Frits Bolkestein, de Edmund Burke Stichting en Geert Wilders

Nu Frits Bolkestein tegen Job Cohen ten strijde trekt ( “Cohen verwende zijn moslims”,  de Volkskrant 15 mei 2010) is het goed om eraan te herinneren welke rol de Leidse hoogleraar Bolkestein heeft gespeeld in de achtergrond van Wilders en de PVV.


De mannen van de Leidse neoconservatieve Edmund Burke Stichting, de denktank van Wilders, zijn allemaal nauw verbonden aan Frits Bolkestein: Joshua  Livestro, de eerste directeur van de Edmund Burke Stichting, was van 1999-2002 persoonlijk medewerker van Europees Commissaris Frits Bolkestein in Brussel. De Leidse rechtsfilosoof Andreas Kinneging (een van de initiatiefnemers van de Burke Stichting,en eerder net als Wilders ghost writer van Bolkestein) en de Leidse rechtsfilosoof Paul Cliteur (lid van de raad van aanbeveling van de Edmund Burke Stichting) , waren nauw verbonden aan de rechtsliberaal Bolkestein, die, hoewel zelf nooit direct verbonden aan de Burke Stichting, een belangrijke rol heeft gespeeld in de achtergrond van de Stichting. Bolkestein werd al genoemd op de voorloper van de Burke Stichting,  het conservatisme-web.[1]


Bolkestein vertelt in zijn boek Grensverkenningen, dat hij samen met Kinneging en Cliteur een leesclubje had, dat regelmatig bij elkaar kwam en o.a. samen Burke las,  Reflections on the Revolution in France, een tekst die ook op de huidige website van de Edmund Burke Stichting kan worden gevonden.


Bolkestein in zijn dagboek Grensverkenningen
”Vrijdag 6 augustus 1999: s’middags kwam min leesclubje weer bijeen in Amsterdam: Andreas Kinneging en Paul Cliteur. We hebben Edmund Burke gelezen, Reflections on the Revolution in France. Burke is overtuigender over het Britse constitutionele recht, met zijn nadruk op precedent, geleide­lijkheid en traditie, dan in het afgeven op de Franse Revolutie, wat hij overigens op briljante wijze doet. Hij heeft toch een te gunstige mening over het Ancien Régime. Andreas [Kinneging] is het hier niet mee eens. Hij vindt dat de Franse Revolutie helemaal niet nodig was; dat de adel zich aanpaste aan de moderne omstandigheden en een nuttige rol speelde; en dat onze visie op het Ancien Régime is gekleurd door de geschiedschrijving, dat wil zeggen door de tegenstanders. Mijn kennis is niet toereikend om dit te bestrijden. Het is natuurlijk dui­delijk dat de Franse Revolutie veel wandaden op haar geweten heeft, zoals iedere revolutie. Maar moderniseerde zij niet ook? “[2]


Bolkestein staat met zijn gedeeltelijk positieve visie op de Franse revolutie dichter bij de verlichtingspleiter Paul Cliteur dan bij Kinneging. Binnen de Edmund Burke Stichting zijn er dan ook juist wat de verlichting betreft verschillende opvattingen te vinden. Maar ondanks bepaalde verschillen weten de heren elkaar goed te vinden in hun wens naar een rechtsliberaal conservatisme, dat de verzorgingsstaat en de islam afwijst. De latere directeur van de Burke Stichting Bart Jan Spruyt in Lof van het conservatisme (2003):
“Slecht in enkele individuen vond het conservatisme pleitbezorgers [naast J.L.Heldring]:  in de Leidse rechsfilosofen Paul Cliteur en Andreas Kinneging, die de discussie over het conservatisme buiten de muren van de Telders stichting (het wetenschappelijk bureau van de VVD) hoorbaar wisten te maken en zo een beslissende bijdrage aan de herleving van het conservatisme hebben geleverd.” ( p. 9)

Bart Jan Spruyt noemt in dit boek Bolkestein een conservatief,  die zich zo niet wil noemen omdat hij “daar politieke redenen voor had” (p. 8) .
Spruyt gaat in Lof van het conservatisme nog verder uitvoerig in op Bolkestein, Cliteur en Kinneging. Bolkestein, volgens Spruyt een strijder “voor een combinatie van economische progressiviteit en cultureel conservatisme”, was
“overtuigd van de noodzaak de strijd tegen het morele nihilisme aan te binden, maar wist […]  het benodigde stelsel van waarden en normen niet te concretiseren. De zogeheten kardinale deugden uit de klassieke en christelijke traditie zijn volgens Bolkestein lovenswaardig, maar wat kan een liberaal politicus ermee? ‘Het liberalisme is geformuleerd in een tijdperk waarin moraal in zekere zin het monopolie van de kerk was. De liberaal had niet zozeer de behoefte daar een eigen moraal tegenover te stellen, als wel staat en kerk te scheiden. Moraal was immers vanzelfsprekend. Het uitdenken van een kader waarbinnen de deugden de nadruk kunnen krijgen die ze verdienen, is een grote uitdaging voor het hedendaagse liberalisme’, luidde Bolkesteins eindconclusie.” ( p. 54f)


Bolkestein wordt ook genoemd in het Burke- pamflet De crisis van Nederland (“Ook de verzorgingsstaat dient grondig te worden hervormd. Conservatieven omarmen de slogan van Frits Bolkestein: liever de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering“) . Omgekeerd komen in Bolkesteins Grensverkenningen niet alleen Livestro, Kinneging en Cliteur herhaaldelijk ter sprake, (“Vrijdag 31  maart 2000 Lunch met een stel slimme academici in Nieuwspoort, allen leer­lingen van Andreas Kinneging, die er ook was; georganiseerd door Joshua Livestro, die nu mijn persoonlijke medewerker in Brussel is […] . Onderwerp van gesprek was het liberalisme, het postmodernisme (en wat daar­tegen te doen) en het verlies aan zelfvertrouwen van de Europese eli­te..”) ook Michiel Visser, secretaris van de Burke Stichting en medeauteur van een aantal artikelen wordt genoemd ( “Vrijdag 16 januari 2000 Geluncht in Nieuwspoort met Joshua Livestro, Andreas Kinneging, Paul Cliteur, Hans Kribbe, Michiel Visser en nog een paar academi­ci over de eeuwige onderwerpen Verlichting – Romantiek – Natio­nalisme – 1968, enz.”)  net als de neocon en  Burke-ere-donateur[3] Afshin Ellian[4],
Bolkestein was aanwezig op de eerste belangrijke bijeenkomst van de Burke Stichting waar Roger Scruton de eerste Burke-lezing hield. Vermoedelijk wil Bolkestein niet dat zijn nauwe banden met de Edmund Burke Stichting bekend worden. Het is bijvoorbeeld zeer merkwaardig, dat hij in 1999 en 2000 zeer frequente contact had met de oprichters van de Burke Stichting; samen met hun Edmund Burke las; op de eerste grote lezing van de stichting aanwezig was, maar in zijn dagboek Grensverkenningen het woordje “Edmund Burke Stichting” angstvallig vermijdt.


