Wetenschap Kunst Politiek

Christiaan Huygens en Nicolaas Copernicus

7 comments

 Christiaan Huygens en Nicolaas Copernicus

Nicolaas Copernicus 1560

Nicolaas Copernicus 1560

Op https://www.google.nl/ zie je vandaag, op de 540ste verjaardag van Copernicus, het zonnestelsel volgens Nicolaas Copernicus bewegen.

Hypothesis_Copernicana Nikolaus_Kopernikus Nicolaas Copernicus 1560

Hypothesis_Copernicana Nicolaas Copernicus

Christiaan Huygens heeft in de 17e eeuw een planetarium geconstrueerd (te zien in het Museum Boerhaave in Leiden) dat dit model bewegend en in een verbeterde en nauwkeurige versie weergeeft.

Hieronder het planetarium dat Christiaan Huygens zelf in 1682 heeft laten bouwen met bewegende planeten in excentrische kringen, die ellipsen benaderen. Huygens’ planetarium wordt aangedreven door een onrust met spiraalveer; ook een bijzondere uitvinding van Huygens.

Het is een Copernicaans schaalmodel uit de 17e eeuw, waarvan er niet zo heel veel zijn.

planetarium-christiaan-huygens-museum-boerhaave

planetarium Christiaan Huygens Museum Boerhaave


planetarium-christiaan-huygens-museum-boerhave

planetarium-christiaan-huygens-museum-boerhave binnenplaneten


 

Christiaan Huygens zelf schrijft hierover:

`Wijzelf echter, … hebben een zoodanig Planetarium laten maken, dat wij daarmede door een klein aantal in elkaar grijpende raderen bereikt hebben, dat op het oppervlak van een platte tafel de lichamen der vijf primaire Planeten rondom de Zon, en evenzoo dat der Maan rondom de Aarde, hunne banen konden beschrijven, in dezelfde tijden waarin zij dat in den hemel) doen, en wel in zoodanige excentrische banen, dat deze de ware afmeting en den waren stand der hemelbanen weergeven, met behoud van de bij elk daarvan bestaande ongelijkheid der bewegingen, waardoor zij zich sneller bewegen in minder ver van de zon verwijderde gedeelten, waarbij wij ook nog rekening gehouden hebben met de kleine afwijking tusschen het vlak hunner banen en dat van de Ecliptica of van de Aarde. Zoodat, afgezien van de bevalligheid van het schouwspel, men daaruit ook de standen van de Planeten kan leeren kennen, niet slechts de oogenblikkelijke, maar ook de toekomende en de verledene, als uit een eeuwigdurenden kalender; en bovendien hun aller conjuncties en opposities, zoowel ten opzichte van de zon als ten opzichte van elkander, en dit des te nauwkeuriger naarmate het werk op grooter schaal is uitgevoerd.`

`Het is dan een achthoek uit hout samengesteld, met een diameter van twee voet en een diepte van zes duimen. Deze is op zoodanige wijze aan den muur opgehangen, en bevestigd aan de zich aan de linkerzijde bevindende assen, dat het toestel, als men dit wenscht, omgekeerd en aan de achterzijde geopend kan worden, waardoor het inwendige zichtbaar wordt.`

`Aan den voorkant ziet men een blad van verguld koper dat de geheele voorzijde van den achthoek vormt en bedekt is met spiegelglas; op dat blad zijn de banen der planeten volgens het systeem van Copernicus, maar volgens de proporties van Kepler, aangegeven en geheel uitgesneden, zoodat door die gleuven kleine pinnen rondgaan, met behulp waarvan de bollen der Planeten, tot halve bollen gereduceerd, boven het blad en als het ware op het oppervlak daarvan rondgevoerd worden, waarbij Saturnus vijf, Jupiter vier satellieten met zich voert, en de Aarde een (welke onze Maan is). Deze satellieten zijn daarbij geplaatst op dezelfde schijfjes als de lichaampjes der Planeten. Ik heb namelijk ook aan de overige Planeten die geen manen hebben, toch zulke schijfjes gegeven die den omringenden aether moeten aangeven en tevens dienen om de Planeten beter zichtbaar te maken.`

Christiaan Huygens in Dutch English and German http://www.passagenproject.com/blog16

Christiaan Huygens

 

Christiaan Huygens laatste tekst “Cosmotheoros” (1698) was een populairwetenschappelijk schrift (in de vorm van een brief aan zijn broer Constantijn Huygens), dat tot doel had het copernicaanse systeem begrijpelijk en aanschouwelijk te maken en te verdedigen.

De verdediging van het copernicaanse systeem was aan het einde van de 17e eeuw zeker nog nodig.

Hoewel Galilei al overtuigd was dat zijn astronomische waarnemingen het heliocentrische wereldbeeld van Copernicus ondersteunden was er in de 17e eeuw nog geen dwingend bewijs voor de Copernicaanse visie op de wereld: alle waarnemingen, zoals als de manen rond Jupiter en Saturnus of de Venus-fasen waren ook met het geocentrische model van Tycho Brahe compatibel, waarin de zon en de maan om de aarde draaien, en de andere planeten rond de zon.

Het was pas James Bradley die in 1729 de beweging van de aarde ten opzichte van de sterren kon aantonen, en daarmee het geocentrische model definitief kon weerleggen.

De katholieke Kerk hing in de tijd van Huygens nog het model van Tycho Brahe aan.

Model van Tycho Brahe waarin de zon en de maan om de aarde draaien, en de andere planeten rond de zon

Het model van Copernicus was verboden sinds 1616; dit verbod werd pas in 1822 opgeheven.

Huygens zelf ontmoette met zijn Systema Saturnium (1659) weerstand bij de inquisitie.

Toen Huygens in 1659 zijn waarnemingen aan Saturnus, de nieuwe maan Titan en het ring-systeem, in Systema Saturnium publiceerde, raakte hij in de problemen met de katholieke kerk, en werden zijn bevindingen beoordeeld als ketters, omdat deze het stelsel van Copernicus ondersteunden.

De jezuïet Honoré Fabri en de instrumentmaker Eustachio Divini publiceerden een weerlegging van de waarnemingen en theorieën van Huygens, waarop deze met een verdedigingsschrift kwam.

Uiteindelijk kwam een evaluatiecommissie onder leiding van Giovanni Alfonso Borelli tot de conclusie dat Huygens gelijk had.

Namens de commissie werd een schaalmodel van Saturnus en zijn ring gebouwd, en dit werd dan vanuit de verte met een telescoop bekeken, waarbij men precies de waargenomen verschijningen van Saturnus vond.

Saturnus ringen model Christiaan Huygens Borelli

Saturnus ringen model Christiaan Huygens Borelli

 

Meer over Christiaan Huygens

www.passagenproject.com

Was Nefertiti de moeder van Toetanchamon?

11 comments
Tutanchamun Tutankhamun Toetanchamon Toetanchamon cobra

Tutanchamun Tutankhamun Toetanchamon Toetanchamon

De vader van de beroemde farao Toetanchamon was Achnaton.

Echnaton Amenophis IV Achenaton Akhenaten Achnaton 1

Echnaton Amenophis IV Achenaton Akhenaten Achnaton

Maar wie was zijn moeder? 

De Franse egyptoloog Marc Gabolde van de Université Paul Valery-Montpellier III stelde in een lezing aan de universiteit van Harvard Nefertiti voor als als een mogelijke moeder van de kindkoning.

Nefertiti, hoofdvrouw van Achnaton, was een nicht van Achnaton.

Nofrotete Nefertiti egypte wikimedia commons Philip Pikart Nofretete_Neues_Museum

Nofrotete Nefertiti wikimedia commons Philip Pikart Nofretete_Neues_Museum

Het paar Nefertiti-Achnaton was het eerste in de geschiedenis van Egypte dat zijn huwelijk en gezinsleven publiekelijk tentoonstelde.

Echnaton-Amenophis-IV-Achenaton-Akhenaten-Achnaton-Akhenaten-Nofrotete-_Nefertiti_and_their_children-familie

Echnaton-Amenophis-IV-Achenaton-Akhenaten-Achnaton-Akhenaten-Nofrotete-_Nefertiti_familie

Veel muurschilderingen op de gebouwen van Achnaton laten de twee samen zien met hun dochters, beschermd door de de zonneschijf van Aten.

Echnaton Amenophis IV Achenaton Akhenaten Achnaton Nofrotete Nefertiti

Echnaton Amenophis IV Achenaton Akhenaten Achnaton Nofrotete Nefertiti
en familie

 

Gabolde gelooft dat ze ook een zoon hadden: Toetanchamon.

Tutanchamun Tutankhamun Toetanchamon Tutanchamon

Tutanchamun Tutankhamun Toetanchamon Tutanchamon

www.passagenproject.com

Overzichtstentoonstelling Yoko Ono in Frankfurt

10 comments

 Overzichtstentoonstelling Yoko Ono in Frankfurt

In de Schirn Kunsthalle in Frankfurt is een overzichtstentoonstelling te zien over Yoko Ono.

Yoko Ono wikimedia Commons Alexander Plyushchev

Yoko Ono wikimedia Commons Alexander Plyushchev

Alexander Plyushchev

Yoko Ono  (geboren op 18 februari 1933) is een Japanse kunstenaar en vredesactiviste, bekend door haar huwelijk met  John Lennon  (1969-1980) en haar avantgarde-kunst, muziek en film. Ono bracht het feminisme naar de muziek en is ook bekend om haar filantropische bijdragen aan kunst, vrede en  AIDS  outreach programma’s.

Ono maakte deel uit van Fluxus, een losse vereniging van Dada -geïnspireerde  avant-garde artiesten in de vroege jaren 1960. Het streven van de Fluxuskunstenaars was het bij elkaar brengen van kunst en dagelijks leven. Daartoe moest de kunstpraktijk ‘gezuiverd’ worden van de door de musea en de commercie aangehangen ‘elitaire’ kunstopvattingen. Kunst en leven moesten elkaar bepalen.

Yoko Ono Fluxus wikimedia Commons Oriol Tuca

Yoko Ono Fluxus wikimedia Commons Oriol Tuca

Oriol Tuca

Behalve conceptuele kunst heeft Ono ook participatieve kunst gemaakt, bijvoorbeeld het project van 1996 getiteld “Wish Tree“.

 

Wish Piece by Yoko Ono (1996)

Make a wish

Write it down on a piece of paper

Fold it and tie it around a branch of a Wish Tree

Ask your friends to do the same

Keep wishing

Until the branches are covered with wishes”.

 

Yoko Ono wikimedia Commons Gryffindo rwishtree

Yoko Ono wikimedia commons Gryffindor Wishtree

Gryffindor

Yoko Ono wikimedia Commons TS Eriksson Yoko_Ono_Wish_Tree_for_Wanaas

Yoko Ono Wikimedia Commons TS Eriksson Yoko_Ono_Wish_Tree_for_Wanaas

TS Eriksson

Ono was ook een experimentele filmmaker die tussen 1964 en 1972 zestien films maakte, en werd bekend met een Fluxus film uit 1966 “Bottoms.” 

Deze film bestaat volledig uit close-ups van het achterwerk van beroemde personen. Ono wilde hiermee een dialoog voor wereldvrede bevorderen.

Kijk hier naar haar film “Fly” waar vliegen over een naakte vrouw kruipen.

…en hier meer Yoko Ono op Ubunet.

Op de  Liverpool Bienniale  in 2004 overstroomde Yoko de stad met banners, tassen, stickers, ansichtkaarten, flyers, posters en badges, met twee afbeeldingen: een van een naakte vrouwenborst, de andere van de vulva van dezelfde vrouw. Het stuk, getiteld “My Mummy Was Beautiful”, was gewijd aan de moeder van Lennon, Julia.

Yoko Ono wikimedia Commons Miri Nishri Is_this_baby_yours_yoko_ono

Yoko Ono wikimedia Commons Miri Nishri Is_this_baby_yours

Miri Nishri

Volgens Ono was het werk bedoeld als onschuldig, niet  als schokkend.

Op 9 oktober 2007 stak Ono officieel de  Imagine Peace Tower  op  Videy  Eiland in  IJsland  aan, gewijd aan de vrede en aan Lennon.

Yoko Ono wikimedia Commons peace tower McKay Savage light art lichtkunst

Yoko Ono Wikimedia Commons Imagine Peace tower McKay Savage
Light art lichtkunst

McKay Savage

In mei 2009 ontwierp Yoko een T-shirt voor ‘Fashion Against AIDS’ met de stelling ‘Imagine Peace’ afgebeeld in 21 verschillende talen. 

Yoko Ono wordt vandaag, 18 februari, 80 jaar oud en vierde haar verjaardag met een grote voorstelling in Berlijn op 17 februari.

 

update 2-3-2013 www.openculture.com

” In the past week, Ono released her new video installment, Yoko Ono’s Make-Up Tips for Men, to help promote her fashion line for Opening Ceremony, which apparently features “LED jock straps, thigh-high boots, and butt-baring pants inspired by John Lennon’s sexy body.” The video is odd and offbeat, as you’d expect. And, true to form, it’s entirely devoid of actionable fashion tips for men.”

update 22-3-2013

Yoko Ono vecht tegen de wapenindustrie met een foto van de bloedbesmeurde bril van John Lennon: pic.twitter.com/PYigb2uJKT

Grapefruit: Yoko Ono’s Poems, Drawings, and Instructions for Life

 

www.passagenproject.com

 

www.passagenproject.com


Meest recente berichten