Wetenschap Kunst Politiek

Herman van Gunsteren over de multiculturele samenleving: Vertrouwen in democratie

52 comments

De Leidse emeritus rechtsfilosofie Herman van Gunsteren staat vandaag op de opiniepagina met een interessant artikel over de PVV.
 
Eerder heb ik al over de bijdrage van Kinneging en van Van Gunsteren in de martelkwestie geblogged (Leidse hoogleraren over het marteldilemma: Kinneging, Mertens, Van Gunsteren)
Vandaag hier citaten uit Van Gunsterens interessant boek Vertrouwen in democratie, waar hij tegen een identiteitspolitiek en voor diversiteit in plaats van monocultuur.
 
Als men in de democratie tot hoogwaardige oordelen en besluiten wil komen, zijn volgens hem een aantal randvoorwaarden vereist, waaronder diversiteit.
 
Toch zegt ook hij dat een multiculturele samenleving tot problemen kan leiden, namelijk dan, als er geen uitwisseling van informatie tussen onafhankelijke individuen plaats vindt. Als groepen in de multiculturele samenleving hun gang gaan zonder confrontatie en uitwisseling met anderen kan de democratie niet werken. Intelligente zelforganisatie – en de democratie kan in het beste geval een intelligente zelforganisatie zijn – stagneert zonder voldoende diversiteit, maar ook zonder voldoende uitwisseling.
 
Van Gunsteren pleit voor diversiteit en ervoor “de boel bij elkaar te houden”- hij gebruikt de formulering van de Amsterdamse burgemeester Cohen (die door Ellian tot “de Grote Ayatollah” werd benoemd, die maar beter naar Teheran kan vertrekken). “De boel bij elkaar houden” vertaalt Van Gunsteren met: “rechtvaardig vorm te geven aan lotsverbondenheid” (p. 129)
 
Van Gunsteren schrijft over de praktische maatregelen waarmee burgerschap wordt gecreëerd:
 
“De mix van mechanismen waardoor burgerschap verzekerd wordt kan per regiem verschillen en mettertijd veranderen. Recent worden in Nederland in een viertal kwesties van burgerschap de accenten anders gelegd:

 1. Waar mag de eigen versie van het goede leven gestalte worden gegeven: onzichtbaar achter de voordeur of erkend in de publieke ruimte?
 2. Is er ruimte voor multiculturaliteit of dient iedere burger zich in de Nederlandse cultuur in te voegen
 3. Waar wordt burgerschap geleerd: in de praktijk, door te doen, of via cursussen en examens?
 4. Geldt loyaliteit van burgers jegens allen, of alleen jegens gelijkgezinden van goede wil?

 
In alle vier kwesties is recent het accent naar het laatstgenoemde alternatief verschoven, d.w.z. naar identiteitspolitiek, assimilatie, inburgering en gelijkgezindheid. De vraag is of hiermee gepaard gaande nieuwe mix van regels en instituties van burgerschap voldoende diversiteit produceert.” (p.132f.)
 
De huidige regering voert in vergaande overeenstemming met de eisen van Ellian/Cliteur een beleid om het Nederlands burgerschap te bevorderen. Daarmee, zo Van Gunsteren “ doet zij in feite mee aan een identiteitspolitiek die met de neutraliteit van de staat op gespannen voet staat. Burgerschap behelst in deze opvatting meer dan je aan de wet houden en de taal spreken. Het vraagt ook vertrouwdheid met en je invoegen in de Nederlandse cultuur. Wat die cultuur is wordt bepaald in cursussen en examens, alsmede in voorbeeldig gedrag van machthebbers die demonstreren hoe het in Nederland hoort. Burger zijn in deze visie verplicht zich normaal te gedragen. Wie afwijkt doet eigenlijk niet goed mee. Hij is een voorwerp van zorg en aandacht. Zeker nu in de veiligheidsstaat risicoburgers- dat zijn mensen die volgens de experts een gevaar vormen- verdacht zijn.
 
