Roger Scruton en de Edmund Burke Stichting

Roger Scruton staat in hoog aanzien bij de neocons.

“Dat mag”,  zult u zeggen, en dat is ook zo.

Alleen vind ik het leuk het een en ander nog eens op een rijtje te zetten.

Bart Jan Spruyt, directeur van de Burke Stichting en medeoprichter van de PVV, schrjift in De crisis in Nederland en het conservatieve antwoord (een tekst die ook op de website van de Burke Stichting te lezen is) over het verschil tussen verscheidene varianten van conservatisme, namelijk “sceptisch”, “historisch” en “natuurwetgeoriënteerd”.

De tweede vorm, “historisch”, verbindt Spruyt met de namen van Paul Cliteur respectievelijk Roger Scruton:
“Representanten van deze school [de historische school binnen het conservatisme] schuiven, kort gezegd, tussen het eenzame individu en de chaos van de geschiedenis de heilzame bescherming van de traditie. Hayek legde al de nadruk op de waarde van spontaan gegroeide instituties. Of die instituties een waarheid belichamen, is voor deze conservatieven niet de meest prangende vraag. Zij zijn ontstaan en hebben zich in een historisch proces van trial and error (Karl  Popper) als waardevol bewezen. Zij geven het leven iets van orde en een bezield verband. Een beroemd vertegenwoordiger van deze vorm van conservatisme is de Engelse filosoof Roger Scruton, die strijk-en-zet benadrukt dat instituties en sociale verbanden aan de mens voorafgaan en diens leven zinvol bepalen. De modernistische afbraak van instituties en tradities treden zij kritisch tegemoet, omdat na die afbraak volgens hen niets dan een gapende leegte overblijft en moderne mensen in zo’n nihilistisch klimaat eindeloos in de weer zijn zichzelf een identiteit aan te meten.
Van de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur zouden we kunnen zeggen dat hij de woordvoerder is van een bijzondere variant van deze vorm.”

Roger Scruton hield de eerste lezing van de Edmund Burke Stichting, De betekenis van het conservatisme, ingeleid door Livestro en Kinneging.

Scruton en zijn (veelal hard anti-islamitische) teksten figureren veel op de Burke-site. In de eerste Burke lezing heeft Scruton het ook uitgebreid over Edmund Burke. Scruton onderbouwt zijn behoud-conservatisme alsmede zijn herstel-conservatisme in de geest van Burke. Livestro haalt in zijn inleiding van de Burke lezing Scruton aan: “[Ik ben] op zoek … naar een verloren ervaring van thuis-zijn. En onder dat gevoel van verlies ligt, neem ik aan, de blijvende overtuiging dat wat verloren is gegaan ook weer kan worden heroverd – niet noodzakelijk zoals het eerst was, toen het ons ontglipte, maar zoals het zal zijn als het weloverwogen wordt teruggewonnen en opnieuw gemodelleerd.”

Scruton legde in de Burke-lezing uit wat hem bij Burke zo sterk aantrekt- en dezelfde gedachtes zijn duidelijk ook zeer aantrekkelijk voor Kinneging en Cliteur:

“Ten eerste de verdediging van autoriteit en gehoorzaamheid.
Autoriteit was voor Burke allerminst de verfoeilijke zaak die zij in de ogen van mijn tijdgenoten was, maar juist de basis van politieke orde. De samenleving, betoogde hij, wordt niet bijeengehouden door de abstracte rechten van de burger, zoals de Franse revolutionairen veronderstelden, maar door autoriteit een begrip dat primair het recht op gehoorzaamheid aanduidt, en niet alleen maar de macht om die af te dwingen. Gehoorzaamheid is op haar beurt de voornaamste deugd van politieke wezens, de mentale instelling die het mogelijk maakt over hen te regeren, en zonder welke samenlevingen vervallen tot het ‘stof en poeder van de individualiteit’. Deze gedachten waren voor mij even vanzelfsprekend als ze schokkend waren voor mijn tijdgenoten. Burke verdedigde de aloude opvatting dat de mens in samenlevingsverband de onderdaan van een soeverein is, tegen de nieuwe opvatting dat hij burger van een staat is.” ( p 29)
Scruton zegt er ook bij, dat hij de ideeën van Burke uitdrukkelijk tegen de beweging van de jaren zestig wilde inzetten. Ook verdedigt hij in de geest van Burke het vooroordeel, alsmede de “provocerende verdediging” die Burke in dit verband onderneemt van het ‘vooroordeel’ – “de verzameling overtuigingen en ideeën verstaat die instinctief in sociale wezens ontstaan”. Als voorbeeld noemt Scruton de vooroordelen omtrent seksueel gedrag: die moeten er zijn, schaamte en eergevoel moeten waken voor vernieuwingen of valse ideeën van bevrijding.  “En het resultaat [ de seksuele bevrijding]  is precies zoals Burke zou hebben voorzien: niet louter een breuk in het vertrouwen tussen de seksen, maar een teloorgang van heel het voortplantingsproces.” “In die kundige, heldere gedachten gaf Burke een samenvatting van al mijn instinctieve twijfels over de roep om bevrijding […] ” ( p31ff) .

Roger Scruton is met zijn “voorbeeldige leven” (Kinneging) een van de helden van Burke Stichting.

Sjoerd de Jong: “Over Foucault sneert Scruton, in een oprisping van vulgariteit, dat die stierf aan aids, ‘het resultaat van zijn geboemel in de badhuizen van San Francisco, die hij bezocht tijdens zijn zwaar gesubsidieerde tournees als intellectuele beroemdheid’.
Barmhartigheid is een kunst die deze selfmade conservatief niet verstaat, dat is duidelijk.” (NRC, 2-11-2001)

In zijn lezenswaarde nieuwe boek “Een wereld van verschil” – dat ik nog zal bespreken hier op mijn blog- schrijft Sjoerd de Jong:
“In An Intelligent Person’s Guide to Modern Culture schetst Scruton een even sentimenteel als zwartgallig beeld van de moderne massacultuur als een orgie van Nean­derthalers in trainingspak, die opgestuwd door seks, drugs en rock-n-roll, op hun ondergang afstrompelen. De vrije geesten die nog niet zijn besmet door het virus van relativisme, materi­alisme en egalitarisme, moeten als kloosterlingen het vuur van de beschaving brandend houden.” ( p 74)

Ik ben ook tegen consumptiemaatschappij en voor beschaving. Alleen verkoop ik mijn mening niet aan grote bedrijven (op het moment verkoop ik mijn mening helemaal niet…), en sentimentaliteit plus zwartgallige cultuurkritiek, die combinatie verdraag ik niet.

Het probleem van al die vermeend “voorbeeldige” conservatieven is, dat zij toch relatief makkelijk van hun voetstuk kunnen vallen.

Sjoerd de Jong: “De Engelse conservatieve filosoof Roger Scruton, bekend door zijn verdediging van de vossenjacht, zijn heimwee naar ouderwetse loyaliteit, en zijn afkeer van popmuziek, is in opspraak geraakt door zijn bijverdiensten als consultant voor de Japanse tabaksindustrie. Scruton, vorig jaar nog in Nederland voor een lezing bij de Edmund Burke stichting, heeft de academische wereld de rug toegekeerd en leeft van zijn boeken en de inkomsten van een adviesbureau dat hij drijft samen met zijn vrouw.
In de Britse pers is nu een email uitgelekt waarin Scruton aan Japan Tobacco International, een van de grootste tabaksconcerns ter wereld, vraagt of zijn maandelijkse honorarium van 4.500 pond niet kan worden verhoogd met duizend pond. In ruil daarvoor zal hij zijn best doen regelmatig artikelen tegen de anti-rooklobby geplaatst te krijgen in prominente Britse kranten, ‘sommige daarvan geschreven door RS’.” (NRC, 2-2-2002).

Ja,  Scruton maakt ons precies voor wat het probleem met het conservatisme is: cynisme achter een brave facade.

 

60 reacties op “Roger Scruton en de Edmund Burke Stichting”

 1. Avatar van peter louterAls men filosofen zou moeten meten naar hun levenswandel, bleef er van vijfentwintig eeuwen filosofie niet veel over.

  Liever citeer ik dan maar een deel van zijn denkwerk:

  "Een religie is gebaseerd op vroomheid die daar in bestaat dat men zich ondergeschikt maakt aan de goddelijke bevelen" (2002)

  Voor wat meer inzichtelijke informatie kan ik http://www.roger-scruton.com/index.html aanbevelen
  Reactie is geredigeerd

 2. Avatar van HelenaGoed uitgezocht!
  Dat iemand die zichzelf filosoof noemt bijverdient (niet gering ook nog!) als consultant voor een sigarettenfabriek!

 3. Avatar van WaarnemerJuist! Klassieke verlichting!

  Weg met de schaapskleren van het multiculturalisme en ksomopolitisme. Daarachter schuilt de wolf van het religieuze en etnische obscurantisme. Van bijvoorbeeld islamitische of zionistische huize.

  Alles voor Allah of Jahweh. Halal of kosher.

  Het is allemaal kwaad van het zwartste soort.

 4. Avatar van ely=Burke verdedigde de aloude opvatting dat de mens in samenlevingsverband de onderdaan van een soeverein is=

  Vergis ik mij, of doet bovenstaande alinea mij terecht denken aan onderstaande alinea’s die ik tegen kwam in citaten uit ‘Mein Kampf’

  =De volksche staat kent alleen raadgevende lichamen, welke den gekozen leider terzijde staan,… het beginsel dat de absolute verantwoordelijkheid en het absolute gezag onvoorwaardelijk samengaan=

  =Doordat het parlementaire meerderheidsprincipe de autoriteit van de persoon verwerpt, zondigt het tegen het aristocratische grondbeginsel der natuur=

 5. Avatar van George KnightWeg met de schaapskleren. Bij een schaap moet ik altijd aan Geert Mak denken. In mimiek en vacht.

  Maria, je krijgt het door je stukje voor mekaar om me sterk aan het twijfelen te brengen.

  Eerder omschreef ik Scruton naar aanleiding van een verwijzing naar een artikel van hem bij Peter Louter als volgt:
  "Hij geurt als een oud internaat vol wierook en lysol. Zuur."

  Maar als je als getuige à charge Sjoerd de Jong oproept en verder een voornamelijk indirecte bewijsvoering voert die ingaat op personen en persoonlijke achtergronden, dan begrijp ik je betoog niet meer. Al is de man clochard, zo mogen we mensen niet meten. Waar is de kern?

  Ik twijfel over Scruton omdat je hem in mijn ogen onrecht doet. Niet omdat Scruton me iets te vertellen heeft.
  Reactie is geredigeerd

 6. Avatar van WaarnemerSpeciaal voor George nogmaal het "Sjoerd de Jong" stukje – een kleine pastiche op de Trepp-methode:

  maria / 15-02-2009 22:53
  Ik hoop dat ik hier een paar harde woorden over Scruton mag spreken.

  Reactie:
  Mag ik hier in response even een paar harde woorden spreken over Sjoerd de Jong?

  Wie zich interesseert voor de filosofie van de Sjoerd de Jong, zou het kunnen volstaan dat Anet Bleich een lovende recensie over zijn boek heeft gescheven, want iedereen weet dat Anet Bleich behoort tot de neo-kosmopolitische denktank de Theodor Herzl-stichting.

  Voor de cynici onder u een citaat:

  Uit: De Volkskrant, 17-10-2008, boekbespreking door Anet Bleich

  Waarom cultuur gerelativeerd moet worden

  De Amerikanen kennen al tientallen jaren hun culture wars tussen liberals en (neo-)conservatieven. Sinds het aanbreken van de periode-Fortuyn in 2002 kent ook Nederland ze. ‘Een lange stoet strijdlustige verlichters’, schrijft NRC-redacteur en columnist Sjoerd de Jong in Een wereld van verschil, ‘trekt alweer jaren, en in wisselende stadia van opwinding, door de media om de lof van de westerse cultuur te zingen en het publiek te waarschuwen tegen de dubbele dreiging van de radicale islam (van buiten) en cultuurrelativisme (van binnen)’.

  Vervolg:
  Oftewel: Sjoerd de Jong vindt het de lof zingen op de westerse cultuur helemaal fout, en is er voor om onze cultuur te relativeren, op te geven, ten gunste van de islam.

  Net als Anet Bleich, en de overige leden van de neo-kosmopolitische denktank, zoals Ed van Thijn c.s.

  Reactie is geredigeerd

 7. Avatar van WaarnemerOok altijd een interessante waarneming: wat vind de auteur er zelf van:

  maria / 16-02-2009 14:00
  Ina, ik kom in de loop van de dag/avond hierop terug.
  Ik moest erst de Scruton erin knallen.
  Very pleased with myself!

  Ik denk dat ik mijn helm en kogelvije vest maar van zolder ga halen – met zoveel ongericht schietwerk in de buurt …

 8. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina DijstelbergeIk wist dat je vandaag of morgen weer uit de winterslaap zou komen,…

  Ruud, ook een opmerking voor je collectie?

  De mens is meer dan de Rede, alhoewel de laatste de mens soms anders doen denken.

  Trouwens als jij hier een helm voor wilt opzetten en een kogelvrijvest aantrekken, wat hebben mensen die in jouw vuurlinie terrecht komen dan wel niet nodig.

  @ Wiljan, zoals je ziet bestempeld Scruton zichzelf als neocon, dat was dus niet mijn etikettering.

  Maar ik sluit mij bij Maria aan, van mij mag hij…

 9. Avatar van mariaPeter Louter : “Als men filosofen zou moeten meten naar hun levenswandel, bleef er van vijfentwintig eeuwen filosofie niet veel over.”

  Ik beoordeel niemand op zijn privelevenswandel, alleen op zijn publieke handelingen.
  Wie de moraaltrompeet afsteekt moet het zich laten welgevallen dat de strenge maatstaven ook op een zlef worden toegepast.
  Kijk, ik blaas niet hoog van de toren qua moral. Dus als jullie straks ontdekken dat ik vijf verschillende kinderen heb van mannen uit vijf verschillende landen is niets aan de handa.

  George; er zijn twee kernen (of nog meer)
  1. Scruton speelt een belangrijke rol bij de Burke-club en de neocons.
  2. Ik houd enorm van intellectuelen als Sjoerd de Jong. Mensen als De Jong vormen mijn referentiekader; er is onder mijn directe vrienden niemand te vinden die niet graag De Jong leest.
  De Jong is niet de enige die ik graag lees, ik heb hier vaak een lijstje opgesomd van anderen die min of meer helemaal mijn levensvisie delen.
  Misschien maak ik vanavond nog eens zo’n lijstje.

  De meeste van mijn mentale – virtuele en echte- vrienden mag jij niet; ze zijn namelijk allemaal positief over de rol van de religie in de samenleving.

  Reactie is geredigeerd

 10. Avatar van mariaAch Ely, nog het volgende: Burke zelf is een problematisch denker ( zie link onder mijn filosofieblogs) , maar men kan het denken van Hitler niet in directe relatie brengen met Burke.
  Veel eerder met de nazi Carl Schmitt, ook een held bij de Burke Stichting (zie link in het Burke -kader rechts)

 11. Avatar van Bernard@Maria,

  "De meeste van mijn mentale – virtuele en echte- vrienden mag jij niet; ze zijn namelijk allemaal positief over de rol van de religie in de samenleving."

  Het ironische is dat, anders dan Peter meent te denken, zélfs Scruton positief is over de rol van religie, getuige zijn kritiek op nonvaleur Dawkins: http://www.catholiceducation.org/articles/science/sc0078.html

  Zou Peter hem nu laten vallen?
  Reactie is geredigeerd

 12. Avatar van mariaHa, ja Bernard, Scruton is positief over de religie; maar dan zoals Sjoerd de Jong terecht zegt in een "onbarmhartige" versie.

  Mijn vrienden zijn positief over de religie (maar bijna allemaal atheisten) maar deze zin kan NIET worden omgedraaid. Dus niet: wie van religie houdt is mijn vriend. O neeeeee.

  Ik heb het bestandje aangemaakt: http://www.passagenproject.com/geestverwanten.html.

  Misschien lullig, maar ja.
  Nu moet ik bij Ina gaan kijken.

 13. Avatar van George Knight@Maria
  Ik begrijp dat je argumenten mede uit lijstjes met goedgekeurde namen bestaan. Het verbaast me dat je dat hier als argument gebruikt. Wel moedig om je zo open te geven.

  Maar het leidt denk ik af van het eigenlijke onderwerp. Het cirkelt rond de legitimatie op het gebied van kameraderie, goed gevoel, intuitie en nestgeur. Ik griezel van clubjes.

  Je virtuele en echte vrienden ken ik jammergenoeg niet. Opnieuw verbaast het me dat ze allemaal, ik herhaal: allemaal, positief over de rol van religie in de samenleving zijn. Ik geloof je uiteraard als je dat zegt.

  Laat ik voor de duidelijkheid dan maar toevoegen dat ik niet negatief, maar neutraal tegenover religie sta. Ik wil alleen niet dat religie juridisch of maatschappelijk extra beschermd wordt. Wat nu feitelijk het geval is.

  Maar ik ga het liefst ontspannen en achteloos met dit aspect om. Dat ligt trouwens ook in mijn aard. Anders slaat het als een boomerang terug op jezelf.

  Vraag die je bij al je keuze’s in gedachten moet houden is voor wie je gaat: voor het volk of de overheid.

  Hoewel ik geen anarchist ben en geloof in de instituties, denk ik wel dat ze een tegenwicht nodig hebben. Niet een tegenwicht uit dwarsigheid, maar vanuit de inhoud.

  Dan kies ik liever tegen intellectuelen of half-intellectuelen die hun kritisch vermogen ten dienste van de overheid inzetten omdat ze die inzet zien in het verlengde van hun reputatie.

  Zo maken ze zichzelf tot handelswaar. Met klinkende munt beloond met een staatssubsidie aan een tv-programma, een functie bij een krant of een erebaantje als commissielid zus en zo.

  Dat schrikbeeld van de elite die opkomt voor zichzelf staat me voor ogen. Met een cent mensenkennis, een stuiver achtergrondkennis, een dubbeltje verbeelding en een kwartje gezond verstand zie je dat allerlei mensen omgekocht en opgekocht worden. Zonder overal complotten te willen zien, trouwens.

  Onder herhaaldelijke verwijzing naar hun onafhankelijkheid en een objectief oordeel komen ze nog een heel eind. Bij sommigen. Maar niet bij mij.

  Dan ga ik nog liever voor een echte ‘maverick’ waar ik het ongedwongen mee oneens kan zijn. Dat is eerlijker en oprechter dan allerlei liflafjes-meningen.
  Reactie is geredigeerd

 14. Avatar van mariaGeorge:
  “Ik begrijp dat je argumenten mede uit lijstjes met goedgekeurde namen bestaan. Het verbaast me dat je dat hier als argument gebruikt. Wel moedig om je zo open te geven.”

  Nee zo is het niet. Het is andersom. Door mijn veel lezen blijven er uiteindelijk sommige mensen over, waar ik telkens weer boeken en artikelen van lees die overeenkomen met mijn eigen ideeen.
  Het grappige is dat ik sommige mensen pas heb leren kennen nadat ik hun teksten graag mocht. Als ik iemand van zijn teksten sympathiek vond, klopte het ook later persoonlijk.
  Dat was onder meer het geval met Kees Schuyt, Vincent Icke, Nasr Abu Zayd, en met onze Bernard hier, die ik ken door mijn verzet tegen de Burke Stichting, en tegen het bijgeloof van de atheisten.
  Dus: primair is mijn existentiele houding in het leven, die gekleurd is, zoals ik hier vaak heb uitgelegd, door de vele generaties van Lutherse dominees in mijn familie, en door mijn tante en mijn oom, die heel dicht bij mijn hart staan (zie bestandje “Geestverwanten”) .
  Secundair zijn teksten en intellectuele houdingen die bij mjij aansluiten.
  Tertair ( maar allerminst onbelangrijk!!) zijn dan vriendschappen die hieruit voortkomen: Bernard, Ina bijvoorbeeld, om maar dicht bij huis te blijven.

  Ik denk en ik leef met coalities en met sterke wederzijdse inspiratie.
  Later meer…

  Reactie is geredigeerd

 15. Avatar van wiljan45Ina, 16. 53 neocons zijn hele slechte mensen omdat je ze aan … en .. kan linken, wist je dat niet?
  Scruton moet natuurlijk in een fascistisch of antidemocratisch hoekje van Maria passen, dat is de bedoeling natuurlijk.
  Vervelend is wel dat je dat niet bij Scruton kan terugvinden. Maar ik verneem nu uit je reactie dat je op dit punt wezenlijk anders denkt dan Maria?
  Conservatief, heb jij daar dus wel enig begrip voor?! Want Maria wil dat zwart maken, zo blijkt hier weer…
  Het is een raadsel, Scruton met het etiket neocon op zijn hoofd en hij is geen slecht mens in het diepst van zijn gedachten. De hoofdaanklacht is nog steeds die 1000 Euro vanwege zijn filosofie van de Tabak!

  Ik denk dat Scruton veel met christelijke cultuur heeft, maar ik zie hem niet als lid van de kerk, dus daar kan ook al niemand over vallen, want dat geldt voor mij ook ….

  Reactie is geredigeerd

 16. Avatar van maraiWiljan, noem het tunnelvisie, mij maakt het niet uit. Tunnelvisie, kronkelen, ja in bepaalde zin klopt dat allemaal.
  Tunnelvisie= inzoomen.
  als men in- en uit kan zoomen, dat is fantastisch, dat is inderdaad mijn doel!!

  Nog iets:
  George, vanzelfsprekend (en dat blijkt hierboven ook) is mijn oordeel over Scruton NIET gebaseerd op Sjoerd de Jong. Het is gebaseerd op mijn existentiele GroenLinkse vrijzinnige autonome levenshouding en een hekel aan dubbele moraal.
  Sjoerd de Jong rijkt me vervolgens [!!!] de munitie aan.
  Ik lees al jaren S. de Jong , en heb nog nooit iets van hem gelezen ( ..of gehoord, ik heb hem veelal ook life gehoord en ben bij deze gelegenheden vanuit het publiek met hem in gesprek geweest) waar ik zeg: dat klopt niet.

  Noem jij eens concreet iets van hem dat niet klopt volgens jou.

  Reactie is geredigeerd

 17. Avatar van wiljan45Het gaat om de teksten van Scruton?
  Neem deze mee:
  "Het probleem zoals ik het zie, is als volgt. Europa is een christelijke schepping, onuitwisbaar gekenmerkt door een religie die misschien in ons hart in kracht afneemt, maar die nog altijd in onze wetten leeft. Paulus, die het zichzelf wegcijferende geloof van Christus in een georganiseerde vorm van eredienst veranderde, was een Romeins burger, getraind in het recht. Hij schiep deze vroege kerk als een wereldburger, die recht had op de bescherming van de seculiere en keizerlijke macht, maar dan zonder de claim dat hij deze macht als de bron van de wettelijke orde kon vervangen. Dit stemt overeen met Christus’ eigen visie in zijn uitspraak over het betalen van belastingen: “Geef dan de Keizer wat des Keizers is, en aan God wat van God is.”
  Het christendom heeft het bestuur van de menselijke samenleving daarom altijd erkend als een menselijke aangelegenheid, en de christen gezien als zowel een dienaar van God als burger van een seculiere orde. De visie op de burger zoals die in de Verlichting is verwoord – de burger als iemand die in een vrij sociaal contract met zijn medeburgers is verenigd onder een tolerante en seculiere regering van de wet – is direct aan de christelijke erfenis ontleend. Dankzij deze erfenis zien wij het politieke bedrijf niet als een middel om het koninkrijk van God op aarde te realiseren, maar als een manier om een evenwicht te handhaven tussen mensen die wel een huis maar misschien geen religie delen en die hun conflicten kunnen oplossen door een gemeenschappelijke, nationale loyaliteit en een gemeenschappelijke wet."

 18. Avatar van mariaDank Wiljan, goed idee om met meer originele teksten van S. te komen.

  Ik kom er later op terug ( ..over een uur..)

  en ook op de rest van George hierboven.
  Reactie is geredigeerd

 19. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Wiljan : De neocons tonen zij mij hoe het moderne denken betekenis geeft en aan de hand daarvan de wereld beschouwd en wil vormen, verschaffen zij mij inzicht hoe het Een tegenover de Ander wordt geplaatst.

  Zij zijn de hardliners van het westerse patriarchale denken wat ik persoonlijk verafschuw.

 20. Avatar van wiljan45Hardliners zijn er overal ina,is scruton voor jou een patriarchale hardliner die altijd zijn vrouw slaat en exclusief denkt? Nu doe je het weer, etiketten slingeren. Had ik toch gelijk, je wilde hem neerzetten als ‘afschuwelijk. Ik zou bijna zeggen: bewijs het.

  probeer het nog eens want je zinsbouw rammelt.

 21. Avatar van mariaWiljan,
  Ik veronderstel niet dat Scruton zijn vrouw slaat. Ik veronderstel dat hij zijn mening verkoopt aan de industrie en vossen dood maakt just voor fun. Op de vossen kom ik nog terug.

  “Paulus, die het zichzelf wegcijferende geloof van Christus in een georganiseerde vorm van eredienst veranderde”

  Kijk, mėt Nietzsche verafschuw ik Paulus. Wat me tot een slechte Lutherse maakt dat weet ik.
  Ben ook geen Lutherse meer, ben Sisipha.

