Wetenschap Kunst Politiek

De geschiedenis van Iran

74 comments

Henk Müller recenseert vandaag in de Volkskrant “Het andere Iran” van Peyman Jafari.

“[…] Een aanzienlijk breder perspectief biedt ‘Het andere Iran’ van de Nederlandse politicoloog Peyman Jafari. De laatste twee eeuwen van de Iraanse geschiedenis beschrijft hij als een cyclus van winters die op lentes volgen. Het is een treffend beeld: de eerste lente is de Constitutionele Revolutie van 1905, waarin een gekozen parlement de macht van de sjah inperkte. Daarna volgen steeds experimenten met democratie en hervorming, die slecht aflopen. Nu zit Iran in de winter van Ahmadinejad, na de lente van Khatami.
Toch is Jafari niet pessimistisch. Iran is een bruisende samenleving met ‘genoeg interne krachten’ om haar eigen lot te kunnen bepalen – een zomer is niet uitgesloten. Jafari biedt een helder inzicht in de krachten die Iran maken tot wat het is, en tot wat het hopelijk eens zal worden.”


En in de NRC van 5 juni schreef Carolien Roelants:

“De Nederlands-Iraanse politicoloog Peyman Jafari bekijkt zijn onderwerp […] op afstand; hij gaat bij niemand langs, maar laat de geschiedenis van het land spreken. Aan de hand daarvan wil hij tegengif verschaffen tegen niet alleen het beeld van Iran als totalitaire, fundamentalistische staat, maar ook tegen het tegenovergestelde clichébeeld van een eigenlijk westers Iran met hippe jongens en meisjes die de islamitische regels negeren. Iran is anders, is eigen, betoogt Jafari. De ondertitel van zijn nuttige boek, – ‘van de revolutie tot vandaag’ – duidt niet op de islamitische, maar op de constitutionele revolutie van begin vorige eeuw waarmee de Perzen al een hele vroege aanzet gaven tot democratisering. De islamitische republiek is de erfgenaam van de moderne idealen die toen werden geboren, al heeft ze die bepaald niet gerealiseerd. Niettemin is er een bruisende samenleving, die in staat is haar eigen lot te bepalen. Laat het buitenland in vredesnaam niet tussenbeide komen, is zijn boodschap.”


In zijn boek gaat Peyman Jafari onder meer in op

–        de ontwikkeling in Perzie: zoroastrisme en de opkomst van de islam; Iran en het sji’isme;

–       de ontmoeting en relatie met het westen en economische ontwikkeling; religie, filosofie en verlichting: bijdragen van Iraanse intellectuelen aan algebra, natuurkunde, geneeskunde;

–       de Constitutionele Revolutie (1905-1909): ondermijnde democratisering;

–       de autoritaire modernisering onder de Pahlavi’s;

–       de revolutie van 1979, Khomeini;

–       Rafsanjani en de wederopbouw; van populisme naar neoliberalisme;

–       Khatami en politieke hervormingen; religieuze intellectuelen en secularisering; vrouwenrechten; arbeidersbeweging;

–       Ahmadinejad en de terugkeer van het populisme; Iran, de vs en het nucleaire programma.


Uit de inleiding:

“Sinds de revolutie van 1979 die de sjah van zijn Pauwentroon stoot­te, staat Iran onafgebroken in de schijnwerpers.
[…] Drie decennia later blijft de Iraanse Revolutie intrigeren, vooral door de paradoxen waarmee ze het land heeft opgezadeld. De krachten die ze losmaakte, zijn nog lang niet uitgewerkt.”

Jafari keert zich tegen het door rechtse denktanks ( AEI; Edmund Burke Stichting) uitgedragen Samuel-Huntington-“clash-of-civilazations”-model:

“De aanhangers van de ‘botsing tussen beschavingen’ gaan uit van een mythische essentie in de islam die landen als Iran in de richting van dictatuur, terrorisme en botsing met het dernocrati­sche en seculiere Westen drijft. Terwijl het Westen gekenmerkt wordt door dynamiek, worden de islamitische landen als statisch gezien. Alles wat zich voordoet, wordt uiteindelijk tot de islam te­ruggevoerd. Deze overdreven obsessie met de islam heeft ervoor gezorgd dat de rol van politiek, sociale tegenstellingen en econo­mische ontwikkelingen aan onze ogen onttrokken wordt.  Iro­nisch genoeg zijn het juist de conservatieven in Iran die denken dat hun versie van de islam het allesbepalende zou moeten zijn. Ook zij geloven, net als hun neoconservatieve collega’s in het Westen, in de uitzonderlijkheid van de islamitische land en die de­mocratie, vrouwenrechten en allerlei vrijheden onmogelijk zou maken.
Wie de ‘botsing tussen beschavingen’ als vertrekpunt neemt, komt onvermijdelijk uit bij banale ‘analyses’ of eindigt met oor­logsverklaringen.’” ( p 11)


….Inderdaad “Bombardeer Iran” kopte het bladje van de Burke Stichting ‘Opinio’.


Peyman Jafari beschrijft niet alleen het fundamentalistisch Iran.

“ ’Het andere Iran’ zijn de vrouwen en mannen, met en zonder reli­gieuze ideeen, die dat project [van de onvoltooide revolutie] vandaag voortzetten. De obstakels die ze op hun weg vinden zijn niet gering. Aan de ene kant bevin­den ze zich tegenover hun eigen politici die keer op keer de roep om fundamentele veranderingen met repressie beantwoorden. Aan de andere kant worden hun pogingen ondermijnd door de economische sancties en de militaire dreigementen door het Wes­ten.
Ondanks deze problemen is er een bruisende samenleving in Iran ontstaan, die hunkert naar verandering en waarover de Isla­mitische Republiek steeds minder controle heeft.” ( p 186)


Jafari noemt in hoofdstuk 1 de architectuur van steden als Persepolis en de ingenieuze Perzische irrigatie- en communicatiesystemen.

Hier twee foto’s uit de (inmiddels afgelopen) tentoonstelling ‘Iran in vogelvlucht’ (in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden), gemaakt door de Zwitserse fotograaf Georg Gerster.PersepolisQanat ( irrigatiesysteem)


Tags: ,

74 Responses to “De geschiedenis van Iran”

 1. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Ja, nooit het bij 1 boek laten, zeker niet bij het thema geschiedenis van Iran.

  Veelzijdigheid is vereiste 1.

  Tenzij je het als een havo-klas 4 spreekbeurt ziet.

 2. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@Wiljan, dat is waar, en daarom heb ik ook vanochtend een van de andere twee in de Vk besproken boeken gekocht: van Michael Axworthy. Waarover in de volgende blog….

 3. laila schreef:

  Avatar van lailaVoor mij is het interessant om van een intelligent persoon, Sara ( van het boek) die twee jaar rechten studeerde in Iran en vluchtte, de visie te horen.
  Van binnenuit, persoonlijk met de distantie van intelligentie.

  In het voorwoord beginnen we met de komst van Komeini en de heftige opstanden op straat. Ze is dan 11.

 4. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppLaila, ja inderdaad van binnenuit, dat is interessant.
  Jullie boek is er nog niet, toch??

  Peyman Jafari is ook geboren in Iran (1976) en woont nu 20 jaar in Nederland…

  Overigens nog Wiljan: ik pretendeer niet een recensie te schrijven. Dat hebben de recensenten van de Volkskrant en NRC al gedaan.

  Ik heb toevallig het boek gelezen, en wil een beetje vlees op de botten bij de huidige recensie aanbieden., passend ook bij de verkiezingen in Iran.

 5. Jan schreef:

  Avatar van JanPeyman Jafari is lid van de extreem-linkse groep Internationale Socialisten, die contacten onderhouden met de AEL (Arabisch Europese Liga) en andere jihadistische groepen. De standpunten van de IS zijn uitermate antisemitisch. Dat de NRC deze activist het woord geeft en erbij schrijft dat hij "politicoloog" is, dat doet de deur dicht.
  http://keesjemaduraatje.web-log.nl/keesjemaduraatje/2007/09/genoeg_is_genoe.html

 6. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppDit boek is door twee kwaliteitskranten zeer positief beoordeeld , en ik vind het degelijk en inspirerend. Jafari werkt aan de Universiteti Leiden als promovendus en heeft net een prestige-beurs gekregen…
  dus ALS hij dubieuze standpunten heeft dan zijn deze niet te vinden in zijn boeken en onderzoek…
  HIj IS gewoon politicoloog, dat is zijn beroep!

  Hij heeft zich toentertijd zeer succesvol tegen de Burke-maskot Ehsan Jami opgesteld; dat kan rechts hem nog steeds niet vergeven.

  Van Ehsan Jami horen we niets meer, maar van Peyman Jafari gelukkig nog wel! ( graag antisemitische citaten uit de mond van Jafari, dan zal ik me zeker van hem distantieren!)

  De AEL is volgens mij wel degelijk antisemitisch, maar ze zijn geen jihadisten zo ver ik weet, en Jafari heeft niets met de AEL naar mijn weten.

 7. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Maria, je verdedigt het gewoon: eenzijdigheid en onvolwassen(in de zin van onrijp) berichtgeving?
  Jij bent niet verantwoordelijk voor je eigen publikaties, omdat het uiteindelijk maar probeerseltjes zijn, zeker als en zodra er kritiek op komt????
  Wat is de drijfveer dan om dit op de site te gooien? Is dat dan NIET, omdat je toch een boodschap wil uitschreeuwen, iets van: kijk eens wat ik allemaal weet en hoe ruim, en dat dat allemaal ter verdediging is van je passagenprokject?( Er zit iets bij van, jullie zullen wel nooit je met iran hebben beschäftigt en IKKKE wel…),Hoe indirect ook?

  En nu blijkt het ook in je offensief tegen Jami thuis te horen!
  Het is WEER die dubbelheid, duidelijk.
  Bedankt voor het inkijkje in je ziel.

