatie met een kunst­werk, bij het luisteren naar muziek, in een liturgische viering en in feite in iedere situatie waarin iets ons verrast.”

“Het vermogen geraakt te worden door en aandacht te besteden aan onze omgeving, beschouw ik als de basis van ervaringen van zin of zin­loosheid.”

“Wie er vooral op gericht is de wereld te begrijpen, verklaren en controleren, dreigt de ruimte om zich te laten raken door een ander te verliezen. Vanuit deze optiek is het ook van belang levensbeschouwing niet te reduce­ren tot een betekeniskader, dat vooral antwoorden geeft in plaats van vragen levend te houden. Wie sluitende antwoorden zoekt, miskent de waarde van de twijfel en verwondering die door een al dan niet religieuze levensbeschouwing gewekt kunnen worden.”

Vorig jaar heb ik over Marcel Proust en de meidoorn geschreven, en hoe Proust de meidoornhaag als een kerk aanvoelt:
“De haag leek op een lange rij kapellen die onder een dikke laag op het altaar gestrooide bloemen verdwenen; daaronder tekende de zon op de grond en scherp traliewerk, alsof haar licht door een kerkram viel.” [zie ook Proust en de roze meidoorn]

Dit jaar zie ik de kaarsen van de paardekastanje op de begraafplaats Groenesteeg, en inderdaad, zo’n boom heeft iets van een kerk.

en hier bloeiende kastanjetakken van Vincent van Gogh, 1890, aandachtig bestudeerd:

Vincent van Gogh, Bloeiende kastanjetakken, 1890

en

Vincent van Gogh, Laan met bloeiende kastanjebomen, 1889

Maria Trepp

34 gedachten aan “Aandacht”

 1. Avatar van lailaZingeveving ( en beroepsethiek) behoren tot mijn grote interesses.
  Ik heb het boekje besteld.
  Van Proust houd ik niet, wel van kastanjes, maar het devoot op de knieen liggen voor een kastanje past niet bij mij:-)

 2. Avatar van mariaLaila, Hans Alma heeft heel veel interessante boeken geschreven.

  "devoot op de knieen liggen voor een kastanje "

  Het was eigenlijk ook een beetje ironisch bedoeld.

  Toen ik Joke van dit (toen geplande) blog vertelde had zij het ook onmiddelijk over princes Irene en de bomenknuffelaars.
  Daar moet ik niets van hebben.

 3. Avatar van jan bouma@Maria
  Voor het herkennen, van een verondersteld voortschrijdende mensheid (tussen de waarden die blijven en zullen vergaan) laat ik hierna volgen een gedicht van Kavafis:
  (vanaf Aads blog)

  jan bouma / 13-05-2008 13:18
  @Allen
  Zodra men graaft onder de oppervlakte houdt men zich op de vlakte. Maar diegenen, die gehoord hebben en toch zwijgen, zullen zich dan verstaan hebben met de barbaren die niet kwamen in onderstaand gedicht van Kavafis. (Want waarom zou ik zelf dichten als een ander het al verwoord heeft?) Zie pg. 118 en het luidt als volgt:

  In afwachting van de barbaren.
  =============================

  – Waar wachten wij op, bijeengekomen op de agora?
  Op de barbaren die vandaag komen.

  – Waarom wordt in de Senaat niets gedaan?
  Zitten de Senatoren daar zonder wetten te maken?

  Omdat de barbaren vandaag zullen komen.
  Waaromn zouden de Senatoren dan nog wetgeven?
  Dat zullen de barbaren doen wanneer ze zijn gekomen.

  – Waarom is onze keizer zo vroeg opgestaan
  en zit hij bij de grootste poort der stad
  op zijn troon, plechtig, de kroon op ’t hoofd?

  Omdat de barbaren vandaag zullen komen.
  De keizer wacht om hun aanvoerder te ontvangen.
  Houdt zelfs een oorkonde klaar.
  Die hij hem geven wil. Daarop schreef hij veel titels, erenamen voor hem neer.

  – Waarom verschenen onze twee consuls vandaag en de praetoren in hun rode, geborduurde toga’s; waarom dragen ze armbanden met al die amethysten en ringen met prachtige, vonkende smaragden; waarom torsen ze vandaag kostbare staven met zilver en goud fraai geciseleerd?

  Omdat de barbaren vandaag zullen komen
  en zulke dingen verblinden de barbaren.

  – Waarom komen niet als altijd de waardige rhetoren om redevoeringen te houden, het hunne te zeggen?

  Omdat de barbaren zullen komen,
  hen mishaagt woordomhaal, welsprekendheid.

  – Waarom begint er nu opeens die onrust en die verwarring (Wat werden de gezichten ernstig).
  Waarom lopen nu snel straten en pleinen leeg, en keert ieder naar huis, verzonken in gedachten?

  Omdat de nacht viel en de barbaren niet kwamen.

  Enkele lieden, net binnen uit de grensstreek, zeiden dat er geen barbaren meer zijn.

  Wat moet er nu van ons worden, zonder barbaren. Die mensen waren tenminste een oplossing.*)

  *) met dank aan Hans Warren en Mario Molegraaf voor de vertaling.

  Het bovenstaande verklaart wellicht uw stilzwijgen. Geenszins acht u zich gerekend te willen worden tot de barbaren; daarom reageert u niet!
  Groet vrienden! Van het overbodige dispuut.

 4. Avatar van An van den burg@ Maria. Wat een mooie kastanje; ik heb een rode in m`n tuin. M`n, buurman zei eens: "Dat je dat ding niet weghaalt" Ik zei: "Ik maak jou liever een kopje kleiner!"

  Zie de barbaarsheid hierin??!! Groet, An.
  Reactie is geredigeerd

 5. Avatar van Ina DijstelbergeAandacht als voertuig voor de zingeving.
  Aandacht; openstaan, ontmoeten, verwonderen,reflecteren en(h)erkennen.
  Prachtig.

  De kerk heeft iets weg van een boom, zouden mijn worden zijn.

  De foto is dan niet direct bomen knuffelen maar heeft wel een hoog avé Maria gehalte;-)

 6. Avatar van ZwollywoodHoe is het je gelukt te knielen bij een kastanjeboom. Normaalgesproken reiken die bloemen niet tot zo laag bij de grond. Hier bijna wel.

  De witte bloei is prachtig.
  Je hebt jezelf opgetekend in een cosmisch moment. Ik ben het eens met het avé Mariagehalte van de boom, daar is niets mis mee.
  Reactie is geredigeerd

 7. Avatar van mariaDank beste mensen.

  Ik zelf moest niet aan Maria denken ( ben niet katholiek) , wel aan Reve.

  Aandacht, daarin komen liefde, religie, wetenschap en kunst samen.

  Dus dat is de kern.

 8. Avatar van jan bouma@Maria
  Vergat je te vragen maar die Hans Alma zal toch wel ’n man wezen? Je zegt: "haar" oratie en.. "zij"..in je tekstblok; kleinigheid; maar wel intrigerend Mevrouw (?) Hans Alma; of ben ik nou gek? Nee, ’t is geen halszaak.

 9. Avatar van jan boumaSorry! Had het natuurlijk zelf even kunnen opzoeken. Maar nochtans die naam: enfin zie hieronder:
  (Wikipedia):

  Hans Alma (Nijmegen, 1962) is rector magnificus van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht, waar ze hoogleraar Psychologie en zingeving is. Alma studeerde andragologie in Leiden en psychologie in Nijmegen. In 1998 promoveerde ze aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze heeft gewerkt als universitair docente godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leiden. Sinds 2003 is zij als hoogleraar Psychologie en zingeving verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

  Haar inaugurale rede De parabel van de blinden: psychologie en het verlangen naar zin ging over psychologie en zingeving. Haar aandachtsgebieden zijn: het belang van creativiteit en verbeelding voor identiteitsontwikkeling en zingeving, en de relevantie van kunst voor het omgaan met levens- en zinvragen.Ze laat zien dat mensen geborgenheid in het vertrouwde zoeken, maar ook nieuwsgierig zijn naar het onbekende. Zij willen zich in hun zelfstandigheid en eigenheid doen gelden, maar verlangen ook naar erkenning door anderen. Daarom worden zingevingsprocessen ook gekenmerkt door fundamentele spanningen in het menselijk bestaan.

  Sinds 1 juli 2007 is Alma rector magnificus van de Universiteit voor Humanistiek, en daarmee de eerste vrouwelijke rector van Nederland.

  Hans Alma is bestuurslid van de Stichting Socrates en lid van de Raad van Advies van het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid. Verder is mevrouw Alma redactielid van de Humanistics University Press, bestuurslid van de International Association for the Psychology of Religion, jurylid van de J.P. van Praag-prijs van het Humanistisch Verbond, en jurylid van de Leo Polak Scriptieprijs van de Stichting Leo Polak.