 22. Avatar van wiljan45De invloedrijke Engelse filosoof Roger Scruton (1944) publiceert over een breed scala van onderwerpen, waaronder architectuur, het platteland, muziek en filosofie. Zijn autobiografie Gentle Regrets verscheen in 2005 (Continuum Books).
  2e fragment uit een artikel, na november 2004 geschreven
  "Dit brengt mij bij het derde probleem waarmee wij nu in Europa worden geconfronteerd en dat nog ernstiger is dan het probleem van de islam. Dat is het probleem van onze eigen culturele identiteit.
  De hele discussie die we hebben gehad rond de Europese Grondwet, herinnerde ons eraan dat maar zeer weinig Europeanen echt een band met de Europese cultuur hebben. Zij beschouwen het als een historisch toeval dat ze op hetzelfde continent leven als Dante, Shakespeare en Mozart, dat ze in steden wonen die door kathedralen worden gedomineerd, dat ze worden beschermd door wetten die zijn te herleiden tot de Codex van keizer Justinianus (527-565). In plaats van al deze zaken als de onze te claimen, en als de sleutel tot onze gedeelde identiteit en bestemming, vragen zij ons om te denken in ‘diversiteit’ en propageren zij een ‘multiculturele’ benadering ten opzichte van alles dat er in onze cultuur werkelijk toe doet. Velen van hen staan zelfs openlijk vijandig tegenover de Europese erfenis, zijn op een agressieve manier antichristelijk en verkondigen een ‘postmoderne’ benadering waarin elke poging tot een culturele consensus wordt verworpen.
  Deze afwijzing van de Europese erfenis is niet nieuw. Je kunt het begin ervan al in de Verlichting vaststellen. Ze was een belangrijke kracht onder de jong-Hegelianen, en vooral bij Marx, en ze is herhaaldelijk opgedoken in de oorlogen en conflicten van de twintigste eeuw. Deze cultuur van de afwijzing uitte zich in de jaren zestig van die eeuw zeer krachtig in een oud revolutionair elan, toen de Italiaanse Rode Brigades en de bende van de Baader-Meinhofgroep zich te buiten ging aan particuliere fantasieën van haat tegen de burgerlijke samenleving. Die afwijzing heeft zich daarna op onze universiteiten verbreid. Ze verruilde het marxisme voor de filosofie van de ‘deconstructie’ en daarna het postmodernisme – drie confessies die in wezen negatief zijn, en manieren om de normaliteit van de Europese beschaving te verwerpen en met de rug naar het verleden te gaan staan. Vanuit de universiteiten verbreidde deze cultuur van verwerping zich naar de scholen, met als gevolg dat er nu nauwelijks nog een openbare school in Europa is te vinden die zich aan het onderwijs in de cultuur en de erfenis van Europa wijdt. Onze onderwijsprogramma’s zijn inmiddels gebaseerd op twijfel aan onszelf, en we dragen een cultuur uit die op het punt staat zelfmoord te plegen."

 23. Avatar van maria“Deze afwijzing van de Europese erfenis is niet nieuw. Je kunt het begin ervan al in de Verlichting vaststellen. Ze was een belangrijke kracht onder de jong-Hegelianen, en vooral bij Marx”

  Oh gottogott krijgen we dat weer voorgeschoteld, “vaterlandslose Gesellen”.
  Ja als iemand een vaterlandslose landsverrader is dan ben ik dat wel: zonder vaste identiteit.
  Duits, maar toch niet echt; links, maar toch geen Marxist; Lutherse en toch niet gelovig…
  Scruton kan mij dan als afschrikwekkend voorbeeld opvoeren.

  Al die oude clichees, te pijnlijk voor woorden.

  Alles wat je hier opvoert komt ook bij de Burkiannen langs (zij tikken van elkaar over schijnt het); kijk maar naar mijn blogs over Jerker Spits en de postmoderne (kader met links filosofie..)

  Reactie is geredigeerd

 24. Avatar van wiljan45Maria, oneliners hebben we niet veel an. Mededelingen dat je iemand verafschuwt evenmin.

  Hij heeft inderdaad particuliere opvattingen over de jachtcultuur. Wel zeer gedegen onderbouwd!
  Hij is qua ‘sfeer’ in te delen bij een Dalrymple. De autobiografie is zeer aangename kost!

  Het gaat er om om te beseffen dat in progressief en conservatief denken niets bij voorbaat slecht of goed is. Laat staan dat je de mens zo kan wegzetten.
  Conservatief is trouwens niet op te hangen aan gedachtegoed, het gaat om een ander mensbeeld.
  Het is in de kern eerder een stemmingsverschil, al is dat erg vaag….het blijft vaag, al is je link naar ‘natuurwetsopvattingen’ wel een goeie ingang. Aanbevolen is ook de bundel van het wetenschappelijk instituut van het CDA, met daarin auteurs als Ramadan, Donner, Abou Jahjah, Ratzinger, George Harinck, Koopmans enz., ” GELOOF EN DEMOCRATIE, Boom 2006.
  Misschien zit de bottomline erin, of je de mens al dan niet als ‘goed geboren op aarde verschijning ziet’.
  Mohammed had het over zondeval, maar de islam in zijn geheel is toch van opvatting dat de mens ‘onschuldig’, als een tabula rasa op aarde komt. Dat is ook het standpunt van veel progressieve mensen….en daar wijken conservatieven (en ook christenen onder hen) vanaf.
  Moeilijk onderwerp!

 25. Avatar van wiljan45Maria, geef even een lijst van je leeswerk van zijn eigen werk, dat je voorafgaand aan je blog TEGEN Scruton had gedaan.

 26. Avatar van mariaWiljan, Het staat hierboven in mijn tekst precies aangehaald waarover ik het heb, de titel staat in mijn tekst."De betekenis van het conservatisme". Over dit essay schrijf ik, en over de Burke Stichting die Scruton constant aanhaalt.

  Ben je het eens met de Scruton-citaten die ik aanhaal in mijn blog??

  Verder ken ik alles wat op de site van de Burke Stichting gelinked staat, "West and the Rest" enz. , en ken ik zijn artikelen in Opinio.

  Veronderstel je dat ik hem niet begrijp? Is hij geen conservatief volgens jou? Maakt de Burke Stichting volgens jou misbruik van hem???

  Reactie is geredigeerd

 27. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Wiljan : Herschreven reactie van 20:24, dat was inderdaad een rommeltje.

  De neocons tonen mij hoe in het moderne denken betekenis wordt gegeven aan de werkelijkheid, de wereld wordt beschouwd en gevormd. Zij verschaffen inzicht in hoe het Een tegenover de Ander wordt geplaatst.
  Ik beschouw ze als de hardliners van het westerse patriarchale denken wat ik persoonlijk verafschuw en achter mij gelaten heb.

  Scruton is daar ook een exponent van en dan praat ik over andere zaken dan het banale vrouwtje meppen.

 28. Avatar van maria@Blew, nee maar je reageert toch normaal ook niet op mijn blogs bij deze thema’s ?? Maar maakt niet uit, misschien vergis ik me.

  Ina
  "het banale vrouwtje meppen"
  @Kom op Ina, dat hebben we toch ook niet graag???
  daar doie je toch ietsje te licht over.

  Wiljan:“Het gaat er om om te beseffen dat in progressief en conservatief denken niets bij voorbaat slecht of goed is.”
  Dat weet ik maar al te goed. In de inleiding van mijn Burke-documetnatie heb ik ook uitvoerig geschreven dat ik mezelf als conservatief beschouw.
  Het probleem van de Burkianen is voor mij ook juist dat ze geen echte conservatieven zijn, maar revolutionairen, neocons dus.
  Met het CDA kan ik het vaak goed vinden, met de VVD en de PVV niet.

  Ik herhaal: Scruton is beste vriend met deze jongens. Of dat goed is of slecht dat moet je zelf weten, maar ik zeg niets anders in mijn blog dan dat Scruton met de Burke Stichting gelieerd is.
  En dat IS gewoon zo.

  Reactie is geredigeerd

 29. Avatar van wiljan45Ina, dat slaan was flauw van me, maar verder zie ik geen hardliner.
  Maria, je zet het neer in een sfeer: ‘het’ moet gestopt worden.

 30. Avatar van wiljan45Maar ik geef nog maar de rest van dat artikel, ik vind Scruton de moeite waard in deze tijd, dat is alles wat ik er over te zeggen heb verder. Misschien is dit artikel al weer ouderwets, zo snel gaat het…zoals in ieder geval Marx en Hegel, die in een tijd leefden vóór het islamprobleeem
  (als het je teveel lijkt, maria, haal maar weg.)

  "Ik nam aan, zoals zovelen van mijn generatie, dat de alledaagse dingen zouden doorgaan, dat de onuitgesproken veronderstellingen waarop onze samenleving berust, overeind zouden blijven en dat ik de vrienden, minnaressen en soul mates zou vinden met wie ik het leven kon delen. Ik richtte mij op een bohémien leven op zolderkamertjes, la vie de mansard, en ik realiseerde me niet dat die zolders rusten op de sociale orde in de straat beneden. De Fransen ontdekken nu dat la vie de mansard afhankelijk is van een sociale orde op straat, en dat die orde moet worden vernieuwd als het leven ver boven de straat zijn zin niet wil verliezen. Dit is volgens mij de belangrijke taak die ons nu is gesteld. We kunnen onze beschaving niet redden wanneer wij alleen maar de marxistische, post-marxistische, deconstructivistische en postmoderne ideologieën uit de universiteiten verjagen. Zelfs wanneer wij tot het klassieke curriculum zouden terugkeren en we de Europese cultuur zouden onderwijzen zoals ik die onderwezen heb gekregen, dan nog zou dat niet een terugkeer betekenen van de publieke consensus waarop onze beschaving rust. Het zou slechts de leegte benadrukken die gaapt tussen onze culturele erfenis en het leven zoals wij dat leiden.
  De beweging die wij nodig hebben, is er daarom een die een echte publieke consensus zal doen herleven, een consensus die de onderscheidende waarden van onze cultuur overeind zal houden en die ons opnieuw in staat zal stellen om ons eigen overleven te willen, en om dat collectief te willen. Want het is de wil die we nodig hebben, en niet de voorspoed, om onze potentieel fatale problemen te overwinnen waarnaar ik eerder verwees. Daarom zal ik tot slot van dit betoog iets willen zeggen over de vraag welke vorm van consensus we moeten bouwen, en op welke wijze.
  Het belangrijkste waarover Europeanen het eens zouden moeten worden, is de erkenning dat onze erfenis joods-christelijk is en dat de Bijbel en de twee godsdiensten die daarop zijn gegrondvest, een onmisbaar onderdeel van onze cultuur vormen. Zelfs wanneer een meerderheid niet langer het joodse of christelijke geloof zou aanhangen, kan die meerderheid toch het belang leren inzien van de traditie waarin die twee geloven zijn verenigd en van haar beslissende rol in de geschiedenis van Europa. Ik geloof dat het noodzakelijk is om ruimte te scheppen – in ons onderwijs, familieleven en in de publieke cultuur – voor de erkenning van deze joods-christelijke erfenis. Daarmee bedoel ik niet dat die erfenis dogmatisch moet worden opgelegd of dat we er voortdurend naar moeten verwijzen. Ik bedoel dat haar de vooraanstaande plaats en de eer moeten worden toegekend die ze verdient. En ik geloof dat de vele antichristelijke stemmen in onze samenleving van repliek moeten worden gediend en dat zij moeten worden geconfronteerd met de juiste uitdaging, in de vorm van de volgende vraagstellingen: wat zou je ervoor in de plaats willen stellen? Zal datgene dat je ervoor in de plaats wilt stellen, enige troost brengen? En zal het mensen de kracht geven die zij nodig hebben om de confrontatie aan te gaan met de doelstellingen en methoden van het radicale islamisme?
  Het komt mij voor dat intellectuelen hier nog wel enig werk te doen staat. De luidste antichristelijke stemmen zijn te horen onder intellectuelen, en hun argumenten moeten worden bestreden. Een van de taken die ik mijzelf heb gesteld, is te laten zien – zo goed als ik kan – dat de liberale democratische traditie die wij aan de Europese Verlichting toeschrijven, een product van het christendom is. Die traditie heeft natuurlijk het een en ander te danken aan Moses Mendelssohn, de vader van de joodse Verlichting. Maar zij heeft veel meer te danken aan een denktraditie die direct teruggaat tot het begin van het pausdom, en die het seculiere bestuur en de vrijheid van geweten als de twee pilaren van de maatschappelijke vrede erkent. Geen van beide zaken wordt in de Koran erkend. Volgens de Koran zijn alle wetten en bestuursvormen een zaak van Gods regent op aarde. De Koran staat wel de vrije bekering tot de islam toe, maar niet de vrije bekering tot welke andere geloofsrichting dan ook. De spanning tussen islam en democratie is geen historisch toeval; ze weerspiegelt de diepe tegenstelling tussen christelijke en islamitische visies op de relatie tussen God en mens.
  Nu komt het mij voor dat het bestaan van de seculiere vrijheden waarvan ons culturele en intellectuele leven afhankelijk is, slechts te danken is aan de christelijke erfenis. En die vrijheden zouden morgen verdwijnen als die erfenis ooit zou worden onderdrukt. Voor een bewijs daarvan hoeven we slechts naar de geschiedenis van de twintigste eeuw te kijken. Zodra de atheïstische geloofsbelijdenissen van het marxisme-leninisme en van het nazisme triomfeerden, werden alle vrijheden die de intellectuelen koesterden, verdelgd. Kijk naar de moslimwereld van vandaag, waar schrijvers en denkers gecensureerd worden en soms met de dood worden bedreigd. Zoek de seculiere vrijheden die wij zo waarderen ergens anders op de wereld, en je zult waarschijnlijk een christelijke cultuur vinden of een cultuur die zwaar beïnvloed is door de joods-christelijke traditie.
  Het eerste onderdeel van de publieke consensus die wij nodig hebben, is dus een benadering waarin de joods-christelijke erfenis een geprivilegieerde plaats wordt toegekend – in het debat, in de scholing, aan de universiteiten – en dat niet om haar als een geloof op te dringen, maar als aanmoediging van een verlichte visie op wie wij zijn en waar wij naar toe gaan.
  Jonge mensen zijn tegenwoordig volledig verstoken van enige kennis van die erfenis; instinctief weten zij wel dat het hun geboorterecht is, en volgens mij zullen zij haar omhelzen zodra ze voor hen beschikbaar komt – de omstandigheden zijn er naar. Want ze worden geconfronteerd met de existentiële uitdaging van de islam, en die stelt hen de vraag: wie ben jij dat ik jou moet respecteren? En niemand kan die vraag beantwoorden wanneer hij geen kennis van zijn verleden heeft.
  Maar het bouwen van de genoemde consensus is niet alleen het werk van intellectuelen. Het beste dat intellectuelen kunnen doen, is ruimte scheppen waarbinnen ideeën kunnen floreren en de cultuur van afwijzing ter discussie stellen. Nog belangrijker is een herintroductie van die christelijke kennis die de sociale normen van het ware Europa kunnen scheppen. Dit was ooit de taak van de kerk, maar de kerk kan deze taak niet langer alleen verrichten omdat de kerk nog slechts een minderheid bereikt. Misschien zal de Europese samenleving ooit tot haar voorouderlijk geloof terugkeren. Maar daar kunnen we niet van uitgaan. Een lange periode van scepticisme is waarschijnlijker. Maar zelfs vanuit de veronderstellingen van de scepsis kan de christelijke kennis worden teruggewonnen.
  We moeten terugkeren tot het belangrijkste dat het christendom ons heeft gegeven, en dat is de gave van de vergeving. Geluk vloeit niet voort uit het najagen van genot, en het wordt ook niet door vrijheid gegarandeerd. Geluk komt voort uit zelfopoffering: dat is de grote boodschap van het christelijke geloof en dat is de boodschap die in alle gedenkwaardige werken van onze cultuur wordt uitgedragen. Het is een boodschap die in het lawaai van de afwijzing verloren is gegaan maar die volgens mij weer kan worden gehoord wanneer wij onze energie richten op het terugwinnen ervan. En in de christelijke traditie is de vergevingsgezindheid de belangrijkste vorm van zelfopoffering – het opofferen van de eigen woede en het eigen verlangen naar wraak. Dit is iets wat op elk niveau kan worden geleerd: in het gezin, in de klas, in de instituties van de samenleving en zelfs in de wereld van de commercie.
  Ik zou hier graag een paar opmerkingen willen maken over wat Nietzsche de ‘genealogie’ van de christelijke vergeving zou noemen. Nietzsche zag het christendom als een uiting van de ‘slavenmoraal’, de moraal van diegenen die niet in de eerste plaats naar maatschappelijk succes streven, maar die vooral een afkeer hebben van het succes van anderen. ‘Ressentiment’ – zoals hij het noemde – is volgens Nietzsche niet alleen de wortel van de christelijke nederigheid (als de omgekeerde vorm van het verlangen naar wraak), maar ook van de egalitaire en socialistische ideologieën van de moderne wereld. In een deugdzame samenleving zou het ressentiment worden bedwongen door de controle van de zwakkeren door de sterkeren. Maar in een christelijke samenleving is het ressentiment volgens Nietzsche het leidende principe van de cultuur, en de oorsprong van de egalitaire benadering en het abjecte defaitisme waarmee Nietzsche zich omringd zag.