Vanuit de principes van zelforganisatie bezien betekent dit intomen van diversiteit een ernstig verlies van zelforganiserend vermogen van de democratie.” (p.139)
 
“De huidige nadruk op Nederlands burgerschap, op burgerzin en op assimilatie in de Nederlandse cultuur, leidt echter al gauw tot een disciplinering in braafheid waardoor het genereren van de voor zelforganisatie onmisbare diversiteit stagneert. “(p. 141)
 
“De nadruk op wat burgers bindt, op ‘elkaar vasthouden’, heeft een schaduwkant. De mensen van kwade wil, de afwijkenden en onverschilligen worden eigenlijk buiten de kring van burgers geplaatst. Zij zijn misschien wel burgers, maar geen goede, bruikbare burgers. Zij missen burgerzin. Ze beantwoorden niet  aan het plaatje van de gewone, fatsoenlijke burger.
Een alternatief voor deze eindplaatjes-benadering van het kabinet Balkenende [en van de Burkianen,M.T]  is een meer processuele en conflictuele visie op burgerschap als kernelement van vreedzame zelforganisatie. Die ziet vertrouwen als een bijproduct van de mogelijkheid om gezond te wantrouwen. Medeburgers hoeven niet allen het beste met elkaar voor te hebben. Het is voldoende dat ze zich in het maatschappelijke verkeer niet als vijanden gedragen, maar bereid zijn als tegenstanders binnen een geregeld speelveld conflicten uit te vechten.” (p.143)
 
 

Tags: , , , , ,

52 Responses to “Herman van Gunsteren over de multiculturele samenleving: Vertrouwen in democratie”

 1. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Citaat:
  “De nadruk op wat burgers bindt, op ‘elkaar vasthouden’, heeft een schaduwkant.

  Reactie:
  Precies. Daarom wat datgene dat de moslims zo sterk bindt, hun culturele landsachtergrond en de islam, ook tegengewerkt en zo mogelijk verboden worden. Geen bindende hoofddoeken, geen bindende moskeeen, en geen bindende eigen taal en cultuur.

  Laat die moslims maar eens net zo lekker ontbinden als wij dat zijn, moeten volgens Herman van Ginsteren.

  Dus ook stoppen met die bindende vakanties,die bindende schotels, die bindende namen, dat biondende stemmen …

  Over gevaren voor de democratie gesproken: de kleur- en etnie-gebonden stem is het grooste en dodelijkste gevaar voor de democratie, en is in Nederland al diep doorgedrongen:

 2. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Je maakt een kleine denkfout beste vriend.

  het gaat niet om het verbieden van iets.

 3. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Nee, het gaat om het teveel aan binding: “De nadruk op wat burgers bindt, op ‘elkaar vasthouden’, heeft een schaduwkant."

  Wat zo sterk geldt voor de moslims.

  Eén samengebonden kluit achterlijkheid.

  Als er één in Amerika 14 mensen doodschiet, is er, op miraculeuze wijze verbonden, iemand op het weblog die dat goedpraat.

 4. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Klopt en elke gedegen analyse zal zowel zon- alsook schaduwzijden belichten.

  De zonnezijde is de creativiteit van de diversiteit, die de democratie nodig heeft.

 5. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Er is geen enkel bewijs van de creativiteit veroorzaakt door diversiteit.

  In ieder geval dit soort diversiteit, want daarvoor geldt het omgekeerde.

  Het mengen van vla met stront is zeer divers, maar levert geen lekker gerecht op.

  Het mengen van Turken/Marokkanen met Nederlanders levert geen Silicon Valley op, maar Kanaleneiland en de Schilderswijk.

 6. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "Er is geen enkel bewijs van de creativiteit veroorzaakt door diversiteit."

  Jawel. Uitvoeriger hierover in het boek van Van Gunsteren. Zie ook het onderzoek van Richard Florida
  http://www.vkblog.nl/bericht/158468/Ruud_Lubbers%2C_Richard_Florida_en_de_maatschappelijke_diversiteit

 7. ron rozen schreef:

  Avatar van ron rozen
  Verplicht lief zijn tegen elkaar.

 8. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ron, dat is niet wat Van Gunsteren betoogt, lees hem ook op de opiniepagina.

 9. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Maria Trepp 21-11-2009 10:47

  Die link bevat alleen maar prietpraat.

  Tot nu heb ik bij ieder zulke claim alleen maar prietpraat gezien, type: "Er bestaat een goede god, als je er maar in gelooft."

  Ik vroeg om bewijs. Iets uit de werkelijkheid.

 10. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @ron,
  Van Gunsteren betoogt in het artikel, afgekort, dat de gevestigde politieke partijen leugenachtige propaganda bedrijven.

  Maria’s betoog heeft daar weinig mee te maken.

  Net zo min als Ina’s betoog met de Integratienota.

  In beide gevallen zijn het de producten als een LEGO model dat door een autistisch kind uit elkaar is gehaald, en vervolgens op geheel eigen wijze weer in elkaar gezet.

  Met verlies van talloze onderdelen en de toevoeging van vele niet-passende eigen.

  Overigens: dat kan je creativiteit noemen, maar het is wel een soort creativiteit dat monsters oplevert.

 11. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  @ Maria,
  Over van Gunsteren: "Toch zegt ook hij dat een multiculturele samenleving tot problemen kan leiden, namelijk dan, als er geen uitwisseling van informatie tussen onafhankelijke individuen plaats vindt."

  Dat wordt een probleem in Nederland. Geert Wilders (PVV) heeft geen vertrouwen in de democratie.
  Daarom heeft hij ook een beweging opgericht die niet democratisch is. Maar liefst 2 miljoen mensen lijken hem in deze coup te gaan steunen.

  Er vindt in de beweging PVV geen enkele uitwisseling plaats tussen onafhankelijke individuen omdat dit niet toegestaan wordt door de Grote Leider die het als enige voor het zeggen heeft.

  Als Wilders het voor het zeggen krijgt als MP, is het over met de democratie in Nederland.

  Ik hoop maar dat Vrij Nederland het bij het goede eind heeft, met zijn dossier deze week over het Einde van het Conservatisme.

 12. ron rozen schreef:

  Avatar van ron rozen
  @Ruud
  Laten we Maria het land uitzetten, doe je mee? Zouden ze haar nog terugwillen in Belgie?

 13. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Paul Delfgaauw 21-11-2009 11:14
  …Geert Wilders (PVV) heeft geen vertrouwen in de democratie.
  Daarom heeft hij ook een beweging opgericht die niet democratisch is. Maar liefst 2 miljoen mensen lijken hem in deze coup te gaan steunen.

  Reactie:
  De gevestigde politieke partijen hebben geen vertrouwen in de dmeocratie. Daarom hebben ze dertig jaar lang geweigerd te doen wat het volk wil: beperking van de immigratie en "gedwongen" integratie van de allochtonen.

  Nu het volk het middel van de democratie aangrijpt om dit te corrigeren, spreken de gevstigede politiek partijen over het opheffen van de democratie, onder het mom dat democratie staatsgevaarlijk is.

  En dat klopt eigenlijk ook, want de ware regeringsvorm is natuurlijk aristocratie, zoals het voorbeeld van God al aangeeft: we worden geregeerd door een welmenend en almachtig opperwezen. En de gevestige politieke partijen en de top van de maatschappij en gelovigen als Paul Delfgaauw weten het beter dan het volk.

 14. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @ron,
  Maria gaat vanzelf wel. Of naar haar familie in de diaspora, of als papierneukster in een internationale organisatie, of iets dergelijks.

  Geld genoeg voor dit soort lui, want dat wordt gewoon gestolen van de werkenden.

  Die vanwege de economische neergang ook twee jaar langer moeten gaan werken, om Maria en haar soortgenoten van hun natje en hun droogje te voorzien, en ook anderszins te gerieven met leuke auto’s en appartementen met uitzicht op een park.

