Wetenschap Kunst Politiek

Bolkestein en het gifgas

12 comments

Nouzad, slachtoffer van de gifgasaanval van Saddam Hoessein op Halabja in Noord-Irak, wil graag Frits Bolkestein ontmoeten. Hij wil hem vertellen over zijn leven, zijn lichaam laten zien. En hij wil graag van hem weten hoeveel Nederlandse bedrijven hebben verdiend aan de export van de dodelijke chemicaliën. Bolkestein was begin jaren tachtig staatssecretaris van Economische Zaken. Zijn ministerie was tegenstander van een exportverbod naar Irak van grondstoffen die gebruikt konden worden voor gifgassen.

Frits Bolkestein houdt zich aan de Universiteit Leiden bezig met onderzoek over de rol van de intellectuelen in de politiek. Bolkestein profileert zich als moralist en als hoeder van de Westerse beschaving. In dat verband is het interessant wat Marjolein Februari in haar Volkskrant- column van 6 mei 2006 vertelt over Bolkestein:


“In september 1980 valt Irak, onder leiding van Saddam Hussein, Iran binnen. De oorlog trekt veel Nederlandse bedrijven aan, op zoek naar opdrachten en handelscontracten. Ze mogen weliswaar geen militaire goederen aan Irak leveren, omdat Nederland neutraal wil blijven in de oorlog, maar met medeweten van de overheid worden wel chemicaliën verhandeld die gemakkelijk kunnen worden gebruikt als grondstof voor gifgassen.

Het VPRO-programma Argos reconstrueerde de gang van zaken rond die chemicaliën in zijn uitzendingen van eind april. Het sprak met deskundigen, met oud-ambassadeur Schorer, en het las interne stukken van het ministerie van Economische Zaken. Beluister je die reconstructie van Argos aandachtig, dan ga je inderdaad denken dat Nederland een officiële moraal volgt van nietsontziend egoïsme en dodelijk eigenbelang.

Zodra de Iranoorlog begin jaren tachtig losbrandt is het ministerie van Economische Zaken meteen enthousiast over de financiële mogelijkheden ervan. Het wil graag samenwerken met het olierijke Irak, en eind 1983 reist Frits Bolkestein dan ook af naar Bagdad om een overeenkomst te tekenen. Bolkestein is op dat moment als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor de buitenlandse handel. Volgens een verslag verklaart Bolkestein tijdens de ontmoeting met Saddam Hussein en Iraakse ministers dat die ontmoeting plaatsvindt ‘in een setting van sympathie voor het door drie jaar oorlog beproefde Iraakse volk’.

Frits Bolkestein weet dan allang dat de door Nederland geleverde chemicaliën worden gebruikt voor de aanmaak van gifgassen – en dat die worden ingezet tegen het Iraanse volk. En niet alleen Bolkestein weet het. Zijn gehele ministerie weet het, ambassadeur Schorer heeft het althans in 1982 aan Den Haag gemeld. Men heeft er nota van genomen, maar dat het ‘met grote letters in de pers kwam, nou nee’, zegt Schorer nu, ‘men sliep er niet minder goed van’.

Jaren later, als Saddam Hussein Koeweit binnenvalt, zegt Bolkestein voor de Nederlandse televisie dat de ontmoeting in 1983 een ‘lugubere bijeenkomst’ met een ‘luguber regime’ is geweest: ‘Iedereen weet hoe ze de Koerden bestrijden met mosterdgas.’ Maar hij vertelt er niet bij dat hij die kennis in 1982 ook al bezat en dat hij niettemin voorstander bleef van handel in chemicaliën met het lugubere regime.

Pas eind 1984, als andere landen druk hebben uitgeoefend op Nederland om een aantal chemische stoffen vergunningsplichtig te maken, gaat het ministerie van Economische Zaken na langdurig protest overstag. Achteraf, in 2003, gevraagd naar de deal van Frits Bolkestein met Saddam Hussein, zegt partijgenoot Hans van Baalen: ‘Nederland wilde een graantje meepikken. Het is moreel niet goed te praten, maar het is wel te begrijpen.’ En Gerrit Zalm zegt: ‘Ik denk niet dat Frits er met plezier op terugkijkt.’ Daarmee is dan politiek gezien de kous af.”


Bolkestein heeft in de Volkskrant gereageerd op Februari´s artikel en heeft uitgelegd, dat hij niets heeft gedaan dat in strijd was met de wet. Maar daarmee de morele vraag niet beantwoord…

Reacties bij voorkeur op mijn nieuwe blog:

http://passagenproject.com/blog/2011/03/15/bolkestein-en-het-gifgas/

12 Responses to “Bolkestein en het gifgas”

 1. En als ik zeg dat Nouzad absoluut vrij is om Bolkenstein op te blazen, zeggen ze dat ik extremist ben

 2. Maria Trepp schreef:

  Mihai wat een onzin.

  Ik neem uitdrukkelijk afstand van jouw uitingen en van geweld.

  Geweld is het einde van de democratie.

 3. Democratie is een alibi om dit soort misdaden straffeloos te kunnen plegen.
  http://mihai.punt.nl/index.php?r=1&id=458845

  Geef me een goede reden waarom de mensen in Irak en Iran zouden moeten sterven voor de belangen van Bolkenstein en zij niets terug zouden mogen doen?

 4. Maria Trepp schreef:

  Hij heet Bolkestein.

  Het minste respect dat men zijn tegenstanders kan betuigen is het om hen correct te spellen.

  Ga jij maar Bolkenstein vermoorden.

 5. rikus schreef:

  Ik weet niet welk wezenlijk deel de levering onder de verantwoordelijkheid van Frits Bolkestein vielen. Wel is zeker dat grondstoffen die onmisbaar waren voor het eindproduct bijgedragen tot het eindproduct door Frans van Anraat zijn geleverd en hier ook voor veroordeeld is en nu zelfs nog vastzit geloof ik.
  Ik denk dat hier twee verhalen met elkaar verweven raken. Immers zoals in dit blog wordt gesuggereerd zou Frits B ecne goed als eind verantwoordelijke berecht moeten worden.

 6. Arjan Fernhout schreef:

  Bolkestein heeft er van alles aan gedaan om het bedrijfsleven de gang te laten gaa en niets gedaan om humanitaire rampen te voorkomen. Hoewel BZ al in 1981 berichten ontving van de inzet van chemische wapens door Saddam Hussein, zocht EZ onder leiding van Bolkestein naar allerlei middelen om het besluit van BZ (Van den Broek) t.w. een verbod op het exporteren van elf chemicaliën, te voorkomen. Volgens een draft van de WHO Group of Consultants – Health Aspects of Biological and Chemical Weapons – werden gedurende ’83 – ’88 door Irak de volgende chemische wapens ingezet: Agent CS, Mustard gas, Tabun (Agent GA) en Sarin (Agent GB).

  Bronnen:

  http://www.vredesmuseum.nl/download/irakrapport.pdf
  http://www.fas.org/irp/threat/cbw/BIOWEAPONS_FULL_TEXT2.pdf

 7. Maria Trepp schreef:

  Bolkestein moet niet veroordeeld worden.
  Dat heb ik nooit geëist.
  Alleen: het zou alleen mooi zijn als hij de morele verantwoordelijkheid voor zijn daden neit zou ontlopen.

 8. @Maria

  ==Ga jij maar Bolkenstein vermoorden.==

  Waarom zou ik hem vermoorden? Hij rooft in opdracht van mij en mijn reet wordt alleen maar vetter van. Maar als ik geen reden heb om hem te moorden, het volgt daaruit niet dat een Koerd of anderen van zijn slachtoffers niet vrij zijn om hem op te blazen, zolang ze niet naar een rechter kunnen stappen en hem veroordeeld krijgen.

 9. Maria Trepp schreef:

  Nee Mihai echt niet

 10. P.H.M van de Kletersteeg schreef:

  sjonge, nou al gebanned?

 11. P.H.M van de Kletersteeg schreef:

  sjonge, nou al gebanned?

 12. Floris Schreve schreef:

  Maria, hier is het desbetreffende artikel uit de Telegraaf. Het enige wat ik heb gedaan is de naam van de kunstenaar verbergen en ik heb hem ook onzichtbaar op de foto gemaakt. Maar dit is het artikel uit de Telegraaf, waaruit blijkt dat Bolkestein zijn bezoek aan Saddam helemaal nioet zo problematisch vond, of sterker, het zelfs triomfantelijk aanhaalde om een vluchteling de les te lezen. Zie link:

  http://fhs1973.files.wordpress.com/2010/03/bolkestein-voor-allochtoon.jpg/2010/03/bolkestein-voor-allochtoon.jpg

Leave a ReplyMeest recente berichten