Wetenschap Kunst Politiek

De Akelei (Dürer/Gerhardt)

5 comments

Er staan schitterend tengere akeleia’s tussen de graven op de Leidse begraafplaats Groenesteeg. Hier een foto over de stand van de akeleia’s vandaag en daarnaast een vlinder op een zerk.
Hier een gedicht dat Ida Gerhardt had gemaakt over Albrechts Dürers aquarel “Akelei”


De Akelei (Dürer)

Toen hij het kleine plantje vond,
boog hij aandachtig naar de grond
en dan, om wortels en om mos
groef hij de fijne aarde los,
voorzichtig – dat zijn hand niets schond.

Behoedzaam rondom aangevat
droeg hij het langs het slingerpad
van bos en akker voor zich uit,
en schoof het thuis in ’t licht der ruit
zoals hij het gevonden had.

Dan, fluitende en welgezind
mengde hij zoekend eerst de tint;
diepblauw en zwart ineengevloeid,
met enk’le druppels rood doorgloeid,
dat het tot purper samenbindt.

En uur aan uur trok stil voorbij;
zó diep verzonken werkte hij,
dat het hem soms was of zijn hand
de vezels tastte van de plant-
zo glanzend kwam de omtrek vrij.

Totdat het gaaf te prijken stond:
de wortels scheem’rend afgerond,
het uitgesprongen groene blad
scherp in zijn karteling gevat
tegen de lichte achtergrond;

de bloemkroon purper violet,
de hokjes om het hart gebed
en boven de geknikte steel
de honingsporen, het juweel
vijfvlakkig: kantig neergezet.

In ’t vallend donker toefde hij
nog dralend bij zijn akelei;
dan, in het laatste licht van ’t raam
schreef hij de letters van zijn naam
en ’t jaartal glimlachend erbij.

Ida Gerhardt


[Albrecht Dürer is vermoedelijk overleden aan een malaria die hij in Nederland had opgelopen. 1520 reisde hij begin december 10 dagen over de Zeeuwse eilanden. In april kreeg hij hoge koorts en hoofdpijn: “Und do ich vormals in Seeland war, do überkam ich eine wunderliche krankheit, von derer ich nie von keinem man gehört…”]

Akelei Aquileia

 

maria trepp

Meest recente berichten