De Leidse professor Bolkestein zat bovendien in 2004 samen met de Burkiaanse neoconservatieve rechtfilosofen Kinneging, Ellian en Cliteur in het nieuwe Leidse rechtengebouw (terwijl hij eigenlijk organisatorisch bij Sociale Wetenschappen/ Politicologie hoort). Maarten Huygen:
“Zijn [Kinnegings]  kantoor ligt op de lichte zolderverdieping van het voormalige Kamerlingh Onnes natuurkundelaboratorium, dat is omgebouwd tot rechtenfaculteit. Schuin tegenover hem werkt onder strenge bewaking een voorvechter van de door Kinneging gelaakte Verlichting, de hoogleraar Sociale Cohesie en Recht, Afshin Ellian. Aan zijn gang zitten ook twee andere hooggeleerden met een uitgesproken liberaal profiel: het VVD-lid Paul Cliteur, hoogleraar van de Encyclopedie van de Rechtswetenschap, en de gewezen VVD-leider en commissaris van de Europese Commissie, Frits Bolkestein, hoogleraar in de Intellectuele Grondslagen van Politieke Ontwikkelingen.” ( NRC 13-5-2006)


Ondanks verschillen in detail bestaat tussen Livestro, Kinneging, Cliteur, Ellian en Bolkestein een fysieke (het Leidse rechtengebouw) en/of sociale (de VVD / de Universiteit Leiden) en/of een geestelijk-politieke band. Zij zijn allemaal te vinden aan de rechterkant van de VVD, in de omgeving van het rechtspopulisme van Fortuyn en Wilders.


Frits Bolkestein is de geestelijke vader van Livestro en Kinneging. Hij is ook de geestelijke vader van Geert Wilders, met wie de Burke Stichting via Bart Jan Spruyt in 2004/2005 een politiek samenwerkingsverband is aangegaan.
Esther Lammers:
“Als beleidsmedewerker behoorde hij [Wilders] al snel tot het zogenoemde ‘klasje van Bolkestein’; jonge medewerkers die met de toenmalige fractieleider brainstormden over onderwerpen die op de agenda moesten komen. Hij schreef ook regelmatig de, soms scherpe, toespraken van Bolkestein.”[5]
Herman Staal; Derk Stokmans:
Frits Bolkestein […]  was voor Wilders een belangrijk politiek voorbeeld. Niet alleen wegens zijn ideeën. De confronterende stijl en de neiging politieke taboes te doorbreken zijn nu terug te zien bij de PVV-leider. “ (NRC 29-3-2008)


Interessant en sprekend is het feit dat Wilders zijn werkkamer in het gebouw van de Tweede Kamer in 2006 heeft ingericht met het meubilair van Frits Bolkestein (NRC 24-2-2007).Veel uitgebreider hierover zie mijn documentatie over de Edmund Burke Stichting,

Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.


[1] http://members.lycos.nl/conservatisme/


[2] Grensverkenningen, p. 18.
[3] Jan Blokker, de Volkskrant 5-9-2005
[4] Grensverkenningen, p.280
[5] Trouw, 17-9-1999.
[6] NRC, 13-5-2006.

84 reacties op “Frits Bolkestein, de Edmund Burke Stichting en Geert Wilders”

 1. Avatar van Wattman
  Ik heb Bolkestein altijd hoger ingeschat dan Wilders. En van Cliteur had ik eerder een linksig beeld. Zal wel komen door zijn dierenactivisme en atheïsme.

  Hoe beeldvorming toch kan vertekenen. Dank je voor je doorwrochte column, ik ben weer wat wijzer geworden!

 2. Avatar van maria trepp
  Bolkestein IS ook beter dan Wilders.
  Ze vallen niet samen.
  Maar Wilders is het kind van Bolkestein.
  Cliteur is een UITERST rechts-autoritaire man; volg de links in mijn Cliteur-widget

 3. Avatar van JanPlezier
  Waarom schrijft Maria Trepp altijd negatief over de liberale politiek, en niet
  over de SP en Groen Links, waarvan we weten dat die zijn gegrondvest
  op het Fascisme.

  Groen Lijnks boegbeeld Paul Rosenmöller die is toch jarenlang grote
  tegenstander van dedemocratie geweest.

  Rosenmöller was van 1976 tot 1982 lid van de GML. Op twee
  punten onder scheidde dieorganisatie zich van alle andere
  marxistisch-leninistische partijen en partijtjes dieNederland destijds telde.
  Om te beginnen deed de (Groep Marxisten-Leninisten)GML – anders dan
  bijvoorbeeld de CPN en de SP – om principiële redenen niet mee aan de
  verkiezingen: het socialisme kon volgens de partij alleen bereikt
  wordendoor middel van een ‘gewapende revolutie’ c.q.
  ‘revolutionair massageweld’.

  Ten tweede was de GML indertijd Neerlands enige marxistisch-leninistische
  partij die niet alleen fanatiek dweepte met de voormalige sovjet
  despoot Josef Stalin en zijn Chinese even knie Mao Zedong, maar
  ook met Albanië, Noord-Korea en het Cambodjaanse terreurregime van
  Pol Pot. Dat onder diens leiding, eind jaren zeventig, circa twee miljoen
  Cambodjanen werden doodgeschoten, doodgemarteld of doodgehongerd
  werd door de GML simpelweg niet geloofd. Pol Pots Rode Khmers bleken
  zelfs dermate dankbaar voor de steun die zij van Rosenmöller en
  consorten kregen, dat de GML daarvoor in augustus 1979 schriftelijk
  werd bedankt.

  Of SP coryfee Anja Meulenbelt nog steeds actief als eerste kamerlid,
  die jarenlangpropaganda diensten voor het Mao moordenaars regime
  uitvoerde.

  In 1980 wilden de meeste linkse intellectuelen niets meer van Rood China weten,
  omdat hen langzaam aan duidelijk was geworden hoe het daar met de
  mensenrechten was gesteld. Maar in dat jaar legde Meulenbelt er nog een bezoek
  aan af, op uitnodiging van de Chinese Vrouwenfederatie (lees: het regime).
  Journalisten Chris Bajema en Martijn de Waal schrijven over Meulenbelts bezoek:
  ‘Zij beschikte over een bijna angstaanjagend kritiekloze houding. Vrijwel alles
  in China was mooi, mooier dan in het Westen. Ze kon al in tranen uitbarsten bij
  het zien van een rund dat een ploeg over een stukje bouwland trok.
  Als feministe was ze vooralgetroffen door de gelijkheid van de sexen.’

 4. Marius van Artaaa

  Avatar van Marius van Artaaa
  Nog nooit is deze pseudo-intellectueel aan de tand gevoeld door het journaille, maria,
  zij zien de gevallen steken niet in zijn breiwerken en zijn al snel geimponeerd door zijn retoriek.
  Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op een juist begrip van wat hij meent te moeten bestrijden.
  Zijn gevecht tegen de windmolens van het postmodernisme is lachwekkend.
  Maar dat is nou typisch voor zijn intellectualisme: mooipraterij om te verbloemen dat hij nergens het fijne van weet en niet in staat is een helder liberalisme te ontvouwen.

 5. Avatar van Ruud Zweistra
  Gunst, mevrouw, mijne heren, waarom niet gewoon ingegaan op wat Bolkestein stelt in het artikel?

  Wat is er onjuist aan wat Bolkestein daar schrijft?

 6. Avatar van Mae Benotty
  Het probleem van Bolkestein is dat hij zijn eigen hokje niet meer uitkan door het Swiebertje effect.

  In zijn ‘De twee lampen van de staatsman", beschrijft hij de gevolgen van het niet-ik via Johann Gottlieb Fichte. Het irrelevant worden door het oordeel dat er geen autonome werkelijkheid bestaat van de Bolkenstein achter de Bolkenstein maakt dat hij tot in lengte van dagen in het hokje van Maria Trepp zal moeten blijven zitten.

  Vooral het aanhalen van Gide door Bolkenstein heeft mij geraakt waardoor hijzelf het zinnellijke in de mens Bolkenstein aangeeft. Dat wordt maar al te makkelijk vergeten door hokjesduwers.

 7. Avatar van Paul
  De reactie van antoinette duijsters is zo kenmerkend voor het niveau
  van de lezers van dit artikel. Ze snappen werkelijk niet waar het hier
  over gaat, en komen dan maar met een dooddoener,"Prima blog, Maria."

