Wetenschap Kunst Politiek

De waarheid als onbereikbaar en noodzakelijk doel

77 comments

Het is de trots van de democratie dat zij lijdt aan een ‘waarheidstekort’. Het democratisch debat vergt juist de voorlopige opschorting van allerlei zekerheden, en een minimale relativering van de eigen standpunten en opvattingen. De waarheid is nooit keihard en onwrikbaar.”
 
 
So schrijft Dick Pels vandaag in de Volkskrant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wil hierbij nog toevoegen: de waarheid is een noodzakelijke utopie, maar nooit meer dan een utopie, dus een onbereikbaar ideaal. Niemand kent “de waarheid”. Het maximale haalbare, en tegelijk de absoluut voorwaarde voor de democratie is een oprecht streven naar de waarheid.  
 
Het oprecht zoeken naar de waarheid is uiterst belangrijk niet alleen in de wetenschap, maar ook in de politiek.
 
De oprechte waarheidszoeker herkent men volgens mij aan een aantal kenmerken (staat ter discussie!):

 1. Hij/zij laat tegenstanders tot woord komen, en moedigt afwijkende meningen zelfs aan.
 2. Hij/zij streeft naar precisie; hij/zij zal in kwestie van de islam dus nauwkeurig en gedetailleerd de (sociale) problemen benoemen, in plaats van vooroordelen te verkondigen en steeds weer te herhalen.
 3. Hij/zij probeert niet alleen tegenstellingen politiek aan te scherpen, hij/zij verbindt zich ook aan de utopie van vrede, van menselijke samenwerking en gemeenschap.

 Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.

Tags: ,

77 Responses to “De waarheid als onbereikbaar en noodzakelijk doel”

 1. Wim Duzijn schreef:

  Avatar van Wim Duzijn
  Tja…. mensen kunnen het soms zo mooi zeggen….

 2. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  en.. probeer jij de waarheid na te streven?

 3. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Het is moeilijk reageren op een tekst die niet beschikbaar is. Ik weet niet of ik de context van de woorden van Dick Pels voldoende begrijp. Uiteraard heb ik eerder teksten van Pels gelezen.

  Zegt Pels ook na lezing van het rapport-Davids -dat kritisch het buitenlandbeleid van Balkenende I tegen het licht houdt- De waarheid is nooit keihard en onwrikbaar? Kortom, relativeert Pels op voorhand de reconstructie van een feitenrelaas omdat het toch altijd relatief en in beweging is? Dus nooit vast te pinnen?

  Wat Pels zegt doet me denken aan een oude kaskraker die geprolongeerd wordt in het lekkende en krakende theater. Natuurlijk bestaat er niet een waarheid, maar wie is er zo dom om dat te betwijfelen?

  Het oprecht zoeken naar waarheid is een mooi streven. Ik vrees echter dat het geen noodzakelijke voorwaarde voor democratie is. Eerder een prettige bijvangst. Democratie kan zonder waarheid.

  We zien het nu in Nederland. De democratische orde functioneert niet super, maar redelijk. Toch wordt het publieke debat niet in het volle licht van de waarheid gevoerd. De macht zit achter de coulissen weggeborgen. Emoties, schijnbewegingen, spiegelingen verdringen het oprecht zoeken naar wat belangrijk is. We stoppen voor een facade en zien dat als waarheid onder het besef dat dat de waarheid nooit kan zijn. Maar we hebben houvast nodig en nemen daarom genoegen met de schijn.

  Pels speelt ook een rol in de schijnvoorstelling. Hij jaagt op zijn manier het debat aan maar kan het evenmin een diepere waarheid opleggen. Ook hij moet genoegen nemen met een bijrol die juist als legitimatie voor de schijn dient. Ook Pels ondermijnt de waarheid. Zijn tekst zet hem weer even in het licht.

  De drie stellingen van Maria vind ik ongelijksoortig. Op het eerste aspect valt niets aan te merken. Het omschrijft echter eerder een ambachtelijk model voor argumentatie -Toulmin- dan het zoeken naar waarheid. Het tweede aspect is ook een kwestie van ambachtelijkheid. Precisie in de beschrijving van de voor- of nadelen van de islam kan tot twee volstrekt tegengestelde conclusies leiden. Het is niet zo dat precisie bij voorbaat tot een bepaalde conclusie zal leiden. Het kan zijn dat in het proces-Wilders precisie in de beschrijving samenvalt met ons bekende vooroordelen en tot een vernietigende conclusie over de kernwaarden van de islam leidt. Het derde aspect gaat voorbij aan de functie van politiek. Dat is het omgaan met en wegen van de macht. Waarheid kan uit de deelaspecten volgen, maar kan er niet opgelegd worden omdat het niet essentieel en dienend in het machtsvormingsproces is.

  Bij mij blijft het idee hangen dat ik het eens ben met het uitgangspunt dat de waarheid niet haalbaar is, maar oneens met de uitwerking ervan. Ik zou hopen dat dat laatste wat minder zweverig was verwoord. Wat preciezer.

 4. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @George, ik vind het niet fair tegen Pels en/of de Volkskrant als ik het hele artikel hier nu laat zien. maag volgens mij niet eens.
  Koop de krant, of ga naar de bieb.
  Ik had eigenlijk op gerekend dat het artikel nog op de opiniepagina zou verschijnen, maar dat is tot nu toe niet het geval.

  Maar het is heel goed mogelijk op het citaat en mijn eigen statements te reageren.

 5. Aad Verbaast schreef:

  Avatar van Aad Verbaast
  Vind jij dat je voldoet aan de criteria aangegeven in je definitie van "oprechte waarheidszoeker"?

 6. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  1. Zij zegt dat Geert Wilders en Ruud Zweistra de mond gesnoerd moet worden.
  2. Zij zegt dat over de islam alleen goede dingen gezegd mogen worden.
  3. Zij pleit voor de dictatuur van nomadische neoliberale kosmopolieten.

 7. AdR schreef:

  Avatar van AdR
  Ha, de nomadische kosmopoliet als vijand.

  De antismiet valt altijd door de mand, geen ontkomen aan.

 8. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Ha, daar zijn de filosemieten. Die komen met hun holocauststrontkar over de discussie rijden.

 9. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Aad, ja, ik probeer het. Kritiek op mij mag en moet- juist daarom!

 10. de kale schreef:

  Avatar van de kale
  Het opportunisme van Trepp is grenzenloos

  Zelf ziet ze de waarheid als regel aan voor een vooroordeel en omgekeerd

 11. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Ik begrijp dat verwijzingen soms lastig te maken zijn. Maar ik had je hint al voorvoeld. Ik had inhoudelijk op Pels en jou gereageerd. Jij reageert daar vervolgens niet op.

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  George Knight 26-01-2010 12:09

  De drie stellingen van Maria vind ik ongelijksoortig.

