Wetenschap Kunst Politiek

Afshin Ellian: ‘Vergeet Gaza’

32 comments

Vandaag debatteren Frank en Maarten Meester in de Volkskrant/het Vervolg over de kwestie of je ten opzichte van Gaza prioriteiten mag stellen: men hoeft over Gaza niet zo veel kletsen, er zijn tenslotte gebieden waar veel meer doden vallen, zoals in Darfur (Meesters in de actualiteit, p. 33).

Afshin Ellians mening over deze kwestie is duidelijk: “Vergeet Gaza!”

Het is weliswaar anderhalf jaar geleden dat Ellian opriep om Gaza te vergeten vanwege Darfur, maar hij herhaalt zijn harteloze argumentatie vandaag weer in de NRC:
De enorme aandacht voor de Palestijnen roept de vraag op: zijn de Palestijnen het zieligste volk op aarde? Beslist niet. De Palestijnen, in vergelijking met andere volkeren in conflictgebieden, krijgen de meeste aandacht van internationale organisaties, staten en media. Afrikanen of Tsjetsjenen worden soms massaal en opzettelijk – echt onvergelijkbaar met wat de Palestijnen meemaken – afgeslacht door ondemocratische regiems of groepen.”

Maarten Meester betoogt (speels?) in deze trant:

“De Australische filosoof Peter Singer pleit in zijn boek Eén wereld terecht voor een ethiek die uitstijgt boven zelfzuchtige, nationalistische en/of racistische overwegingen.
‘Moreel maakt het geen verschil of de persoon die ik help een kind van de buren is’, schrijft hij, ‘tien meter bij mij vandaan, of een Bengalees wiens naam ik nooit zal weten, tienduizend mijl ver.’

Om mensen op afstand te kunnen helpen, moet je ook weten wie er het meest lijden en wie het hardst hulp nodig hebben.”

 Ik ben het met Ellian en met Maarten Meesters argumentatie zeer oneens.

Ten eerste is het bij het helpen en in de kwesties van medemenselijkheid gerechtvaardigd om naar leed te kijken ongeacht ander leed. Misschien is het op het vlak van politiek en lange termin strategie belangrijk om uiteindelijk  bepaalde afwegingen van resources te maken. Maar noch voor de media noch voor individuen geldt deze noodzaak tot top-down-afweging. Ik mag me om mijn buurvrouw druk maken die migraine heeft ook al gaan miljoenen mensen dood, daar is moreel niets mis mee.

Ten tweede is het in de kwestie Gaza van belang dat de Nederlandse regering het buitenproportionele Israëlische geweld niet heeeft veroordeld.
Ten opzichte van Darfur geldt dat bijvoorbeeld niet.
In Nederland is er een controverse rond Gaza, maar niet, of niet in dezelfde mate rond Darfur.

Ellian c.s. willen schijnbaar Darfur helpen, omdat daar het grote onrecht gebeurt. Wat zij in werkelijkheid doen, dat is onrecht goed praten met verwijs naar nog groter onrecht.
Dit is in mijn ogen amoreel.

Tags: , ,

32 Responses to “Afshin Ellian: ‘Vergeet Gaza’”

 1. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  Zie mijn blog – (extreem)rechts is tegenwoordig zéér ingenomen met Israël. Ellian is daarop geen uitzondering. Hij lijkt steeds meer op wat men in rechtse kringen nogal snel een dhimmi noemt.

 2. Zwollywood schreef:

  Avatar van Zwollywood
  Nog niet VK, maar dit lezende maakt dat ik het onderhand heel interessant en uiterst noodzakelijk begin te vinden dat de moraliteit ten aanzien van (het voeren) van geweld veel steviger wordt uitgediept.
  Er worden veel drogredenen aangevoerd teneinde enige vorm van geweld te legitimeren….ook het sitlzwijgen is daar een voorbeeld van. …en zoals je weet is bewuste – al dan niet politieke – negatie een afweermechanisme.

  Reactie is geredigeerd

 3. Blew schreef:

  Avatar van Blew
  Onbegrijpelijk dat Europa niet harder steling neemt. Het geweld moet stoppen, er moeten VN-troepen naartoe om de partijen uit elkaar te halen en houden. Nederland laat zich weer eens kennen als slaafs volger van Bush en Israel.

