Wetenschap Kunst Politiek

Muggedicht (nu met Nietzsche..)

42 comments

Muggen…

Ik vond een leuke illustratie van Pat Andrea bij Lewis Carolls “Alice in Spiegelland”, hoofdstuk “Spiegelinsecten”, waar Alice een mug tegenkomt
(in het Engels op internet te lezen, zoek op “insects” of “Gnat”)

Pat Andrea, Alice en de mug

En in mij “Grote Dieren Gedichten Boek”(samengesteld door Guus Luijters) vond ik drie zeer leuke muggengedichten:

Hieronijmus van Alphen


De onbedachtzaamheid

Zie Keesje! deze dode mug

vloog nog zo-even blij en vlug,

maar ’t is door onbedachtzaamheid

dat hij nu dood op tafel leit.

Hij had in ’t kaarslicht zulk een zin,

en vloog er onvoorzichtig in.

Nu ligt hij daar; maar’t is te laat;

er is voor ’t mugje nu geen raad.

Hij werd bedrogen door de schijn.

O! laat ons dit tot lering zijn,

dat, eer men iets gewichtigs doet,

men zich wat lang bedenken moet.

Eén uur van onbedachtzaamheid

kan maken dat men weken schreit.

A.D. Keet


Muskiete-jag

Jou vabond, wag, ek sal jou kry,

Van jou sal net ’n bloed kol bly

Hier op my kamermure

Deur jou vervloekte gonsery,

Deur jou gebyt en plagery Kon ek nie slaap vir ure.

Mag ek my voorstel, eer ons skei,

Eer jy d ie doodslag van my kry-

My naam is van der Merwe.

Muskiet, wees maar nie treurig nie,

Wees ook nie so kieskeurig nie,

Jy moet tog één dag sterwe.

Verwekker van malaria,

Sing maar jou laaste aria­-

Nog een minuut vir grasie.

AI soebatjy nou nóg sa lang,

AI sé jy ook: ek is nie bang,

Nooit sien jy weer jou nasie …

Hoe sedig sit hy, 0, die kreng!

Sy kinders kan maar kranse breng,

Nóu gaan die vabond sterwe …

Pardoef! Dis mis! Daar gaan hy weer!

Maar dóód sal hy, sowaar, ek sweer­

My naam is van der Merwe!

Meleagros


Aan een mug als postilIon d’amour

Vlieg voort, o mug, mijn snelle bode en fluister

Aan de ooren van Zenophila héél zacht,

‘Gij slaapt, vergetend lief, hij waakt en wacht.’

Vlieg voort, vlieg voort, mijn zangster zoet, maar luister:

Spreek zacht en wil haar slaapgenoot niet wekken,

Dat gij niet wekt mijn ijverzucht’ge trots.

Als gij haar hier brengt, mug, geef’k u een knots,

En ‘k zal u met een leeuwehuid bedekken.

—————————————————————————————————-

Friedrich Nietzsche gebruikt de mug als metafoor voor de mens in zijn belangrijke essay ”Over waarheid en leugen in buitenmorele zin”:

“Er was eens, in een afgelegen hoek van het met talloze zonnestelsels flonkerend volgegoten heelal, een hemellichaam waarop slimme dieren het kennen uitvonden. Dat was de hoogmoedigste en leugenachtigste minuut van de ‘wereldgeschiedenis’: maar toch was het maar een minuut. Na enkele ademtochten van de natuur verstarde het hemellichaam, en de slimme dieren moesten sterven.— Zo’n fabel zou iemand kunnen bedenken en nog zou hij niet afdoende hebben geïllustreerd, hoe jammerlijk, hoe schaduwachtig en vluchtig, hoe doelloos en willekeurig het menselijk intellect eruit ziet in de natuur; er waren eeuwigheden waarin het er niet was; wanneer het ermee voorbij is zal er niets gebeurd zijn. Want er is voor dat intellect geen verdere missie, die boven het mensenleven uitstijgt. Integendeel: het is menselijk en alleen zijn bezitter en verwekker vat het zo pathetisch op, alsof de hele wereld erin rondwentelde. Konden we echter de mug verstaan, dan zouden we vernemen dat ook zij met dit pathos door de lucht vliegt en het vliegende middelpunt van de aarde in zich voelt. Er is niets zo verwerpelijk en onaanzienlijk in de natuur of het wordt door de eerste de beste zucht van deze kracht van het kennen opgeblazen als een ballon; en zoals iedere kruier zijn bewonderaar wil hebben, zo meent zelfs de trotste mens, de filosoof, van alle kanten de ogen van het heelal telescopisch gericht te zien op zijn doen en zijn denken. “

Dus we mensen zijn toch maar muggen die zichzelf en hun kennis overschatten, volgens Nietzsche….