  Reactie:
  Ze zíjn ongelijksoortig.

  Ze beweren over waarheidszoeken in het algemeen te gaan

  De eerste is algemeen.
  De tweede slaat alleen op de discussie over de islam.
  De derde heeft niets met de waarheid te maken.

  Het geheel is zoals gewoonlijk: zo rot als een mispel, met slechts één voorstelbaar doel: de bevordering van de islam.

 13. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Ruud
  Het geheel is zoals gewoonlijk: zo rot als een mispel, met slechts één voorstelbaar doel: de bevordering van de islam.

  Met het eerste ben ik het eens. Maar ik zou het eerder slordig en onnauwkeurig dan rot willen noemen. Over het laatste verschil ik met je van mening. Naar mijn idee is Maria eerder een tegenstander van kritiek op de islam, dan een supporter van de islam.

  Da’s interessant omdat zij met deze houding vele goedbedoelende Nederlanders symboliseert. Ze blijven hangen in hun afkeer van het ene en onvoldoende affectie voor het andere. Dat verschijnsel noemt wel ook wel zweven.

 14. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  Men kan gevoegelijk bij het loslaten na te streven een alom gedeelde "waarheid" wel als waarheid aannemen dat een dergelijke opstelling leidt tot "voor een ieder wat wils" en een totale vrijblijvendheid want "mijn waarheid is de jouwe niet en omgekeerd" en ziedaar…. dan

  de algehele mensheid te onder gaan van het gekrakeel om wiens waarheid het gaat. De waarheid, wel of niet als de echte waarheid te beschouwen is daarom de bron van alle ellende. Nu zou men als "waarheid" mijn woorden en definitie kunnen accepteren dat het zinnig is om "de waarheid" toch met z’n allen vast te stellen als de onbetwiste waarheid.

  Vreemd vind ik het dat @Maria de gehele kwestie meteen betrekt op de waarheid van die achterlijke Islamieten… maar ja, dat is dan mijn waarheid, hè!

  Men zou als waarheid kunnen aannemen de stelling: "Doet u mij niet aan wat uzelf niet aangedaan wenst te worden!" Dat scheelt ook een heel stuk als je vrouwen in elkaar wilt rammen of in boerkas wilt laten lopen als man…

  Tschüss….. beste vrienden.

 15. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  |"Vreemd vind ik het dat @Maria de gehele kwestie meteen betrekt op de waarheid van die achterlijke Islamieten… maar ja, dat is dan mijn waarheid, hè!

  "
  Jan, de hele waarheidskwestie draait op dit moment om Wilders, die de absolute waarheid voor zich claimt. Pels scjrijft dus ook over Wilders, inmiddels heb ik een link gelegd naar zijn artikel.

 16. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @George,
  Een weer welwillende blik op de stand van zaken.

  Mijn geduld is al eeuwen op.

 17. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp 26-01-2010 17:26
  ….Jan, de hele waarheidskwestie draait op dit moment om Wilders, die de absolute waarheid voor zich claimt.

  Reactie:
  Leugen: de waarheid claimen is niet de absolute waarheid claimen.

  Overtreding van regel 2!

 18. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  @ Niet ‘waarheidstekort” is de trots van de democratie, maar ‘samen naar waarheid zoeken’. Eindelijk hebben we dat met veel pijn en moeite op onze lange geschiedenis ‘veroverd’, waarin ontelbare waarheden op elkaar botsten en elkaar de kop in sloegen. Nú weigeren om samen -zonder te discrimeren en een ander minder te vinden dan jezelf- naar een goede toekomst van onze wereld te zoeken, mag je wat mij betreft rustig "een misdaad tegen de mensheid" noemen.

 19. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Joost, dat zeg je goed.
  Het is een beetje vreemd om te stellen dat het waarheidstekort de trots van de democratie is. De trots bestaat erin dat men met dit tekort kan leven, dat men durft zich hiervan bewust te zijn, en begrijpt dat dit het maximaal haalbare ist.

  Het is onmenselijk te menen dat men de waarheid naief kan kennen.

  De Duitse filosoof en verlichte dichter G. E. Lessing heeft hier driehonderd jaar geleden al heel mooi over geschreven. Dus wie deze waaheids-relativerende stelling postmodern wil noemen, moet toch weten dat de verlichtingdenkers dit al eeuwen geleden zeiden!

 20. Ely schreef:

  Avatar van Ely
  Al eerder heb ik deze van Kierkegaard in een reactie gebruikt
  Waar ik mij, wat de waarheid betreft, wel in kan vinden

  ‘De waarheid is een samenstelling van onverbindbaarheden, die desondanks zijn samengesteld ‘

 21. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Erg leuk Ely. Ik mag Kierkegaard graag, maar deze kende ik niet. Dank.

 22. Satuka schreef:

  Avatar van Satuka
  Test test test..

  De grondwettelijke waarheid in Nederland is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn.

  Maar als mensen in eigen absolute waarheid geloven waarin dat niet zo is, dan moet dat kunnen.

  Sterker nog, dat soort afwijkende meningen moet je aanmoedigen!

  Moedig je niet dat soort afwijkende meningen niet aan, dan ben je geen "oprechte waarheid zoeker".

  Zoiets?

 23. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "Maar als mensen in eigen absolute waarheid geloven waarin dat niet zo is, dan moet dat kunnen.

  Sterker nog, dat soort afwijkende meningen moet je aanmoedigen!"
  Nee, zo zou ik het niet zeggen.

  Ik geef geen ander gelijk, alleen omdat hij/zij een mening heeft. Op individueel niveau heeft iedereen het recht absurde meningen te hebben. Maar in het openbaar debat zijn meningen niet gelijkwaardig.
  Meningen verschillen in complexiteit. De collectieve waarheid, waar we nu in Nederland aan vasthouden is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn.

  Van deze mening mag men afwijken, en het zou zelfs in principe ook kunnen zijn dat deze mening vals is- toch is het het beste wat het collectief op dit moment meent te kunnen zeggen over man en vrouw. Nog honderd jaar geleden was "de waarheid" in alle Europese landen een andere.

  De waarheid veranderd, met discussie, bewustwording, pluriformiteit. De waarheid kan tegen een stootje en tegen dissidenten, of zij nu SGPers zijn of moslims.

  Wilders verdedigt geen complexe maar hoogst simpele waarheden, waarbij hij op dezelfde trap van complexiteit staat als fundamentele moslims, die hij dan ook als getuigen wil oproepen.

 24. Satuka schreef:

  Avatar van Satuka
  == George Knight 26-01-2010 16:43
  ..
  Da’s interessant omdat zij met deze houding vele goedbedoelende Nederlanders symboliseert. Ze blijven hangen in hun afkeer van het ene en onvoldoende affectie voor het andere. Dat verschijnsel noemt wel ook wel zweven. ==

  Dat is geen zweven. Zweven doe je als je het niet weet. Maar deze goedbedoelende Nederlanders weten het wel degelijk.

  Uitgangspunt is niet perse dat de islam zo geweldig is, maar dat denkbeelden niet veranderen door er openlijk harde kritiek op te hebben. Dan duw je mensen namelijk in een hoek en dan gaan ze juist radicaliseren en terugvallen op eigen oude waarden.

  Moslims mogen dus hun eigen culturele identiteit behouden en als je dan maar lief en aardig genoeg tegen elkaar bent, dan verandert die op den duur vanzelf. En de verrijkende elementen van de islam zullen dan ook weer een gunstige invloed op de Nederlandse cultuur en identiteit hebben (ook al bestaat die niet).

  Wat PVV en aanhang betreft ligt het dan weer heel anders. Die mogen niet hun eigen culturele identiteit behouden, want die bestaat niet. En voor zover die wel bestaat en benoemd wordt deugt die al helemaal niet. Die riekt op zijn best naar spruitjes en stinkt op zijn slechtst naar bruinhemden en deportatie. En hun denkbeelden schijnen dan wel weer te veranderen door er zo hard en zo veel mogelijk kritiek op te hebben. en o ja.. door ze de mond te noeren.

  Want ondanks dat alle mensen en culturen heulemaal gelijk zijn, verwacht men van PVV en aanhang dat zij "beter zouden moeten weten" (vraag maar aan Ely, die kan je dat heel goed uitleggen).

  Dit verschijnsel noemt men ook wel meten met twee maten.

  En draaikonterij.

 25. Satuka schreef:

  Avatar van Satuka
  == Maria Trepp 26-01-2010 19:21

  Ik geef geen ander gelijk, alleen omdat hij/zij een mening heeft. Op individueel niveau heeft iedereen het recht absurde meningen te hebben. Maar in het openbaar debat zijn meningen niet gelijkwaardig.

  Meningen verschillen in complexiteit. De collectieve waarheid, waar we nu in Nederland aan vasthouden is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn.

  Van deze mening mag men afwijken, en het zou zelfs zin principe ook kunnen zijn dat deze mening vals is, toch is het het beste waarmee het collectief op dit moment meent te kunnen zeggen over man en vrouw. Nog honderd jaar geleden was "de waarheid" in alle Europeses landen een andere.

  De waarheid veranderd, met discussie, bewustwording, pluriformiteit. De waarheid kan tegen een stootje en tegen dissidenten, of zij nu SGPers zijn of moslims. ==

  “De waarheid kan tegen een stootje”. Welke waarheid dan? Want voor SGP-ers en orthodoxe moslims zijn wij juist weer de “dissidenten” ;).

  Ik zou zelf liever spreken van voortschrijdend inzicht. En ik schrijdt liever niet terug in de tijd, als je begrijpt wat ik bedoel ;). Op zich is het inderdaad functioneel om bepaalde zaken die na een gewenningsperiode vanzelfsprekend zijn geworden weer eens tegen het licht te houden, maar we hoeven toch niet het wiel opnieuw uit te vinden, hoop ik ;).

  == Wilders verdegit geen complexe maar hoogst simpele waarheden, waarbij hij op dezelfde trap van complexiteit staat als fundamentele moslims, die hij dan ook als getuigen wil oproepen. ==

  Ik ben met je eens dat Wilders de kwestie uiterst zwart/wit benadert, maar dat zit hem met name in de oplossingen die hij aandraagt. Want veel van wat hij stelt over de islam – als ideologie en dus niet over alle moslims voor alle duidelijkheid – is boud en grof geformuleerd, maar, maakt als het om waarheidsvinding gaat, een goede kans om overeind te blijven.

  Zoals je zelf ook al stelt is een afwijkende mening nog niet perse een waarheid. Waarom moet de ene afwijkende mening dan nauwkeurig en gedetailleerd benaderd worden en mag de andere “afwijkende mening” ongeremd worden afgebrand?

  Wat is het verschil?

 26. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Satuka

  ==Moslims mogen dus hun eigen culturele identiteit behouden en als je dan maar lief en aardig genoeg tegen elkaar bent, dan verandert die op den duur vanzelf. En de verrijkende elementen van de islam zullen dan ook weer een gunstige invloed op de Nederlandse cultuur en identiteit hebben (ook al bestaat die niet).

  Wat PVV en aanhang betreft ligt het dan weer heel anders. Die mogen niet hun eigen culturele identiteit behouden, want die bestaat niet.==

  Je herhaalt dezelfde stroman weer en weer. Wat men bedoeld, als men zegt dat moslims hun identiteit mogen behouden is dat moslims zich mogen gedragen zoals ze zelf willen, zolang hun gedrag de gerechtvaardigde belangen van anderen niet schendt, met bepaalde uitzonderingen voor bepaalde rechten, die voorrang hebben op bepaalde gerechtvaardigde belangen.

  Bij PVV daarentegen is sprake van een andere soort identiteit, een identiteit die de beweert dat er slechts kan bestaan als andere mensen dingen worden opgelegd, aan de hand van Wilder’s visie van wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld Wilders bewaart zijn identiteit slechts als hij moslima’s de hoofddoek van het hoofd kan afrukken, als Aboutaleb geen burgemeester mag worden, etc. Tegen deze identiteitsdefinitie reageert men, omdat het niet meer de individuele liberale vrijheid is, maar een dwang op anderen. Maar niemand heeft gezegd dat Wilders zich niet mag gedragen zoals hij wil gedragen, zolang hij de belangen van derden niet schendt (met uitzonderingen van rechten). Niemand heeft gezegd dat Wilders geen klompen mag dragen, dat hij niet naar de kerk mag, geen eigen school mag bouwen etc.

 27. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik ben nieuwsgierig naar de bewijzen van Wilders. Als we naar de uitspraken in de dagvaarding kijken moet hij aantonen dat er geen verschil is tussen Koran en Mein Kampf, maar dat de Koran op relevante wijze van de Bijbel verschilt en dat de moslims in Nederland zullen handelen aan de hand van die radicale gedeelten. Hij moet aantonen dat de moslims oorlog voeren tegen het Westen, dat ze het Westen willen onderwerpen en vernietigen, dat de moslims een gevaar zijn voor de rest van de bevolking. Dat moslims Nederland in Nederabie als provincie van de Islamitische superstaat Eurabie willen veranderen. Dat ze criminelen en leugenaars zijn. Dat ze een tactiek van penetratie, propaganda, bekering en demografische verandering voeren, als onderdeel van een derde islamitische invasiepoging. Dat de demografische samenstelling van Nederland het grootste probleem is en "wat zich hier voortplant".

  Bewijs het.

 28. Blew schreef:

  Avatar van Blew
  De utopie en niets dan de utopie! In mijn serieuze leven zoek ik de waarheid, of de meest niet-onacceptabele versie daarvan en op mijn blog houd ik mijzelf, en misschien ook een paar anderen, een spiegel voor. Mooi, Maria!