 8. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@Wiljan: “Jij bent niet verantwoordelijk voor je eigen publikaties, omdat het uiteindelijk maar probeerseltjes zijn, zeker als en zodra er kritiek op komt????
  Wat is de drijfveer dan om dit op de site te gooien”
  Natuurlijk ben ik verantwoordelijk zowel voor wat ik schrijf, alsook voor wat ik instemmend aanhaal.
  Dat maakt mijn verhaal nog niet tot een recensie.
  Het is een blog, niet meer.
  Ik haal nu Jafaris boek instemmend aan plus de recensies. Als die man ergens anders dingen heeft gezegd die ik niet ken, dan kan ik me DAAROVER niet uitspreken.
  Wiljan: “Wat is de drijfveer dan om dit op de site te gooien”
  Ik vertel graag over dingen die mij bevallen en mij inspireren. Dat geeft mij een kick, een grote zelfs.

 9. George Knight schreef:

  Avatar van George KnightHet is alsof je een artikel leest over de verdiensten van Johan Cruyff of Franz Beckenbauer zonder dat het begrip voetbal aan de orde komt. Interessant en vermakelijk om te zien hoe de schrijver de kern ontwijkt. Maar voor begripsvorming secundair. Ik sluit me aan bij de kritiek van Jan van 12-06-2009 16:57.

  In een reactie van 12-06-2009 13:56 op het vorige blog probeerde ik een verklaring te vinden voor de mechanismen die tot dit soort verdraaiingen en selectiviteit leiden. Wat voor belang iemand heeft die dit zo opschrijft. Ik wist niet dat ik hier met een voorbeeld zo snel bediend zou worden. Dan doel ik zowel op de oorspronkelijke schrijver als de moderator. Dit kan beter. Als men wil.

 10. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@George, Kijk het is weer het Tariq Ramdan-verhaal.
  Ik heb het over een uitstekend boek, en ik beperk mij tot het beoordelen van wat ik ken en wat ik zie.
  Jullie hebben allerlei vermoedens over de kwalijke eigenschappen van de Leidse onderzoeker en beurs-beloonde politicoloog Peyman Jafari.
  Ik kan jullie moeilijk weerspreken omdat ik niet Jafari’s Big Sister ben en geen weet heb van zijn doen en laten buiten zijn publicaties om. Ik ken dit boek; ik heb hem goed horen spreken in debat met Dick Pels ; met Jean Bricmont en met Arnold Heertje ; en ik ken zijn artikelen en zijn geslaagd initiatief inzake Ehsan Jami.
  Het lijkt me logisch dat George en Wiljan, gezien hun eerder voorgedragen standpunten, van Jafari niets moeten hebben. Dat kan ik helemaal accepteren.
  Ik kan er goed mee leven dat niet de hele wereld mijn standpunten en sympathieen deelt….

 11. rikus schreef:

  Avatar van rikusKiest Iran voor een verlichte Islam?

  De spanning in Iran is groter dan ooit.

  De Iranese jeugd wil zich ontworstelen aan het juk van de islam. Men is vooral de onderdrukking van vrouwen meer dan zat.

  Bekijk de uitzending van Nova http://player.omroep.nl/?aflID=9617380

 12. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppDank Rikus! Jafari schrijft ook veel over vrouwenrechten en –beweging, in het bijzonder over de zogenoemde “Tehran spring’ onder Khatami.
  Laat ons hopen op een nieuwe liberale lente in Iran.

 13. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Nee Maria, het gaat me niet om Jafari, ík had hem niet in de hoek gezet als intern. Socialist of zoiets…tenzij het relevant was voor het topic: zijn visie op de geschiedenis van Iran.

  het gaat me om de dubbelheid van jou: de ene keer heb je keiharde standpunten over personen of stromingen, zoals hier in de reactie e van ‘de mascot Ehsan Jami’.
  Het gaat me niet erom om vóór of tegen hem te pleiten, het gaat erom dat JIJ eenzijdig wenst te zijn.
  In de minuut daarna neem je steeds weer de positie in van de amateur, in de betekenis van liefhebber en ook de andere, die van: ik doe maar wat, met als argumentatiedoel: ik, Maria ben onaanraakbaar daarom.

 14. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@Ja, Wiljan, een amateur, zo zie ik mij.
  Een amateur kan grote invloed hebben, en staat helemaal niet buiten de kritiek. I
  k wordt dan ook, onder meer dor jou, zwaar aangevallen.
  En ik laat het staan.

  Ik ben een amateur die met tanden en klauwen verdedigt wat haar lief is, en wat door Ehsan Jami en Wilders cs.s wordt aangevallen: democratische rechten zoals vrijheid van religie.
  Ik zou Ehsan Jami niet noemen, als hij niet veel te maken had met Peyman Jafari, en ik zelf ook op vele blogs over Ehsan Jami en Wilders had geschreven, met uit-uit-voerige discussies. Zie bijvoorbeeld link rechts in mijn Wilders-kader “Ten oorlog met Thucydides”, dat gaat over een artikel dat Ehsan Jami en Wilders samen hebben geschreven.

 15. Jezzebel schreef:

  Avatar van JezzebelOi va voi, de heren reageerders maken me erg boos!
  Dit is een goed geschreven blog dat me een beeld geeft van ‘Het andere Iran’ van Peyman Jafari.
  in een volgend blog komt Maria terug met een inkijkje van Michael Axworthy.
  Hoezo, wordt zij nu voor eenzijdigheid afgebrand?

  Het stoort me mateloos.
  Het lijkt erop dat het de heren eerder om het scoren gaat,
  dan om wat er werkelijk gezegd wordt.
  Gadver!

 16. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeHeeft hij het ook over het kernwapenhoofdstuk?

 17. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Lenin was een van de meest democratische politici van zijn tijd," vindt Jafari.
  http://is-nieuws.blogspot.com/2009/05/het-parool-over-marxisme-festival-2009.html

  Ik had een uitgebreid antwoord dat ineens in de digitale woestijn verdween. De essentie was dat Jafari een linkse extremist is, die Lenin ondanks alle massamoorden een democraat in zijn tijd noemt en die ex-moslim is maar elke aanval op de islam wenst te relativeren. Jafari die GL als neoliberaal en gematigd karakteriseert.

  Mijn enige verwijt aan jou was dat je selectief bent in je presentatie van Jafari en de lezer essentiele informatie onthoudt. Als bestuurslid van de Internationale Socialisten timmert-ie behoorlijk aan de weg en vervult-ie een maatschappelijke functie. Ook waar-ie ‘nuttige idioten’ voor zijn karretje spant en zo zijn eigen belang oprekt.

  Maar kan zo’n splinter kwaad? Ja en nee. Je weet dat ik over Wilders gemengde gevoelens heb. Ik zie hem als een nuttig breekijzer die kan dienen om het vastgeroeste politieke systeem in beweging te krijgen. Da’s politieke homeopathie. Een kwestie van evenwicht en dosering. Alleen bij verantwoord gebruik treedt verbetering op. Wilders is in die visie niet per definitie verkeerd, maar alleen bij fout gebruik. Als de dosering klopt.

  Welnu mensen als Mohamed Rabbae en Peyman Jafari verstoren dat proces. Waar Wilders tamelijk open -en bot- opereert schieten Rabbae en Jafari onzichtbaar vanuit de coulissen. Het mag vanuit hun politieke standpunt, maar ik zie Jafari absoluut niet als een aanwinst voor het democratisch proces. Zelfs niet als een ander homeopathisch middel met tegengestelde werking. Want aan die kant heb ik meer vertrouwen in democratische partijen als SP en GL.

  "Links heeft de verantwoordelijkheid om de strijd tegen oorlog en racisme te combineren omdat beide elkaar versterken."
  http://www.internationalesocialisten.org/site_oud/WWW/debat_islam.html#bijdrage1
  Da’s Jafari in een notedop. Ik dacht altijd dat oorlog strijd was. Maar volgens Jafari bestaat er ook strijd tegen oorlog die blijkbaar geen oorlog is. Het zegt voor mij voldoende over de bijzondere positie die Jafari voor zichzelf en de organisaties waarin hij opereert claimt. Da’s voor mij voldoende om hem te wantrouwen.

  Ramadan is oprechter in zijn opereren, wellicht niet in zijn bedoelingen. Hij komt er echter recht voor uit dat-ie een religieus leider is en religieuze propaganda bedrijft. Dat mag gelukkig in Nederland. Over zijn bruggenbouwerschap tussen 167 nationaliteiten in Rotterdam was burgemeester Aboutaleb in een evaluatie duidelijk ‘eens, maar nooit meer’. Laat Tariq Ramadan daarom propaganda bedrijven, maar natuurlijk niet op overheidskosten. Dat was in mijn ogen fout aan zijn rol van bruggenbouwer.

 18. Robert schreef:

  Avatar van RobertJezzebel, Heren onderelkaar en Vrouwen onderelkaar zijn twee dingen. Los daarvan Maria schrijft zonder diepgang. Dat betekent dat ze NIET oppervlakig is. Ze is géén filosofen zoals de heren waarschijnlijk willen. Ze heeft andere klassen. Alleen dat spreekt niet iedereen aan. Maar het zijn wel steeds de zelfde die de zelfde balletje trappen op een zelfde veldje ergens in het Vondelpark.

  Om eerlijk te zijn ik heb en kan er ook niets mee. Maria zit in een hoek waar ik nooit kom en toch lees ik haar blogs. Dat is toch ook wel iets vind je niet.

  Iraans cultuurgeschiedenis ga je toch niet van een blog aflezen. Dan ga je toch naar een boekwinkel en koop een aantal goeden boeken. Dat bedoel ik nu. Dat heeft Peter ook. Veel schrijven niets zeggen.

  Nogmaals het is niet slecht, zitten velen uren in, het is verstandelijk eerlijk en ook nog waardevol. Maar als ik iets van deze onderwerpen wil weten ga ik naar de boekwinkel.

  Als ik iets van Maria wil weten of van jouw lees ik daar heel graag een blog over.

  Het lijkt wel een vorm van macht-bepalende-blog gedoe. Daar ga ik goed over nadenken want dat is een aardig onderwerp.

  Het blog is goed geschreven daar is dan ook alles mee gezegd.

  De reacties zijn persoonlijk op Maria gericht. Ik doe dat ook maar wel met de bedoeling dat iedereen er iets aan heeft. De Heren zijn geen Vrouwen.

