Wetenschap Kunst Politiek

Bolkestein en Irak

56 comments

De Leidse hoogleraar Frits Bolkestein keert zich in scherpe bewoordingen tegen de steun voor de Irak-oorlog.

Ik juich deze kritische houding toe, en plaats er toch ook kanttekeningen bij.

Ten eerste: Bolkestein heeft zich inderdaad toentertijd tegen de Irak-oorlog gekeerd, anders dan de rest van de zijn rechtse vriendjes van de Edmund Burke Stichting, zoals ik in mijn eigen internet-Burke-Bolkestein-documentatie ook al sinds 2005 heb staan:

“Er is één groot verschil tussen Bolkestein en de Burkianen: Bolkestein oriënteert zich niet aan Amerika, en hij heeft zich tegen de Irak-oorlog gekeerd. Dit pleit voor hem, al was zijn motivatie cynisch: Bolkestein gaat ervan uit dat een democratisering van het Midden-Oosten een krankzinnige onderneming is en moslimstaten niet zouden kunnen democratiseren. (Arend Jan Boekestijn, Trouw, 5-3-2005)

Dus, wie Bolkestein nu zo instemmend citeert zoals bijvoorbeeld Femke Halsema in haar inbreng in het Irak-debat moet heel goed kijken wat aan de hand is inzake Bolkestein en Irak.

Frits Bolkestein houdt zich aan de Universiteit Leiden bezig met onderzoek over de rol van de intellectuelen in de politiek. Dat is leuk, omdat ik toevallig met hetzelfde thema bezig ben….

Bolkestein profileert zich als moralist en als hoeder van de Westerse beschaving. In dat verband is het interessant wat Marjolein Februari in haar Volkskrant- column van 6 mei 2006 vertelt over Bolkestein:

“In september 1980 valt Irak, onder leiding van Saddam Hussein, Iran binnen. De oorlog trekt veel Nederlandse bedrijven aan, op zoek naar opdrachten en handelscontracten. Ze mogen weliswaar geen militaire goederen aan Irak leveren, omdat Nederland neutraal wil blijven in de oorlog, maar met medeweten van de overheid worden wel chemicaliën verhandeld die gemakkelijk kunnen worden gebruikt als grondstof voor gifgassen.

Het VPRO-programma Argos reconstrueerde de gang van zaken rond die chemicaliën in zijn uitzendingen van eind april. Het sprak met deskundigen, met oud-ambassadeur Schorer, en het las interne stukken van het ministerie van Economische Zaken. Beluister je die reconstructie van Argos aandachtig, dan ga je inderdaad denken dat Nederland een officiële moraal volgt van nietsontziend egoïsme en dodelijk eigenbelang.

Zodra de Iranoorlog begin jaren tachtig losbrandt is het ministerie van Economische Zaken meteen enthousiast over de financiële mogelijkheden ervan. Het wil graag samenwerken met het olierijke Irak, en eind 1983 reist Frits Bolkestein dan ook af naar Bagdad om een overeenkomst te tekenen. Bolkestein is op dat moment als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor de buitenlandse handel. Volgens een verslag verklaart Bolkestein tijdens de ontmoeting met Saddam Hussein en Iraakse ministers dat die ontmoeting plaatsvindt ‘in een setting van sympathie voor het door drie jaar oorlog beproefde Iraakse volk’.

Frits Bolkestein weet dan allang dat de door Nederland geleverde chemicaliën worden gebruikt voor de aanmaak van gifgassen – en dat die worden ingezet tegen het Iraanse volk. En niet alleen Bolkestein weet het. Zijn gehele ministerie weet het, ambassadeur Schorer heeft het althans in 1982 aan Den Haag gemeld. Men heeft er nota van genomen, maar dat het ‘met grote letters in de pers kwam, nou nee’, zegt Schorer nu, ‘men sliep er niet minder goed van’.

Jaren later, als Saddam Hussein Koeweit binnenvalt, zegt Bolkestein voor de Nederlandse televisie dat de ontmoeting in 1983 een ‘lugubere bijeenkomst’ met een ‘luguber regime’ is geweest: ‘Iedereen weet hoe ze de Koerden bestrijden met mosterdgas.’ Maar hij vertelt er niet bij dat hij die kennis in 1982 ook al bezat en dat hij niettemin voorstander bleef van handel in chemicaliën met het lugubere regime.

Pas eind 1984, als andere landen druk hebben uitgeoefend op Nederland om een aantal chemische stoffen vergunningsplichtig te maken, gaat het ministerie van Economische Zaken na langdurig protest overstag. Achteraf, in 2003, gevraagd naar de deal van Frits Bolkestein met Saddam Hussein, zegt partijgenoot Hans van Baalen: ‘Nederland wilde een graantje meepikken. Het is moreel niet goed te praten, maar het is wel te begrijpen.’ En Gerrit Zalm zegt: ‘Ik denk niet dat Frits er met plezier op terugkijkt.’ Daarmee is dan politiek gezien de kous af.”

Bolkestein heeft in de Volkskrant van 10 mei 2006 gereageerd op Februari´s artikel en heeft uitgelegd, dat hij niets heeft gedaan dat in strijd was met de wet. Maar zoals Ronald Plasterk schrijft in de Volkskrant van 12 mei, is daarmee de morele vraag niet beantwoord…

Dus Bolkestein en Irak, dat is een zoals men in het Duits zegt “ein weites Feld”…zie ook mijn documentie over de rol die Bolkestein heeft gespeeld in de achtergrond van Edmund Burke Stichting en bij de opkomst van Wilders
http://www.passagenproject.com/conservatisme.html


————————
Ik voeg hier nog de tekst van de column toe in die Marjolijn Februari op 20 februari in de Volkskrant plaatste:

Natuurlijk is brutaliteit niet verboden, maar Bolkestein gaat wel heel ver

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws.Het slechte nieuws heeft te maken met Frits Bolkestein. De VVD-coryfee vond opeens dat Balkenende moest aftreden, niet vanwege Uruzgan, maar vanwege zijn steun aan de Irak-oorlog. Er is immers nooit een gegronde reden geweest om zo’n oorlog te beginnen. Of, in de woorden van Bolkestein, een paar weken eerder nog vrolijk voorstander van de afschaffing van het Latijn: ‘Er was geen casus belli.’
Aan het Radio 1 Journaal vertelde Bolkestein dat hij in 2002 als eurocommissaris een gesprek had met de chef van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Die vertelde hem dat de chemische wapens van Irak waren vernietigd, en dat Irak bovendien geen kennis en geen materialen had om kernwapens te kunnen maken. ‘Of Sadam Hussein wel over biologische wapens beschikte, wisten de inlichtingendiensten niet’, lees ik op de site van de Volkskrant.
Vandaag, in 2010, nu we toch aan het terugblikken zijn, is het grappig te bedenken dat Nederland die chemische wapens eerst zelf aan Irak had geleverd. Of tenminste de grondstoffen ervoor, en wel in zo grote hoeveelheid dat ze voor niets anders konden worden gebruikt dan voor chemische wapens. En wie was bij het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk geweest voor die levering – tegen grote internationale druk in? Toenmalig staatsecretaris Frits Bolkestein.
Ik heb er in het verleden voldoende over geschreven, laat ik nu kort zijn. In 2007, tijdens de strafzaak tegen Van Anraat, handelaar in chemicaliën, merkten juristen op dat er voldoende grond was om ook de verantwoordelijken binnen de Nederlandse overheid voor het gerecht te dagen vanwege hun leveringen aan het Irak van Sadam Hussein.
Frits Bolkestein achter de tralies krijgen is uitgesloten, schreef weekblad De Groene in mei 2007. ‘Ministers, staatssecretarissen en parlementariërs kunnen slechts strafrechtelijk worden vervolgd (voor hun beleid) na toestemming van de Tweede Kamer of bij Koninklijk Besluit.’ Maar een civielrechtelijke zaak tegen de staat of tegen Bolkestein leek rechtsgeleerden in 2007 wel een serieuze optie.
Daarna werd het stil. En nu dringt Bolkestein deze week aan op het aftreden van Balkenende, omdat die had moeten weten dat Irak niet langer over chemische wapens beschikte, en dus ‘een scheve schaats’ heeft gereden inzake de aanval op Irak. Tja, het is, vind ik, hoe zullen we dat nou eens zeggen, brutaal.
Natuurlijk is brutaliteit niet verboden. Natuurlijk mag Frits Bolkestein zeggen wat hij wil, natuurlijk mag hij in elk interview de vloer aanvegen met politici die zoveel minder intelligent en geïnformeerd en weldenkend en erudiet en voortreffelijk zijn dan hijzelf. Maar het is een volstrekt raadsel waarom journalisten steeds weer zo gretig naar Bolkestein stappen om hem, als een orakel van Delphi, morele en politieke oordelen te ontlokken over anderen. En waarom geen journalist, buiten de VPRO en De Groene, hem ooit aanspreekt op zijn eigen gedrag. Mij lijkt het slecht nieuws. Althans, het lijkt mij geen goed nieuws.
[..] Waarom spreekt bijna niemand dat orakel van Delphi aan op zijn eigen gedrag?”

Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.


Tags: , , , ,

56 Responses to “Bolkestein en Irak”

 1. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Dus alle Irakezen en Iraniërs zijn vrij om aanslagen te plegen in Nederland. QED.

 2. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  he??wat??

 3. martien schreef:

  Avatar van martien
  "Richtig. Sehr weit!" 🙂

 4. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Het heet vrijheid van terrorisme. Definitie: In de afwezigheid van een rechtbank, waar iedereen iedereen kan aanklagen en eisen dat de aangeklaagde iets doet of laat, is iedereen vrij om de zelf als geschikt beschouwen maatregelen te nemen om zijn leven en andere primaire biologische behoeften te verdedigen, als men denkt dat de aangeklaagde een gevaar is ervoor. Dus zonder rechtbank ben je vrij om aanslagen te plegen op diegene die je leven in gevaar brengt en zijn medeplichtigen.

 5. Martin Broek schreef:

  Avatar van Martin Broek
  Goed dat je dit onderzoek weer naar bovenhaalt. In uitgebreide papieren vorm vind je het verhaal hier: http://www.stopwapenhandel.org/publicaties/boekenbrochures/irakpersnl.html
  Deze pagina maakte ik er destijds over: http://www.stopwapenhandel.org/publicaties/2006/gifgas.html
  Toch was ik wel blij met Bolkenstein’s geluid van gisteren al had het verder weinig invloed.

 6. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Mooi feitenrelaas. Ik deel je kritiek op de Bolkestein die -zo wijzen vele feiten uit- als staatssecretaris de gifleveranties aan Irak mede mogelijk maakte. Het is jammer dat in deze zaak de staat nooit juridisch getoetst is. Verder dan zakenman Van Anraat ging het niet. Het was gewenst geweest dat Bolkestein civielrechtelijk was aangeklaagd. Niet zozeer om hem persoonlijk aan te spreken, maar voor meer duidelijkheid over de machinaties van de staat en om te leren voor de toekomst.
  http://www.groene.nl/2007/21/na-van-anraat-de-staat

  Volgens de morele meetlat vallen de gifleveranties in de jaren ’80 (vdve) aan Irak door het Nederlandse bedrijfsleven met goedkeuring van de Nederlandse staat niet goed te praten. Complicatie is dat politiek meer is dan moralisme en recht, en er 25 jaar zijn verstreken. De halve wereld stond in de werkelijkheid van toen bij Saddam Hussein op de stoep om de eigen waar te slijten. Vraag is dus of de leveranties behalve moreel onaanvaardbaar wel of niet rechtmatig waren. Ik vermoed dat de vraag ons bewust nooit is voorgelegd. Da’s een gemiste kans en laat ons nu met lege handen. Behalve verontwaardiging en omkijken in verwondering.

  Wat de instemming van Femke Halsema met Bolkestein over de Irak-oorlog betreft deel ik je kritiek niet. Wat Bolkestein zegt over het optreden van Balkenende, en dat-ie moet aftreden, klinkt mij zinnig in de oren. Politici als Halsema hebben niet altijd de luxe om medestanders met het perfecte profiel te vinden.

 7. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  De dubbele moraal van Bolkestein.
  Hou er ook rekening mee dat Femke door het gebruik van de woorden van Bolkestein ook het geweten van de VVD aansprak. Ze vroeg niet voor niets om een hoofdelijke stemming.

  @ George :
  Deze keer vormde Femke ook een coalitie met de PVV en de PVV zei geen nee. Kostte wel enige overweging, Femke ging letterlijk door haar knieën. 😉

  Zouden ze nader tot elkaar komen, in de zin van weer openstaan voor het debat of is het opportunisme van Wilders, die altijd alle samenwerking met GroenLinks heeft uitgesloten.

 8. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Ina
  Waar je op doelt begrijp ik niet helemaal. Maar een bericht over de verlenging in Afghanistan in de NRC over de toenadering die het CDA zoekt tot VVD en GL maakt me alert. Dat alles om de PvdA onder druk te zetten. In dat subtiele spel van het uitzetten van lijnen naar het verleden en de toekomst zie ik de toenadering die Halsema zoekt. Ik zie haar al voortijdig gloeien en groeien in haar rol als minister van BuZa.

  Het lijkt me niet dat Halsema investeert in haar relatie met de PVV en Wilders, da’s een gelegenheidsincident. In een gezamenlijk verbond valt voor zowel GL als PVV geen winst te halen. De fundamentalisten in GL zullen dat ook niet toestaan. Daarin vinden GL en PVV elkaar, ze hebben betrekkelijk veel anti-democraten (zeg: extremisten) onder hun aanhang.

 9. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  We zien in deze discussie iets typisch Westers:

  (1) De dood van Irakezen, Iraniërs en andere is afhankelijk van de politieke belangen en machinaties van Halsema, Bos en andere Westerlingen.

  (2) De Westerlingen debatteren over de betekenis van het woord “ethiek” of “rechtmatig” terwijl andere sterven als gevolg van Westerse handelingen en terwijl de Westerling steeds meer goedkope vermaak kan aanschaffen als gevolg van de dood van anderen.

  Er is geen enkele reden waarom de mensen in de Derde Wereld zouden moeten sterven voor de Westerse luxe, noch dat hun leven afhankelijk zou moeten zijn van de Westerse politieke carrières.

 10. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  George,
  Mijn kwinkslag greep terug op een uitspraak van Wilders dat hij nooit iets te maken wilde hebben met GroenLinks…
  Ik heb het debat gisteren via politiek24 gevolgd en daar zag je Femke enigszins gehurkt bij Geert Wilders zitten. Hoogstwaarschijnlijk aan het lobbyen voor mede indienen van de motie.

 11. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Ina
  Bedankt voor je uitleg. Ik heb het debat met een half oog ook digitaal gevolgd. Maar ben eerder afgehaakt. De boutade van Wilders tijdens de eerste termijn van Balkenende hoe deze toch met de verschrikkelijk socialisten kon samenwerken vond ik grappig. Zeker toen ik het zure gezicht van Hamer zag.

  @Mihai
  Afrika is een rijk continent vol grondstoffen. Olie en gas genereren in het Midden Oosten en in landen als Angola, Rusland, Nigeria en Venezuela al decennia lang puissante rijkdom. China heeft enorme financiele reserves en financieert de dollar. India en Brazilie zijn economisch in opkomst. Er is geen enkele reden waarom de mensen in de Derde Wereld zouden moeten sterven voor de luxe van hun eigen machthebbers, noch dat hun leven afhankelijk zou moeten zijn van de politieke carrières van hun eigen elites.

 12. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  In de laatste termijn gebeurde er ook nog iets grappigs. Zin inbreng bouwde op naar de medeindiening van de motie en hij zei:
  daarom heb ik besloten om de motie van…(een wat ongemakkelijke stilte waarin hij duidelijk naar worden zoekt)..mijn colega’s.

  Hij moest er uiteindelijk ook zelf om lachen en kon toen wel de naam van Femke Halsema uitspreken.

  Ik vond Hamer echt weer ijzingwekkend slecht en van Geel bakte het helemaal bruin door in zijn laatste termijn te stellen dat voor D66 en GroenLinks de uitkomst van het debat al vaststond.

 13. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Afrika is een rijk continent vol grondstoffen.==

  Precies. Er is geen enkel reden waarom jij het recht zou hebben om die rijkdom te roven.

  ==Er is geen enkele reden waarom de mensen in de Derde Wereld zouden moeten sterven voor de luxe van hun eigen machthebbers, noch dat hun leven afhankelijk zou moeten zijn van de politieke carrières van hun eigen elites.==

  Precies. Maar:
  (1) Waarom is dit relevant voor ons argument? Als die politieke elites misdadig zijn, mag jij dat ook? Stel dat Pietje in Thailand zijn dochter van 4 verkracht en haar tegen betaling aan jou levert. Mag jij haar ook verkrachten?

  (2) Een groot deel van die "eigen elites" kan slechts aan de macht blijven omdat jij hen aan de macht houdt, zodat jij meer goedkope vermaak kan hebben. Er is geen enkele reden waarom die mensen zouden moeten sterven.

 14. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Ina
  Het is me nog steeds een raadsel wat Hamer op die positie doet. Voor Van Geel heb ik wel een zwak. Bij hem proef je altijd het gevoel dat-ie zelf niet gelooft wat-ie zegt. Dat geeft zijn optredens iets dubbels.

  @Mihai
  De argumentatie is relevant omdat het verder gaat dan zwart-wit denken dat alleen met een schuldige vinger wijst naar het Westen. Het idee van een Derde Wereld is trouwens achterhaald door de werkelijkheid. Dat zagen we ook op de klimaattop in Kopenhagen waar de stemmen uit de Derde Wereld verdeeld klonken. China speelt daarin een actieve rol die landen in Afrika en Zuid-Amerika afhankelijker maakt dan ze ooit van het Westen waren.

  Evenmin of evenzeer als jou houd ik niets of niemand aan de macht. Ik hoop dat de bevolkingen van landen die achtergebleven zijn hun eigen elites tot machtsdeling weten te dwingen. Want daar zit in de eerste plaats de oplossing. Het onrecht van het Westen poetst ander onrecht niet goed. Of andersom. Je moet het per geval bekijken om te begrijpen.

 15. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==De argumentatie is relevant omdat het verder gaat dan zwart-wit denken dat alleen met een schuldige vinger wijst naar het Westen.==

  Dus als het Westen een berg irakezen uitroeit en hun olie rooft en als ik dat een misdaad vind, dan is dat zwart-wit denken? Bewijs het.

  ==Het idee van een Derde Wereld is trouwens achterhaald door de werkelijkheid.==

  Het maakt niet uit hoe je het land noemt, het is nog steeds roof en moord.

  ==China speelt daarin een actieve rol die landen in Afrika en Zuid-Amerika afhankelijker maakt dan ze ooit van het Westen waren.==

  Dus als China misdaden doet, ben jij vrij om het ook te doen?

  ==Evenmin of evenzeer als jou houd ik niets of niemand aan de macht.==

  Hoezo niet? Heb je Saddam niet aan de macht gehouden? Of heb je Bolkenstein in de gevangenis gegooid toen hij hem wapens leverde? Heb je Balkenende in gevangenis gegooid?

  ==Je moet het per geval bekijken om te begrijpen. ==

  Waarom is dit relevant? Ik begrijp het heel makkelijk. Jij wilt mensen uitroeien om hun spullen te roven en dat is het. Dus begrijpen is makkelijk, maar waarom is dat relevant voor het argument.

 16. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Toon maar aan dat ik mensen wil uitroeien en hun spullen wil roven. Toon maar aan dat jij als inwoner van hetzelfde land eveneens mensen wil uitroeien en hun spullen wil roven. Of niet.

  Ik ontken niet dat er onrecht bestaat dat door het Westen is geinitieerd of in stand wordt gehouden. Evenmin als ik ontken dat er onrecht is dat door China, Rusland, Iran of landen en heersers uit de Derde Wereld is geinitieerd of in stand wordt gehouden. Wat ik ontken is de zin van je benadering om alles te herleiden tot een en dezelfde bron.

  Ik pleit voor onderscheid en diversificatie in de analyse. En in het recept voor beterschap. Want de stagnatie in een moslimland is onvergelijkbaar met die in China. De stagnatie in Rusland is onvergelijkbaar met die in een Afrikaans land. Met schema’s die je over de wereld legt verklaar je weinig, behalve dat je afstand neemt en jezelf een morele pluim geeft.

  Maar laten we terugkeren naar het onderwerp van Maria: Bolkestein en Irak.

 17. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Toon maar aan dat ik mensen wil uitroeien en hun spullen wil roven.==

  De misdaad is zo groot, vergelijkbaar met die van Nazi-Duitsland, dat elk individu in het Westen de plicht heeft om alles in zijn macht te doen om het te stoppen. Bijvoorbeeld 100% van je vrije tijd spenderen aan misdaadbestrijding, zoals demonstraties, juridische procedures, onderzoek en ontmaskering en, zelfs beter, jezelf in de fik steken voor het parlement, als teken van protest. Daarnaast moet je compensatie betalen aan de slachtoffers ter waarde van alles wat boven de kosten van je minimale onderhoudt is. Om deze dingen niet te doen, is een bewijs voor een wil om de misdaden te plegen. Je werkt immers mede aan de misdaad, je houdt het in leven en je profiteert ervan. QED.

  ==Toon maar aan dat jij als inwoner van hetzelfde land eveneens mensen wil uitroeien en hun spullen wil roven. Of niet.==

  Heb ik gezegd dat ik het niet wil doen? Ik heb altijd gezegd dat ik schuldig ben en dat de slachtoffers volstrekt vrij zijn om mij, mijn familie en mijn vrienden op te blazen. Je zult mij niet horen zeiken.

  ==Wat ik ontken is de zin van je benadering om alles te herleiden tot een en dezelfde bron.==

  Ik heb niet alles herleid naar hetzelfde bron, maar ik heb gezegd dat de machtigen, dus inclusief China en Rusland de schuldigen zijn. Hoe machtiger hoe schuldiger. Dus het Westen, als het machtigste, is ook de meest schuldige.

  ==Maar laten we terugkeren naar het onderwerp van Maria: Bolkestein en Irak.==

  Het onderwerp is allang klaar: Bolkenstein dient in de gevangenis te belanden en zolang dat niet gebeurt is elke Irakees, Iraniër of ander slachtoffer vrij om aanslagen te plegen op Westerlingen. Zo simpel is het.

 18. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Ik zie in je woorden het toneel van Ionesco. Gekanteld realisme als absurdisme. Samen met de onvrede jegens de wereld van Thomas Bernard. Iedereen klemt in schuld en wrijft de glans. Het heet Adriano geneest de bommenlegger.

  In je nuancering dat wie machtiger is ook schuldiger is kan ik me vinden. Dat opent het perspectief op het maken van onderscheid. En op meer bommen als gelijkmaker.

  Laten we iedereen de mogelijkheid geven op te antwoorden op de woorden van Maria. Een onderwerp is nooit klaar. Zelfs onze dood is niet het einde. Uitgeblazen of opgeblazen.

 19. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Mihai, betreffende terrorisme: onzin lijkt me, en dat weet je zelf heel goed.
  Dank Martin, George, Ina voor bijdragen en meer uitgebreide info.
  die Bolkestein hoeft zijn bek helemaal niet zo open te trekken over Irak…

 20. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Ik zie in je woorden het toneel van Ionesco. Gekanteld realisme als absurdisme. Samen met de onvrede jegens de wereld van Thomas Bernard. Iedereen klemt in schuld en wrijft de glans. Het heet Adriano geneest de bommenlegger.==

  Drogreden. Vertel al dit soort dingen aan de miljoen doden in Irak, die zijn gestorven voor je vette reet, zodat je uit je nek kan kletsen op het internet.

  @Maria

  ==Mihai, betreffende terrorisme: onzin lijkt me, en dat weet je zelf heel goed.==

  Hoezo onzin? Die mensen sterven voortdurend als wegwerpvoorwerpen, gebruikt voor de politieke carrière van de lekker kontje Bos, opportuniste Halsema, nazi Wilders en Bolkenstein. Hoe kan die mensen in hun ogen kijken en hen vertellen "jongens, vette pech, maar wij zijn de gebruikers en jullie de gebruiksvoorwerpen."?

 21. Blew schreef:

  Avatar van Blew
  ‘Vroeger’, in de zeventiger jaren, was het vaak genoeg dat je ergens voor of tegen was (fascisme, kernenergie, dierproeven, intorerantie e.d.). Dat kwam omdat de politieke partijen zich duidelijk links of rechts positioneerden. Je hoefde je alleen maar aan te sluiten. Nu moet je je bij elk issue afvragen waar je staat en waarom en wie je mede- en tegenstanders zijn. De meest bizarre combinaties van voors en tegens zijn mogelijk (bijvoorbeeld voor alternatieve energie, maar ook voor kernenergie, want je weet maar nooit hoe snel de fossiele brandstoffen opraken…). Als je Bolkestein aan je zijde lijkt te hebben, moet je, zo dunkt mij, heel, heel erg voorzichtig zijn…

 22. Ely schreef:

  Avatar van Ely
  Ik ga met Blew mee
  Héél voorzichtig

 23. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Waarom zou je voorzichtig moeten zijn als je Bolkestein aan je zijde hebt? Is dat geen geborneerde opvatting van het publieke debat? Je kunt het niet met de politiek met de man eens zijn -en dat ben ik op belangrijke onderdelen niet- maar Bolkestein is wel iemand die zich uitspreekt en niet verschuilt. Hoewel dat op zichzelf niet voldoende is. Hij is ook iemand die af en toe voor de meningsvorming uitloopt. Dat in tegenstelling tot alle grijze muizen. Ik respecteer hem nog steeds voor het openbreken van het toen vigerende en verstikkende wereldbeeld van het multiculturalisme midden jaren ’90 (vdve). Tegenspraak was maatschappelijk onmogelijk. De wereld is minder eenduidig geworden, dwarsverbanden winnen aan betekenis, alles dient verantwoord te worden. Dat is geen verlies, maar winst. Pure winst van het debat. Nederland is in de grote wereld getreden. Da’s zeker wennen voor sommigen onder ons.

  @Mihai
  Je grofheid lijkt gelijk op te gaan met je vergroot zelfbeeld. Je onzin neemt groteske vormen aan. Ik heb zo’n idee dat je er zelf om grinnikt.

 24. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Je grofheid lijkt gelijk op te gaan met je vergroot zelfbeeld.==

  Je herinnert me aan die film "The People vs. Larry Flynt". Tijdens zijn rechtszaak, aangeklaagd dat hij een obsceen tijdschrift zou hebben uitgegeven, heeft Larry Flynt filmpjes laten zien van kinderen brandend in napalm in Vietnam: "Dit is obsceen." zei Flynt. En zo ben jij ook, jij vermoordt miljoenen mensen jaarlijks, 50 miljoen sterven aan gevolgen van armoede, en noemt mijn woorden grof. Blijkbaar heb je een frontale lobotomie ondergaan of je misdadigheid is onmetelijk.

  ==Je onzin neemt groteske vormen aan.==

  Bewijs het.

 25. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  maria, het opportunisme van Bolkestein
  lijkt me nou typisch Nederlands
  Double Dutch zeggen ze als ze weer
  eens hun vingers natellen na met
  een Hollander een zaak uitgesproken
  te hebben…../-:[}

  Onder die opportunisten in de politiek bevinden zich alle
  politieke kleuren en zo ook bijna heilig verklaarde figuren
  als Wim Kok. Afgezien van een zogenaamde volksaard
  zit het ook in ons coalitiesyteem gebakken en in het
  poldermodel vol schuivende panelen.

  Het respect dat B. de eerste zou zijn die de multiculturalisten
  de oren waste, moet gebaseerd zijn op louter sympathie
  voor zijn populistische zwaai in de jaren negentig. Het multi-
  culturalisme is nooit verder gekomen dan lokale initiatieven.
  Noch het regeringsbeleid, noch de oppositie heeft
  de multiculturele samenleving ingebed in een concrete
  politiek om in wet- en regelgeving culturele scheidslijnen
  te trekken, zoals in Canada dat wel het geval is.

  Wat er aan eigen instituten is toegestaan,
  was en is gebaseerd op een onveranderde wetgeving!

 26. An van den Burg schreef:

  Avatar van An van den Burg
  Bolkestein "moet zijn bek houden", maar hij is niet FOUT, zegt Maria over hem.

  An.

 27. An van den Burg schreef:

  Avatar van An van den Burg
  MIHAI.

  ===== heeft Larry Flynt filmpjes laten zien van kinderen brandend in napalm in Vietnam: "Dit is obsceen." zei Flynt. En zo ben jij ook, jij vermoordt miljoenen mensen jaarlijks, 50 miljoen sterven ………======

  Mihai, men begrijpt niet wat je beoelt. Kijk nu weer eens naar de obscene vertoning in ons parlement over leven of dood in Afghanistan. Wouter Bos cum suis speelt met leven en dood van "in de toekomst op te blazen mensen daar, zoals militairen die uit onnozelheid naar Afghanistan worden geïndoctrineerd om mensen te vermoorden en dan de Afganen zèlf waarmee wordt gedobbeld om PARTIJBELANGENTJES van Bos en de zijnen!". OBSCENER KAN HET NIET!

  Ik hoor niet èèn Kamerlid dit zò analiseren!!!!

  An.

 28. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Marius, je plaatst Bolkestein in de Hollandse traditie. Eerlijk gezegd doe ik dat niet.
  Ik vind hem typisch rechts-liberaal. Het cynisme van een moraalridder die de meetlat systematisch alleen aan anderen legt en zelf zijn eigen normen en waarden aan zijn laars lapt.

  Wim Kok, zeer problematisch maar toch van een andere orde dan gifgas…

  @An, groeten, met jou heb ik het thema Bolkestein al honderd keer uitvoerig besproken…

 29. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  laten we de mieren niet ‘bare’ neuken, maria
  wat jij typisch rechts-liberaal noemt, het meten
  met twee maten meten of je niet aan je eigen normen
  houden is m.i. bij alle politici in meer of mindere
  mate aanwezig en natuurlijk is de ontkenning van B.
  vuiler dan die van Kok toen hij zijn handen schoon wilde
  wassen door achteraf zich te excuseren voor Srebrenica,
  maar hoeveel vuiler is een kwestie van principes…. -:[}

 30. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Marius, echt niet helemaal eens.
  Rechts is veel erger dan links qua dubbele moraal.

  Maar Kok is erg, ja.

 31. An van den Burg schreef:

  Avatar van An van den Burg
  Maria.

  Een "dubbele moraal" is geen moraal!!

  Groet, An.

 32. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  ..een dubbele moraal is cynisme. zie mijn blog over Peter Sloterdijk en zijn “Kritiek van de cynische rede”
  http://www.vkblog.nl/bericht/113628/Peter_Sloterdijk%3A_Kritiek_van_de_cynische_rede_%281%29

  Peter Sloterdijk over Edmund Burke c.s.:

  “Met ontzette genoegdoening zagen de conservatieven de Franse Revolutie ontaarden in terreur en oorlog. Niets heeft sindsdien het conservatieve mensbeeld zo krachtig ondersteund. Het meent te weten dat de menselijke natuur, zodra men haar hier en nu loslaat, geen optimisme verdient of fraaier moet worden voorgesteld dan ze is. Het conservatieve denken is op dit punt positivistisch getint. Zonder eerst naar oorzakelijk verband te vragen registreert het dat mensen zich heel vaak egoïstisch, destructief, hebzuchtig, onverstandig en antisociaal gedra gen. Dat is ook de reden waarom voor elk conservatisme de criminaliteit zo buitengewoon belangrijk was en is-omdat het ‘denken op korte termijn’ hierin het doorslaggevende bewijs ziet voor een pessimistische mensbeschouwing die op haar beurt weer de grondslag levert voor autoritaire, streng bestraffende politiek. Er ‘zijn’ vanuit dit standpunt in de natuur dus reeds misdadigers, domoren, querulanten, ego¬isten en rebellen-precies zoals er bomen, koeien, koningen, wetten en sterren zijn.” (Kritiek van de cynische rede, p 109 f)

 33. An van den Burg schreef:

  Avatar van An van den Burg
  Maria, dank je!

  Een mens kan niet verder denken dan zijn ervaringen!

  An.

 34. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai en An
  Natuurlijk begrijp ik wat jullie zeggen. Maar de grofheid van Mihai -die grenst aan het absurde- gaat me te ver. Niet omdat het niet grappig is, maar omdat het een verklaring en verduidelijking in de weg zit.

  Zijn verwijzing naar de Hollywoodfilm van Milos Forman lijkt me niet toevallig. Dit type film gaat nooit over structuren, gaat uit van een evenwicht dat verstoord wordt en legt uiteindelijk de oorzaak voor de verstoring bij een individu. Gevolg is dat de toeschouwer niet verder hoeft te denken. Het verhaal is immers rond als het individu vastgenageld is. Mihai doet hetzelfde door mij een hoop onrecht in de schoenen te schuiven. Zodat we niet verder hoeven te denken.

  Ik wil hier keer op keer een gesprek aangaan dat inzoomt op de echte oorzaken en onderscheid maakt. Er zijn immers ook grijstinten. Maar wat ik vervolgens krijg is dezelfde mantra over het Westen. Teleurstellend. Is het niet tijd om verder te denken? In sport noemt men zoiets obstructie. Of is het een tekort aan denk- en verbeeldingskracht?

 35. An van den Burg schreef:

  Avatar van An van den Burg
  George.

  Jij betrekt het op je persoon, maar wat Mihai bedoelt te zeggen is dat ALLE westerlingen schuldig zijn aan haar misdaden zolang zij niet zeer opvallend daartegen demonbstreren. Mihai en ik dus ook!

  Het Westen heeft zich al eeuwen opgeworpen als ideaalstaten! Terwijl het erop lijkt dat het Westen de wereld aan het vernietigen is op alle fronten.

  Zij gebruikt daarbij ALLE middelen die te bedenken zijn om volkeren te misleiden en voor hun karretjes te spannen: Verkiezingen, oorlogen, milieuvervuiling, beschuldigingen aan anderen, bezettingen en diefstal. Dat zijn feiten, George!

  Daar kunnen wij moeilijk onderuit.

  Wat is er mis mee om feiten te benoemen? Dat de feiten tegen ons zijn, dààr moeten we iets aan veranderen en dat kan pas als we ons eigen kwaad in de volle breedte onder ogen zien.

  ======= Mihai, men begrijpt niet wat je beoelt. Kijk nu weer eens naar de obscene vertoning in ons parlement over leven of dood in Afghanistan. Wouter Bos cum suis speelt met leven en dood van "in de toekomst op te blazen mensen daar, zoals militairen die uit onnozelheid naar Afghanistan worden geïndoctrineerd om mensen te vermoorden en dan de Afganen zèlf waarmee wordt gedobbeld om PARTIJBELANGENTJES van Bos en de zijnen!". OBSCENER KAN HET NIET!======

  Is het niet obsceen, George, om wat nu gaande is, "democratie" te noemen??

  Groet, An.

 36. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  Ik hoop dat het kabinet snel valt. Vol houtrot dondert het in elkaar. Maar vervolgens weet ik niet aan wie ik m’n stem moet geven. Ik heb geen idee. Waar is de vrijzinnige seculiere democratische rechtsstatelijke partij?

  Oorlog is altijd obsceen. Ik kan me alleen de situatie voorstellen dat een staat zich bevrijdt van een invaller die enigszins valt te rechtvaardigen. Maar zelfs dan wordt de oorlog voor allerlei secundaire doelen gebruikt. Dat maakt het obsceen en misselijkmakend.

  Ooit was ik sympathisant van de PSP, mijn eerste liefde in de politiek. Hoewel ik er nu ongetwijfeld anders tegenover zou staan, mis ik de principes van deze partij nog steeds in de Nederlandse politiek. GL is me te soft. En in verre hoekjes te communistisch. Even erg als religie.

  Het is mij te calvinistisch om ons allen in het Westen schuldig te noemen. En ben ik even schuldig als jij, of als de heren Van Anraat en Bolkestein? Het is mogelijk. Moet ik mezelf kastijden met de zweep? Dat klinkt trouwens erg katholiek.

  Kenmerk van de huidige ontwikkelingen -sinds de val van het ijzeren gordijn in 1989- is nu juist dat het idee van het Westen verregaand is geërodeerd. Het bestaat niet meer als monolithisch blok. Het is een geretoucheerde foto. De afbeelding bestaat nog, maar het afgebeelde niet meer. Zo is het Westen. Verwar de feiten niet met een beeld.

  Waarmee ik niet beweer dat er geen onrecht door de VS of Frankrijk wordt aangericht. Was dat maar zo. Maar voor een uitleg van wat er in de wereld gebeurt zie ik de hulpconstructie van het Westen als weinig fijnzinnig. De verwijzing is een cliché. Er zit weliswaar iets van waarheid en zinvol gebruik in, maar uiteindelijk schiet het tekort om de toestand in de wereld te verklaren. Het negatief overbelicht de werkelijkheid. We zien niets meer.

 37. An van den Burg schreef:

  Avatar van An van den Burg
  George.

  Dank je voor je antwoord. Ik ben het met heel veel zaken met je eens en aan jou zal het niet liggen om kritisch de eigen nesten te bekijken en eventueel op te schonen. :):):)

  Groet, An.

 38. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Natuurlijk begrijp ik wat jullie zeggen.==

  Dus je bent bewust misdadig.

  ==Maar de grofheid van Mihai -die grenst aan het absurde- gaat me te ver.==

  Wat krijgen we nou? Een massamoordenaar met pretenties? Een respectabele nazi? Jij bent grof door gewoon voortdurend uit te roeien en daarna de holocaustontkennertje te spelen. Je beledigt mijn intelligentie en je beledigt de door jou vermoorde baby’s. Dat is de megachutzpah.

  ==Het verhaal is immers rond als het individu vastgenageld is. Mihai doet hetzelfde door mij een hoop onrecht in de schoenen te schuiven. Zodat we niet verder hoeven te denken.==

  Waarover moet je denken? Over evidente dingen hoef je niet na te denken, je moet ze aanpassen.

  ==Ik wil hier keer op keer een gesprek aangaan dat inzoomt op de echte oorzaken en onderscheid maakt.==

  Welk gesprek? Ga je morele plicht doen of anders hou je bek, want alles wat je doet is slechts ontkenning, zand in de ogen strooien, propaganda voor de misdaad.

  ==Er zijn immers ook grijstinten.==

  Ja, maar dat is niet het geval voor de Westerling, noch voor jou.

  ==Is het niet tijd om verder te denken?==

  Nee. Het is juist tijd om er bij je misdaden stil te staan.

  == In sport noemt men zoiets obstructie. Of is het een tekort aan denk- en verbeeldingskracht? ==

  Drogreden.