 29. Ely schreef:

  Avatar van Ely
  “Wij” dus ook de PVV en Wilders zouden beter moeten weten inderdaad Satuka
  Beter moeten weten, dan ons van dezelfde retoriek en onverdraagzaamheid bedienen als die van die paar extremisten onder de moslims
  Als je een bevolkinsgroep systematisch als achterlijk wegzet, ben je niet bereid om een dialoog aan te gaan om tot een gezamelijke waarheid te komen, wat nooit anders zal kunnen zijn dan een compromis (zie mijn reactie hierboven ergens), met dat overgrote deel van de moslims alhier wat wel al beter weet
  De PVV en Wilders zijn niet uit op een dialoog en derhalve niet waarheidsvindendt bezig
  En zij zouden beter “kunnen” weten ja
  En als ik deze bijdrage van Maria goed heb begrepen gaat die onder andere daarover
  En hou alsjeblieft eens op om mensen die de Islam als ook een volwaardige Nederlandse religie en/of overtuiging zien, als pro moslim of pro wat dan ook te bestempelen
  Wat je ook uit mijn woorden wil opmaken, ik zal nooit moslim worden, maar ik zie het als zeer wenselijk zo vredig mogelijk naast deze mensen te wonen en te werken
  En ik ben er van overtuigd de meeste van die mensen ook naast mij
  Ik heb geen enkel bewijs gezien dat dat niet zo zou zijn, zeker niet van Wilders of je moslimbashende vrienden hier op dit weblog
  Jij zou beter moeten weten Satuka

 30. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Het nazisme kan ook een volwaardige Nederlandse overtuiging zijn – gewoon een kwestie van genoeg nazi’s toelaten.

  Krijgt zo’n herdenking toch een heel ander sfeertje, niet…

  Koran macht frei!

 31. Ely schreef:

  Avatar van Ely
  Ik weet dat jij je stinkende best doet om nazisme als volwaardige Nederlandsche overtuiging te promoten Ruud
  Bijna iedere woordenbrei van jouw hand bevestigd dat
  Maar het wil maar niet aanslaan
  Probeer het eens met twitteren
  En nee, ik denk niet dat jij beter weet

 32. Rif-Amazigh schreef:

  Avatar van Rif-Amazigh
  De waarheid is toch alleen interessant als er sprake is vaneen misdaad
  voor de rest heeft ieder zijn eigen waarheid.
  en sommige openbaren DE WAARHEID eens in de zoveel tijd.
  Wij zijn vrij om daar in te geloven.

 33. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Heil imam!

  En denk wat zwaaien met de arm en wat buigen naar het bidklaadje bij deze kreet.

 34. Rif-Amazigh schreef:

  Avatar van Rif-Amazigh
  Beetje verward, Ruud.

 35. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Het waarheidstekort waar Dick Pels over rept is noodzakelijk om in de democratie tot een overlappende consensus te komen.Het propaganderen van een absolute waarheid of zoals Pels het noemt waarheidsfanatisme, welke dan ook, laat daar geen ruimte voor.

 36. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mooi Dijstelberge. En nu afzweren die islam!

  En het multiculturalisme.

  En het migratiefundamentalisme.

  En al die andere absolute waarheden van je.

 37. zandhoofd schreef:

  Avatar van zandhoofd
  Zonder definitie van het begrip waarheid is dit alles een slag in de lucht.

 38. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @zandhoofd,
  Je vergeet iets:

  "Zonder sluitende definitie van het begrip waarheid is dit alles een slag in de lucht."

  Oh, nog een kleinigheidje:

  Zonder absoluut sluitende definitie van het begrip waarheid is dit alles een slag in de lucht.

  P.S.
  Tip: Wat bedoel je met "definitie"?

 39. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Ruud: Afzweren van iets dat mij door anderen in de schoenen wordt geschoven? Je lijkt Broekemans/Geurtsen, Plezier wel…

 40. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Je hebt miljoenen keren de gelegenheid gekregen om je absolute filo-islamisme, multiculturalisme, en migratiefundamentalisme te nuanceren. En dat niet gedaan.

  Laat dat gepreek over de absolute waarheid dan. Absolute waarheden aanhangen en zeggen dat je dat niet doet, is stinken uit je mond.

  Balletje balletje,

  Debatterreur.

  Cultuurverraad.

 41. off-topic schreef:

  Avatar van off-topic
  Ha ruudje, ouwe leugenaar van me. Nog steeds bezig JOUW waarheid te verkopen?

 42. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Die Fahne hoch!
  Die Reihen fest (dicht/sind) geschlossen!
  MC marschiert
  Mit ruhig (mutig) festem Schritt

  Kam’raden, die Rotfront und Aufkläring erschossen,
  Marschier’n im Geist
  In unser’n Reihen mit

  Die Straße frei
  Den grünen Bataillonen
  Die Straße frei
  Dem Sturmabteilungsmann!

  Es schau’n auf’s Koptuch voll Hoffnung schon Millionen
  Der Tag für Freiheit
  Und für Brot bricht an

  Zum letzten Mal
  Wird Sturmalarm (-appell) geblasen!
  Zum Kampfe steh’n
  Wir alle schon bereit!

  Schon (Bald) flattern Mohammedfahnen über allen Straßen (über Barrikaden)
  Die Knechtschaft dauert
  Nur noch kurze Zeit!

 43. iris kijkt schreef:

  Avatar van iris kijkt
  Hmm, meneer Pels laat zich blijkbaar achter het waarheidskarretje van Wilders spannen. Het gaat in werkelijkheid om politieke standpunten en om waar je achter staat en waar je niet achter staat.

 44. zandhoofd schreef:

  Avatar van zandhoofd
  Een definitie hoeft niet per se te sluiten, Herr Zweistra. Hij/zij is wel nodig als uitgangspunt voor zinnige gedachtenwisseling, desnoods ten koste van de definitie zelf.
  Gedachten wisselen, Herr Zweistra, is iets anders dan een ponteur betrekken.

 45. Cat. schreef:

  Avatar van Cat.
  Sorry Maria, maar we verzuipen in waarheid, waarheid ligt voor het oprapen.
  Als ik een hamer op mijn teen laat vallen doet dat zeer dus ik kan beter geen hamer op mijn teen laten vallen.
  Als jij mij met een scherp voorwerp in mijn hartstreek raakt ga ik dood dus ik heb liever niet dat jij me met een scherp voorwerp in mijn hartstreek raakt.
  Als jij mijn fiets steelt word ik boos.
  Als je een land steelt van een volk wordt dat volk boos.
  De enige waarheid die we niet hebben is of God nou wel of niet bestaat en die rare kosmos en of parallelle universa nou wel of niet bestaan.
  Hogere waarheid hebben we niet, maar we breken onze nek over lagere waarheid, gewone waarheid.
  Gewoon effe nadenken.
  Groet,

 46. R.Kruzdlo schreef:

  Avatar van R.Kruzdlo
  Het is de trotst van de democratie dat ze teveel aan Onzin heeft.