 19. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@Jezzebel je bent een schat.
  @Joke ik ben straks terug met meer info voor jou
  @George, ik las inderdaad dat Jafari van Lenin houdt, en dat doe ik zeer bepaald NIET.
  Maar in zijn boek staat daar niets over, en ik heb het nu over het boek.
  Over Lenin een andere keer.
  @Robert, supergrappige reactie. Ik ken jou en jouw blog niet…maar ik zal gaan kijken.
  “Maria schrijft zonder diepgang. Dat betekent dat ze NIET oppervlakig is.”
  Goed getroffen.. perfect!
  Ik heb zelf een overweldigende voorkeur voor boeken een een afkeer voor blogs. Uitzondering vormen de blogs van een paar mensen die ik meestal ook persoonlijk ken. Dan interesseert mij de mens, en dus het blog, niet andersom.
  “Maar als ik iets van deze onderwerpen wil weten ga ik naar de boekwinkel.’
  MAN JE SNAPT HET…. DAAAAAAR GAAAAAT HET DUS OM!!!!!!!!
  Zelden dat ik me zo hartestikke goed begrepen heb gevoeld.

  Dames en heren aan jullie de vraag: schaden Wiljan en George etc mij of dragen zij bij aan mijn machtig universum????

 20. Jezzebel schreef:

  Avatar van JezzebelUiteraard dragen zij bij aan, dat maakt het werkelijk geestig. 🙂

 21. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppDank je schat

 22. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@Joke er is een hoofdstuk over het nuclaire programma.
  Ik haal een paar citaten eruit ( p 174-179)
  Jafari plaatst de betreffende uitspraken in een machtpolieke context:

  “Terwijl de neoconservatieven in het Witte Huis al sinds II september 2001 de strategievan confrontatie in hun buitenlandbeleid volgden, kwam er in Iran een groep aan de macht die hun ideologie van ‘de botsing tussen beschavingen’ deelde. Met abjecte uitspraken zoals de ontkenning van de Holocaust, gooide Ahmadinejad olie op hetvuur en creeerde een aantal controverses, maar in de kern bleef het conflict met de vs om het nucleaire programma draaien. “
  “Het is niet uitgesloten dat de Iraanse machthebbers de optie van kernwapens open willen houden, maar het probleem is dat de politieke en militaire druk vanuit de vs ze juist eerder die kant opduwt.”
  “Ahmadinejad was zich ervan bewust dat de confrontatie met het Westen zijn positie aIleen maarversterkte. In oktober 2005 berichtten de media dat Ahmadinejad op een conferentie genaamd ‘De wereld zonder zionisme’ had gezegd dat ‘Israel van de kaart geveegd moet worden’. Een aantal politici in het Westen en Israel brachten deze uitspraak in verband met het nucleaire programma van Iran en spraken van een voorbereiding van een ‘nucleaire Holocaust’. De uitspraak van Ahmadinejad was provocatief en pervers, maar het was overdreven om die als een acute dreiging richting Israel te interpreteren. Ten eerste haalde Ahmadinejad een uitspraak van Ayatollah Khomeini aan die al twee decennia op een rituele manier herhaald werd. Ten tweede had hij in het Farsi gezegd dat ‘het bezettende regime van de bladzijde van de geschiedenis moet verdwijnen’ en hij had gerefereerd aan andere ‘regimes’ die verdwenen waren, bijvoorbeeld Zuid-Afrika en de Sovjet-Unie. Ten derde ontging het de internationale media dat dit soort provocatieve uitspraken bedoeld waren voor binnenlandse en regionale consumptie. Ahmadinejad en andere neoconservatieven waren overtuigd dat na Irak de vs hun zinnen op Iran hadden gezet. Door te laten zien dat hij tegen het Westen en Israel durfde op te staan, wilde Ahmadinejad de steun onder de bevolking van de regio mobiliseren. Dat die strategie succesvol was, bleek toen een onderzoek in Egypte uitwees dat hij na de leiders van de Libanese Hezbollah en de Palestijnse Hamas op nummer drie van de meest populaire politici stond. “

  .
  Ahmadinejads walgelijke ontkenning van de Holocaust in december 2005, die gefabriceerd zou zijn om de bezetting van Palestina te rechtvaardigen, moet in dezelfde context gezien worden. Hij deed deze uitspraak op het hoogtepunt van de rellen over de cartoons van de profeet Mohammed die in een Deense krant waren verschenen. Tegen ‘heilige huisjes’ trappen kan ik ook, was Ahmadinejads boodschap, waarmee hij op een totaal ongepaste manier de woede over de cartoons in zijn eigen voordeel wilde gebruiken.”

 23. Robert schreef:

  Avatar van RobertHet zijn een van de variabelen maar nooit de feiten. Feiten zijn geen variabelen. Wie met een feit komt komt niet met een konterfeitsel. Wie met variabelen komt moet toegeven dat het geen feit is.

  Oliphant zegt: Gelukkig dat ik Robert (krom taalgebruik) niet heb gelezen.

  Vraag wat weet hij dan van mij?

  Niets.

  Dus zegt nooit iets waarvan je gelooft dat het onwaar is.

  Lees mijn blog en brief aan Mevrouw Moederkrans.

  uiteraard draagt iedereen bij aan de variabelen…(…) Stop

  Groet

 24. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeHet gaat hier over personen die een stigma dragen en daarop afgerekend worden. Maar in hoeverre is dat terecht.

  De kritiek op de Internationale Socialisten komt meestal neer op:
  – ze zijn trotskistisch. Aangezien niemand ooit in staat blijkt uit te leggen voor welk vreselijks dat dan staat, heb ik iets van ‘gooi maar in m’n pet’.
  – ze zweren geweld niet principieel af. Dat vind ik best: ze opereren nl. al jaren volstrekt vredelievend en ik vind het eerlijk gezegd een verstandige (en eerlijke) slag om de arm.
  – ze leveren geen enkele kritiek op organisaties als Hamas en Hezbollah (waar ze contacten mee onderhouden). Daar heb ik inderdaad problemen mee: beide hebben een aantal standpunten die onverteerbaar zouden moeten zijn voor (met name) socialisten. Het daar helemaal niet over willen hebben is op z’n minst verdacht.

  Neemt niet weg dat niet ieder lid daarom verdacht is. Van een geboren Iraniër zou ik echter wel graag zien dat hij zich verantwoordt voor dit aspect.

  Mohamed Rabbae ken ik uit de tijd dat hij wethouder in Leiden was. Hij was een integere en uitgesproken persoon, die uiteindelijk is opgestapt omdat hij zich terecht niet kon verenigen met het sociale beleid van het college. Van de vele aantijgingen aan zijn adres is helemaal niets aantoonbaar, geloof me. Dat was pure, tenenkrommende kift – dat heerste toen verschrikkelijk binnen de kleinere linkse partijen.

 25. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45DAMES. Niet zo klef. Het bezwaar van mij is; weer een toevoeging aan het knipsel-imperium van maria.
  Het leidt ‘nooit’ tot iets. Maar dat had inderdaad nog een staartje uit het vorige blog.
  Maar ik heb als fout gemaakt, dat ik onlangs een boek of 6 over de geschiedenis van Iran tot me nam en dat voor anderen allemaal reuze nieuw is.
  Goed , ga lekker verder met het leninisme bij Peymann. Want daar heb ik het ook niet op en het bestaat nog echt.

 26. Robert schreef:

  Avatar van RobertOok dit zijn variabelen: Ahmadinejad was zich ervan bewust dat de confrontatie met het Westen zijn positie aIleen maarversterkte.

  Wat als er morgen een kracht komt die dit weer teniet doet. Dan staat de macht buiten spel (even abstract). Zolang er machtspelen gebruikt worden, wordt er angstig gekeken naar nieuwe krachten die die machtspelen onderuit kunnen halen. Het si gewoon wachten dat het gebeurt.

 27. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@wiljan, laat ons weten wat voor boeken dat waren, en wat erin stond, zodat we ook iets wijzer worden.

  Lenin is ech tene interessant thema- voor later.

  Joke, goede argumentatie… Maar ik vind het toch een beetje te veel gevraagd om van Peyman persoonlijk te vragen om afstand te nemen van Hamas en Hezbollah..

  Dat doen ook niet alle GroenLinksen.

  @wiljan :
  Het bezwaar van mij is; weer een toevoeging aan het knipsel-imperium van maria.
  Het leidt ‘nooit’ tot iets.

  Het hele leven leidt to niets en is zinloos.
  Neemt niet weg dat mijn imperium groeit.

 28. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée@Maria 20:15: Nee, ik bedoel de geschiedenis van de kernwapens sinds de sjah.
  Iran werd immers destijds uitverkoren om in het programma mee te draaien, maar er was niet op gerekend dat zij geen vazalstaat zouden blijven. Gezien de omgang met o.a. het Non-proliferatie verdrag van *andere* staten die in het programma meedraaien, t.w. Israel en Pakistan, zou ik liever zien dat *zij* nauwgezet in de gaten gehouden werden. Zie verder: http://www.ravagedigitaal.org/index.htm?2007/deel1/artikel2/vs-iran.php~mainFrame

 29. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Voor de volledigheid: deze reactie had ik al eerder ingestuurd maar er is wat mis gegaan. Hij hoort dus eigenlijk te staan tussen maria 18.14 en de reactie daarna van Jezzebel
  —————————————
  Maria.18:38 Je zegt ; ik laat het staan. Mijn zware kritiek. Moet ik daar blij mee zijn?

  2. Is Jami ook al een racist omdat hij andere ideeen heeft? Wilders wil in jouw ogen de rechtsstaat Nederland onderuithalen? Wie nog meer van degenen waar je het niet mee eens bent?
  Jafari zet je daartegenover als behorende tot de Goede Kant?
  En Ellian is de boze intrigant?

 30. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppJa Joke, daarover staat er ook iets in, maar ik moet nu helaas weg. Ik zoek het morgen op…

  Groetjes…

  wiljan, bij mij gaat het niet om goed en boos,

  Ich bin jenseits von gut und boese.