Een nieuwe Duitse roman,  “Mal Aria” van Carmen Stephan is geschreven uit het perspectief van een mug.

Tags: , , , , ,

42 Responses to “Muggedicht (nu met Nietzsche..)”

 1. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Ik ben net even een halfuurtje tussen de buien door, met de hond het polderbos in geweest. Ongelovelijk veel paddestoelen gezien, waarover later een bijdrage.
  Tijdens het fotograferen stortte zich echter de ene na andere bloeddoerstige mug op mij. Ik moest denken aan jouw aangekondigde muggenblog. En, zie hier bij thuiskomst het resultaat.

  Het Zuid Afrikaanse gedicht vind ik prachtig.

 2. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "Verwekker van malaria,
  Sing maar jou laaste aria­- "

  deze vind ik het mooist.

  wisten jullie dat Albrecht Durer is gestorven aan malaria, verwekt door een Hollandse mug??

  http://www.literairnederland.nl/2008/10/albrecht-durer-reis-door-de-nederlanden/

 3. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Hoe behandel je een mug zonder er een olifant van te maken? Een mug is een mug is een mug. Zeldzaam gemeen volk dat voor slapeloze nachten zorgt. Voor gesprekken tussen wakker en slaap. Tot de jacht met het lokale journal of een handzaam boek. De muur vangt de laatste klap op. Dan donker en rust. Ingehouden adem weer op slaapstand. Je weet je onderwerpen wel te raken, Maria.

  Vakantie verlengt
  rode stippen op je been
  zerp vertrekt de huid.

 4. Maria-Dolores schreef:

  Avatar van Maria-Dolores
  die eerste is grappig omdat de mug daar net zo respectabel lijkt als elk ander insect, dus geen beest dat doodgeslagen of verjaagd zou moeten worden… valt nog mee dat er niet staat: lieve mug, kom snel terug.

 5. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Maria-Dolores, Lachen!! ” lieve mug, kom snel terug. “
  @George: “Hoe behandel je een mug zonder er een olifant van te maken?”
  Ha!
  Naar mijn idee is het juist een KUNST om een olifant te maken van een mug, en dat was ook mijn bedoeling met het hele Passagenproject!!
  Bovendien: zie Dürer; een mug is geen trivialiteit. Straks hierover meer, als we doorgaan over de filosofie van de mug… ( mogelijk voeg ik Nietzsche enz nog toe hier op dit blog, vanavond..)

 6. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  "Naar mijn idee is het juist een KUNST om een olifant te maken van een mug, en dat was ook mijn bedoeling met het hele Passagenproject!!"

  Naar mijn idee de beste samenvatting tot nu toe van je project. Je brengt de kunst van de terloopsheid, de passage, het flaneren tot grote hoogte. De zogenaamde ‘dode momenten’, de schakeling, de montage wordt de essentie. Komen we via Japanse prentkunst, Eisenstein en Brecht bij het absurde toneel van Ionesco, Becket en Pinter tot bij Benjamin en de films van Ozu of Antonioni. Je weet je traditie te kiezen.

  De filosofie van de mug vraagt in essentie hoe het is om een mug te zijn. De malaria door een muggenbeet waar Albrecht Durer na zijn Nederlandse reis aan overleed plaatst de mug in het verdachtenbankje. Terecht? Zeg je dat ook over ratten en de pest of tseetseevliegen en slaapziekte? Het wachten is op een Apologie van de Mug in de stijl van Kafka. Dode momenten krijgen dubbele betekenis.

 7. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  George: “"[Maria]: Naar mijn idee is het juist een KUNST om een olifant te maken van een mug, en dat was ook mijn bedoeling met het hele Passagenproject!!"

  Naar mijn idee de beste samenvatting tot nu toe van je project.”
  Niet toevallig is deze gedachte – dat het een kunst is om van een mug een olifant te maken- ook afkomstig van Karl Kraus. En Karl Kraus wederom was de azijnzure tegenstander van Max Nordau, auteur van “Ontaarding”, Het loopt een rode draad van Karl Kraus naar Walter Benjamin die met veel sensibiliteit over Kraus geschreven heeft, net zo als er een rode draad van Max Nordau naar Christoph Hein en zijn aanhangers in Leiden loopt.

  Het is een kunst om van een mug een olifant te maken- dit geldt alleen als men beide perspectieven tegelijk vast kan houden: de mug EN de olifant. Dus altijd zowel kan relativeren alsook opblazen.
  Alles van kwaliteit bevat twee aan elkaar tegengestelde bewegingen:
  *Mug-olifant zien/maken
  *passie en precisie
  *obsessie en reflectie
  *concentratie en associatie

  Het is mij streven altijd twee aan elkaar tegenovergestelde bewegingen tegelijk te maken.
  Mijn tegenstanders noemen dat – niet ten onrechte – kronkelen.

 8. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Inderdaad moet je beide aspecten vast kunnen houden. Het risico wat ik zie is dat de beschrijving van de mug verdwijnt in het koorddansen tussen relativeren en opblazen. Ondergeschikt wordt aan de grote lijn.

  De kritiek die je hier doorgaans krijgt komt denk ik niet neer op beide posities die je alternerend inneemt. Dat wisselen tussen blauwdruk en detail wordt denk ik wel gevoeld als een valide uitgangspunt en het bestaansrecht van je project. De kritiek is meer dat je het middenterrein prijsgeeft. Zelfs dat wordt begrepen, mits je je er niet in begeeft als een franc-tireur die schiet en vervolgens wegvlucht. Maar ik vermoed dat ik nu mijn eigen onbegrip voor dit aspect van je opereren geschetst heb.

 9. Zwollywood schreef:

  Avatar van Zwollywood
  Ja, dit vraagt om een eigen muggengedicht. Ik ben er vandaag op mijn blog heel kort over..

  "ik ga
  gebukt
  want ….
  het is
  de mug
  gelukt.

  waar moet ik nu weer heen
  met die prikken op mijn been
  met de jeuk en rode gloed
  …………………………
  ……stippellijntje om tekst nog af te maken….

  en bij dit log van jou maria seg ik …..die suud afikaanse gedich vin ik de moois..

 10. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  @George
  Ik ga jullie beiden een waar gebeurd muggenverhaal vertellen. Ik heb sinds jaar en dag een klamboe rond m’n bed hangen en behoudens een enkele mug die het toch lukt erin door te dringen geeft zo’n klamboe een grote rust.

  Laat onverlet dat ik ergens in begin november – zoals je weet is het hoogtepunt van de activiteit van de muggen in augustus en september – plotsklaps bemerkte dat op de houten rand van m’n antieke bed DRIE muggen naast elkaar zaten en alledrie gericht naar het altijd openstaande raam. Hoe was het ze gelukt ondanks mijn klamboe en zich tegoed doend aan mij bloed te overleven tot in november?!

  In één handslag doodde ik ze als in een reflex. Later realiseerde ik me dat er wel erg weinig zwaluwen meer waren die insecten vangen in de lucht en misschien mistten die zwaluwen wel de muggen die ik had doodgeslagen? De onderlinge ecologische samenhang geef ik hiermee aan.

  Ik had achteraf spijt dat ik die muggen had doodgeslagen want terwijl ik ze doodsloeg voelde ik de eitjes die ze wilden afzetten in het water en voordat de winter zou toeslaan met een ijsvlakte… Zij moesten daarom NU uitvliegen en stonden gereed dat te doen op een rij richting het geopende raam. De klamboe verhinderde echter hun uitvliegen. Ik droeg bij aan de verstoring van het ecosysteem door ze dood te slaan. Tuurlijk! Er zijn nog genoeg miljarden en miljarden andere muggen in Nederland en elders op de wereld… MAAR WIE VERKLAART MIJ WAAROM IK OOK GEEN ZWALUWEN MEER ZIE?
  Zomaar een verhaaltje over muggen.

 11. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @George:” Het risico wat ik zie is dat de beschrijving van de mug verdwijnt in het koorddansen tussen relativeren en opblazen.”

  1.er is een verschil in wat ik denk en hoe ik ben en wat ik op het blog vertel. Hein, Passage, Visser… er is weinig dat mij MINDER intereseert. Wel is het zo dat het project tot grote veranderingen in mijn leven heeft geleid, die oneindig belangrijk zijn voor mij.
  2. Ik denk dat ook hier op het blog de muggen tema’s klein zijn in vergelijking met nationale en globale thema;s. Meestal schrijf ik over kunst, filosofie en politiek en niet over mijn muggenmannetjes en vrouwtjes hier in Leiden.

  @Zwolly: hoofdprijs!!!

  @Jan ( en Ina) wat zijn jullie Nederlanders toch exoten. Klamboe over jullie bedden!! Ik ben sprakeloos.
  Verder Jan, filosofisch en in alle opzichten belangrijke bijdrage!!!

 12. Jezzebel schreef:

  Avatar van Jezzebel
  Ah, interessant, mooi wat je zegt over de bloedzuiger en de kunst van de mug en de olifant.
  Ook heel mooi de verbanden die je legt met het passageproject.
  Voor mij het laatste gedicht het mooist, de mug en de holbewoner mijn associatie, dan weet je het wel 🙂

 13. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Het laatse is het meest romantisch, dat staat vast!

 14. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Jan
  Vlak de gierzwaluwen niet uit. Ze scheren al sinds koninginnedag in gezellige trosjes boven mijn hoofd. Zonder dat is de zomer niet compleet. Maar wellicht verkiezen ze de stad boven een semi-landelijke gifbelt. Neem me niet kwalijk als ik de duistere kant van je landgoed verkeerd weergeef. In een Russische 19de eeuwse roman zou nu volgen:

  ‘Vorst Boumanov had in de dertig werst naar zijn landgoed alle tijd om na te denken. Koetsier Sjugirov vocht met een rood hoofd tegen de vele glaasjes wodka die hij in garnizoensstad N. van zijn vriend de stationschef had gekregen. Het steppepaardje kende zijn weg op het zandpad tussen de lage berkenbosjes en zette er stevig de pas in.

  Evgeny Boumanov sloot de ogen en dacht na over de dame in het blauw. Haar fijne gezichtje en blanke nek, haar kastanjebruine haren, haar … . De Vorst schreeuwde het uit. Een mug had hem midden op de neus gestoken. Precies op het puntje. Sjugirov schrok wakker en keek in de felle avondzon. Vlak boven zijn hoofd scheerden de gierzwaluwen. Hij voelde de honger opkomen. Ze waren nog maar halverwege.

  Vorst Boumanov wreef zich op de neus. Hij grijnsde betrapt over zijn verstoorde dagdromen. Wie had hem bij de neus genomen, de dame in het blauw of een steppevlieg? Die neus op haar gezichtje paste toch eerder bij een mopshondje. Alsof zij gestoken was. Elke dag van haar zestien lentes. De Vorst ging verzitten en lachtte om zichzelf. Hij was tevreden met zijn leven, buiten dat ene.

  De schuldbekentenis lag hem als een steen op de maag. Wat was er voor nodig om de hofraad zover te krijgen dat zijn duizend zielen meetelden bij de inkomsten maar niet voor de belasting? Hij moest de hofraad een uitnodiging sturen voor een partijtje whist. Ja, dat zou-ie doen. Hij zou meteen langs generaal K. en diens vrouw rijden om die ook te vragen. De keukenmeid kon dan haar lekkere snoekpasteitjes maken.

  Evgeny Boumanov wreef zich nog eens over de neus. De mug had hem verlost van een hoop zorgen. Het gezoem en gesnerp door insecten en vogels was er niet voor niets. Evgeny Boumanov schoot vol over de pracht van de schepping. Als zijn neus maar niet te veel zou opzwellen.

  Sjugirov snurkte inmiddels weer. In de verte pakten donkere wolken samen om de dag tot een einde te brengen. Ze kleurden als het blauw van de dame in het blauw. De neus was een wit keffend hondje. Vanuit het westen stak in de gele avondzon de wind op die verkoeling bracht. Vorst Boumanov droomde over pasteitjes, vruchtenbowl vol rijnwijn en borsjt met fijngeprakte eieren. Het water liep hem in de mond en haren waaiden voor zijn voorhoofd. Zijn rechter wijsvinger rustte op zijn neus. Als een spalk die de pijn verzacht. Het paardje draafde rustig verder.’

 15. coby schreef:

  Avatar van coby
  Ik wist niet dat er gedichten over muggen bestonden…..
  Bijzonder, en die in het Zuidafrikaans vind ik erg leuk!
  En de reacties zijn dat ook…..

  Dank en hartelijke groet, Coby

 16. Blew schreef:

  Avatar van Blew
  Je hebt het muggedicht uitgevonden! Benieuwd naar Dürer en Nietzsche. Zeep, Maria, afwaszeep 😉

 17. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Muggedicht!!!
  God wat goed en ik heb het helemaal niet gezien.

  Titel meteen aangepast!!!!

  Van de zeep snap ik niet.
  oh bedoelt je tegen de muggen??
  Ja ik heb iets dergelijks verzonnen, ik heb me ingesmeerd met eucalyptusolie.
  Probleem alleen: elke millimeter die je vergeet in te smeren wordt bestoken.

  Nietzsche morgen, of op een nieuwe blog, of gewoon hier ( waarschijnlijk het laatste…)

 18. Linda schreef:

  Avatar van Linda
  De afbeelding en de dichten zijn wonderschoon. De reacties interessant.

 19. Smokey Robbinson schreef:

  Avatar van Smokey Robbinson
  Wat een kleine mug al niet vermag…
  We moeten vooral op de kleintjes letten
  Kleine oorzaken, grote gevolgen…"
  Kijk bijvoorbeeld naar atomen…

  Ik sla nog geen mug dood:))
  want je kunt immers niet elke milimeter met
  eucalyptusolie insmeren

  ***

  Deze vind ik een mooie tegeltjeswijsheid
  van Hieronymus van Alphen:

  "Eén uur van onbedachtzaamheid
  kan maken dat men weken schreit.

 20. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Dank Linda, en Smokey, ik moet zo lachen.

  Nieuws van mijn mug ( ik ben ervan overtuigd dat het EEN mug is die mij bijzonder vijandig gezonnen is:
  Hij is er nog.
  Bijzonder voor deze mug is dat hij pas tegen de ochtend wakker wordt, dan bijt hij mij 5-10keer in de genoemde millimeters.

  Maar niet vandaag . Ik hoorde hem, smeerde alles weer in met eucalyptus, nam een slok rode wijn om te kunnen ontspannen ondanks zijn triomfantelijk gebrom.
  Voor het eerst in een week niet gebeten.

  Goed.

  Nu straks misschien Nietzsche, maar eerst nog de krant.

 21. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Nietsche, in dit essay een super relativist… wij zijn slechts muggen.

 22. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ja, en een problematische gedachte.

  Vor mij een vruchtbare visie alleen als deze ook gecombineerd wordt met het tegenovergestelde, radikale humaniteit.
  Dat vergeet Nietzsche helaas.
  We zijn NIETS, daar ben ik het eens mee, maar we zijn OOK alles!

 23. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Ik heb genoten van de filosofie van De Mug. Alle reacties zijn mooi en humoristisch! Dank allen. George was de mooiste poëet! De rode draad van zijn brede ontwikkeling zag ik duidelijk lopen.

  Wat een mug alniet teweeg kan brengen!

  Groet, An.

 24. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ja, kan je niet George, An en mij uitnodigen naar wat over is van je kasteel???

 25. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @George…
  @An…
  @Maria… je vergat mijn "n".
  @En allen verder.

  Bij dezes van harte uitgenodigd mij met een bezoek te vereren waarbij ik de alsdan ook weer aanwezige dienaren zal hebben verordonneerd u allen te vrijwaren van het gezoem der muggen opdat gij natuurlijk ook niet gestoken zult worden!

  Heer George sprak ware woorden! Ik ben verguld met zijn aandacht hoewel die afleidt van het onderwerp. Dat onderwerp is hier: worden nu wel of niet ten behoeve van ons alledaagse ecosysteem wij gestoken door de muggen?

  Nu zal ik tegen de tijd dat ge overweegt naar mijn resterend kasteel te komen de overheidsmuggen hebben vernietigd. Zo niet… Dan retireer ik. U allen slechts latend de ruïnes van mijn kasteel Mithras aan de Vecht!

 26. Helena schreef:

  Avatar van Helena
  Interessant Maria! Mooie afbeelding ook van Alice en de mug.
  Heb af en toe ook last van muggen. Zzoemmmm, jeuk!

  Lees net je reactie dat je over mij hebt gedroomd, iets met samen op vakantie… wat apart! (hoop dat het geen akelige droom was)…

 27. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Maria :
  Daar kon Nietsche niets aandoen, hij was overmand door het man zijn….;-)

 28. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Hoi Ina. maar veel mannen nemen zich zelf juist veel te serieus, en zien zich zeker niet als de mug die zij echter zijn.

 29. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Die moeten Nietsche lezen….

 30. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Ina en Maria
  Temperatuur en temperament buigen door naar de kant van de vrouw. Dat trekt de mug aan. In ieder van ons huist het beest. Een rudiment mensaap. Binnen en buiten heerst het beest. Ruimtelijk inzicht staat aan de kant van de man. Dat geeft de doorslag bij het raak slaan. Het compenseert een lagere lichaamstemperatuur. Mug brengt man en vrouw tot elkaar. Verschillen voor muggezifters.

 31. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  Zoals wel vaker wordt er om de hete brij heen gedraaid. Of men mug is dan wel doder laat men in het midden. Slechts diegene die zich serieus neemt zich te bekennen te zijn een mug of een doder zal leven.
  Dead or alive! Dat maakt niet uit.

 32. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ George : Wat een mug al niet ver mag.

  @ Jan : Ik moet bekennen dat ik er uit reflex wel eens een dood sla…

  Dat is het beest in mij.

 33. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  ik hou wel van beesten… en sla ze daarom als het effe kan niet dood…

 34. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Muggen leven maar een paar weken. Hun belangrijkste functie is om water schoon te houden. Muggen mogen ver gaan. Indiase sekteleden die voorzichtig op kousevoeten lopen en een doekje voor hun mond dragen om geen insecten in te slikken of dieren te doden staan aan hun kant. Als enigen waarschijnlijk.

  Evenwicht in de natuur is gewenst. Dat doet denken aan de Culturele revolutie in China toen alle mussen als klassevijanden via halsbrekende toeren op daken en in bomen werden gevangen en gedood. Het gaf de natuurlijke vijand van de mus vervolgens ruim baan. Andersom beredeneerd is het wellicht mogelijk dat een muggenplaag aangeeft dat er te veel mensen zijn. De muggesteek is de lakmoesproef voor een evenwichtige samenleving. Het rood van ons opgezogen bloed is het zuur en chagrijn van de wereld.

  Vorige zomer was ik ’s ochtends vroeg in een winkel op het Schotse eiland Coll om een fiets voor de dag te huren. Het was praktisch onmogelijk om de winkel binnen te gaan. Honderden muggen zoemden, staken en blokkeerden als een heilloos leger de weg. Toen ook nog bleek dat de echtgenoot van de winkeleigenares vergeten was de banden te plakken -daar zit een verhaal van afscheid achter- zijn we het eiland maar te voet gaan verkennen. De wolken braken en de regen behoedde ons de hele dag voor muggen.

  Nog een muggedicht, met concurrentie van bloedzuigers en draken, de mug groots in zijn kleinheid.
  http://famouspoetsandpoems.com/poets/emily_dickinson/poems/9166

  It would have starved a Gnat — by Emily Dickinson

  It would have starved a Gnat —
  To live so small as I —
  And yet I was a living Child —
  With Food’s necessity

  Upon me — like a Claw —
  I could no more remove
  Than I could coax a Leech away —
  Or make a Dragon — move —

  Not like the Gnat — had I —
  The privilege to fly
  And seek a Dinner for myself —
  How mightier He — than I —

  Nor like Himself — the Art
  Upon the Window Pane
  To gad my little Being out —
  And not begin — again —

 35. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  George, Nu schiet je echt in de roos!

  Ongelofelijk, ik moet bekennen dat ik dacht dat "Gnat"een uitvinding was van Carroll, ik wist niet dat het een echt word voor mug was…

  Samen hebben we allemaal het belang van het muggenthema bewezen!

 36. J de Kat schreef:

  Avatar van J de Kat
  Bij deze vraag ik iets meer feministisch begrip voor de mug.
  Want de hinderlijk zoemende en stekende mug is een ZIJ, geen HIJ.
  Het opgenomen mensenbloed zet zij zo snel mogelijk om in eitjes. De jeuk die haar steek achterlaat in de mens wordt veroorzaakt door de pijnstiller die zij gebruikt om te voorkomen dat zij op heterdaad wordt betrapt.
  De mannelijke mug kan wel steken, maar laat er geen hinderlijk jeukend gevoel van achter. Hij vliegt praktisch onhoorbaar voor de mens.

  Naar mijn ervaring werkt citronella beter dan eucalyptusolie, en werkt het reukloze dermolin (douchegel of shampoo) ook heel redelijk, met het voordeel dat het je eigen neus niet hindert.
  Tactiek om de mug te verslaan: wacht tot zij dicht bij je oor zoemt – ze steekt liefst daaronder of in je slaap. Geef jezelf dan meteen een klap met de vlakke hand. Tien tegen één zat de mug ertussen. Sla niet midden op je oor, want dan heb je een minuut of iets langer last van een fluitend oor.

  Overigens heeft mijn moeder de laatste twee regels van Van Alphen (Hiëronymus voor zover ik wist) vele malen geciteerd. Zij had een "complete", die ik ooit helemaal heb gelezen. Maar alleen Jantje en de pruimen zijn me bijgebleven, en "heeft aangebrand ook pootjes, moeder Aagt?".

  Mijn moeder wees op het verhullend taalgebruik van Van Alphen, die eigenlijk met de steek van de mug doelde op de geslachtsdaad. Haar bewijs leek mij goed genoeg: "een uur van onbedachtzaamheid" leverde haar na zes kinderen nog eens een drieling op.

 37. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Mijn dag kan niet meer stuk na deze reactie van JdeKat ondanks opnieuw slecht geslapen want gebeten. Mijn mug, en het is maar eentje, is een bijzonder kwaadaardig ding, en heeft mij in de top van mijn middelvinger gebeten alwaar de huid toch enigzins dik.
  Vannacht dus citronella, of shampoo plus aen klamboe overheen.

 38. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  Zie je nou wel… Gewoon "…de klamboe er overheen…"

  Die behoedt u voor "ongewenste zwellingen…!" Hahahaha…

 39. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Inderdaad is het de ZIJ die bijt en niet de HIJ. Verleidelijk om daar geen verdere conclusies aan te verbinden.

  Ik raad Maria aan om -als het niet windstil is- voor het slapengaan de ramen en deuren open te zetten en lampen -warmtebronnen waar muggen op afkomen- tijdig uit te doen. Tien tegen een dat de mug verdwijnt, want een mug houdt niet van tocht. Koop een degelijke vliegenmepper of een elektrische verschroeier, op de markt in de vorm van een racket. Ik vermoed trouwens dat je mug inmiddels verslaafd is aan de citronella.

  Fabriceer anders vanuit het idee van Jan’s klamboe een prachtig hemelbed en maak jezelf tot je eigen sprookjesprinses. Kikkers in plaats van muggen zullen je pad kruisen.

 40. Blew schreef:

  Avatar van Blew
  Inderdaad is het de zij die STEEKT en niet de hij…

  De zeep is voor wanneer zij al gestoken heeft. Zeker in het geval er maar 1 of 2 in je kamer zijn, veroorzaakt het meer ongemak om te proberen ze dood te maken of je er tegen te beschermen dan om ze gewoon hun gang te laten gaan en er naderhand een beetje zeep op te smeren. Na 5 minuten is de jeuk weg.

 41. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Blew ik laat haar gewoon haar gang gaan, dat is precies mijn laf-luie manier…

  Ik vind het wel bijzonder hoeveel interesse dit thema heeft gewekt.

 42. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  Een muggedicht als toetje

  BERGRONDE

  Bergvoet
  Bergdal
  Bergrug
  Bergop

  Bergvlucht
  Bergtop
  Bergrug
  Bergtoet

  Berghelling
  BERGMUG
  Bergval
  Bergeling

  Het komt uit een plaatje van me dat ik helaas in een reactie niet kwijt kan. Ik zal het op mijn blog zetten als een getekend gedicht of gedichte tekening.

Leave a ReplyMeest recente berichten