Wetenschap Kunst Politiek

Carl Schmitt antisemitisme

18 comments

 

Vandaag 12-2-1010 staat een recensie in de krant over een nieuw boek over Carl Schmitt. Hans Driessen: “Carl Schmitt (1888-1985), een van Duitslands (zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog) meest gelezen en felst omstreden politieke denkers. Hij was een genie in het haten: hij haatte het politieke en wetenschappelijke establishment, de sociale democratie zoals die gestalte kreeg in de republiek van Weimar; hij haatte communisten en socialisten, protestanten en joden. Hij was een van de scherpzinnigste critici van de liberale rechtstaat en verwelkomde, na een wel zeer korte aarzeling, Hitler en het Derde Rijk. Hij leverde er de juridische legitimatie en grondslag voor, nadat hij al vroeg in 1933 tot de NSDAP was toegetreden. Hij liet zich het eerbetoon van de nazi’s maar al te graag gevallen en aanvaardde zonder bedenking de hoogste ambten.”(de Volkskrant, 12-2-2010)

In mijn documentatie over de Edmund Burke Stichting en in een aantal blogs heb ik zeer uitvoerig aandacht besteed aan de Carl-Schmitt-receptie. De huidige recensie voegt aan mijn documentatie van Carl-Schmitt-tegenstanders nog Golo Mann toe (een overigens zeer conservatieve historicus), die over Carl Schmitt zei: “'( ) hij was een van degenen die hun intelligentie en ontwikkeling niet gebruiken om het nut te vergroten maar om schade aan te richten, een ten diepste rancuneus mens ( ), enkel belust op persoonlijk voordeel, titels en ambten.'”

Ook Reinhard Mehring, Carl Schmitt-criticus, kende ik nog niet, wiens boek
Carl Schmitt. Aufstieg und Fall“ Driessen recenseert.  “De lezer krijgt een ontluisterend beeld voorgeschoteld van de mens Schmitt. Mehring spaart zijn hoofdpersoon niet. Hij meet alle kwalijke kanten van Schmitt breed uit: zijn maniakale ressentiment, zijn bijna pathologische antisemitisme, zijn disloyaliteit, zijn meedogenloze ambitie, zijn volstrekte onvermogen tot enige zelfkritiek, laat staan tot berouw.”

Tags:

18 Responses to “Carl Schmitt antisemitisme”

 1. P.H.M. van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Dus gewoon de mentaliteit van een MC er van de linkse kerk?

 2. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  Dat het Wij-Zij-denken zich pathologisch kan ophopen in enkelingen is misschien nog minder verontrustend dan dat het zich sluipend in groepen nestelt. Als heel onnozel voorbeeld.. wat ik zo juist las: in Bonn is – voor het eerst in Duitsland- een moslim tot prins Carnaval gekozen, prins Amir I Bij de gebruikelijke Carnavalsmesse, waarin een prins Carnaval ook een woordje spreekt, werd hem dat verboden. Zijn katholieke vrouw nam het van hem over. Een RK-kerk die op weg leek naar een open oecumene zie je zo weer heel zielig terugvallen, tegen alle maatschappelijke druk in, naar een zielig wij-zij-denken!

 3. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  Het wij-zij-denken is lastig te vermijden, maria,
  het is nu eenmaal het gladde ijs,
  waarop etnische groepsvorming plaatsvindt.
  In de sociologie wordt het vormen van groepen waarin je
  je met elkaar verbonden voelt en het trekken van grenzen tussen
  wie er wel en niet toe behoren beschreven als een
  symbolische interactie, waarin de behoefte
  aan een groep waar je bijhoort kan conflicteren
  met het belang dat het heeft. Voor een analyse van
  individuele overlevingsstrategieën
  en collectieve emancipatiebewegingen
  is het een bruikbaar instrument. Voor het vergroten
  van je kansen in de samenleving is het van
  belang als actor er ook instrumenteel mee om
  te gaan anders wordt het een valkuil….. / – : ]

 4. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Marius, Joost, veel dank. Het is waar, dat het wij-zij denken erg moeilijk te vermijden en ook zeer menselijk is. Maar het is één ding, “automatisch” wij-zij te denken, en een geheel ander ding dit denken tot politiek programma te verhefffen zoals Carl Schmitt en zijn fans bij de Edmund Burke Stichting en de door hen gecoachte politicus Geert Wilders het doen.
  @Kletersteeg, je hebt ik zoverre gelijk als Carl Schmitt helaas ook bij bepaalde linkse groepen geliefd is. NIET bij links-liberalen zoals ik het ben.

  Joost zeer veel dank voor prins Carnaval, dat komt erg goed te pas in mijn volgende blog!!

 5. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  Dat is beide waar, maria,
  de wij-zij-reflex is menselijk
  en de monoculturalisten maken daar
  dankbaar gebruik van, maar
  het is ook de valkuil van emancipatie-
  bewegingen om sociale, etnische of seksuele
  identiteit essentialistisch op te vatten
  en zo als zijnscategorie te manipuleren….| – : }

 6. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Marius: "valkuil van emancipatie-
  bewegingen om sociale, etnische of seksuele
  identiteit essentialistisch op te vatten"

  absoluut en helemaal met eens!