  Het boek dat de Duitse filosoof Max Scheler (1874-1928) aan het ressentiment heeft gewijd, is een definitieve weerlegging van Nietzsche’s kritiek op de christelijke godsdienst. Het christendom is allerminst een poging van de zwakken en de lafaards om macht over hun meerderen uit te oefenen, maar een poging om iedereen met macht te bedelen – door geestelijke discipline en door een regime van de vergeving. In moderne samenlevingen bestaat het ressentiment niet dankzij maar ondanks het christelijke geloof. De belangrijkste oorzaak ervan is niet de religie, maar haar tegendeel – de obsessieve fixatie op de dingen van deze wereld, die mensen jaloers maakt op hun buren en die hen daarom van hun eigendommen wil beroven. Bovendien, zo betoogt Scheler, wordt het ressentiment aangemoedigd door de socialistische staat, die immers de beloningen van succesvolle individuen kan confisceren en de wraakzuchtige gevoelens van de mislukkelingen kan bevredigen.
  Ik ben geneigd het met Scheler eens te zijn, zowel in zijn kritiek op een bepaalde vorm van socialisme als in de manier waarop hij het christendom van de blaam heeft gezuiverd die het door Nietzsche kreeg aangewreven.
  Scheler’s argument onderstreept nog eens de fundamentele vraag waarom wij vaak eerder afgunst dan vreugde voelen bij het zien van de goede dingen die anderen bezitten.
  Het is een opvallend kenmerk van dierlijk gedrag dat leden van kudden of horden geen afgunst koesteren, zelfs niet wanneer zij vechten. Zodra de pikorde is vastgesteld, heerst er vrede en is alle vijandschap vergeten. Dieren tonen weliswaar agressie, want die speelt een functionele rol in hun zoektocht naar territorium, maar ze voelen geen haat, want daaraan heeft geen enkele soort behoefte. Mensen zijn anders, omdat hun handelingen en motieven niet door de behoeften van het voortbestaan van de soort worden bepaald. Zij zijn immers ook morele individuen, in de schaduw van hun eigen oordeel. Daarom kunnen mensen zich vernederd en geminacht voelen. Ze kunnen gedachten van wraak en triomf koesteren en alle op het eigen ik gerichte ambitie van hun gekleineerde natuur in deze gedachten investeren.
  De criticus en antropoloog René Girard heeft enkele opmerkelijke boeken aan dit onderwerp gewijd (God en geweld, De zondebok en Wat vanaf het begin der tijden verborgen was). Girard gelooft dat geweld voortvloeit uit de ‘mimetische’ natuur van sociale banden, die door rivaliteit en imitatie worden gevormd. Dit geweld moet zo nu en dan de vrije loop worden gelaten, en dat is de functie van de zondebok, het slachtoffer, degene die wordt buitengesloten en de collectieve schuld op zijn schouders draagt. Door zijn dood bevrijdt de zondebok ons van onze opgekropte woede, en hij stelt ons opnieuw in staat om op goede voet met onze naasten te kunnen leven. Daarom ook wordt hij met geweld gedood en wordt hij na zijn dood als redder vereerd.
  Slachtofferschap is dus een manier waarop samenlevingen interne vrede stichten. Het is een van de functies van religie om de schade die dit slachtofferschap veroorzaakt, te beperken: namelijk door pseudo-offers aan te dragen, zoals de offerdieren die op het altaar worden geslacht, of door de fictieve verhalen over goden die sterven en weer opstaan. In deze observaties vindt Girard een soort bewijs voor de christelijke moraal, waarin Christus de enige zondebok was die zijn vervolgers kon begrijpen en vergeven, en die daardoor de vergeving in plaats van de wraak in het hart van de sociale orde kon stellen.
  Zulke speculaties komen misschien wat gewaagd over, en ik moet bekennen dat ik zelf ook niet precies weet wat ik ervan moet denken. Maar toch twijfel ik er geen moment aan dat wij rationele wezens blootstaan aan irrationeel geweld, dat dat geweld voor een groot gedeelte door ressentiment wordt ingegeven en dat het introduceren van stereotypen en zondebokken er misschien voor zorgt dat dat geweld zich kan ontladen, terwijl het tegelijk zou kunnen bijdragen aan een aanzienlijke uitbreiding van de reikwijdte van het geweld. (Dat zien we inderdaad in het antisemitisme van de nazi’s, in het antiburgerlijke sentiment van de communisten, en in het anti-amerikanisme van de islamisten van tegenwoordig.) En ik neig ertoe het met Girard eens te zijn wanneer hij zegt dat de christelijke evangeliën ons een tegengif tegen dit potentieel rampzalige menselijke falen bieden: de vergeving van hen die jou haten.
  Dit tegengif heeft geen werkelijk equivalent in de genadeloze pagina’s van de Koran – een boek dat ondanks zijn poëtische inspiratie en hoge morele toon gespeend is van de verlossende genade van de ironie. Kierkegaard was misschien de eerste die op deze ironie heeft gewezen, als de deugd die Socrates en Christus verbond. En als ik me zou wagen aan een definitie van deze deugd, dan zou ik haar als volgt omschrijven: een houding die het anderszijn van alles erkent, inclusief dat van het eigen ik. Ironie leidt zowel tot nederigheid als tot humor, en geen van beide eigenschappen kan met enige betrouwbaarheid worden toegekend aan de stem die in de Koran spreekt, terwijl beide wel overvloedig in de evangeliën aanwezig zijn.
  Naar mijn mening vindt onze democratische erfenis haar uiteindelijke verklaring in de radicale vernieuwing zoals Girard die heeft opgemerkt: in de verzoening die de mensheid wordt aangereikt door zijn eigen slachtoffer, wiens vergeving vrede brengt. Als we de ander vergeven, betekent dat dat wij zijn anderszijn accepteren en dat we hem daarmee in ons hart de vrijheid gunnen om te bestaan. Dit impliceert de erkenning van het vrije individu als meester over zijn eigen leven, die vrij is zijn eigen morele keuzes te maken. Een samenleving die op vergeving is gebaseerd, neigt daarom per definitie naar de democratie, want het is een samenleving waarin de stem van de ander wordt gehoord bij alle beslissingen die hem raken.
  Daarom geloof ik dat de vergeving het hart van onze beschaving vormt. We moeten nergens zo trots op zijn als op die vergevingsgezindheid, en zij biedt ons ook het belangrijkste middel om onze vijanden te ontwapenen. Ze ligt ten grondslag aan onze opvatting van burgerzin, zoals die is gebaseerd op consensus. En ze vindt haar uitdrukking in ons idee van de wet als een instrument voor het bijleggen van conflicten middels het zoeken naar de rechtvaardige oplossingen ervoor. Wij realiseren ons vaak te weinig dat deze opvatting van de wet weinig gemeen heeft met de sharia van de islam, die beschouwd wordt als een
  systeem van door God uitgevaardigde geboden die niet verder verklaard kunnen of hoeven te worden. Voor ons is de wet geen systeem van geboden, maar een systeem van rechten die de standpunten definiëren van waaruit we overeenstemming kunnen bereiken en met elkaar in vrede kunnen leven.
  Dit zijn volgens mij dus de christelijke inzichten die nog altijd in onze beschaving voortleven en die hernieuwd en verbreid moeten worden: de regel van de vergeving, de erkenning van de Ander, en het geloof in het recht van de Ander om anders te zijn dan ik. Het zijn deze stelregels die ten grondslag liggen aan het existentiële conflict met de islam, en ze maken ons duidelijk dat dat conflict werkelijk ergens over gaat. Wij moeten trots zijn op dit aspect van onze cultuur, en ervoor zorgen dat het wordt bekrachtigd. En we moeten het als een bewijs voor de superioriteit van onze erfenis beschouwen, zelfs wanneer we zouden aarzelen om de kerk na te volgen in haar stelling dat het een bewijs is dat deze erfenis ons door God is geschonken.
  Tot slot wil ik ingaan op de belangrijkste vraag die mijn betoog oproept: hoe kunnen we dit concept van sociale relaties opnieuw introduceren in een wereld van relativisme, postmodernisme en de obsessie met het eigen ik? Wel, niet door te theoretiseren, zoals ik heb gedaan. Theorie kan van pas komen voor een gehoor van intellectuelen. Maar we hebben er niets aan in de omgang met de overgrote meerderheid van de mensheid. De theorie hoort thuis in de mansard, niet beneden op de straat.
  Het antwoord op de vraag is gegeven door Aristoteles, in zijn deugdenleer. Wij verwerven deugden, zei hij, door imitatie, door het nadoen van deugdzaam gedrag, net zo lang totdat de drijfveer van de deugd ons in de ziel gegrift staat. De christelijke leer van de samenleving wordt niet door de theorie maar door het voorbeeld verbreid. En het voorbeeld moet zich onderscheiden door ons niet alleen liefde, nederigheid en vergeving te leren, maar ook moed. Wanneer ik nu naar de Europese samenleving kijk, dan zie ik dat zij klaar is voor dit voorbeeld; en wanneer mensen dat goede voorbeeld zullen hebben gekregen, dan zullen ze het ter harte nemen en navolgen. Plotseling zullen de drie problemen waarmee ik mijn betoog begon, eruitzien als problemen waarvoor oplossingen bestaan. Mensen zullen de wil hebben ze te bespreken, ze aan te pakken en de stappen te zetten die dan nodig zullen zijn om ons continent te redden.
  Maar één ding is zeker: wie de eerste stap ook zal zetten, hij of zij zal geen lid van de huidige politieke elite zijn."

  Reactie is geredigeerd

 31. Avatar van mariawiljan, "het" moet gestopped worden: ja de vreemdelingenhaat moet gestopped worden- naar mijn onbeduidende mening.

  Ik kan deze cynische moraalridders niet uitstaan, ja, dat is waar.

  De feiten die ik aandraag zijn gewoon correct: Scruton speelt een belangrijke rol bij de Burke Stichting, die wederom Wilders in het zadel heeft geholpen.

  Over het oordel kunnen we van mening verschillen, over de feiten niet.

 32. Avatar van mariaExclusief, al weer een oordeel dat klopt, Wiljan!
  Kronkelend en exclusief, precies zo ben ik.

  Maar exclusief, dat moesten we toch juist zijn dacht ik, van Scruton??
  Reactie is geredigeerd

 33. Avatar van Bernard@Maria,

  "Ha, ja Bernard, Scruton is positief over de religie; maar dan zoals Sjoerd de Jong terecht zegt in een "onbarmhartige" versie."

  Hé, dat is een mooi, passend adjectief. Ik zocht naar een negatieve toeviging, maar vond formuleringen als "Scruton is positief over religie, weliswaar op de foute manier/om de foute redenen" e.d., toch ook niet helemaal de lading dekken, dus had ik het maar weggelaten.

 34. Avatar van George Knight@Maria
  Bedankt voor je oprechte antwoord. Maar ik word er triest van. Ik weet niet waarom. Net zoals je je buurmeisje ineens met een beugel ziet of een gespalkte arm. Er is iets veranderd.

  Uiteraard hebben we in bepaalde fasen van ons leven bepaalde helden. We verteren ze of zij eten ons op. Dat is onze ontwikkeling. Met een grotere ambitie worden we misschien minder snel opgegeten. Maar met meer rust bedreigt niets ons meer. We zijn afgewikkeld.

  Ik probeer in te schatten hoe jij jezelf ziet, en waar je thuishoort. Je antwoorden doen me vermoeden dat daar veel licht tussenzit.

  Tegelijkertijd betrek ik dit aspect op mezelf. Dat is de kritische houding. Klopt mijn zelfbeeld eigenlijk wel met wie ik ben? Want anders mag ik anderen zo’n vraag niet stellen.

  Zo gaat alles schuiven. We maken het ons niet makkelijk om niet naar de kern te gaan en in uiterlijkheden te gaan hangen.

  Zo kwam ik op mijn kritiek van je lijstjes. Die je ontkende en een paar alinea’s later ongemerkt weer naar voren bracht. Grappig.

  Waar eindigt het denken van de ander en begint dat van onszelf? Zoals je ziet, ik zoek nu een profilering als Vragensteller.
  Reactie is geredigeerd

 35. Avatar van Ruud ZweistraIk heb ook een lijstje, en daar staan Ian Bururma en Sjoerd de Jong al op.

  Nu had ik vandaag, geinspireerd door jouw lijstje, vandaag een artikel over Kees Schuyt afgemaakt… blijkt dat ik niet bij mijn server kan.

  Is dat effe pech voor jou … want er staan van die leuke dingen over Kees Schuyt: hoe die Wouter Buikhuisen heeft verraden, en wat voor groot fan hij is van Marokkaanse relschoppers. En wat voor een hekel hij heeft aan de PvdA integratie nota …

  Want daarvan houdt Kees niet … en Sjoerd en Ian vast ook niet: integratie.

  Nee, zij zien de allochtoon annex moslim liefst in hun natuurlijke staat: geitenhoutend op de grasveldjes van de flatwijken. En als tijdverdrijf stenengooien in de rivier – oh ja, er is geen rivier in de flatwijken. Nou ja, dan maar stenen gooien naar de bussen en de ambulances.

  Nou, dat was weer mooi voor vandaag. Morgen is een nieuwe dag. Misschien kan ik dan weer bij mijn server …

 36. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Maria : het exclusief waar Wiljan op doelt heeft te maken met mijn opmerkingen bij Peter over exclusief en inclusief denken.
  Uit en insluiting zal ik maar zeggen.

 37. Avatar van alibIk zou zeggen: dit conservatisme is angst om te leven; blijven steken in de baarmoedermond.

  Het is: ik kan nog niet spreken (ik heb geen eigen ideeen), daarom spreek ik met de mond van de traditie.

  Het is: de onmacht om een evenwicht te vinden tussen het oude en alles wat zich aandient als nieuw (soms in vermomming).

  Het is: het naar de slachtbank leiden van ‘ik’. ‘Ik’ is de gehoorzame, de volger, de bewaker van de traditie. In die zin is ‘ik’ evenveel christen als islam, als jood, als hindoe, als humanist.

  Zelfs het humanisme is er in geslaagd een collectivistische stroming te worden: we zijn allen individualist maar tegelijkertijd totaal ondergeschikt aan onze humanistische overtuigingen.

  Het bedroevende: ‘inclusief denken’ mag niet bestaan. Feitse Boerwinkel (de man die Inclusief denken schreef, behorende tot de protestants – humanistische stroming) was altijd op zoek naar de overtuigingen die ons bij elkaar brachten. De huidige tendens staat daar haaks op. Er wordt van ons verlangd exclusief te denken, groepen uit te sluiten, mensen buiten te sluiten. Het ‘clandenken’ beleeft een survival.

  Vreemd eigenlijk. De Verlichting was juist een periode waarin men probeerde de macht van de ‘clan’ te doorbreken. De revisie grijpt terug op ‘eigen cultuur’ en ‘nationale staat’. Dat moet toch te denken geven.

  Is het gezicht van de huidige ‘Verlichting’ misschien een masker? En Platoons masker? Een Spartaans masker?

  En wat is er te zien achter dat masker? Welk gezicht zien we als we het masker afrukken?

  Reactie is geredigeerd

 38. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Alib:
  =Het ‘clandenken’ beleeft een survival.=

  Of zou het een laatste stuiptrekking van het moderne denken zijn?

  Feitse Boerwinkel,inderdaad, alhoewel ik zelf de term meer vanuit de oosterse filosofie invul, als non-dualiteit.

 39. Avatar van alibIk zou het terugkeren naar het conservatisme niet onmiddellijk benoemen als modern denken. Terugkeren is nooit modern eigenlijk. ‘Terugkeren’ heeft alleen maar zin als iets revolutionairs wordt toegevoegd. Dat is niet aan de hand. Terugkeren naar gehoorzaamheid en ondergeschiktheid (en dat is het pleidooi) levert nooit iets nieuw op.

  Het is eigenlijk grappig dat je de Oosterse filosofie aanhaalt: het maakt duidelijk dat de belangrijke overtuigingen (waaronder religies) elkaar ontmoeten op dat belangrijke punt. Natuurlijk zijn er overtuigingen (religies, politieke stromingen) die daar haaks op staan maar ze vormen een minderheid. Als er ruimte is willen bijna alle mensen ‘inclusief denken’.

  Onder druk echter, wordt er vaak gekozen voor de ‘clan’. Het is daarom zo belangrijk dat haatzaaiers (verdelers) worden aangepakt. Alles mag worden gezegd, maar er mag geen haat worden gezaaid.

  Dat er -onder het mom van Verlichting en humanisme- mensen pleiten voor haatzaaierij is een vloek.

 40. Avatar van JdKDe kwekkweksekte op zijn best. Namennoemen en veel verwijzen en citeren. De geestelijke opendeurenmafia van het ondermaanse nu.
  Gelukkig hoeft alleen de stroom maar een tijdje uit te vallen om aan dit alles een eind te maken. Dan worden het weer praatjes bij de bakker.

 41. Avatar van alib@jdk
  Verlang je naar de oertijd? lekker met je knuppel zwaaien in een wereld zonder stroom en sattelieten?

  Ik wil je wel even terugstralen. Geen probleem.

  Dat brood mag je dan in je eigen houtoven bakken. Wel nog even die oven ‘uitvinden’… Kwekkwek (I’m your friend!).

 42. Avatar van maria@George, het is grappig.
  Ik ben zo ontzettend makkelijk te plaatsen en ben een zeer transparent mens. Ik doe altijd exact verslag van wie me heeft beinvloed; wie mijn geestelijke en virtuele medestanders zijn. Dat zijn linkse vijzinnige, kritische, antipopulistische intellectuelen: dat is het circuit waar ik thuis ben. Deze mensen inspireren mij, en ik meestal hen.
  Ik ben alleen voor jou moeilijk te plaatsen, net als jij voor mij, omdat wij best het een en ander aan interesses delen, maar ons maatschappelijk-politiek-existentieel standpunt sterk verschilt.
  Dat mag, en het is interssant.
  @Zweistra, het zal je opgevalllen zijn dat Ian Buruma niet op mijn lijstje staat. Ik mag hem graag en hij inspirereert mij, maar ik zie toch ook veel verschillen.
  Volgens mij heet die man Buikhuizen. Ik heb me in deze affaire niet verdiept- wie weet, ALS ik doe ga ik anders denken over Kees Schuyt. Schuyts publicaties van de laatste 10 jaar liggen volledig op mijn lijn; en mijn onderzoek over de Burke Stichting werd getrigerrd door hem .
  Het lijkt mij logisch dat jij niet van mensen als Kees Schuyt houd!
  @Ina, in- en uitsluiting is niet te voorkomen, ook bij mij niet.
  Je kan niet getrouwd zijn met de hele wereld.
  Alleen is mijn in- en uitsluiting niet op religies of bevolkingsgroepen gebaseerd maar op mijn individuele subjectieve voorkeur.
  @Alib: “Het is: het naar de slachtbank leiden van ‘ik’. ‘Ik’ is de gehoorzame, de volger, de bewaker van de traditie. In die zin is ‘ik’ evenveel christen als islam, als jood, als hindoe, als humanist.”
  Precies dat is het probleem. En daarom voer ik een kruistocht voor de subjectiviteit.
  “Welk gezicht zien we als we het masker afrukken?” Daar schrijf ik nog eens een blog over.
  “Feitse Boerwinkel”, nog nooit gehoord in mijn leven. Zou het iemand voor mij lijstje zijn??
  @JdK : “De kwekkweksekte op zijn best”
  Inderdaad, en niemand is verplicht om mee te doen! Mij inspirereert het kwekkwekken. Prima toch, genoeg mensen die depressief voor de tv hangen of ruzie maken maken met hun wederhelft. Je moet het leven, de dag de avond en de nacht door zien te komen. ..

  Reactie is geredigeerd

 43. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Alib : Met het moderne denken verwijs ik naar het denken voor het postmoderne, in die zin is het een terugkeren.

  Ik ben met je eens dat haatzaaien haaks staat op het inclusieve denken en daarom verzet ik mij daar dan ook tegen.

  @ Maria: Ik weet ook niet of ik er volledig inslaag inclusief te denken, maar ik doe er wel mijn best voor.

 44. Avatar van mariaIk zal het genoemde boek nog lenen.

  Maar ik zie me misschien niet zo zeer als inclusief. Ik richt me tegen een dualistisch wereldbeeld, en tegen het veroordelen van bevolkingsgroepen.
  Ik spreek liever over een existentieel dualisme versus monisme, waarbij ik dan een radikale monist ben.

  In de politiek en in de democratie ben ik wel voor een zogenoemd "dualistisch" model; dat is weer iets anders. Polemiek en gevecht is goed- in de politiek. Alleen op het hoogste niveau mag er geen dualistische splitsing zijn.
  Ook wederom een blogje waard, dit thema.

  Ik werk vandaag aan het nieuwe, hoogst interesssante boek van Sjoerd de Jong over Moreel relativisme. Hier wilde ik sowieso over bloggen, en nu komt het goed uit. Slecht weer bovendien.
  Reactie is geredigeerd

 45. An van den Burg

  Avatar van An van den BurgToen ik op 14 jarige leeftijd probeerde I. Kant te begrijpen en Presser las over de "Inzamelingen van Joden" in Nederland, heb ik wereldvrede en humanisering van mensen opgegeven. Ja, 14 was ik!

  En verdomd, het is uitgekomen!!!

  An.

  P.S., ik zie hierboven veel mooie reakties!

 46. Avatar van Last Summer@Maria, ik heb jouw You Tube gezien. Leuke vogelpantomime en die mazurka erbij. Mooi gecombineerd. Je hebt nog meer you tubes gemaakt, zag ik.
  Groet!
  Summer

 47. Avatar van maria@Last summer, wat leuk dat het beviel.

  An, ik word verdrietig van jouw cynisme.
  Werk maar aan je restauratie van Pan, dat zal je goed doen.

 48. Avatar van mariaIk ben geen optimist, An.
  Ik ben Sisipha en probeer mijn steen fluitend te schuiven.

  Lukt niet altijd.
  Reactie is geredigeerd

 49. Avatar van George Knight@Maria
  "Ik ben zo ontzettend makkelijk te plaatsen en ben een zeer transparent mens. Ik doe altijd exact verslag van wie me heeft beinvloed; wie mijn geestelijke en virtuele medestanders zijn. Dat zijn linkse vrijzinnige, kritische, antipopulistische intellectuelen: dat is het circuit waar ik thuis ben. Deze mensen inspireren mij, en ik meestal hen."

  Die kwaliteit heb ik in je erkend en waardeer ik zeer. Je opstelling is tamelijk bijzonder en valt alleen maar te loven.

  Maar, er is een schaduwzijde. Jij als Maan weet dat uiteraard als geen ander. Dat ga ik hier niet uitgebreid uitwerken omdat het me er niet om gaat om je met een vinger na te wijzen. Ik zou liever zien dat je verder denkt. Dat is productiever.

  Welnu, de schaduwkant kan zijn dat je verdwijnt achter je onderwerp en er zelfs in opgaat. Transparantie is niet onbeperkt en is ook maar een attitude. Ik mag hopen dat je loskomt van de lijnen uit je intellectuele Burda en je eigen jurk bij elkaar raapt.

  Het oogt misschien niet zo mooi, maar het heeft wel als kwaliteit dat je het zelf hebt gemaakt en dat het van jezelf wordt. Juist daaraan twijfel ik nu. Je draagt in mijn ogen nu een patroon en geen jurk.
  Reactie is geredigeerd

 50. Avatar van JasperHa ha, die Scruton met zijn stoere praatjes en zijn vossenjacht. Geestig en nooit te beroerd flink te provoceren. Hoewel het zeker geen domme man is (heb zijn boekje ‘A short history of modern philosophy’ gelezen en daarin geeft hij duidelijk blijk van inzicht in de filosofiegeschiedenis) heb ik weinig op met die conservatieve praatjes. Ik vind de analytisch geschoolde ‘vakfilosoof’ in hem interessanter dan de legitimator van Burke stichting of andere conservatieve clubjes.

  Overigens zie je ook daar die typische conservatieve intellectuele blinde vlek (wat niet in absolute logisch-abstracte termen gevat kan worden bestaat niet of moet op z’n minst voortdurend intellectueel dubieus gemaakt worden): in dat boekje heb je flinke hoofdstukken Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke/Berkeley, Hume, Kant, Hegel, Marx, en Frege. Schopenhauer, Kierkegaard en Nietzsche delen dan een hoofdstukje, net als Husserl, Heidegger, en Sartre. En daar houdt de filosofie ongeveer op. In Scruton’s ogen dan.

  Wel jammer dat hij zich nu ontpopt als een soort hoer van de tabaksindustrie. Het idee van doen te hebben met iemand die tenminste intellectueel

  Je bent een kynika!

  Heb je Sloterdijks ‘Regels voor het Mensenpark’ gelezen?
  Reactie is geredigeerd

 51. Avatar van maria"Je bent een kynika!"
  helemaal en absoluut waar.

  "Heb je Sloterdijks ‘Regels voor het Mensenpark’ gelezen?"

  Ja, een ingewikkelde teskt die verkeerd werd begrepen. Hij maakt absoluut GEEN reclame voor Plato en een mensenpark.

  Ook hierop zal ik moeten terugkomen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *