Walter Benjamin: denker van de dubbelzinnigheid en de labyrinten

17 reacties op “Walter Benjamin: denker van de dubbelzinnigheid en de labyrinten”

 1. Avatar van Ruud Zweistra
  Rijnlandmodel, Denkfouten:

  Autoriteitsargument:
  Een zeer veel voorkomende denkfout, van de normaliter afgekorte vorm: "Professor Weetal heeft gezegd …", wat een afkorting is van:
  "Professor Weetal heeft gezegd zegt dat de maan van groene kaas is"
  "Professor Weetal heeft altijd gelijk"
  Ergo: "De maan is van groene kaas"
  Theoretisch gezien hoeft dit geen denkfout te zijn, omdat het zo zou kunnen zijn dat Professor Weetal de zaak van de toestand van de maan inderdaad onderzocht heeft, en er dus een goede reden is dat professor Weetal dit zegt. In de praktijk zal deze situatie zich zo zelden voordoen, dat men hem op voorhand kan afwijzen – ten eerste zou als dat onderzoek gedaan is, ieder verstandig persoon verwijzen naar dat onderzoek en niet naar professor Weetal, en ten tweede wordt de "professor Weetal"-redenatie vrijwel uitsluitend toegepast op die terreinen waar er nauwelijks tot niet sprake is van onderzoek van de werkelijkheid, zoals filosofie en politiek.

  Aanvulling:
  Drie keer raden wie vooraan in mijn gedachten stond tijdens het schrijven van dit stukje.

 2. Avatar van laila
  Maria,

  Als je nu eens in het vervolg met wat meer passie blogt over iemand die je aantrekt dan hoeven we geen tijd te verspillen aan argumentatietechnieken.

  Je schrijft te saai, af en toe.

 3. Avatar van George Knight
  @Maria
  Verdorie, lang antwoord weg. Verdorie. Nu kort. Bedankt, mooi stuk. Moet erover verder denken. Drie vragen nu.

  – Was Benjamin een modernist of een anti-modernist? Hoe verhoudt zich dat tot het vooruitgangsgeloof? (Buiten enge definitie van modernisme om).
  – Je benadert Benjamin de filosoof. Maar de schrijver Benjamin van de Passagen geeft naam aan je project. Waarom zien we die minder?
  – Benjamin zei ooit ‘Als hard werkend kunstenaar was het zijn taak (…) om ‘niet te vertellen, maar te strijden; niet de toeschouwer te spelen, maar actief in te grijpen’. Duidt dit niet op een meer strijdbare Benjamin dan de persoon die jij schetst? Of heeft het met levensfasen en teleurstellingen te maken?

  En hemel, ga niet ten onder in de barbarij. Dat kun je jezelf en ons niet aandoen.

 4. Avatar van Ruud Zweistra
  @Maria,
  Wat ik bedoel is dat het niet gaat om wíe het zegt, maar om wát hij zegt. Door je te concentreren op de inhoud van het gezegde, blijf je als auteur ook veel beter bij de les, en is het makkelijker om interessante inhoud te creeren – door de aandacht op de persoon te houden, blijf je makkelijker op het Ivo Niehe niveau. En daar wordt nu ook weer een opmerking over gemaakt – en dit is zeker niet je slechtste stuk in dit opzicht.

  Maar je bent in het algemeen de archetypiche autoriteits-argumentator op het weblog – de ultieme valkuil voor de filosofisch geneigde.

  Reactie is geredigeerd

 5. Avatar van laila
  Het boeit wel overigens. Ik hou van Brecht ( Kurt Weil) , maar het kost moeite om de essentie er uit te halen. Contemplatie; bezinning, vanuit eigen groeiend bewustzijn, of zo iets, zou ik denken.

  Een tegenstelling Wij tegen zij, kan ik ook nooit accepteren, maar of jij die Burke-Stichting objectief kan bekijken, vraag ik me ook af.

 6. Avatar van NN
  Dit zit in de buurt van Uwe Johnson, als ik je goed begrijp. Die is hier wel ’s in vertaling uitgegeven maar ook niet echt "aangeslagen". (De poesjes overleven de kerst hier nog wel, als mijn uitkering dat toelaat.)

 7. Avatar van Wim Duzijn
  Wat moet je toch met joden MARIA? Als humanistisch-individualistisch denkertje vind ik het een daad van kleinburgerlijke verkleiningswoede (en zelfs bedilzucht) om mensen te binden aan de een of andere kleinburgerlijke groep (‘hij is jood’, of ‘hij is rooms’ of ‘hij is moslim’).

  "Gelukkig zijn, dat is zonder ontzetting zichzelf gewaar kunnen worden…", lees ik hierboven. En daar koppel ik de vraag aan of je gelukkig kunt zijn als ZELF-zoeker in een wereld die het eigen ik ondergeschikt maakt aan het zinloze kleinburgerlijke etiket, een wereld die leegte schept voor zoekers en mensen wijs maakt dat ze zonder etiket NIETS zijn.

 8. Avatar van maria
  Laila, deze bijdrage heb ik uitsluitend geschreven om antwoord te geven op een vraag van George.
  Ik weet dat Benjamin en mijn interesse voor Benjamin niet makkelijk kan boeien.
  Daarmee kan ik leven.

  Wim: indiskutabele bijdrage.

  Maar verder: ik ben gelukkig, ja.
  Reactie is geredigeerd

 9. Avatar van jan bouma
  jan bouma (ip: 86.90.31.238) / 17-11-2007 11:33
  @allen (met speciaal extra welkom aan @Lucida… die ik meteen aan het werk zet omdat ze alles kan controleren! Dada! (ipv haha)…

  WAT IS (de) KUNST en de samenhang van HET LABYRINTH?

  Alles is afhankelijk van enerzijds de referentiekaders van de kunstenaar met anderzijds het (veronderstelde) begripsvermogen van diegene die "de kunstuiting" wil beoordelen.

  Op pg. 45 staat te lezen: (quote):

  Bovendien huldig ik de opvatting dat… "alles wat bedacht KAN worden… geen fictie is!"

  De "conceptualisten" in de Kunst hebben door de acceptatie van deze Stelling de absolute vrijheid verkregen. Zodat Malevich zijn "zwarte vierkant" kan verdedigen, zodat Barnett Newman zijn werk kan verdedigen, zodat Damien Hirst in New York nu weer zijn laatste grootste werk kan presenteren en waarover m’n goede vriend Hofland gisteren zijn column in het CS (NRC) schreef: (quote) "Toen hij met zijn dode haai en deze Heigederiaanse betiteling verscheen, heb ik hem een vondstenaar genoemd. Nu geloof ik dat hij de grootste vondstenaar van deze tijd is." (einde citaat)

  Nu zal de rationalist met een per definitie begrensd denk- en referentiekader (zoals dat ook voor ons geldt…: de alom almachtige totale wetenschap zal ook ons NOOIT gegeven zijn) verwerpt dan Damien Hirsts verhaal. Idem elk degene die de relativiteitstheorie van Einstein zal verwerpen bij een niet toereikend denkkader.

  (Ik vervolg mijn boek nu even)

  Op pg. 317 – 319 staat een e-mail van mij aan de (toenmalige?) hfdred. van het kunsttijdschrift Tableau die geinteresseerd was (naar horen zeggen) in mijn Gesamt Kunstwerk (de schilderijencollectie Mithras).

  Zou nu graag van @Maria en @Lucida vernemen wat zij daarover hebben op te merken. Het heet overigens .’het maaiveld’… (sic!)

  Op 23 augustus 2007 schreef ik vervolgens een nieuwe analyse inzake (de) Kunst. Men zoeke het even op onder "column". En… beste vrienden met deze laatste verwijzing benader ik nu het "labyrinth" van @Maria.

  Terzake daarover nog (aanvullend) het volgende in relatie met Walter Benjamin.

  Hermann Nitsch schreef een belangwekkend boek: DIE ARCHITEKTUR DES ORGIEN MYSTERIEN THEATERS (uitg. Verlag Fred Jahn – München).

  Daarin wordt vrijwel EXACT het labyrintdenken van Maria vertolkt maar dan in relatie met de architectuur/het gebouw/de stad in relatie met Walter Benjamins opvattingen.

  Ergo beste vrienden: het gaat om uw voorstellingsvermogen. Ik trek daar wissels op met mijn kosmopolitische invalshoeken. Daarom verwerp ik "de bouw van Fort Europa" maar zal anderzijds ook niet, zo zondermeer, accepteren dat Turkije tot "de geciviliseerde wereld" zal behoren als de universaliteit van het individu daarin niet zal zijn gerespecteerd… Tot zover!
  ps
  ik zal op het Benjaminblog naar dit stukje verwijzen. Prettig weekend verder. En ik hoor gaarne nader van u.

 10. Avatar van R.Llul
  maria: ik woon niet ver van Port Bou. Ik heb via port Bou WB leren kennen. Zee en WB… Ergens op Volkskrantreizen heb ik een fantasie verhaaltje over hem geschreven (Er staan heel veel drie puntjes in.) Port Bou doet haar best om zich te promoten via WB. ik vind het maar karig wat daar gebeurt…,toeristisch en schokkend wat dat betreft.

  Ik moest denken aan het labyrint van Nietzsche.

  kom er nog op terug…

  Groet

 11. Avatar van nietzsche
  Benjamin was een conservatief denker en ook geïnspireerd door….Carl Schmitt (et vice versa)!
  Zou je je nu nog wel met m bezighouden, Maria?

 12. Avatar van Mephisto
  Ik krijg deze link net via http://www.volkskrantblog.nl/blog/2208 van het blog van morticia doorgestuurd. Wijs!

  Bij 4. zie ik uw persoonlijke gedacht bovendrijven:

  4. Een belangrijke aforisme van Benjamin: ‘Gelukkig zijn, dat is zonder ontzetting zichzelf gewaar kunnen worden’ (Einbahnstrasse, Frankfurt :1969, p. 59). Bedoeld is hier : zonder ontzetting, maar ook zonder bedoving. In contemplatie, denk ik.

  Ik wil hier iets aan toevoegen. Het "gelukkig zijn" als contemplerende ervaring binnen de beleving. Geluk (contemplatief) en Zijn (de beleving) máken de ervaring… Zouden mensen die Ervaren (zie morticia) meer "Gelukkig Zijn"?

  Vervolgens volg ik uw contrastrijk "barbarism vs civilization", echter, dit biedt ons, als mens, geen uitgang, wat het daarmee een fatalistische houding maakt. En deze verwerp ik evenzeer…

  Ik weet niet meer wie het heeft uitgesproken, wel is ze mij bijgebleven: "Amerika is het enige land ter wereld dat direct van barbarisme naar decadentie is gegaan". Decadentie is equivalent aan barbarisme, omdat het beoogt méér te verbruiken dan men zelf áán kan. En daarmee een tegenpool vormt.

  Is onze huidige beschaving vooral "geciviliseerd" of overwegend "decadent"?
  Reactie is geredigeerd

 13. Avatar van maria
  @Mephisto,
  Barbarij, civilisatie, decadentie, ik zal er nog veel over bloggen, zeer belangrijke en moeilijke thema’s.

  @Nietzsche:
  Benjamin was in het begin van de jaren 20 in contact met Carl Schmitt en toen inderdaad zeer geinteresseerd in diens werk.
  Met Schmitts latere Vriend/Vijand denken of diens antisemitisme laat staan met diens werk voor de nazi’s had Benjamin niets te maken, en had toen ook geen enkel contact meer met Schmitt.

  Schmitt liet later de (juridische) bibliotheken van joodse boeken zuiveren.
  Benjamin zou eruit gegooid zijn vanwege Schmitt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *