Wetenschap Kunst Politiek

Ian Buruma over consumentisme en democratie

50 comments

“Kapitalisme leidt niet automatisch tot democratie”: dat is de essentie van een aantal opstellen van Ian Buruma, Erasmusprijswinnaar 2008 en Cleveringahoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij werkt dit in detail  uit aan een aantal vorbeelden, zoals Abu Dhabi ( waarover hij in het NRC-Magazine ‘M’ schreef op 1 november) , en aan het voorbeeld China en Singapore in zijn opstel “AsiaWorld” in de bundel ‘Het circus van Max Beckmann’.

In zijn opstel over Abu Dhabi beschrijft Buruma hoe in de Golf “het kapitalisme, de westerse cultuur en de religieuze orthodoxie tot één geheel gesmeed” worden:

“In Abu Dhabi en elders in het Oosten en het Midden-Oosten betekent rijkdom dat mensen naar believen een keuze kunnen doen uit wat de westerse wereld te bieden heeft. Kapitalisme en een feodale dictatuur, tassen van Prada en de orthodoxe islam. De afgelopen driehonderd jaar heeft het Westen anderen zijn normen opgelegd, ten goede of ten kwade. Nu beschikken sommige van die anderen over de financiële middelen om die normen af te wijzen en toch van hun rijkdom te genieten.

Abu Dhabi is waarschijnlijk niet de toekomst; het is een toekomstfantasie, een glinsterend modern themapark van moderniteit, waar alles wat niet te beheersen valt wordt geweerd – een autoritair Disneyland met moskeeën. Toch begint iets van die cultuur onze wereld al te kleuren – een cultuur van eindeloos shoppen, van strak geregisseerde ceremonies à la Olympische Spelen, van voor de massatoerist opgedofte geschiedenis en van dag en nacht doorgaand vermaak dat de neiging tot eigenzinnigheid afstompt. Het idee dat dit zou kunnen lukken lijkt nog het meest aannemelijk in relatief kleine oorden, zoals Singapore en de Golfstaten. De rest van de wereld is te chaotisch, te gewelddadig en te arm om te voldoen aan utopische droombeelden van een volmaakte orde. En ik denk dat dat een zegen is.”

Buruma over “AsiaWorld”:

“… Als er ooit een blauwdruk voor een postmaoïstisch China bestond, zou die eruit hebben gezien als Singapore. Dit nieuwe Aziati­sche model, dat ook iets te danken heeft aan Zuid-Korea toen het nog door militaire regimes werd bestuurd en aan het Chili van Pinochet, zet de ideeën van degenen die nog als vaststaand feit aannemen dat het kapitalisme onvermij­delijk tot liberale democratie leidt – met andere woorden, dat een vrije markt voor goederen automatisch resulteert in een vrije markt voor ideeën – op losse schroeven. In het geval van Chili, Zuid-Korea en Taiwan bleek dat waar te zijn, maar er was niets onvermijdelijks of automatisch aan.” (p 160)

Singapore is voor Buruma hét voorbeeld van autoritair kapitalisme, en hij vreest dat China en andere landen het voorbeeld Singapore zal volgen:

“Singapore op het formaat van een continent, het glorieuze model van een autoritair kapitalisme […] , begroet door alle onderdrukkende regimes, bedrijfsleiders en andere pleitbezorgers van het krachteloze, geïnfantili­seerde goede leven: de hele wereld een gigantisch thema­park, waar voortdurend plezier en spelletjes het vrije den­ken overbodig maken. ” (p 165)

Interessant is het om hier de brug te slaan tussen Buruma’s teksten en de ideologie van verwoede Buruma-criticus Ruud Zweistra. Zoals bekend is Zweistra een grote aanhanger van de confuciaanse leer, en wel in een zeer autoritaire variante.

Buruma is zeer kritisch over dit soort confucianisme:

“[…] In zekere zin is Singapore een karikatuur, een miniatuur­voorstelling van de Chinese politiek. Lee’s mandarijnen zor­gen ervoor dat alle Singaporezen zich gedragen volgens een autoritaire versie van de confuciaanse ethiek, ooit wijd en zijd bejubeld als Aziatische waarden: spaarzaamheid, hard werken, gehoorzaamheid aan het gezag, opofferen van indi­viduele belangen ten behoeve van de belangen van de ge­meenschap, en geen kritiek op het regeringsbeleid behalve ‘constructieve’ ideeën over hoe dat doeltreffender kan wor­den opgelegd.[…]” (p 159)

“[…] Japan, geregeerd door bu­reaucratische mandarijnen, min of meer corrupte politici van de Liberaal Democraten en vertegenwoordigers van grote bedrijven, is een paternalistische staat die in veel op­zichten past in de confuciaanse traditie: gehoorzaamheid in ruil voor orde, veiligheid en een volle rijstkom.

Intellectuelen, die zo vaak de bron van politieke oppositie zijn, hadden in confuciaanse samenlevingen traditioneel de status van loyale adviseur van de heerser. In theorie was het de plicht van wijze mannen om de heersers te wijzen op hun fouten als zij van het rechte pad afweken. In de praktijk moest je een moedig man zijn om dat te doen. Er waren er altijd wel een paar die zo moedig waren, en ze betaalden daar vaak een hoge prijs voor.[…] ” (p 162)

Dat laatste is het vermoedelijk wat Ruud Zweistra bedoelde met zijn uitspraken over mensen die gaan hangen (hij had op een eerdere blog van mij geschreven dat mensen als Ian Buruma zouden gaan hangen..)

Tags: , , , , , ,

50 Responses to “Ian Buruma over consumentisme en democratie”

 1. Erik schreef:

  Avatar van ErikAch, waar maken we ons druk om:

  Are we doomed?