 4. maria schreef:

  Avatar van maria
  @Rob: “(extreem)rechts is tegenwoordig zéér ingenomen met Israël”dit is statisch gezien juist, maar niet in detail . Ik reageer nog op jouwblog.
  @Zwolly, belangrijk, ik ga mijn argumentatie boven nog ietsje steviger maken. Overigens is die Peter Singer volgens mij een hoogst problematische filosoof..moet ik me nog in verdiepen, ben ik al lang van plan.
  @Blew helemaal gelijk. Niet naar het Gemeentemuseum geweest vandaag neem ik aan?

  Reactie is geredigeerd

 5. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée
  Je link naar Ellians column doet het niet. Maar het is er één van anderhalf jaar terug en da’s wel even een cruciaal detail.

 6. maria schreef:

  Avatar van maria
  één van anderhalf jaar terug en da’s wel even een cruciaal detail."
  Dat is zo, alleen herhaalt hij het vandaag nog eens in zo veel woorden!

  Ik ga naar de link kijken, en de zaak een klein beetje uitbreiden

 7. JG schreef:

  Avatar van JG
  Als uw buurvrouw migraine heeft, omdat ze de nacht daarvoor veel heeft gedronken, dan zal uw bezorgdheid gepaard gaan met het advies niet meer zoveel te drinken.
  Het door u vastgestelde buitenproportioneel geweld zou in deze zaak dan ook gepaard moeten gaan met een verwijt aan de Hamas, eens op te houden met het plegen van oorlogsmisdaden door raketten op Israëlische burgers af te schieten.
  Helaas, ontbreekt dat verwijt, en daarmee maakt u zich schuldig aan schijnheilig gedrag!

  Immers volkenrechtelijk maakt de Hamas zich bij voortduring schuldig aan oorlogsmisdaden.
  Ik neem aan, dat u het daarmee eens bent!!

 8. maria schreef:

  Avatar van maria
  @JG:
  Beide zijden maken zich schuldig aan geweld, daarin hebt u gelijk. Op het moment vallen er zeer veel slachtoffers aan de Palestijnse kant, maar het is ook waar dat het aantal slachtoffers nimmer een absoluut argument is.
  Dus beide kanten moeten bekritiseerd worden.
  Over Israel, Palestina en het internationale volkerenrecht verwijs ik naar mijn blog ../bericht.php?id=100947

 9. JG schreef:

  Avatar van JG
  @Maria Trepp, Als ik uw reactie goed lees, bent u het met mij eens, dat de Hamas oorlogsmisdaden tegen Israelische burgers pleegt, door raketten op hun af te schieten, met het doel om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

 10. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  De Joden in Palestina verwijzen voor de rechtvaardiging van het enorme leed dat ze daar al aangericht hebben en waaraan ze nog steeds grote hoeveelheden toevoegen, met verwijzing naar een nog groter leed dat hun ras/geloofsgenoten elders is aangedaan.

  Dat is dus minstens even amoreel als het vergelijken van Gaza en Darfur.

  Reactie is geredigeerd

 11. maria schreef:

  Avatar van maria
  JG, ja.
  Geen onrecht kan gerechtvaardigd worden door nog groter onrecht.
  Dit is ook mijn antwoord op Zweistra.

 12. Blew schreef:

  Avatar van Blew
  Ja hoor, verslag volgt.
  Reactie is geredigeerd

 13. JG schreef:

  Avatar van JG
  @Maria Trepp, u bent creatief, dat geef ik u na. U noemt het Israelische optreden in Gaza buitenproportioneel, en dat is een duidelijke mening.

  Maar u blijft weigeren om de Hamas aanvallen met raketten als een oorlogsmisdaad te benoemen.
  Zoals ik al aangaf, u bent creatief, maar u zult een directe uitspraak hierover moeten maken, anders zal ik mijn volgende artikel aan uw weigering wijden.

 14. maria schreef:

  Avatar van maria
  JG, Burgerslachtoffers maken is een oorlogsmisdaad, ja.

 15. JG schreef:

  Avatar van JG
  @Maria Trepp, Dank u

 16. helena schreef:

  Avatar van helena
  Er is altijd al weinig aandacht voor Darfur geweest in NL. Maar dat wil niet zeggen dat je een en ander met elkaar kan vergelijken. Ben het met je argumentatie wel eens in ieder geval.
  Het is ook wat vreemd dat Rolf Bos bijvoorbeeld schrijft waarom je Arabieren wel hoort over Gaza maar niet over Darfur. In Darfur zijn weer hele andere dingen aan de hand en het conflict is aardig ingewikkeld vind ik zelf. Het wordt nogal eens gesimplificeerd (arabieren tegen negers, moslims tegen moslims, islam).

 17. maria schreef:

  Avatar van maria
  Helena, ik ben blij dit van iemand te horen die zelf vor Darfur ageert zoals jij.

 18. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  "In Nederland is er een controverse rond Gaza, maar niet, of niet in dezelfde mate rond Darfur."

  Is dat zo? Maria, je zult het gelijk wel aan je zijde hebben. Wat mij verbaast is dat weldenkende Nederlanders -jij ook dus- niet zggen ‘Israel en Hamas hebben door hun optreden van de laatste tijd al hun krediet verspeeld, dus ik kan geen van beide partijen steunen. Maar ik hoop wel dat de humanitaire crisis snel eindigt, want het lijden van mensen is ondraaglijk. De individuele burgers die lijden door het conflict hebben mijn sympathie en geldelijke steun, maar de machten die Israel en Hamas heten niet. Daarom veroordeel ik geen van beiden omdat het me te veel is of veroordeel ik ze in gezamenlijkheid. Etc. "
  Reactie is geredigeerd

 19. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée
  Laten we de discussie even zuiver houden: het gebruik van wapens kun je zeer wel afkeuren – deed men dat maar – maar is geen http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsmisdaad in de zin des woords.

 20. maria schreef:

  Avatar van maria
  Ik ben het wel eens met je George.

  Mijn bedoeling was het ook niet om eenzijdig pro-Palestina te schrijven.
  Wat ik zo erg en amoreel vind is dat onrecht goed wordt gepraat door nog groter onrecht, zoals Ellian dat doet.

  Ja, Joke, je hebt gelijk. Toch verzet ik me niet tegen mensen die Hamas bekritiseren.

  Maar wacht even, je hebt het over het gebruik van wapens. Dat is geen oorlogsmisdaad, nee. Maar gericht maken van burgerslachtoffers?
  Ik dacht van wel..

  Reactie is geredigeerd

 21. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée
  JG heeft het over de raketten van Hamas en die maken nauwelijks burgerslachtoffers. Israel gebruikt fosforbommen op burgers.

  Waarom zou je je van de weeromstuit verzetten tegen mensen die Hamas bekritiseren – dat is weer het andere uiterste. Het zijn gevaarlijke idioten, niets meer of minder.

 22. maria schreef:

  Avatar van maria
  Goed gesproken, Joke!

 23. martin schreef:

  Avatar van martin
  Israel is ook een bondgenoot van ons. Bijna NAVO lid. Bijna een bevoorrechte status inzake handelsbetrekkingen. Ik vind dat ook dit soort zaken mee spelen bij het ‘verdelen van betrokkenheid en kritiek’. Als ik lees dat er bijna 1000 containers munitie en kruit (incl. witte fosfor) op dit moment onderweg zijn naar Israel dan wordt ik automatisch getriggered om daar wat aan te doen.
  Reactie is geredigeerd

 24. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  maria / 17-01-2009 18:08
  JG, ja.
  Geen onrecht kan gerechtvaardigd worden door nog groter onrecht.
  Dit is ook mijn antwoord op Zweistra.

  Reactie:
  Mooi. Dan kan Israel meteen opgeheven worden.

 25. maria schreef:

  Avatar van maria
  Martin precies.
  Ruud, het tot stand komen van Israel was hoogst problematisch; men heeft de Arabieren opgezadeld met de Europese problemen.
  Maar het is een grote denkfout te denken dat dingen weer terug gedraaid kunnen of moeten worden.
  De oplossing is niet symmetrisch aan het ontstaan van het probleem, maar een nieuwe weg.

  Reactie is geredigeerd

 26. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Waarom?

  Joden krijgen hun schilderijen ook terug …

 27. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  Als men al problemen zou hebben met mijn "universeel geldend antwoord", en men wenst te verkiezen "het kosmopolitische antwoord" heb ik daar geen problemen mee. What’s in a name? Maar Maria.. je hebt gelijk!
  Het menselijke leed blijkt universeel of zo u wilt kosmopolitisch dezelfde waarde te hebben en… ook aandacht te krijgen!

  Daarom veroordeel ik alles wat ter linker of ter rechterzijde wordt beweerd door domoren als Ellian en c.s.

  Zeg.. Luitjes.. Het is al een wonder dat ik mijn licht laat schijnen over al uw kleine gepalaver.., maar op 24 januari a.s. tracht ik weer de Muzen te verbinden met de realiteit door mijn Nieuwjaarsconcert. Vanaf 16.00 uur. Men kan zich opgeven bij redactie@vechtkronkels.nl of niet. U ziet maar! Groeten! JB
  @Maria.. nogmaals een goed blog.

 28. maria schreef:

  Avatar van maria
  jan, Vanaf 16.00 uur?? Da’s op zich niet slecht.
  Ik denk erover na, en vraag Ina.

  Zweistra, de kunst-teruggave is weer een apart te behandelen thema. je smijt alles door elkaar heen.

 29. Jasper schreef:

  Avatar van Jasper
  Hoewel ik vind dat de wortel van het conflict ligt bij het schuldtrauma van westerse staten, denk ik niet dat een van beide partijen het gelijk aan zijn zijde heeft. Feit is wel dat Israel-Hamas een ongelijke strijd is. Misschien is dat wel waarom zoveel mensen ageren tegen de Israelische agressie en de Palestijnse vergoelijken.

  Je zou hopen dat die mensen een beetje wijzer werden. En dat de VS/Europa en de arabische staten eens ophouden de gazastrook als speelveld voor hun eigen ideologische belang te zien.
  Dat geldt helemaal voor Ellian, die zich net zo goed ontpopt als lijkenpikker (‘jullie moeten je hier niet zo druk om maken’ heeft natuurlijk een averechts effect)

  Reactie is geredigeerd

 30. katja schreef:

  Avatar van katja
  Misschien wat laat gereageerd, maar Georges Knight’s formulering (17/1 18.35) spreekt mij het meest aan. Aangevuld met een rake opmerking ooit van Satuka die zich afvroeg of we moesten wachten tot de teller van het Israelische dodental gelijk zou zijn aan die van de Hamas.

  Verder zijn m.i., de vredesbewegingen gedachtig, sterke uitingen van een publieke opinie behoorlijk afhankelijk van geldstromen, al lijkt dat niet zo omdat de "morele/religieuze" saus die erover gegooid is de boventoon te voeren en feiten vertroebelen. Het moslim/christen/jood/communist zijn wordt immers maar al te vaak gebruikt om terreurdaden te rechtvaardigen? De een wat minder, de ander wat meer?

  Waarom bv moeten we morgen bv ook weer a/d buis gekluisterd zijn voor, cq dood gegooid worden met de inauguratie van Obama? Er is al zo’n 1 1/2 jaar propaganda aan voorafgegaan.

 31. maria schreef:

  Avatar van maria
  "Satuka die zich afvroeg of we moesten wachten tot de teller van het Israelische dodental gelijk zou zijn aan die van de Hamas."

  …van de Palestijnen zal je bedoelen.
  Nou daar zijn we nog hel erg ver ( en steeds verder) van verwijderd volgens mij, al houd ik de statistieken niet nauwkeurig bij .

  Ik heb geen tijd om televisie te kijken, dus over Obama z’n inauguratie daar moet je bij iemand anders over klagen!

 32. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria…re: 17:42; ik zond je zoéven een mail.. Groet! jb

Leave a ReplyMeest recente berichten