Wetenschap Kunst Politiek

Gedachten over de liefde

28 comments

Hundertwasser: Der endlose Weg zu Dir

Der Weg zu Dir
ist auch der Weg zu mir…

Ik ken drie hoofdvormen van de liefde:

1. Compassie, vriendschap  en respect
2. Verliefdheid
3. Liefde als kunst

Hoofdvorm nr.1  is de vorm van het huwelijk: redelijk statisch, gericht (in het beste geval) op verzorging en solidariteit;  (in het slechtere geval) op uitbreiding van macht en rijkdom. Deze relatie is vooral monogaam, vanwege gerichtheid op kinderen, bezit en veiligheid. Persoonlijke individuele ontwikkeling kan getolereerd worden, hoofddoel is deze nooit.

Hoofdvorm nr. 2 idealiseert de ander als de Enige en Ware, schrijft de ander een grote macht toe, maakt afhankelijk, is meestal alleen over een kortere periode (zelden meer dan drie jaar) vol te houden. Ook deze relatie is redelijk monogaam vanwege haar monomanie.

Hoofdvorm drie, liefde als kunst, is een productief uitwisselingsproces, stimulans, inspiratie.
Deze vorm is sterk op ontwikkeling en weinig op veiligheid gericht.

Deze vorm is niet inherent monogaam, omdat er van andere relaties juist veel inspiratie in een bestaande relatie kan vloeien. Maar deze relatievorm is ook niet, zoals nr.2,  op de korte termijn georiënteerd, is niet oppervlakkig. Deze relatie is niet zeer vriendelijk tegenover bestaande systemen, tegenover macht en eigendom. Deze vorm is daarom zeer oninteressant voor mensen die op geld, macht en consumptie gericht zijn.

Natuurlijk bestaan er ook nog andere vormen van liefde, en bovendien vele mengvormen tussen de bovengenoemde ideaaltypen van de liefde.

Hundertwasser: Der Weg zu Dir

Meest recente berichten