  Nog eens wij-zij denken:
  Dit bestaat veel verschillende versies en stappen.
  Het Schmittiaanse denken is NIET (zoals sommigen denken) hetzelfde als een politieke tegenstander met politiek-rationale en democratische middelen tegen te werken ( hiervan ben ik natuurlijk wel een voorstander!)
  Het Schmittiaanse denken vindt zijn duidelijkste uitdrukking, zoals Kees Schuyt heel goed heeft gezegd, in Hitlers “Mein Kampf”
  Burke-voorzitter Bart-Jan Spruyt beveelt het Schmittiaanse nazi-denken expliciet aan tegen de moslims (zie mijn eerdere blogs en de documentatie) . Bart Jan heeft bovendien het verkiezingsprogramma van de PVV geschreven…

 7. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Hij heeft nog steeds navolgers van het type "Ik haat burgermannetjes!"

 8. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Ruud: er is een substantieel verschil tussen het statement “ik haat burgermannetjes”, dus een subjectieve uitdrukking van afkeer, en de steun voor de moordpartijen van de nazis, die van Carl Schmitt als nazijurist in de praktijk werd gebracht.
  Haat in de zin van “ik heb een subjectieve afkeer”kan niet vergeleken worden met een politiek programma waar mensen stelselmatig het land uitgejaagd worden.
  Dat neemt niet weg dat sommige [!!] burgerhaters bereid zijn tot geweld, en in dat geval best wel verwant zijn aan het denken van Schmitt. Ik persoonlijk vind de communistische burgerhaat dan ook gevaarlijk.

 9. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Ik begrijp het: Jij en jouw groep mogen haten (de kosmopolitische burgerhaat), maar andere mogen jou en je groep niet haten.

  Helder.

 10. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Nee Ruud, persoonlijke afkeer ( die men beter dan ook niet “haat” zou kunnen noemen) is iets geheel anders dan een politiek programma tot stelselmatige uitsluiting van anderen.
  Verder kan men zeker ook een verschil maken tussen degenen die Carl Schmitt en zijn ideeën expliciet afkeuren ( ik) , en anderen, zoals Bart Jan Spruyt, die expliciet ervoor pleiten de ideeën van Schmitt in de hedendaagse politieke praktijk te brengen ( via de PVV)

  Vertel eens: wat vind JIJ van Carl Schmitt en zijn ideeën? Volgens mij bevalt het , toch, en wel expliciet? Volgens mij gaat het bij jou toch niet om dat je persoonlijk moslims niet graag mag, jij zoekt toch ook een weg om hen met alle politieke middelen kwijt te raken, of vergis ik me?
  Hoe ver zou je hierin willen gaan, waar trek jij een grens??

 11. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Hallo Maria,
  Over je documentatie van de Burke stichting gesproken, ik las in de laatste Maarten deze link http//:www.passagenproject.com.

  Het is m.i. de herkenning van ressentiment dat Carl Smitt zo geliefd maakt bij sommige groepen.

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Een citaatje uit de tv-recensie van Jean-Pierre Geelen (goeie schrijver) – iets dat Meindert Fennema weer gezegd schijn te hebben op de buis, citerende (ja ja,stap 3) Rousseau over links kosmopolitisme:

  ‘De heren pretenderen van iedereen te houden, om een voorwendsel te hebben om van niemand te houden.’

  Carl Schmitt en de kosmopolitisten: genieen in het haten.

  Beide vindt ik sterk verwerpelijk.

 13. alib schreef:

  Avatar van alib
  @Zweistra
  ‘Maar hun doen het ook!’

  Wat is dat voor argumentatie? Kom jij ooit verder dan het prevelen van jij-bakken?

 14. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Wat Ina, bedoel je dat Maarten naar mij verwijst???

  Zweistra geef antwoord op mijn vraag, wat vindt JIJ van Schmitt??

  en "links kosmopolitisme:

  ‘De heren pretenderen van iedereen te houden, om een voorwendsel te hebben om van niemand te houden.’"

  Dat zal ongetwijfeld zo zijn bij de een en ander cosmpoliet net zoals de een en ander nationalist de hele wereld haat. laat het ons konkreet houden.

 15. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Inderdaad Maria, hij verwijst naar jou.

 16. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ik moet dat krantje hebben. Wilde het sowieso lezen, maar gewoon nergens geen tijd voor.

 17. Jasper schreef:

  Avatar van Jasper
  Hoe denk je over Heidegger?

 18. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @jasper Heidegger is een ingewikkeld val, en niet zomaar met Carl Schmitt te vergelijken.
  Ik heb mij niet met Heidegger bezig gehouden en ben hem in Burke-verband ook niet tegengekomen.
  En jij, wat vind jij??Misschien moet ik bij onze gemeenschappelijke vriend Klukhuhn nog kijken of er iets over Heidegger staat. Zal ik doen.

Leave a ReplyMeest recente berichten