 39. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  From the Waning Days of the American Plutocracy…
  …the rich got richer the last fifteen years (and their taxes declined). Who would’ve guessed?

  http://www.irs.gov/taxstats/article/0,,id=203102,00.html

 40. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Je zwart is pikzwart en overschaduwt elke nuancering. Het sublimatische van het kwaad spiegel je verder.

  @An
  Bedankt voor je onderscheidingsvermogen. We zijn het soms oneens, soms eens. Maar dat hindert niet, want je ziet in mijn onwaarheid ook de waarheid. Of in mijn waarheid jouw onwaarheid. Het kan naast elkaar bestaan.

  Vanmiddag zag ik een video van een gesprek van Ann Goldstein -nieuwe directeur Stedelijk Museum- met kunstenaar Lawrence Weiner. Deze laatste vond ik indrukwekkend in zijn vermogen om het gewone prachtig te verwoorden. Alles kwam samen in het begrip Dicht Bij. Alles kan naast elkaar bestaan zei hij, sprekend over kunst en over meer dan kunst. Ook wij kunnen naast elkaar bestaan. Dat is het (zelf)vertrouwen dat het contact ruimte geeft.
  http://www.bak-utrecht.nl/?click%5Bid_projekt%5D=72

 41. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Je zwart is pikzwart en overschaduwt elke nuancering.==

  Dat zei ook Milosevic tegen de aanklager, maar de rechter vond dat geen goed argument.

  Kijk vandaag een nieuw bewijs dat Nederland een fascistisch land is. Het kabinet valt niet over een misdaad, de steun aan de massamoord in Irak, maar valt over politieke machinaties bedoeld voor persoonlijke eigenbelang. En jij doet niks om de misdaad te stoppen. Je valt mij slechts aan om de misdaad te verdedigen en in stand te houden. Je vermaakt je bij het museum in plaats van 100% van je vrije tijd op het Malieveld te staan. Je moet niet zeiken als bin Laden je een keer opblaast, of iemand in je kring.

 42. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  Kijk hier, je dagelijkse fascismevoorbeeld:

  Nine Months Before Operation Northwoods, Government Leaders Suggested False Flag Terror in the Dominican Republic

  Everyone knows about Operation Northwoods, where the American Joint Chiefs of Staff signed off on a plan to blow up AMERICAN airplanes (using an elaborate plan involving the switching of airplanes), and also to commit terrorist acts on American soil, and then to blame it on the Cubans in order to justify an invasion of Cuba. See the following ABC news report; the official documents; and watch this interview with the former Washington Investigative Producer for ABC’s World News Tonight with Peter Jennings.

  The plans for Operation Northwoods were signed on March 13, 1962.

  Nine months earlier, another false flag attack was apparently discussed in order to justify an invasion of the Dominican Republic.

  Specifically, according to official State Department records, Under Secretary of State Chester Bowles wrote on June 3, 1961:

  The Vice President [Lyndon Johnson], [Attorney General] Bob Kennedy, Secretary [of Defense Robert] McNamara, Dick Goodwin [who was Deputy Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs], [head of the Joint Chiefs of Staff] General Lemnitzer, Wyn Coerr, and Ted Achilles were here. Bob McNamara and Lemnitzer stated that under the terms of the contingency paper, they were required to be prepared to move into the island on short order if required to do so, and this, in their opinion, called for substantially more troops that we had in the area. After some discussion we considered two more aircraft carriers, some destroyers, and 12,000 marines should be moved into a position some one hundred miles off the Dominican Republic shore…

  The tone of the meeting was deeply disturbing. Bob Kennedy was clearly looking for an excuse to move in on the island. At one point he suggested, apparently seriously, that we might have to blow up the Consulate to provide the rationale.

  His general approach, vigorously supported by Dick Goodwin, was that this was a bad government, that there was a strong chance that it might team up with Castro, and that it should be destroyed–with an excuse if possible, without one if necessary.

  Rather to my surprise, Bob McNamara seemed to support this view …

  The entire spirit of this meeting was profoundly distressing and worrisome, and I left at 8:00 p.m. with a feeling that this spirit which I had seen demonstrated on this occasion and others at the White House by those so close to the President constitutes a further danger of half-cocked action by people with almost no foreign policy experience, who are interested in action for action’s sake, and the devil take the highmost …
  [At a subsequent meeting], Bob McNamara went along with their general view that our problem was not to prepare against an overt act by the Dominican Republic but rather to find an excuse for going into the country and upsetting it.

  If there had not been a two thousand year old history of false flag terror, Kennedy, Lemnitzer McNamara and their ilk wouldn’t have so readily suggested it as an off-the-shelf solution to promote their solution to a political crisis. If there had not been such a frequently-used tactic of fake terror, Lemnitzer and the rest of the Joint Chiefs of Staff wouldn’t have suggested it nine months later to justify war against Cuba:

 43. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Je zwart is pikzwart en overschaduwt elke nuancering. Dat vind ik een goede beschrijving van wat jij hier allemaal opschrijft ondanks de tweespraak tussen Milosevic en zijn aanklager. Hoewel ik begrijp dat je door mij aan te spreken je eigen passiviteit aan de orde stelt en op afstand tracht te houden.

  Veranderingen gaan in mijn ogen met kleine stappen. Spookbeelden en doemdenken verhinderen dat. Terug te voeren op de tegenstelling tussen revolutionairen en revisionisten. We staan blijkbaar aan verschillende kanten. Je sluit zelfs aan bij een revolutionaire traditie om je gelijk te halen door opponenten te verketteren. Ik zie daar niks in.

  Over de machinaties van het kabinet zijn we het eens. Beschamend en voorbijgaand aan de echte oorzaken. Het gaat trouwens niet om massamoord in Irak, maar in Afghanistan. Wie zegt dat de missie in Uruzgan succesvol is? Sinterklaas die het briefje voorleest dat hem in handen wordt gedrukt waarop staat dat het kind zich voorbeeldig gedragen heeft?

  Ik ben het met je eens dat het debat breder gevoerd moet worden. De Nederlandse troepen kunnen wellicht beter elders in de wereld ingezet worden. Afghanistan is een onmogelijk oorlogsgebied met een missie zonder omschreven einddoel. Het is apekool om voor verlenging van de missie uit te gaan van aannames die onaantoonbaar zijn en projecties in een onzekere toekomst. Zelfs de contouren voor zo’n discussie weet de Haagse politiek niet in te vullen. Of men verhult bewust de eigen collaboratie in misleiding.

  De kloof tussen politiek en burgers bestaat in alle sectoren. Bestuurders voelen de burgers niet aan. En omgekeerd. Vraag is hoe die kloof te overbruggen valt. De komende verkiezingen zullen dat proces dichtsmeren met poppetjes, rugnummers en het humeur van de dag.

  Het begin van een oplossing is een hervorming van het kiessysteem, de versterking van de inspraak door de burger en de burgerrechten, politieke partijen die niet langer het alpha en omega zijn en een nieuwe generatie bestuurders die dienstbaar is aan burgers en samenleving.

  De komende campagne doet het ergste vrezen. De burger zal opnieuw eenduidig aangesproken worden als kiezer, maar niet als een vormend onderdeel van de samenleving dat direct mee mag beslissen over de eigen toekomst. De burger mag een kruisje zetten.

  Dat proces van buitensluiting is voor steeds meer betrokken burgers te mager. Daarom zouden burgers zich in de komende campagne af moeten zetten tegen de hele politieke klasse en zich niet moeten laten verleiden om de grote lijn weg uit het oog te verliezen. De politiek heeft het te druk met zichzelf om dat te zien en richt zich in haar tekort bewust op bijzaken. Daar word ik nou somber van.

 44. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Je zwart is pikzwart en overschaduwt elke nuancering==

  Stel je voor dat Piet je huis inbreekt, al je kostbaarheden steelt, je dochter van 4 verkracht, je vrouw vermoord, je jongetje ontvoert en jou martelt. Je gaat naar de rechter en zegt: “Meneertje de rechter Piet is een misdadiger. Wilt u hem bestraffen?” en Piet zegt: “Meneertje de rechter, George’s zwart is pikzwart en overschaduwt elke nuancering. Hierbij verzoek ik u tot vrijspraak.” Zal de rechter hem dan vrijspreken?

 45. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Je gaat mij niet zeggen dat er ingebroken is in je huis, dat je kostbaarheden zijn gestolen, dat je dochter van 4 jaar is verkracht, dat je vrouw is vermoord, dat je zoontje is ontvoerd en jij gemarteld bent. Ik vermoed dat de rechter je opsluit voor een valse aanklacht. Of hulp aanbiedt.

 46. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  ==Je gaat mij niet zeggen dat er ingebroken is in je huis, dat je kostbaarheden zijn gestolen, dat je dochter van 4 jaar is verkracht, dat je vrouw is vermoord, dat je zoontje is ontvoerd en jij gemarteld bent. ==

  Dit is wat jij met de mensen in de Derde Wereld voortdurend doet.

  (1) Inbreken zie bijvoorbeeld Irak
  (2) Roof zie bijvoorbeeld Irak
  (3) Verkrachting, moord, marteling: http://www.thenation.com/doc/20070730/hedges
  (4) Ontvoering zie Guantanamo

  Je bent gewoon een nazi.

 47. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  Kijk hier je dagelijks voorbeeld van roof:

  Lets Make Money

  February 21, 2010

  By Kim Scipes

  [A Review of "Lets Make Money", a film by Erin Wagenhofer. Distributed by Bullfrog Films, 2008]

  German director Erin Wagenhofer’s 2008 film, Let’s Make Money, is an in-depth examination of the global economic and financial system in the age of neo-liberalism. Beautifully filmed, with locations from a number of locations around the world-including Burkina Faso, Germany, Ghana, India, Jersey, Singapore, Spain, the UK, and the US-Wagenhofer seeks to illuminate the global economy for those of us who are kept in the dark; and yet suffer the consequences.

  Wagenhofer looks at the global financial system from a number of different angles, each illuminating part of the problem of neo-liberalism, which is capitalism with almost no institutional constraint. This neo-liberalism took its current form under the regimes of Ronald Reagan and Margaret Thatcher in the early 1980s. Key to this was deregulation of the banking industry, attracting money from off-shore, giving investors in particularly the UK access to cheap capital, and which was supported by the International Monetary Fund (IMF) and World Bank. These international financial institutions created a four-part project known as "The Washington Consensus," which included deregulating financial markets, liberalizing trade flows (attacking the trade barriers developed by "developing" countries trying to protect their economic base), breaking hold of state’s power (by reducing tax income), and then privatizing state resources through sales to private investors; each intending to benefit the elites in various countries around the world at the expense of "ordinary" people.

  The film is based upon interviews with investors, government officials, and people who can provide entrée into the slums and impoverished towns of the various countries, or a broader understanding of what is actually taking place. Shown are the efforts of investors to make money, and with no consideration of ethics, much less the impact on human lives. Yet, the affects are illuminated, such as the diversion of 97% of gold profits to the Western countries and only 3% to Africa, despite the gold coming from Ghana, and the gross impoverishment of the people.

  Wagenhofer looks at the impact of cotton on Burkina Faso, a country in Central Africa. Despite producing some of the world’s best cotton, and cleaned by hand, Burkina Faso cannot compete on the global market, especially because of cotton subsidies to cotton farmers by the US Government [as well as by the European Union-KS].

  He shows the real estate bubble in Spain, and the efforts of investors to purchase housing developments on the southern coast-with almost all of the constructed apartments remaining vacant. Almost all have golf courses, in a country where only a relative few play golf. These houses are too expensive for younger Spaniards, and will remain housing developments that are empty, while transforming the Spanish coast and countryside for the worse, and wasting massive amounts of water.

  Also explained are the tax havens in Jersey, an island off of the UK. A government official claims their financial services are as good if not better than the Swiss, and brags about the investment of banks from around the world on the island. Another government official explains the almost total secrecy of these tax havens, and how, when set up properly, they are almost impossible to discern who is involved. These tax havens are the nemeses of developing countries; it is estimated that for every $1 of development aid to Africa, $10 leaves the continent for these secretive tax havens.

  For this reviewer, the highlight of the film was the section shot with John Perkins, who served as and then wrote a book, Economic Hit Men, about his activities as a global banker. Perkins points out that economic hit men identify countries that have resources coveted by large multinational corporations, such as oil, and then these hit men convince the World Bank to loan tremendous amounts of money to these countries, to finance huge development programs that can be carried out by these corporations. These programs benefit only a small minority in the country, as well as large investors in the corporation, but leave the country with huge debts that can never be paid back. In turn, these economic hit men return to governmental leaders in these countries and seek "favors" by those deeply indebted, forcing them into subservience to the United States. (Perkins compares this process to how the Mafia operates.)

  Perkins talks about his role as an "economic hit man," and says if the bankers can’t get their way, then the "jackals" (his term, but obviously referring to the CIA) are sent in to convince or kill the leaders, and if they still don’t get their way, then the US military is sent in. It was Perkins who ties in the CIA (and, by implication, the "security services" of other countries) and the military to support and protect the economic activities of global investors. Most interestingly, however, is his discussion of Saddam Hussein’s resistance to this process, and he argues that’s why Iraq was invaded.

  The film, made from a European perspective, is especially interesting because it looks at issues affecting Europe, and these are different in some ways from the United States. There’s more focus on Africa in this film than most Americans are used to seeing-documentaries of US origin tend to focus more on Latin America and/or East Asia (both missing in this film, although Singapore is used as a backdrop in one section). There is also the direct statement from a governmental officer in Burkina Faso that if the Europeans don’t end their subsidies and let Burkina’s cotton compete equally in their markets, and after pointing out that two million people are directly employed in Burkina’s cotton industry with each supporting around 15 people, he says that Europe will be overrun by Africans. The film also has several segments with Hermann Scheer, a German parliament member.

  Yet the European perspective misses some things that I would have thought important to understanding the global economy. It misses the predominant role of the US, economically and politically. It-through Perkins-talks about how the US controls the International Monetary Fund and the World Bank, and the United Nations, most of the time. But other than Perkins’ comments about the US military getting sent in after the bankers and the "jackals" have failed, there is no mention about military invasion and intervention around the world. In a film so visually powerful, mere mention of something so important simply seems insufficient. But, then again, it wasn’t Germany who led the invasion of Iraq or Afghanistan or ….

  The film is obviously made for a European audience. It uses a series of interviews by knowledgeable people who are quite forthcoming about what they are doing and why. For some reason, however, these speakers are all male, as if there are no expert female analysts. Yet, this reviewer thinks the film would have been stronger had there been someone or something to tie the interviews together more for the audience: this film assumes a level of understanding that most Americans simply don’t have, even college students. Accordingly, it will be better understood if there is someone-such as an instructor in a "Developing Nations" or a "Global Finance" class-who can help people watching make all of the connections made by the film.

  This is an excellent film that will get audiences to raise many provocative questions. It’s clear that we must join together to change this "system." It doesn’t provide "solutions" per se, but the information provided is excellent and well-done. It deserves wide distribution.

  —-

  Kim Scipes, Ph.D., has a Masters in Development Studies from the Institute of Social Studies in The Hague, and currently works as an Assistant Professor of Sociology at Purdue University North Central in Westville, IN. He teaches Sociology of Developing Nations and, during the Summer of 2009, Sociology of the Current Financial Crisis. His web site is at http://faculty.pnc.edu/kscipes.

 48. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Jij zegt me in gecultiveerde vijandigheid: Je bent gewoon een nazi.