  Ik begrijp het wel, want het hele artikel gaat nergens over.
  Mevrouw Trepp heeft een duidelijke obsessie, en zolang Wilders
  nog actief in de politiek is zal ze dit soort verhalen blijven schrijven.

  Misschien zou ze toch eens een degelijke analyse moeten maken
  over de SP en Groen Links zoals hier wordt voorgesteld.

 8. fred van der wal

  Avatar van fred van der wal
  Geweldig weblog waardoor mijn interesse in de Burkestichting, Bolkestein en Cliteur verder aangewakkerd is.

 9. Avatar van Paul
  6 mei schreef mevrouw Trepp een artikel met de titel "Wilders-deskundige
  Hans Jansen, een vijand van de liberale islam"
  Daarin werd Arabist Jansen door Trepp voor leugenaar en vazaal van Wilders
  afgeschildert.
  Vandaag staat in de Volkskrant dat de advocaten Michiel Pestman, en
  Ties Prakken door de RechterCommisarris op de vingers zijn getikt.
  Het was niet Arabist Jansen, maar de advocaten van de klagers tegen
  Wilders die aan het liegen waren geslagen.
  Met in het verlengde natuurlijk mevrouw Trepp.
  Ik ben dan ook benieuwd of ze een rectificatie in haar artikel gaat
  aanbrengen.
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1379387.ece/Advocaat_Wilders-proces_in_de_fout

 10. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======rechtsliberaal Bolkestein, die, hoewel zelf nooit direct verbonden aan de Burke Stichting, een =====

  "Rechts liberaal, is dat geen contradictio in terminis??

  Bolkestein is een ultrarechts persoon. `n Man van De Klassepolitiek. `n Man van "ik deug meer dan de ander". `n Man van "mensen moeten voor mij werken". `n Man van "de arbeider moet zijn plaats weten".

  Deze man is de stimulator en handhaver van het fundamentele vrije marktwezen. Ongebreideld rijk mogen zijn en straatarm. Slaven houden en uitbuiting van werkkrachten. `n Racist. Onruststoker èn lafaard. Door mensen als Bolkestein cum suis is de wereld slechter geworden!

  An.

 11. Avatar van Satuka
  Slap blog Maria. Dit soort verhalen heb je al tig keer gepubliceerd en het doet allemaal helemaal niets af aan wat Bolkenstein stelt in dat artikel. Probeer het eens inhoudelijk.

 12. Avatar van Rob Kruzdlo
  Met Mae eens. Hokjes geest en aanwakkeren van tegenstellingen zonder oplossing blijft ook hier aanwezig zichtbaar. Wiskundige Bolkenstein met Luuk van Middelaar aan de hand is toch gewoon een Ratatouille van franse filosofen op Hollandse klompen. Bolkestein is gelukkig beter dan Wilders.

  Interessant log blijf je volgen

  Gr Rob

 13. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ===== Satuka 15-05-2010 13:08
  Slap blog Maria. Dit soort verhalen heb je al tig keer gepubliceerd en het doet allemaal helemaal niets af aan wat Bolkenstein stelt in dat artikel. Probeer het eens inhoudelijk.==== Satuka, hou je van Bolkestein, omdat hij de molims schoffeert?? Het veschil tussen Maria en Bolkestein is dat Maria zijn praktijken afwijst en alternatieven aandraagt. En Bolkestein geen alternatieven heeft, maar zijn dogma`s omarmt.

  Dit soort vehalen heeft Bolkestein al in zijn leven tig keer gepubliceerd. Een demagoog dus.

  An.

 14. Avatar van Satuka
  An: ik hou niet van Bolkenstein. Maar in deze heeft hij gewoon keihard gelijk. Godsdienst is alleen een bindmiddel tussen gelijkgestemden. Met name orthodoxe stromingen werken verder juist segregatie en intolerantie ten aanzien van andersdenkenden in de hand.

  En het verschil tussen mij en mensen zoals Maria en jij is dat ik een stelling op zichzelf – en dus aan de hand van de gegeven argumenten – beoordeel en niet aan de hand van de boodschapper.

  Heb je je al opgegeven voor de nationale theedrinkdag? Ook zo’n geweldig alternatief…

  http://www.theedrinkdag.nl/

 15. Avatar van Ruud Zweistra
  @Paul,
  Alweer een goeie.

  @Maria,
  Prima doorwrocht leugenblog. Ik blijf je volgen. Mijn interesse in René Danen, Mohamed Rabbae en Tofik Dibi is verder aangewakkerd. Die pseudo-intellectuelen zijn nog nooit aan de tand gevoeld door het journaille.

 16. Avatar van maria trepp
  Dank vrienden, en groeten mijn tegenstanders!!!

  Ik heb een mail gekregen van Jan-Dirk van enk:
  `Maria,

  je reactie op Bolkestein inzake Cohen is niet zuiver. Bolkestein houdt zich aan de feiten zoals Cohen die als burgemeester creeërde en beschrijft de consequenties ervan, alsmede de maatschappelijke en politieke onwenselijkheid. Door Bolkestein louter in verband te brengen met Wilders en de conservatieve beweging, onzeil je een inhoudelijk oordeel of weerlegging van hetgeen Bolkestein heeft geschreven. Zo’n persoonlijke aanval is natuurlijk een zwaktebod.`
  Mijn reactie:
  Ik val Bolkestein niet persoonlijk aan. Wie van de Burke Stichting houdt of van wilders zal geen bezwaar hebben tegen hem.
  Bolkesteins Cohen /artiel is een rehash van zijn eerdere antiislam statements.
  De Burkianen HATEN Cohen, al jaren. Lees mijn blogs over Ellian versus Cohen….
  Ik zet Bolkestein in context.
  Ik heb de citaten van Bolkestein over de islam nu niet weergegeven, omdta ik dit elders beschrijf. Maar Bolkestein staat heel dicht bij Wilders, en Wilders zou onmogelijk groot geworden zijn zonder Bolkestein en de andere intellectuelen van de Edmund Burke Stichting.

 17. Avatar van Satuka
  == maria trepp 15-05-2010 14:53
  Dank vrienden, en groeten mijn tegenstanders!!!

  Ik heb een mail gekregen van Jan-Dirk van enk:
  `Maria,

  je reactie op Bolkestein inzake Cohen is niet zuiver. Bolkestein houdt zich aan de feiten zoals Cohen die als burgemeester creeërde en beschrijft de consequenties ervan, alsmede de maatschappelijke en politieke onwenselijkheid. Door Bolkestein louter in verband te brengen met Wilders en de conservatieve beweging, onzeil je een inhoudelijk oordeel of weerlegging van hetgeen Bolkestein heeft geschreven. Zo’n persoonlijke aanval is natuurlijk een zwaktebod.`
  Mijn reactie:
  Ik val Bolkestein niet persoonlijk aan. Wie van de Burke Stichting houdt of van wilders zal geen bezwaar hebben tegen hem.
  Bolkesteins Cohen /artiel is een rehash van zijn eerdere antiislam statements.
  De Burkianen HATEN Cohen, al jaren. Lees mijn blogs over Ellian versus Cohen….
  Ik zet Bolkestein in context.
  Ik heb de citaten van Bolkestein over de islam nu niet weergegeven, omdta ik dit elders beschrijf. Maar Bolkestein staat heel dicht bij Wilders, en Wilders zou onmogelijk groot geworden zijn zonder Bolkestein en de andere intellectuelen van de Edmund Burke Stichting. ==

  Maria: ook hier ga je nog steeds niet in op wat Bolkenstein stelt.

  Nogmaals, probeer het eens inhoudelijk:

  1. Weerleg dat religie geen bindmiddel is.

  2. Weerleg dat de gemeente Amsterdam onder de bezielende leiding van Cohen heeft geknabbeld aan de scheiding kerk en staat met haar “inclusieve neutraliteit” beleid.

  3. En weerleg dat dat onwenselijk is.

  Zolang je daar niet op in gaat en maar blijft hameren op zijn banden met figuren waarvan iedereen die meer dan twee blogs van je heeft gelezen weet dat die bij jou als “FOUT” te boek staan, is het wel degelijk een persoonlijke aanval. Een “guilty by association” om precies te zijn.

 18. antoinette duijsters

  Avatar van antoinette duijsters
  Paul???????? Ik zou werkelijk niet begrijpen waar het overgaat, kijk naar je eigen zou ik zeggen.
  Wilders aanhangers kennen maar een wijs, net als atheïsten lijk Satuka, die grijpen ook alle kansen aan om voor de zoveelste maal hun mening te geven.
  Overigs ik ben ook atheïst, maar heb wel respect voor wat anderen mensen geloven, voelen en denken.
  Dit is voor mijn doen een harde reactie.

 19. Avatar van sasha Berkman
  prima inhoudelijk blog. Dank. Goed dat die lieden van de crypto-fascistische anti-moslim kerk goed in de gaten worden gehouden. Azijnpis reacties als die van JanPlezier en Ruud Zweistra tonen aan dat je deze lieden op hun hypocriete tenen tapt.

 20. Avatar van hans groen
  Bolkestein houdt zich aan de feiten?
  Dit inzake het beleid van Cohen in Amsterdam.

  Dat vind ik een dappere uitspraak, gezien de verhandeling van Bolkestein niet zo zeer feitelijk is, maar zijn interpretatie van de ontwikkelingen in Amsterdam. Net zo goed als het optreden van Cohen na de moord v Gogh, door vele andere waarnemers, ook internationaal, als zeer effectief werden beschouwd om escalatie in de stad te voorkomen.

  De weeffout zit in het feit dat je een theoretische discussie kan houden over de wenselijkheid van bepaalde maatregelen, maar die worden door Bolkestein niet getoetst tegen de actuele situatie.

  Feit is wel dat ondanks een enorm oplopende culturele spanning in Amsterdam in die periode, Cohen escalatie heeft weten te voorkomen. Deze spanning is niet fictief, maar werd nationaal en internationaal onderkend en waar met grote zorgen naar gekeken wordt.

  Het feit dat Bolkestein dergelijke overwegingen niet mee neemt, maakt zijn theoretische exercitie volledig academisch. Bolkestein is dan eenzijdig in zijn feitelijkheden en doet op een verkapte manier aan verkettering van het beleid van Cohen. Echter een goede inhoudelijke onderbouwing van die benadering ontbreekt volledig. Daarmee laadt Bolkestein de verdenking op zich van vooringenomenheid.

 21. Avatar van Ruud Zweistra
  @Satuka,
  Valt jou dat nu ook op? Op inhoudelijke vragen krijg je geen antwoord, en er staat hier wel een eindeloze stroom mannelijke stompzinnigheid en vrouwelijk hysterisch gekrijs.

  Maar zij zijn dus wel in de meerderheid.

  Zijn zij nu gek of wij?

 22. Avatar van Ruud Zweistra
  hans groen 15-05-2010 15:48
  Bolkestein houdt zich aan de feiten?
  Dit inzake het beleid van Cohen in Amsterdam.

  Dat vind ik een dappere uitspraak, gezien de verhandeling van Bolkestein niet zo zeer feitelijk is, maar zijn interpretatie van de ontwikkelingen in Amsterdam.

  Rectie:
  Geef even het verschil aan.

 23. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= 3. En weerleg dat dat onwenselijk is.======

  Dit is een subjectieve benadering! `n Ideologie! Religie bindt alleen als het volkomen paralel loopt met armoede. Dan is het niet de religie, maar de armoede die bindt. Ja,`dàt wil Bolkestein ook: arm en rijk wijd uit elkaar. Dan behoud je het klasseverschil en de slavenhandel!

  Bewijs? De westerse samenlevingen werden gebonden door armoede. Na een economische groei, viel de religie in het putje.

  Bewijs twee? In Duitsland van begin vorige eeuw kwam een antireligieus aan de macht, Hitler. Hij gaf het hongerende volk haar BROOD en SPELEN en men bond zich aan Hitler, niet aan religie, want volgens de christelijke leer mag je niet doden. Men was overwegend protestant en RK.

  An.

 24. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  =====1. Weerleg dat religie geen bindmiddel is.======

  ====Dit is een subjectieve benadering! `n Ideologie! Religie bindt alleen als het volkomen paralel loopt met armoede. Dan is het niet de religie, maar de armoede die bindt. Ja,`dàt wil Bolkestein ook: arm en rijk wijd uit elkaar. Dan behoud je het klasseverschil en de slavenhandel!

  Bewijs? De westerse samenlevingen werden gebonden door armoede. Na een economische groei, viel de religie in het putje.

  Bewijs twee? In Duitsland van begin vorige eeuw kwam een antireligieus aan de macht, Hitler. Hij gaf het hongerende volk haar BROOD en SPELEN en men bond zich aan Hitler, niet aan religie, want volgens de christelijke leer mag je niet doden. Men was overwegend protestant en RK.=====

 25. Avatar van Satuka
  ==antoinette duijsters 15-05-2010 15:41
  Paul???????? Ik zou werkelijk niet begrijpen waar het overgaat, kijk naar je eigen zou ik zeggen.
  Wilders aanhangers kennen maar een wijs, net als atheïsten lijk Satuka, die grijpen ook alle kansen aan om voor de zoveelste maal hun mening te geven.
  Overigs ik ben ook atheïst, maar heb wel respect voor wat anderen mensen geloven, voelen en denken.

  Dit is voor mijn doen een harde reactie.==

  Aldus het deuntje van de o zo respectvolle mevrouw Duijsters, die haar mening over met name andere mensen te pas en te onpas neerkwakt, maar zelden de moeite neemt om die te onderbouwen.

  Kijk.. dat zou ik dan weer respectvol vinden.

  Kwestie van definitie..

 26. antoinette duijsters

  Avatar van antoinette duijsters
  An en zo is het, wij hebben ons aan de drang van de religie weten de ontworstelen door kennis en een beter leven.
  Maar niet alleen religie is een gevaar, dat kunnen extreme ideologiën ook worden.

 27. Avatar van Satuka
  == Ruud Zweistra 15-05-2010 15:52
  @Satuka,
  Valt jou dat nu ook op? Op inhoudelijke vragen krijg je geen antwoord, en er staat hier wel een eindeloze stroom mannelijke stompzinnigheid en vrouwelijk hysterisch gekrijs. ==

  Shh… je mag het hier niet over de inhoud hebben.

  Dat is namelijk niet rezzzzpectvol..

  ==Maar zij zijn dus wel in de meerderheid. ==

  Ach.. er was ooit een meerderheid die geloofde dat de aarde plat was. Het was dan ook reuze respectloos van Columbus om rond te bazuinen dat hij een rondje had gevaren..

  == Zijn zij nu gek of wij? ==

  Een retorische vraag neem ik aan ;)?

 28. Avatar van Satuka
  == An van den burg 15-05-2010 15:56
  ======= 3. En weerleg dat dat onwenselijk is.======

  Dit is een subjectieve benadering! `n Ideologie! Religie bindt alleen als het volkomen paralel loopt met armoede. Dan is het niet de religie, maar de armoede die bindt. Ja,`dàt wil Bolkestein ook: arm en rijk wijd uit elkaar. Dan behoud je het klasseverschil en de slavenhandel!

  Bewijs? De westerse samenlevingen werden gebonden door armoede. Na een economische groei, viel de religie in het putje.