  Groet Robert

 47. Fleurius. schreef:

  Avatar van Fleurius.
  Moet je tegen de rechtelijke macht zeggen!

  Men dient eerst het onderwerp te definiëren.

  Heb je met opzettelijk `SO`zo geschreven?

 48. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  ????!!!!

  "Er zijn vermomde waarheden die de waarheid zo goed weergeven, dat men verkeerd oordeelt als men zich er niet door laat beetnemen". Aldus La Rochefoucauld.

  "Het kan zijn dat niet alles waar is, wat een mens daarvoor houdt; maar in alles wat hij zegt moet hij oprecht zijn" I.Kant.

  Nou, zo kan` ie wel weer, An!

  An.

 49. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  zandhoofd 26-01-2010 22:42
  Zonder definitie van het begrip waarheid is dit alles een slag in de lucht.

  zandhoofd 27-01-2010 01:41
  Een definitie hoeft niet per se te sluiten,.

  Conclusie:
  Tegenspraak: als een definitie niets extra doet dan iedereen al weet van de waarheid, hebben we geen definitie nodig.

  Wat waarheid precies is, is hier ook volstrekt onnodig om te weten, de leugens zijn flagrant genoeg, zie Ruud Zweistra 26-01-2010 17:28 en Ruud Zweistra 26-01-2010 22:55.

 50. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Ruud : Jouw vooroordelen nuanceren, je bent niet goed wijs.

 51. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  "The trouble with most folks isn’t so much their ignorance, as knowing so many things that ain’t so." – Josh Billings

 52. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Plaats nog een foto van pluriforme armpjes, Ina….

  Krijg je nu werkelijk nooit genoeg van het gelieg?

 53. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Toe maar Ruud, nog zo’n valse beschuldiging. Ik ga er maar vanuit dat je niet beter weet.

 54. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  @Ruud,
  Als je elkaar voor Nazi uitmaakt (en dat doen we toch,hé Ruud?) wordt het zaak om het Nazi-geweld beperkt te houden tot verbaal geweld, zeg maar het geweld van de Nazi’s tot 1935. Waarschijnlijk kun je dan nog -zij het erg moeizaam en erg vervelend- van democratie spreken. Met de ervaring van het verleden weten we ook dat democratie na 1935 in Duitsland langzaam maar zeker naar de knoppen ging, omdat mensen in de hoek getrapt en uiteindelijk ‘vernichtet’ werden. Zelfs als ik nu zin heb om je Obersturmführer te noemen, beloof ik je bij deze heilig dat je van mij geen fysiek geweld -ik ben daar trouwens niet zo goed in- te duchten hebt, of het zou op zelfverdediging(als die mogelijkheid er tenminste nog is) moeten uitdraaien. Het meest verstandige nú is, om elkaar toch maar zoveel mogelijk te mijden…want we komen samen alsmaar geen stap verder! We kunnen dat natuurlijk schijnheilig debat noemen, volgens mij is het dat niet!

 55. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Lieg Ina, lieg Ina,
  Lieg, lieg, lieg,
  Lieg Ina, lieg Ina,
  Lieg, lieg, lieg,
  Lieg Ina, lieg Ina,
  Lieg, lieg, lieg.

  Melodie:
  http://www.youtube.com/watch?v=SVdoZNxtL8k

 56. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Hoe oud was je ook alweer Ruud?
  Zestig toch?

 57. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  joost tibosch sr 27-01-2010 10:39
  @Ruud,
  Als je elkaar voor Nazi uitmaakt (en dat doen we toch, hé Ruud?)

  Reactie:
  Leugen. Jij hebt mij voor nazi uitgemaakt, net zoals rest van het liegende zootje hier.

  Daarna heb ik de zaken omgekeerd.

  Citaat:
  …wordt het zaak om het Nazi-geweld beperkt te houden tot verbaal geweld, zeg maar het geweld van de Nazi’s tot 1935.

  Rectie:
  En nu dreig je als verbale nazi ook nog met geweld.

  Dat moet je niet bij mij proberen. Net als in het verbale geval sla ik keihard terug. En ik ga niet "eerlijk" wezen.

 58. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Hoe oud was jij Ina? Jaar of honderd, is ’t niet? En nooit anders geweest, toch?

 59. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Satuka
  Meten met twee maten. Het lukt de overheid maar niet om een puur rechtsstatelijke lijn vast te houden. Waarin de gelijkheden zonder beperking gelden. De overheid gaat zelfs nog verder en schetst een onrechtsstatelijke lijn.

  De christelijke Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft een toespraak gehouden ter ere van de vrijheid van godsdienst waarin hij waarden grandioos omkeert. Hij verdedigt de godsdienst en valt het atheisme aan.
  Het is mijn overtuiging dat wij steeds weer onszelf moeten scherpen in het besef dat vrijheid van godsdienst en levensovertuiging verbonden zijn met de principes van de democratische rechtsstaat, waarvan persoonlijke vrijheid doel en ijkpunt is. Wanneer we dat vergeten, ontstaat een voor de persoonlijke vrijheid destructief krachtenveld. De maatschappelijke discussie in Europa wordt – zeker na de terroristische aanvallen van 2001 – in hoge mate bepaald door vrees voor een fundamentalistische variant van de islam, hoewel die slechts door een miniem percentage van de in Europa levende moslims wordt gedeeld. Fundamentalisten die geen ruimte laten voor de ander hebben we gezien en zien we onder christenen, joden en moslims, en – in de 20ste eeuw in de verschijningsvormen van de leninistische en stalinistische staatsterreur – ook onder atheïsten. Wie zich dit realiseert en beseft dat in de gouden eeuwen van Andalusië, el-Andalus, naast moslims joden en christenen zoveel vrijheid genoten dat zich daar de meest betekenisvolle culturele, wijsgerige en wetenschappelijke interacties van de middeleeuwen plaatsvonden, zal niet willen meedoen met een onverdraagzame schuldtoewijzing aan ‘de islam’.
  http://www.raadvankerken.nl/?b=1008

  Hirsch Ballin ziet de gevangenis van religie als bevrijding. Hirsch Ballin ziet persoonlijke bevrijding, zeg: individualisering, ondergeschikt aan gemeenschapsdenken.

  Voor zijn betoog bouwend op het niet-historische en onjuiste cliche van een harmonieus Andalusië stelt Hirsch Ballin het atheïsme gelijk met religie. Alsof er een Atheïstische Bijbel en een centraal geleid atheïsme bestaat dat vergelijkbaar is met de monotheïstische godsdiensten. Zijn grote wegtoveractie dient om de uitwassen van de islam te legitimeren. Of nog preciezer gezegd om het uitblijven van een krachtig uitgevoerd integratiebeleid te legitimeren door oorzaken te ontkennen. Onder het mom gedeelde schuld is geen schuld duikt Hirsch Ballin weg voor de verantwoordelijkheid om de problemen van nu te benoemen en te (h)erkennen.

  Als voor de omgang met elkaar de waarheid een rechtsstatelijke waarheid is, dan ben ik tevreden. Al is het slechts voor de omgang met elkaar in het publieke domein. De metafysica laat ik wel achter mijn voordeur of kerkdeur om er het publieke debat niet mee te bezwaren en te bemoeilijken. Juridisch utilitairisme kan een basispakket van voorwaarden geven dat mensen genoegzaam verbindt. Zonder metafysica is het al moeilijk genoeg.

  Mij ontgaat waarom Hirsch Ballin het publieke debat onnodig wenst te belasten met zijn onwaarheid. Wat bezielt hem? Met het betoog van Hirsch Ballin is mijn vertrouwen in de politiek van de middenpartijen nog verder afgenomen. Hoewel ik niet dacht dat het nog verder kon dalen. Mij verbaast het gebrek aan politiek-filosofisch en historische diepte in zijn verhaal. Hoe kan een gestudeerd en belezen man als Hirsch Ballin zich zo mee laten slepen in onwaarheid?

  Dat Hirsch Ballin de seculieren graag een hak zet is bekend. Onbekend is hoe lang een van oorsprong seculiere partij als de PvdA de verkrachting van de waarheid door de christelijke politiek nog wenst te pikken. Ik hoop niet lang meer. De christelijke ideologie hield Hirsch Ballin beter buiten zijn functioneren als bewindspersoon. Ik vraag me serieus af of-ie misbruik van zijn ambt maakt.

 60. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Het aanhalen van het Andalusische voorbeeldis verbijsterend, aangezien het laat zien dat verlichting nooit vrij is van het gevaar van de islam: het kan op ieder moment toeslaan.

  De islam is per definitie en in de praktijk een vijfde colonne.

 61. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  =====De christelijke ideologie hield Hirsch Ballin beter buiten zijn functioneren als bewindspersoon. Ik vraag me serieus af of-ie misbruik van zijn ambt maakt.=====

  George, geen enkele politicus is er te vinden die GEEN misbruik maakt van zijn /haar positie!

  Bos doet dat ook. Hij heeft alles verloochend wat hij "beloofde" aan zijn kiezersvolk door te geilen op ZIJN eigen ministersschap, tijdens de Kabinetsformatie! Met voorbedachte rade nog wel.

  Ik vind hem slechter dan Ballin, want Ballin heeft nooit anders gepretendeerd dan dat hij het "Christenschap" als uitgangspunt van zijn/het leven ziet.

  Bos is, net als zijn voorganger KOK, een politicus die het "politieke vertrouwen van mensen" aan gort slaat!

  Groet, An.

 62. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Maria, omdat ik bij ongedierte Louter allang ben geband vraag ik even jouw forum, a.u.b.:

  ===== De ‘Vluchtstad Amsterdam’, waar aan bedreigde schrijvers en kunstenaars asiel wordt geboden, moet haar rust en veiligheid geven. Wij vinden het diep beschamend voor Nederland dat Ayaan zich gedwongen ziet het land te verlaten en daarmee opnieuw op de vlucht moet slaan.======= NRC 2006.

  Ina: Ayaan is een domme vrouw die haar intelligentie heeft vergooid met een foute strategie! Zij en alleen zij, zal daar leergeld voor moeten betalen en niet wij, de belastingbetaler die haar "veilgheid" zou moeten financieren!

  Wat krijgen we nu? Ook Wilders moet van zijn domheid leren: weg met de virtuele dreiging. De aansteller en sensatie-boy. Laat hij lekker ook naar Amerika gaan en met Hischi Ali gaan zitten jengelen!
  Wilders kan dan ook in de rechtse "denktank" gaan zitten als Hirschi Ali. Opfucken met de onruststokers.

  Bedankt Maria.

  An.

 63. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  We zijn het eens in ons goedaardig ongenoegen over de politieke klasse. Maar je vergelijkt twee uitingen die fundamenteel verschillend zijn. Hirsch Ballin praatte in Utrecht in zijn functie van minister, dus kabinetslid. Bos echter praatte tegen zijn kiezers als partijleider. In het laatste geval vertegenwoordigt hij niet het regeringsstandpunt. Daarom gaat Bos niet over de schreef en Hirsch Ballin wel.

  Zie over mijn ongenoegen van de politiek mijn reactie van 27-01-2010 15:57
  http://www.vkblog.nl/bericht/297355/Wilders_wil_Afshin_Ellian_als_deskundige#commentaar

  Uit je laatste reactie van 16:13 kan ik niet anders concluderen dan dat je de Nederlandse rechtsstaat opzij wenst te zetten. Dat lijkt me ongewenst. Pas op, anders word je zelf de onruststoker. Kunnen al je spullen in een rugzak?

 64. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  @An.
  =====Uit je laatste reactie van 16:13 kan ik niet anders concluderen dan dat je de Nederlandse rechtsstaat opzij wenst te zetten. Dat lijkt me ongewenst. Pas op, anders word je zelf de onruststoker. Kunnen al je spullen in een rugzak? =====

  Met `n beetje invoegtalent kun jij er ook nog bij, George!!

  :):) An.

 65. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  ======= Bos echter praatte tegen zijn kiezers als partijleider. In het laatste geval vertegenwoordigt hij niet het regeringsstandpunt. Daarom gaat Bos niet over de schreef en Hirsch Ballin wel.=====

  En waarin onderscheidt Bos zich in dit Kabinet van christenen? Hij weerlegt niets en wie zwijgt, stemt toe !

  Resumerend: Ballin is schaamteloos eerlijk, Bos is schaamteloos oneerlijk!

  An.

 66. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  Net als Hirsch Ballin is Wilders ook eerlijk. Moeten we deze hardliners daarom verkiezen boven Bos?

  Buiten kijf blijft dat Hirsch Ballin in zijn functie zijn christelijke ideologie onverdund en onvertaald naar buiten brengt. Dat-ie principes heeft bestrijd ik niet. Maar religieuze dogmatiek -verpakt als algemene waarheid- kan in de politiek naar mijn idee nooit dienen om diverse burgers te motiveren en te binden, kortom om sociale cohesie te vergroten.

  Ik ben geen fan van de huidige PvdA, integendeel en voel geen enkele behoefte om een goed woordje voor ze te doen. Ze hebben hun eigen principes verkocht -Irak, JSF, godslastering, AOW, neo-liberalisme- hebben het vertrouwen van de kiezer beschaamd door hun gezwalk en zijn nu in deplorabele en comateuze toestand beland.

  Voor mij is het verschil dat ik ondanks dat de sociaal-democratische traditie hoog inschat. Mits goed aangepakt, en met een nieuwe generatie leiders met ruggegraat aan het roer, zou de PvdA gerevitaliseerd kunnen worden.

  Dat gevoel en die verwachting mis ik volledig bij het CDA. Ik vind dat religie en politiek per definitie niet te combineren zijn omdat religie anderen uitsluit. Maar met waarborgen van zorgvuldigheid en wat vuistregels kan religieuze politiek in de praktische politiek meedraaien. Totdat iemand als Hirsch Ballin dat vergeet en weer door de bodem zakt en even het ware gezicht van christelijke politiek laat zien. Dan gruwel ik van de onwaarheid die ik aanschouw.

 67. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  ====== George Knight 27-01-2010 18:13
  @An
  ====Net als Hirsch Ballin is Wilders ook eerlijk. Moeten we deze hardliners daarom verkiezen boven Bos?=====

  Nee, relatief zijn zij alle drie oneerlijk;

  1 – Bos, vertelde niet wat hem echt bezig hield: zijn hang naar ministerschap, waarvoor hij alles opgaf aan principes en algemeen belang.

  2 – Wilders, zegt niet wat hij echt wil gaan doen met de islamieten als hij b.v een partij zou worden met de meerderheid in de Kamer.

  3 – Hirsh Ballin, vertelt niet dat hij graag een Bijbel als wetboek zou invoeren, gezien zijn uitspraak over niet-gelovigen.

  Alle drie zijn ontluisterend dubbel, voor het vertrouwen van burgers in "De Politiek".

  An.

 68. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  Alle drie de politici opereren binnen de rechtskaders van onze democratische orde. Wilders is als enige eerlijk en open over zijn programma. Jij extrapoleert zijn programma naar de toekomst, maar da’s doem- of wensdenken. Je voorbeeld is theoretisch omdat er in de moderne politieke geschiedenis nooit een partij is die de meerderheid krijgt. Peilingen van nu geven aan dat er ten minste drie partijen nodig zijn voor een meerderheid. De PVV zal hooguit 15% van de stemmen halen.

  Het CDA zegt in haar beginselprogramma:
  artikel 1.
  Het CDA aanvaardt het Bijbels getuigenis van Gods beloften, daden en geboden als van beslissende betekenis voor mens, maatschappij en overheid. Het richt zich daarnaar met de intentie steeds te zoeken naar de betekenis van het Evangelie voor het politieke handelen.

  artikel 2
  In antwoord op de oproep van de Bijbel krijgt de politieke overtuiging van het CDA gestalte. De voortdurende toetsing aan de Bijbel is het kenmerk van die politieke overtuiging. Die politieke overtuiging is het samenbindend element waarop een ieder in het CDA aanspreekbaar is. Dit Program van Uitgangspunten geeft uitdrukking aan deze politieke overtuiging.

  http://www.rug.nl/dnpp/politiekepartijen/cda/beginselprogrammas/1993begi.pdf

  Het is duidelijk waarvoor het CDA staat. Dat mag en is goed. Maar onduidelijk voor mij blijft waarom een bewindspersoon in het uitoefenen van zijn functie onverkort uitgaat van dit partijprogramma. Dat is mijn probleem met de uitspraken van Hirsch Ballin.

 69. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  =====Alle drie de politici opereren binnen de rechtskaders van onze democratische orde. Wilders is als enige eerlijk en open over zijn programma. Jij extrapoleert zijn programma naar de toekomst, maar da’s doem- of wensdenken. Je voorbeeld is theoretisch omdat er in de moderne politieke geschiedenis nooit een partij is die de meerderheid krijgt. Peilingen van nu geven aan dat er ten minste drie partijen nodig zijn voor een meerderheid. De PVV zal hooguit 15% van de stemmen halen.=====

  Als Wilders zo eerlijk is, waarom staat hij dan nu voor de rechter? Een eerlijk mens heeft geen twee petten op!

  Hirsch Ballin wenst een verchristelijking van de politiek! Heeft dus ook twee petten op!

  Bos heeft tien petten op en zwabbert wat tussen de partijen door, al draaiend met zijn kont!

  Ja, George, de Bijbel is het voor Balkenende en Ballin. Gezien hun buitenlandse politiek ( Verhagen, CDA) is de Bijbel een giftig boek, oorlogen en grondstoffen jatten. Ook de VS is op de Bijbel gebaseerd:
  moord en stelen; moraalloos land.

  An.

 70. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  Als Wilders zo eerlijk is, waarom staat hij dan nu voor de rechter? Een eerlijk mens heeft geen twee petten op!

  Het feit dat iemand door de staat voor de rechter wordt gesleept maakt hem nog niet veroordeeld. Zeker niet als het OM de mogelijkheid van vrijspraak expliciet open houdt. Dat zou betekenen dat een verdachte per definitie niet eerlijk kan zijn. Je zult toegeven dat dat overduidelijke onzin is.

  Het noemen van de in mijn ogen onzinnige en on-historische toespraak van Hirsch Ballin was een experiment om de receptie te meten. Als Hirsch Ballin een islamitische politicus was geweest die zich beriep op de koran en Allah en ik had hem even fel aangevallen als ik nu met zijn christelijke kloon had gedaan, dan stel ik me voor hoeveel negatieve reacties mijn deel waren geworden. Nu kwam er geen enkele negatieve reactie. Kortom, het kleine experiment toont aan dat christelijke politiek vogelvrij is en islamitische politiek en islamitische politici extra worden beschermd.

  Wat onverlet laat dat ik m’n aanval op de christelijke Hirsch Ballin uit de grond van mijn hart meende. Ik heb me erg gestoord aan zijn simplisme en wat ik inschat als misbruik -of neutraler gezegd: oprekken- van zijn ambt.

 71. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  ==== Het feit dat iemand door de staat voor de rechter wordt gesleept maakt hem nog niet veroordeeld. Zeker niet als het OM de mogelijkheid van vrijspraak expliciet open houdt.======

  Dat neemt toch zijn uitspraken niet weg? Of ben je die vergeten?

  ===== Mihai Martoiu Ticu 26-01-2010 20:04
  Ik ben nieuwsgierig naar de bewijzen van Wilders. Als we naar de uitspraken in de dagvaarding kijken moet hij aantonen dat er geen verschil is tussen Koran en Mein Kampf, maar dat de Koran op relevante wijze van de Bijbel verschilt en dat de moslims in Nederland zullen handelen aan de hand van die radicale gedeelten. Hij moet aantonen dat de moslims oorlog voeren tegen het Westen, dat ze het Westen willen onderwerpen en vernietigen, dat de moslims een gevaar zijn voor de rest van de bevolking. Dat moslims Nederland in Nederabie als provincie van de Islamitische superstaat Eurabie willen veranderen. Dat ze criminelen en leugenaars zijn. Dat ze een tactiek van penetratie, propaganda, bekering en demografische verandering voeren, als onderdeel van een derde islamitische invasiepoging. Dat de demografische samenstelling van Nederland het grootste probleem is en "wat zich hier voortplant".=====

  Daar komt het wel op neer George!

  Groet, An.

 72. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  De rechters toetsen nu de uitspraken van Wilders. Het is goed gebruik om iemand niet op voorhand te veroordelen.

  Kun je het ook in je eigen woorden zeggen? En waarom spring je altijd terug in een discussie? Ook nog eens naar een stuk met een ongelukkige vergelijking met de Bijbel die de boel nodeloos compliceert. Waarom dan niet Das Kapital met Mein Kampf vergeleken, of met al die andere heilige boeken van die suffe religies. Je lijkt op de beer die aan het dansen gaat op een gloeiende plaat. Het is alleen geen dansen.

  Wat me verbaast is dat mensen die onderschrijven dat ze seculier zijn en toegeven niets met religie te hebben, dit -en het gelijkheidsbeginsel en de scheiding van kerk en staat- vergeten als de islam en moslims in het spel komen. Ik begrijp dat mechanisme niet. Hoe opportunistisch en selectief kan iemand zijn en hoe serieus kan iemand de eigen uitgangspunten nemen zonder zichzelf te verliezen?

 73. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  =====Waarom dan niet Das Kapital met Mein Kampf vergeleken, of met al die andere heilige boeken van die suffe religies. Je lijkt op de beer die aan het dansen gaat op een gloeiende plaat. Het is alleen geen dansen.=====

  Omdat Mein Kampf over economie en politiek gaat en de Bijbel en de Koran over religie. Overigens, wist je dat de Koran voor meer dan 70% is gebaseerd op de letterlijke tekst uit het Oude Testament. De Joodse Bijbel dus?? Hahaha!!!!! Nee, dàt weten alleen mensen die iets verder kijken dan hun neus lang is! Hoe denk je dat de namen van personen in de Koran anders zijn verschenen in dezelfde vorm als de Bijbel?? Maria, Jozef, Gabriël, Lucifer, Johannes, Matheus, Paulus, Judas???? Allemaal dezelfde namen in de Koran.

  ======Wat me verbaast is dat mensen die onderschrijven dat ze seculier zijn en toegeven niets met religie te hebben, dit -en het gelijkheidsbeginsel en de scheiding van kerk en staat- vergeten als de islam en moslims in het spel komen. Ik begrijp dat mechanisme niet.=====

  Hier in Nederland en andere westerse landen zijn de wetten nog steeds seculier, George. Daarom heb ik geen hoofdpijn van de Islam. In die landen moet het volk zèlf de ontwikkeling in handen nemen.

  An.

 74. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  Je mist de crux, An. De koran gaat verder dan zingeving of de opsomming van rituelen. De koran schetst een kader voor het functioneren van aanhangers en de maatschappij en is daardoor wel degelijk op te vatten als een politiek boek. Het plaatst een religie in de wereld en perkt het naar alle kanten af.

  Laat een moslim niet horen dat hun heilig boek ontleend is aan een eerder boek van de concurrent. Alsof de spelregels van Risk ontleend zijn aan Monopoly. Want hoe kan het dan de profeet ingeblazen zijn? De ontlening waarop je terecht doelt geeft aan waarom de gevestigde islam wetenschappelijk koranonderzoek blokkeert.

  Het gaat me niet om seculiere wetten. Het gaat me om de dubbelzinnigheid in de opstelling van mensen die beweren seculier te zijn maar bewust of onbewust voor de islam een uitzondering te maken. Welk mechanisme is dat? Ik voel evenmin hoofdpijn bij die paar honderdduizend belijdende moslims in Nederland die ook nog eens hun eigen verschillende weg gaan. Ik maak me zorgen om alle half-intellectuele autochtonen die vanwege gebrekkig inzicht en schuldgevoel onze rechtsstaat en het gelijkheidsbeginsel bij het grof vuil zetten. Inclusief de moslims voor wie ze menen op te komen.

 75. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  ======= De koran schetst een kader voor het functioneren van aanhangers en de maatschappij en is daardoor wel degelijk op te vatten als een politiek boek. Het plaatst een religie in de wereld en perkt het naar alle kanten af.=====.

  Net als de Bijbel George. Dàt is de essentie van deze twee gelijkende religies.

  ===== Laat een moslim niet horen dat hun heilig boek ontleend is aan een eerder boek van de concurrent. Alsof de spelregels van Risk ontleend zijn aan Monopoly. Want hoe kan het dan de profeet ingeblazen zijn? De ontlening waarop je terecht doelt geeft aan waarom de gevestigde islam wetenschappelijk koranonderzoek blokkeert.=====

  Ik heb met veel moslims hierover gesproken. Zij weten dit en verklaren dat Mohammed dezelfde boodschap kreeg als de Joden, maar mèt aanvullingen.

  De islamieten zeggen dat er èèn God is! De "scheiding" is politiek, zoals Luther en Calvijn!? Je weet toch hoe dat gaat binnen religies? Of niet?

  An.

 76. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  Je bent soms lastig te volgen. Eerst zeg je dat bijbel en koran over religie gaan. Dan zeg ik dat de koran een politieke ambitie heeft en dan zeg je vervolgens dat dat voor de bijbel ook geldt. Kunt u het nog volgen?

  Wat de moslims zeggen die je spreekt is interessant maar niet doorslaggevend. Zoals het niet doorslaggevend is wat mijn katholieke groenteboer of schaakvriend zeggen. Het zijn de kardinaal en de paus die er toe doen. Zo is het met de islam ook.

  Da’s een oude discussie of de god van de joden dezelfde is als de god van de christenen of de moslims. Maar eerlijk gezegd word ik meer geboeid door de God van Nederland van Nescio. Ik heb het onderhand gehad met die alles annexerende religies en hun claim op mijn toegevendheid en de openbare ruimte. Het is hoogste tijd voor het verstand.
  http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article745050.ece/Het_Amsterdam_van_Nescio

 77. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  ======= George Knight 29-01-2010 12:25
  @An
  Je bent soms lastig te volgen. Eerst zeg je dat bijbel en koran over religie gaan. Dan zeg ik dat de koran een politieke ambitie heeft en dan zeg je vervolgens dat dat voor de bijbel ook geldt. Kunt u het nog volgen?======

  De "afscheidingen en scheidingen" binnen de religies is politiek zei ik. Tja, men gebruikt alom de religie als politiek, dat weten we. De oorsprong van beide boeken is religieus.

  Voor "verstand" is het altijd de "hoogste tijd", George.

  An.

Leave a ReplyMeest recente berichten