Wetenschap Kunst Politiek

De knikkende vogelmelk, een stinsenplant

7 comments

De Knikkende vogelmelk

(Ornithogalum nutans) is een stinsenplant. Dit is een groep voorjaarsbloeier met opvallende bloemen die veel voorkomt op oude landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke. Het natuurlijke verspreidingsgebied ligt veelal veel zuidelijker, bij de knikkende vogelmelk rond het Middellandse Zeegebied: het westen van Turkije en het oosten van Griekenland.

“Het woord stinsenplant komt van het Friese woord stins dat stenen huis betekent. Er wordt een versterkt en met stenen gebouwd huis mee bedoeld. Dit waren de woningen van adellijke of aanzienlijke heren, die dikwijls landgoederen bezaten. In Friesland is het specifiek bij stinsen voorkomen van plantensoorten voor het eerst beschreven.” (Wikipedia)

Ornithogalum_nutans_Florian Siebeck knickende vogelmelk

Ornithogalum_nutans_foto Florian Siebeck Knickende vogelmelk

“Sommige stinsenplanten worden al vanaf de late middeleeuwen gekweekt. Het aanplanten van stinsenplanten kreeg aan het eind van de 18e eeuw een grote impuls door de opkomst van de Engelse landschapsstijl bij de aanleg van tuinen. Het ideaal van deze tuinarchitectuur was de natuurlijke schoonheid, die men verder wilde perfectioneren. Daarom werden er planten uitgezet ter verwildering. Deze werden vaak uit Midden- en Zuid-Europa gehaald.”

 Knikkende vogelmelk  (Ornithogalum nutans) foto Maria Trepp Leiden Knikkende vogelmelk  (Ornithogalum nutans) foto Maria Trepp Leiden

De knikkende vogelmelk is rond 1600 op de Hortus in Leiden ingevoerd, van waaruit ze zich over de stad verspreidde.
maria trepp

Vissen in de Leidse haven

no comment

De vissen in het Leidse havengebied worden drie jaar lang onderzocht en gemonitord. Op de site

OnderwaterinLeiden vindt men veel informatie, onder meer over de vissen die in het havengebied leven. Op deze site vindt men ook foto’s en films van deze vissoorten, maar ik heb hier een paar mooiere (duidelijkere) foto’s erbij gezocht plus informatie over deze soorten.

In 2012 zijn 11 snoeken, 13 zeelten, 1 ruisvoorn, 10 brasems en 2 karpers waargenomen.

De snoek : een roofvis met torpedo-achtig lichaam met kleine vinnen en een kenmerkende snavel-achtige bek, de vrouwtjes kunnen tot 1,40 lang worden.

Vissen in de Leidse haven grachten snoek Esox lucius Hecht Northern Pike Gaedda Karelj

Vissen in de Leidse haven snoek
foto karelj wikimedia commons

De zeelt behoort tot de karperachtigen en kan tot ca 70 cm lang worden. De zeelt is goed herkenbaar aan de rode iris in zijn oog en de bolle vinnen:

Vissen in de Leidse haven grachten Schleie Sutare Zeelt Tinca tinca

Vissen in de Leidse haven Zeelt
foto Karelj wikimedia commons

De brasem:

Vissen in de Leidse haven brasem Abramis brama Brachse Braxen Abramis_brama_Prague_Vltava_1

Vissen in de Leidse haven brasem
foto Karelj wikimedia commons

De ruisvoorn, een 35 centimeter lange vis met felrode vinnen:

Vissen in de Leidse haven grachten ruisvoorn Rotfeder Rotfeder_Rudd Olaf Nies

Vissen in de Leidse haven grachten ruisvoorn
foto Olaf Nies wikimedia commons

Olaf Nies

www.passagenproject.com

academische vrijheid in het geding

Stormschade: boom dwars over fietspad in Leiden

4 comments

Ik vond het meevallen met de storm in Leiden.

Het was een dramatisch gezicht met een grote boom dwars over het fietspad Mariënpoelstraat …

[Ook zijn blijkbaar twee mannen overboord geslaan op zee.

Wie nog zin heeft in en artistieke visie op storm en zee kan hier kijken ]

 

stormschade leiden boom over fietspad Mariënpoelstraat foto Maria Trepp

Stormschade Leiden boom over fietspad Mariënpoelstraat foto Maria Trepp
klik 2 keer om te vergroten

 

stormschade leiden boom over fietspad Mariënpoelstraat   foto Maria Trepp

Stormschade Leiden boom over fietspad Mariënpoelstraat foto Maria Trepp
klik 2 keer om te vergroten

Leiden in de sneeuw Fotografie

52 comments

Leiden sneeuw winter foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter steunberen foto: Maria Trepp


 
Steunbeer van de Burcht…
 
 
Zeer aan te bevelen, vooral in verband met Zweistra: Kees Schuyt, “Steunberen van de samenleving
 
Kees Schuyt over zijn “steunberen”-theorie:
 
“In een goed geïntegreerde samenleving is de verhouding tussen ik en wij , tussen het individu en de groep, in evenwicht. De individualiteit van mensen wordt niet door het collectief onderdrukt. Bovendien bestaat de samenleving niet uit één collectief, maar uit verschillende groepen, waartussen ook een evenwicht bestaat. Wanneer er één dominante groep is, is er tevens ruimte voor diverse minderheden. In tegenstelling tot sociale cohesie is integratie een dynamisch evenwicht binnen een systeem.

De moderne samenleving is behoorlijk heterogeen en bestaat uit een groot aantal groepen met uiteenlopende ideeënstelsels, tradities, gewoonten, waarden en normen. Als sociale cohesie niet voldoende is om die samenleving bijeen te houden, wat dan wel?

Hiervoor heb ik de metafoor van de steunberen ontwikkeld. Wanneer je een middeleeuwse kathedraal bezoekt, zie je alles naar boven wijzen. Pilaren, spitsbogen, hoge ramen, het dak. Om ervoor te zorgen dat door die enorme druk de hele zaak niet uiteenvalt, zijn aan de buitenkant steunberen aangebracht. In het Frans heten die contreforts, en dat is ook wat ze doen: ze zorgen voor tegenkracht. De enorme druk binnen het bouwwerk wordt tegengehouden.

Onze samenleving heeft in de loop der eeuwen ook dergelijke steunberen ontwikkeld, die ervoor zorgen dat de conflicten binnen de samenleving al die botsende belangen en ideeën niet uitmonden in openlijk geweld. Het begon met de ontwikkeling van het eerlijke rechtsproces, waardoor de uitzichtloze spiraal van bloedwraak werd doorbroken. Dit was een sociale vondst van de Grieken, waarvan de betekenis niet te overschatten valt. De partijen worden gedwongen naar elkaar te luisteren, je moet je beweringen staven met bewijzen. De andere drie steunberen zijn de sinds de twaalfde eeuw gegroeide academische vrijheid, de religieuze tolerantie, die ontstond na de verwoestende godsdienstoorlogen in de zestiende en zeventiende eeuw, en een door Gandhi uitgevonden vorm van geweldloze politieke actie. Het kenmerk hiervan is dat conflicten niet met geweld worden beslecht, maar dat de partijen aan elkaar worden geklonken in een symbolische ruimte. Wanneer een of meer van deze steunberen afbrokkelen, loopt een samenleving gevaar uiteen te vallen. ” (Interview met Rob Hatmans, De Groene Amsterdammer, 15-12-2006)

 

Winter in de Leidse Hout Fotografie

16 comments

winter ijs zwaan foto: Maria Trepp

winter ijs foto: Maria Trepp

Sneeuw winter foto: Maria Trepp

Sneeuw winter foto: Maria Trepp

Sneeuw winter foto: Maria Trepp

Sneeuw winter foto: Maria Trepp

Sneeuw winter herten foto: Maria Trepp

Sneeuw winter herten foto: Maria Trepp

Pestwortel Groot Hoefblad Allemansverdriet Petasites

18 comments

… is er weer, aan de oever van de Zijl.
In 2010 pas op 20 maart!

Nicolas Robert, Groot Hoefblad met Blauwe Winde, 1695

[…maar volgens Ella Reitsma is dit Groot Hoefblad toe te schrijven aan de dochter van Maria Sibylla Merian, Johanna Helena]

Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.

Winter en sneeuw: Leiden in zwart/wit….

13 comments

….of juist niet???

Snel voordat de sneeuwvlokken in regen veranderden heb ik mijn fototoestel gepakt.

Ik heb eerder al veel foto’s van de mooie historische begraafplaats Groenesteeg laten zien

Wie meer foto’s wil zien inclusief muziekje, klik hier.

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Leiden sneeuw winter Groenesteeg foto: Maria Trepp

Meest recente berichten