Wetenschap Kunst Politiek

Liberale joden versus Wilders

66 comments

“Een ‘licht gevoel van schaamte’ trof [Rosalie van Gelder, voormalig bestuurslid van de jongerenafdeling van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI)]  toen ze op de radio over de ophef rond de PVV-kandidatuur van Gidi Markuszower hoorde.

Markuszower, lid van Likud Nederland, had de Wapenwet overtreden. ‘Als hij maar niet het gezicht van Joods Nederland wordt’, dacht Rosalie van Gelder…”

Lees het artikel in de Volkskrant van vandaag “Ook Joden worstelen met Wilders”.
Liberale joden hebben zich van meet af aan verzet tegen de islamofobie.Deze advertentie werd in 2008 op de voorpagina van de Volkskrant geplaatst namens de Stichting de Initiatieven en Een ander Joods geluid door Harry de Winter.

De Winter: “Als Wilders hetzelfde over Joden (en het Oude Testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over Moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij al lang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitisme.”

Marcel Poorthuis en Theo Salemink, die onderzoek hebben gedaan over het antisemitisme in de Katholieke kerk, schrijven in hun boek ‘Een donkere spiegel’:
“[Israël voert] een onderdrukkende politiek tegen de Palestijnen en [wordt] in de Arabische wereld gezien als handlanger van Amerika. Met deze beeldvorming hopen Arabische leiders de aandacht van de formidabele binnenlandse problemen af te leiden door Israël als zondebok, hierbij gebruik makend van alles wat maar voorhanden is: beschuldiging van racisme aan het adres van Israël, activering van oude antisemitische beelden, goeddeels afkomstig uit Europa, warbij ook nog de joden over de hele wereld collectief worden geïdentificeerd met de politiek van deze staat.[…] Enerzijds lijkt er […] een overeenkomst te bestaan tussen de negatieve beeldvorming over het jodendom […] in het verleden en de negatieve beeldvorming over moslims in het heden, anderzijds maken sommige, voornamelijk jonge moslims in Nederland zelf gebruik van de negatieve beeldvorming over het jodendom in de Europese geschiedenis om hun eigen identiteit als antiwesters te onderstrepen.” (p. 767 f)

In liberaal- joodse en seculier-joodse kringen is men al jarenlang bezorgd over de discriminatie van moslims.

Ed van Thijn schrijft in zijn artikel Antisemitisme en moslimhaat worden onderschat :   “[…] antisemitisme en moslimhaat [zijn] loten van een stam – beide vormen van onversneden racisme. […]   (de Volkskrant, 16-6-2005)

De Haagse liberale rabbijn Soetendorp zei:
“We weten dat het stigmatiseren en isoleren van welke bevolkingsgroep dan ook noodlottige gevolgen heeft”.”Wat nu de moslims in Nederland overkomt, is levensgevaarlijk. Vooral de trend om alle islamieten over een kam te scheren en als bedreigend af te schilderen. Dat lot trof de joden in de jaren ‘30″.  “Het leven als jood leert ons, door de geschiedenis heen, dat als wij worden aangevallen, niet alleen de joden worden aangevallen, maar dat het altijd gaat om de rechten van de mens. De stigmatisering van de islam is niet alleen een bedreiging voor moslims, maar voor de kwaliteit van de samenleving als geheel.” (NRC 24-12-2004)

Harry Polak van de Liberale Joodse Gemeente en het Joods-Marokkaans netwerk in Amsterdam wijst erop dat joden en moslims veel gemeen hebben: “Joden en moslims hebben veel gemeen, zeker in religieus opzicht. Spijswetten bijvoorbeeld en besnijdenis bij het mannelijke geslacht om een andere overeenkomst te noemen. Die zijn er ook tussen de joodse religie, de islam en het christendom. Het zijn monotheïstische godsdiensten met eenzelfde stamvader, Abraham.
Er is helaas nog een overeenkomst die de laatste tijd meer op de voorgrond staat, met name als het gaat om de islam: er zijn extremisten die het eigen gelijk voorop stellen en dat te vuur en te zwaard willen uitdragen. Soms omdat deze extremistische aanhangers zeggen zich bedreigd te voelen door de andere culturen.”

Recentelijk wees Polak in Het Parool op het rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) . Hier “worden scherpe opmerkingen gemaakt over het onaangename debatklimaat in Nederland waar met name moslims slachtoffer van zijn: islamofobie is dramatisch toegenomen, er is sprake van stereotyperend, stigmatiserend en soms ronduit racistisch taalgebruik. Ook wordt vooringenomen berichtgeving in de media geconstateerd en stelt de commissie dat men buitenproportioneel veel aandacht aan moslims besteedt in het veiligheidsbeleid. Naast islamofobie wordt een verontrustende toename geconstateerd van antisemitisme, bijvoorbeeld door frequente ontkenning (vooral op internet) van de Holocaust en het veelvuldig gebruik van ‘Jood’ als scheldwoord.” ( Het Parool, 18-2-2008)

Marcel Poorthuis en Theo Salemink schrijven in hun boek Een donkere spiegel (2006) behalve over katholicisme en antisemitisme in Nederland ook over de beeldvorming over de islam. Zij stellen ook de vraag naar de parallellen tussen antisemitisme en de stigmatisering van de moslims: “De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar een aantal motieven die gedurende anderhalve eeuw beeldvorming door sommige katholieken tegen het jodendom werden ingebracht – niet-integreerbaar, vasthoudend aan eigen religie- lijken verwant aan hetgeen heden ten dage, voornamelijk uit postchristelijke kringen [verlichtingsfundamentalisten! M.T.] tegen moslims wordt ingebracht […]. Zo bracht Ayaan Hirsi Ali in het debat over (vrouwen)besnijdenis ook de joodse praktijk van het besnijden van pasgeboren jongetjes ter sprake. Ook werd de imam die weigerde een vrouwelijke minister de hand te schudden wel vergeleken met sommige orthodoxe rabbijnen […] “[1]

Wilders-vriendin Ayaan Hirsi Ali beweerde onbekommerd in Nova Politiek van vrijdag 10 februari 2006 dat de joden een ras zijn (de reactie van historica en antisemitisme-deskundigeEvelien Gans hierop in De Groene Amsterdammer van 24-2-2006: “…de joden zijn géén ras”. )

De historica Evelien Gans merkte ook op over Theo van Gogh dat Van Gogh zijn doelwit had verlegd van joden naar moslims, nadat hij vanwege antisemitische uitlatingen zijn column in Folia Civitatis verloren had.[2]

De Evelien Gans over het stereotype van de gewelddadige moslims: “ Er is geen sprake van collectieve verantwoordelijkheid. Je moet het stempel niet op de hele groep drukken, die je daardoor isoleert en van je afstoot. Die voelt zich in een hoek gedreven en ten onrechte beschuldigd. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe terecht het was dat islamitische of moslimorganisaties zich openlijk distantieerden van de moord op Theo van Gogh. Daar gaat een idee van collectieve aansprakelijkheid aan vooraf.” [3]

Zie verder ook de rede van Job Cohen: Auschwitz en de haat tegen de ander:

“Wij allemaal, wie we ook zijn en wat we ook zijn, of je al lang in Nederland bent of maar kort, mogen daarom niet onverschillig staan tegenover uitingen van haat jegens mensen die anders zijn, die een andere religie aanhangen, die niet tot dezelfde groep behoren. Het concentratiekamp is juist de ultieme consequentie van alledaagse onverschilligheid, een onverschillige opstelling ten aanzien van gedrag dat tegengesteld is aan een algemene, alledaagse moraal met zorg voor de ander. Waakzaamheid blijft daarom geboden; met de bevrijding van Auschwitz kwam er geen einde aan het systematisch uitmoorden van minderheden. Alle brandhaarden van de afgelopen decennia laten dat zien: Cambodja, Joegoslavië, Rwanda.” ( de Volkskrant 1-2- 2008)
————-

Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.


[1] Een donkere spiegel, p.767.
[2] In: Religie en verdraagzaamheid,p. 60.

[3] In: Bart Top, Religie en verdraagzaamheid, p. 55.

Tags: ,

66 Responses to “Liberale joden versus Wilders”

 1. ron rozen schreef:

  Avatar van ron rozen
  Als je maar een beetje zoekt kun je je gelijk aantonen met citaten blijkt maar weer eens.

 2. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  van het gouden kalf naar de zondebok en weer terug, maria
  geheel volgens Nietsches Ewige Wiederkunft

 3. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Dank Marius. Ewige Wiederkunft heeft ook zeer mooie en positieve aspecten overigens.
  Blogje waard.

 4. ManyAMileToGo schreef:

  Avatar van ManyAMileToGo
  Het moet zijn: ‘Ewige Wiederkehr’.

 5. martin schreef:

  Avatar van martin
  Dat laatste citaat is wel erg vreemd. Tutsi minderheid? Khmer minderheid?
  Wat een kul. Joego. Ja daar, maar daar overal: de een tegen de ander en de
  ander tegen de een en die weer samen tegen nog een ander of andersom.
  Maar daar ging het vooral om verdrijving. Ach ja, het bekt lekker.

 6. Aad67 schreef:

  Avatar van Aad67
  Als Eva het appeltje had laten hangen, en we toch de wereldsituatie van vandaag hebben, dan kan voor mijn part wat Wilders zegt ook wel waar zijn…

 7. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Wiederkehrr, inderdaad. Ik ben nog niet goed wakker, en Marius ook niet.

  Martin, inderdaad het gaat niet zozeer om minderheden, ook grote bevolkingsgroepen worden uitgemoord.
  Maar minderheden hebben het over het algemeen wel degelijk moeilijker.

  Aad 67 op mijn blog http://www.vkblog.nl/bericht/310193/Ian_Buruma_over_de_volksmenner_Wilders
  een Wilders-citaat waar hij zegt dat de joods-christelijke traditie in de genen zit. Waar??

  Verder heb ik een aantal Wilders-en-waarheid- blogs geschreven, zie Wilders-widget.

 8. Aad67 schreef:

  Avatar van Aad67
  Maria,

  Hebben Joden het over de Joods-christelijke traditie, of (vaker) Christenen? En als je het oude testament goed leest, lees je dat Jodendom wel een zuivere vorm van religie/Godsaanbidding is, maar dat God met het Christendom, laat ik maar zeggen, (meer) moeite heeft. En hoe!

 9. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Het ziet er nog wel goed uit voor moslims, schat ik. Per slot van rekening hebben ze Christus niet vermoord, alhoewel, wel een hoop anderen. Dat kun je nou net weer niet van die joden zeggen

  Wat zal ik verder zeggen, als dit wetenschap moet voorstellen wordt het tijd de vereniging tegen kwakzalverij te bellen. Als het een journalistiek product is, ben jij toch wel de kwakzalver onder de journalisten.

  Voor de citaten die je hebt gevonden is het geen kunst om eenzelfde aantal te vinden die het tegenovergestelde beweren

 10. The_Saint schreef:

  Avatar van The_Saint
  "…..Het ziet er nog wel goed uit voor moslims, schat ik. Per slot van rekening hebben ze Christus niet vermoord, alhoewel, wel een hoop anderen. Dat kun je nou net weer niet van die joden zeggen…"

  Dus ook gij Brutus?

 11. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Louter.

  Heb je jezelf nòg niet opgeblazen in Edam-Volendam, in die incestuele samenleving van mannen met inteeltballen???

  An.

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Antikaukasisme en verlichtingshaat zijn loten van een stam – beide vormen van onversneden racisme.

 13. Zelf Reflectie schreef:

  Avatar van Zelf Reflectie
  Goed en zinvol blog!

  "De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar een aantal motieven ………….. lijken verwant"

  Fout van de denker. In het kader van preventie en herkenning een domme fout.

  De geschiedenis herhaalt zich maar nooit hetzelfde omdat de omstandigheden nooit hetzelfde zijn. Niet anders dan een individu dat zich meerdere malen aan "dezelfde" steen stoot. Meestal gaat het om de herkenbaarheid van de steen waardoor de fout wordt gemaakt. Op een abstract niveau, en daar gaat het om, zie ik de geschiedenis zich alleen maar herhalen.

  Je eindigt vervolgens door deze constatering te bevestigen "met de bevrijding van Auschwitz kwam er geen einde aan het systematisch uitmoorden van minderheden. Alle brandhaarden van de afgelopen decennia laten dat zien".

  Wat betekent dat iedere samenleving veel aandacht moet besteden aan verdraagzaamheid en zaken als haatzaaien met alle middelen moet zien te bestrijden. Immers, omdat de geschiedenis zich herhaalt kennen wij met grote waarschijnlijkheid de gevolgen. Het gedrag van Wilders kan en mag daarom niet getolereerd, laat staan gedoogd worden. Ook de VVM biedt geen ontsnapping daar waar er ook voorbehoud gemaakt wordt. Het is een kwestie van handhaving en daar schijnt politiek opportunisme en persoonlijke moed een rol bij te spelen.

 14. Aad67 schreef:

  Avatar van Aad67
  Als je de twee grondhoudingen van de twee groepen mannen op aarde inziet, zie je dat er twee landen op aarde moeten zijn voor een beschaving/Hernieuwd Verbond. Als je de twee groepen mannen op aarde als één groep ziet of behandelt, dan denk je dat de mens een tekortkomend, boosaardig, racistisch wezen is dat altijd zijn eigen soort zal blijven schaden…

 15. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Citaat:
  Harry Polak van de Liberale Joodse Gemeente en het Joods-Marokkaans netwerk in Amsterdam wijst erop dat joden en moslims veel gemeen hebben: "Joden en moslims hebben veel gemeen, zeker in religieus opzicht.

  Vervolg RZ:
  Wat hebben joden en moslims gemeen? Citaat:

  De Haagse liberale rabbijn Soetendorp zei:
  "We weten dat het stigmatiseren en isoleren van welke bevolkingsgroep dan ook noodlottige gevolgen heeft

  Vervolg RZ:
  Juist! Dit heben ze gemeen: het stigmatiseren en isoleren van allen die niet tot hun geloofsgroep behoren. Door bijvoorbeeld zichzelf superieur te achten en zich tot uitverkoren te uit te roepen.

  Dat hebben ze gemeen: het vuigste zwart-witdenken dat er bestaat.

  Een vuig zwart-witdenken dat ze verspreid heben over de hele wereld en nog verder willen verspreiden.
  Ten koste van honderden miljoenen en miljarden slachtoffers.

  Stop het vuige zwart-witdenken van de jooods-mohammedaanse godsdiensten.

  Terug naar het rijk-geschakeerde natuurdenken.

 16. Mike Bing schreef:

  Avatar van Mike Bing
  "Terug naar het rijk-geschakeerde natuurdenken."

  En naar onze grotten en vuurstenen! Jippie!

 17. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  An van den burg 20-04-2010 10:35
  Louter.

  Heb je jezelf nòg niet opgeblazen in Edam-Volendam, in die incestuele samenleving van mannen met inteeltballen???

  An.

 18. Henk van Leuken schreef:

  Avatar van Henk van Leuken
  Hoe de relatie God mens tot standgekomen is, blijkt een joods-christelijk onderonsje te zijn geweest. Later hebben moslims fundamenteel gebroken met de smeerolie die zij hanteerden. zie ook http://www.volkskrantblog.nl/bericht/311463

 19. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Het lijkt me wat overdreven om te stellen dat de discriminatie van moslims in Nederland breed wordt gesteund. Het komt zeker voort, zoals van de andere kant vrouwen, joden en homosexuelen weer door moslims worden gediscrimineerd. Vraag is hoe we de discriminatie kunnen verminderen. In elk geval moeten we beide ogen open houden en goed kijken wat er gebeurt. Niet wegkijken.

  Men dient altijd te beseffen wat het belang is van diegenen die menen te moeten waarschuwen voor discriminatie van de ene of de andere kant. Niet zelden profileren ze zich politiek-maatschappelijk met hun verontwaardiging en zetten zo een stapje omhoog. Het is cynisch om te zeggen, maar anti-discriminatie is een serieuze industrie waarin mensen carrière kunnen maken. Vaak is het een herstart van reeds uitgespeelden zoals Mohammed Rabbae of Ed van Thijn, en in zekere zin ook Pim Fortuyn en Geert Wilders.

  Kortom, het belang van de Nederlandse anti-discriminatie industrie als sector die het publieke debat onevenwichtig aanjakkert moet verminderen. Als uitvergrotingen en emoties niet langer het publieke debat domineren, dan kunnen de rust, de ratio en de consensus weer centraal komen te staan. Zo kunnen mensen tot elkaar komen. Op de schouders van alle aanjagers die etniciteit of religie omvormen tot vehikel voor hun ambitie, carrière, denominatie of economisch gewin ligt een verantwoordelijkheid om hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemene belang. De oplossing is tweeledig.

  In de buitenlandse politiek dient het conflict tussen Israel en Palestina te eindigen. Inhoudelijk heeft het niets te maken met wat er in Europa gebeurt tussen etniciteiten of religies, maar het geeft wel keer op keer aanleiding tot ruis. Het voedt de anti-discriminatie industrie. Amerikaans legerleider David Patraeus heeft van president Obama de opdracht om een politieke oplossing voor te bereiden. De Amerikanen lijken hier nu vaart achter te zetten nadat ze steeds weer door de Israelische regering zijn geschoffeerd. Deze week liet ook Israelisch defensieminister Barak van de Arbeiderspartij weten dat een onafhankelijk en levensvatbaar Palestina onvermijdelijk is. Het conflict kent vele problemen omdat in de regio de veelvormige koppigheid aan beide kanten regeert. Externe gematigde krachten dienen Israel en Palestina een vrede op te dringen. De regio zelf is door het eigen morele failliet niet meer bij machte dit zelf te realiseren.

  In Nederland dient er een streep gezet te worden onder de mooie religieus of anti-religieus geinspireerde praatjes van links en rechts. Liberalen zus en anti-liberalen zo, gematigden zus en orthodoxen zo, het is van een doorzichtig politiek opportunisme dat wee maakt. Nederland dient terug te gaan naar een strikte toepassing van rechtsstatelijkheid voor alle burgers. Hoewel het binnen de normen valt, kan een discussie over religie of anti-religie niet leidend zijn omdat het uiteenlopende mensen nooit kan verenigen.

  Een open samenleving met een heftig publiek debat zonder onnodige beperkingen is weliswaar een voorwaarde voor een krachtige democratie, maar waar mensen anderen hun eigen belang voorspiegelen als algemeen belang vermindert de transparantie van het debat. Het wordt zelfs problematisch als instituties die gelieerd zijn aan de overheden zich erin mengen. Da’s een brug te ver. Een correctie door een tegenmacht wordt gevraagd. De vorming van een vrijzinnige burgerrechtenweging die het vizier op de rechtsstaat houdt zou uitkomst bieden.

 20. Lucas Lay schreef:

  Avatar van Lucas Lay
  Maria Trepp, een hele goede VKblogger!

 21. JanPlezier schreef:

  Avatar van JanPlezier
  Ik neem aan, dat Maria Trepp de geschiedenis van de Joodsche Raad kent.
  Ook dit waren liberale Joden, die hun eigen volk aan de nazi’s uitleverden.
  Voorzitter David Cohen die al tijdens de bezetting wist dat de Joden werden
  vermoord, en toch zweeg.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodsche_Eereraad

  Ed van Thijn die zich laat gebruiken door Rene Danen, wetende dat
  hij lid is van de Trotskistische beweging Internationale Socialisten,
  die op hun beurt weer vriendschappelijke contacten onderhoud met de
  Moslim Broederschap, een extreme antisemitische organisatie.

  Overigens is Rene Danen zijn relatie met de trotskistische organisatie Internationale
  Socialisten onvermeld in Wikipedia.
  Reden hiervoor is de bewaking door bevriende relaties die elke link
  naar de Internationale Socialisten verwijderen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Danen

  Onderzoeksjournalist Carel Brendel heeft over de relatie van Rene Danen
  een artikel gewijd.
  http://www.hetverraadvanlinks.nl/Trotskisering.htm

  Zo is de cirkel weer bijna rond.

 22. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning
  George Knight,

  Je hield een goed verhaal dat – zeker in dit verband – hout snijdt.

  Terwijl religie, etnische en nationale afkomst, seksuele geaardheid en andere onveranderlijke menselijke eigenschappen tot ieders persoonlijke privésfeer behoren en dus tamelijk irrelevant zouden moeten zijn in het maatschappelijk verkeer en in publieke discussies dus ook niet niet tot heftige controverses zouden moeten leiden, domineren zij die juist op een meestal heftige en intolerante manier. En natuurlijk krijgen ‘de anderen’ altijd de schuld, omdat zij minderwaardig zijn, of onbeschaafd, dom, slecht of wat dan ook, maar in ieder geval op een onaanvaardbare manier ‘anders’.

  Zelfs de meest erudiete, beschaafde en goedwillende mensen zoals Maria Trepp zitten vast in dat wij/zij-stramien van denken en redeneren.

  Zelfdiscriminatie (het zich als groep op grond van onveranderlijke eigenschappen onderscheiden van andere mensen en bevolkingsgroepen) leidt tot discriminatie, en dit leidt onafwendbaar weer tot nóg meer zelfdiscriminatie. En zo voort.

  De Nederlandse ‘anti-discriminatie industrie’ blaast inderdaad te vaak en te hoog van alle kerktorens, synagogen en minaretten, benadrukt en versterkt de (vermeende) verschillen en (potentiële) conflicten, trekt het publieke debat volledig uit zijn verband en brengt de zaak uit evenwicht.

  Je schreef:
  == "Op de schouders van alle aanjagers die etniciteit of religie omvormen tot vehikel voor hun ambitie, carrière, denominatie of economisch gewin ligt een verantwoordelijkheid om hun eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemene belang. De oplossing is tweeledig." ==

  Voor wie dit te ver gaat, is het al heel wat als men er naar streeft om het algemeen belang en/of dat van andere mensen niet structureel ondergeschikt te maken aan de eigen (groeps)belangen.

 23. Jezzebel schreef:

  Avatar van Jezzebel
  Aanbevolen.

 24. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  ==============Recentelijk wees Polak in Het Parool op het rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) . Hier "worden scherpe opmerkingen gemaakt over het onaangename debatklimaat in Nederland waar met name moslims slachtoffer van zijn: islamofobie is dramatisch toegenomen, er is sprake van stereotyperend, stigmatiserend en soms ronduit racistisch taalgebruik. Ook wordt vooringenomen berichtgeving in de media geconstateerd en stelt de commissie dat men buitenproportioneel veel aandacht aan moslims besteedt in het veiligheidsbeleid. Naast islamofobie wordt een verontrustende toename geconstateerd van antisemitisme, bijvoorbeeld door frequente ontkenning (vooral op internet) van de Holocaust en het veelvuldig gebruik van ‘Jood’ als scheldwoord." ( Het Parool, 18-2-2008) ==============

  Maria is weer selectief aan het plakken van stukjes tekst. Kom dan ook met de vernietigende kritiek op deze ECRI.

 25. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  En weer die krantenartikelen uit 2006, haha. Hirsi zei dit en Gans vond dat…in he blaadje de Groene of op pagina 3 van het Parool…de ene is ‘vriend van W. ‘ en de ander ‘antisemitismedeskundige’ haha.
  Die links werken trouwens weer niet.
  Prutswerk.
  En dan Salemink’s pil van meer dan 700 blz. , waar Trepp natuurlijk wel wat van haar gading kan vinden, knip knip plaka plak klik klik pikpak neem een trictrac

 26. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Robert van Waning
  Bedankt voor je aardige woorden en je waardevolle en relevante aanvulling/ verdieping.

 27. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Lucas Lay 20-04-2010 15:22
  Maria Trepp, een hele goede VKblogger!

  Reactie:
  Lucas Lay, een kutVKblogger!

  Zie: http://www.vkblog.nl/bericht/311412/Droomdebuut_Zakaria_Labyad

 28. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  = Heb je jezelf nòg niet opgeblazen in Edam-Volendam, in die incestuele samenleving van mannen met inteeltballen???=

  An, waarom hebben ze jou nog steeds niet opgesloten vanwege haatzaaien tegen een bevolkingsgroep die meer dan welke gemeente dan ook bijdraagt aan het bruto-nationaal product door toerisme, het voorzien van Nederland van goede vis, goede muziek, goed voetbal, soaps, juristen en actuarissen, Bart Smit en Christine le Duc, half Amsterdam schoonmaakt en tot ver voorbij Amsterdam schilders, timmerlieden, stucadoors, loodgieters, electriciens voor het betere werk levert.

  Je laat je weer zeer in je negativisme kennen, net als Trepp die van een genuanceerd verhaal in de VK weer een zuurpruimverhaal weet te maken door selectief en manipulatief te winkelen in feiten.

  Het feit dat moslims in Nederland worden gediscrimineerd slaat nauwelijks ergens op, terwijl ze zelf volop discrimineren. Een totalitaire religie kan alleen maar problemen veroorzaken

 29. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  Uit
  http://www.hetverraadvanlinks.nl/Islamofobie.htm
  "…Het waren de ‘usual suspects’ uit columnistenland – Elma Drayer, Afshin Ellian, Paul Lieben – die het rapport uit Straatsburg volledig onderuithaalden. Sorgdrager c.s. hebben namelijk geen harde feiten waarmee ze de veronderstelde toename van de ‘islamofobie’ kunnen onderbouwen. Een deugdelijke definitie van de term ‘islamofobie’ ontbreekt.

  Het rapport baseert zich op dubieuze bronnen, zoals de politiek geïnspireerde antiracismebureaus. Dit alles gecombineerd met kletspraat die bijna letterlijk lijkt overgenomen uit Geert Maks pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid: “Daarna (na de moord op Theo van Gogh, CB) gingen de sluizen open. Alles moest opeens gezegd worden….”

 30. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  http://www.nd.nl/artikelen/2008/februari/12/ecri-rapport-fel-over-islamofobie-nederland

  ‘…Polarisatie
  De Europese waakhond spreekt met dit rapport grote zorg uit over de ontwikkelingen in Nederland ten aanzien van de integratie van minderheden. Sinds 2002, toen de ECRI haar vorige rapport uitbracht, is er ,,een dramatische toename van islamofobie” in Nederland.

  De ECRI plaatst deze ontwikkelingen in het kader van de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh, en spreekt van een ,,zorgwekkende polarisatie tussen de autochtone bevolking en etnische minderheden”. Niet alleen is de toon in het publieke en politieke debat veranderd, ook zijn er beleidsvoorstellen gedaan, die – hoewel vaak niet aangenomen – geleid hebben tot discriminatie van vooral Turkse en Marokkaanse gemeenschappen. Zo is het debat over de dubbele nationaliteit van bewindspersonen enkel bedoeld om maatschappelijke verdeeldheid kunstmatig te verdiepen en ,,munt te slaan uit de zodoende opgewekte vijandige gevoelens”. Ook het debat over een verbod op het dragen van boerka’s draagt bij aan het stigmatiseren van moslims, aldus de ECRI.

  De ECRI heeft haar rapport afgelopen zomer afgerond en benadrukt dat de periode vanaf juli 2007 niet meer in haar beschouwingen zijn meegenomen…’

  Uit de voorlaatste alinea is duidelijk op te maken dat het een POLITIEK rapport is.
  Niks objectief.

 31. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  ====== Het feit dat moslims in Nederland worden gediscrimineerd slaat nauwelijks ergens op, terwijl ze zelf volop discrimineren. Een totalitaire religie kan alleen maar problemen veroorzaken======

  Peter louter.

  Ik vraag je jezelf op te blazen, omdat jij zegt dat een aanslag de PVV direct naar 25% stemmers brengt!

  En aangezien jij een PVVer bent, is het dus in het voordeel van jouw partij. Nee niet van jou, maar een beetje altruïsme voor De Partij kan toch geen kwaad??

  De vis in Vollendam stinkt naar bedorven vis, Peter !

  An.

 32. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  = omdat jij zegt dat een aanslag de PVV direct naar 25% stemmers brengt! =

  isdatnietzodan

  De AIVD heeft nota bene gewaarschuwd voor problemen rond de verkiezingen

 33. Klaphek schreef:

  Avatar van Klaphek
  Pffff. Het was even lezen, maar die Trepp en consorten zijn hier wel zorgvuldig doorgetrokken. Op weg naar het drollenparadijs.

 34. Klaphek schreef:

  Avatar van Klaphek
  @Zweistra,

  Die kutvkblogger van een Glay heeft ook nog eens geen abbo. Ik hoorde vandaag dat die er allemaal van af gesmeten gaan worden.

 35. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  http://www.refdag.nl/artikel/1333730/Afkeer+van+moslims+was+ooit+ondenkbaar.html

  ‘…………De ECRI maakt eens per vijf à zes jaar voor elke lidstaat een zogeheten monitoringrapport over racisme en intolerantie. Met de inhoud van het Nederlandse rapport, dat vorige week verscheen, bemoeide Sorgdrager zich overigens niet. „Twee leden van ECRI bezoeken, samen met een lid van het secretariaat, het betreffende land. Daarbij is degene die uit het land afkomstig is uitdrukkelijk niet aanwezig.”

  Voor het bezoek nemen de leden „een flinke hoeveelheid” schriftelijk materiaal door, zegt Sorgdrager.

  Er klinkt kritiek dat het vooral linkse organisaties zijn die dit materiaal aanleveren.
  „Het materiaal wordt verzameld uit verschillende bronnen: niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), onderzoeksinstituten, maar ook materiaal dat van de regering afkomstig is. De groep die Nederland bezocht, heeft ook gesproken met vertegenwoordigers van onder meer minderheidsorganisaties, het Landelijk Bureau Racismebestrijding (dat tegenwoordig Art.1 heet), de Commissie Gelijke Behandeling, het kantoor van de Nationale Ombudsman en journalisten. Zijn dat linkse organisaties? Het zijn in elk geval organisaties die zich met dit onderwerp bezighouden. Van welke politieke richting ze zijn, doet er niet toe. Maar misschien is het wel zo dat de organisaties die zich hiervoor interesseren wat meer geassocieerd worden met links. Dat ligt denk ik echter meer aan degenen die dit etiket plakken dan aan de organisaties zelf………”

  Landelijk Bureau Racismebestrijding (dat tegenwoordig Art.1 heet: volledig groenlinkse club
  Ik denk, Winnie Sorgdrager(D66), dat het wel degelijk er toe doet dat dit een rapport is uit multiculturele hoek.
  De commissie’neemt schriftelijk materiaal door’ : ja , en vooral wat in hun straatje past. Zoals van de linkse AnneFrankwetenschapper Domselaer , die onlangs nog in opspraak was, ivm onderzoekje voor Binnenlandse zaken.
  De basis voor het rapport bestaat dus uit bureauwerk. Onderzoek? Laat me niet lachen.

 36. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Voor de liefhebbers: Waar naar mijn idee hier de ene kant van de medaille overbelicht wordt, treft dat op een andere plek de andere kant. Het sluit tevens aan bij m’n eerste gastblog hier in september 2007 over het aantal moslims in Nederland.
  http://www.artikel7.nu/?p=4266

 37. Klaphek schreef:

  Avatar van Klaphek
  Ja, verdraaien, liegen en bedriegen kunnen die linksmenschen goed. Wat liegt nog harder dan een advocaat? Een linksmensch advocaat.

 38. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  =======isdatnietzodan=======

  Peter Louter.

  Bewijs het. Daarom zeg ik: verzorg jij die aanslag! je wacht er al jaren op, net als Zweistra.De wens is de vader van de gedachten!

  An.

 39. jbourbon schreef:

  Avatar van jbourbon
  Weer een gedegen stukje werk, pluim!

 40. Wattman schreef:

  Avatar van Wattman
  Maria: goed doorwrocht artikel!

  @ Janplezier: wat is er mis met Trotskisten?

 41. Henk van Leuken schreef:

  Avatar van Henk van Leuken
  Joodse liberalen zijn net zo afhankelijk dan de christelijke liberalen. Beide vereren ze de god Liber, de door de romeinen van de joden overgenomen god Dionysos en staan ze dus ook nog in de geschiedenis van het alcoholgebruik sinds Sem door Noah gezegend is. En het is opletten als de slaaf de moraal predikt of bepaald.

 42. Henk van Leuken schreef:

  Avatar van Henk van Leuken
  Wilders heeft zelfs zijn testament op "klare wijn" gestoeld.

 43. Henk van Leuken schreef:

  Avatar van Henk van Leuken
  Maar ja, dat zal Wilders ook niet serieus bedoelen, net zoals hij door de knieë’n schieten achteraf een grapje vond. Je weet het eigelijk nooit met verslaafden aan alcohol.

 44. Henk van Leuken schreef:

  Avatar van Henk van Leuken
  Als tussen Joden en moslims iets lijnrecht tegenover elkaar staat dan is dat het gebruik van alcohol. Dus we praten over een situatie van bewustzijn versus promillagebewustzijn. Ik ben benieuwd Maria of je hieruit ook nog een zinnige eenheid weet te smeden. Behalve dan het kleineren van het probleem van alcohol in de westerse wereld zoals E.T. bij mijn artikel van vandaag doet.

 45. Klaphek schreef:

  Avatar van Klaphek
  Zo te zien heeft Henk zelf een neut genomen. Even je AA buddy bellen makker.

 46. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Mensen, sorry ik laat het afweten..,.
  Maar ik zie dat jullie zich uitstekend vermaken ook zonder juffie.

  Echt ik heb heel veel werk en was eigenlijk helemaal niet van plan te gaan bloggen, alleen toen ik dat artikel zag MOEST ik heel even mijn archiefmateriaal eruit gooien.

  Henk hierboven :"Klare Wijn" dat was juist het programma dat Wilders en Bart Jan Spruyt directeur v de Burke Stichting samen hebben geschreven!!!

  Groeten en allemaal dank voor het engagement.
  Weer een dagje op Godot gewacht.

 47. ron rozen schreef:

  Avatar van ron rozen
  Je bent echt de Rikus van groen links geworden maria, weer een Wildersblog.

 48. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp 20-04-2010 21:07
  …. Echt ik heb heel veel werk en was eigenlijk helemaal niet van plan te gaan bloggen, alleen toen ik dat artikel zag MOEST ik heel even mijn archiefmateriaal eruit gooien.

  Reactie:
  En ik vond het relatief nog een van je beste …of was dat een schikking van het toeval?

  Als je maar vaak genoeg je archief omgooit, moet er toch ooit een keer een paar stukken op een zinnige volgorde komen te liggen…

  Alleen is het wat eigenaardig dat die volgorde leidt tot het meest weerzinwekkende, op antisemitisme gelijkende, racisme.

  Wanneer zouden er weer pogroms komen, denk je?

 49. Harry van Schalkwijk schreef:

  Avatar van Harry van Schalkwijk
  @Robert van Waning

  Zit er niet een raar foutje in uw reactie onder dit blog :

  "Terwijl religie, etnische en nationale afkomst, seksuele geaardheid en andere onveranderlijke menselijke eigenschappen tot ieders persoonlijke privésfeer behoren en dus tamelijk irrelevant zouden moeten zijn in het maatschappelijk verkeer […]"

  Sinds wanneer is religie een onveranderlijke menselijke eigenschap ?
  Bovendien, U doet weer net alsof de Islam alleen in de privesfeer werkt, (kort gezegd alsof het een soort vrijzinnig-protestantisme is,) maar dat is gewoonlijk niet zo, gezien de hevige discriminatie in kringen van moslims tegen alles dat afwijkt, het eerwraak-gerelateerde geweld en de geweldsdreiging tegen afvalligen.

  Dit valt binnen het door u hier genoemde, mogelijk heel nuttige begrip zelfdiscriminatie hoop ik ?

 50. PeterV schreef:

  Avatar van PeterV
  Toch altijd weer leuk, zo’n blog van Maria. Vanwege de reacties dan, want daar zitten er bijna altijd wel een paar goeie bij, zoals dit keer van George Knight.

  Ik heb alleen geen goed idee wat ik nou onder dat rechtstatelijke moet verstaan. En ook word ik wat argwanend als er wordt gepleit in de vorm van ‘we zouden dit’ en ‘we moeten dat’. Allemaal goed bedoeld, maar dan moeten mensen eerst overtuigd worden (door George Knight in dit geval) of heel opeens van hun massapsychose af komen. Of je overtuigt alle redacties van de dagbladen en tv. Ook dan komt het ‘goed’, want beeldvorming is alles, zo denk ik nu.

 51. Gerard schreef:

  Avatar van Gerard
  De joodse en Israelische connecties van Wilders zijn bekend.
  Hirsi Ali is in dienst van het joodse American Enterprise Institute, berucht vanwege het PNAC, Plan New American Century 1993, wat wilde, het lukt niet meer, dat de VS vóór de Sovjet Federatie en China te sterk werden, dat de VS die delen van de wereld militair onderwierp die nog niet door de VS werden beheerst.
  PNAC vroeg om een ‘new Pearl Harbour’, dat kwam snel nadat Bush aan de macht kwam, 11 sept 2001.
  Maar in Afghanistan verslikte de VS zich al, en er verscheen enkele dagen geleden een bericht dat de VS geen echte strategie heeft tegenover de beweerde Iraanse atoombom.
  Anatol Lieven, van het Washington Carnegy Peace Institute, schreef vlak na 11 sept in de Guardian dat de Islam moet worden afgeschilderd als oorzaak van de haat van Moslims tegen het westen, om te voorkomen dat de werkelijke redenen, het optreden van vooral Israel, ter sprake komen.
  Sinds Irak en Afghanistan is die haat natuurlijk alleen maar toegenomen.
  En zo krijg je dan het idee dat de anti Islam hetze vooral joodse propaganda is.
  De ironie van het geheel is dat zowel Plasterk als Balkenende hebben gezegd dat Wilders moet worden vervolgd omdat anders soortgelijke dingen over joden kunnen worden gezegd.
  Het is interessant dat er toch nog joden zijn die inzien dat dit spaak loopt.
  In zijn artikel deed Lieven al een beroep op het gezonde verstand van de VS lberale joden.

 52. The_Saint schreef:

  Avatar van The_Saint
  George Knight 20-04-2010 14:51

  "…..Externe gematigde krachten dienen Israel en Palestina een vrede op te dringen…."

  Mis m’n beste…als je de geschiedenis volgt weet je dat vrede zich niet laat opdringen maar moet groeien door wederzijds respect en vertrouwen…..

 53. Gerard schreef:

  Avatar van Gerard
  Auschwitz wordt weer genoemd.
  In één van de twee standaard werken over de holocaust vindt je al op bl 300 of zo dat Auschwitz een industrieel centrum was, waar uit steenkool synthetische benzine, olie, en rubber werd geproduceerd.
  Het waren IG Farben patenten, waar ook de VS gebruik van moest maken, toen de aanvoer van natuurlijke rubber door de Japanse bezetting van Nederlands Indië en Maleisië onmogelijk werd.
  Zonder rubber is het lastig oorlog voeren.
  Toen dat mogelijk werd, vanaf midden 1944, toen N Italië was veroverd, werd Auschwitz dan ook regelmatig gebombardeerd.
  Zelfs vielen per ongeluk bommen op de concentratiekampen.
  Vanwege het luchtafweergeschut moest vanaf grote hoogte worden gebombardeerd.
  Ben Gurion was er tegen dat die kampen gebombardeerd werden, ‘er konden joden worden gedood’.
  Het boek over het niet bombarderen van de Auschwitz concentratiekampen, er waren er vele, waaronder het bekende Birkenau, wordt Netanyahu aan de kaak gesteld als leugenaar toen hij in Auschwitz zei dat de piloten ‘het’ concentratiekamp in de bomvizieren hadden, de kampen waren in verhoudi g tot de industriële complexen zo klein dat ze zelfs niet te zien waren op luchtfoto’s, in de tweede wereldoorlog.
  Raul Hilberg, ‘The destruction of the European Jews’, student edition, Teaneck, 1985.
  Neufeld and Berenbaum, editors ‘The bombing of Auschwitz’, 2000, New York

 54. The_Saint schreef:

  Avatar van The_Saint
  Hoe een topic kan verschuiven naar een geheel nieuw onderwerp….

 55. Zelf Reflectie schreef:

  Avatar van Zelf Reflectie
  Ruud Zweistra 20-04-2010 11:03
  "Stop het vuige zwart-witdenken …………….Terug naar het rijk-geschakeerde natuurdenken."

  Van Ruud Zweistra?

  HAHAHAHAHAHAHA (met tranen en rollebollend over de vloer)

 56. Zelf Reflectie schreef:

  Avatar van Zelf Reflectie
  The_Saint 21-04-2010 08:40
  " ……….als je de geschiedenis volgt weet je dat vrede zich niet laat opdringen maar moet groeien door wederzijds respect en vertrouwen….."

  Opdringen niet, wel stimuleren. Ook de meest notoire racist kun je "overtuigen", maar niet met argumenten zoals de VKblog keer op keer weet te bewijzen. Door waan valt meestal niet heen te komen met argumenten. Is als een bosbrand bestrijden door erop te gaan urinueren. Voordat je het weet is je eigen "argument" zwartgeblakerd :-).

 57. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning
  Harry van Schalkwijk,

  Religie is inderdaad niet echt een aangeboren en zodoende ‘onveranderlijke’ eigenschap. Zij wordt er bij kinderen echter vaak al zó vroeg en nadrukkelijk met de paplepel ingegoten dat die in hun latere leven moeite hebben om nog een onafhankelijke, vrije en zelfstandige keuze te maken. In sommige religieuze culturen wordt ‘afvalligheid’ krachtig ontmoedigd dmv excommunicatie en strenge straffen.

  Mijn ouders hebben mij als baby laten dopen (presbyteriaans) voor het geval ik daar later behoefte aan zou hebben. Verder hebben zij het gelukkig geheel aan mij overgelaten of ik later – na het bereiken van een leeftijd, kennis en geestesrijpheid die mij in staat stelden tot het maken van zelfstandige keuzen – in een god zou gaan geloven en mij aan een geloofsgemeenschap zou willen binden. Het werd geen van beide.

  De islam is niet de enige religieuze cultuur met sterke inclusiverende en exclusiverende krachten en uitingen. Christenen en Joden kunnen er ook wat van.

  Veel mensen die zich actief inzetten voor een maatschappij ‘ waarin we wat minder krampachtig met ongelijkheid omgaan’ (woorden van PeterV), doen dat vanuit de (groeps)identiteit waarmee zij zich het meest verbonden voelen, dus als Marokkaanse-, christelijke-, joodse-, etc.- Nederlanders. Op die manier wordt het probleem van het zichzelf en anderen blijven onderscheiden juist bevestigd én versterkt.

  Dat discriminatie meestal begint met zelfdiscriminatie, wordt in de meeste discussies (bewust?) over het hoofd gezien.

  PeterV probeert deze discussie op zijn eigen weblog voort te zetten: http://www.vkblog.nl/bericht/311585/ .

 58. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @PeterV
  Dank voor je woorden. Je hebt gelijk dat Rome niet in een dag gebouwd is. Anders gezegd, veranderingen gaan langzaam. Misschien helpt het voor ons voorstellingsvermogen als we een verschil maken tussen richtinggeving en realisering. Oftewel, laten we eerste kleine stapjes zetten om te leren lopen. Het ontmoedigt om te beginnen met een bestudering van het wereldrecord marathon. Dat smoort elke lust, zin en initiatief. We moeten onze angst voor het leven verliezen door de levenslust te hervinden. Het is absurd om zoveel chagrijn te tonen in een van de beste landen ter wereld.

  In een discussie op een andere plek pleitte ik voor het bevragen van de Nederlandse islam naar haar intenties. Een onmogelijk pleidooi. Velen antwoordden met bezwaren die opgevat kunnen worden als het ontlopen van een discussie met de islam. Ik bedoelde ermee dat de islam in Nederland geen kind meer is en als volwassene behandeld moet worden. In die fase zitten we nu.
  http://www.artikel7.nu/?p=4266

  Bij de positie die de 200.000 of 850.000 moslims -naargelang de telling- in Nederland innemen en die ik volledig accepteer hoort verantwoordelijkheid en de acceptatie van de rechtsstaat door de islam. Zo zie ik het. Die discussie mis ik volledig in de politiek en het openbaar bestuur.

  Nu hoeft de Nederlandse islam niet per omgaande te vertellen hoe het zich verhoudt tot de Nederlandse rechtsstaat. Zeg maar: het in Nederland vigerende rechtssysteem van grondrechten accepteert. Dat kun je niet vragen van een beweging die nog volop in ontwikkeling is en daarbij ook nog eens tamelijk heterogeen is.

  Ik zou het wel wenselijk achten als binnen de koepels en samenwerkingsverbanden van de islam in Nederland een echte discussie op gang zou komen over de acceptatie van de rechtsstaat. En daarbij klare wijn schenkt en niet vlucht in sofismen à la Tariq Ramadan. Die fase van ontwijken zijn we hopelijk voorbij.

  Je kunt zo’n fundamentele discussie wegpoetsen met allerhande bezwaren. Maar ik kijk liever verder naar de gevolgen die je kunt omschrijven als een sociaal contract. Reden kan zijn dat burgers ongerede angst voor de islam krijgen doordat de islam zich niet ondubbelzinnig uitspreekt voor de rechtsstaat. Of dat kan zijn dat de geinstitutionaliseerde islam in Nederland zich niet volledig geaccepteerd voelt.

  Deze onzekerheid voedt sentimenten die door partijen aan de linker- en de rechterzijde geexploiteerd worden. De zakelijke opbouw van een toekomstig Nederland wordt erdoor verstoord. Nederland komt niet toe aan fundamentele keuzes over kenniseconomie, duurzaamheid en infrastructuur door deze afleiding. Overigens een manier voor de politiek om het eigen gebrek aan lef en ideeën te maskeren.

  Een antwoord van de Nederlandse islam over haar intenties roept wellicht nieuwe onduidelijkheden op. Maar de vraag moet gesteld worden om onszelf en de pluriformiteit serieus te nemen. Met als doel om de islam in een uitruil van rechten en plichten binnen de rechtsstaat te brengen. Met als nevendoel om de negatieve beeldvorming en de verkleuring van de media bij te buigen.

  Zo wordt de vraag naar de ware bedoelingen van de islam instrumenteel voor ons eigen welzijn en onze welvaart. En onze levenslust. Maar binnen een dag zal het niet lukken. Dat ben ik met je eens.

 59. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @The Saint
  .. als je de geschiedenis volgt weet je dat vrede zich niet laat opdringen maar moet groeien door wederzijds respect en vertrouwen

  Ik beweer niet dat een opgelegde vrede ideaal is. Verre van dat. Maar het is beter dan een langlopend en uitzichtloos conflict dat een uitstraling heeft die de invloed van de regio ver te buiten gaat. De tijd is op. Zoals ZR al zegt, moet je een opgelegde vrede zien als stimuleren en helpen. Zoals in de zorg patiënten worden geholpen. Wat is overigens uw behandelplan?

 60. Zelf Reflectie schreef:

  Avatar van Zelf Reflectie
  George Knight 21-04-2010 13:37
  1) "…………moet je een opgelegde vrede zien als stimuleren en helpen. Zoals in de zorg patiënten worden geholpen …."

  Correct George.

  2) "…..Zoals in de zorg patiënten worden geholpen …."

  Goede vergelijking George.

  Anders dan vroeger lopen de meeste patienten binnen 24 uur al rond. Van liggen ("verwennerij") ontstaan alleen maar verdere complicaties. Ook hier voortschrijdend inzicht, net zoals rechts via de kredietcrisis of links via levenslange uitkeringen en multiculturele verwaarlozing dat ook hebben moeten leren.

  3) " … Wat is overigens uw behandelplan?"

  Goede vraag George.

  Immers "…maar moet groeien door wederzijds respect en vertrouwen .." klinkt behoorlijk laissez-faire. Tussen laissez-faire en (extremistisch) dwingen zit een wereld van grijstinten die ik heel ongedifferentieerd "stimuleren" hebt genoemd. En dat stimuleren mag je vergelijken met stimuleren van de economie zonder dat de overheid de economie overneemt zoals onder het communisme of de werkgevers alle vrijheid geeft. Zoals gezegd, tussen beide extremen links en rechts ligt een wereld van grijstinten waarbij, rekening houdend met de menselijke natuur en variatie (defect, cultuur), respect niet in het geding is.

 61. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning
  George Knight,

  == "Reden kan zijn dat burgers ongerede angst voor de islam krijgen doordat de islam zich niet ondubbelzinnig uitspreekt voor de rechtsstaat. " ==

  Onze democratische rechtsstaat verlangt geen beginselverklaringen van de burgers. Het is voldoende dat zij de regels respecteren.

  Zo’n verklaring zegt helemaal niets, als mensen niet van plan zijn zich er aan te houden. De Volkskrant zal bijvoorbeeld desgevraagd verklaren de democratische rechtsstaat te steunen, maar ondertussen schendt zij zelf voortdurend essentiële regels daarvan met haar willekeurige censuur en verbannningen door anonieme personen die daarvoor geen publieke verantwoording hoeven af te leggen.

 62. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Robert van Waning
  Een beginselverklaring van burgers lijkt me niet aan de orde. Het citaat begint niet voor niets met het woord reden. Naar mijn idee leest u in mijn laatste bijdrage het tegenovergestelde van wat ik betoogde.

  Maar u hebt gelijk dat een institutie als de Nederlandse islam of de Volkskrant het een kan zeggen en het ander kan doen. Zelfs dat hoort bij de orde. Het verschil is dat door een vraag als breekijzer over de rechtsstaat de overheid vervolgens om duidelijkheid kan vragen. Er is dan een debat met een gemeenschappelijke referentie, terwijl dat nu blijft hangen en nog beginnen moet.

  @ZR
  Een stimulerende reactie.

 63. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @PeterV
  Dank je zeer, het was me ontgaan. Ik zie dat je blog al na een paar reacties bewust uit de rails geduwd wordt. Het was dat waar ik hierboven op doelde toen ik het had over mensen die altijd bezwaren en vervolgvragen opwerpen en nooit in oplossingen denken. Dus ondanks de positieve inzet van jou en Robert laat ik het erbij.

 64. Gerard schreef:

  Avatar van Gerard
  Het is natuurlijk niet alleen de VK censuur die de hypocrisie van de zelfbenoemde internationale gemeenschap aan de kaak stelt.
  Het ergste is volgens mij dat staatsterreur wordt goedgepraat, en het nauwelijks aanwezige verzet daartegen zwaar wordt overdreven, en als hèt gevaar voor die zelfbenoemde internationale gemeenschap wordt gepropageerd.

  Met andere woorden, zoals de voormalige president van Maleisië eens westerse diplomaten voorhield, ‘drukken op knopjes in B-52’s op 17 km hoogte is geen terreur, bermbommen laten ploffen tegen bezetters is dat wel’.
  De westerse heren verlieten de zaal tijdens deze woorden.

  Hoe onzin kan worden verkondigd zag ik net op tv, de leider van de Russische communistische partij zat Lenin te verheerlijken, de man die volgens hem de wereld heeft gered van het fascisme, en wiens boeken volgens hem het meest worden gelezen na de bijbel.
  Er ontstaat kritiek op vadertje Lenin in de Sovjet Federatie.

  Ik zie Lenin als de man die de Russische democratie om zeep hielp, met zijn staatsgreep van eind 1917, ná de democratiische revolutie, en vele tientallen miljoenen doden veroorzaakte.
  Niemand leest z’n boeken, lijkt me, net als de bijbel niet wordt gelezen.
  Onder Stalin moest evenwel een goede communist die boeken vrijwel kunnen citeren.

  Hitler probeerde te voorkomen dat het bolsjewisme Europa in z’n greep kreeg, maar Roosevelt had andere ideeën, zoals ook de geestelijke vader van het Marshall plan, Kennan, onderkende.

  Overigens wordt Mein Kampf ook nauwelijks gelezen, net als Das Kapital, beide boeken zijn niet om door te komen, net als de bijbel.
  Lenin’s boeken las ik nooit, na biografieën over hem ben ik blij dat ik dat nooit heb geprobeerd, met Nietzche probeerde ik dat wel, en begreep er niets van.
  Pas na een biografie over Nietzche begreep ik waarom ik hem niet begreep.

  Het is verwonderlijk hoe de boeken waarvan men zegt dat die de wereld het meest hebben veranderd vrijwel niet gelezen worden, of misschien werden.

  Zou iemand die de Islam bestrijdt ooit serieus de Koran gelezen hebben, en geinterpreteerd in het licht van de tijd waarin die Koran werd opgesteld ?

 65. Aad67 schreef:

  Avatar van Aad67
  In het oude testament wordt gewaarschuwd: Vlucht voor de gevaren van het Noorderland!

  Zijn wij/jullie die gevaren?
  En: zijn de mensen van over de hele wereld nou, de laatste pakweg 100 jaar, naar Kongo, naar Vietnam, naar Chili of naar het (vermoedelijke, bijbelse) Noorderland gekomen? Om in het Noorderland dan zelf ook een gevaar te worden, of om nu eindelijk eens wereldwijd alle gekheid op een stokje (in een eigen landje!) te krijgen?
  Na de evolutie en 5800 jaar oud verbond komt de wereldbevolking nu eindelijk om zijn menselijke mensenrechten, en wat de (heilige) geest betreft moet dat in westerse landen ( het bijbelse noorderland!!?) geregeld worden door de wereldbevolking.

Leave a ReplyMeest recente berichten