Wetenschap Kunst Politiek

Israël en Eichmann

59 comments


Israël en Eichmann

De West-Duitse geheime dienst wist al in 1952 dat nazibeul Adolf Eichmann zich schuilhield in Argentinië, meldt de Duitse krant Bild, nadat men via de rechter inzage heeft gekregen in geheime documenten.


“Israël rekende zelf af met Adolf Eichmann” schrijft Alex Burghoorn in augustas 2010 in de Volkskrant. “Mossad-agent Rafi Eitan plukte in mei 1960 oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann in Argentinië van de straat.”


De arrestatie was de opmaat voor een nog ingrijpender gebeurtenis: het Eichmann-proces en daarmee verbonden, een nieuwe identiteit voor de staat Israël. Burghoorn: “De gevolgen [van het Eichmann-proces] waren verstrekkend. Na de arrestatie, berechting en uiteindelijk executie van Eichmann ruilde Israël langzaam de kibboets in voor het concentratiekamp als ijkpunt voor zijn zelfbeeld.”


Dit zelfbeeld is problematisch en wordt door velen bekritiseerd.


Fred Halliday spreekt van “…het selectieve en doelbewuste gebruik van de shoah door de staat Israël, waarmee sommige acties en schendingen van het internationale recht door dit land worden gerechtvaardigd. Ook worden er oude morele aanspraken (op land of soevereiniteit) van het joodse volk mee uitgedrukt, ten koste van de Palestijnen (een vroege indicatie daarvan was het proces in 1962 tegen Adolf Eichmann voor misdaden tegen het joodse volk, en niet tegen de menselijkheid)”. (De erfenis van Auschwitz in de 21ste eeuw)


Ian Buruma schrijft in “Het circus van  Max Beckman” over het Israëlisch slachtofferdenken: “..Het wordt dubieus wanneer een culturele, etnische, religieuze of nationale gemeenschap zijn gemeenschappelijke identiteit vrijwel volledig baseert op de sentimentele solidariteit van een herinnerd slachtofferschap, want in die richting ligt de historische bijziendheid en, in extreme gevallen, vendeta.” (p 56)


“Eichmann” staat voor meer dan de Holocaust. “Eichmann” staat voor misdaden tegen de menselijkheid en voor het radicaal kwaad in een sociaal gewaad.


Susan Neiman in Morele helderheid: “Vergeet niet dat Eichmanns misdaden weliswaar verschrikkelijk waren, maar zijn motieven volstrekt onbenullig; of hij een massamoord heeft georganiseerd uit haat of uit het verlangen om een treetje hoger op de maatschappelijke ladder te komen doet eenvoudigweg niet ter zake. Soms zijn bepaalde motieven erger dan niet ter zake: ze leiden af van de inhoud, en van de gevolgen, van iemands daden. Het geloof dat bedoelingen de kern vormen van het morele handelen leidt velen ertoe om morele helderheid te verwarren met zuiverheid. Maar als bedoelingen van secundair belang zijn bij het besluiten of bepaalde handelingen een kwaad vormen, zijn ze van zelfs nog minder belang bij het besluiten of bepaalde handelingen goed zijn. “( p 436)

Kees Schuyt gaat in zijn Leidse Cleveringarede Democratische deugden uitgebreid in op de implicaties van “Eichmann en het radicale Kwaad”:
Schuyt: “Het kwaad is van sociale makelij. Aan massaal geweld tegenover bepaalde bevolkingsgroepen gaat meestal een intensivering van groepstegenstellingen vooraf. Deze intensivering heeft bovendien typische, steeds terugkerende kenmerken. Allereerst
komt het kwaad bijna nooit als een openlijke ontkenning van de morele
wet, maar wordt het als iets goeds voorgesteld, als een gerechtvaardigde onderneming met eigen idealen en principes, waar velen achter kunnen staan en ook achteraan willen lopen
. Er worden uitdrukkingen gebruikt die ontleend zijn aan de bekende en vertrouwde cultuur zoals reinheid en zuiverheid. Een voorhoede acht zich uitverkoren en schept voor zichzelf uitzonderlijke rechten en speciale verantwoordelijkheden.
Goed en kwaad komen vermengd naar voren en hierin schuilt de verraderlijke, moeilijk zichtbare, sociologische component. Kwaad wordt niet minder intersubjectief tot stand gebracht en gedragen dan het goede, en de bestrijding van het allerergste kwaad loopt immer het gevaar zelf bepaalde eigenschappen van dat bestreden kwaad over te nemen.”

Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.

Tags: , , , , , ,

59 Responses to “Israël en Eichmann”

 1. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  impliceert dit ook een pleidooi voor abolitionisten. maria?
  immers het hele strafrecht berust op manicheïsme

 2. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Heel interessante vraag.
  Ik ben fel tegen de doodstraf, ja.

  Eichmann vermoorden heeft de miljoenen joden niet weer tot leven kunnen wekken.
  Ingewikkeld thema, veel over te zeggen.

 3. satuka schreef:

  Avatar van satuka
  Oftewel zoals het gezegde luidt: "de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties".

 4. The_Saint schreef:

  Avatar van The_Saint
  Ik vraag me slechts af of iemand van deze vernoemde opinie schrijvers ooit tegenover , en gesproken heeft met , een van de personen met de nummers waar het allemaal om te doen is…

  Vooral deze is een sterke :

  "…..“Vergeet niet dat Eichmanns misdaden weliswaar verschrikkelijk waren, maar zijn motieven volstrekt onbenullig;.."

  Als ik dit soort zaken lees weet ik eigenlijk al weer genoeg.
  Dit soort self hating Jews zijn , volgens mijn mening dan , niet echt een rieele bijdragen aan een zuivere discussie….ondanks haar cv keur ik haar opinie af.

 5. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Inderaad Satuka, en Saint, het gaat niet om goede intenties. Dat is trouwens ook waarom ik de marxistische ideologiekritiek zo belangrijk vind.
  Het gaat erom wat iemand doet.
  Oninteressant hoe mooi de facade is.

  Maar de burgerlijke samenleving is ontzettend gehecht aan facades….

 6. Immoralist schreef:

  Avatar van Immoralist
  Opmerkelijke constatering: " Israël [ruilde] langzaam de kibboets in voor het concentratiekamp als ijkpunt voor zijn zelfbeeld."
  Positief idealisme (afstand doen van elke vorm van grootheidswaan – dus ook afwijzing van morele grootheidswaan) inruilen voor negatief idealisme: kiezen voor politieke en morele dwingelandij.

  De kibboets is dood. Het hebzuchtige neoliberalisme heeft de moraal geannexeerd.

 7. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Ik vind het vanzelfsprekend dat het slachtofferschap een deel van de Israëlitische identiteit uitmaakt.
  Alleen , vanuit die optiek moeten zij dan ook naar de Palestijnen kijken. Ze moeten anderen ook gunnen wat ze zelf claimen.

  `Het hebzuchtige neoliberalisme heeft de moraal geannexeerd. `

  Daarover en daartegen gaat juist het boek van Neiman. Zeer lezenswaard. Zie ook
  http://www.vkblog.nl/bericht/287330/Susan_Neiman_over_realisme_en_idealisme%2C_over_Kant_en_over_Edmund_Burke

 8. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Schuyt: “Het kwaad is van sociale makelij. Aan massaal geweld tegenover bepaalde bevolkingsgroepen gaat meestal een intensivering van groepstegenstellingen vooraf.

  Reactie:
  Klopt. Met als bekendste, of beter: beruchtste, voorbeeld dat van de gelovige versus de niet-gelovige.

  Citaat:
  Allereerst komt het kwaad bijna nooit als een openlijke ontkenning van de morele
  wet, maar wordt het als iets goeds voorgesteld, als een gerechtvaardigde onderneming met eigen idealen en principes, waar velen achter kunnen staan en ook achteraan willen lopen.

  Reactie:
  Klopt. In het meest voorkomende geval in Nederland gaat dat door middel van terminologie als "halal", aanduidende het eigen ideaal, en speciale kledij als hoofddoeken, boerka’s, baarden en djellaba’s, als vorm van uitdragen van het gerechtvaardigde ideaal en principes.

  Citaat:
  Een voorhoede acht zich uitverkoren en schept voor zichzelf uitzonderlijke rechten en speciale verantwoordelijkheden.

  Reactie:
  Deze voorhoede van de aanhangers van halal en hooddoeken zien we regelmatig in het nieuws na de zoveelste aanslag of poging daartoe.

 9. Sasha Berkman schreef:

  Avatar van Sasha Berkman
  zo’n Ruud Zweistra is vwm betreft net zo erg als de eerste de beste holocaustontkenner. Hij bedrijft hier praktisch gesproken nazi-achtige propaganda waarbij hij joden heeft ingeruild voor moslims. Nazi-demagogie in een modern jasje.
  "het bekendste, of beter: beruchtste, voorbeeld " in deze is natuurlijk gewoon de europese jodenvervolging en de daarop volgende holocaust. Hitler was geen moslim beste Ruud.

 10. janplezier schreef:

  Avatar van janplezier
  Ook Maria Trepp heeft nu ook de Jood die iets onaardig over Israel schrijft ontdekt.
  Het citeren van anderen, is vooral ten aanzien van Israël een populaire bezigheid
  onder alle geïnteresseerden in Israel versus de Palestijnen.

  Van antisemieten tot zeg het maar, worden de woorden van deze academisch
  geschoolde en op een uitzondering na politiek linkse Joden vooral gebruikt
  om aan te tonen dat Israël slecht is, niet zou mogen bestaan.

  The Saint noemde het al, “de zelf hatende joden” die er zelf financieel
  en publicitair niet minder van worden. Immers op het moment dat je door de linkse
  media en hun fellow travellers wordt ontdekt, wordt je literaire werk door hen
  opgewaardeerd tot eenzame hoogte.
  Dit is natuurlijk voor eigen gewin, want daarmee kunnen ze de
  propagandamachine mee draaiende houden.

  Maria Trepp vind dat de slachtofferschap (Holocaust) deel uitmaakt van de
  Israëlitische identiteit, en daarom zouden ze de Palestijnen ook moeten gunnen
  wat ze zelf claimen.

  Maar het slachtofferschap (Holocaust) is een verzinsel van de zelfhatende
  linkse Joden, die door de linkse beweging als een wetenschappelijk feit wordt
  gepresenteerd, of moet ik zeggen gecreëerd.

  Ook Maria Trepp loopt achter de linkse meute aan, die de Palestijnen
  schuldig aan niets vindt.

  Toch vraag ik mij af, waarom Maria Trepp ons niet uitlegt wat in haar
  optiek dan wel niet door Israël aan de Palestijnen wordt gegund.

 11. Sasha Berkman schreef:

  Avatar van Sasha Berkman
  Het is sterker dan hetgeen mazria stelt, de holocaust wordt dagelijks MISBRUIKT door de zionisten om iedereen die het waagt om de beestachtigheden van dat land te bekritiseren uit te maken voor anti-semiet. Te walgelijk voor woorden.

 12. AJ-Raalte schreef:

  Avatar van AJ-Raalte
  @ Sasha Berkman 10-05-2010 14:51
  """Het is sterker dan hetgeen mazria stelt, de holocaust wordt dagelijks MISBRUIKT door de zionisten om iedereen die het waagt om de beestachtigheden van dat land te bekritiseren uit te maken voor anti-semiet. Te walgelijk voor woorden."""

  Dat is gewoon een verzinsel van anti-zionisten om Israel te ondermijnen. Het zijn juist de "Palestijnen" die continu het slachtoffer uithangen en hun fellowtravelers – zoals jij – faciliteren die onzin ook nog eens voortdurend.

  Israel wordt DAGELIJKS onbelemmerd bekritiseerd en letterlijk ieder wissewasje wordt onder de medialoep gehouden en over de hele wereld uitgeschetterd.

  Dat de "Palestijnen" veel meer het slachtoffer zijn van hun EIGEN keuzes en daden en die van hun leiders en Arabische/moslim ‘broeders’ dan van whatever Israel doet of heeft gedaan, wordt vakkundig weggemoffeld.

  Idd, te walgelijk voor woorden!

 13. Sander schreef:

  Avatar van Sander
  In 1953 was in Israel het proces rondom Kastner, Ben Gurion’s vertegenwoordiger in Hongarije.
  Kastner zou minister worden, maar een voormalige journalist stelde hem aan de kaak als collaborator met Eichmann.
  Kastner was zo dom een proces wegens smaad aan te spannen, de journalist nam als advocaaat een voormalig lid van Irgun.
  Kastner moest toegeven dat hij slechts 1600 Hongaarse joden had gered, rijke joden en vrienden en familie van hemzelf, zij gingen per trein naar Zwitserland.
  Hij moest ook toegeven zelfs in SS uniform gereisd te hebben.
  Nadat de Israelische regering de beveiliging van Kastner had opgeheven werd deze vermoord.
  De Knesseth nam een speciaal wetje aan om te verhinderen dat de rechter in het Kastner proces ooit nog promatie kon maken.
  Ben Hecht, ‘Perfidy’, New York, 1961.
  Hecht was een VS journalist en tekstschrijver, het boek is gebaseerd op de rechtbank verslagen.
  Hecht werkte samen met Ben Ami, Irgun lid, om geld in te zamelen om joden uit Duitsland te laten vertrekken, via de Donau route, dat kon met Eichmann worden geregeld.
  Het VS joodse establishment werkte Ben Ami en Hecht tegen.
  Yitshaq Ben-Ami, ‘Years of wrath, Days of glory Memoirs from the Irgun’, New York, 1982
  De relatie tussen Eichmann en Kastner is ook te vinden in Richard Overy, ‘Interrogations, the Nazi elite in Allied hands, 1945’, London 2001.
  De vader van Soros beschrijft hoe hij de joodse leiders in Hongarije bezwoer niet met de Duitsers samen te werken.
  Tivadar Soros, ‘Maskerado, Dancing around Death in Nazi Hungary’, 1965, 2000, Edinburgh, UK.
  Overigens wist Israel al heel lang waar Eichmann woonde, de verwarde indruk die Eichmann maakte tijdens het proces in Israel wordt er door sommigen uit verklaard dat hij via de koptelefoon andere vragen kreeg dan het publiek in de zaal hoorde.
  In 1944 was Ben Gurion er tegen dat Auschwitz zou worden gebombardeerd, ‘er zouden joden gedood kunnen worden’.
  De notulen van de betreffende vergadering zijn als bijlage in het boek opgenomen.
  Neufeld and Berenbaum, editors ‘The bombing of Auschwitz’, 2000, New York

 14. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Sasha, Ruud Zweistra is een vreselijk antisemiet en racist, en een groot probleem op het Vk-blog waar hij ook geen eigen blog meer mag hebben.
  `Hij bedrijft hier praktisch gesproken nazi-achtige propaganda waarbij hij joden heeft ingeruild voor moslims. Nazi-demagogie in een modern jasje.`

  Ruud is overigens ook antisemiet.
  Ik verwijder zijn reacties niet, omdat hij hier onder zijn eigen naam schrijft en iedereen aangifte kan doen of op een andere manier actie ondernemen…

  Sander dank, ik kijk later naar jouw reactie

  Het is erg belangrijk om Eichmann te bestuderen, ook uit het perspectief van vandaag. Degenen die zoals Wilders de moslims graag zien vertrekken, moeten weten dat veel nazi´s, waaronder Eichmann, in eerste instantie geen holocaust wilden. Ze wilden dat de joden naar Madagaskar gaan.
  Weg is goed genoeg, dachten zij.

 15. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Israël moet zich terugtrekken binnen de grenzen van 1967.

  Maar het lijden wat de Joden is aangedaan onder de nazi`s is nooit meer te relativeren!

  Twee waarheden. Hoe kom je dààr uit!

  An.

 16. Sasha Berkman schreef:

  Avatar van Sasha Berkman
  AJ "iedereen die het niet met me eens is is een anti-semiet" Raalte: Israel wordt DAGELIJKS onbelemmerd bekritiseerd

  Dat is hard nodig ook. Het land is moreel totaal failliet en die "kritiek" trekken ze zich ook niets van aan. Het westen steunt de israelische schurkenstaat helaas door dik en dun. Als de USA eens zou stoppen met het bewapenen van die oorlogsmisdadigers…..

 17. Sasha Berkman schreef:

  Avatar van Sasha Berkman
  AJ, beweer je nu dat het de palestijnen hun eigen keuze is dat er een langzame genocide op hun wordt gepleegt? Het is hun eigen keuze om door babykillers van het IDF te worden vermoord?

 18. janplezier schreef:

  Avatar van janplezier
  Maria Trepp chreef "Het is erg belangrijk om Eichmann te bestuderen,
  ook uit het perspectief van vandaag. Degenen die zoals Wilders de moslims
  graag zien vertrekken, moeten weten dat veel nazi´s, waaronder Eichmann,
  in eerste instantie geen holocaust wilden. Ze wilden dat de joden naar
  Madagaskar gaan. Weg is goed genoeg, dachten zij.

  Het leggen van een vergelijking tussen de PVV en de nazi’s, is in
  goede handen bij Maria Trepp, getuige haar obsessie tegenover
  ieder die ook maar iets onaardigs over de Islam zegt of schrijft.
  Ali Hirschi Ali, Afshin Ellian beide slachtoffers van dezelfde Islam,
  zijn in haar ogen gevaarlijke rechtse figuren.

  Zoals ik al aangaf, verschuilt ook Maria Trepp zich achter Joden die
  vooral iets onaardig over Israël willen schrijven.
  Het slachtofferschap (Holocaust) verhaal is vooral onder die linkse
  Joden populair, en daarmee scoren ze goed bij de linkse politieke
  niet joodse geloofsgenoten die daarmee zich kunnen manifesteren
  zonder van antisemitisme te worden beschuldigt.

  En volgens Maria moet Israël de Palestijnen hetzelfde gunnen, als dat
  zij voor zichzelf claimen.
  De vraag is waarom Maria Trepp zich niet preciezer uitdrukt.

  Welke dingen claimen de Israelisch die ze de Palestijnen niet gunnen.
  Misschien kan Maria daarop een antwoord geven!

  Eichmann was een schrijftafel moordenaar, maar Maria Trepp zou
  als Wilders iets overkomt ook die titel kunnen worden toegedicht.
  Immers een groot deel van haar artikelen staat het demoniseren van
  Wilders centraal.
  Deze vergelijking met Eichmann, c.q. de Nazi ideologie lijkt daarom
  ook deels bedoelt om een eenzame gek er toe aanzetten om Wilders
  te vermoorden.

 19. Mee denker schreef:

  Avatar van Mee denker
  "…..Dat de "Palestijnen" veel meer het slachtoffer zijn van hun EIGEN keuzes en daden en die van hun leiders en Arabische/moslim ‘broeders’ dan van whatever Israel doet of heeft gedaan, wordt vakkundig weggemoffeld…."

  Een waarheid als ’n dijk.
  Israel rolde de mouwen op en ging aan de slag , en de Arabieren gingen , na het verliezen van de oorlog en de stommiteit van het verwerpen van het plan , de slachtofferrol in en gingen op aangeven van hun leiders in het buitenland , tot aan de dag van vandaag op hun handen zitten en geld stroomde van alle kanten met treinen vol binnen , en ook weer alle kanten uit naar buiten
  jammer genoeg niet naar hen die het bitter nodig hadden en er is nog geen zak veranderd.
  Met al het geld uit o.a deze , en europese landen , hebben ze nog niks op tafel gelegd.
  Van wat Jasser achterover heeft gedrukt kan die economie een aardige opsteker krijgen.

 20. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Israël is de VS en die gingen aan de slag met miljarden Dollars steun uit de eigen (VS) kas.

  An.

 21. actuality schreef:

  Avatar van actuality
  Y O U W I S H

  TO B E

  Y E W I S H

  Terug naar de Grenzen
  voor 1 9 6 7 als je door

  Vijf Arabische Landen
  wordt aangevallen……

  En het is dus nog steeds
  Oorlog of ben ik nou
  in D E W A R ??…………..

  en het probleem ligt mog
  Dieper .. Het is Fmilie van
  elkaar……

  En in Broeder-moord komt
  dat nooit goed….

  groet à Vous Joshua// A C T U A L I T Y

 22. The_Saint schreef:

  Avatar van The_Saint
  "….An van den burg 10-05-2010 17:36
  Israël is de VS en die gingen aan de slag met miljarden Dollars steun uit de eigen (VS) kas.

  An…."

  Leer je feiten….Israel starte , midden in een oorlog om het naakte bestaan , geen leger , geen regering , en bijna geen wapens [ ingenomen door de Britten ] met een eigen startkapitaal van $ 750.000.

 23. E.T. schreef:

  Avatar van E.T.
  Een ieder die Eichman vergelijkt met het Israelische beleid in het midden oosten, zou er inderdaad goed aan doen Eichman beter te bestuderen. Of beter te bestuderen wat er in het midden oosten gebeurd, mag ook. Alleen jammer dat diegenen die vergelijken deze studies niet uitvoerde voor ze met de vergelijking kwamen. Hadden ze dat gedaan, hadden ze het niet in hun hoofd gehaald dit soort vergelijkingen te maken.

 24. AJ-Raalte schreef:

  Avatar van AJ-Raalte
  @ Sasha Berkman 10-05-2010 16:20

  """AJ "iedereen die het niet met me eens is is een anti-semiet" Raalte"""

  Schelden, schelden doet geen zeer, hoor, Sash. Dus ga je gang en maak jezelf maar belachelijk.

  """Dat is hard nodig ook. Het land is moreel totaal failliet en die "kritiek" trekken ze zich ook niets van aan. Het westen steunt de israelische schurkenstaat helaas door dik en dun. Als de USA eens zou stoppen met het bewapenen van die oorlogsmisdadigers….."""

  Tjé, wat een kolder in één alinea! Hoe krijg je de onzin bij elkaar.

  Je mocht willen dat álle landen op de wereld net zo "moreel totaal failliet" waren als de Joodse staat, dan zou het er allemaal heel wat beter uitzien, voor ons allen!

  Colonel Richard Kemp:

  "The truth is that the IDF took extraordinary measures to give Gaza civilians notice of targeted areas, dropping over 2 million leaflets, and making over 100,000 phone calls. Many missions that could have taken out Hamas military capability were aborted to prevent civilian casualties. During the conflict, the IDF allowed huge amounts of humanitarian aid into Gaza. To deliver aid virtually into your enemy’s hands is, to the military tactician, normally quite unthinkable. But the IDF took on those risks.

  Despite all of this, of course innocent civilians were killed. War is chaos and full of mistakes. There have been mistakes by the British, American and other forces in Afghanistan and in Iraq, many of which can be put down to human error. But mistakes are not war crimes.

  More than anything, the civilian casualties were a consequence of Hamas’ way of fighting. Hamas deliberately tried to sacrifice their own civilians."
  http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1313923&ct=7536409

  Zie ook: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8470100.stm

  M.i. trekt Israel zich veel te veel aan van die tsunami van kritiek die continu over haar heenspoelt.

  Als het westen Israel al steunt, doet het dat enkel uit puur eigen belang en al zéker niet uit zg. "schuldgevoel" of (niet-bestaand) altruïsme.

 25. AJ-Raalte schreef:

  Avatar van AJ-Raalte
  @ Sasha Berkman 10-05-2010 16:23

  """AJ, beweer je nu dat het de palestijnen hun eigen keuze is dat er een langzame genocide op hun wordt gepleegt? Het is hun eigen keuze om door babykillers van het IDF te worden vermoord?"""

  LOL, "langzame genocide"? Die zou worden uitgevoerd op een van de snelst aangroeiende bevolkingsgroepen ter wereld.

  Ik raad je aan om eens op te zoeken wat "genocide" eigenlijk betekent, Sasha. Google is geduldig.

  O, en google dan meteen ook maar ff "Shalhevet Paz" en Tali Hatuel. Dan zul je eindelijk snappen wie de ware babykillers in dit conflict eigenlijk zijn!

  Of bedoelde je met "baby’s" soms die zwaarbewapende minderjarige Jihad-strijders van Hamas?

 26. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  maria trepp 10-05-2010 16:03
  Sasha, Ruud Zweistra is een vreselijk antisemiet en racist, en een groot probleem op het Vk-blog waar hij ook geen eigen blog meer mag hebben.
  `Hij bedrijft hier praktisch gesproken nazi-achtige propaganda waarbij hij joden heeft ingeruild voor moslims. Nazi-demagogie in een modern jasje.`

  Ruud is overigens ook antisemiet.
  Ik verwijder zijn reacties niet, omdat hij hier onder zijn eigen naam schrijft en iedereen aangifte kan doen of op een andere manier actie ondernemen…

  Reactie:
  Hoera – ik verheug me op de aangifte. Ik heb er al heel lang op moeten wachten.

  Op met Wodan tegen de bezetters van Jahweh en Allah.

 27. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  ========Als het westen Israel al steunt, doet het dat enkel uit puur eigen belang en al zéker niet uit zg. "schuldgevoel" of (niet-bestaand) altruïsme.=======

  Ja, dat is waar: Israël laat zich misbruiken door het Westen. Zij moeten, tot de tanden bewapend op onze olie passen. Als de olie op is, laat men, het Westen, de Israëlisch vallen als een baksteen, want dat doen zij al eeuwen met leeggeplunderde staten.Een recent voorbeeld is Irak: eerst grote vriend voor de olie en later het land vernietigd voor enkele generaties!! EN OOK OM DE OLIE TE STELEN!

  An.

 28. jbourbon schreef:

  Avatar van jbourbon
  "….het proces in 1962 tegen Adolf Eichmann voor misdaden tegen het Joodse volk, en niet tegen de menselijkheid…."

  Dat is heel typerend. Een mens is blijkbaar iets anders dan een Jood vanuit zionistisch standpunt.

  Wellicht ligt daar ook een deel van het probleem.
  Zolang "eigen volk" vóór gaat, bóven "ander volk", zullen we nooit "mensen" worden.
  En daar ligt ook weer de vergelijking met andere politieke stromingen, ook in Nederland.

 29. johanna_nouri schreef:

  Avatar van johanna_nouri
  In een discussie waarin de term genocide opduikt, is het wellicht handig het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, opgesteld in 1948 en in werking getreden in 1951, er even bij te pakken. Het verdrag definieert genocide als volgt:

  Artikel II: In dit Verdrag wordt onder genocide verstaan een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, ethnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen:

  (a) het doden van leden van de groep;
  (b) het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep;
  (c) het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
  (d) het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen;
  (e) het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een
  andere groep.

  http://www.preventgenocide.org/nl/verdrag.htm

  Uit de definitie komt duidelijk naar voren dat we niet alleen van genocide spreken als mensen systematisch worden omgebracht. Zo werd onlangs door Martin Kramer voorgesteld om het Palestijnse vluchtelingenprobleem als volgt op te lossen: "stopping pro-natal subsidies to Palestinians with refugee status". Dat lijkt toch aardig in de beurt van d) te komen.

  Een overzicht van welke landen dit verdrag ondertekend en/of geratificeerd hebben, is hier te vinden: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&lang=en

 30. alib schreef:

  Avatar van alib
  Zullen we gewoon afspreken dat iedereen die eraan meewerkt om mensen naar concentratiekampen te sturen schuldig is?

  Nazi, jood, moslim, christen, boeddhist, socialist of humanist, gewoon iedereen?

  En dat er geen excuses voor zijn?

  Als iedereen die hierboven een reactie heeft geschreven het daarover eens is, waar hebben we het dan nog over?

  Wat overblijft is de clanpolitiek, het schoonpraten van de eigen clan. En dat is nu precies het begin van het probleem.

  Wie niet voorbij de eigen afkomst of overtuiging kan spreken, zal altijd klinken als His Masters Voice.

  En nooit zal het vrede zijn. Want The Master wil altijd oorlog.

 31. Sander schreef:

  Avatar van Sander
  Het probleem lijkt me te zijn dat niemand iets van Eichmann weet.
  Ik wist dat vroeger ook niet.
  Niemand bijvoorbeeld vermeldt dat hij op uitnodiging van de zionisten in 1937 naar Palestina reisde, om de immigratiemogelijkheden te bekijken.
  De Britten weigerden hem binnen te laten.
  Niemand weet dat Eichmann tegen betaling transporten regelde van joden naar Palestina over de Donau en de Zwarte Zee.
  Dat eindigde nadat een schip met vluchtelingen na een explosie zonk in de Zwarte Zee, nooit is vastgesteld waar de explosie vandaan kwam.
  Het probleem is verder dat de holocaust bij wet is vastgesteld, zodat daarover geen discussie mogelijk is.
  De Fransman Faurisson publiceerde in 1980 een stuk in Le Monde waarin hij stelde na vijftien jaar onderzoek geen bewijs te hebben gevonden dat er ooit mensen in gaskamers waren omgebracht.
  24 Franse intellectuelen antwoordden dat die er geweest moesten zijn omdat er zes miljoen joden waren omgekomen of omgebracht.
  Sindsdien is Faurisson ontslagen, hij was leraar, diverse keren tot behoorlijke geldboetes veroordeeld, en recent werd hij bijna doodgeslagen.
  De VS gaskamer bouwer Leuchter bezocht Auschwitz, en concludeerde dat het onmogelijk was dat in wat daar voor gaskamer doorgaat ooit mensen zijn omgebracht.
  In één van de beide standaardwerken over de holocaust staat dat een gaskamer in Auschwitz Leichenkeller heette.
  In dit boek, van Hilberg, kom je al op pag 300 of zo tegen dat Auschwitz een industrieel centrum was, het produceerde synthetische rubber, olie en benzine.
  Bisschop Williamson baseerde zich bij z’n uitspraken op Leuchter, en is nu twee keer veroordeeld door een Duitse rechtbank, immers, Duitse wetgeving schrijft voor het hele holocaust verhaal onvoorwaardelijk te geloven.
  Zoals blijkt is één van de zegeningen van de EU dat ook niet Duitsers vervolgd kunnen worden op grond van Duitse wetten.
  Wie de boeken zou lezen die ik specificeerde over de jodenmoord in juli en augustus 1944 op de Hongaarse joden zou, net als ik, tot de conclusie moeten komen dat het volledig onduidelijk is wat er toen gebeurde in Hongarije.
  Iedereen die enig verstand van deportaties heeft schijnt van mening te zijn dat het godsonmogelijk was dat in die twee maanden een 500.000 joden werden afgevoerd naar de gaskamers, zeker als je weet dat Eichman toen in Hongarije beschikte over een man of vijftig.
  Als Ben Gurion toen geloofde in de gaskamers is het compleet onbegrijpelijk dat hij niet wilde dat Auschwitz werd gebombardeerd.
  Verder kan ik de boeken van de Fransman Rassinier aanbevelen, hij werd uit de Franse socialistische partij gezet omdat hij geen geloof hechtte aan de gaskamers.
  Rassinier was in Buchenwald en het satellietkamp Dora, waar de V2 en V1 werd gemaakt.
  Rassinier legt ook uit waarom socialisten geen leden duldden die niet in de gaskamers geloofden.
  Maser beschrijft hoe Russen Duitse krijgsgevangenen dwongen een gaskamer te bouwen, na 1945, in een voormalig Duits krijgsgevangenkamp, en bezoeker te vertellen dat het een Duitse gaskamer was.
  Maser, hij overleed net, was een Duits historicus van aanzien.
  Ik specificeer twee boeken, ik weet zo niet meer in welk boek het gaskamer verhaal voorkomt.
  Paul Rassinier, ´Was ist Wahrheit ?, Die Juden und das Dritte Reich´, Leoni am Starnberger See, 7th printing, 1981 (Le véritable procès Eichmann ou les vainqueurs incorrigibles, 1963; The Real Eichmann Trial or the Incorrigible Victors. ISBN: 0911038485, 1983)
  Werner Maser, ‘Fälschung, Dichtung und Wahrheit über Hitler und Stalin’, München, 2004
  Werner Maser, ‘Fälschung, Dichtung und Wahrheit über Hitler und Stalin’, München, 2004.
  Raul Hilberg, ‘The destruction of the European Jews’, student edition, Teaneck, 1985.
  Ik weet niet of het bovenstaande een aanklacht gaat opleveren, in het westen van vrijheid van meningsuiting en van objectieve wetenschap.
  We zijn heel diep gezonken sinds de tijden van Girodano Bruno, Galilei, Voltaire en Erasmus.
  Of misschien zijn we weer op het niveau van 1600, toen Bruno levend werd verbrand in Rome, o.a. omdat hij van mening was dat het heelal oneindig was in ruimte en tijd.
  Ik geloof ook niet in de Big Bang, evenin als Hoyle dat ooit deed.
  Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, ‘Life on Mars ?, The case for a Cosmic Heritage ?’, Bristol 1997

 32. johanna_nouri schreef:

  Avatar van johanna_nouri
  @ alib 11-05-2010 04:01
  = Zullen we gewoon afspreken dat iedereen die eraan meewerkt om mensen naar concentratiekampen te sturen schuldig is?

  Nazi, jood, moslim, christen, boeddhist, socialist of humanist, gewoon iedereen?

  En dat er geen excuses voor zijn? =

  Precies Alib. Daar zijn geen excuses voor. De woorden van je benedenbuurman in dit blog betreur ik dan ook zeer.

  @ Sander 11-05-2010 09:12
  Het probleem lijkt me eerder dat jij hier de Shoa ontkent en de moord op ook andere groepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals er geen excuus is voor genocide, is er ook geen excuus voor het ontkennen ervan.

 33. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  22:30 Johanna schrijft
  ´Zo werd onlangs door Martin Kramer voorgesteld om het Palestijnse vluchtelingenprobleem als volgt op te lossen: "stopping pro-natal subsidies to Palestinians with refugee status". Dat lijkt toch aardig in de beurt van d) te komen.´

  In de beurt van ‘d’ , daarmee wordt bedoeld: in de buurt van (een van de kenmerken van) genocide.

  Ter aanvulling(lees correctie op de insinuerende tekst van Johanna) hier de uitleg van Kramer zelf, en vanuit Harvard:

  http://www.martinkramer.org/sandbox/2010/02/smear-intifada/
  http://www.martinkramer.org/sandbox/2010/02/wcfia-at-harvard-accusations-are-baseless/

 34. Sander schreef:

  Avatar van Sander
  Ik lees nog iets verstandigs van Maria, het Madagaskar plan.
  De Nederlandse theoloog Hans Jansen, dat is dus niet de Leidse pseudo arabist, betoogt in z’n boek over dat plan, overigens een uitstekend overzicht van het ontstaan van anti semitisme, dat Hitler in 1939 in een rede zei dat als joden weer een wereldoorlog ontketenden dat zij dan zelf ‘ausgerottet’ zouden worden.
  Volgens Jansen besloot Hitler na Pearl Harbour, 7 dec 1941, tot die ausrottung omdat toen de wereldoorlog een feit was geworden.
  Jansen is het er uiteraard niet mee eens dat Hitler van mening was dat joden Pearl Harbour hadden veroorzaakt.
  De naam Bernard Baruch kom je in z’n boek dan niet tegen.
  Het laatste publieke optreden van Baruch was in 1953 bij de VN, als afgezant van Truman.
  Hij probeerde daar Stalin er toe over te halen af te zien van de atoombom.
  Baruch wist niet dat Klaus Fuchs al in 1943 1944 de atoombom specificaties aan de USSR had gegeven, als er één man op z’n eentje op eigen initiatief de wereldgeschiedenis heeft veranderd is dat volgens mij Fuchs geweest.
  In 1953 plofte de eerste USSR atoombom, in de VS dacht men dat dat nog vijftien jaar zou duren.
  Ik kan de memoires van Baruch zeer aanbevelen, plus het boek dat met zijn medewerking over hem is geschreven.

  Bernard M. Baruch, ‘Die Jahre des Dienens’, München 1962 (The public years, New York, 1960)
  Bernard M. Baruch, Gute 88 Jahre, Autobiographie, München 1963 (New York)
  Margaret L. Coit, ‘Mr. Baruch’, Cambridge MA, 1957

 35. sander schreef:

  Avatar van sander
  Johanna,
  het werkwoord ontkennen wordt meestal gebruikt in de betekenis van ‘de verdachte ontkent de moord’.
  Er staat dan dus vast dat er een moord is gepleegd, in elk geval is er een lijk.
  Niemand bestrijdt dat joden zijn vervolgd, niemand bestrijdt dat joden zijn vermoord, doodgeschoten, of omgekomen in concentratiekampen, als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden daar.
  Omstandigheden die na 1 jan 1945 nog veel erbarmelijker werden omdat geallieerde fighter bombers treintransporten, dus ook van voedsel voor de concentrtaiekampen, vrijwel onmogelijk maakten.
  Lees hoe Rassinier zijn evacuatie uit Dora beschrijft.
  Lees ook hoe Rassinier beschrijft hoe er vrijwillige werkkrachten in Dora leefden en werkten.
  Wat betreft de gaskamers, als law abiding citizen geloof ik daar uiteraard in, als ik dat niet zou doen zou ik vervolgd worden.
  Je zou ook nog eens een ander boek kunnen lezen, geschreven door iemand die zeven jaar concentratiekamp overleefde.
  Rassinier beticht deze man van collaboratie met de bezetters.
  Eugen Kogon, ‘Der SS-Staat, Das System der deutschen Konzentrationslager’, 1974, München

 36. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Ik zie veel belangrijke opmerkingen. Veel dank.
  Nu geen tijd om te reageren, maar ik kom later vandaag terug.

 37. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  @JBourbon, Johanna dank.
  @Alib, ja maar zo simpel is het niet, omdat wat de één een concentratiekamp noemt, de ander een soort Centerpark vindt.
  @Sander, ik ken Eichmann vooral uit de literatuur en filosofie. Van Hannah Arendt en van Rainer Kiphardt, “Bruder Eichmann” (een zeer matig documentair drama) ; Mulisch heb ik niet gelezen.
  Eichmann is tot symbool geworden.
  Hier nog een paar interessante citaten van mijn tegenstanders, de Burkianen.
  Paul Cliteur schrijft ook uitvoerig over de nazi Eichmann. Hij telt uitgerekend Eichmann in het kamp van de culturele relativisten (met hulp van een citaat van Judith Boss), Moderne Papoea’s p 55, citaat Judith Boss, wat zeer merkwaardig is aangezien het feit dat Eichmann zich juist volledig heeft ingezet voor een “Arische” monocultuur. En: naar een monocultuur moeten we volgens Cliteur streven, al zal het ons – en dat geeft hij toe- nooit volledig lukken dit doel te bereiken ….. En zelfs Hitler, suggereert Cliteur, was misschien een “relativist”. Moderne Papoea’s , p. 160. Ik zou graag willen horen, op grond van welke argumenten Hitler als relativist beschouwd kan worden. Hitler heeft laten zien, waar men belandt als men een monocultuur wil hebben. Hitler is dus niet een voorbeeld, dat het sowieso niet kan lukken met de monocultuur, en men een monocultuur dus gerust kan nastreven – zoals Cliteur meent- maar een voorbeeld voor waar men belandt als men een monocultuur nastreeft!
  Een hoofdstuk in een leerboek voor de rechten, geschreven door Ellian en Cliteur draagt als titel

  ` 7.24 Eichmann als sleutel tot de chaotisering van het Openbaar Bestuur`

  Echt waar. Dit hoofdstuk gaat erover dat ambtenaren gewoon hun werk moeten doen en zich volgens Cliteur absouluut nooit en never op hun geweten mogen beroepen, en dat degenen die Eichmann aanhalen verschrikkelijk fout zitten in de denktrant van de jaren ´60.

 38. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Maria, Cliteur streeft een monocultuur na, te vergelijken met Hitler? Is dat wat je beweert van je vijanden(je tegenstanders, in je eigen omschrijving? Of ben je weer bezig met insinueren, zoals meestal. Toon aan dat Cliteur een op ras gestoelde monocultuur wil nastreven. Graag de citaten hierbij.

 39. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Cliteur heeft het ZELF in zijn boek over de thema’s monocultuur, over Hitler, en over Eichmann.
  Ik haal hem alleen maar aan.
  Lees "Moderne papoea’s"

 40. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Wat voor monocvultuur Cliteur voorstaat, waarom haal je DAT niet aan, Maria? Je moet je vijanden in een gunstig licht stellen, NIET in de schrilste kleur die jij erbij in je hoofd haalt.
  Je bent erger dan de ergste vijanddenker.

 41. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Geldt dat ook voor jou en de moslims, Wiljan??

  Ik ben tegen maatschappelijke polarisatie.

  Ik ben vóór een intellectueel-politieke polarisatie, die kijkt wat achter de coulissen gespeeld wordt. Cliteur is een grote expliciete Fortuyn-fan en iemand die vindt dat wij in Nederland naar een monocultuur moeten streven. Niet helemaal Papoea, maar wel in richting van Papoea’s . Daarmee ben ik het scherp oneens.
  Cliteur is een machtige man, hoogbetaalde prof en opinieleider.
  Ik ben een niets, een niemand.
  Gelukkige Nina Niemand.
  Mag David een knikker in richting Goliath gooien?? Wel als Goliath hierover alleen maar lacht

 42. Smokey schreef:

  Avatar van Smokey
  Aanbeveling voordit blog Mari, al heb ik me nooit in Eichmann verdiept. Herinner me nog vaag uit m`n jeugd dat hij in Argentinië werd opgepakt, dat de media er bol van stonden en dat mijn vader zich zo fel over hem uitliet. Voor mij was hij toen één van de vele voortvluchtige grote oorlogsmisdadigers.
  Groet van een mede- Lessingfan:)

 43. Johan Druif schreef:

  Avatar van Johan Druif
  @Maria

  Wellicht zou het zo kunnen zijn dat Cliteur van mening is dat Hitler (en de nationaal-socialisten in het algemeen) cultuurrelativisten waren aangezien zij van mening waren dat andere volkeren hun cultuur gewoon mochten behouden (zij waren niet uit om de hele wereld hun eigen cultuur op te dringen). Bewijs hiervoor is de houding van Hitler ten opzichte van bijvoorbeeld het keizerrijk Japan en ook de Arabische landen konden op sympathie rekenen bij Ome Adolf. Wel vonden ze dat hun eigen derde rijk een zuiver rijk moest zijn naar germaans voorbeeld.

  Kort samengevat: Eigen rijk monocultuur, de hele wereld multicultuur.

  Dit in tegenstelling tot de anti-cultuurrelativisten heden ten dage. Zij zijn van mening dat hun cultuur superieur is en dat deze cultuur opgelegd dient te worden aan alle andere volkeren, omdat hun cultuur minderwaardig zou zijn.

  Kort samengevat: Eigen land monocultuur, de hele wereld monocultuur.

  Mijns inziens is het standpunt van Adolf Hitler en de nationaal-socialisten (of het nou uit opportunisme was of niet) een beter standpunt dan die van Cliteur en co. Dus wat dit betreft denk ik dat je wel kunt zeggen dat Cliteur en co. slechter zijn dan nazi’s.

  Je zou Cliteur en co. wat dit betreft beter kunnen vergelijken met de fundamentalistische gelovigen van onder de christenen en de moslims, die van mening zijn dat hun religie, hun wereldbeeld, het beste is, en dat het alleen maar goed is voor de rest van de wereld dat zij ook in deze wereldbeeld zullen delen, goedschiks of kwaadschiks.

 44. johanna_nouri schreef:

  Avatar van johanna_nouri
  @ wiljan 11-05-2010 09:22
  Merkwaardig dat je alleen naar Kramers eigen verdediging verwijst.
  Kramer staat bekend als een hardliner, dus binnen die context is de tekst te lezen. Hij zei onder meer het volgende in zijn lezing:

  “Aging populations reject radical agenda and the Middle East is no different. Now eventually, this will happen among the Palestinians, too. But it will happen faster if the West stops providing pro-natal subsidies for Palestinians with refugee status. Those subsidies are one reason why in the ten years, from 1997 to 2007, Gaza’s population grew by an astonishing 40%. At that rate, Gaza’s population will double by 2030 to three million. Israel’s present sanctions on Gaza have a political aim, undermine the Hamas regime, but they also break Gaza’s runaway population growth and there is some evidence that they have. That may begin to crack the culture of martyrdom, which demands a constant supply of superfluous young men."

  Het Weatherhead Center for International Affairs, waar Kramer als research fellow is aangesteld, zelf zei in een reactie, waar je ook naar linkt:
  “It would be inappropriate for the Weatherhead Center to pass judgment on the personal political views of any of its affiliates, or to make affiliation contingent upon some political criterion. Exception may be made for statements that go beyond the boundaries of protected speech, but there is no sense in which Kramer’s remarks could be considered to fall into this category.”
  Wel schreven ze ook dat er geen grond was voor de aantijging van genocide. De vraag is echter of dat zo is.

  Kramer mag het dan wel een "Smear Intifada" noemen, maar zo eenvoudig kom je daar niet mee weg. Op zijn website prijkt een prachtige verklaring van het instituut waar hij werkt. Wat hij echter niet vermeld is dat Stephen Walt, lid van het executive committee van datzelfde instituut op de website van Foreign Policy er ook nog wel het een en ander over te melden heeft. Zoals:

  "First, although a good case can be made that Kramer’s remarks were tantamount to advocating genocide, I would not use that word to characterize them. The 1948 U.N. definition of genocide does include “imposing measures intended to prevent births within the group,” and Kramer’s call for an end to ‘pro-natal subsidies” is very close to that part of the definition. But despite my respect for Abunimah and Rosenberg, I think the word “genocide” has become a loaded term that gets tossed around too loosely, which makes it easy for Kramer and his defenders to portray legitimate criticism of his extreme views as over the top.

  What word you use to describe his comments is actually not that important, because their substance is so offensive to any decent person that you don’t need to worry much about getting the right label for them. To illustrate this point, just imagine how Kramer would react if the Iranian government announced that it was worried its Jewish population (some 25,000 or so) was a potential “fifth column,” and that it was therefore imposing measures intended to discourage Iranian Jews from having more children?"

  http://walt.foreignpolicy.com/posts/2010/02/27/kramer_versus_kramer

  Voor de goede orde: "pro-natal subsidies" verwijst naar het feit dat de UNRWA ervoor zorgt dat elk kind van Palestijnse vluchtelingen te eten heeft en naar school kan, en is dus niet een subsidie op het krijgen van kinderen.

  Mijn positie is helder: ik verwacht van mensen dat ze normaal met elkaar omgaan en daarbij elkaars rechten respecteren, ongeacht hun herkomst. Een voorstel dat suggereert dat wanneer er van een bepaalde groep minder nieuwe mensen geboren worden de problemen zich oplossen… ik word daar koud van.

 45. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Knikkeren ? Belletje trekken? Kogelslingeren? Dat zijn je spelletjes.

  Maria, ben jij een intellectueel polariseerder? Wat zijn de spelregels bij jou, als intellectueel?

  Wil jij eens uitleggen wat die Clteur nu met ons wil, die machtige Cliteur. In de richting van de papoea wil hij ons brengen, of is dat wat in jouw hoofd zit, of een van de stenen die jij richting Cliteur gooit .

  Graag citaten erbij van Cliteur..

 46. Johan Druif schreef:

  Avatar van Johan Druif
  @Maria

  Het feit dat het streven naar een monocultuur KAN leiden tot genocide en massamoorden, zoals dat wellicht het duidelijkst tot uiting kwam in de tweede wereldoorlog, is een argument, maar toch vraag ik me af of je dat als argument zou moeten gebruiken tegen het streven naar een monocultuur. Er zijn immers ook genoeg argumenten om de multicultuur af te wijzen op basis van mogelijke gevolgen.

  Het streven naar een monocultuur kan – theoritisch gezien – zonder bloedvergieten gepaard gaan.

  Echter, praktisch gezien is dit een ‘utopie’ van de neoconservatieven, aangezien het streven naar een monocultuur in de praktijk, (bijna) altijd gepaard gaat met bloedvergieten.

  Zelfs al zou je het zonder bloedvergieten willen realiseren, dan zal dit nog een uiterst langdurig project zijn, van meerdere generaties, waar de meeste neoconservatieven absoluut geen geduld voor kunnen opbrengen. Resultaat: Project Monocultuur faalt OF er worden rigoreuze maatregelen getroffen, gelijk aan die in de tweede wereldoorlog.

 47. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Johanna, je verdraait alles. Je bent ook aan het vijanddenken.
  Sterkte.

 48. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Johan, zie hieronder in antwoord op Wiljan
  @Wiljan,

  Mag ik volgens jou Cliteur niet aanvallen? Waarom niet?? Ik heb heel erg fair play met hem gespeeld door met hem ook zelf in discussie te gaan (http://www.passagenproject.com/cliteur.pdf)
  Ik heb al zijn boeken en heb vele blogs over hem gemaakt ( zie Cliteur –widget) . Cliteur heeft uiterst kritische recensies gekregen in de kranten. Waarom mag ik niet kritisch zijn??
  Op mijn blog krijgt iedereen de ruimte te reageren en de lofzang op Cliteur aan te stemmen.
  Vooruit Wiljan! Kom op met een hommage aan Cliteur!!

  Ik heb een groot probleem met Cliteur.
  Paul Cliteur heeft het in zijn boeken veel over de nazi’s en de joden. Hij schrijft bijvoorbeeld over de monocultuur waar wij volgens hem naar moeten streven, en zegt in dat verband het volgende over het Duitse Derde Rijk:
  “[…] ook het Duitse Derde Rijk was een multiculturele samenleving. Zelfs wanneer de poging om de cultuur van joden, zigeuners en homoseksuelen te elimineren uit Duitsland gelukt was, dan was het nog geen monocultuur geworden. […] De monoculturele droom is dus in zijn radicaalste vorm een illusie.” (Moderne Papoea’s p 17)
  Cliteur zegt: “elimineren uit Duitsland”. Maar het was: vermoorden. Cliteur geeft dus eigenlijk toe dat de nazi’s een monocultuur hebben nagestreefd en dat in het kader van dit streven een paar (of waren het miljoenen?) mensen gesneuveld zijn. Cliteur denkt dat hijzelf zich fundamenteel van de nazi’s onderscheidt, omdat hij niet de onrealistische droom van de totale monocultuur aanhangt. En zeker, daar ligt een bepaald verschil tussen hem en de nazi’s . Maar vergeet niet, dat de nazi’s ondanks hun waanzinnige ideeën altijd ook zeer praktisch en rationeel waren, en op elk moment alleen datgene hebben gedaan, wat politiek en praktisch uitvoerbaar was. Ze hebben bijvoorbeeld altijd een stapje terug gedaan wat het antisemitisme betrof, toen zij op echte weerstand zijn gestoten (zie hiervoor Helmut Berding, Antisemitismus in Deutschland) .
  Het streven naar een monocultuur was bij de nazi’s niet statisch, maar dynamisch; ze hebben gekeken hoe ver ze kunnen gaan. Mijn stelling is, dat elk streven naar een monocultuur levensgevaarlijk is, en dat de monoculturalisten geconfronteerd, dus begrensd moeten worden, met alle democratische en fatsoenlijke middelen.

 49. johanna_nouri schreef:

  Avatar van johanna_nouri
  @ wiljan 11-05-2010 18:45
  Wat een goedkoop verwijt! En daar blijft het dan bij. Geen toelichting waarom je dat vindt, geen weerlegging. Slechts een ad hominem.

  Wat ik deed in mijn laatste reactie is de woorden van Kramer zelf weergeven en de reacties daarop van het instituut waar hij werkt. Een puur feitelijke weergave derhalve. Het is toch wel de omgekeerde wereld om iemand die bezwaar maakt tegen dit soort gedachtegoed te verwijten dat hij aan vijanddenken doet, maar de hoeder van dit gedachtegoed te verdedigen.

 50. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Johanna, jij plaatst Kramer in een genocide-verband. Reactie van jou, om 22.30.
  Vijanddenken dus.

 51. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Maria 20:01,tsja

  Hier wat tekst van Cliteur uit je eigen interview met hem. Wat jij er van maakt heeft paranoïde trekken, of wel het gaat niet over Cliteur maar over jouw nazi-fascinaties. Dat laat ik maar weg, dat herhaal je al hierboven en talloze malen op je weblog.

  Cliteur(ik ben geen fan noch vijand van hem) zegt:

  ‘De moderne Papoea is natuurlijk een “beeld”. Ik bedoel niet dat mensen weer met speren moeten gaan rondlopen of hun gezicht beschilderen. Ik gebruik het beeld om aan te geven dat we een bepaalde “monoculturele kern” van onze cultuur moeten onderschrijven om diversiteit mogelijk te maken. Omdat de papoeacultuur een monocultuur was spreek ik de wens uit dat we weer wat meer “moderne papoea’s” zullen worden….
  [….] ik wil dan nog wel dit aantekenen dat het bij de monocultuur gaat om een "kern", om een klein deel van de cultuur dus. We moeten als monocultuur onderschrijven: het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van meningsuiting, de andere vrijheidsrechten. En op basis van die monoculturele kern kan dan pluriformiteit ontstaan. De multiculturaliteit is dus alleen maar mogelijk dankzij de monoculturele kern die het vreedzaam verkeer tussen verschil regelt….
  Nee, nee, ik wil twee dingen beweren. Eén: we moeten geen volledige monocultuur willen. Pluriformiteit en multiculturaliteit is mooi, maar kan alleen maar bestaan dankzij een monoculturele kern. Twee: zelfs als je een volledige monocultuur zou wensen, het kán gewoon niet. Kijk maar naar de nazies….
  Er is een gemeenschappelijk vertrekpunt: een cultuur waarin de mensenrechten het beste worden gerespecteerd is verkieslijk boven een cultuur waarin dat niet of minder gebeurt. Er lijkt alleen een zekere huiver te bestaan voor de notie van "superioriteit". Ik hanteer dat woord in een neutrale betekenis. Een cultuur waarin mensenrechten worden gehanteerd is superieur aan een cultuur waarin dat niet gebeurt."

 52. maria trepp schreef:

  Avatar van maria trepp
  Je plukt de tekst van MIJN website, het beste bewijs dat ik mijn tegenstanders tot woord laat komen.

  Probleem met Cliteur is dat hij hier en daar een mooie facade opbouwt die niet klopt.

  Voorbeeld van Cliteurs leugenfacade: in het debat met mij neemt hij afstand van Fortuyn, terwijl hij later vaak in het openbaar het lof van Fortuyn heeft gezongen.

  Maar beste Wiljan: ik wil je je Cliteur niet afpakken. Als je hem goed vindt en zijn sussende woorden gelooft: prima. En nu heb je uitgerekend bij mij materiaal gevonden om NOG MEER van je suikeroom te houden. Fantastisch toch??

  Wel te rusten droom van je lieve warme neocons, ze zullen goed over je waken.

 53. johanna_nouri schreef:

  Avatar van johanna_nouri
  @ wiljan
  Het interesseert me niet hoe jij het noemt. Lees de woorden van Kramer en leg ze naast aspect d van de genocide-definitie. Leg jij dan maar uit waarom deze niet op elkaar zouden lijken. Leg jij maar uit waarom Stephen Walt volgens jou ongelijk heeft. Mét argumenten graag. En leg dan gelijk even uit wanneer mensen "superfluous" zijn.
  If it walks like a duck, quacks like a duck and looks like a duck, it must be a duck …

 54. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Maria, gaat het wel goed met je ? Zoveel retoriek en ad hominempjes heb je nodig! Als Cliteur iets zegt wat hem niet op Eichmann laat lijken of Nordau of Hitler, is het volgens jou een facade. Ha, je, dit systeem is inderdaad niet door mij te doorbreken. Sterkte.

  Tsja, Johanna, jij wil graag in vijanddenken doorgaan. Jij vind het wel een mooi woordwapen: genocide. Jij moet jezelf daar van genezen. Ik kan dat niet.

 55. johanna_nouri schreef:

  Avatar van johanna_nouri
  @ wiljan
  Het is blijkbaar lastig voor jou om een normaal gesprek te voeren. Ik lees de uitspraken van Kramer en kan daar maar één conclusie uit trekken. Jij vindt kennelijk dat dat niet terecht is, maar gevraagd naar je argumenten daarvoor geef je niet thuis.
  Met het gedachtegoed van mensen die voorstellen om problemen op te lossen door een bepaalde bevolking(sgroep) in aantal te reduceren, die mensen omschrijven als ‘superfluous’ (overbodig, overtollig), heb ik inderdaad een probleem. Als je de waardigheid van mensen inderdaad zo hoog hebt staan als je elders op het blog stelt, dan zou ik verwachten dat jij daar ook een probleem mee hebt. Des te meer verbaast het me dat je niet het gedachtegoed van Kramer ter discussie stelt, maar dat van degene die daar bezwaar tegen maakt.

 56. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  maria trepp 11-05-2010 16:56
  Cliteur heeft het ZELF in zijn boek over de thema’s monocultuur, over Hitler, en over Eichmann.
  Ik haal hem alleen maar aan.
  Lees "Moderne papoea’s"

  Reactie:
  Maria Trepp zou graag de gaskranen bedienen als het om Burkianen gaat.

  In haar strijd voor de kosmopolitische en nomadische monocultuur.

 57. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @johanna_nouri 12-05-2010 10:58,
  Als je de koran goed leest, staan daar dezelfde dingen in als Kramer beweert: "Het is goed dat er meer gelovigen en minder ongelovigen komen."

  Je reinste dreiging met genocide en holocaust.

  En uniformen dragen ze ook al….

 58. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  =====Wat overblijft is de clanpolitiek, het schoonpraten van de eigen clan. En dat is nu precies het begin van het probleem.

  Wie niet voorbij de eigen afkomst of overtuiging kan spreken, zal altijd klinken als His Masters Voice.

  En nooit zal het vrede zijn. Want The Master wil altijd oorlog.======

  En zo is dat: Amerika met in haar kielzog de NATO als His Masters Voice!

 59. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Johanna 10:58 schrijft:
  ======Met het gedachtegoed van mensen die voorstellen om problemen op te lossen door een bepaalde bevolking(sgroep) in aantal te reduceren, die mensen omschrijven als ‘superfluous’ (overbodig, overtollig), heb ik inderdaad een probleem. ==========

  Jij hebt er een probleem mee, omdat je net als Maria zelf je vijandbeelden schept, zoals hier weer. Je schept, hengelt naar vijanden met je (vis)netje ‘GENOCIDE’.

Leave a ReplyMeest recente berichten