Wetenschap Kunst Politiek

Apokalyps en madonna met maansikkel

no comment

Eerder had ik het over de De apocalyptische Bijbelse slang in de kunst en de vrouw met haar pasgeboren kind in deze scene.

Hier nog een keer de tekst uit de Bijbel: Openbaring 12

De vrouw, de draak en de twee beesten

1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 2 Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 3 Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzestig dagen lang voor haar gezorgd zou worden.”
De vrouw in deze scene werd vaak geïnterpreteerd als Maria met het Jezuskind, de apocalyptische Madonna.

Deze Bijbel-passage  is de oorsprong van de madonna die men op oude schilderijen ziet of op houtsnijwerk, waar de madonna een maansikkel onder haar voeten heeft.

Soms is naast de maan ook nog de draak zichtbaar waarvan de Openbaring vertelt.

Een erg mooie madonna met maansikkel/draak is te zien in het Museum Boijmans,
Geertgen tot Sint Jans, De verheerlijking van Maria (1490 – 1495)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het visioen toont Maria die op de maansikkel zit en onder zich de draak verplettert. Zij wordt omringd door engelen met muziekinstrumenten en de passiewerktuigen. Het visionaire karakter wordt versterkt door het hemelse licht dat moeder en kind omgeeft.”

Tags: , , ,

Leave a ReplyMeest recente berichten