  Van Jafari houd ik en van Ellian en Ehsan Jami gruw ik. Heel subjectief.

 31. Martin Broek schreef:

  Avatar van Martin BroekPeyman is als sinds jaar en dag actief bij de Internationale Socialisten, een trotskistische partij, die vrijwel alle demonstraties tegen oorlog en racisme (mede) organiseert. Goed dat er nog een partij is die dat doet. Vaak ben ik daarbij aanwezig. Soms vind ik dat ze te ver gaan in hun bondgenootschappen en standpunten, maar er zijn anderen die verwerperlijker dingen uitkramen.
  Dat een dergelijk boek over Iran wordt geschreven is niet alleen verklaarbaar uit de persoonlijke achtergrond van de auteur, het is ook een welkome reactie op de oorlogshitserij die nu al jaren gaande is rond Iran.
  Goed dat je een dergelijk boek bespreekt, Maria.

 32. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeMaria, een mooi blog, die weer een aantal vaste reageerders tot ‘wanhoop’brengt.
  Jaffari is radicaal, maar dat betekent niet extreem. Radikaliteit staat open van het andere, bevraagt. Te vaak wordt radikaal op éen lijn gezet met extremisme…
  Het zijn twee verschillende begrippen.

  Dat Iran meer is dan het huidige fundamentele image moet een ieder toch nu wel duidelijk zijn.

  Ik zelf heb vier jaar lang nauw sameengewerkt met een Iraniër die als student in 1992 was gevlucht uit Iran.
  Hij heeft mij veel geleerd over de diepgang, kunst en cultuur van zijn land…
  Een zeer trotse man overigens…

 33. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeWat me nou pas te binnen schiet: zegt Jafari iets over het salafisme? Het is me al vaak opgevallen dat salafisten een bloedhekel hebben aan alles was uit Iran komt, alsof het om een poel van liederlijkheid gaat. Waarom haten ze hen (of elkaar?) zo?

  @Maria: ja, ik vind dat Jafari er goed aan zou doen de twijfel weg te nemen die bij een groot deel van het publiek leeft. Hij kan het op z’n klompen aanvoelen – dus waarom besteedt hij er dan geen aandacht aan?

  @ Ina: Ze zijn alleen maar in de greep van de ayatollahs gekomen omdat het bewind van de sjah zo vreselijk was.
  Inderdaad is de traditie van kunst en cultuur bijzonder rijk, en dat maak je niet zomaar kapot. Het is een tegengif tegen beperkingen van meningsuiting en andere vrijheden. (En het zal ook wel een groot aandeel hebben in de houding van de salafisten.)

 34. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgJoke ======= ze zweren geweld niet af =======

  Je hebt gelijk hoor. Wij in de NATO doen niet anders dan geweld uitvoeren!!

  Laar Iran Iran zijn!! De VS karren vol atoomwapens en het kwaadaardige Israel zelfs illegaal tegen de VN-resoluties in. En waarom Iran dan niet? Ik sta achter deze mooie, oude en diepe cultuur en het prachtige volk!! Leve het volk van Iran!!

  Groet, An..

 35. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Maria, dat gaat niet in een blog, een paar boeken weergeven over Perzië. Ik zal zoeken naar de titels. Mooi land, mooi volk. Maar dat waren de Grieken ook al.:)
  Nee, lees lekker verder. Jafari zal dat best goed neerzetten. Zoals in het begin van je blog. Daar wees Jezzebel ook op, dat KAN de insteek zijn van een blog. Maar bij jou is het allemaal veel dubbeler. Dat hou ik staand. Dat is de essentie van mijn kritiek op dit en het vorige en nog meer blogs.

  Maar ik weet tevens dat er een kloof is tussen zeg maar Trotzkisten, dat is inderdaad een etiket, of noem het een leninist, of hoe je de Jafaries ook wil betitelen aan de ene kant EN de kant van de Ellian’s, die ik veel meer als dichter zie dan als louter wetenschapper-politicus. Hij kan dat mystieke wel hebben in ieder geval. Ongezien dat boek hier ter tafel, ben ik er zeker van bij voorbaat , dat linkse ideologie zoals toch Jafari meedraagt, niet zonder een filosofisch-materialistische ondergrond kan . Daarom kies ik de kant van de geestelijkere Ellian, zie zijn boek ‘Perzische Brieven.

  Daarom ook kan ik Maria wel bij de kant van Jafari plaatsen en begrijp haar felle strijd – zij gruwt van Ellian- tegen o.a. Ellian aan de overzijde van de kloof. (Ellian heeft in ieder geval geen leninisme meer in zich en zie ik als een spirituele Pers op z’n best…maar westers christelijke esoterie heeft nog steeds bij mij voorrang 🙂

  Dit alles baseer ik op de bekentenis van Maria dat zij gelooft, dat het allemaal zinloos is. Het lijkt me daarom uitgesloten, dat Maria iets oppakt van het ware Perzië.
  Diep boekje schiet te binnen, het recente : Christine Gruwez, over Iran(met ook bezwaren, maar Allah)

  Conclusie: het is allemaal zinloos wat zich hier afspeelt, er gaapt een kloof tussen mij en Maria… en dat imperium is een kaartenhuis. Nederland en haar wetenschapshuizen en mediatorens staat er vol mee.Veel plezier ermee.
  En wat heb ik eran?

  Ik heb weer een steen kunnen leggen voor mijn eigen huis in de hemel. Boven de Zon.

 36. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgINA: hoi,hoi,hoi! Eindelijk eens iemand die mijn radicaliteit uitlegt zoals het werkelijk is!!

  MerciXXXXXXXXX An.

 37. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45An ksssst

 38. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Zoemzoem …. zoemzoem ….. zoemzoem …. Horen jullie dat, dat, dat … gezoem? Nee? Mannen, nee, nee, met een ‘m’. Vrouwen, nee, nee, geen gezeem. Dit is geen plek om clichés te bevestigen. Het lijkt er werkelijk op. Zoemzoem …. zoemzoem … daar is het weer … horen jullie dat? Oh, schrik, het opent … de … mond … of wat is dat ding?
  – Mensen. Dit is de navel van de wereld. Het universum!’
  Prachtig. We zijn helemaal … vertederd …. zo met ons allen samen.

  Wat een omkering van waarden. Ik zet een kanttekening bij wat ik ervaar als onvolledige informatie over Jafari. Daarna komen sommigen hier met generalisaties en psychologiseringen die ik nauwelijks kan plaatsen en waarvan ik evenmin begrijp op wie ze precies gericht zijn. Zonodig zou ik graag expliciet aangesproken worden zodat ik kan reageren. Nu eindigt de discussie in de luchtledigheid van ‘Schuim en Asch’ om de titel van een verhalenbundel van Slauerhoff te lenen die naar mijn idee karakteriseert wat hier gebeurt.

  Maria zegt te weten dat Jafari van Lenin houdt. Maar omdat het niet in zijn boek staat, onthoudt ze ons die informatie. Daar valt wat voor te zeggen. Niet alles kan genoemd worden. Enige abstractie en keuze dient de moderator om het voor de lezer verteerbaar te houden.

  Dit criterium maakt de werkwijze van Maria voor nu en straks duidelijk. Alles wat niet in het boek -het eigenlijke onderwerp- staat wordt niet genoemd. Binnen deze zelfgekozen logica kan ik echter de verwijzing "Inderdaad “Bombardeer Iran” kopte het bladje van de Burke Stichting ‘Opinio’" niet plaatsen. Hoe verhoudt zich dat dan tot het boek van Jafari?

  Ik heb er begrip voor dat dit blog niet volgens de normale journalistieke principes gemaakt wordt. Van hoor en wederhoor, checken en dubbelchecken van feiten en het idee om in een betoog meerdere kanten te verwoorden. Ik weet dat ik dat hier niet snel zal ontmoeten. Da’s de pretentie ook niet. Ethische grenzen houdt Maria trouwens wel scherp in de gaten, dat is op andere sites wel anders.

  De dubbelzinnigheid ontneemt me alle zin om verder in het onderwerp te duiken. Jafani die in mijn ogen bedenkelijke kantjes heeft als extreemlinks politicus en activist. Die rechtpraat wat krom is en een massamoordenaar vergoeilijkt. We worden hier ogenschijnlijk verwacht een oogje dicht te knijpen om de volle waarheid niet aan het licht te doen komen.

  Bon. Als het om de beschrijving en afbeelding van de maan, een bloem of een stilleven gaat, dan werkt het blog doorgaans zonder misverstanden. Maar anders is het dus als Maria een politiek standpunt inneemt. Vaak in de vorm van een uitlokking. Oftewel de reactie van de vaste reageerders is ingebakken. De sukkels nemen de platgewalste plek in het hoge zomergras in.

  Ontzettend leuk allemaal voor diegenen die het spel begrijpen. Maria’s spel dat eigenlijk naast het bord gespeeld wordt. Want da’s het bijzondere. Een dreigend mat wordt genegeerd door de dropjes, muntjes en het flesje nagellak die onverhoeds als hulptroepen door Maria in de strijd worden gegooid. Of het spel wordt als beeindigd verklaard. Patsboem, eenzijdig. Lachen. Sommige sukkels proberen zelfs verder te spelen. Ze snappen er helemaal niets van. Want het spel kent geen regels. En al kent men de regels, morgen zijn ze weer anders. Als vissen aan de haak die nog even spartelen.

  Het resultaat is een blog dat uit elkaar valt. De moderator moddert soms en modereert soms. Naar gelang de tijd, de zin en de stand van de zon. En de maan. Reacties kunnen in alle vrijheid met elkaar op de loop gaan. Alles mag en niets telt echt. Het schiet alle kanten op. De vleesgeworden anarchie die nooit tot een afronding komt. De slang kronkelt juist verder als de val dichtklapt. Haar giftand glinstert in het licht van de wassende maan. Haar universum.

 39. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Joke : de plaats voor romatiek en verbeelding binnen het geloof en/of vanuit het geloof, wordt door de meer recht in de leer zijnde salafisten volgens mij verafschuwd. Een beetje zxoals dat ligt tussen de gereformeerden en katholieken.;-)

  @ An : Het is opvallend dat dit onderscheid in Nederland niet veel scherper gemaakt wordt. De Belgen doen dat wel en kunnen daardoor ook het begrip pluralisme in ’t algemeen en actief pluralisme in het bijzonder meer inhoud en vorm geven.