  À la Eveline Herfkens:

 15. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  Dacht ik een reactie te lezen op het opinieartikel van van Gunsteren, kom ik weer bedrogen uit.

  Maria leest on weer eens niet uit eigen werk voor.

 16. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Peter,
  Bij Ina ook al. Lees het hoofdredactioneel commentaar in de Volkskrant vandaag maar, en vergelijk het met de interpretatie van Ina. Het lijkt wel of het over twee verschillende stukken gaat.

 17. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Ruud.

  ======= Ik vroeg om bewijs. Iets uit de werkelijkheid =======

  Een en het bewijs is dat in Amsterdam bijna 200 culturen vredig met elkaar leven. En: in geheel Nederland enkele miljoenen "buitenlanders" het hier prima naar hun zin hebben. Zij ook genieten van het democratisch recht van een Nederlands paspoort! Bewijzen te over dus!!

  An.

 18. Ruud Zweistra schreef:
 19. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  Tijdens een spreekbeurt in Haarlem op dinsdagavond nam Femke Halsema "openlijk afstand van de kwalificatie extreemrechts die haar D66 collega Alexander Pechtold onlangs plakte op PVV-voorman Geert Wilders."(citaat HD).

  Kijk dat zijn interessante berichten. Zoals ook de stellingen van van Gunsteren in zijn opinie-artikel en het politieke profiel dat Evelien Tonkens van de PPV maakte.
  Weg van de door extreem-links aangeprate hysterie over de bedreiging van de rechtssttaat en de nakende holocaust voor moslims.

  Komt Nederland weer in balans?

 20. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Louter.

  Komt Nederland weer in balans? Ja hoor, zodra Wilders van het toneel is verdwenen!!

  Aninjouwban.

 21. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Peter Louter 21-11-2009 12:10
  …Komt Nederland weer in balans?

  Reactie:
  Zodra de extreem-Linksistische Leugenaars van het toneel zijn verdwenen.

 22. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  Ruud schrijft:
  En de gevestigde politieke partijen en de top van de maatschappij en gelovigen als Paul Delfgaauw weten het beter dan het volk.

  En Ruud weet het weer beter dan ik.

  Zo komen we aardig in balans.

 23. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  Delfgaauw, =Als Wilders het voor het zeggen krijgt als MP, is het over met de democratie in Nederland=

  Wat roepen is wel erg gemakkelijk. Leg nou maar eens uit waar van Gunsteren fout zit in zijn VK-opinie-artikel. Maar zo te zien heb je het nog helemaal niet gelezen. Of is er een andere reden waarom er geen verstandig woord meer uit je komt?
  Neem de tijd, maak er een blogje van, dan kom ik graag op bezoek om je duidelijk te maken dat je niet bang hoeft te zijn voor monsters onder je bed.

 24. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Paul

  Zolang "de monsters" in Edam/Volendam blijven, zitten ze niet onder je bed! Dat klopt dus wèl!!

  Gr. An.

 25. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Peter,
  Maria roept wat, Paul roept wat, de hele extreem-linksistische politieke en intellectuele elite roept wat…

  En zo is Nederland al dertig jaar uit balans.

 26. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  @ An,
  De monsters vind ik inderdaad niet onder mijn bed, maar vooral hier. Ze zijn onschadelijk, slechts virtueel, nullen en enen.
  Dag!

 27. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Je kijkt op de verkeerde plek, Paul. De monsters zitten je hoofd. Onder aanvoering van het supermonster God/Allah/Jahweh.

  En jij denkt dat ze echt zijn.

  Kijk maar op11:14.

  Dag Paul – dag monsters.

 28. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Ruud.14:20

  BEWIJS HET!!!

  An.

 29. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  @Ruud, Delfgaauw draait de zaak om, van de in zijn hoofd levende monsters, geeft hij ons de schuld.

  Heb je deze gezien: Abu Zayd, de lieveling van Trepp in de NRC:
  "Mensen leren niet hoe, maar wat ze moeten denken. Dat is een fundamenteel probleem in de Arabische wereld."

