Wetenschap Kunst Politiek

Christus bij van Paul Gauguin en Vincent van Gogh

18 comments
Paul Gauguin, Christus in de hof van olijven, 1889

Paul Gauguin, Christus in de hof van olijven, 1889

Paul Gauguin, Gele Christus, 1889

Paul Gauguin, Gele Christus, 1889

Paul Gauguin, Groene Christus, 1889

Paul Gauguin, Groene Christus, 1889

Vincent van Gogh, Pietà, 1889 na Delacroix

Vincent van Gogh, Pietà, 1889 na Delacroix


Eugène_Delacroix_-_Pieta

Eugène_Delacroix_-_Pieta

Vincent van Gogh, Pietà, 1889

Tags: , , ,

18 Responses to “Christus bij van Paul Gauguin en Vincent van Gogh”

 1. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ha wat leuk Ina,
  Ik had eigenlijk direct een klap in mijn gezicht verwacht voor dit soort blog.

  Ik ben niet religieus, maar ik vind deze schildeijen ook niet echt religieus.
  Het gaat de heren
  om de kleuren!

 2. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Gut ja morgen wordt hij weer herdacht 😉

 3. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Jullie hedenen denken alleen aan 1 april.

  Ik domineesdochter bereid me voor op de voor ons Luthersen belangrijkste dag van het jaar…

 4. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Ik had wel een leuke bedacht 😉 http://www.vkblog.nl/bericht/308615

 5. Blew schreef:

  Avatar van Blew
  Ik ben ook niet reli, maar ik vind de eerste de mooiste. Misschien omdat ik dat gedoe met dat kruis altijd een beetje eng heb gevonden.

 6. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  Ik ben een echte reli. Met mijn exegetische geleerdigheid weet ik dat bij een kruisiging familie en bekenden op grote afstand werden gehouden. Vrouwen moeten bij de eerste christenen een grote rol hebben gespeeld. Terwijl de mannen al lang op de vlucht waren geslagen (het was ook levensgevaarlijk) bleven de vrouwen -zij het op afstand- bij de kruisiging. In de verhalen 30 jaar later staan ze onder het kruis, nemen het lijk van het kruis en leggen het op de schoot van Maria. Historisch is volgens het gebruik het lichaam van Jezus in een kuil gegooid met andere lijken. 30 Jaar later, toen ze door hadden wat Jezus betekende, werd dat wel anders verteld!
  Trouwens Vincent was ook een geweldige reli..zijn hele innerlijke leven van de laatste jaren is in deze schilderijen terug te vinden..met name in de kleuren! Er zijn zelfs ‘deskundigen’, die in de trekken van de laatste Jezus de trekken van Vincent ontwaren (van Gauguin weet ik het niet)

 7. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Blew, ik vind ook de eerste met afstand de mooiste (Christus lijkt sterk op Gauguin)
  @JoostTibosch , ik ben erg blij om je hier te zien. Dank voor je reactie. en je hebt gelijk, Vincent domineeszoon was zeer religieus, en het religieuze element heeft zijn schilderkunst sterk bepaald.

 8. Zwollywood schreef:

  Avatar van Zwollywood
  Ik ben ben het er mee eens dat de bovenste kunstwerk erg mooi is, maar de onderste draagt toch ook wel heel veel melancholie en verdriet in zich.

 9. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  ‘Historisch is volgens het gebruik het lichaam van Jezus in een kuil gegooid met andere lijken’

  Joost, waar kan ik de historische bewijsvoering hierbij checken?

  Maria, over Gauguin en van Gogh, daar heb je het vaker over. Ik zag destijds ook die dubbeltentoonstelling. Mijn interpretatie:

  Mij viel op dat vGogh zich pas in Arles wist te bevrijden van zijn ‘vriend’ G. Daarna brak de zon door bij V.
  Gauguin ging er daarna niet op vooruit. Zijn symbolisme was een beetje klaar…
  Hier zie ik ook wel grote religieuze belangstelling bij de vroege(vóór de clash met V. in het gele huis en die schilderijen van elkaar, de lege stoel enz. en dan ook nog het vermoeden dat dat oorLELLETJE ook door G. kan zijn afgesneden…) Gauguin, maar die zat minder diep dan die van V.
  Dat conflict van de 2 heren zie ik als cruciaal. Dat is een religieus conflict, innerlijke geseling, bespotting, graflegging, afdaling in de hel, verrijzenis, hemelvaart 3 jaar later te Auvergne. Voorafgegaan door de voetwassing, van G door V.

  VGogh heeft de lijdensweg meer ondervonden dan G. G. heeft het wellicht juist weten te ontlopen, tot in Tahiti aan toe.

 10. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Dank Zwolly, en Wiljan, en ik ben het eens met jou, ik fronste ook even over Joost T. zijn opmerking over kuil en lijken.

  Kijk en luister ook bij Ingrid, schitterende Bach.. hiermee ben ik opgegroeid, dit zit mij in het bloed….

 11. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  Zalig pasen maria.

  Ik hoop dat Joost van zich laat horen.

 12. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  "De historische gegevens over romeinse kruisiging in het Jeruzalem van Pilatus laten geen enkele twijfel over dit einde van Jezus (en dat is ff schrikken!). De lijdensverhalen en de lege-graf-verhalen, die we nog steeds met al hun verschillen in onze evangelies hebben, zijn pas dertig jaar later ‘gecomponeerd’. Het zijn geen feitenverhalen, maar betekenisverhalen. Met actualisaties(midrasjim) van oude joodse teksten zijn de lijdensverhalen ontstaan (bv. het verraad van Jozef door zijn broer Juda, de vlucht van David voor zijn zoon Absolom, Ps 22 , de passages over de lijdende kmecht uit Jesaja enz) en geven de betekenis weer van de dood van Jezus. De lege-graf-verhalen zijn gebruikelijke plaatsverhalen rond een pas na 50 gemaakte grafplaats(met leeg graf) in Jeruzalem. Joodse christenen "waren gewend de graven van hun grote mannen te vereren, en kregen bij het (gemaakte)lege graf van Jezus te horen: "Wat zoek je de levende bij de doden,,hij is niet hier!" (In de nog al verschillende verhalen is dat de vaste zin). Typisch voor plaatsverhalen is de inleiding: "Dit is de plaats waar (ze hem hadden neegelegd)"en dan volgen vereringsgegevens en geen feiten.
  De moeilijkheid voor onze hersens is dat we erg moeten wennen aan deze manier van verhalen vertellen, die alleen al door zijn veel latere ontstaan geen historische weergave zou kunnen zijn. Als iemand iets ergs overkomt, en hij zegt: Ïk dacht dat ik door de grond ging" is er niemand die vraagt, waar het gat is. Van de aardbeving en het onweer bij de dood van Jezus (ook bij Boeddha) denken we meteen dat dat echt gebeurd is (zeker als een Bach ook nog zo’n prachtige muziek maakt over Blitz und Donner).
  En nou maar hopen dat dit bedoeld is met "ik hoop dat Joost nog van zich laat horen". Het is wel een erg korte samenvatting van een jaar college’s!
  Zalig Pasen en "Wat zoek je de levende bij de doden?,’

 13. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  Graag de bronnen Joost waar ik je uitspraak kan checken

  ======"De historische gegevens over romeinse kruisiging in het Jeruzalem van Pilatus laten geen enkele twijfel over dit einde van Jezus=============
  Waarom zou ik je moeten geloven? Vanwege colleges? Geef maar hier en nu de overtuigende bewijzen.

  .
  2. Evangelist Johannes was er toch bij?
  3. De thomas-evangelies, weet je wat die er over zeggen(ik niet( hij was ook erbij, dichtbij, toch.
  4. Lucas is toch ook een apostel van de 2e generatie, die veel sprak met hen die ‘erbij’ waren?

 14. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  Joost, wat vind je van deze visie:

  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5399/Christelijke_God_beter_voor_moslims

  20-3 11:45 tertullius
  ‘Je bewering dat de evangeliën pas veel later zijn toegeschreven aan de apostelen is niet waar. Rond het jaar 100 zijn alle evangeliën bekend, en is hun oorsprong onder tijdgenoten onomstreden. Het evangelie van Johannes is zelfs in de tekst duidelijk over het auteurschap. Tot in de 19e eeuw is er geen serieuze twijfel aan de historiciteit, totdat atheïstische tekstcritici zich erover buigen, en instellingen als het “Jesus seminar” op subjectieve gronden teksten afwijzen.

  Het Christelijke geloof gaat, zoals het woord al aangeeft, terug tot Christus. Dit geloof is gepredikt vanaf de dag van pinksteren (50 dagen na de opstanding) door de apostelen, nadat ze vervuld zijn door de Geest van God. Dit alles is opgetekend door o.a. apostel Lukas, een Griekse arts die tot de tweede generatie bekeerlingen behoorde. Zijn evangelie, geschreven rond 60 AD, en het boek van Handelingen, is ook door historici geaccepteerd als origineel en betrouwbaar. Vele details uit deze boeken die lang voor onjuist werden aangezien, blijken na beter onderzoek te kloppen met de nieuwste inzichten.

  De kernbooodschap van het Christendom: Jezus als Zoon van God, die heeft geleden en is gestorven, en uit het graf is opgestaan en de dood overwonnen, is ook door de apostel Paulus opgetekend in zijn brieven, geschreven tussen 50 en 60 AD. Er bestaan vele vroegchristelijke documenten die getuigen dat wat we nu in de Bijbel lezen, ook in essentie dat is waar de eerste Christenen in geloofden.

  De gnostische geschriften kwamen later dan die van de apostelen (vanaf ca. 150 AD) en hun directe navolgers. De Nag Hammadi geschriften zijn zeer interessant, want ze bevestigen alleen maar de historische waarheid van Jezus en de apostelen. Maar ze zijn inhoudelijk en tekstueel inferieur aan de boeken in de Bijbel.

  De Bijbel zegt dat velen hebben geschreven over Jezus. Maar niet allen hebben de waarheid geschreven. De gnostici zijn niet de meest betrouwbare getuigen van Jezus Christus, maar de apostelen zijn dat….’

  ————–
  De discussie liep daar nog door met iemand anders die wel wat wist…zo leek het mij.

  Misschien laat je je licht er over schijnen?

 15. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  De heer Tertullius herhaalt de betekenis(geloofs) taal van de eerste christenen en het dringt blijkbaar niet tot hem door dat dat geen (historisch verifieerbare) feitentaal is. Formuleringen als Geest van God en Zoon van God geven geen historische werkelijkheid weer, maar zijn een gelovige duiding van die werkelijkheid. Als men dat zomaar blijft herhalen, loop je het risico dat je er andere dingen bij gaat denken dan men toen bedoelde. Exegese legt ook het tijdgebondene van die taal uit. Ik durf die taal ook te gebruiken en te geloven, omdat ik weet wat er toen mee bedoeld werd. Ik ben bang dat een discussie tussen de heer Tertullius en mij om die reden nu een eindeloze zal worden. Mijn advies blijft toch serieus exegese te gaan studeren, hoewel u (en de heer Tertullius) daar -zo te horen- niet zo heel veel in ziet.

 16. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  Jij zit zelf vol met interpretaties, Joost.
  Jij schijnt te weten wat ‘men’ toen bedoelde. Hoe men dacht, hoe de taal werd ingezet. Dat kan nog kloppen, voor de gemiddelde mens toen. Maar een apostel is niet gemiddeld.
  Wie is toch die ‘men’ , is dat ook een apostel?

  Kan jij in het hoofd van Johannes kruipen? Ik denk dat je dat niet is gelukt, namelijk. Je kan dat niet volgen. Dus moeten we je aannames geloven en die van andere historici?

  Wat is uw definitie van ‘exegese’ en wat is de relatie met ‘ wetenschappelijkheid’ , experimenteel bevestigigd en dat soort zaken enz.???

  2.Kan jij me nu eens feiten geven? Word eens concreet, over dat in een kuil gooien. Waar is dat nu te checken dat dat een feit is?

 17. wiljan.45 schreef:

  Avatar van wiljan.45
  Joost, kom eens met antwoorden.
  Waarom is jouw (? je professor x, y, z) exegese waar?Kom eens met de bronnen!

Leave a ReplyMeest recente berichten