 40. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Iran geschiedenisboeken, het eerste is !! waard.
  Sandra Mackey, the Iranians, Persia, Islam and the soul of a nation, Penguin 1996

  P. Clawson, M. Rubin, eternal Iran, NY 2005
  R N Frye, the Golden Age of Persia

  Nog beter: die Akademie von Gondishapur, Heinz Herbert Schöffler

  @george, je bent een echte man!

 41. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppMensen, ik kan er pas morgen weer echt tegenaan, dus salafisme en nucleaire dingen laat ik even tot morgen alsmede heel veel andere dingen.
  Alleen even:
  Joke: “@Maria: ja, ik vind dat Jafari er goed aan zou doen de twijfel weg te nemen die bij een groot deel van het publiek leeft. Hij kan het op z’n klompen aanvoelen – dus waarom besteedt hij er dan geen aandacht aan?”
  De IS onderhouden GEEN relatie met Hamas of Hezbollah.
  Wat zij zeggen is inmidddels standaard in links-liberale kringen, dat met Hamas/Hezbollah gesproken zou moeten worden (dat zegt ook Obama tegenwoordig) en dat het fundamentalisme alleen maar een belangrijk factor is geworden door de militaire interventies in het Midden Oosten in de afgelopen twee eeuwen. Dus fundamentalisme bestrijden = een einde maken aan de voedingsbodem.

  Dan heb ik nog een klein gedichtje voor Wiljan,
  “Voor het slapen gaan”

  Wiljan
  Heeft 6 boeken gelezen
  Over Iran
  En Maria maar 1.
  En
  Toch heeft ZIJ
  een blog geschreven
  En hij geen.

 42. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeMaria, de kritiek die ik in mijn achterhoofd heb komt uit links-radicale kringen. In 2007 werd IS op bovengenoemde punten aangevallen door Koen Vink van milieudefensie. Uit een artikel daarover op de ED-site:

  "Drie jaar geleden organiseerde de IS samen met de AEL een herdenkingsbijeenkomst voor de door Israël vermoorde sjeik Yassin, destijds de geestelijk leider van Hamas. Deze openbare ‘wake’ voor de leider van een door en door antisemitische en reactionaire organisatie was helaas geen eenmalige misstap van de IS. Volgens de IS is er ook weinig mis met de oerconservatieve en antisemitische beweging Hezbollah: op uitnodiging van deze militante sjiitische organisatie bezocht IS-kopstuk Bart Griffioen vorig jaar een conferentie in Libanon – een "samenkomst van islamisten en seculier links". Dat Hezbollah een fundamentalistische organisatie zou zijn is volgens de IS "heersende propaganda". Dezelfde Griffioen bezocht vorige maand de Cairo Conferentie, een "toonaangevend anti-oorlogscongres", samen met onder meer Hamas, Hezbollah en de Moslimbroederschap ("sterven voor Allah is het hoogste doel"). In de slotverklaring van vorig jaar wordt Israël niet genoemd; wel de ‘zionistische staat’ die in geen geval erkend mag worden. De conferentie sloot af met een hartelijke solidariteitsverklaring aan de regimes van Syrië en Iran.

  De Internationale Socialisten – en hun zusterpartijen in andere landen – streven naar "een zo groot mogelijke eenheid in de strijd" tegen het kapitalisme en imperialisme, en vinden het om deze reden niet problematisch om strategisch op te trekken met reactionaire organisaties als Hamas en Hezbollah. Het is dit schaamteloze opportunisme waar Koen Vink in zijn artikel terecht felle kritiek op levert."
  (bron: http://eurodusnie.nl/landelijk/een-steen-in-de-vijver-7.html)

  De IS heeft hier geen antwoord op maar doen het af als propaganda. De door "Daan" geplaatste reactie is ondertekend met ‘Peyman Jafari’.

 43. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Kinderachtig, Maria, je vroeg naar die boeken,

  ik doe mijn best om het na te zoeken en dan dit.
  Beetje last van wraakgevoelens? Gruw maar lekker van me! Dat vin je wel lekker toch?

 44. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeKijk, ik onderschrijf zijn betoog over vrijheidsstrijd e.d. wel, maar nergens een ‘overigens’, een terzijde waarin ze zich distantiëren van antisemitisme. Moet dat, kun je je idd. afvragen. Ik denk dat het heel handig is als je het verzet tegen de politiek van de staat Israel steunt, dat je je van tijd tot tijd even duidelijk afzet tegen haat tegen joden.

 45. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Joke
  Eens met je kritiek op de IS. Of ze een relatie met Hamas of Hezbollah onderhouden is irrelevant. Wel dat ze de politiek van Hamas of Hezbollah politiek steunen.

  Jammer is dat een ex-moslim als Jafari en zijn IS, maar ook types als Mohamed Rabbae en Rene Danen elke gerechtvaardigde kritiek op de islam afdoen als racisme of islamofobie. Dat doodt elke discussie en verkleint voor de islam de kansen om zich op een natuurlijke wijze te emanciperen.

  In Nederland werkt dit solipsistische extremisme in het voordeel van Wilders. Want de lat ligt niet hoog om onzin naast je neer te leggen. Publicitair kost het weinig moeite. Gevolg is dat door organisaties als de IS allerlei wel zinvolle kritiek op Wilders in het verdomhoekje komt. De redelijkheid van anderen wordt overspoeld door de onredelijkheid van de IS.

  Hoopt de ex-moslim Jafari wellicht op de Verelendung van de islam? De grote klap die de linkse revolutie in Arabie mogelijk maakt? Want zijn strijd tegen de oorlog is immers geen oorlog. Hoe dan ook, in een democratie als Nederland zie ik in Jafari en zijn organisatie geen enkele meerwaarde. Als we toch marxistisch praten.

 46. J de Kat schreef:

  Avatar van J de KatDit zou wel goed kunnen thuishoren in de groep Het Genootschap voor Nutteloze Kennis.

 47. alib_bondon schreef:

  Avatar van alib_bondonMensen die geinteresseerd zijn in Iran lezen boeken van schrijvers met heel verschillende achtergronden. Die achtergronden aanvallen is pas van belang als onder de dekmantel van de ideologie onwaarheden worden verteld. Ik ben een fan van de dichter Majakovski, een Lenin-vereerder. Maar Lenins geschriften vind ik gedrochten en zijn bewind een schrikbewind. Ook lees ik Ernst Junger, een keurige soldaat -schrijver in Nazi-Duitsland. Mag ik dat ook al niet meer lezen?

  Het is allemaal wel erg kortzichtig en ideologisch wat los komt in de reacties van Wiljan en jan. Dat verrekte politiek correct denken heerst blijkbaar sterk in kringen van VVD en PVV.

  @George Knight
  [Jammer is dat een ex-moslim als Jafari en zijn IS, maar ook types als Mohamed Rabbae en Rene Danen elke gerechtvaardigde kritiek op de islam afdoen als racisme of islamofobie.]

  Waar jij je ogen voor sluit is dat het soms gewoon racisme en islamofobie is. En waarom zou dat niet gezegd mogen worden dan? Vreemd genoeg zijn het vaak vrijmeningsfundamentalisten die vinden dat niemand van racisme mag worden beschuldigd.

  Natuurlijk moet je met dergelijke termen voorzichtig zijn (evenals met ‘fascist’ etc), maar uiteindelijk moet het beestje een naam hebben. En dat heeft het ook: cultuurracisme. Wat zoveel betekent als: de Westerse christelijke cultuur is superieur aan die van het Oosten (islam, boeddhisme, hindoeisme etc).

  Zeg het dan toch gewoon, George, als je vindt dat de Westerse cultuur superieur is. Nu sluit je je er je ogen voor. Het mag geen ‘racisme’ zijn, het is vrije meningsuiting. Het summum van misleiding.

  En de IS is, als partij, in het democratische stelsel van Nederland van evenveel ‘meerwaarde’ als de PVV van Wilders. Met beide partijen verschil ik sterk van mening, maar ze zijn wel spreekbuizen en als zodanig voegen ze een laag toe aan de democratie.

  Het vreemde is dat ik je wel op die manier (‘geen meerwaarde’) hoor praten over de IS, maar nooit over de PVV. Integendeel, die laatste partij geeft uiting aan de (opgehitste) volkswoede en heeft dus vanzelfsprekend ‘meerwaarde’? Welk punt maakt de PVV nu werkelijk? Dat de partij aanhang heeft (het gevolg van een strategisch goed uitgewerkte haatcampagne tegen de islam)? Dat de partij volledig dictatoriaal wordt bestuurd? Dat de partij B zegt als anderen A zeggen?

  Meerwaarde mijn reet. Zoals Marx ook al had moeten schrijven…

  Zowel IS als de PVV zijn puberpartijen, kien op elk kans B te zeggen als anderen A zeggen. De SP had er in het verleden ook een handje van maar draaide de afgelopen jaren een beetje bij. Nu het niet zo goed meer gaat in de uitslagen en de peilingen zal de SP dat bijdraaien stoppen en proberen -althans in woorden- terug te keren naar het ‘SP=NEE’. Dat levert op, dat spreekt aan.

  In jou leeft diezelfde neiging. Alles wat is, is niet goed. Als bestuurder x A zegt, heb jij de neiging om B te kiezen.

  Oppositie als leidraad, als beweegreden, als ondeugd.

  Heel mooi allemaal, maar je schiet er geen flikker mee op. De haat neemt niet af, de werklozen komen er niet mee aan het werk, de crisis wordt daarmee niet opgelost.

 48. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Bondon, Wat is er kortzichtig en ideologisch? Wijs eens aan? Ik was helemaal niet bezig met de IS, in mijn reacties. Het is Maria die ‘gruwt’ van mensen en opponenten. Ik niet.
  Ik strijd tegen marionetten-verschijnselen, mensen die in naam van ideologie actief zijn
  Jij bent de grote omdraaier van zaken. Jij ziet niet het gehalte aan marionettenpolitiek dat al 30 jaar heerst.
  Je cultuurracisme -theorie is je eigen ideologische strohalm, waar je oorlog mee voert. Daarom heb jij jezelf (net als Jafari ?)een vrijbrief gegeven om meer te mogen dan de anderen, jíj mag van jezelf mensen moerasmannetjes en uitschot noemen. Jij mag stoken. Idem Maria. Idem vd DUNK. YOUP vh Hek.
  Het is grote onzin dat het denken van de PVV nu aan de macht is en het nieuwe correcte denken (al) zou zijn.
  Je bent een fantast.

  .

 49. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppHoi Alib,
  1. Ernst Jünger, oh weh.

  2. Ik vind het best om de de ideologische achtergrond van een schrijver onder de loep te nemen, dat doe ik zelf natuurlijk ook.
  Maar daarbij moet dan wel gelden dat een boek niet samen hoeft te vallen met de schrijver, en de schrijver niet met de politieke groep waar hij bij hoort.
  Relevant voor een bepaald boek wordt de ideologie pas als men de ideologie van groep of de mens ook in het boek kan aantonen. En ik denk dat zowel Wiljan alsook George de ideologie van dit boek zelf ( anti-Huntington ) inderdaad niet leuk vinden.
  Niemand hoeft van dit boek te houden; ik vertel alleen wat IK ervan vind en de recencenten ervan vonden.
  “politiek correct denken heerst blijkbaar sterk in kringen van VVD en PVV” Hihihaha, dat rechts niet open staat voor de mening van links, daarmee is het Passagenproject begonnen.

  Over IS denk ik ongeveer zoals Martin en Alib: “En de IS is, als partij, in het democratische stelsel van Nederland van evenveel ‘meerwaarde’ als de PVV van Wilders. Met beide partijen verschil ik sterk van mening, maar ze zijn wel spreekbuizen en als zodanig voegen ze een laag toe aan de democratie.””
  [ overigens zijn de IS geen partij, en bovendien zijn zij democratisch georganiseerd; geen beweging, zoals Wilders, en hebben daarom meer democratische waarde dan de PVV]

  Ik ga weleens naar hun discussiebijeenkomsten, en ik geniet dan altidj van de sfeer: zeer betrooken welbelezen mensen, die allemaal meedoen an debat. Vaak zeggen ze onmogelijk dingen, maar de sfeer klopt. Ook bij hun demonstrraties doe ik weleens mee. Ik hoor dat er een anti-wildersdemonstratie in leidne gepland is, ach daar heb ik wel zin in.
  Alib verwijt George, alleeen maar voor de oppositie te zijn. Dat zie ik niet bij hem, ik zie juist een goedpraten van veel wat is, cultuurracisme onder meer.
  Wiljan, nog terug naar jouw boekjen: mijn gedichtje was bedoeld als een domme grap. Ik vind het naturlijk wél degelijk goed dat je de boeken noemt.
  Ik zal straks kijken of deze boeken genomed wordne in de literaturulisten van jfarai respectieve Michael Axworthy.

  Kom ook straks nog terug met dingen voor Joke…

 50. Robert schreef:

  Avatar van RobertHet is soms een schoolplein nee,.. een zwembad -mentaliteit die hieruit spreekt. Heel veel galm.

  Waarom schrijven jullie nu niet eerst een blog?

 51. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@robert zo is het leven nu eens..

  @Joke: “Kijk, ik onderschrijf zijn betoog over vrijheidsstrijd e.d. wel, maar nergens een ‘overigens’, een terzijde waarin ze zich distantiëren van antisemitisme. Moet dat, kun je je idd. afvragen. Ik denk dat het heel handig is als je het verzet tegen de politiek van de staat Israel steunt, dat je je van tijd tot tijd even duidelijk afzet tegen haat tegen joden.”
  Joke, wat antisemitisme betreft moet je misschien dan toch een verschil maken tussen Peyman Jafari en de IS als groep. Hij verzet zich wel en duidelijk, zowel persoonlijk alsook in zijn boek tegen antisemitisme. En ik vind dit een belangrijk punt. Zoveel begrip ik heb voor een moslim-bevrijdingsstrijd: ten koste van een anderen groep mag het niet gaan.

  Zo denk ik ook wat homo’s en vrouwen betreft. De VVD en Wilders proberen groepen tegen elkaar op te zetten: vrouwen tegen moslims, homo’s tegen moslims, joden tegen moslims.
  Dat hoeft helemaal niet. Er zijn weliswaar verschillen in interesses, maar het is erg belangrijk dat randgroepen niet meegaan in een discriminatie -wedijver in hun streven om met de machtigen mee te mogen doen.

  Straks terug…

 52. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgWat een onzin om dichters op hun (politieke) verleden af te rekenen! Dichters proberen uit alle macht met hun gedichten zichzelf te objectiveren en daardoor "het verleden" uit te schakelen zoals Junger en Majakovski. Zij ontdoen zich a.h.w van hun kleding en willen een naakte diepgang. Dat is dapper!

  Als dichters over politiek of bepaalde ideologieën willen dichten doen zij dat opmerkelijk. Zie bijvoorbeeld de Turkse dichter Nazim Hikmet. Hij hing de communisische ideologie aan. Door zijn gedichten heeft hij jaren in de gevangenis gezeten. En toch: zijn poëzie is prachtig vind ik.

 53. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppAn: "Wat een onzin om dichters op hun (politieke) verleden af te rekenen! "

  Het gaat er uitsluitend om kwalijke ideologie ( bloeddorst etc) die ook in de tekst zelf direct aantoonbaar is, wat naar mijn mening bij Junger wel degelijk het geval is.
  Junger is een aparte blog waard.

  Ik zeg niet dat die man geen goed boek heeft geschreven; ik zeg dat hij een paar teksten heeft geschreven waar zijn meer dan dubieuze ideologie uit blijkt.

 54. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Alib
  Wat projecteer je in hemelsnaam allemaal in mij? Grappig is dat we het eens lijken te zijn. Zowel Wilders als Jafani zie ik niet als pur sang democraten, maar ze mogen in de Nederlandse rechtsstaat hun politieke werk verrichten. Dat is goed zo, maar kritiek is hun deel. Je laat ook een hoop stof opwaaien. Dat kan ik niet zo goed plaatsen. Ik probeer uit te leggen hoe ik het zie.

  Wilders en de PVV heb ik vaak veroordeeld als simplistisch en reducerend. Als een partij waar ik nooit op zal stemmen. Ik kan me onmogelijk identificeren met een partij die vijandig tegenover kunst staat. En natuurlijk is er meer.

  Het verschil tussen de PVV en de IS is dat de eerste een politieke partij in het parlement is en de laatste niet. De IS is een splinter die tegen alles en iedereen is, zoals de PVV dat ook is. Maar de PVV heeft een meerwaarde in het feit dat ze systeemkritiek uit in de machtsarena en zelfs de ‘kroonjuwelen’ van D66 in haar programma opgenomen heeft. Dat verklaart vermoed ik een deel van de animositeit van Pechtold jegens Wilders.

  Elders heb ik meermalen uitgelegd dat de PVV instrumenteel kan zijn bij het in beweging brengen van het vastgeroeste politiek systeem. Dat zijn dus de hervormingen voor meer directe vormen van democratie en machtsdeling met de burger die door CDA en PvdA stelselmatig worden geblokkeerd.

  Nou heb ik van geen enkele Nederlandse politicus en van geen enkele politieke partij een hoge pet op. Van Wilders evenmin. Maar kiezer zijn is het veranderen van loyaliteiten. Het op volle zee overstappen op passerende schepen. Naargelang hun koers. Ik vermoed niet dat ik de PVV die ik nu als nuttig zie in haar systeemkritiek in de toekomst nog even nuttig zal vinden. Maar nu is nu. Straks zal de partij waarschijnlijk van vorm veranderen. Maar ik wil niet afgaan op spookbeelden die door de opponenten van Wilders in de discussie gepompt worden. Ze zijn de veiligheidsrem van de zittende politiek om de eigen machtsposities te verdedigen. Nu zie ik voor de PVV op dit aspect in elk geval een functie. Jammergenoeg, omdat de anderen het compleet laten afweten. Maar het is een wankel evenwicht. Ik maakte de vergelijking met homeopathie. Dat kan genezen, maar ook vergiftigen.

  Je reageerde op mijn volgende uitspraak:
  "Jammer is dat een ex-moslim als Jafari en zijn IS, maar ook types als Mohamed Rabbae en Rene Danen elke gerechtvaardigde kritiek op de islam afdoen als racisme of islamofobie"

  Daarop reageer je met het verwijt dat ‘het soms gewoon racisme en islamofobie is’. Natuurlijk bestaat er racisme en islamofobie. Dat ontken ik niet. Da’s vreselijk en dat moet aangepakt worden. Via de strafrechter hoeft van mij niet omdat het om meningen gaat, maar wel via het publieke debat. Ruimte, mogelijkheden en gekwalificeerde deelnemers zat.

  Het ging mij om iets anders. Namelijk om ‘gerechtvaardige kritiek’ op de islam. Daar is toch niets bijzonders aan? Staande praktijk in bepaalde linkse kringen van het Nederland van de laatste 20 jaar is echter dat elke kritiek op de islam wordt afgedaan als islamofobie. Een gemiste kans. Juist daarom moet men onderscheiden tussen gerechtvaardige en ongerechtvaardige kritiek.

  Blokkering van alle islamkritiek lijkt me ongezond en bracht me tot bovengenoemd citaat. Zoals het hier ook prima is om te reageren op je kritische woorden. Zo werkt het debat. Dat moet men niet uit de weg gaan. Een religie die pretendeert een maatschappelijke functie te hebben en een belangrijke rol te spelen moet ook de kans hebben om zich uit te spreken als het om kritiek gaat. Dat moet liever niet ondergronds en onderhuids gaan.

  Ik heb trouwens de indruk dat diegenen die zich echt religieus laten inspireren door de islam -wellicht niet de paar procent hardliners- daar makkelijker mee omgaan dan de linkse splinteractivisten die in de naam van de islam spreken en zich opwerpen als hun woordvoerders. Soms ex-moslim zijnde zoals Jafari.

  Ik vraag me af of ik de Westerse cultuur superieur vind. Ik vermoed van wel. Ik ben erin opgegroeid en het is mijn mentale thuisland. Beeldende kunst, literatuur, film en muziek zijn belangrijk in mijn leven. Vaak zijn ze direct gerelateerd aan de eigen omgeving. Dat draag je met je mee, of je dat nu wenst of niet. Voor taal, politiek en geschiedenis geldt hetzelfde.

  Zoals je weet heb ik niets met religie maar meer met vrijzinnigheid en vrijdenken. Dus joods-christelijk denken levert voor mij een minpunt op. Zoals de islam voor mij ook een minpunt oplevert. Maar het boeddhisme bevalt me weer stukken minder slecht dan de islam en christendom. Een gemengd beeld.

  Waar ik in elk geval niets mee heb is cultuurrelativisme. De houding dat alles uiteindelijk op hetzelfde neerkomt omdat het in de basis tot hetzelfde te herleiden is. Dat lijkt me een doodlopende weg. Dat zie ik als een verkeerde afslag zonder diepte en verdieping. Laat dan de verschillen maar spreken.

  Maar stel dat ik de Westelijke cultuur -trouwens niet zo makkelijk onder een noemer te brengen- superieur zou vinden. Wat dan nog? Zo zal de Chinees of de Indier zijn cultuur waarschijnlijk ook superieur vinden. Zijn we allen racisten?

  De vraag moet denk ik zijn of iemand andere culturen omhelst, ze tolereert of ze vijandig bejegent. Of iemand de andere cultuur wel of niet -en in welke mate- bestaansrecht gunt. Over dat laatste bestaat bij mij geen twijfel. Iedereen moet in de eigen cultuur kunnen leven. Praktisch kan het moeilijkheden geven als culturen elkaar dreigen te verdringen. Eerbiedwaardige culturen zijn ook verdwenen. Dan wordt het strijd.

  Met een cultuur van strijd en verovering heb ik in elk geval niets. Toen de partij nog bestond stemde ik PSP. Ik verlang nog terug naar de redelijke linkse -maar principieel- en vrijzinnige standpunten van toen. Ze zijn in het huidige politieke landschap niet meer te vinden. Verrommeld door het multiculturalisme. Tijden veranderen.

 55. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Alib verwijt George, alleeen maar voor de oppositie te zijn. Dat zie ik niet bij hem, ik zie juist een goedpraten van veel wat is, cultuurracisme onder meer."

  Kun je dat toelichten? Ik begrijp niet wat je hier nu zegt en bedoelt met mijn (?) goedpraten van cultuurracisme.

 56. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgMaria, Junger is echt zo`n man die door het leven wijzer werd; je moest eens weten hoe ik dacht toen ik achttien was! Hahaha!!

  Goed blog overigens, gr. An.

 57. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgGeorge, punt is dat ======gerechtvaardigde kritiek op de islam======= bij Wilders afwezig is. En dat Wilders geen kennis van zaken heeft om een brede discussie aan te gaan!

  Dat is niet alleen niet rechtvaardig, maar gevaarlijk! Men vertekent de beelden en brengt relevante massa`s op de been voor een demagogie als in de Hitleraanlooptijd. Het is een kankerverwekkend middel met uitzaaiingen naar vitale delen van een samenleving.

  Groet, An.

 58. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@An over Jünger kom ik nog terug. Zoals gezegd, ik zeg niet dat hij geen goede boeken heeft geschreven…maar delen van zijn oevre keur ik totaal af.
  @George, je hebt recht op dat ik met citaten aankom ter onderbouwing van een afkeurend label. Totdat ik daar tijd voor kan uittrekken ben je dus aboluut GEEN cultuurracist, en trek ik mijn statement in.
  @Wiljan betreffende jouw litereratuurlijst: Jafari haalt de door jouw genoemde boeken niet aan; daarentegen haalt Axworthy, die ik op mijn volgende blog(s) zal bespreken, zelfs drie boeken van Richard Frye aan: Iran, The Heritage of Persia en The Golden Age of Persia.
  Ik zal proberen deze boeken in mijn volgende blogs erbij te halen en erbij te betrekken, dan hebben jij en ik een gemeenschapperlijke noemer ( een bepaalde, al is het maar kleine, overlapping!)

 59. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgToen de Sjah van Perzië (zeg Amerika) werd omgekocht door de VS werd er een waar schrikbewind ingesteld. Duizenden werden gemarteld en gedood door deze westerse marionet. Geen wonder dat de Perzen daarvan baalden en de westerse methode afwezen.

  Khomyni draaide de zaak terug en de beulen van de Sjah vluchtten alle kanten op naar het Westen. Dat zij gemarteld en gemoord hadden, deed niet terzaken; vòòr het westen is ALLES geoorloofd, Tegen het Westen NIETS!!

 60. Martin Broek schreef:

  Avatar van Martin BroekZijn ze leuk? Nee. IS’ers zijn drammers. Zijn het antisemieten. Nee.

  Het is het eeuwige gezeik van radicaal linksen die niet in staat zijn potten en pannen te breken om op alles wat afwijkt van hun eigen mening een etiket te plakken. Een paar jaar gelden bezocht ik een info avondje. Er was een spreker die het woord "Joodse lobby" in de mond nam. Wie waren degenen die vuur spuwden, dat waren de IS’ers, omdat die lobby niet met Joods zijn, maar met de staat Israel te maken heeft. Hou toch op en doe iets constructiefs.

 61. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Bedankt voor je -voorlopige?- correctie.

  @An
  Lees het in mijn ogen zinnige stuk ‘Niet te veel religie’ van Leids hoogleraar islam Maurits Berger in de VK. Hij zet er vraagtekens bij om de wereld met een religieuze bril te bekijken en in religieuze begrippen te omkleden. Want er is meer. Zelfs iemand die religieus geinspireerd is is best bereid en er toe in staat om op een niet-specifieke religieuze wijze met de ander te verkeren.

  In Nederland is stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch zo iemand die in Amsterdam-West alles relateert aan de islam. In Nederland bestaat onderhand in media en politiek de vreemde gewoonte om immigranten en allochtonen gelijk te stellen aan moslims. Mijn verwijt aan de Mohamed Rabbaes en Rene Danens en Peyman Jafaris kwam op hetzelfde neer. Hoewel Jafari -meer dan zijn andere twee bentgenoten- een breder register en een sterkere motor lijkt te hebben.
  http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/3560/Niet_teveel_religie

  Je gaat voorbij aan mijn gerechtvaardigde kritiek op de islam. Ik had het niet specifiek over kritiek van Wilders. Maar ik doelde op allerlei islamkritiek van alle kanten. Mij lijkt het trouwens niet zo zinnig om elke discussie dood te maken met een verwijzing naar Wilders. Want er is meer.

  Je vergelijking met de Hitleraanlooptijd -de Weimarrepubliek- vind ik ongelukkig. Ik begrijp dat sommigen zich nu terecht zorgen maken over de robuustheid en houdbaarheid van de democratische instituties. Met een economische crisis en globalisme. Ze grijpen dan naar de analogie waarin ook het centrum van de politiek werd weggevaagd. Trouwens geheel en al door onderlinge strijd. Da’s een groot verschil. Weimar heeft zichzelf om zeep geholpen. En hadden we in Nederland nu maar iemand met de inhoud, visie, overtuiging en politieke handigheid van Walther Rathenau.

  Ik maak me ook zorgen. Maar niet door externe factoren als Wilders, maar juist door inherente factoren zoals het uitblijven van systeemhervormingen. Nu moeten we met een 19de eeuws model de 21ste eeuw temmen. Da’s lastig en kan gaan opbreken. Ik zie meer in het verstevigen van de democratie en haar instituties, dan in het bestrijden van de anti-democratie. Kwestie van vertrouwen.

 62. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Maria, 9:55. Jij denkt dat ik dubbele bedoelingen heb kennelijk gezien je:

  ====En ik denk dat zowel Wiljan alsook George de ideologie van dit boek zelf ( anti-Huntington ) inderdaad niet leuk vinden.===

  Nee, ik wist in het begin Jafari geeneens te plaatsen maar kwam met de kritiek op je blog, die altijd gelijkluidend van aard luidt: knipwerk. Zie ook Robert.
  Ik waarschuw de lezer tevens voor de massa aan halve verdachtmakingen en waarheden die je verzamelt hebt. Hier zeg je zelf, dat je dat doet omdat je een propagandaslag wil leveren voor en ten bate van ‘links’. Dat MAG …je bent dus in de slag van HUNTINGTON bezig! En dat verwijt je dan mij, EN George? Typisch.

  Mijn kritiek is steeds: kom uit die ideologie van de vorige eeuw!!!! Vergeet die nepfilosofen waar je in rondgraaft..het ZIJN GEEN FILOSOFEN.

  Jij doet precies richting Cliteur of Ellian en Bolk, wat hier andersom ook gebeurt: in diskrediet brengen van P.J. de leninist, die nu een Iranboek heeft geleverd. En nu hebben we het over de bloeddorst bij Jünger: zonde van de tijd…nogmaals. Je bent verslaafd aan je eigen knipselmappen.
  Gooi maar weg. Maak eens diepgang.
  2. Cultuurracisme: dat woord is onbruikbaar, vooral deel 2 van dat nonbegrip.
  Want het haalt racistisch beleid en cultuurkritiek door elkaar.
  Het is in deze eeuw een bedreiging voor de vrijheid van het denken. .

  3. Ik heb geen behoefte aan blogs van je over politiek en filosofie. De kwaliteit is stelselmatig te gering.
  Ik hoef ook niet verder met Iran. Ik ben geen Iranspecialist. Daar komt het heil voorlopig niet vandaan. Geen enkele reden om dan nu weer enthousiast voor Perzie te worden. Het hoogtepunt van hun vruchtbare uitstraling hadden ze in de tijd van Zoroaster de eerste. Ongeveer 5000 jaar terug, nog vóór CYRUS. De islam zit in het zadel en stevig ook.
  Ik zie een discussie met jou zoals nu en morgen over Iran en boeken als onvruchtbaar.
  Dat heb ik in het vorige blog geillustreerd en dat is na te lezen.
  Ook blijkt Jafari’s boekenlijstje beperkt. Ik had niet anders verwacht. Dat is typisch oudlinkse oogklepperij.