  Wat denk je, heeft hij last van de Arabische griep? Is hij door iemand met dat virus besmet?

 30. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Paul ik geef je helemaal gelijk. Maar de PVV is niet geheel Nederland , en ik vind dat Van Gunsteren terecht vertrouwen heeft in de democratie.
  Toegegeven, als Wilders MP wordt… wat dan…
  @Peter je kent toch mijn manier van bloggen. Ik geef altijd context uit boeken en artikelen van een persoon die in de schijnwerper staat; voor een ietsje bredere discussie.
  Dat jou mijn manier van bloggen tegenstaat dat geloof ik graag. Toch moet je met mij leven- tenslotte hoef je hier niet te komen.
  Wat het label “extreem-rechts” betreft zo is het belangrijk om te weten hoe men dit definieert.
  Het label op zich is oninteressant; interessant is de redenatie waarom men dit woord gebruikt.
  Ik zelf heb een redelijk gedifferentieerd blog hierover geschreven (vind ik), bijna twee jaar geleden overigens:
  http://www.vkblog.nl/bericht/178065/Wilders%2C_neoconservatief_of_extreem-rechts%3F

  Abu Zayd in de krant?? Daar volgt straks ook nog een blog. Ik ben nog niet verder gekomen dan de opiniepagina in de Volkskrant, daarna de hele dag in de duinen en aan zee geweest.

  Overigens herinner ik me dat jij peter op een van mijn Abu Zayd blogs best tevreden met hem was…

 31. Ruud Zweistra schreef:
 32. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Vanaf nu Zweistra, nieuwe regel op mijn blog: je mag hooguit een keer per blog linken naar je idiote model, niet vaker.
  Ik laat het nu staan, maar in de toekomst haal ik de links weg als er meer dan een per blog worden geplaatst.

 33. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Gunst , Maria, je denkt toch niet dat ik me daar ook maar iets van zal aantrekken,hè. De kerkelijke censuur is iets dat ten stelligste bestreden moet worden.

  Wat is trouwens de pagerank en/of de traffic rank van je website?

  O, ik zie het al: PR 2. Dat lullige websiteje van mij haalt PR 4 (schaal 10, logaritmisch).

  PR 5 is van de minder populaire weekbladen. PR 2 is van de particulier.

  En het is zeer verheugend je zo opgewonden te zien. Neem nog een glaasje (wij)water.

 34. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée
  Maar waarom draagt ons tijdsgewricht nou een dergelijk karakter – dat is de grote vraag. Zegt van Gunsteren daar ook wat over? (Toch niet puur ontworpen en opgelegd door 4 kabinetten Balkenende?)

 35. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Nou ik heb niet de hele Van Gunsteren in mijn kop lieve meid.
  Mijn mening: de onderklasse en ondere middenklasse is veel zelfbewuster geworden. Als gevolg van… democratie… dus een beetje wat Plato zei.
  Toch blijf ik, anders dan Plato, een voorstander van democratie. Democratie is kwetsbaar maar we hebben niets beters. Vooralsnog zie ik geen reden tot vertwijfeling.

 36. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée
  Dus op de vraag waar ‘identiteitspolitiek, assimilatie, inburgering en gelijkgezindheid’ een uiting van zijn, zou jij antwoorden dat het een anti-reactie van de gevestigde orde is op het toegenomen zelfbewustzijn van de onderklasse?

 37. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Nee andersom: de zelfbewuste onder-/ ondere middenklasse vraagt dit.

  Maar ten dele vraagt ook een multiculturele samenleving zelf om meer structuur en regie.

 38. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée
  Oh, toch! De realiteit is wrsl. dat de verschillen krachten complex in elkaar grijpen en deel bespelen & bespeeld worden.

  De nadruk ligt de laatste tijd wel erg op willen beheersen, ipv kaders aangeven.

  Het woord ‘regie’ kan ik bijna niet meer hóren… Wat zeiden we ook alweer vroeger in plaats daarvan?

 39. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  ======= men leert niet hoe, maar wat men moet denken ======Net als hier. Alles en alles wordt bij ons geassocieerd met geld en roem. Al het "onrendabele" (Marcel van Dam), wordt naar de mesthoop verwezen. Slachtoffers van overheden zijn "daders" geworden (Marcel van Dam).

  Wij dragen geen boerka`s maar borden voor onze koppen; kun je niks door zien. Is veel erger.

  An.

 40. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Joke, ja absoluut, zie ook het gekke plan van de onderwijsraad, over het uren schrijven van leraren.
  regie= management=bestuur….

  Je heb gelijk het is een aanstellerig woord.

  An, ik ben erg benieuwd naar het boek van Van Dam. Zal het zo spoedig mogelijk kopen en evl erover bloggen ( als ik iets erin vind dat hij niet ZELF in zijn eigne columns al heeft geschreven….

 41. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Wat kan die Louter alweer liegen als een varken, nu over Halsema.

 42. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée
  Maria, a.s. zaterdagochtend is Marcel van Dam in Leiden om in debat te gaan over zijn boek.

 43. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  Wij dragen geen boerka`s maar borden voor onze koppen; kun je niks door zien. Is veel erger.

  An.

  :-))))

  !

 44. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Joke, super, ik zal er zijn- zo mijn hond dat toestaat.

  Paul, ook iets voor jou!!

  Borden dragen de boerkadrager’s OOK voor hun koppen, ze zijn best eenzijdig.

 45. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai Martoiu Ticu 21-11-2009 22:27
  Wat kan die Louter alweer liegen als een varken, nu over Halsema.

  Reactie:
  Koekkoek, koekkoek!

 46. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  Ik kan je het artikel in HD mailen en je zult met je eigen ogen lezen dat Louter alweer zwaar heeft gelogen.

 47. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Van Gunsteren zegt in het artikel op VK-opinie:
  Met de harde aanpak die de PVV voorstaat, kan men het oneens zijn en de kwetsende taal waarin die soms wordt gepresenteerd, moge men verafschuwen, maar dit is geen reden de partij te verbieden. Dat zou alleen anders zijn als de PVV, zoals vroegere rechtse partijen wel deden, geweld en intimidatie op straat zou goedkeuren of uitlokken. Daarvan is geen sprake.

  Hoe krijgt Maria het voor elkaar om een stukje te maken over Van Gunsteren, te wijzen op z’n artikel in VK-Opinie maar toch niet te verwijzen naar bovenstaande sleutelpassage? Het lijkt alsof je een portret schetst van Donald Duck maar nalaat te vertellen dat-ie eend is.

  De afgelopen weken leek het hele land in rep en roer door Van Donselaar, Edwin Ergo Bakker van Clingendael, Alexander Racist Pechtold, Herman van Veen en allerlei opinie-makers die zich voegden in het koor van anti-Wilders meningen.
  http://nieuws.marokko.nl/index.php?nav=nieuws&nid=13972

  Eindelijk spreekt dan Van Gunsteren en …. de essentie van zijn woorden wordt overgeslagen door een blogster die altijd suggereert zo in de waarheid geinteresseerd te zijn. Het zal wel. De verschijning van het nieuwe boek van Nabokov lijkt er met een klap een stuk actueler op. Uit kwestie van relativiteit.

  Ik vind in redelijkheid dat zogenaamde burgerjournalisten die zichzelf serieus nemen ook een plicht hebben om een minimum aan journalistieke en ethische normen na te streven. Als een uitspraak niet past dan kan men die verzwijgen, ombuigen of in een context plaatsen. Dat laatste lijkt me voor ons allen het meest gewenst. Want we willen toch de wereld verklaren en begrijpen?

  Laten we met elkaar proberen om dan ten minste een zweem van redelijkheid na te streven. Anders neemt de irrelevantie het volledig over. Op naar een nieuwe geloofwaardigheid van onszelf. Hier op het VK-blog. Zou het kunnen?

 48. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Het debat over Van Gunsterens opiniebijdrage vindt elders plaats, namelijk op de opiniepagina.

  Ik heb hier op mijn pagina nog een verdere context over VG en de democratie verstrekt.

  De kwestie van verbaal geweld is ingewikkeld, en ik ben het niet helemaal met Van Gunsteren eens.

  De deportatie-dreiging bijvoorbeeld.
  Er is heel wat voor te zeggen om dit als "verbaal geweld" op te vatten.

  Maar goed, het kan nog erger, en er zijn rechts-extremen die veel duidelijker met geweld dreigen.

  Wilders gaat ver maar is ook strateeg.
  Maar ik geef Van Gunsteren gelijk dat tot dusver de democratie niet in gevaar is, en dat men niet ten onrechte paniek moet ensceneren.
  Paniek zaaien, dat laten we beter over aan rechts…

 49. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Als jij redeneert zoals je redeneert dan moet je communisten -ze bestaan nog steeds in Nederland- ook verwijten dat ze dreigen met geweld. Met de klassenstrijd, de revolutie en uiteindelijk de dictatuur van het proletariaat. Een groter spookverhaal en een lichtere soort verbaal geweld lijkt me niet mogelijk.

  Voeg daarbij de in de praktijk van het communisme voorkomende mensenrechtenscheidingen, het ontbreken van een degelijke scheiding der machten en de almacht van de Staat om te weten wat het voorland werkelijk is. Daar hoeft geen extrapolatie, aanname of projectie aan te pas te komen.

  Vorige week behaalde bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in het Groningse Oldambt de communistische partij VCP twee zetels. Op haar website onderschrijft de VCP onverkort het gedachtengoed van Marx, Engels en Lenin.

  In de landelijke media startte vervolgend geen bombardement van meningen dat de VCP buiten de orde wenste te plaatsen vanwege ‘verbaal geweld’, de bedreiging voor de democratische rechtsorde of de rechtsstaat.

  Hoe is deze asynchroniteit te verklaren? Waarom worden partijen die meedraaien in het democratische kiesstelsel en voor nu de rechtsorde en de rechtsstaat onderschrijven zo verschillend bejegend? Waarom worden er geen -of nauwelijks- vragen gezet bij het bestaansrecht van een linkse splinter als de VCP maar wel bij het bestaansrecht van de rechtse PVV? Terwijl het toekomstbeeld dat de VCP schetst ideologisch en empirisch bewezen ronduit afschrikwekkend is.

  In de 20ste eeuw werden voorlopers van de VCP als de SDP, CPH en CPN als een werkelijke bedreiging van de rechtsorde gezien. In 1989 verdween de CPN in GroenLinks. De communistische invloed binnen GL is nog steeds manifest en verankerd op sleutelposten.

  Kortom, niet het gedachtengoed alleen veroorzaakt de reactie van politieke opponenten die verenigd zijn in politieke partijen of maatschappelijke organisaties. De reactie wordt tevens opgeroepen door de electorale, politieke, financiele en maatschappelijke macht van een beweging of partij. Pas als dat laatste als bedreigend wordt ervaren wordt door de opponenten de suggestie eraan gekoppeld dat het gedachtengoed bedreigend is. Niet eerder en niet later.

  Het voorafgaande leert ons dat we de reacties op de PVV kunnen onderscheiden. De PVV is op allerlei terreinen een bedreiging voor de macht van de politieke kaste. Dat betreft onder meer de partijfinanciering (niet directe subsidie, maar wel via fondsenwerving en donaties), het aantal zetels, het zicht op functies in het openbaar bestuur en de macht in het landsbestuur.

  Doelstelling van de politieke en maatschappelijke concurrenten van de PVV is dus logischerwijze de aantasting van de concurrentiekracht van de PVV. Zoals alle partijen elkaar kunstjes flikken. Een tamelijk simpel middel is om het gedachtengoed van een concurrent verdacht te maken en te diskwalificeren als extreem. Zoals ooit bij de communisten, later bij Hans Janmaat, de linkse kerk, Pim Fortuyn en nu bij de PVV gebeurde.

  Waarmee niet gezegd is dat communisten, PVV’ers of extremistische religieuze groeperingen -met hun traditie van uitsluiting van andersdenkenden- geen bedreiging voor de rechtsorde en de rechtsstaat kunnen vormen. Maar terughoudenheid in kwalificatie is geboden omdat nieuw toetredende partijen een politiek of maatschappelijk evenwicht verstoren en door de wet van de communicerende krachten macht naar zich toe trekken. Dat benadeelt de macht van de gevestigde partijen die alle middelen zullen aangrijpen om de eigen positie te consolideren.

  Daarbij komt dat de verschillende bedreigingen door de nieuwe toetreder door de gevestigde macht bewust verkeerd voorgesteld kunnen worden om zelf macht te verwerven. D66 brengt dit in de praktijk door zich te concentreren op de PVV. Door zich af te zetten tegen het gedachtengoed -of een eigen D66-vertaling ervan- van de PVV profileert D66 zich en weet het in ieder geval voorlopig voor zichzelf de electorale en andersoortige bedreiging door de PVV te neutraliseren.

  De pech en het geluk voor de Nedrelandse communisten is dat ze alleen nog hun afschrikwekkend gedachtengoed hebben maar inmiddels door niemand meer serieus als bedreiging worden gezien. Dat geeft ze volop speelruimte en een vrijheid die ze voorheen niet hadden. Maar tegelijkertijd verdwijnen ze van de radar omdat -op wat lokale reservaten na- niemand nog aandacht voor ze heeft. Het is niet hun gedachtengoed dat het verschil maakt, maar het feit dat ze niet langer worden gezien als een bedreiging voor de gevestigde macht.

 50. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  @George, een goed overwogen en gefundeerde reactie. Ik weet niet of het wel aan Maria besteed is, ze loopt altijd weg als er wat meer van haar gevraagd wordt dan een paar lossen flodders om uit de mouw te schudden. Ik heb me afgevraagd waarom ze dit blog schreef. Het lijkt net of ze een ander beeld van van Gunsteren wil schetsen dan dat van de van Gunsteren uit het opiniestuk.
  Eigenlijk zeg je dat ook =Eindelijk spreekt dan Van Gunsteren en …. de essentie van zijn woorden wordt overgeslagen door een blogster die altijd suggereert zo in de waarheid geinteresseerd te zijn.=

  Dat laatste is nauwelijks mijn indruk en dit blog is een bevestiging van die indruk. Het gaat haar niet om de waarheid, maar om het benadrukken van door haar gewenste beelden. De waarheid manipuleert ze door consequent het haar onwelgevallige weg te laten.

  Die aanpak vind je in nagenoeg al haar blogs terug als het om politieke onderwerpen gaat. Haar behandeling van de conservatievn bijvoorbeeld, getuigt van een grote vooringenomenheid waardoor ze de waarheid voortdurend geweld aan doet.

  Raar dat het keffende leugendetectortje dat allemaal laat passeren.

 51. wiljan schreef:

  Avatar van wiljan
  Maria, nu kan je je eigen woorden herhalen:

  "Het wordt mij vaak verweten dat ik niet goed argumenteer; dat ik dingen schrijf die ik niet eens goed verdedig. Klopt. Belletje trekken en dan rennen. Dat vind ik best wel leuk."

 52. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "De waarheid manipuleert ze door consequent het haar onwelgevallige weg te laten."

  Peter speciaal voor jou maak ik nog een Nietzsche-blog over Luege und Wahrheit….

  "Belletje trekken en dan rennen. Dat vind ik best wel leuk."
  Klopt. In het bijzonder als ik leuke dingen in het echte leven heb waar ik achteraan ren zoals nu.

  Doeeeiiiii

Leave a ReplyMeest recente berichten