  Daarop antwoord ik: Je zwart is pikzwart en overschaduwt elke nuancering. Hoewel ik begrijp dat je door mij aan te spreken je eigen passiviteit aan de orde stelt en op afstand tracht te houden.

 49. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  Je bent erger dan Hitler. Hitler deed alles in een vlag van woede. Jij vermoordt veel meer mensen, in koelbloedigheid, emotieloos, zonder haat. Aristoteles en Kant zouden je erger dan Hitler zien:

  “Iedereen zal het erover eens zijn dat iemand die iets schandelijks doet hoewel hij dat niet of slechts zwak begeert, slechter is dan iemand die zoiets doet uit een sterke begeerte, en dat iemand die slaat zonder dat hij woedend is slechter is dan iemand die dat doet in een vlaag van woede.” Aristoteles, Ethica Nicomahea 1150a 29 (pp 223)

  “De koelbloedigheid van een schurk maakt hem niet alleen veel gevaarlijker, maar in onze ogen direct ook nog verfoeilijker dan hij al beschouwd zou worden zonder die koelbloedigheid.” Kant, Fundering voor de metafysica van de zeden

 50. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Het indirect aanspreken van je eigen passiviteit stijgt tot absurde hoogte.

 51. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  Je moet niet zeiken als de Derde Wereldenaars je een keer opblazen.

 52. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Mihai
  Voorlopig hebben ze het druk genoeg met het opblazen van elkaar.

 53. Floris Schreve schreef:

  Avatar van Floris Schreve
  Beste Maria Trepp,

  Wellicht heb ik nog iets interessants voor je. Op dit moment ben ik ook met deze zaak bezig. Alweer flink wat jaren geleden vond ik voor mijn onderzoek naar kunstenaars uit de Arabische wereld in Nederland het onderstaande artikel uit de Telegraaf. Ik geloof niet dat Bolkestein bij een andere gelegenheid zo openhartig is geweest over zijn bezoek aan Sadam als bij deze gelegenheid. En dat tegenover een Iraakse vuchteling. Ik zal zelf zal later nog uitgebreid over deze zaak shrijven op mijn blog. Wel verbijsterend dat hij zegt dat hij hoopt dat de kunstenaar weer zo snel mogelijk kan vertrekken. Maar hier dit korte maar opzienbarende artikel uit de Telegraaf van 26 augustus 1997 (de kunstenaar laat ik anoniem). Hier dus het artikel en mijn inleiding (de rest volgt nog in de vorm van een uitgebreide beschouwing, waarin ik alle aspecten van dit voorva nader zal belichten):

  De kunstenaar, de dictator en Frits Bolkestein

  De avonturen van Bolkestein in Irak

  Toen ik mijn onderzoek verrichtte naar kunstenaars uit de Arabische wereld in Nederland (waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit veelal gevluchte kunstenaars uit Irak), vond ik in de archieven van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag), het onderstaande artikel uit de Telegraaf uit 1997. Ik geef hier de complete tekst weer, met uitzondering van de naam van de kunstenaar, die wat mij betreft slechts een slachtoffer was van omstandigheden waar hij zelf weinig aan kon doen. De Telegraaf van 26 augustus 1997 (p. 4):

  Bolkestein voor allochtoon

  Het was drukkend warm weer. Maar de liberale leider mr. drs. Frits Bolkestein had zich toch in pak en stropdas gehesen om een tentoonstelling te openen in de galerie van Tom Okker in de Amsterdamse Nieuwe Spiegelstraat.

  ‘Ik heb geen verstand van kunst en matig mij dan ook geen oordeel aan over het werk van… [de kunstenaar]’, zei de fractievoorzitter van de VVD. Bolkestein haalde nogal vaak het nieuws met heel verstandige uitspraken over allochtonen en asielzoekers en de kunstenaar behoort tot deze categorie.
  ‘Ik ben blij dat u hier de vrijheid en de rust hebt gevonden om uw kunst te beoefenen’, zo zei Bolkestein, maar hij voegde daar later aan toe dat hij hoopte dat de kunstenaar als in Irak de vrijheid en democratie ‘hersteld’ zijn- nou ja, hersteld, je vraagt je af of die er ooit geweest zijn- hij weer naar zijn geboorteland terug kan keren.
  Bolkestein liet dus een beschouwing over kunst achterwege. ‘Maar ik wil u wel vertellen hoe ik voor het eerst Saddam Hoessein ontmoette’.

  Prikkeldraad

  Dat bleek in de tijd te zijn dat hij staatsecretaris van Economische Zaken was, die zich in het buitenland minister mocht noemen. Er was een grote handelsbeurs in Bagdad en Saddam zou de ministers ontvangen. Eerst werden ze naar een gebouw gebracht, waar de straat was afgezet met prikkeldraad en een legertje soldaten.
  Na een uur werd verteld dat de ontvangst elders zou plaatsvinden. Dat zijn zo de bekende schijnbewegingen van een dictator, die bang is voor zijn hachje. ‘In het nieuwe gebouw zat ik naast mijn collega van Saoedi-Arabië op een bankje en wie schetst mijn verbazing dat Saddam tussen ons in kwam zitten’.
  Bolkestein kreeg een uur lang op zijn lazer, want voor Nederland zat in die tijd Max van der Stoel in de Veiligheidsraad van de UNO en deze had een voostel ingediend om de verschrikkelijke oorlog tussen Iran en Irak te beëindigen. Een oorlog waar hele generaties aan werden opgeofferd.
  Het voorstel was uiteraard een compromis, waarbij beide partijen wat moesten toegeven. Saddam vond het een schande, dat Nederland van hem enige tegemoetkoming verwachtte en stak dat niet onder stoelen of banken. Op dit bankje moest de toenmalige Nederlandse bewindsman het ontgelden.
  Tot 21 september kunt u de kunst van de Irakees in de galerie bewonderen en… kopen als u het mooi vindt.

  Tot zover dit korte, maar onthullende artikel uit de Telegraaf. Het komt zelden voor dat er over zo’n korte en compacte tekst zoveel te zeggen valt. En ik vrees dat het niet in positieve zin is, zowel over het artikel zelf als over het beschreven ‘evenement’. Het is zelfs zo extreem, wellicht een kandidaat voor de ‘De Moeder aller foute artikelen’, om maar een toepasselijke kwalificatie toe te kennen, dat je bijna niet zou weten waar je zou moeten beginnen. Zoveel is er mis. Maar laat ik een poging wagen om systematisch een aantal aspecten van dit relaas nader te belichten. Want los van dat het een beetje onbeschoft van Bolkestein was om de wens uit te spreken dat de kunstenaar weer zo snel mogelijk kon vertrekken (op zijn eigen feestje), zou je de kwestie ook kunnen omkeren: wat deed Bolkestein zelf in Irak? Misschien waren de redenen van Bolkesteins bezoek aan Irak wel heel wat minder legitiem dan het verblijf van deze kunstenaar in Nederland. Het zou zomaar kunnen. Hij was daar in ieder geval voor iets meer dan om te genieten van het feit dat ze daar ‘minister’ tegen hem zeiden.

 54. Floris Schreve schreef:

  Avatar van Floris Schreve
  Ik heb inmiddels een vrij uitgebreide verhandeling geschreven over Bolkesteins Iraakse avontuur, zijn sporadische verhalen over zij ontmoeting met Saddam Hoessein en vooral over wat hij in Irak te zoeken had (de uitzendingen van Argos heb ik vrijwel volledig uitgeschreven). Het is hier te raadplegen:

  http://florisschreve.blog-s.nl/2010/03/10/de-avonturen-van-bolkestein-in-irak/

 55. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Respect voor je gedegen werk!

 56. Floris Schreve schreef:

  Avatar van Floris Schreve
  Helaas heeft mijn oude webstek het begeven. Ik heb een nieuwe moeten aanmaken. Mijn Bolkesteinverhaal staat nu op http://fhs1973.wordpress.com/2010/03/15/de-avonturen-van-bolkestein-in-irak/

Leave a ReplyMeest recente berichten