Wetenschap Kunst Politiek

Tentoonstelling Dionysos in Dresden

no comment

Tentoonstelling Dionysos in Dresden

 

Dionysos werd vereerd als de god van de wijn, en is ook de god van de geestdrift en het enthousiasme, vooral op het gebied van de poëzie en de muziek. De aan Dionysos gewijde poëzie en muziek zijn heftig en opgewonden, zij kenmerken zich door plotselinge overgangen van de uitbundigste vreugde tot de diepste smart. (Wikipedia)

Beroemd is Nietzsches tegenoverstelling van “dionysisch” = extatisch (ondoordacht, geestesvervoering, onrustig, dronkenschap en onbeheerst) en het tegenovergestelde apollinisch (rustig, doordacht, overdacht en beheerst), die hij voor het eerst gebruikte in „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ (1872) en later in andere werken.

 

Dionysos in Haren Dionysos Dionysus Bacchus caravaggio

Dionysos in Dresden

 

Dionysos in Haren Dionysos Dionysus Bacchus

Dionysos

 

Dionysos in haren dionysus

Dionysos

 

Dionysos Dionysus Bacchus

Dionysos

Dionysos in Haren, een mythische botsing

2 comments

Bert Wagendorps Volkskrant-column “Dionysos” over de rellen in Haren en het Cohen-bericht hebben mij dag al helemaal gemaakt.

Dionysos in Haren Dionysos Dionysus Bacchus caravaggio

Dionysos in Haren

Het hoofdrapport over Project X in Haren heeft de titel “Twee werelden, You only live once”en is gebaseerd op drie deelrapporten, de leukste hiervan draagt de titel “Hoe Dionysos in Haren verscheen”.

Dionysos in Haren Dionysos Dionysus Bacchus

Dionysos in Haren

Wagendorp citeert de onderzoekers:

“ ‘Ons onderzoek laat zien, dat Dionysos en Apollo op 21 september tegenover elkaar stonden.’”

Wagendorp:

“Denk je getuige te zijn van de Armaggedon of toch op zijn minst het omploegen van je voortuintje blijk je deelgenoot van een mythische botsing.”

Dionysos in haren dionysus

Dionysos in Haren

Wagendorp:

“Maar uiteindelijk luidt Cohens visie als volgt: als die jonge gasten zo allemachtig blijven zuipen kan zich morgen een nieuw Haren voordoen.”

Dionysos Dionysus Bacchus

Dionysos in Haren

Meest recente berichten