 10. Avatar van mariaZij is inderdaad een vrouw, volg de link.
  ( o een seconde geleden heb je het gedaan, zie ik!)

  Erg leuk gedicht van Kavafis. In afwachting van de barbaren?
  Ina, Joke en ik?
  Reactie is geredigeerd

 11. Avatar van Ina Dijstelberge@ Maria; Avé Maria is natuurlijk een kwinkslag, wetende van je Lutheraanse achtergrond. Ik zelf ben heiden en vind het leuk om met religieuze metaforen te spelen.
  Een beetje vloeken in de kerk…
  Maar je blijft geknield in die witte jurk een maagdelijke devotie uitstralen.

 12. Avatar van maria"maagdelijke devotie uitstralen".

  Ja, ik zie het zelf.

  Het is zo merkwaardig, ik heb nooit wit gedragen, of andere lente kleuren ( ik ben als persoon echt van de herfst!) , maar het komt nu energiek op me af, in dromen, en bloemen..

  Ik weet niet wat het is.

  Maar vloeken in de kerk, dat doe ik zeker ook, net als Reve, met een ironische vermenging van religiositeit en blasphemie.
  Reactie is geredigeerd

 13. Avatar van jan bouma@Maria
  Één advies moge ik je, in alle bescheidenheid overigens, geven: men schrappe de term "leuk"!
  Voor mij is pas iets "leuk" als die terminologie niet wrikt met de werkelijkheid.

  Dit wordt (mogelijk) een moeizaam begrip voor je, als je alleen geïnteresseerd zult zijn in de "processing", en hier zult zijn met je 2 andere zeer gewaardeerde dames. Ik heb jullie namelijk niets anders te bieden dan de rauwe werkelijkheid van de ‘metaforische wereldtuin’.

  Tenslotte, zo mag ik opmerken, kwalificere men ‘de Max Havelaar’ ook niet binnen de context van "leuk!". En, vergis je niet, mijn boek wordt daarmee vergeleken door een Multatulikenner en ’n paar onbetwiste wetenschappers…

  Graag toch even bevestiging van tijdstip en datum voor deze confrontatie met ‘das Gesamtkunstwerk’ waarover ik je al mailde.

 14. Avatar van maria@Jan, helemaal gelijk, ‘leuk’ is een verschrikkelijk woord. Wel erg Nederlands, lijkt op geen woord in een andere taal.

  Etymologisch afkomstig van "lauw", ook niet bepaald een voortreffelijke kwalificatie.

  Bevestiging van details volgt nog.

 15. Avatar van George Knight@Maria en Jan
  Over leuk. Zo’n 15 jaar geleden presenteerde de inmiddels overleden ontwerper en kunstpaus Benno Premsela regelmatig ongebonden kunstenaars in zijn huis. Op een keer vroeg-ie me op de man af wat ik er van vond. Ik had mijn opinie nog niet rond. Twijfelde nog, en zei ‘leuk’. Oh, wat kreeg ik ongenadig op mijn sodemieter van hem. Terecht. Want ‘leuk’ is niks. Nou, dat was me vanaf die tijd heel duidelijk. Verder had ik nog te handicap dat ik te beleefd was. Maar dat is weer een ander verhaal.

  Hoewel, etymologisch lijkt ‘leuk’ verwant aan ‘lauw’ en ‘onverschillig’. In het Middelnederlands: ‘laeu’= 1) lauw, halfwarm 2) lauw, onverschillig, flauwhartig. En: ‘laeulike’ (laeuwelijke) = Op een koele en onverschillige wijze. Kortom, op de vraag wat vind je ervan, moet je liever niet antwoorden dat je het onverschillig en lauw vindt. Of koel, traag of vadsig. Nou, goed dan, alleen in voorkomende gevallen.
  Reactie is geredigeerd

 16. Avatar van K3@Algemeen: "Nou, lèuk hoor"! is ook zo`n uitdrukking met name als men bedoelt dat iets helemaal niet "leuk" is. Het is dus een nietszeggend woordje waar je alle kanten en tegelijkertijd géén kant mee uit kunt. Aan de Nederlandse taal worden, vooral de laatste tijd, veel nieuwe en ook niet welkome woorden toegevoegd. Sommige zijn getuige van taalarmoede.
  Voorstel om het woordje leuk uit onze taal te bannen en er een nieuw en beter equivalent voor te verzinnen. Wie, o wie? En hoe zit dat in het Duits met "hubsch"(sorry, geen trema voorhanden)?
  Reactie is geredigeerd

 17. Avatar van maria“Hübsch” ( trema wel voorhanden, ben tenslotte Duitse..) is niet hetzelfde. Hübsch is knapp, beschrijft het uiterlijk van een meisje, of van natuur.
  “nett” is “leuk”, maar komt matter over dan “leuk”, heeft dus nog meer van “zou beter kunnen”

  Laat ons allemaal brainstormen wat we in plaats van: “leuk” kunnen zeggen.
  Prettig, fijn, aangenaam….

 18. Avatar van jan boumaDit blog heet toch "aandacht"; en ik vind het een goede zaak dat er inderdaad eens aandacht komt voor de kwalificaties van (kunst)werken. De gradaties zijn onuitputtelijk.
  – geen mening, ikke-nie-weet, onverschillig
  – slecht, middelmatig, goed, best
  – indrukwekkend, uniek, sjabloon, etc.
  maar ik kan me Premsela’s woede (zie George 14:55) goed voorstellen dat hij des duivels reageerde op "leuk". Of "geestig", dat heb ik ook al gehoord. Je moet je voorstellen, je schrijft met ingehouden woede en sarcasme een boek en dat wordt dan afgedaan met.. "leuk!"
  Zo vind ik Maria’s ‘De Ontdekking van de hel’ een indrukwekkend werk maar ze zal zich toch afvragen of ik gek ben geworden als ik het zou kwalificeren of afdoen met.."leuk!"
  Een terechte aanval van razernij lijkt me dan op z’n plaats. Enfin. Deze opmerkingen zijn geheel on topic!

 19. Avatar van mariaHoe meer ik ervoer nadenk hoe zeer het me opvalt hoe negatief de kwalificatie "leuk" eigenlijk is.

  Trouwens, Jan, het is een woord dat zeer zelden voor mij wordt gebruikt of voor mijn producten…
  De ontdekking van de hel "leuk" te noemen, dat is lichteijk groteslk.
  Ik zal op "leuk" zoeken in mijn Magnum Opus, voor de grap.

  Ben trouwens nu bezig ( samen met een ander) met het schrijven en ensceneren van "De ontdekking van het paradijs" , een verhaal waar heel veel foto’s bij zijn. Een mengeling van Toverfuit, Midzomernachtsdroom en andere Shakespeareverhalen, sprookjes, volksverhalen enz.enz.

  Reactie is geredigeerd

 20. Avatar van mariaHoe meer ik ervoer nadenk hoe zeer het me opvalt hoe negatief de kwalificatie "leuk" eigenlijk is.
  Trouwens, Jan, het is een woord dat zeer zelden voor mij wordt gebruikt of voor mijn producten…’De ontdekking van de hel’ "leuk" te noemen, dat is lichteijk groteslk.Ik zal op "leuk" zoeken in mijn Magnum Opus, voor de grap.Ben trouwens nu bezig ( samen met een ander) met het schrijven en ensceneren van "De ontdekking van het paradijs" , een verhaal waar heel veel foto’s bij zijn. Een mengeling van Toverfuit, Midzomernachtsdroom en andere Shakespeareverhalen, sprookjes, volksverhalen enz.enz.
  Reactie is geredigeerd

 21. Avatar van jan bouma@Maria
  Er wordren soms wat wissels getrokken op het bevattings- en relativeringsvermogen van de lezer en de mens "anno nu". In dit verband, zo zag ik afgelopen maandag het afscheid bij Pauw en Witteman van Prof.dr. Frits van Oostrom, Voorzitter van de K.N.A.W., en die Van Oostrom heb ik…, wat betreft de verbeelding en de aandacht die aan de macht zouden zijn, helemaal aan z’n staart met het navolgende. (Geplukt van m’n website).

  Absurdisme
  Vechtstreek, 12 januari 2007

  Gisterenmiddag werd uw kersverse columnist staande gehouden. De man die mij aansprak herkende ik wel. Hij is een eerbiedwaardige taalgeleerde en hij staat ook bekend als deskundige van oude zegswijzen en spreuken. Hij sprak mij wat bozig aan:
  “Meneer! Uw taalgebruik in woord en geschrifte is soms toch wat schofferend voor de mensen; u spot met de elementaire fatsoensnormen…”
  Ik: “Huhhhh…?!” Verrast door zijn bozig optreden. Zijn gezicht stond strak en klaarblijkelijk wilde hij mij eens flink de les lezen omtrent mijn verondersteld “schofferend taalgebruik”. Ik stotterde en stamelde wat zeggende “sorry…, sorry… het is nooit mijn bedoeling mensen te kwetsen…” en ik trachtte wat van zijn boosheid weg te nemen door zo schuldloos mogelijk te kijken. Dat bleek tevergeefs want de man bleef hoofdschuddend voor me staan en zei: “Kijk… uw uitingen doen mij nog het meest denken aan een oude volksspreuk die luidt: “Grof in de mond… maakt bol in de kont…!” Ik was verbijsterd; z’n deskundigheid durft niemand in twijfel te trekken…, (bovendien bleef z’n gezicht ernstig en bozig) maar ik noch u zullen die uitdrukking ooit eerder gehoord hebben. Doch ik zei…: “Pardon… wat zei u daar?” ‘Grof in de mond maakt bol in de kont..!” “Ja, meneer dat is het precies!”
  Ik: “U maakt een grapje…” Allerlei visioenen, een scala van beelden, kwamen voor m’n geestesoog om hier de samenhang en de betekenis van “de spreuk” in te ontdekken. Ondertussen was er een sjofele, slonzige voorbijgangster blijven staan die wat van het gesprek had opgevangen. Zij droeg een langgerekt uitgezakt, en vermoedelijk zelfgebreid grijsgroen vest dat tot over haar knieën hing. Verder had ze een slordig knotje. Met verve wilde zij zich met het gesprek gaan bemoeien… (en hoe dat afloopt leest u volgende week….; bedenk ondertussen dat er (mogelijk) een spreuk is die luidt: “Grof in de mond… maakt bol in de kont!”)
  ———————————————–
  Tot zover even op dit blog dat gaat over "aandacht" en wie dat krijgt. De slonzige voorbijgangster was een lid van de W.R.R.!!! Groet! Vrienden! Van het overbodige dispuut!

  Oh ja, lieve Maria, de verbeelding in je "Ontdekking van het paradijs" zal niet lukken zonder mijn gortdroge interventies! CU!

 22. Avatar van maria@Jan: "Oh ja, lieve Maria, de verbeelding in je "Ontdekking van het paradijs" zal niet lukken zonder mijn gortdroge interventies"

  het is al aardig gelukt, ook zonder jouw interventies die desalniettemin welkom zijn.

  Van Oostrooms opvolger Robbert Dijkgraaf heb ik op mijn vorige blog "Magie zonder magie" aangehaald.

  En nog over het woordje "leuk": dat is eigenlijk hetzelfde woord als Engels "mean"!

 23. Avatar van jan bouma@Maria
  "..A mean person..?" Nou daar wordt Ina Dijstelberge niet vrolijk van en ik ook niet! Desalniettemin:
  Ik pak jullie allemaal in. A.s. maandag met het ‘Gesamtkunstwerk’. Graag nog wel even bevestiging over die datum en tijdstip. Ik moet Hugo van Neck daarover nog berichten, zoals je snapt.
  Besides: I don’t like mean persons; ik verwacht je blanke onschuld van je witte jurk zoals je voor die kastanje knielde… CU!
  Reactie is geredigeerd

 24. Avatar van maria"ik verwacht je blanke onschuld van je witte jurk zoals je voor die kastanje knielde… CU!"

  Zie volgende blog, die ik net aan het voorbereiden ben!!!

  Reken met ons om 15.00 op ma; details volgen.

 25. Avatar van jan bouma@Maria
  Spreek slechts verder na mij aangehoord te hebben want veelal kan men dan alles schrappen wat men nog te zeggen zou hebben.. Sic!
  Maar 15.00 uur zal ik alvast doorgeven aan Hugo.

 26. Avatar van SolvejgWow, Maria, ik heb niet alle reacties gelezen, wel jouw stuk. Wat Hans Alma zegt, om ik ook steeds tegen (o.a. in Journal of a Solitude van May Sarton) in allerlei boeken en ook in zelfhulpliteratuur (Mindfulness; The Work van Byron Katie). Geweldig. Dat is ook precies hoe ik naar de wereld om me heen kijk, ik zie zoveel moois en wil dat vastleggen, met aandacht!! Dank je, zeer inspirerend!!

 27. Avatar van F.FrenkelAch hou toch op met die nonsens,dat is ongeschikt voor jou!
  Loopt hier in de buurt ook zo`n knul rond,die de grootste seotherische nonsens uitkraamt in de hoop dat er een vrouw is dat daarop kickt.
  Mannen houden daar niet van.

 28. Avatar van Maria TreppIk ben niet zo heel erg esotherisch, ik ben erg down to earth.

  Maar ik houd van aandacht.
  MIJN voorkeur hebben mannen die goed aandacht kunnen geven – en die zijn er, geloof mij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.