  Bewijs twee? In Duitsland van begin vorige eeuw kwam een antireligieus aan de macht, Hitler. Hij gaf het hongerende volk haar BROOD en SPELEN en men bond zich aan Hitler, niet aan religie, want volgens de christelijke leer mag je niet doden. Men was overwegend protestant en RK. ==

  An, 3 had betrekking op het deels opheffen van de scheiding tussen kerk en staat en niet op de stelling dat religie een bindmiddel is.

  Dat is overigens ook geen stelling van Bolkestein maar juist van Cohen. Bolkestein geeft juist argumenten die op het tegendeel wijzen.

  O jee.. je bent het blijkbaar met hem eens.

  Wat een ellende…

 29. Avatar van Blutch
  =Bewijs? De westerse samenlevingen werden gebonden door armoede. Na een economische groei, viel de religie in het putje.=
  Zozo, dus dat is algemeen geldig?
  Kijk eens naar Polen.
  Kijk eens naar de VS.

 30. fred van der wal

  Avatar van fred van der wal
  Een linkse weblogster beweert: Bolkestein is een ultrarechts persoon. `n Man van De Klassepolitiek. `n Man van "ik deug meer dan de ander". `n Man van "mensen moeten voor mij werken". `n Man van "de arbeider moet zijn plaats weten".

  Deze man is de stimulator en handhaver van het fundamentele vrije marktwezen. Ongebreideld rijk mogen zijn en straatarm. Slaven houden en uitbuiting van werkkrachten.

  Fred van der Wal: Dit klinkt mij als muziek in de oren. Helemaal mee eens met die Bolk.

 31. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Blutch.

  Het is inderdaad algemeen geldend! Armoede dwingt mensen collectief te handelen via hulpverlening. Religie bindt niet, omdat het onbeperkt interpretabel is. Armoede is altijd zichtbaar door uiterlijkheden. Religie niet.

  Polen is een zeer arm land. Ook onder het communisme was armoe de binder. In de VS leven de rijken als God in Frankrijk. In de arme wijken is religie nog sterk!

  An.

 32. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Satuka.

  =====An, 3 had betrekking op het deels opheffen van de scheiding tussen kerk en staat en niet op de stelling dat religie een bindmiddel is.

  Dat is overigens ook geen stelling van Bolkestein maar juist van Cohen. Bolkestein geeft juist argumenten die op het tegendeel wijzen.===== Mijn woorden gelden voor een ieder die dit zegt. Bolkestein, Cohen, het maakt niet uit wie iets zegt, maar wàt er wordt gezegd.

  Je weet dat ik nooit stem??? Kreeg vandaag een oproep om te stemmen. De nadruk werd gelegd op een identificatiebewijs: Donder op, gaag of helemaal niet hoor!!! Nog even en wij gaan ook de vingerafdruk op het stembiljet invoeren!

  Zogenaamd vrije verkiezingen, maar alles hebben ze van je genoteerd! Fascistoïde is het!

 33. Avatar van Blutch
  Polen is niet meer zo’n arm land als het was. En de religie bloeit er als nooit tevoren.
  In de VS is niet alleen in de arme wijken de religie sterk.
  Maar ik vrees dat jouw oordeel al vast staat.

 34. Arjan Fernhout

  Avatar van Arjan Fernhout
  @ Mae Benotty 15-05-2010 12:00

  Haha, Immanuel Kant voor moslims. Bruiner kon Bolkestein het niet bakken. Het klassieke (individuele) lberalisme van Kant ging in de Franse revolutie al ten onder, maar was van grote invloed op het latere liberalisme en socialisme via het idealisme van Hegel, Fichte, enz. Vandaar dat de VVD altijd een voorkeur heeft gehad om met het CDA te regeren :-)). Vanwege "de godsdienstoorlogen in de 16e en 17e eeuw." Snap je??. But forget about it. De menselijke geschiedenis is een wilsgeschiedenis. "Geen autonome Bolkestein achter de Bolkestein" en "zinnelijkheid" is geen excuus voor het opportunisme van Bolkestein die het entameren van een "allochtonenenprobleem" louter zag als een manier om stemmen te winnen.

  @ Maria, Foei!! Aanbevolen :-))

  @ Ruud Zweistra. Kennelijk zie je een VVD-CDA-PVV kabinet wel zitten.

 35. Avatar van Mae Benotty
  Arjan Fernhout,
  Het dilletante ‘snap je’ had van mij wel achterwege gelaten na een waarheid als een koe, laten we elkaar geen mietje noemen. De godsdienstoorlogen hebben wel degelijk bijgedragen. Descartes zijn hele oeuvre is gebaseers op die oorlogen. Zie maar eens het gemoed te herstellen als het land in puin ligt, het waren bloederige oorlog nota bene om religies, Descartes had zelf nog meegevochten .
  Als het ergens niet over ging en daarna zeker niet dan was het wel het wilseffekt. Hoeveel filosofen zou de mensheid nog nodig hebben om dat nou een keertje uit de weg te hebben. De politiek is daar natuurlijk zwaar debet aan, met name de conservatieven. Hoeveel debatten zullen er nog gevoerd moeten worden om te zien dat het conservatieve gedachtengoed veel beweeglijker is dan ze zelf willen toegeven. Geen enkele ziinige bijdrage is uiteindelijk geleverd om de allochtonenbeweging een halt toe te roepen door een conservatieve wil.
  Elke wil is in beweging, jawel ik heb het over Averroes en dan zitten we in de tijd van Aristoteles.
  L’histoire se repète, de politieke, filosofische en wetenschappelijke denken vooruit te gaan terwijl ze slechts uitwaaieren over de golven van dynamische verandering.

  Juist, en in de laag daaronder bevindt zich de zinnelijkheid waarin we mens zijn en elkaars stemmen kunnen winnen door te beseffen dat de zinnelijkheid ons volvoert in een geanimeerd gewoel van mutatie.

 36. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Blutch.

  Polen is nog steeds straat- en straatarm. Eigenlijk nog armer dan onder het communisme. Ten tijde van het communisme was De Kerk ondergronds. Nu in dezelfde mate bovengronds.

  De VS is zoals ik zei: armen zijn religieus met "armen" worden ook veelal zwarten aangemerkt.

  De rijken gaan niet meer ter kerke. Net als bij ons na de industriële revolutie.

  Het gaat niet om mijn gelijk, maar om de statestieken.

  An.

 37. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Mae.

  Wat schrijf jij mooi.

  =====L’histoire se repète, de politieke, filosofische en wetenschappelijke denken vooruit te gaan terwijl ze slechts uitwaaieren over de golven van dynamische verandering.======.

  An.

 38. Avatar van AdR
  Bolk, de liberaal is ook dol op het christendom tenzij hij er niet dol op is:
  De voormalig VVD-leider stelde in het programma Moraalridders dat het christendom deels de oorzaak is van het gebrek aan zelfvertrouwen van het Westen in de eigen cultuur: "Als u het evangelie van Mattheüs leest en dan met name de Bergrede, dan leest u ‘keer elkaar de andere wang toe, ga de tweede mijl’. Dat zijn gedragsregels die niemand volgt. En terecht. Het zijn teksten die de Duitse filosoof Nietsche ertoe heeft gebracht te spreken van een slavengodsdienst, omdat ze je nu niet bepaald aanmoedigen van je af te bijten."

  "Niemand kan voldoen aan de regel ‘heb uw naaste lief als uzelf’. Dat is veel te hoogstaand. Het komt niet overeen met het leven op aarde, hier en nu. De West-Europese cultuur is nog steeds doordrenkt van het christendom, ondanks de secularisering. Dat is een politiek probleem van de hoogste orde, want het kleurt onze visie op de buitenwereld."
  http://www.eo.nl/programma/moraalridders/2009-2010/page/Bolkestein__Het_Westen_is_superieur_aan_de_Islam/articles/article.esp;jsessionid=60AE8FD6AEBD8D5479551F257BB5D32E.mmbase02?article=11316621

  Klets maar wat raak, maar zo is het nu eenmaal altijd geweest voor dit Shellmannetje dat voor intellectueel in de polletiek doorgaat. Tant pis pour les Pay-Bas.