  The very nature of civilisation may make its demise inevitable, says Debora MacKenzie

  DOOMSDAY. The end of civilisation. Literature and film abound with tales of plague, famine and wars which ravage the planet, leaving a few survivors scratching out a primitive existence amid the ruins. Every civilisation in history has collapsed, after all. Why should ours be any different?

  Doomsday scenarios typically feature a knockout blow: a massive asteroid, all-out nuclear war or a catastrophic pandemic. Yet there is another chilling possibility: what if the very nature of civilisation means that ours, like all the others, is destined to collapse sooner or later?

  A few researchers have been making such claims for years. Disturbingly, recent insights from fields such as complexity theory suggest that they are right. It appears that once a society develops beyond a certain level of complexity it becomes increasingly fragile. Eventually, it reaches a point at which even a relatively minor disturbance can bring everything crashing down.

  Some say we have already reached this point, and that it is time to start thinking about how we might manage collapse. Others insist it is not yet too late, and that we can – we must – act now to keep disaster at bay.

  History is not on our side. Think of Sumeria, of ancient Egypt and of the Maya. In his 2005 best-seller, Jared Diamond of the University of California, Los Angeles, blamed environmental mismanagement for the fall of the Mayan civilisation and others, and warned that we might be heading the same way unless we choose to stop destroying our environmental support systems.

  Lester Brown of the Earth Policy Institute in Washington DC agrees. He has that governments must pay more attention to vital environmental resources. "It’s not about saving the planet. It’s about saving civilisation," he says.

  Others think our problems run deeper. From the moment our ancestors started to settle down and build cities, we have had to find solutions to the problems that success brings. "For the past 10,000 years, problem solving has produced increasing complexity in human societies," says Joseph Tainter, an archaeologist at the University of Utah, Salt Lake City, and author of the 1988 book The Collapse of Complex Societies.

  If crops fail because rain is patchy, build irrigation canals. When they silt up, organise dredging crews. When the bigger crop yields lead to a bigger population, build more canals. When there are too many for ad hoc repairs, install a management bureaucracy, and tax people to pay for it. When they complain, invent tax inspectors and a system to record the sums paid. That much the Sumerians knew.

  Diminishing returns

  There is, however, a price to be paid. Every extra layer of organisation imposes a cost in terms of energy, the common currency of all human efforts, from building canals to educating scribes. And increasing complexity, Tainter realised, produces diminishing returns. The extra food produced by each extra hour of labour – or joule of energy invested per farmed hectare – diminishes as that investment mounts. We see the same thing today in a declining number of patents per dollar invested in research as that research investment mounts. This law of diminishing returns appears everywhere, Tainter says.

  To keep growing, societies must keep solving problems as they arise. Yet each problem solved means more complexity. Success generates a larger population, more kinds of specialists, more resources to manage, more information to juggle – and, ultimately, less bang for your buck.

  Eventually, says Tainter, the point is reached when all the energy and resources available to a society are required just to maintain its existing level of complexity. Then when the climate changes or barbarians invade, overstretched institutions break down and civil order collapses. What emerges is a less complex society, which is organised on a smaller scale or has been taken over by another group.

  Tainter sees diminishing returns as the underlying reason for the collapse of all ancient civilisations, from the early Chinese dynasties to the Greek city state of Mycenae. These civilisations relied on the solar energy that could be harvested from food, fodder and wood, and from wind. When this had been stretched to its limit, things fell apart.

  Western industrial civilisation has become bigger and more complex than any before it by exploiting new sources of energy, notably coal and oil, but these are limited. There are increasing signs of diminishing returns: the energy required to get is mounting and although global is still increasing, constant innovation is needed to cope with environmental degradation and evolving – the yield boosts per unit of investment in innovation are shrinking. "Since problems are inevitable," Tainter warns, "this process is in part ineluctable."

  Is Tainter right? An analysis of complex systems has led Yaneer Bar-Yam, head of the New England Complex Systems Institute in Cambridge, Massachusetts, to the same conclusion that Tainter reached from studying history. Social organisations become steadily more complex as they are required to deal both with environmental problems and with challenges from neighbouring societies that are also becoming more complex, Bar-Yam says. This eventually leads to a fundamental shift in the way the society is organised.

  "To run a hierarchy, managers cannot be less complex than the system they are managing," Bar-Yam says. As complexity increases, societies add ever more layers of management but, ultimately in a hierarchy, one individual has to try and get their head around the whole thing, and this starts to become impossible. At that point, hierarchies give way to networks in which decision-making is distributed. We are at this point.

  This shift to decentralised networks has led to a widespread belief that modern society is more resilient than the old hierarchical systems. "I don’t foresee a collapse in society because of increased complexity," says futurologist and industry consultant Ray Hammond. "Our strength is in our highly distributed decision making." This, he says, makes modern western societies more resilient than those like the old Soviet Union, in which decision making was centralised.

  Things are not that simple, says Thomas Homer-Dixon, a political scientist at the University of Toronto, Canada, and author of the 2006 book The Upside of Down. "Initially, increasing connectedness and diversity helps: if one village has a crop failure, it can get food from another village that didn’t."

  As connections increase, though, networked systems become increasingly tightly coupled. This means the impacts of failures can propagate: the more closely those two villages come to depend on each other, the more both will suffer if either has a problem. "Complexity leads to higher vulnerability in some ways," says Bar-Yam. "This is not widely understood."

  The reason is that as networks become ever tighter, they start to transmit shocks rather than absorb them. "The intricate networks that tightly connect us together – and move people, materials, information, money and energy – amplify and transmit any shock," says Homer-Dixon. "A financial crisis, a terrorist attack or a disease outbreak has almost instant destabilising effects, from one side of the world to the other."

  For instance, in 2003 large areas of North America and Europe suffered when apparently insignificant nodes of their respective electricity grids failed. And this year China suffered a similar blackout after heavy snow hit power lines. Tightly coupled networks like these create the potential for propagating failure across many critical industries, says Charles Perrow of Yale University, a leading authority on industrial accidents and disasters.

  Credit crunch

  Perrow says interconnectedness in the global production system has now reached the point where "a breakdown anywhere increasingly means a breakdown everywhere". This is especially true of the world’s financial systems, where the coupling is very tight. "Now we have a debt crisis with the biggest player, the US. The consequences could be enormous."

  "A networked society behaves like a multicellular organism," says Bar-Yam, "random damage is like lopping a chunk off a sheep." Whether or not the sheep survives depends on which chunk is lost. And while we are pretty sure which chunks a sheep needs, it isn’t clear – it may not even be predictable – which chunks of our densely networked civilisation are critical, until it’s too late.

  "When we do the analysis, almost any part is critical if you lose enough of it," says Bar-Yam. "Now that we can ask questions of such systems in more sophisticated ways, we are discovering that they can be very vulnerable. That means civilisation is very vulnerable."

  So what can we do? "The key issue is really whether we respond successfully in the face of the new vulnerabilities we have," Bar-Yam says. That means making sure our "global sheep" does not get injured in the first place – something that may be hard to guarantee as the climate shifts and the world’s fuel and mineral resources dwindle.

  Scientists in other fields are also warning that complex systems are prone to collapse. Similar ideas have emerged from the study of natural cycles in ecosystems, based on the work of ecologist Buzz Holling, now at the University of Florida, Gainesville. Some ecosystems become steadily more complex over time: as a patch of new forest grows and matures, specialist species may replace more generalist species, biomass builds up and the trees, beetles and bacteria form an increasingly rigid and ever more tightly coupled system.

  "It becomes an extremely efficient system for remaining constant in the face of the normal range of conditions," says Homer-Dixon. But unusual conditions – an insect outbreak, fire or drought – can trigger dramatic changes as the impact cascades through the system. The end result may be the collapse of the old ecosystem and its replacement by a newer, simpler one.

  Globalisation is resulting in the same tight coupling and fine-tuning of our systems to a narrow range of conditions, he says. Redundancy is being systematically eliminated as companies maximise profits. Some products are produced by only one factory worldwide. Financially, it makes sense, as mass production maximises efficiency. Unfortunately, it also minimises resilience. "We need to be more selective about increasing the connectivity and speed of our critical systems," says Homer-Dixon. "Sometimes the costs outweigh the benefits."

  Is there an alternative? Could we heed these warnings and start carefully climbing back down the complexity ladder? Tainter knows of only one civilisation that managed to decline but not fall. "After the Byzantine empire lost most of its territory to the Arabs, they simplified their entire society. Cities mostly disappeared, literacy and numeracy declined, their economy became less monetised, and they switched from professional army to peasant militia."

  Pulling off the same trick will be harder for our more advanced society. Nevertheless, Homer-Dixon thinks we should be taking action now. "First, we need to encourage distributed and decentralised production of vital goods like energy and food," he says. "Second, we need to remember that slack isn’t always waste. A manufacturing company with a large inventory may lose some money on warehousing, but it can keep running even if its suppliers are temporarily out of action."

  The electricity industry in the US has already started identifying hubs in the grid with no redundancy available and is putting some back in, Homer-Dixon points out. Governments could encourage other sectors to follow suit. The trouble is that in a world of fierce competition, private companies will always increase efficiency unless governments subsidise inefficiency in the public interest.

  Homer-Dixon doubts we can stave off collapse completely. He points to what he calls "tectonic" stresses that will shove our rigid, tightly coupled system outside the range of conditions it is becoming ever more finely tuned to. These include population growth, the growing divide between the world’s rich and poor, financial instability, weapons proliferation, disappearing forests and fisheries, and climate change. In imposing new complex solutions we will run into the problem of diminishing returns – just as we are running out of cheap and plentiful energy.

  "This is the fundamental challenge humankind faces. We need to allow for the healthy breakdown in natural function in our societies in a way that doesn’t produce catastrophic collapse, but instead leads to healthy renewal," Homer-Dixon says. This is what happens in forests, which are a patchy mix of old growth and newer areas created by disease or fire. If the ecosystem in one patch collapses, it is recolonised and renewed by younger forest elsewhere. We must allow partial breakdown here and there, followed by renewal, he says, rather than trying so hard to avert breakdown by increasing complexity that any resulting crisis is actually worse.

  Lester Brown thinks we are fast running out of time. "The world can no longer afford to waste a day. We need a Great Mobilisation, as we had in wartime," he says. "There has been tremendous progress in just the past few years. For the first time, I am starting to see how an alternative economy might emerge. But it’s now a race between tipping points – which will come first, a switch to sustainable technology, or collapse?"

  Tainter is not convinced that even new technology will save civilisation in the long run. "I sometimes think of this as a ‘faith-based’ approach to the future," he says. Even a society reinvigorated by cheap new energy sources will eventually face the problem of diminishing returns once more. Innovation itself might be subject to diminishing returns, or perhaps absolute limits.

  Studies of the way by Luis Bettencourt of the Los Alamos National Laboratory, New Mexico, support this idea. His team’s work suggests that an ever-faster rate of innovation is required to keep cities growing and prevent stagnation or collapse, and in the long run this cannot be sustainable.

  The stakes are high. Historically, collapse always led to a fall in population. "Today’s population levels depend on fossil fuels and industrial agriculture," says Tainter. "Take those away and there would be a reduction in the Earth’s population that is too gruesome to think about."

  If industrialised civilisation does fall, the urban masses – half the world’s population – will be most vulnerable. Much of our hard-won knowledge could be lost, too. "The people with the least to lose are subsistence farmers," Bar-Yam observes, and for some who survive, conditions might actually improve. Perhaps the meek really will inherit the Earth.

  (New Scientist; 4/5/2008, Vol. 197 Issue 2650, p32-35, 4p)

 2. maria schreef:

  Avatar van mariaErik, november
  is somber…

 3. Erik schreef:

  Avatar van ErikOnze toekomst ook

 4. twee passen schreef:

  Avatar van twee passenDit had Bush moeten weten voor hij Irak binnenviel.

 5. Erik schreef:

  Avatar van Erik@Maria,

  Je link naar confucianisme doet het niet?

 6. rolanda schreef:

  Avatar van rolandaIk ken Abu Dhabi omdat ik daar verschillende malen geweest ben en daar lokale kennissen heb. Het is geen fantasiewereld. Arme mensen vinden rijke mensen fantasten, omdat zij die wereld niet kennen.
  Ik maakte deel uit van die wereld en er was niets van fantasie. Het is allemaal realiteit. De emerati mensen zijn handelaars en ze sturen hun kinderen naar buitenlandse universiteiten.
  Het sprookje wordt er bij verzonnen. Het lijkt sprookjesachtig dat de benzine bijna niets kost, maar het is de realiteit. De fantasiewereld is een marketingconcept.

  In Abu Dhabi lopen gewoon Russische prostituees, in hordes. Die worden niet geweerd. Het is geen Saudi Arabie. In Abu Dhabi en Dubai draait alles om geld verdienen. Dat is kapitalisme, maar geen sprookje. De gastarbeiders krijgen geen uitkering als ze geen werk hebben. De emarati hebben huispersoneel uit bijvoorbeeld Indonesie en altijd kinderjuffrouws voor de kinderen, ook uit Indonesie. Deze vrouwen uit Sri Lanka en Indonesie laten hun eigen kind achter in eigen land om geld te verdienen in Abu Dhabi. In elk plantsoen zie je zwarte gastarbeiders water geven op het gras en deze gastarbeiders hebben hun gezin in bijvoorbeeld Pakistan. Het is beslist geen sprookje en een harde wereld. Het sprookjesachtige schuilt in de mooie verlichte gebouwen, de architectuur, het goede klimaat, de hoffelijke manieren. Investeerders worden aangetrokken.

  Reactie is geredigeerd

 7. Erik schreef:

  Avatar van ErikThe ultimate Brave New World, dus…

 8. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraHet Buruma kosmopolitisme is een product van en een propagator van het globale kapitalisme, waarin de wereld bestuurt wordt door mensen die maar één motief kennen: hebzucht.

  Wij in Eurorpa kenne deze situatie als die van de roofridder in zijn kasteel. Hij plundert de boeren in zijn omgeving met behulp van huurlingen met wapens, en op zijn kasteel onderhoudt hij een kliekje voor zijn plezier, waaronder de hogvlijer/nar, de schrijver en de priester. De opbrengesten van deze parasitaire levenswijze besteed hij aan allerlei vormen van luxe, ter tentoonstelling van zijn macht.

  De roofridder is het globale kapitalsime, gestuurd vanuit de financiele wereld. De gewelddadige huurlingen zijn dezelfde gebleven. De priester ook. De schrijvers zijn alles van economen tot kosmopolitische intellectuelen. En de hofvleiers en narren zijn midden-intellectuele vrijgestelden van de soort Maria Trepp, die er in hoopvole verwachting van de materiele en intelectuele kruimels achteraan lopen.

  En, oh ja, Ian Buruma is dus één van de hoofdschrijvers. De man die het allemaal van een respectabel sausje voorziet.

  Dit systeem is moreel volledig corrupt. Dat het dus ook tot de door Erik ingebrachte vormen van ondergang leidt, is niet meer dan vanzelfsprekend.

  Het ontstaan van waanzinnig luxe woestijnsteden die zlef totaal niets produceren, en alleen vestaan van de inHet Buruma kosmopolitisme is een product van en een propagator van het globale kapitalisme, waarin de wereld bestuurt wordt door mensen die maar één motief kennen: hebzucht.

  Wij in Eurorpa kennen deze situatie als die van de roofridder in zijn kasteel. Hij plundert de boeren in zijn omgeving met behulp van huurlingen met wapens, en op zijn kasteel onderhoudt hij een kliekje voor zijn plezier, waaronder de hofvleier/nar, de schrijver en de priester. De opbrengsten van deze parasitaire levenswijze besteed hij aan allerlei vormen van luxe, ter tentoonstelling van zijn macht.

  De roofridder is het globale kapitalsime, gestuurd vanuit de financiele wereld. De gewelddadige huurlingen zijn dezelfde gebleven. De priester ook. De schrijvers zijn alles van economen tot kosmopolitische intellectuelen. En de hofvleiers en narren zijn midden-intellectuele vrijgestelden van de soort Maria Trepp, die er in hoopvole verwachting van de materiele en intelectuele kruimels achteraan lopen.

  En, oh ja, Ian Buruma is dus één van de hoofdschrijvers. De man die het allemaal van een respectabel sausje voorziet.

  Dit systeem is moreel volledig corrupt. Dat het dus ook tot de door Erik ingebrachte vormen van ondergang leidt, is niet meer dan vanzelfsprekend.

  Het onstaan van woestijsteden als Abu Dhabi is een lichtende illustratie. De woestijnsteden produceren zelf niets, bestaan door de inbreng van kapitalen die elders geroofd zijn, onder de paraplu van een woestijreligie, en waar ongelofelijke hoeveelheden producten van anderen ingaan.

  Reactie is geredigeerd

 9. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraOverigens werden 10 seconden geleden (door Buitenhof) werden weer een aantal zaken dudielijk: Buruma heeft een joodse moeder.

  Ten eerste: het migratiefundamentalsime aan zijn kant. Tussen deze twee zaken bestaat een zeer intieme band.

  Ten tweede: de hysterie van Maria Trepp.

 10. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraOverigens nummer twee:
  Zojuist plaatste de kosmopolitische …. de tegenstanders van het kapitalistische kosmopolitisme in dezelfde hoek als de nazi’s.

  Als je in dit soort taal gaat spreken, kan je het woord op de plaats van de puntjes, Buruma, ook vervangen door de tegenhanger van "nazi".

  Dit is het kenmerk van het mensen als Buruma: waar wat grover besnaarde als Van Thijn openlijk de Tweede Werledorlog uitrolt om zijn migratiefundamentalisme te belijden, doen op abstracter niveau pratende lieden als Buruma dat op een geparfumeerde manier.

  Tezamen met de grote macht en invloed van de vrienden van Maria Trepp en Ian Buruma in de financiele wereld, doemt er hier een zeer ongezonde belangentegenstelling op.

  Eén die je prima in Tweede Wereldoorlogtaal kan vatten.

 11. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraGrappig: Buruma zegt nu over Mahbubani precies hetzlefde als ik over Buruma zeg: hij praat onzin.

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraEn nu zegt hij precies hetzelfde over de Chinese middenklasse als ik zeg over jullie: jullie spelen onder één hoedje met de machtigen.

  Net als Ian Buruma zelf, natuurlijk.

  Iets dat Mahbubani breed glimlachend ook zou hebben opgemerkt.

 13. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraNou, de vertoning op TV is afgelopen. Het was weer zeer instructief. In alle opzichten is mijn kijk op de gang van zaken bevestigd.

  Op naar de volgende goeroe die komt vertellen dat de wereld niet zonder nomadische uitbuiters, pardon: immigranten, pardon: kosmopolieten, kan.

  Samengevat:
  Ian Buruma is de geparfumeerde hofschrijver van het neoliberale globale roofkapitalisme.

  Reactie is geredigeerd

 14. Helena schreef:

  Avatar van HelenaJammer ik heb Buruma op Buitenhof gemist. Ik ga denk ik kijken of ik het gesprek op internet nog kan terug zien.

  Heeft Buruma het ook over olie etc.? Dat olie (en hoge olieprijzen) in feite een rol kan spelen bij het voortbestaan van niet-democratische regimes? (zie Thomas L. Friedman ik heb zijn nieuwste boek gekocht maar moet het nog lezen. Hij heeft hierover al diverse columns geschreven bijv bij New York Times en ik geloof dat de Volkskrant ook wel eens wat vertaald heeft van hem).
  Nu is de olieprijs evenwel al gedaald dus ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren.

 15. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraThomas Friedman. Nog een kosmopoliet van de stam van Buruma.

 16. maria schreef:

  Avatar van mariaHelena, ik heb het ook gemist, wist niet eens dat Buruma in Buitenhof zou optreden.

  Over olie en economie heb ik bij hem tot nu toe niets gelezen. Friedman is overigens een geheel ander soort denker dan Buruma.

  Ik snap niet hoe Zweistra erbij komt dat Ian Buruma "de geparfumeerde hofschrijver van het neoliberale globale roofkapitalisme" zou zijn. Ik dacht dat wat ik van hem heb aangehaald juist het tegendeel bewijst: Buruma keert zich tegen "onderdrukkende regimes, bedrijfsleiders en andere pleitbezorgers van het krachteloze, geïnfantili­seerde goede leven".. daar zou Zweistra toch juist blij mee moeten zijn.

  Reactie is geredigeerd

 17. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Juistum ruud, het is een man van de 2 kantigheid. Onbekommerd polariserend, maar wie ziet het? Jij en je kan er by tiepen. Why not!
  Het was waanzinnig helder allemaal.
  Kosmopolitischer als Maria kan niet. Haar mysticisme strookt niet met Confucius.
  Over Abubhani was hij nog het best. Maar die is voor Buruma niet abstract genoeg!
  Die is realistischer. B. zit in de as realisme-idealisme extreem rechts en verder een gevoelstype, sensualisme. Beetje een fluisterende bange leeuw.

  (eerste indruk en onder voorbehoud fris van de lever geleverd. Shit, weer niet sympathisch.)

 18. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Maria, probeer Ruud’s visie te begrijpen, dat is lastig, maar ga niet erom vechten. Ik zal een beetje aanvullen en proberen gaten te vullen. Heel belangrijk, dat immigratiefundamentalisme-paradigma van hem. Ik zie het nergens duidelijker dan bij Ruud uitgelegd, als je maar ff een klik maakt. Ruud is niet rechts noch wat je noemt conservatief, hij is echt-links en nieuwlinks. Ik ben veel rechtser, maar wel in het midden en dus weer heel dicht bij Ruud.(alles 3-dimensionaal gezien qua politieke-levensbeschouwelijke ruimte met de assen conservatief versus progressief en die van sociaal/collectief versus individu/liberalistisch, met daarop de morele as. Zo iets.)::)

 19. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45ruud Zweistra schreef eens
  "Het draait allemaal nog steeds om één enkele essentiele constatering, door meerdere mensen gedaan maar daarn altijd weer razendsnel vergeten:
  EEN RUIMHARTIG IMMIGRATIEBELEID GAAT NIET SAMEN MET EEN SOCIALE SAMENLEVING
  En op de plaats van ‘scoiale samenleving’ zou eigenlijk "verzorgingsstaat" moeten staan, maar dat begrip heeft door de gecombineerde aanval van neoliberalen en multiculturalisten zelfs een slechte klank gekregen – alsof de verzorging van de bejaarden en zieken een onfatsoenlijke zaak is.
  En uit dat laatste volgt een keiharde conclusie:
  RUIME EN ONBEPERKTE IMMIGRATIE IS EEN DODELIJK GEVAAR VOOR DE SOCIALE SAMENLEVING
  En dat laatste is bewezen door de effecten van de immigratiegolf uit de jaren 60 tot nu. Nog een paar stapjes (geen ontslagbescherming – een kleine economische terugval), en we zitten middenin de keiharde Angelsaksische samenleving. De rijken rijker, de armen armer."

  Tot zover Ruud. Ik vind het een goed, belangrijk en duidelijk verhaal, genoeg reden om in dit verband nog eens onder de aandacht te brengen…en die kosmopolitiek van de overal heen vliegende Groen-linksen is werkelijk onze grootste en heel grote tegnstander.
  De heel grote meerderheid der media, wetenschap en kunst hoort daarbij…als je de rechtsstaat Nederland wilt benadrukken kom je aan HUN BELANGEN. Zo simpel maar zo treurig maar waar is het. Een grote wolk van kosmopolitische ideologie, die moet eens leeggeprikt. Gewoon, nieuwe ideeen zijn aan de orde.

 20. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Buruma als hofschrijver getypeerd door ruud. Geparfumeerd. Ik zie een bange leeuw, beetje moe. Allergisch voor kritiek en dóórvragers. Hij had een makkie met Clayry Polak. Die was helemaal weg van Mahbubani in buitenhof en nu weer met alle winden mee met Sir Ian Buruma: lastig voor je maria. Maar ruud bedoeld te zeggen dat zijn boeken weinig ‘impact’zullen hebben, alleen verhinderen dat echte veranderaars als Wilders of Hirsi- wat je er ook mag van vinden- wel zijn. Die tasten het oude denken wel rechtstreeks aan en Ian blijft aan het hof van de mensenrechten. Daarop wordt hij dan bekritiseerd. Niks aan de hand toch? Want hij is zelf extreem tegen de fortuyns. Dat is een soort Palin. Hij heeft het helemaal niet over integratie in een specifieke rechtsstaat, die van Nderland. Nooit. Het gaat over de globe v an de kosmopoliet.. Net als jij een kloof met P. Louter medemaakt, omdat hij het daar wel over heeft. Realisme versus idealisme, zit daar weer.

 21. Arjan Fernhout schreef:

  Avatar van Arjan FernhoutMaria, maria. Rustig analyseren, dat interview met Buruma in Buitenhof. Overigens meende ik een klein Scruton-geurtje te bespeuren, maar misschien vergis ik me.

  Voor de apen hierboven heb ik nog iets bij Louter geschreven.
  Reactie is geredigeerd

 22. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Fernhout, ken je de blogpsycholoog al. Echt wat voor jou. Of ben je ontsnapt aan hem of haar daar.

 23. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Nog wat polemisch, en niet antipathisch…

  En dat het niet alleen om ideologie van de Burumaas gaat maar om keiharde praktijk. Instandhouding van het immigratiefundamentalisme- zie mijn eerste reacties -wordt door het establishment van de froukje halsemaas dik verdiend.
  Maxima en maximale globalisten vormen inderdaad een totaalplaatje, rondom een belijdenisartikel uit de katechismus, zoals uitgewerkt in femke doutzen halsemaas Nieuwe Boek Consumentisme, van en voor de afschaffing van de slavernij en de consument in de toekomst!
  Groen is hetgeen de volksbuurten wordt beloofd te krijgen, waar deze buurtgenoten overzee, zoals onze man in Buitenhof, het maar een burgermans fatsoen achten.
  Zo piepen de oude en de nieuwe jongeren van oudlinks. Onuitroeibaar???
  Nee hoor, het is alleen een heeéeél grote proefballon vol met verwrongen ideologie. Opgepast!
  Kan valse lucht veroorzaken voor het denk-miljeu.

  Reactie is geredigeerd

 24. maria schreef:

  Avatar van mariaArjan, nee het interview in Buitenhof ga ik niet beluisteren en anayseren. Ik heb bewust geen televisie, ik ben verslaafd aan lezen. `Scruton/gehalte` bij Buruma, ik heb zelfgezegd, dat hij ook conservatieve trekjes heeft… net als ik trouwens. Conservatief is nog niet neoconservatief.
  Reactie is geredigeerd

 25. Erik schreef:

  Avatar van Erik@Maria,

  Je link naar confucianisme doet het niet?

 26. Welmenende collega schreef:

  Avatar van Welmenende collegaZijn we weer terug bij de "Plemp-Maria"? Er worden een aantal zwak tot niet onderbouwde kreten van anderen in een blog geplemd, en daarna is het inhoudelijk stil tot het volgende plemp-blog?

 27. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraWelmenende collega = Ruud Zweistra

 28. maria schreef:

  Avatar van maria@Erik ik pas de link aan (wikipedia).Interessant thema.
  @Zweistra, spreek je uit over het autoritair confucianisme, daar ben je tenslotte specialist in.
  Laat je benoemen tot Hoogleraar Autoritair Confucianisme, dan zal ik over je oratie uitvoerig bloggen.

  Reactie is geredigeerd

 29. Erik schreef:

  Avatar van Erik@Maria,

  Dank je wel 🙂 Even inlezen….

  Overigens, bedankt voor het http://www.volkskrantblog.nl/bericht/231370
  Reactie is geredigeerd

 30. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@Maria,
  Ik heb geen idee wat autoritair confucianisme is. Van het confucianisme heb ik alleen de reciprociteit genoemd. Wat jij verder daarbij verzint is voor jouw rekening. Wil je mijn oordeel, zal je eerst moeten uitleggen wat het is.

  Misschien kan jij eens bloggen over autoritair kosmopolitisme. Dat is het kosmopoltisme dat tegenstanders van het kosmopolitisme gelijkstelt gaande in de richting van het nazisme. Het Buruma-kosmopolitisme.

  Het begint trouwens wel een echt joods trekje te worden, hè, dat voortdurende gebruik van het nazisme om de eigen migratiefundamentalistische agenda door proberen te drukken.

 31. maria schreef:

  Avatar van maria…we laten het zo staan.. als de mening van de heer Ruud Zweistra.

 32. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Buruma, Ian, ziet 2 blokken, de provincialen en de kosmopolieten. Hij keert de indeling goed-slecht van de nazitijd in nederland om. Immers zo betoogde hij, in die tijd werd oost -nederland, van de dorpse waarden, verheerlijkt tegenover het verloederde west-nederland, van de steden. Door de ideologen als Mussert. Buruma voelt meer voor de stad!.
  Ja wie niet. Het foutje in zijn beeld is, dat ik in de stad woon en geen nazi ben en geen kosmopoliet en geen fobie heb. Ik besta voor Ian niet.

  Fortuyn is bij hem een variant op Palin- andersom eerder,zou ik zeggen, maar hij blijft een Amerikaan hierin…-dus in het kamp provinciaals en nationalistisch.Hij komt ook weer met het principe van ´ons kent ons´ wat wilders zou nastreven.
  Haha, ik woon ook liever anoniem in een stad en Wilders ook, schat ik. En dan… Palin is voor Blank Amerika, dus F.en W. ook..Daar is het rasverwijt weer. Jaja.

  Tegelijk uit hij wel kritiek op de arrogante elite. Ze hebben geen begrip voor de engere identiteitsbeleving van…de populisten. Buruma is de zuivere kosmopoliet!

  Toch is europa ook al niet het ideaal voor hem om een soort binding te hebben.
  Hij is voor de nieuwe Kosmopoliet. Zo. Dat is mooi. Heel mooi ver ideaal ook. Vooral ver. Over rechtsstaat nederland en wat deze aanmoet met immigratie, tsja, dat is te klein bier voor Buruma. Clairy stelde daar geen vraag over, waar dan die kosmopolieten eigelnlijk hun paspoort haalden en of er al wereldpaspoorten waren en waar het loket dan was.
  Hij heeft er letterlijk geen IDEE voor. Zijn idealen van de multi-cultuur bieden weinig hulp voor de feitelijke pluri-forme ipv de multi-forme rechtsstaat Nederland. Multiform is immers een oxymoron, zoals van Robert van Wanen al in 1991 schreef…en die wankelt toch echt door dubbele paspoorten en meerdere identiteiten.
  Idealen moeten door weerstand heen in een idee op aarde grealiseerd worden door taaie volharding en andere deugden. Niks voor kosmopolieten en intelligentiaas.
  Conclusie.
  Idealen van Buruma zijn een beetje oud en nieuw, er ontbreekt een ausseinandersetzung met de weerstanden op aarde en nederland, een deeltje grond waar mensen samen moeten leven.

 33. Erik schreef:

  Avatar van ErikBeetje flauw, Maria.

  Ruud stelt dat hij niet weet wat autoritair confucianisme is, en vraagt je om uitleg.

  Eerlijk gezegd, uit je blog en je links kan ik het ook niet opmaken.

 34. maria schreef:

  Avatar van mariaWiljan"Buruma, Ian, ziet 2 blokken, de provincialen en de kosmopolieten"

  waar heb je dat vandaan,. zei hij dat in Buitenhof???????

  @Erik ,antisemitisme laat ik niet staan zonder tenminste een beetje afstnad te signaleren.

  "Autoritair Confucianisme " wordt door Buruma vrij duidleijk omschreven hier boven, als het systeem in Singapore: werken, konsumeren en kop dicht. ( mijn verkorting)

 35. Erik schreef:

  Avatar van Erik@Maria,

  Een van Confucius’ regels was "Bij het leiden van een staat met een duizend strijdwagens, respecteer het ambt en wees betrouwbaar, benut goed de rijkdommen en bemin het volk, en zet het volk in wanneer de tijd rijp is."

  Hieruit spreekt duidelijk een vorm van wederkerigheid. Autoritair confuciansime is in mijn beleving een lege term. Het mag duidelijk zijn dat in staten als Singapore het "bemin het volk" behoorlijk naar de achtergrond verschoven is.

 36. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45ja maria 21.14.
  Reactie is geredigeerd

 37. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeIk ga morgenochtend naar de herhaling van Buitenhof kijken. en mij verder inlezen.

 38. maria schreef:

  Avatar van maria@Ina, welkom. Misschien een eigen blog?? Volg ook de Buruma- link naar zijn site.

  @Erik, volgens mij kan elke denkrichting verdraaid worden in een autoritaire richting, als alles top-down ingericht ist en kritiek verboden wordt.
  Autoritair confucianisme verschilt dan weinig van autoritair puritanisme, en deze twee verdragen zich dan ook wereldwijd uitstekend.

  Reactie is geredigeerd

 39. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeIk ben nog hard bezig met Nilüfer Göle.

 40. Bernard schreef:

  Avatar van Bernard@Maria,

  Ik ken deze griezel nog niet zo lang, maar klopt mijn angstig vermoeden als ik dit lees?:

  Ruud Zweistra / 23-11-2008 12:44
  Overigens werden 10 seconden geleden (door Buitenhof) werden weer een aantal zaken dudielijk: Buruma heeft een joodse moeder.

  RuudZ lijkt mij zeer terecht geschorst. Geef hem en zijn schandknaapje Wiljannemans geen nieuw platform. flikker al hun haatzaaiend gezwets van je blok af.

 41. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@Bernard,
  Het werkt zo:
  Als de eerste van twee partijen in een debat de tweede beschuldigd van nazi-neigingen, is de tweede partij automatische gerechtigd de eerste partij van soortgelijke zaken te beschuldigen. En waar de heer Buruma die beschuldiging heeft gedaan en daadwerklijk van joods afkomst is, is het door mij gegeven antwoord volkomen correct.

  Willen jullie dat dat niet gebeurd, stop dan met de "nazi"-beschuldigngnen of de sympathie ermee. Jij, Van Thijn, Bleich, Buruma, enzovoort.

  Reactie is geredigeerd

 42. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraEn toch graag een antwoord, Maria. Je stuurt boven weer uitdagingen uit, maar als je zelf aan de beurt bent, geef je niet thuis.

  Lafhartig is een woord dat in me opkomt.

 43. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Zo, weer een over de rooie. Bernhard, verdiep je eerst eens in de materie, zou ik zeggen. Let wat op je nivo, kerel.
  Maria, is dat een vriend van Je=
  Kan ie weg…of zeg er wat van.
  Reactie is geredigeerd

 44. Arjan Fernhout schreef:

  Avatar van Arjan Fernhout@ Ruud Zweistra

  Volgens mij ga je hier in de fout.

  == Ruud Zweistra / 23-11-2008 12:44

  Overigens werden 10 seconden geleden (door Buitenhof) werden weer een aantal zaken dudielijk: Buruma heeft een joodse moeder. ==

  == Ruud Zweistra / 23-11-2008 23:15

  Als de eerste van twee partijen in een debat de tweede beschuldigd van nazi-neigingen, is de tweede partij automatische gerechtigd de eerste partij van soortgelijke zaken te beschuldigen. En waar de heer Buruma die beschuldiging heeft gedaan ==

  Dat Buruma een joodse moeder heeft is een feit. Kun je even uitleggen waar Buruma een beschuldiging heeft gedaan (beschuldiging aan jou? Aan jouw manier van denken?) en waardoor werden er bij jou (ook door de joodse moeder) er daardoor bij jou "een aantal zaken" duidelijk? Welke zaken zijn dat dan?

  Het enige wat Buruma volgens mij heeft gedaan is de Nazi’s van destijds van nazi-neigingen beschuldigen. Daarom kan Buruma zich vinden in zijnde “cosmopoliet” (omdat de nazi’s van destijds dat verjoods noemden).

  Verklaar je nader.

 45. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeNou ik heb gekeken.
  en voor wie wil http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/id/VPRO/serie/VPRO_1124131/VPRO_1129978/bb.20081123.asf kun je opnieuw kijken.

  Reactie is geredigeerd

 46. maria schreef:

  Avatar van mariaIna, mijn gids, ik heb gekeken naar Buitenhof.
  Buruma zegt een aantal belangrijke en interessante dingen die verder verhelderen, waarom nationaal-socialisten hem zullen haten. Hij zegt dat zowel Stalin als ook de nazi’s de “ontwortelde cosmopolieten” hatten en hen met het jodendom vereenzelfigden. Hij zegt dat hij zich met deze ontwortelde joden verbonden voelt…en heeft zelf ook een joodse moeder.
  Ik krijg een enorme déjà vu aan de hele Leidse zaak-Passage. De tegenstelling DDR-auteur Christoph Hein versus Walter Benjamin herhaalt zich in Zweistra versus Buruma; en ook het antisemitsme….

  En mijn sympathie voor de joodse cosmopolieten is diep geworted in mijn liefde voor mijn joodse oom Heinz Brandt, vervolgd door naiz’s en het DDR-regime . Stof voor belangrijke nieuwe blogs

  Reactie is geredigeerd

 47. wiljan45 schreef:

  Avatar van wiljan45Juist, je sympathie leidt je. Dan zit je al gauw in haat en liefde-regionen.Sic.

 48. Fennie Stavast schreef:

  Avatar van Fennie StavastBen erg verbaasd dat niemand ingaat op de vroege bijdrage van Rolanda, 23-11, 12.15 uur. Zij beschrijft heel goed het snoeiharde, ongematigde kapitalisme. Gecombineerd met racisme. Buitenlandse werknemers hebben geen enkele rechten. Dit heeft niks met immigratie-problemen te maken: je ziet hier wat er gebeurt als immigratie uitsluitend de nationalistische super-kapitalisten ten dienste staat.

 49. maria schreef:

  Avatar van mariarolanda, Fennie, rolanda heeft gelijk, maar zij is hiermee niet in tegenspraak met Buruma.
  De fantasiewereld is een marketingconcept, dat bedoelt hij juist ook.

 50. landheha schreef:

  Avatar van landhehablablablablablablablabla,blablablabla,blablablablablablablabla,blablablabla,blablablabla,
  is het tegenargument dat me helaas te binnen schoot
  (vrij naar Zoe)

Leave a ReplyMeest recente berichten