  Enigszins vergelijkbaar is Bondon. Daarom zit Bondon er weer niet toevallig 100% naast, zoals steeds. Zo ook is Bondon en discussie niet te combineren.

  Dat is na te lezen in het blog voor de tussenstop, die hem geen goed heeft gedaan:
  http://www.vkblog.nl/bericht/261339/Moerasmannetjes_wachten_op_%27De_Dag_des_Oordeels%27
  en http://www.vkblog.nl/bericht/bericht/260654.
  Daarvoor had hij al een 6-tal blogs met ‘moerasmannetjes’ in de titel…dat betekent zoiets als rassist, xenofoob, islamofoob of gefrustreerde, al naargelang het voortschrijden van de tijd. Wellicht nu: uitschot?? (Uit de Nekschot, Alib, heb je daar nog wat an???)
  4.
  Als absurde vergelijking: Ik ben niet op zoek naar de geldstromen achter Trotzkisten als Jafari vanuit pakweg Dubai….dat is een hobby van ene M. Trepp en dat soort geruchten over fondsen vvoor Ellian en Burke en Spruyt verspreidt ze in vele media, al jaren.Hirsi Magan hoort erv ook in en Jami… Tuurlijk mag het, zal wel, geld is niet interessant en is enkel volgend.
  Ik doe dat juist niet. En dan zou IK eenzijdig zijn en ‘hier zo tekeer gaan omdat ‘ik niet blij zou zijn met een anti-Huntington(kanon)- boek? Links en progressief, dat soort mensen denkt inderdaad altijd in termen van ‘STRIJD’.

  Ik niet. Noem het maar conservatief!
  5
  Fijn dat je tegen bloeddorstige publieke uitingen bent. Dat delen we. (Bij An is dat twijfelachtig, die gaat voor terrorisme? Ik weet het niet precies.)

  Hopelijk geef je geen aanleiding aan me om weer te moeten reageren. Alles is voorlopig gewisseld, toch?
  Prettige Dag verder.

 63. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgGeorge, ja beste man, maar voor versteviging van de democratie heb je mensen nodig. Instituties hebben we genoeg. Mensen hebben recht op reële voorlichting voor zoverre zij te lui zijn om naar de Bieb te gaan! Dantvelen te weinig kennis van zaken hebben alvorens ergens voor te kiezen, is een vaststaand feit dat door alle eeuwen heen is bewezen; je kent Machiavelli natuurlijk?!

  Als politicus heb je de plicht om de samenleving als zodanig humaan samen te stellen en als die samenleving al humaan is, er voor te zorgen dat deze stabiel blijft of nòg humaner wordt!.

  Humaan kun je zijn vanuit alle overtuigingen, da`s makkelijk. Ben je dat niet, dan heb je volgens mij geen recht in een parlement te zitten. Hierbij speelt ethiek een belangrijke rol.

  Wilders cum suis en dat zijn er velen, brengen geen ethische randen aan aan de democratie. Dan krijg je een plutocratie .

  Ik weet dat jij geen aanhanger bent van Wilders, George, maar verder blijf je wel vaag in veel dingen, terwijl je echt wel de potentie hebt alles goed onder woorden te bengen.

  Groet, An.

 64. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Wiljan en Maria

  "====En ik denk dat zowel Wiljan alsook George de ideologie van dit boek zelf ( anti-Huntington ) inderdaad niet leuk vinden.==="

  Dit citaat was aan me voorbijgegaan. Ik zoek het maar niet na. Hoe kun je reageren op dit soort generalisaties?

 65. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An
  We verschillen blijkbaar over het vertrouwen in de burger. In het geloof erin om die bij de politiek te kunnen betrekken. Dat zie ik positief in mits er aan wat voorwaarden voldaan wordt. Zet voor mijn part internet in. Maar geef als politiek dan ook de indruk om de burger erbij te willen trekken. Ga in overleg. Beperk de burgerrechten niet verder. Experimenteer met vormen van directe democratie. Juist dat alles vind ik ontbreken. Op andere plaatsen ben ik er verder op ingegaan. Dat ga ik nu niet herhalen.

  Als je vindt dat ik bewust vaag blijf over wat dingen rond Wilders -terwijl ik dat volgens jou doorgaans niet ben- dan spijt me dat. Ik ben het me niet bewust. In een paar reacties hierboven heb ik juist geprobeerd mijn strategie en duiding van Wilders zo helder mogelijk te omschrijven. Maar als je nog vragen aan me hebt, dan kun je ze expliciteren. Graag zelfs.

 66. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@Wiljan, ik wilde je echt niet beledigen met mijn opmerking dat ik dacht dat jij het boek van Jafari niet leuk zou vinden.
  Ik denk echt dat jij, zoals ik jou uit vele reacties op mijn blog ken, dit boek niet erg leuk zou vinden.
  Maar het spijt me zeer als ik me hierin vergis.
  Men kent een ander mens nooit, dat geldt ook na 40 jaar huwelijk.
  Het is in ieder geval waar dat jij NIET begonnen bent over Jafari en de IS – wat ik persoonlijk wel degelijk een relevant thema vind.

 67. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgMaria.

  Waarom noem je wiljan niet rechtsstreeks een islambasher? Dat is zij n.l.. Verder probeert zij altijd de medediscussiant te intimideren met ad hominems. Van mij kan ze de pot op!

  Groet, An.

 68. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgGeorge.

  Ik denk wel dat ik een beetje weet wie je bent. Ik heb veel van je gelezen n.l.. Ben je werkelijk zo gepreoccupeerd over de "inperkingen van burgerrechten" en de "vrijheid van meningsuiting? ".

  We worden rechts ingehaald door een overheid die ons dag en nacht gaat volgen met camara`s en ander materiaal waardoor de burger zijn privacy verliest. Nu weer een automatische verklikker voor fout geparkeerde auto`s. Het vreemde is dat ik Wilders cum suis nooit hoor over deze enge vormen van vrijheidsbeperking.

  Groet, An.

 69. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp@An: Waarom noem je Wiljan niet rechtsstreeks een islambasher? Dat is zij n.l.. Verder probeert zij altijd de medediscussiant te intimideren met ad hominems. Van mij kan ze de pot op!"

  Hierbij heb JIj hem een islambasher genoemd..
  Van mij mag hij hier blijven op mijn blog en ons onderhouden en mij aansporen tot zelfrefectie en zelfexpressie.

  Overigens nog over "Boeken over Iran"
  Ik heb hier misschien de verkeerde indruk gewekt dat Jafari’s boek het eerst boek van mijn leven is dat ik over Iran heb gelezen. Het is wel het eerste boek dat het woord "Iran" in de titel heeft in mijn boekenkast, maar veel andere boeken gaan ook over Iran zonder dat dit in de titel wordt vermeldt.

  Het belangrijkste van deze boeken is ook geschreven door een Leidse onderzoeker, Asef Bayat, en heet "Making Islam democratic: Social Movements and the Post-Islamic turn, ( 2007)

 70. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgMaria, ik zeg toch niet dat hij geband moet worden of gewist?? Hij, (wiljan) is een islambasher. En hij intimideert!

  Ik ga met Iraniërs om in m`n werkreferenties. Gevlucht en niet gevlucht. Oud en jong. Ik hoor e.e.a. dus uit de eerste hand.

  Groet, Maria. An.

 71. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An
  Zeker maak ik me zeer grote zorgen over de inperkingen van de burgerrechten. Afgelopen week weer met het nieuwe paspoort. Het rommelt maar verder en Jacob Kohnstamm (CPB) haalt nooit het nieuws. Tijd voor een burgerrechtenbeweging die het niet langer pikt.

  Bij de meningsuiting heb ik het idee dat een open en fel debat het summum is. In de openbaarheid. Da’s genieten. Maar niet voor -echt- kwetsbare groepen als gehandicapten, laaggeletterden en hoogbejaarden.

  Die automatische verklikker zag ik ook op het nieuws. Griezelig. Gelukkig heb ik geen auto. Onder het mom van doelmatigheid en techniek worden de grenzen steeds verder opgerekt. Straks de OV-Chipkaart die ons reisgedrag minitieus in kaart brengt. Terwijl het voor de bedrijfsvoering van het OV onnodig en secundair is.

  Van rechts van de liberalen -D66 en VVD- moet de wijsheid inzake burgerrechten niet komen. Integendeel. Grote Broer mag van mij de boom in. Wilders persoonlijke situatie is trouwens de hoogste mate van vrijheidsbeperking. Da’s weer niet zo fris van zijn opponenten.

 72. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgGeorge. Dat bedoel ik. Het moet toch niet enger worden. Maar het wordt het wel. Komt allemaal uit de USA, ons voorbeeld van "vrijheid".

  Merci voor het antwoord, George, met groet, An.

 73. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An
  "Komt allemaal uit de USA, ons voorbeeld van "vrijheid".

  Da’s deels waar. Daar bestaan meer extremen. Maar de checks and balances van het systeem zijn daar wel sterker ontwikkeld. Inclusief de burgerrechtenbeweging. Nederland steekt daar tandeloos en grijs bij af. Niet eens een fundamentele discussie over burgerrechten versus veiligheid. Hier worden veranderingen doorgaans sluipend ingevoerd.

  Dat komt omdat Nederland een land van regels is. Daar spitst zich de discussie dan op toe. Over 6, 12 of 18 maanden gegevens bewaren. Zodat de fundamentele discussie niet eens gevoerd wordt. Is het nodig, is het gewenst. En vervolgens verschuilt iedereen zich achter de EU. Het moet immers van Europa. Onzin. Men plakt het er zelf op terwijl de EU het helemaal niet vraagt.

 74. Klaas A. Mulder schreef:

  Avatar van Klaas A. MulderZie Iran nu: vanavond op Nederland 2 (en vandaag op weblog delfzijl e.o.).

Leave a ReplyMeest recente berichten