  Een zich noemende liberaal die iets met Burke heeft, heeft noch van het liberalisme noch van Burke iets begrepen.
  (Voor de spelling van de naam Nietzsche is het figuur misschien niet verantwoordelijk, maar je weet nooit).

 39. Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  "Conservatieven omarmen de slogan van Frits Bolkestein: liever de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering“

  Hoef je geen liberaal voor te zijn, menselijke overwegingen zijn voldoende. Lijkt mij weer polarisatie van rechts om links impliciet te associeren met uitkeringverstrekkers.

 40. Avatar van John Riland
  Ik zal nooit vergeten dat Bolkestein beweerde dat toen hij voor Shell in Afrika werkte hij zich had aangepast aan de gebruiken in die landen. In tegenstelling tot de allochtonen in Nederland. Zie je Bolkestein, voor 1 dollar per dag in Afrika werken? Of had hij zich aangepast aan de gebruiken op de golfclubs in die landen? De grootste flauwekul natuurlijk. Want een Turkse arts zal zich ook moeiteloos in Nederland aanpassen.

 41. Avatar van öszibarack
  Wel interessant zo’n ‘grafenbenadering’. Dan zie je dat overeenkomsten niet toevallig, maar duidelijk georganiseerd zijn.

 42. Avatar van Sander
  Het was, misschien staat het er nog, interessant te zien hoe de ontslagen Rotterdamse Islamitische hoogleraar met de Iraanse nationaliteit in een openbaar debat de vloer aanveegde met Bolkestein.
  Het was ook interessant, lang geleden al weer, te zien hoe Nederlandse Islamitische jongeren de vloer aanveegden, ook in een publiek debat, met Hirsi Ali.
  Het artikel van een Islamitische geleerde waarin die de vloer aanveegt met de VS Islam expert Bernard Lewis kan ik ook aanbevelen.
  Het is zo jammer dat van de Nederlands sprekende Moslims er zo weinig het debat aangaan met deze pseudo Islam deskundologen, we kunnen ook zeggen dat deze deskundologen het debat uit de weg gaan.
  De Islamitische jongeren nodigden Hirsi uit tot verder debat, het is er natuurlijk nooit van gekomen.
  Wat betreft Burke, er staat (stond) een interessant commentaar op het blog van Bart Jan Spruyt, hij reageerde uiteraard niet.
  De anti Islam propagandisten converseren uiteraard alleen met elkaar.
  Wilders gaat elk debat ook uit de weg.
  Dat die propagandisten elk debat uit de weg gaan is ook begrijpelijk na de genoemde debakels.

 43. Avatar van sander
  VK houdt niet van plaatsen van complete artikelen, bijgaand het begin van het ontleden van Bernard Lewis.
  Het is goed mogelijk, ik zocht niet, dat het artikel nog te vinden is in het archief van de Sephardic Newsletter.

  Looking (Again) At Bernard Lewis I am constantly annoyed that in conversations with friends, those who read our (Sephardic) newsletter on a regular basis, the name of Bernard Lewis continues to come up in a way that makes me frustrated and upset.
  Bernard Lewis is a Anglo-Jewish scholar who sees it as his main responsibility to “represent” the Arab world for those who are desperately seeking a way to demonize that world.
  He has used his expertise as an academic – an authoritative one in this age of instant sound-bytes and expert commentators – to promote an agenda and a vision of the Middle East that many of us working in the academic area feel is skewed and warped from both a moral as well as a historical perspective.

  The following article by M. Shahid Alam is perhaps the most thorough counter-assessment of Lewis that I have yet to see.
  Please understand that with one brush Bernard Lewis has not merely tarred and feathered Arab Muslim civilization, but has drawn in anyone – Sephardic Jews included – that has been a part of a culture that Lewis sees and promotes as corrupt and venal in comparison to the civilization of the Christian West – a civilization that has traditionally been extremely unkind – to put it mildly – to the Jewish people.
  David Shasha

  Bernard Lewis and the New Orientalism: Scholarship or Sophistry?

  By:
  M. Shahid Alam

 44. Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  @Maria,

  In NRC weekblad een artikel over de banden van onze Geertje met de conservatieven in de VS en de rechts-extremen in Israel. Vandaar de foto van een cowboy op de omslag.

  Verder ook een artikel in opinie en debat over "framing". Kort door de bocht, de onderbuik aanspreken in het politiek debat. Ooit eens heeft Bush daarmee John Kerry aan de kant geschoven en inmiddels lijkt het erop dat de tecniek zijn zegetocht in de rest van de wereld is begonnen. Met name bij de spindoctoren van midden (o.a. De Vries met zijn "draaikont") en rechts. Ook hier zijn mensen als Wilders en Brinkman ("onnodig grievend") slechts trendvolgers. Niets nieuws onder de zon, Goebbels en Hitler waren beiden frame meesters. George Lakoff is de wetenschappelijke guru in deze materie.

  En al die jaren voerde links, valkuil van intellectuelen, tevergeefs de discussie op inhoudelijke en rationele gronden. Gelukkig is het inzicht ook hier op de VKblog doorgedrongen dat je met bepaalde types maar beter geen inhoudelijke discussie kunt voeren als zij de discussie vanaf een andere dimensie voeren.

 45. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======= John Riland 16-05-2010 05:47
  Ik zal nooit vergeten dat Bolkestein beweerde dat toen hij voor Shell in Afrika werkte hij zich had aangepast aan de gebruiken in die landen. In tegenstelling tot de allochtonen in Nederland. Zie je Bolkestein, voor 1 dollar per dag in Afrika werken?======

  Hahahahahahahaha!!!!! Maar dàt is nu juist Bolkestein, de ouwe slavendrijver!!

  An.

 46. Avatar van AdR
  @An
  Krek. Niet iedereen in Afrika is minimumlijder tenslotte.
  En misschien bedoelde hij dat hij er drieëntwintig vrouwen op nahield.

  Excuus voor typo: …Pays-Bas…
  Bah.

 47. Avatar van Satuka
  Ah.. framing:

  “Framing is een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene worden uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Zowel in de politiek als in de reclame wordt framing bewust ingezet.”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Framing

  Voorbeeldje:

  Bla bla bla XENOFOOB bla bla onnodig kwetsend bla bla BELEDIGEND bla bla angst bla ISLAMOFOOB bla bla HAAT bla bla RACIST bla bla HITLER bla bla bla HAAT bla bla MORELE DEBIELEN bla bla HAAT bla geen empathie bla bla bla bla bla HAAT bla ALIENS bla bla bla ALIENS ALIENS ALIENS! bla FASCIST bla bla NAZI bla bla HAAT bla PSYCHOPAAT…

  DUS daar praten we niet mee…

 48. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  ======

  An van den burg 16-05-2010 11:43
  AdR.

  Je weet hoe de kolonialisten zijn: slavenneukers!!! Hahaha!=======

  Waarom was Bernhard altijd tussen zijn slaven in Afrika??????????????

 49. Avatar van Ruud Zweistra
  @Satuka,
  Wat kan jij leuk An imiteren.

  Ga je voor de Toon Hermans Trofee?

  Oh nee, ik zie het nu: het de multiculti in het algemeen.

  P.S.
  Ik ga je voorbeeldje overnemen. Wil je een bronvermelding?

 50. Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Satuka 16-05-2010 12:06,

  Goed zo Satuka, ik weet mij immers aan te passen. Nooit een inhoudelijke discussie voeren met wie dat niet beoogt.

  Bla bla bla TERRORISTEN bla bla bla bla GEITENNEUKERS bla bla bla PEDOFIELEN bla bla KNIESCHOT bla bla KOPVOD bla bla ISLAM bla bla bla KORAN bla bla MOORDENAARS bla bla DEPORTEREN bla bla bla bla bla bla SLECHTSTE BURGEMEESTER blablabla HAAT bla bla bla bla ……ACHTERLIJKE CULTUUR ….blabla MEIN KAMPF blabla

 51. Zelf Reflectie

  Avatar van Zelf Reflectie
  Satuka

  Bla bla bla TERRORISTEN bla bla bla bla GEITENNEUKERS bla bla bla PEDOFIELEN bla bla KNIESCHOT bla bla KOPVOD bla bla ISLAM bla bla bla KORAN bla bla MOORDENAARS bla bla DEPORTEREN bla bla bla bla bla bla SLECHTSTE BURGEMEESTER blablabla HAAT bla bla bla bla ……ACHTERLIJKE CULTUUR ….blabla MEIN KAMPF blabla MOSLIM blabla

  En daarom nooit premier. Wat een joke, wat een geboren loosers!

 52. Avatar van Satuka
  ZZR: Bla bla “KILL THE INFIDELS” bla bla “BEHEAD THOSE WHO INSULT ISLAM” blabla STENIG DE VERKRACHTE VROUW blabla GOOI HOMO’S VAN HET DAK bla bla FREEDOM GO TO HELL blabla en o ja niet te vergeten natuurlijk heel veel REZZZZZZZZZZZZZPECT FOR THE RELIGION OF PEACE…

 53. Wladyslaw Smialy

  Avatar van Wladyslaw Smialy
  @ An van den burg

  WTF are you talking about?????? Polen is veel rijker dan tijdens communisme. Gemmideld salaris tijdens communisme was pak weg 100 USD nu is het 2000 USD. 20 keer meer!

 54. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  WL.

  Waarom komen zij dan met duizenden tegelijk naar het Westen???? Polen is een straatarm land. Kijk maar naar de documentaires en literatuur hierover!

 55. Avatar van maria trepp
  @Marius: “Nog nooit is deze pseudo-intellectueel aan de tand gevoeld door het journaille”precies.
  @Paul als je mijn Jansen artikel leest zal je zien dat ik helemaal de advocaten van Wilders niet bijval. Wat ik over Jansen schrijf zijn geheel andere dingen dat hetgeen de advocaten hebben aangevoerd, en anders dan de advocaten heb ik juist GEEN bezwaar tegen Jansen als deskundige voor Wilders. Dat staat in mijn blog, dus ik heb geen enkele reden tot rectificatie.
  “"Rechts liberaal, is dat geen contradictio in terminis??”
  Goede vraag, blog hierover volgt!!!!

  @Hans Groen veel dank : “Feit is wel dat ondanks een enorm oplopende culturele spanning in Amsterdam in die periode, Cohen escalatie heeft weten te voorkomen. Deze spanning is niet fictief, maar werd nationaal en internationaal onderkend en waar met grote zorgen naar gekeken wordt.”Precies!!
  @Blutch groeten
  @Arjan, lang geleden, blij je weer tegen te komen!!!!!
  @Veel dank AdR uitstekend geïnformeerd en ter zake zoals altijd.
  @Zelfreflectie goed opmerking
  @John Riland, dank, en Bolkestein in Irak, daar heb ik een goede blog over!!!
  @öszibarack, groeten,. Inderdaad, de organisatie achter de ideologie, die wil ik aantonen, en kan ik met documenten aantonen! Ben ik trots op.
  @Sander veel dank. Ik heb een uitvoerig blog over Bolkestein en Bernard Lewis, zie de linklijst onderaan het de blogtekst!!!
  @zelfreflectie, ja ik heb het NRC-artikel gezien. Nog belangrijker: Kuitenbrouwer!
  @Satuka, dank voor je inspanningen, al vrees ik dat je bij mij niets bereikt….
  @An, oude anti-bolk medestander de hartelijkste groeten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 56. Avatar van George Knight
  Het gaat om de economie, niet om de integratie. Daarom is de waarschuwing van Bolkestein irrelevant. Cohen lijkt me zeker ongepast als premier, maar om een volstrekt andere reden dan Bolkestein geeft. Zowel Bolkestein, Wilders als Cohen zijn door de recente ontwikkelingen overbodig geworden. Ze voeren de vorige oorlog en zijn ten prooi aan bewustzijnsvernauwing. Ongeschikt om snel te schakelen naar de actualiteit. Om een bekend beeld te gebruiken, ze rangschikken de dekstoelen van de Titanic, terwijl het schip zinkt. Waarbij Bolkestein en Cohen trouwens dubberollen spelen. Want in de jaren ’90 (vdve) beten ze niet door terwijl ze nu een beeld van bekwaam handelen van zichzelf trachten op te roepen. Het hoort bij de politieke marketing en zelfprofilering. Maar wij moeten door deze mannetjesmakerij van oude heren heenkijken en niet blijven hangen in hun dualisme dat ze oproepen. Hun discours is oudbakken.

  Waar het volgens mij wel om gaat beschreef ik eerder vandaag en herplaats ik hier. Volgens mij is het alle hens aan dek en zal de economie en de sanering van de overheidsfinanciën de komende regeringsperiode domineren. Of we het willen of niet. Dat kan het best door het aanpakken van de problemen. Als bijkomstigheid wordt ook voor analisten en bloggers een pragmatische opstelling gevraagd. Ik maak er graag een begin mee.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/05/17/een-stem-op-geert-is-een-stem-op-job/

  Waarom zou Nederland behoefte hebben aan een rechts kabinet? Wat dat ook is. Heeft Nederland niet eerder behoefte aan een goed kabinet? Als een goed kabinet valt een regering te omschrijven die moderniseert, problemen aanpakt en over de eigen schaduw heenstapt. Want de houdbaarheid van de politieke programma’s loopt tot aan de verkiezingen. Daarna is alles anders. Zoals ook het Britse voorbeeld leert.

  Duidelijk lijkt wel dat de PvdA en Job Cohen door de fundamenteel foute interpretatie van de economie geen inbreng aan een goed kabinet kunnen geven. ECB-president Jean-Claude Trichet zegt in een interview met het Duitse Handelsblatt duidelijk dat bezuinigingen niet de economie kapotmaken, maar dat juist het uitblijven van juiste fiscale en budgettaire maatregelen dat doen. Cohen staat dus haaks op wat voor de toekomst gevraagd wordt.
  http://www.eurasiareview.com/2010/05/interview-with-jean-claude-trichet.html

  Wat doet in 2010 een goed kabinet? Het dringt de invloed van de banken terug zodat ze nationale staten niet meer in gevaar kunnen brengen. Het vergroot de vrijheden van de burger en dringt de macht van de staat terug in het surveilleren, controleren, corrigeren en pamperen van de burgers. Het voert een gezonde fiscale en budgettaire politiek en handhaaft zo de geloofwaardigheid van de Nederlandse economie. Het combineert compassie voor de zwakkeren met werkzaamheid en zelfstandigheid van de anderen. Het stopt tijdelijk de instroom van kansarmen zonder in gedachte nationalistisch en xenofoob te worden. Het handelt doelmatig, treedt trefzeker op, geeft prioriteit aan het oplossen van problemen en zet, kortom, het algemeen belang van Nederland voorop.

  Welke partijen kunnen een goed kabinet schragen? In een coalitiesysteem gaat het om een coalitie die een meerderheid vormt in de TK. Met als bijkomend aspect afdoende parlementaire dekking in de EK. Het is irrelevant of de grootste partij daartoe behoort. In pragmatiek kunnen uiteenlopende partijen elkaar treffen. Dat wil zeggen dat het aanpakken en oplossen van problemen centraal staat en de gemeenschappelijk noemer wordt. Ideologie wordt ondergeschikt.

  De rol van de VVD is leidend. Het ligt op koers voor een goed kabinet, maar zit nog met enkele ideologische afwijkingen die het achter zich moet laten. Zo zal de hypotheekrenteatrek niet gehandhaafd kunnen worden. Het past overigens evenmin bij een evenwichtige sanering van de overheidsfinanciën. De VVD kent op dit moment nog iets te veel automatische reflexen die naar het verleden verwijzen.

  Het CDA dat alle christelijke scherpslijperij achter zich kan laten is in wezen ook een aannemelijke pragmatische partij. Hoewel Balkenende vele malen pragmatischer is dan de ideologen Donner en Hirsch Ballin, wordt-ie toch te veel geidentificeerd met het verleden. Daarom is het tijd voor een nieuwe generatie pragmatici binnen het CDA.

  De CU is in bepaalde scenario’s nodig voor de steun dat het kan geven in de EK. En hoewel de CU in de goede zin van het woord opportunistisch kan opereren, wordt het in de kern toch te veel bepaald door christelijke ideologie om met overtuiging pragmatische politiek te kunnen voeren. De CU kan nooit over de eigen schaduw heenspringen omdat het aan de schaduw van de bijbel haar bestaansrecht ontleent.

  De PvdA en Cohen hebben een fundamenteel verkeerde opvatting over de rol van de economie, de overheidsfinanciën en de bezuinigingen. Ze zullen de geloofwaardigheid ervan eerder aantasten dan vergroten. In min of meer dezelfde mate geldt dat ook voor de SP en GL. Dit maakt deze partijen ongeschikt voor regeringsdeelname. Hoewel van deze drie partijen GL als enige in staat moet worden geacht om door de pragmatische en open opstelling van politiek leider Femke Halsema over haar eigen schaduw heen te stappen.

  D66 is in de kern een pragmatische partij die jammergenoeg de laatste jaren in verkeerd communitaristisch vaarwater is terechtgekomen. Het hoort in principe thuis in een pragmatisch kabinet. Een koerswijziging moet mogelijk zijn. Dan moet de macht binnen de partij verschuiven. Pragmatici als Alexander Rinnooy Kan of Hans Wijers moeten gemeenschappelijk grond met de liberalen van de VVD kunnen vinden. Onder meer in het vergroten van de burgerrechten en het terugbrengen van het belang van de staat en het moderniseren richting kenniseconomie

  Resteert de PVV. Een partij die zich ideologisch profileert en onderscheidt van pragmatische partijen. Vraag is echter hoe dik in werkelijkheid dit ideologisch laagje vernis is. Het lijkt eerder een instrument van politieke marketing dan een kernwaarde. Toch blijft de PVV een twijfelgeval, mede omdat het intern te zwak lijkt om over de eigen schaduw heen te springen en zich opnieuw uit te vinden.

  De conclusie is dat voor een goed kabinet een coalitie van VVD-CDA-D66-GL mogelijk is. Een onwaarschijnlijk scenario. Het is de meest vrijzinnige combinatie aan partijen die nu mogelijk is. Bovenal zijn het nu de enige partijen die pragmatiek boven ideologie kunnen zetten en in staat moeten worden gesteld om samen te opereren. Vanuit de coherentie van een goed kabinet valt het echter te hopen dat de groei van deze combinatie doorzet en een driepartijenkabinet mogelijk wordt. De hoofdzaak is dat een goed kabinet onderscheidend is omdat het het belang van Nederland voorop zet.

 57. Avatar van George Knight
  @An
  Als ik informateur word dan suggereer ik jou als staatssecretaris van Defensie. Je mag dan je eigen adjudant uitzoeken. Kunnen jullie samen Stratego spelen. Of zoiets.

 58. Avatar van Satuka
  George: chapeau voor je politieke analyse. Mocht je behoefte hebben aan een gastblog hierover dan ben je welkom op het mijne.

  Groet,
  Sat.

 59. Avatar van Satuka
  @ Maria == @Satuka, dank voor je inspanningen, al vrees ik dat je bij mij niets bereikt…. ==

  Maria. Je weet het niet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit ;0).

 60. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  George.

  George Knight 17-05-2010 18:32
  ====@An
  Als ik informateur word dan suggereer ik jou als staatssecretaris van Defensie. Je mag dan je eigen adjudant uitzoeken. Kunnen jullie samen Stratego spelen. Of zoiets.======

  Hahahahahaha!!!!!!!! Nou, ik neem geen genoegen met een "ondergeschikte" hoor ! Het moet op z`n minst een dure generaal zijn. Àls hij maar "buiten dienst" is.

  Groet, vriend, An.

 61. Avatar van George Knight
  @An
  Is dat wat bij je past An, een generaal buiten dienst? Ik meende uit sommige van je uitingen hier toch op te mogen maken dat je levensstijl om meer actie vraagt.

  @Satuka
  Als de ontwikkelingen aanleiding geven, dus als er iets nieuws te melden valt, dan neem ik je aanbod voor een gastblog graag aan. In elk geval bedankt.

 62. Avatar van Ruud Zweistra
  maria trepp 17-05-2010 11:12
  ….@zelfreflectie, ja ik heb het NRC-artikel gezien. Nog belangrijker: Kuitenbrouwer!

  Reactie:
  Bla bla bla BURKE STICHTING bla bla bla bla GEITENNEUKERS bla bla bla KINNEGING bla bla KNIESCHOT bla bla KOPVOD bla bla ISLAM bla bla bla KORAN bla bla MOORDENAARS bla bla DEPORTEREN bla bla bla bla bla bla SCHMITT blablabla HAAT bla bla bla bla ……RACISME ….blabla MEIN KAMPF blabla

 63. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  GEORGE.

  Je weet toch dat ik tegen oorlogen ben? Zou jij het met "De Adjudant in dienst" kunnen doen????

  gr. An.

 64. Avatar van George Knight
  @An
  Ik ben jaren geleden al in dienst geweest. Met pacifistische tegenzin. Ik voel nu nog de lusteloosheid boven de lust van de gladde propagandafilmpjes van het leger. Die uitsluitend mensen bedienen die dat leger niet kennen. Voor een tweede keer pas ik met genoegen. Of het zou moeten zijn om het licht uit te mogen doen.

 65. Avatar van George Knight
  @AdR
  Leuke en partijpolitieke poging van Dunk om de onkunde over Cohens economische kennis en inzicht af te willen leiden. Wat Bolkestein in zekere zin ook doet. Maar ik vrees gezien de blijvende hectiek op de financieel-economische markten dat het Cohen en Dunk niet zal helpen. Cohen blijft hangen in belastingverlaging, koopplaatjes en bezuinigen in 2040. Tel uit je winst.

 66. An van den burg

  Avatar van An van den burg
  Welke politieke partij er ook aan de macht komt. Het zal uiteindelijk allemaal uitdraaien op een aftakeling van de maatschappij. Welke "macht" men over het hoofd ziet is de partij van de multinationale ondernemers.

  Zij bepalen allang het politieke beleid op de wereld en zullen dit in de toekomst met nòg meer verve doen! Het "Vereningd Europa" wordt als de VS van Amerika: grotere klassenverschillen. Dropouts, straatslapers bij honderduizenden verspreid over Europa. Zeer grote werkeloosheid en waanzinnige verrijking van de bedrijven zelf! Cq waardoor zij nòg meer in de melk te brokkelen hebben; waar dient de Bilderbergconferentie toe?????? Dit is niet (meer) door een Peuterstaatje als Holland op te lossen.

  An.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *