Wetenschap Kunst Politiek

Laocoön, van antieke oudheid tot Michael Najjar

63 comments
Op de gemanipuleerde foto’s van Michael Najjar (tentoonstellijng in het GEM Den Haag) zien we de toekomstige perfecte mens. Najjar lijkt terug te grijpen naar de schoonheidsidealen uit de antieke oudheid, maar er zijn wel heel grote verschillen.
Michael Najjars creatief proces is [zo geeft hij zelf aan] gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van biogenetica.

De perfectie van het menselijke lichaam is bij Najjar kil en eendimensioneel, en ontdaan van alle gevoelens van pijn en angst.
A Brave New World bij Michael Najjar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Laokoon’, uit de serie “Bionic Angel” (2006-2008)
Een sereen spelletje met de slang, die de mensen verbindt.

Maar waarom noemt Najjar dit “Laokoon”?

Het lijkt wel een politiek-filosofisch statement (hopelijk wel een ironisch statement): “Wij hoeven nooit meer bang te zijn!”

Met zijn “Laokoon” uit de serie “Bionic angel” plaatst Najjar zich in de lange traditie van de afbeeldingen van Laocoön.

Laocoöngroep
 
Uit Wikipedia:

Gotthold Ephraim Lessing vergelijkt in “Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie” een uitbeelding van de dood van Laocoön met een beroemde, in Rome gevonden, beeldengroep met een beschrijving van datzelfde onderwerp in Vergilius’ Aeneis. Het wezenlijke verschil tussen beide benaderingen is volgens Lessing dat die van de poëzie duidelijk een voortschrijdende handeling is, waarvan de verschillende delen na elkaar, chronologisch, gebeuren, de ander daarentegen (die van de beeldende kunsten in het algemeen) duidelijk een statische handeling, waarvan de verschillende delen zich naast elkaar in de ruimte ontwikkelen. Poëzie is “tijdkunst”, de beeldende kunsten zijn “ruimtekunst”.

Johann Wolfgang von Goethe zag in de Laocoöngroep een meestersymmetrie.

Voor Johann Winckelmann, grondlegger van de (klassieke) archeologie, straalde Laocoöns beeld sereniteit en passie uit in plaats van angst. Bekend citaat: “edle Einfalt und stille Größe”

Schopenhauer haalt in De wereld als wil en voorstelling tijdens zijn uiteenzetting over beeldhouwkunst de discussie aan die er is geweest over het niet schreeuwen van Laocoön in deze beeldengroep. De meningen van Lessing, Goethe en Winckelmann worden aangehaald en tegengesproken. Volgens Schopenhauer is de verklaring voor het niet schreeuwen van Laocoön dat het uitbeelden van schreeuwen buiten het domein van de beeldhouwkunst valt. Een gebeeldhouwde schreeuw, zonder het geluid, zou zelfs lachwekkend overkomen, aldus Schopenhauer.”

In de Aeneis beschrijft Vergilius Laokoön als een Trojaanse priester die zijn stadgenoten wilde waarschuwen voor het Paard van Troje:
“Vertrouw het paard niet, Trojanen.
Wat het ook is, ik vrees de Grieken, ook als ze met geschenken komen. ”

Maar de goden, die de stad vernietigd wilden zien, lieten hem, samen met zijn twee zoons, wurgen door twee enorme slangen…waarna Troje de oorlog verloor.
Vergilius, Aeneis, in de Nederlandse vertaling: 
“[…] Maar kijk, aan de kant van Tenedos, doken, bij een kalme zee, ik huiver wanneer ik het vertel, twee slangen met enorme kronkelingen op uit zee, gezamelijk doken ze op uit zee, en gezamelijk gaan ze naar de kust. Hun borst, opgericht tussen de golven, en de bloederige kam staken boven de golven, het ander deel streek achteraan over de zee en buigt de enorme rug in kronkels. Er klonk geluid, van de schukmende zee: ze hadden het strand al bezet, met hun brandende ogen doordrenkt van bloed en vuur likten ze de sissende mond met bewegende tongen. We vluchtten lijkbleek uit elkaar door het zicht. Zij gingen met zekere tred naar Laocoon en eerst omhelzen en omstrengelen beide slangen de lichamen van de twee kinderen en met een beet eten ze de ongelukkige ledematen op. Daarna grijpen ze hem die ter hulp komt met speren en ze bonden hem vast met enorme kronkelingen. Ze omvatten reeds tweemaal zijn middel en wierpen tweemaal de geschubte rug rond zijn nek en staken boven hem uit met het hoofd en hun lange nek. Hij probeerde tegelijk met zijn handen de knopen los te rukken, zijn lintjes overgoten met slijm en zwart gif.”

Veel kunstenaars hebben de
Laocoön-groep afgebeeld.

 

 El Greco, Laokoon, (1610/1614)

Zadkine, Laokoön (1936)

Bij Zadkine: De hele groep is tot

één blok geworden, gegroepeerd om de expressieve “schreeuw”.
Pleit Najjar voor de apolitieke postmoderne: geen protest;  geen angst; blind vertrouwen in technologie?

———————————————————————————

 

 

 

Najjar heeft krassen had aangebracht op de mooie, te mooie, mensen en fotografieën, in het bijzonder de foto “Bionic angel”die de tentoonstelling de naam had gegeven.

Dit is voor mij een sterke indicatie het werk van Najjar niet alleen maar als een positieve utopie te beschouwen.

De krassen laten zien dat de mooie- te mooie- oppervlakte wel degelijk bedreigd wordt!
 

 

Tags: , , , , , ,

63 Responses to “Laocoön, van antieke oudheid tot Michael Najjar”

 1. Zwollywood schreef:

  Avatar van ZwollywoodPlease Maria, je maakt toch wel foto’s he van je sprong in boerkini/burqini in de Leidse gracht.

 2. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Tja, waarom noemt-ie het werk ‘Laokoon’? Hijzelf verklaart het op zijn site door begrippen als ‘idealisierten koerperperdarstellungen’, ‘transgression’,’metamorphosen’, ‘verwandlung’ en ‘immortale existenz’. Ach, waarschijnlijk hoopt-ie dat de klassieken op hem afstralen.

  Manipulatie is een actueel thema. Het kan zeker ontstijgen aan het protest, maar het kan dit laatste ook aanscherpen. Wellicht wil Najjar voornamelijk problemen oplossen op het grensvlak van analoge en digitale fotografie. Zijn missie. Daartoe zijn thema’s nodig. Zoals ‘Laokoon’. Minder cynisch kan ik het niet zien. Maar ik wil graag geloven dat ik de essentie heb gemist. In de presentatie vond ik er geen.

  De tentoonstelling in het GEM is trouwens het eerste grote overzicht van Najjar. Leuk om te weten. Samensteller Wim van Sinderen. Goed van het Haags Gemeentemuseum om de sprong te wagen. Wat het ook waard is.

  http://www.michaelnajjar.com/
  Reactie is geredigeerd

 3. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeIk ben altijd gefascineerd geweest door die beeldengroep, maar toch wekt-ie niet de indruk van een doodsstrijd. Eerder een geestelijke strijd (of ‘passie’ zoals op die wikipagina wordt opgemerkt).

  Het verhaal van Laokoon is een van die passages uit de Ilias die erg onduidelijk is. (Je kunt trouwens niet zeggen dat de goden dit of dat wilden, ze waren verdeeld in kampen. Niet voor of tegen een van de partijen, maar hun eigen poppetje. De Ilias leest als een bordspel van de goden, draaiend om Odysseus, Achilles en nog een paar figuren.)
  Men speelt gemengd dubbel. Het plan van het houten paard was afkomstig van Athena/Odysseus. Poseidon had een persoonlijke hekel aan Odysseus, maar was in principe een Achaeïsch(gezind)e godheid. Apollo (/Paris) en Aphrodite (/Helena) hadden Trojaanse sympathieën.

  Wie stuurde nou die slangen af op de priester die waarschuwde tegen het houten paard? Hij deed dat samen met Kassandra, als uitverkoren priesters van Apollo bezaten ze profetische gaven. Laokoon had zich echter kennelijk niet aan het celibaat gehouden.Was hij daarvoor soms ook gestraft met een kassandra-complex, waardoor niemand hem ooit zou geloven? Nou nee, hij had zijn gehoor ervan overtuigd dat het hun ondergang zou betekenen als ze het paard binnen de muren zouden halen, tegen de prachtige leugens van ene Sinon in. Maar aan de kust, alwaar hij een offer wou brengen aan Poseidon, overkwam hem even later de vreselijke pech dat zijn zoons door zeeslangen werden gewurgd. Volgens de meeste bronnen zat of Poseidon of Athena daarachter – een godheid die de Achaeërs steunde in elk geval. Dat lijkt logisch, maar verklaart niet waarom dat in de ogen van de Trojanen van hem een leugenaar maakte. Robert Graves zegt echter dat de slangen door Apollo op Laokoon afgezonden werden, wegens eerder genoemde zonde en met een wel heel ongelukkige timing. Een ware tragedy of errors.

 4. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Off topic. Moeten we nu ook al naar Parijs voor de Lovis Corinth-tentoonstelling? Zie Volkskrant. Wellicht tijd voor een stukje over Corinth en het meest bijzondere goede museum ter wereld: Insel Hombroich bij Dusseldorf?

 5. maria schreef:

  Avatar van maria@Zwolly, je krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de dag van de duik, ik heb een fotograaf nodig.

  @Leuk, Joke!!! ( jij zult er vanzelfsprekend ook zijn op de dag van de duik)

  @George, ja Corinth, ik zag het. Expressionisme, oneindig thema.
  Hoe ver moet ik nu gaan in mijn kunstinteresse??? Komt mijn Burke verhaal ooit af???

  Maar de kunst betekent veel meer voor mij dan alles andere, en met de kunst en Walter Benjamin is alles begonnen.

  Insel Hombroich bij Dusseldorf ken ik niet!!!

  George,kan niet weer eens gastbloggen over het e.e.a.???

  Laokoon: Nee, nee George, Najjar is bezig met een politiek-filosofisch statement en met de "nieuwe mens". HIj noemt het Laokoon omdat hij de dialoog met de kunstenaars voor hem aangaat.

  Net als ik is Najjar ook bezig geweest met de slangenvrouw Serpentina ( en haar slangenzussen) ; een verwijzing naar E.T.A.Hoffmann ( zie mijn blog http://www.volkskrantblog.nl/bericht/175637)
  http://www.passagenproject.com/serpentinaindevlier.jpg
  , en http://www.passagenproject.com/serpentinanajjar.JPG
  .

  Ik maak vandaag nog een nieuwe Serpentinafoto.

  Overigens: Najjar heeft ook nog een mannenserpentina gemaakt.

  Reactie is geredigeerd

 6. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Als het weer wat mooier weer is, dan moet je een auto charteren en naar Insel Hombroich rijden. Het moet niet te nat weer zijn geweest, want het terrein kan nat worden. Ik ben er nu drie keer geweest, en elke keer was het weer een belevenis om er te komen. Dichtbij is ook het raketenstation -een oude Navo-basis- een prachtig verzonken museumgebouw van Tadao Ando. Gaan!
  http://www.inselhombroich.de/main.htm

  Ach, Maria, Kunst is toch veel interessanter dan het politieke geneuzel. Of zoals de Nescio-fan zegt: ‘Liever Titaantjes, dan Burkiaantjes’.

  Over de artistieke marketing van Najjar verschillen we van mening. Laokoon is een afzonderlijk werk in de reeks ‘Bionic Angels’. De titel kan een dialoog met kunstenaars aangaan. Zoals vele titels met een referentie.

  Vandaar ook vele hedendaagse kunstenaars die hun werk ‘zonder titel’ noemen. Onvermijdelijk wordt ook dat weer een referentie. Zoals de virtuele filmregisseur Alan Smithee die door Hollywood werd gebruikt als verzamelnaam voor projecten van regisseurs die zich uit een project terugtrokken. Na verloop van tijd werd een Alan Smithee op zichzelf weer een marketingsinstrument. En werd het als zodanig gebruikt door de industrie. Vervolgens moest er weer een nieuwe naam verzonnen worden voor gesneefde projecten. Want de regisseurs wilden weer een stap verder en zich opnieuw afzetten om een schijn van autonomie te behouden. En was er weer een laag bij in de archeologie van de wie is wie in de film.

  Wat Najjar precies beoogt begrijp ik niet. Wel meen ik te begrijpen hoe de omloopsnelheid, marketing en positionering in het internationale kunstcircuit werken. Ik zie Najjar hier helemaal in meegaan. Kijk ook eens naar zijn gelikte site en die van de maker comberlin.com. Misschien doe ik hem tekort. Het past in een profiel van kunstenaars die leeggezogen worden. Ik zie zelfs dat statement in het werk terug. Dat zou een extra laag zijn die zijn werk verdiept en hem voor ons in moet nemen. Maar dat zal wel te vergezocht zijn.

  We laten het invullen exclusief aan Najjar over. Ik heb er geen behoefte aan om in een voor mij gereserveerde lege positie geplaatst te worden. Misschien komt mijn kritiek op Najjar daar wel op neer. Ik weet het niet.

  Over gastbloggen denk ik na. Kunst. Het moet in een open vorm die aantrekkelijk is voor anderen. Maar tegelijkertijd wil ik bescheiden en voorzichtig zijn met het promoten van mijn favorieten. Ik kom er apart op terug.
  Reactie is geredigeerd

 7. maria schreef:

  Avatar van maria"Ach, Maria, Kunst is toch veel interessanter dan het politieke geneuzel. Of zoals de Nescio-fan zegt: ‘Liever Titaantjes, dan Burkiaantjes’."

  Ik geef je gelijk. En Nescio-fan ben ik al omdat iemand die 50 % van mijn genen heeft grote Nescio-fan is, en actief-wetenschappelijk bezig was met Nescio.

  Deze iemand heeft me net gisteren verteld, en ik ben het helemaal met hem eens, dat gaat om de mengeling van politiek en kunst.

  Deze iemand is ook kritisch geintrigeerd van Michel Houellebecq, en ik plaats Najjar dicht in de buurt van Houellebecq.
  Reactie is geredigeerd

 8. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeKijkend naar de afbeelding, die mij zoals ik onder je vorige blog al aangaf, zo trof.
  Een van de zonen vervangen door een vrouw, de omstrengeling van de slang geeft een haast erotisch beeld. De zoon verkeerd evenmin in doodsstrijd. De slang ondersteunt hem. Het is alsof hij op de schoot van zijn moeder zit.
  De slang doorboort het hart van Laocoon. De dood is onmiddelijk.
  De dood van het ego.

  Michael Najjar verandert het beeld,hij verwart, het beeld blijft herkenbaar als Laocoon, maar het zegt iets anders .

  Daarwaar het eens beklemmende doodsangst uitstraalde, geeft het nu een serene bevrijdende rust.

 9. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Leuke invalshoek de vergelijking tussen Najjar en Houellebecq! Kunst kan altijd politiek geduid worden. Ook als het zich isoleert van de maatschappij. Nou, dat doen Najjar en Houellebecq duidelijk niet. De laatste zoekt zelfs bewust en actief het maatschappelijk debat. Van Najjar weet ik het niet.

  Wat je precies bedoelt met mengeling van kunst en politiek doorzie ik nu niet. Maar die relatie -en de mogelijke posities in die relatie- is een interessant thema. Zeker als je mensen als Sooreh Hera en de vrijheid van expressie erbij betrekt. Daar wordt de relatie manifest en breekbaar. Zodanig dat je je zelfs af kunt vragen of de kunst baat heeft bij deze onderschikking of niet.

  Zie ook: http://www.pvdaamsterdam.nl/nieuwsbericht/5302
  Reactie is geredigeerd

 10. maria schreef:

  Avatar van maria@Ina, zeer interessante en passende interpretatie, al voel ik duidelijk dat de foto op jou geheel anders overkomt dan op mij. Maar dat zie ik dan als een kwaliteitsbewijs voor Najjar.
  Toch vraag ik me af of je net zo positief zou zijn nadat je de hele opstelling in de tentoonstelling had gezien. De uitstraling van de foto’s , en dan ook vooral in hun opstelling, is klinisch.

  @George, alles is politiek en zelfs de autonome kunst ( en wetenschap) is – natuurlijk – politiek.

  De uitstraling van de foto’s van Najjar is klinisch, en laat hygiënische, maakbare mensen zien. Maar dat zegt nog niet dat Najjar dit als een positieve utopie beschouwt, al duiden zijn uitspraken daar een beetje op. Maar het maakt niet uit wat hij zelf zegt ( de uitspraken van kunstenaars zijn vaak veel onbeduidender dan hun kunstwerken), zijn foto’s zijn een bijdrage tot de discussie: wat is mooi, en wat willen we met ons zelf en onze lichamen.

  Soerah Hera is duidelijk politiek ingericht. Ik was eerst veel positiever over haar dan ik nu ben, nadat ik de krant veel details over zeer merkwaardig gedrag van haar stonden. Hoe dan ook: ik ben een voorstander van politiek geëngageerde kunst….maar net zo veel van “autonome” kunst.

  “Insel Hombroich “ziet er zeer intrigerend uit!

  Reactie is geredigeerd

 11. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Maria; Tot wanneer is die tentoonstelling in Den Haag. Ik begin nu zeer nieuwsgierig naar het orgineel te worden.

 12. maria schreef:

  Avatar van mariaZullen we misschien samen gaan, ik wil graag jouw opmerkingen horen…

  Kunnen we ook Clingendael (voor Joke en de follies) en de Japanse tuin doen. Deze gaat in mei open.
  Najjar tot 29-6!

 13. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeLeuk idee, gezien jouw drukke agenda moet je maar een datum prikken.

 14. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "de uitspraken van kunstenaars zijn vaak veel onbeduidender dan hun kunstwerken"

  Mooie bijzin! Ik ben het er helemaal mee eens. De goede uitzonderingen daargelaten.

  Je zult wel gelijk hebben wat de thematiek van Najjar betreft. Voor mij kwam het niet tot leven. Dus werd ik ook niet aan het denken gezet. Niet dat ik me ervoor afsloot -integendeel- maar het werk bereikte me niet. Dat kan voor andere bezoekers weer totaal anders zijn. Voor jou en Ina bijvoorbeeld.
  Reactie is geredigeerd

 15. maria schreef:

  Avatar van mariaGeorge,
  Ja de dode en steriele figuren kwamen voor mij tot leven..
  vooral omdat ik met dezelfde thema’s bezig ben als Najjar. Laokoon, het zal je bekend zijn dat er veel belangrijke kunsttheoretische schriften over zijn, Lessing, Goethe, Schopenhauer.

  Maar meer nog delen hij en ik Serpentina, waar ik een eigen visie op heb alsmede een eigen serie van foto’s.

  Ina en ik gaan op 9 mei 16.00 nog eens samen naar Najjar kijken, wie mee wil is welkom.

  Kunstenaars die groffe onzin verkopen over hun eigen werk, dat is een blogje waard, daar heb ik veel voorbeelden van. Veel kunstenaars doen het volgens mij ook expres, omdat zij een hekel hebben aan een simpele uitleg aan het publiek.

 16. maria schreef:

  Avatar van mariaGeorge, er is zelfs een belangrijke gemeenschappelijke noemer tussen Christoph Hein ( DDR-auteur van het stuk ‘Passage’) ; de Burkianen en Najjar:
  zij werpen allemaal vragen op die ik uiterst interessant en relevant vind, en geven antwoorden of visies die ik uiterst ontevredenstellend vind.

  Zijn deze kunstenaars/ wetenschappers dan goed of slecht? Ik weet het niet, ik ben met ze bezig.

  Het resultaat van het debat, dus hun inbreng plus mijn kritisch antwoord: dat vind ik zeker goed.

  Walter Benjamin zei dat de kunstkritiek een deel van het kunstwerk was.
  Eens!

  Reactie is geredigeerd

 17. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Veel kunstenaars doen het volgens mij ook expres"

  De taxonomie van receptie, zelfreflectie en affectie. Ik sla een slag.
  1) Sommigen zeggen ‘de uitleg zit in mijn werk’. Dat sluit aan bij een stroming in de museumwereld die een haakse reactie is op de educatie van de jaren ’70 (vdve). Het idee is geen bijschriften, want het werk vertelt zichzelf. Geen woorden, maar beelden.
  2) Sommigen missen het vermogen om een zinnige toelichting te geven omdat ze in beelden denken en niet in woorden.
  3) Sommigen importeren theoretische concepten in hun werk zonder die (compleet) te willen integreren. De autonomie van het beeld gaat een spanning aan met theoretische uitgangspunten. De montage (Brecht!) blijft zichtbaar.
  4) Sommigen importeren theoretische concepten in hun werk zonder die te kunnen integreren. De autonomie van het beeld valt weg achter de theorie.
  5) Sommigen importeren theoretische concepten in hun werk en weten die te integreren. De autonomie van het beeld gaat een spanning aan met theoretische uitgangspunten. De montage blijft onzichtbaar.
  6) Sommigen geven uit principe publiekelijk bewust een verkeerde duiding van hun werk. Eigenlijk zijn ze 1) of 2).
  7) Sommigen geven uit recalcitrantie publiekelijk een verkeerde duiding van hun werk. Eigenlijk zijn ze 3) of 4).
  8) Sommigen geven uit recalcitrantie publiekelijk een bewust verkeerde duiding van hun werk. Eigenlijk zijn ze 5). Ze relativeren hun kunstenaarsschap.
  9) Sommigen zijn zelf de beste uitleggers van hun werk. Eigenlijk zijn ze 3) of 5). Ze relativeren hun werk.

  Een verdere indeling en uitwerking is uiteraard mogelijk. Wellicht maakt deze hulpconstructie inzichtelijk waar we Najjar kunnen plaatsen. Ik opteer voor een kruising tussen 4) en 5): 40%-4 en 60%-5. Kortom, sommige werken geslaagd en enkele niet.

  En nu een taxonomie van vraag en antwoord.
  Reactie is geredigeerd

 18. maria schreef:

  Avatar van maria@Erg goed, George. Zie je, zo een lijstje zou ik nooit kunnen maken. Je bent vast wel kunstprof ( emeritus??) of zo iets.

  Een echt kunstwerk is altijd meer dan theoretisch gelul. Toch is het interessant om te weten met welke theorieën een kunstenaar bezig is geweest, en ik heb dan ook een grote voorkeur voor kunstenaars die zelf kunsttheoretische schriften hebben gemaakt ( Brecht, Dürrenmatt, Lessing, Schiller, Goethe, om in de Duitse literatuur te blijven waar ik op ben afgestudeerd) .

  In ieder geval zou men voor het begrip van Najjar ook andere publicaties over de maakbare schoonheid moeten integreren, alsmede over het schoonheidsideaal van de antieke.

  Zie de “Beperkt houdbaar”discussie bijvoorbeeld: http://meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/face-en-buiklift-horen-bij-natuur

  Reactie is geredigeerd

 19. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Kunstprof? Hahahahahaha, zou An zeggen. Ik ben het niet. Ik doe maar wat.

  Interessant onderwerp Maria, de relatie tussen kunst en theorie. Ik weet dat bepaalde museummensen de voorkeur geven aan kunstenaars die sterk theoretiseren. Dat geeft die kunstenaars een basis om goed onderbouwd een eigen wereld te construeren. Een domein vanwaaruit men opereert. Dat vind ik de meest interessante kunstenaars. Maar zoals met een studie, is het wel nodig om het te verwerken, een plaats te geven en te vertalen naar het materiaal en de vorm.

  Soms is het lastig om het verschil te zien tussen kunstenaars die tussen een omgevallen boekenkast wonen en kunstenaars die het goed op een rijtje hebben. Ambitie geeft perspectief op meer.

  Uiteraard is een echt kunstwerk meer dan theoretische geronk. Dan blijven het hoogstens leerstukken. Wat ik trouwens altijd een bizar woord heb gevonden met uitwaaierende associaties. Van de meubelmaker tot de onaaibare homoscene en terug naar de couturier.

  Ik zal beperkt houdbaar bekijken. Heb ik gemist.
  Reactie is geredigeerd

 20. maria schreef:

  Avatar van maria"Beperkt houdbaar" heb ik ook niet gezien, ik volg het allemaal in de kranten.
  Verder ben ikzelf – gezien twee volwassen kinderen – maar beperkt houdbaar en spreek dus uit ervaring.

  Kunstenaars die veel theorie schrijfen: Kafka bijvoorbeeld heeft dat niet gedaan. Wel heeft hij veel filosofie gelezen, en waarschijnlijk ( denk ik maar weet ik niet) Max Weber.

 21. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Oh, die documentaire. Heb ik toch wel gezien. Zeer de moeite waard. Ik dacht dat je iets anders bedoelde. Deze discussie laat ik aan me voorbijgaan. Schoonheidsidealen, veel succes ermee.

  Maria, laat het een troost zijn, we zijn allen beperkt houdbaar. Ik vraag me trouwens af welke Max Weber je bedoelt. Bijna zo’n naam als Herman de Vries in Nederland. Zie je een socioloog ook al als kunstenaar? Teveel Abram de Swaan gelezen? Er is slechter gif.

  Overigens, hoe gaat het met het slangenvolk?
  Reactie is geredigeerd

 22. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Off topic. Hoe eng is: http://openorthodoxie.literatesolutions.org/

 23. maria schreef:

  Avatar van maria@ George,
  Max Weber. Ik ken alleen maar de socioloog, en ik herken veel van wat hij zei ( onttovering bureaucratie blabla ) bij Kafka. Maakt niet uit of Kafka Weber gelezen heeft of niet, Kafka is met dezelfde, ook nu nog buitengewoon relevante, thema’s bezig. Ik ook.

  Ik laat me mijn wereld niet onttoveren, en ben zelf bezig zo veel tover als maar mogelijk te ensceneren.
  ( Mijn hoofbezwaar tegen cosmetische operaties is dan ook dat zij niet het vermogen hebben de tover te herstellen)

  Je vraagt hoe het gaat met het slangenvolk. Serpentina, de groene slang, http://www.passagenproject.com/serpentina_groenesteeg.jpg, in een mooie slangenboom, en zij vraagt al haar broers en zussen ook nog te komen naar de slangenbom.
  Dus vanmiddag of morgen gaan we allemaal samen naar de slangenboom voor een fotosessie, Bobby en Georgey gaan ook mee, tenzij jij dat niet wilt.

  Ook is Serpentina gesignaleerd op dezelfde begraafplaats tussen http://www.passagenproject.com/vogelmelk.JPG , samen met haar witte broertje.

  En: Ik vraag me zo langzamerhand af of ik niet weg moet bij de PvdA en naar de D66. Goede, uitstekende club.

  ….En George, duizend dank voor de link… en deze club heeft een link naar de Burke Stichting, die blijkbaar weer actief is met lentedingens etc.

  Kijk eens aan.

  Ach, toch weer terug naar Burke.

  Ik heb een ding geleerd in mijn leven: het is nooit of-of , het is altijd zowel-als- ook. Ik laat Burke niet los, ook staat Burke op mijn prioriteitenlijst ongeveer op plaats vijf.
  Reactie is geredigeerd

 24. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Ik vraag me zo langzamerhand af of ik niet weg moet bij de PvdA en naar de D66. Goede, uitstekende club"

  Goede vraag. Kijk eens aan. Ik heb vele malen D66 gestemd, maar ben afgehaakt vanwege het politieke geklungel in de fractie. En vanwege het ongedeelde pro-Europa standpunt dat als een dogma door die partij resoneerde. Dat alleen al vond ik wezensvreemd omdat het alle discussie smoorde. Nu lijkt het weer wat beter te gaan. Ook in de peilingen. D66 spreekt me aan als het om burgerrechten, democratisering ne immateriele zaken gaat.

  In het islam-debat vind ik ze soms wat schipperen en goedkoop weg willen komen. Daarover moet ik nog meer duidelijkheid vinden. Gaan ze nou voor de groep, of voor het individu binnen die groep? Ze lijken programmatisch het laatste te willen, maar door de acualiteit steeds het eerste te doen. Dat wringt in mijn ogen.

  PvdA? Ik heb geprobeerd om me erin te verdiepen, en om te gaan begrijpen welke kant het opgaat. Maar alle geloofwaardigheid sijpelt weg. Van dag tot dag. Het is niet meer te stoppen, vrees ik. De partij is gespleten en zwak van binnen. De partij is door en door ziek.

  Het zwijgende optreden van Ella Vogelaar tegenover een journalist van Geen Stijl in Utrecht-Overvecht verbijsterde me. Zo bizar dat het absurd wordt en een grote literaire schoonheid krijgt. Menselijk is het zielig.

  Ik kwam via via op die link terecht. Veel katholieken lijkt me. Een succesvolle combinatie, conservatief en katholiek. Die zich in de geschiedenis bewezen heeft. Nou iemand die in Muenchen gewoond heeft, hoef ik niks daarover te vertellen. Strauss nog meegemaakt?

  Zeker, de Burke Stichting doet aan lentedingen. Wordt dat niet breed gepubliceerd? Of had je het even niet meer gevolgd? Afkicken van het allerergste.

  Georgey en Bobby zijn onder jouw hoede. Ze moeten meedoen. Geen flauwekul. De zon schijnt mooi voor een fotosessie. Dat moet het slangenvolk in een mooi licht kunnen zetten. Serpentina heeft zo te horen een sterke wil. Heeft ze ook een pettycoat?

 25. maria schreef:

  Avatar van maria@George: "PvdA? Ik heb geprobeerd om me erin te verdiepen, en om te gaan begrijpen welke kant het opgaat. Maar alle geloofwaardigheid sijpelt weg. Van dag tot dag. Het is niet meer te stoppen, vrees ik. De partij is gespleten en zwak van binnen. De partij is door en door ziek."

  Dat vind ik ook. Het populisme-debat maakt MIJ ziek. Als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het het populisme. Bas Heijne schrijft trouwens terecht dat zowel rechts- alsook links-populisme de PvdA bedreigen, en ik moet van die Arie van der Zwan, wiens populisme –boek ik heb, helemaal NIETS hebben.
  [Strauss meegemaakt, jazeker. Een groot verlies voor de cabaretisten toen hij dood ging]

  Het is vreemd, ik ben op het moment niet in staat een politieke blog te schrijven. Terwijl populisme echt mijn thema is. Ook heb ik een andere blog, over zin en onzin van humanitaire interventies, klaar liggen, maar ik heb geen zin. Helemaal geen zin. Mijn zoon werd 23 op de dag dat de 23-jarige zoon van de generaal sneuvelde.
  Ik had mijn blog- titel al klaar, een Berlijn-citaat “”Het is elke dag raak”.

  Maar ik kan niet.

  Ik ben sterk bezig met de kunst, om mij op te laden met energie. De nieuwe slangen-foto’s heb ik nog niet gemaakt, ik wacht totdat ik alleen ben op die begraafplaats, ik bedoel, mijn slangen kunnen bij mensen een vreemde indruk wekken, net als ikzelf in mijn kostuums. Bovendien: de politie Leiden en ik zijn oude bekenden, voor ik het weet pakken ze me weer voor onzedelijk gedrag.

  Petticoat????????
  Serpentina heeft geen petticoat. Maar Serpentina heeft heel veel zussen. Eentje van haar zussen, Betty, zou in een witte onderjurk op de begraafplaats gaan poseren met de vogelmelk, dat was al vast ingepland. Vanwege wit. Misschien mag Betty de sluier van haar zus Sneeuwwitje gaan lenen om daar een soort bettycoat me te draperen… we zullen zien.

  Serpentina’s oudere zus, de Zwarte Koningin, is net op bezoek geweest bij http://www.passagenproject.com/millais_mijmeringen_1855.jpg, en toen ze thuis kwam werd zij volkomen overweldigd van een waanzinnige liefdesbrief die ze heeft gekregen. http://www.passagenproject.com/black_queen_klein.jpg
  .

 26. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  We komen over de PvdA tot dezelfde conclusie. Naar ik vermoed met gebruik van verschillende argumenten. Dat maakt het nog uitzichtlozer voor die partij om bij allerlei mensen aan te spreken.

  Politiek maakt moe. Kunst geeft energie. Ik begrijp dat je even genoeg hebt van de politiek. Het is schaduwboksen in de mist dat je vanuit de coulissen ziet, terwijl er een grote palm pal voor je neus staat. Je ziet niks. Op vragen zeg je achteraf eerst ‘interessant stuk’. Pas later kun je zeggen ‘ik kon niet dichtbij komen, het laat me koud’.

  Petticoat (pettycoat?) was uiteraard een referentie naar Jan Wolkers, Leiden en zijn Serpetina’s Petticoat. Ik geef toe, er zijn betere. En ik was echt benieuwd naar de kleding van de slangen. Want dat kan knap ingewikkeld zijn -met het wisselen van jassen- herinner ik me uit de biologielessen.

  Oppakken voor onzedelijk gedrag door de Leidse politie? Je hebt verborgen kwaliteiten. Een aanbeveling op je CV.
  Reactie is geredigeerd

 27. maria schreef:

  Avatar van maria
  “Jan Wolkers, Leiden en zijn Serpetina’s Petticoat”

  Ongelofelijk, ik ken het niet. Zeer, zeer passend. Nog vandaag lezen!

  Onzedelijk gedrag, ja mijn fluitspel…. maar sommige agenten had ik helemaal aan mijn kant. Toen ik voor de Pieterskerk speelde bij de gelegenheid van Bolkesteins anti-islam rede 2004 stuurde de Universiteit ook weer de politie op me af. Maar de agenten die kwamen vonden mijn fluitspel voorbeeldig.
  Toch is het hoogleraar Duits Anthonya Visser gelukt mij vanwege vermeend stalking voor de rechter te krijgen, alwaar ik vrijgesproken werd.

  Vanochtend op de begraafplaats: http://www.passagenproject.com/slangenboom_klein.jpg gefotografeerd. Betty in bettycoat is niet gelukt, vanwege een onfris uitziend individu dat rond liep. Het zal toch niet, dat jij, George…?

  Inmiddels is Serpentina zeer geïnteresseerd geraakt in het verwerven van een passende ( groen-gouden ) petticoat. Maar er moet nog worden gewacht tot volgende zaterdag, als mooie stof op de markt kan worden aangeschaft.

 28. maria schreef:

  Avatar van maria@George, ik heb het verhaal ‘Serpentina en de petticoat’ van de bieb gehaald, en ik ben van stomheid geslagen. Hoe kan dat nou???
  Ik kende het verhaal niet, had er zelfs nooit van gehoord.

  Ik heb je niet helemaal de waarheid verteld over vanochtend. Ik ben wel degelijk al onderweg geweest vanochtend vroeg, voor het lezen van het verhaal, op de begraafplaats in een lijkhempje/petticoat…, alleen ben ik niet echt tevreden over het resultaat. . http://www.passagenproject.com/betty_klein.jpg
  Ik maak er later deze week nog een betere versie van.

 29. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Het zal toch niet, dat jij, George…?"

  Nee, vanochtend lag ik fris in de stoel van de tandarts. Hoewel ik mijn alter ego niet altijd in de hand heb, dus wie weet. Waarop de tandarts zijn vragen stelde. Bent u gezond? Probeer zo’n vraag maar eens te beantwoorden met apparaten in je mond. Probeer zo’n vraag sowieso maar eens te beantwoorden.

  Ik ben benieuwd naar de betty- en pettycoaten van het stel. Het geluid van een ruisende xettycoat die wegkruipt tegen de verglijdende verdrukking van de aarde, lijkt me inspirerend. Ik weet alleen nog niet waarvoor.

  Kent dit VK-blog trouwens ook de optie voor moderatoren om geluidsfragmenten te laten horen? ‘Serpentina’s Petticoat’, na de verhalen nu het blog! SP gaat trouwens over een zwart schaap. Hopelijk kan de echte Serpentina dat als een echte meid verwerken.

  De foto is indrukwekkend in zijn belofte.
  Reactie is geredigeerd

 30. maria schreef:

  Avatar van maria@George, ik ben je oneindig dankbaar voor al die inspiratie en ik vergeef je al je politieke standpunten.
  Voor mijn artistieke projecten heeft mijn blog al zeer, zeer veel opgeleverd.
  Zeer waarschijnlijk kom ik nog met een aparte Serpentina-petticoat–blog.
  Ik heb de foto die ik nu wil maken al in mijn hoofd. De ambitie is natuurlijk in eerste instantie geen nieuwe kleren te kopen maar met de bestaande kleren/stoffen te werken ( die al op veel eerdere foto’s van mij dienst hebben gedaan en dus geschiedenis meebrengen).

  Vermoedelijk heb ik pas op donderdag ochtend tijd voor deze Serpentina-petticoat/lijkhemd- foto….( ik moet me houden aan de tijden 9-17; waarbij het alleen maar tussen 9 en 11 zo leeg is als ik het nodig heb)

  Intussen zal ik nog werken aan andere motieven zoals bijvoorbeeld aan een variante op de “Mariana” van Millais.

  Geluidfragmenten, ja dat kan, heb je dan niet naar het “Schöne Müllerin”-fragment van de jager geluisterd?
  Alleen: ik kan zo’n fragment niet maken (geen inspiratie), maar als jij iets hebt: stuur maar op, dan gebruik ik het!

  De huiden van de slang: ja een schitterend en bij mij passend beeldspraak. Toen ik de Merian-tentoonstelling in het Rembrandthuis zag, zag ik ook de Wunderkamer van Rembrandt met slangenhuiden ( …Wunderkamer, ook een van mijn lievelingsthema’s , zie mijn blog “Memento mori” http://www.volkskrantblog.nl/bericht/110254 ).

 31. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Geluidfragmenten, ja dat kan, heb je dan niet naar het “Schöne Müllerin”-fragment van de jager geluisterd? Alleen: ik kan zo’n fragment niet maken (geen inspiratie), maar als jij iets hebt: stuur maar op, dan gebruik ik het!"

  Er ontgaat me heel wat. Het “Schöne Müllerin”-fragment is aan me voorbij gegaan. Roets, als ik dat had geweten. Mijn lieve moeder was een Müllerin. Ik had geen eigen geluid in gedachten.

  Graag gedaan, de inspiratie. Mijn politieke standpunten zal ik nog eens goed tegen het licht houden. Wellicht kunnen ze zo gevormd worden dat ze passen. Dat is me tot nu toe niet gelukt. Daar ben jij blijkbaar beter in. Dwars, of dwars op dwars, dat is de vraag.

 32. maria schreef:

  Avatar van mariaMijn grootmoeder was molenaarsdochter…

  Ga gewoon terug naar de vorige blog, en klik op het liedje van de jager dat naast de foto van de jager staat!!!

  “Wellicht kunnen ze zo gevormd worden dat ze passen. Dat is me tot nu toe niet gelukt. Daar ben jij blijkbaar beter in”
  Hoezo?

  Door jou wordt ik in een zware cognitieve dissonantie geworpen. Politiek sta je voor dingen die ik niet kan verdragen.
  Aan de andere kant zijn er weinig mensen die mijn interesse voor kunst zo kunnen delen als jij en zo treffende opmerkingen kunnen maken als jij, en gaat de kunst voor mij ver boven de politiek.. en de wetenschap.

  Ik ken gewoon in het echte leven absoluut niemand met jouw profiel. De mensen die jouw politieke opvattingen delen hebben naar mijn ervaring geen verstand van kunst …
  Naja, goed, Zwagerman maar die is niet van mijn echte leven.

 33. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Je moet je horizon verbreden. Lang geleden, zeer lang geleden, liep ik met familieleden door een Utrechtse straat. Op een hoeketage stond de deur open, achter het raam hing een levensgroot affiche van de CPN. Door de deur kwam zeer harde muziek. Toen minder normaal dan nu.

  Ik zei dat ik dat niet begreep. Iemand van de CPN was toch voor een betere maatschappij? Hoe kon zo iemand dan door die koleremuziek de sfeer in die straat aantasten? De familie lachte me hartelijk uit voor mijn naieve gedachten. Terecht.

  Ik zat blijkbaar gevangen in een wereldbeeld met clichematige beelden en vaste combinaties. Die niets met de werkelijkheid te maken bleken te hebben.

  Ik denk nu evenmin het tegenovergestelde. Namelijk dat elke CPN’er koleremuziek draait in een vredige omgeving. De een zal het doen, de ander niet. Dat moet je van individu tot individu bekijken. Dat was de les.

  Niet als ontvanger, maar als gever, heb ik er geen behoefte (meer) aan om mijn politieke meningen aan te passen. Om ze in harmonie met iets -een programma- te laten komen. Zodat ze in een mal passen. De mal GL, D66 of PvdA. Of wat dan ook. Ik pas, maar ik pas niet.

  Ik probeer van geval van geval mijn mening te bepalen. Daarin ben ik eigenzinnig genoeg. Of mijn meningen passen interesseert me niet. Of ze voldoende sociaal geaccepteerd zijn, of maatschappelijk relevant zijn. Het zal mij een zorg zijn. Uiteraard zou ik me niet willen isoleren van iedereen door mij te strikt en eigenwijs op te stellen. Dat kan ook niet, want ook ik laat me beinvloeden door anderen. In de praktijk is isolatie niet aan de orde.

  Natuurlijk heb ik een innerlijk kompas. Dat kan ik niet in extenso omschrijven. Steekwoorden zijn humaniteit, gelijkwaardigheid en empathie, maar ook zakelijkheid, vrijzinnigheid en individualisme. Dat kompas leidt me door de politiek.

  Ik vind het vervelend als zou blijken dat ik politiek voor dingen sta die je niet kunt verdragen. Maar ik moet het nog zien. Volgens mij scherp je het teveel aan. Het gaat om de onderliggende waarden die we delen.

  We zien het functioneren van de politiek blijkbaar tegengesteld. Jij opteert voor stroming A, en ik voor stroming B. Wat zegt dat nu helemaal? Verschil in perceptie? Verschil in standpunten? Verschil in analyse? Verschil in waardering? Verschil in strategie om je steun ‘slim’ in te zetten? Verschil in emotie? Het kan allemaal.

  Ik zou je willen vragen om na te denken over het functioneren van de politiek en wat de politiek van ons vraagt. Staar je niet blind op een partij met poppetjes die posities bekleden. Vaak ons nog eens te lang en te onbeholpen. Wat samengaat met emoties en argumenten die voor ons ter plekke worden gemaakt. Kijk naar jezelf en naar de lege plek die je in mag nemen. Doorzie wat de politiek van je vraagt.

  Deconstrueer het hele politiek gebouw, om het daarna opnieuw op te bouwen. Kom los van de partijpolitieke standpunten, en zet je eigen waarden voorop. Ontsnap aan het simplisme dat leidt tot zwart/wit-denken. Kleur je eigen nuances in. Doe dat net zo eigenzinnig zoals je dat met kunst doet. Ja, het kan. Ja, het kan.
  Reactie is geredigeerd

 34. maria schreef:

  Avatar van mariaGeorge, ik geef je vol en helemaal gelijk .

  Toch heb ik vaak veel plezier aan het ideologisch werk dat binnen partijen wordt gedaan, nu bijvoorbeeld bij GroenLinks.
  Ik leer er veel van, en heb veel aan de contacten.

  Ik wil je overigens op wijzen dat ik, samen met een Leidse vriend ( die ik via mijn Carotta blog heb leren kennen) en de clasicus Anton van Hooff, bezig ben in de Carotta zaak. Er komt nog een blog hierover, maar je kan de zaak en de schunnige praktijken van de psycholoog Tommy Hendriks en/of de televisiemaker Jan van Friesland volgen op mijn Carottablog http://www.volkskrantblog.nl/bericht/164375

  Reactie is geredigeerd

 35. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Je bent een engel. Natuurlijk moet je je ook niets aantrekken van wat ik zeg. Zoals de softies zeggen ‘blijf bij jezelf’. Met een indrukwekkende stilte na ‘blijf’. Stel dat er zou volgen ‘aan het aanrecht’. Je weet maar nooit.

  Als je de gespletenheid van de PvdA goed geillustreerd wilt zien, ga dan naar:
  http://www.pvdaamsterdam.nl/nieuwsbericht/5312
  Als je er nog puf voor hebt. Het is lachen en huilen tegelijk.
  Reactie is geredigeerd

 36. maria schreef:

  Avatar van maria@Dank George, het PvdA artikel is een nieuwe blog waard.

  Maar eigenlijk wil ik mijn volgende blog schrijven over de Pre-Rafaeliten ( Millais c.s.) , en waarom Max Nordau hen zo ontzettend “ontaard” vond.

  …een engel ben ik niet: je zei, dat Serpentina een zwart schaap was en dat geldt ook voor mij. Alleen verbeeld ik mij dat ik een zwarte koningin ben en geen schaap, maar dat is waarschijnlijk mijn aangeboren narcisme.

 37. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  De huidige PvdA is vele blogs waard. Laat Sophocles, Shakespeare, Vondel, Schiller, Zola, Ibsen maar inpakken. Het noodlot tart iedere beschrijving. Het drama is absurd, tragisch, genre-overstijgend en boertig van kluchtigheid.

  Lokale amateur-politici voelen zich geroepen om vanuit hun politieke functioneren te oordelen over kunst en kunstenaars. Vanuit hun eigen vooroordelen. Met voorbijgaan aan Thorbecke en de gewenste afstand van de politiek tot de kunst. Met voorbijgaan aan de in Nederland gegroeide traditie in het omgaan met kunst.

  Het is fascinerend om te zien dat de vanzelfsprekende vrijzinnigheid van 20 jaar geleden door deze mensen totaal anders gezien wordt. Dat gebrek aan vrijzinnigheid door kaderleden van een serieuze partij als de PvdA had ik me nooit voor kunnen stellen. Zo kende ik deze partij niet. Vandaag lijkt alles veranderd.

  Mijn schrikbeeld is het strand van Alexandrie. Mooi beschreven in de NRC van afgelopen maandag. Vooral vrouwen worden beperkt in hun vrijheden. De rijken vluchten naar hun reservaten. De middelmatigen nemen de macht over.
  Reactie is geredigeerd

 38. maria schreef:

  Avatar van mariaKom maar met concretere voorbeelden van drama. Welke literaire associaties roepen de PvdA’lers dan op???

  Ik persoonlijk moet heel veel aan Moeder Courage denken dezer dagen. Vanwege de zoon van de commandant, maar ook omdat ik me zelf vaak met Moeder Courage identificeer. Net als zij , die – zoals ik – een pragmatische Duitse is, heb ik een kind (zelfs twee) met een Zweedse man. Moeder Courages Zweedse dochter Kattrin sterft als martelaar, zij redt trommelend de kinderen van het dorp in een pathetische, en toch niet sentimentele scène.
  (Moeder Courage wordt in Leiden gespeeld 22-24 mei, maar dan ben ik er helaas niet…)

  Zou je als moeder bereid moeten zijn om je eigen kind op te offeren zodat veel andere kinderen gered kunnen worden??? Van Uhm geeft geen krimp.
  Moeder Courage kan de werkelijkheid niet aan en houdt de dode Kattrin in haar armen om een slaaplied te zingen.
  Ik kijk naar mijn 23-jarige half-Zweed, met wie ik zo veel deel, met wie ik zo veel plezier heb, en ik denk: Ik ben een particularist. Ik interesseer me alleen maar voor mijn eigen geluk. Ik zal er nooit toestemming voor geven dat mijn kind zijn leven riskeert. Als ze dat willen moeten ze het zonder mijn toestemming doen.
  ……………………
  Alexandrie zal ik nog lezen, heb ik weer eens gemist.

  Heb je gisteren Rascha Peper gelezen op de achterkant van de NRC. Zo ontzettend goed artikel, en ik moest zo lachen, omdat ik , net als zij, binnen korte tijd twee fietsen ben kwijtgeraakt omdat ik deze had vergeten af te sluiten, en de derde fiets was alleen maar niet weg omdat twee agenten mijn fiets hadden afgesloten en de sleutels net wilden meenemen.

  Ze waren echt verbolgen over mij, dat ik de politie zo veel werk maak.

  De politie Leiden, en een paar idioten van de Universiteit Leiden alsmede een paar zeer gepassioneerde en slimme universitaire mensen figureren allemaal in mijn boerse klucht en Universiteitssatire "De ontdekking van de hel" zie link rechtsboven.

  Het leven was nog nooit iets anders dan slecht toneel.

 39. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Rascha Peper is goed. En vindt het geluk in Venray. Ze schrijft altijd verrassend.

  Concrete voorbeelden van drama ga ik niet geven. Het heeft weinig zin om de hele toneelgeschiedenis af te spelen als voorbeeld voor een suffe politieke partij. De associatie is de mens die zijn lot niet meer in eigen hand heeft. Dat kan eindigen in een koningsdrama, fatalisme of ingrijpen van een hogere macht. Vandaar de genoemde voorbeelden.

 40. maria schreef:

  Avatar van mariaGeorge,
  Het falen van de sociaaldemocratie is niet alleen van deze tijd, en ook niet alleen van deze partij.
  Van Doorn heeft het historische falen van de Duitse sociaal-democratie uitstekend beschreven (daar wil ik eigenlijk ook nog over bloggen).

  Maar andere partijen zitten ook diep in de problemen zie de VVD.

  De scheidslijnen tussen de partijen kloppen niet. De verschillen binnen de partijen zijn groter dan tussen de partijen. Ik zelf hoor bij de levensbeschouwelijke club van de PvdA, maar ik ben ook lid van GroenLinks en sympathiseer nu met de D66. Voor mensen als mij zou een brede links-vrijzinnige partij ( GroenLinks+ D66+ linkse PvdA) heel goed zijn.
  De populistische anti-moslim- vleugel van de PvdA hoort bij de VVD.

 41. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Ik ben het helemaal met je eens. Op de laatste zin na. Zie je wel dat we helemaal niet zoveel verschillen in politieke standpunten.

  Het falen van de sociaaldemocratie is zeker niet alleen van deze tijd. In Duitsland gaat het niet echt goed met de SPD, die is ook tot op het bot verdeeld. In Engeland is Labour ongeinspireerd en technisch bezig. In Frankrijk is de PS ook hopeloos verdeeld en vlucht in symboliek. Etc.

  Ik kan bijna niet wachten op een brede vrijzinnige partij. De doorbraak van 1948 die er nu echt komt. Ik zie trouwens ook een rol weggelegd voor de echte liberalen in de VVD. Wat je ziet als links in de PvdA weet ik niet. Het is binnen die partij een scheldwoord geworden. Ik hoop zeer dat de partij er snel komt om het hartgrondig te kunnen gaan steunen. Als het aan de goede voorwaarden voldoet.

  Wat mij in het hele integratiedebat het meest heeft gestoord is de opstelling van de PvdA als cryptisch-religieuze partij. Ik heb niet het idee dat deze partij voorlopig over de eigen schaduw kan heespringen. De laatste periode hebben GL en D66 het vrijzinnige vuurtje brandend gehouden. Onder Paars ook elementen in de VVD en de PvdA. Dat lijkt lang geleden.

  Wat zie je als de populistische anti-moslim- vleugel van de PvdA? Volgens mij is er geen anti-moslim-vleugel binnen de PvdA. Ik zou bijna zeggen, was het maar zo. Niet voor het standpunt zelf, maar voor de duidelijkheid. Wat jij ziet als anti-islam zie ik als anti-wegkijken of anti- niet-aanpakken. Of anti-extra bescherming van religies. Dus, als een vleugel die gewoon vraagt om gelijkwaardigheid voor andersdenkenden.

  De discussie over het plaatsen van een foto van Sooreh Hera door twee columnisten waarvan door twee andere -allochtone- columnisten tussen de regels wordt gezegd dat dat neerkomt op anti-islam gedrag deed voor mij de deur dicht. Dat was op pvdaamsterdam waarnaar ik eerder verwees. De seculieren -waaronder ik- die vanuit hun vrijzinnigheid reageren zijn niet anti-islam, maar kunnen het niet aanzien dat een religie een apart beschermde plek in het maatschappelijk debat claimt. Die door een deel van het partijkader ook nog een wordt gehonoreerd. Dat is zeker binnen een seculiere partij als de PvdA hoogst ongepast. Daarmee vergeet de leiding de eigen doelstelling en krijg je inderdaad rare verschillen binnen een partij. Omdat de PvdA-leiding het eigen profiel niet heeft bewaakt en heeft kunnen behouden. Bij de andere partijen is het niet veel anders.

  Enfin, ik blij om te lezen dat we op dezelfde lijn zitten. Wie weet ontmoeten we elkaar nog wel eens bij een vergadering van ‘onze’ partij. Als die er ooit komt.
  Reactie is geredigeerd

 42. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Waterland en Dick Pels ken ik uiteraard. Van artikelen en media-optredens. Bedankt voor de pdf. De opstelling van Pels schippert tussen pragmatiek, strategie en opportunisme. Dat is slim, want hij wil werkelijk iets realiseren. Maar ik vraag me sterk af of Pels een voortrekker moet worden. Daarover heb ik mijn twijfels.

  Hij zegt: "Zodoende arriveren we op een vrijzinnig kruispunt: een publieke ontmoetingsplaats voor personalistische stromingen in alle religies en levensvisies. Voorbeelden zijn te vinden in het werk van de al genoemde rechtsgeleerde (en voormalig voorzitter van de Remonstrantse Broederschap) Wibren van der Burg, de katholieke theoloog Erik Borgman en dat van de islamitische schrijvers en theologen als Omar Nahas, Fouad Laroui, Fadoua Bouali, Abdulwahid Van Bommel, Abu Zaïd en Mohamed Ajouaou. De laatste vergelijkt zijn rekkelijke geloof met een elastiekje: hoe meer men het oprekt, des te meer ruimte het geeft, maar des te steviger het de boel ook bij elkaar houdt. Hetzelfde trefpunt wordt vrijgelegd door de Belgische filosoof Ludo Abicht met zijn pleidooi voor een vrijzinnige oecumene: ‹Vrijzinnigen aller levensbeschouwingen, verenigt U!› Die oecumene is strijdbaar, omdat zij zich keert tegen alle vormen van fundamentalisme en intolerantie, inclusief die van de Verlichting, de wetenschap en het militante atheïsme"

  Sorry, maar ik zie me mezelf niet bij een gezelschap aansluiten met deze basis. Een vrijzinnige oecumene of een vrijzinnnige katholiek of islamiet. Of theologen. Nee, dank u. Dat wordt een Waterland dat onder water loopt door verwatering. Zelfspot en relativisme is goed -ook tegen militant atheisme- maar ik ben bang dat het zo te soft, te zweverig en te beschouwelijk wordt met dit gezelschap. Met een verstikkende nestgeur. Daarom begrijp ik niet van Pels dat-ie deze mensen in deze fase van partijvernieuwing als belangrijk ziet. Zo moet je naar mijn idee niet beginnen. Haal ze er later bij als je al opgetuigd bent.

  Treffend vond ik de brief in de NRC van 22-4 van Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond. Het ging over de trouwambtenaren die geen homohuwelijk willen sluiten. Ze zei: "Religieuze gedragsvoorschriften, morele keuzen en taboes kunnen, zolang ze binnen de wet blijven, richtsnoer zijn voor het persoonlijk handelen, maar mogen de vrijheid van anderen niet beperken."

  Daar kan ik me helemaal in vinden. Langs deze lat probeer ik steeds de problematiek die samengaat met de integratie van minderheden en emigranten te boordelen. Het geeft tevens aan het gevaar dat Pels loopt. Van religieuze gedragsvoorschriften en morele keuzen zullen de theologen en religieuze denkers niet makkelijk afstand kunnen doen. Het zit in hun genen. Die nemen ze mee in hun argumentatie. Hoe liberaal en vrijzinnig hun politieke standpunten zich ook hebben ontwikkeld.

  Maar wellicht begrijp ik er helemaal niets van. En gebruikt Pels deze mensen alleen maar om een voet tussen de deur te krijgen. Wat ik niet onmogelijk acht. Dan schort ik mijn oordeel op en wacht ik op een nieuwe paragraaf waarin het vrijzinnig kruispunt wordt herbestraat.
  Reactie is geredigeerd

 43. maria schreef:

  Avatar van mariaTja, JIJ past niet bij de club van waterland, maar ik des te beter. Ik ben ook sinds een paar maanden door hen uitgenodigd op het waterblog te schrijven, wat ik dan ook soms doe.

  George, jij bent geen links-liberaal, sorry voor het etiket. Jij mag zijn wat je wilt, en ik ben zeer graag met jou in dialoog, maar je bent geen vrijzinnig-linkse man.
  Wel een kunstzinnige man, wat misschien nog belangrijker is. .. daar ben ik niet uit.

  Verder is het thema Humanisme en Humanistisch verbond uiterst relevant voor mij, en ik ben al lang en blog hierover aan het voorbereiden.

  Zowel mijn tegenstanders (Cliteur, Bolkestein) alsook mijn belangrijkste medestanders ( b.v. hoogleraar humanisme Peter Derkx , die me zeer waardevol advies geeft voor mijn onderzoek) zijn leden van het Humanistisch Verbond.

  Binnen het Humanistisch Verbond vindt nu een slag plaats om de koers: links/vrijzinnig versus verlichtingsfundamentalistisch.
  Het zal je wel duidelijk zijn waar ik sta, samen met Nasr Abu Zayd, en met de vrouwelijke rector van de Universiteit voor Humanistiek, Hans Alma, alsmede bijvoorbeeld Peter Derkx, en Harry Kunneman.

  Hierover volgt met absolute zekerheid en blog, die ik al maanden lang in mijn hoofd heb.

  Reactie is geredigeerd

 44. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@george en
  @Maria (over de kunst en nog zowat).
  George.. kan zeker je aanbeveling voor Insel Hombroich bij Dússeldorf aanbevelen voor Maria. Dat complex van gebouwen, dat alleen voor de kunst in het terrein gesitueerd is, denk ik, uniek in de wereld. Bezocht het inmiddels driemaal. Dus Maria.. "Go!"
  Voor het overige: er waren eens Japanse "kunstenaars" die een nieuwe Steinwayconcertvleugel doormidden zaagden vanwege… het (kunstzinnige) geluid! Dure grap! Maar daarnaast concludeerde ik in m’n boek, Maria zie pg. 72: "maar sommigen produceren slechts soniek". En dan heb ik het niet over John Cage. Dat zal met "de kunst" wel hetzelfde wezen. What about Damien Hirst? Over de politieke vondsten van de mensen heb ik het dan nog niet eens!

  Oh ja, @Maria, op het blog van @Aad wordt al wat gepreludeerd op je komst met @Ina en @Joke… Prettige dag verder! JB

 45. maria schreef:

  Avatar van mariaInsel Hombroich bij Dússeldorf , misschien een VK-blog -uitje???

 46. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Ik ben blij dat je me geen etiket opplak. Want daar voel ik me niet lekker bij. Eerder probeerde ik uit te leggen dat ik me graag onttrek aan de hokjesgeest. Ik huiver dan ook bij de gedachte om samen met theologen binnen een organisatie te moeten zitten. Hoewel het natuurlijk een benepen mening van me is om andere benepenen niet serieus te willen nemen.

  Ik meen te begrijpen waar je inhoudelijk op doelt. Ik heb bewondering voor de inzet van Dick Pels, maar vind hem en zijn club toch te soft. Maar ik wacht voor een definitieve conclusie de komende ontwikkelingen af. Want dat de PvdA gaat splitsen valt te verwachten.

  Of mijn innerlijke waarden overeenkomen met en passen bij het links-liberalisme, het pragmatisme of welk -isme dan ook, vind ik onbelangrijk. Ik hou me er verder niet mee bezig. Goed van je, dat jij het wel weet. Terwijl jij voor jezelf niet weet waar je politiek precies staat. Goed van je dat je me beter denkt te kunnen plaatsen dan ik blijkbaar zelf kan. Soms gebeurt dat.

  Ach, we hebben allemaal wel eens last van een makkelijk oordeel. Nu nog kijken of het uitkomt. Dat valt te bezien.

 47. maria schreef:

  Avatar van maria"Dick Pels, maar vind hem en zijn club toch te soft. "

  Dat vind ik eerlijk gezegd ook. Ten eerste heeft hij zich laten inpakken van de Wilders -Club inzake Jami, dat snap ik niet, van dag 1 wist ik dat Jami bij Wilders hoorde.

  Ten tweede heb ik Dick Pels in debat gezien met Peyman Jafari van de Internat. Socialisten (Jafari is ook de oprichter van een tweede ex-moslim-club) ; en Jafari was veel en veel beter.

  Ten derde heb ik Pels ook in debat met Bolkestein gezien, waar Pels onderlegen was en niet opkon tegen de verheerlijking van het consumentisme waarmee Bolkestein aankwam.

  Ik ben geen aanhanger van macho’s, maar Pels is soft, dat is waar. Ik ben feller, heb een ander temperament.
  Maar veel van Pels’ geschreven teksten zijn zeer goed.

  Toch houd ik zeker een bepaalde afstand.

  Ik heb echt zin in een volgende blog over het humanisme, ik hoop dat ik vandaag nog mee kan komen.

  Met het humanisme zijn we ook een beetje terug bij Laokoon, en de merkwaardige receptie van de Griekse oudheid bij sommigen.
  ( Ik heb overigens ook nog een dik tentoonstellingscatalogus “Die Antike: Ideal und Wirklichkeit” uit Berlijn)

  Volgens Cliteur moeten we net als de Grieken toen tegen de barbaren vechten.

 48. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "tegen de barbaren vechten"

  Dat doen we allen. De lastigheid is dat ieder afzonderlijk weer een andere barbaar in het vizier heeft. Waar de een vecht tegen een soepjurk of baardman, vecht de ander tegen een kunstenaar die een profeet afbeeldt. Waar de een vecht tegen een multinational die vreselijk het milieu vervuilt, vecht de ander tegen de dominee’s die jagen op vieze plaatjes. En dan zijn er ook nog mensen die tegen zichzelf of windmolens vechten. Ieder schept zijn eigen barbaar.

  Leuk Maria, dat je speelt met onze gemeenschappelijke twijfel over Pels. Je opsomming zegt veel over jou. Het adagium ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ lijkt hier van toepassing. Of liever ‘de niet-helemaal-vijand van mijn vijand mag niet langer mijn vriendje zijn’. Dat is een kant van je die me steeds meer begint te intrigeren.

  Maar je zegt dat je afstand houdt. Zoals het een dame betaamt. Niet slecht. Aan je intellectuele integriteit valt niet langer te twijfelen.

  @Jan
  Bedankt voor je aanbeveling van mijn aanbeveling van Insel Hombroich. Zeker een concept dat tamelijk uniek in de wereld is. Er zijn soortgelijke -niet gelijkwaardige- initiatieven die ik nu even niet op een rijtje heb. Zoals Fondation Maeght in Zuid-Frankrijk.

  Het doormidden zagen van de dingen is een opmerkelijk fenomeen. We herinneren ons in het gewone leven het weesmeisje. Op de autobeurs het nieuwste model. En in de kunst de voorbeelden die je noemt. John Cage wilde alleen maar schaken. Zoals Marcel Duchamp. Soniek of niet.

  Op dit blog worden af en toe mensen doormidden gezaagd door de Lutherse Brunhilde. De mooie prinses die met haar bloederige pen dood en verderf zaait. Het hoort bij het ritueel van onthechten, ontsnappen en ontkomen. Een kwestie van afstand.
  Reactie is geredigeerd

 49. maria schreef:

  Avatar van maria“Het adagium ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ lijkt hier van toepassing”

  Nee George, absoluut niet, dat is – zoals je natuurlijk weet- een motto van Carl Schmitt.

  Hij kon niet op tegen Bolkestein qua argumenten, maar ook gewoon qua persoonlijkheid , en ik was bijna op het podium gesprongen om het van hem over te nemen!!
  Maar Bart Jan Spruyt was ook aanwezig en Pels heeft hém wél goed gepakt.

  En Peyman Jafari is gewoon veel scherper dan Dick Pels, van hem leer ik veel.

  Dick Pels is juist interessant, omdat ik hem niet als nauwe bondsverwant beschouw, maar als een geestverwant op distantie, hij is een goed voorbeeld van dat ik juist niet ongedifferentieerd in termen van zwart /wit vriend/vijand denk.

  Het probleem is, dat de links-vrijzinningen (ook GroenLinks en de D66) te verwend en te soft zijn, de PvdA en SP te populistisch en de internationale Socialisten te ideologisch.

  Dus ik ben nergens echt thuis.

  Het artikel over Alexandrie heb ik inmiddels gelezen.

  Denk je echt dat dit een dreiging is voor Nederland ?

  Dat de rijken het liefst hun eigen gangetje gaan, in hun exclusieve clubs: daar heb helaas geen moslimbroederschap voor nodig.

  Reactie is geredigeerd

 50. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Jammer dat je niet op het podium gesprongen bent! Peyman Jafari lijkt me een zeer bedenkelijke politieke figuur. Ideologische scherpslijper. Ik betreur het dat je van zo’n extremist iets denkt te kunnen leren. Maar je hoeft ook niet zijn hele gedachtengoed over te nemen, dat is waar.

  Je hebt gelijk dat de links-liberalen te soft zijn. Vele malen heb ik D66 gestemd met de tegenzin in mijn lijf. Omdat ze niet hard kunnen zijn als het nodig is.

  Alexandrie is nu niet echt een dreiging voor Nederland. Maar het leert dat democratie elke dag weer verdedigd moet worden. Over 10 jaar kan het wel een dreiging zijn als we niet oppassen. Het betrof niet alleen de rijken, maar gewoon de middenklasse die zich Alexandrie uitgepest voelt.

  Dat gebrek aan vanzelfsprekend elan neem ik het huidige kabinet Balkenbos en Bosende nog het meest kwalijk. Dat ze de bevolking niet het idee geven dat ze de overheid aansturen met de opdracht om pal voor de grondrechten te staan en de democratie bikkelhard te verdedigen. Ze geven mij de indruk dat ook de rechtsstaat onderhandelbaar is. Balkenbos en Bosende zien het voor ons ‘in samenhang’ maar ze missen de samenhang waar het werkelijk om gaat.

  Enfin, we zijn weer thuis. Nergens dus.

 51. maria schreef:

  Avatar van maria“Ik betreur het dat je van zo’n extremist iets denkt te kunnen leren. Maar je hoeft ook niet zijn hele gedachtengoed over te nemen, dat is waar”

  Wat vind je zo ergaan Jafari?? Hier een goed citaat van hem: “Het zou pas van lef getuigen als progressieven hun selectieve verontwaardiging opzij leggen en de strijd aanbinden met die politiek die in het Midden-Oosten honderdduizenden slachtoffers maakt en nieuwe rekruten werft voor fundamentalisten. De progressieve strijd voor universele waarden als vrijheid en gelijkheid is niet gebaat bij de valse notie dat al het kwade uit de islam voortvloeit en al het goede uit het Westen. Een beter startpunt is het antwoord van Gandhi toen een journalist hem vroeg wat hij van de ‘westerse beschaving’ vond. Hij antwoordde: "Het zou een goed idee zijn." “ NRC 5-sept 2007

  “Maar het leert dat democratie elke dag weer verdedigd moet worden.”
  Kijk, dat is nou iets waar ik met volle hart toestem, ook met betrekking tot de islam(kritiek )

  “Dat ze de bevolking niet het idee geven dat ze de overheid aansturen met de opdracht om pal voor de grondrechten te staan en de democratie bikkelhard te verdedigen. Ze geven mij de indruk dat ook de rechtsstaat onderhandelbaar is”

  Ook hierin geef ik gelijk maar op andere grondslag. Zij verzetten zich niet duidelijk genoeg tegen racisme en discriminatie.

  Dick Pels: “Democratie hangt niet aan elkaar van sterke identiteiten, maar van onzekerheden die het mogelijk maken dat verschillende denkbeelden zich kunnen meten in een open debat. Je moet jezelf natuurlijk wel op een krachtige manier verdedigen tegen mensen die dat platform met geweld proberen op te blazen.”

  Reactie is geredigeerd

 52. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Ook hierin geef ik gelijk maar op andere grondslag. Zij verzetten zich niet duidelijk genoeg tegen racisme en discriminatie."

  Ze hoeven zich van mij niet direct tegen racisme te verzetten. Discriminatie is trouwens weer wat anders. Racisme is bij wet verboden. Dus als we de rechtsstaat, de grondrechten, de wet en de democratie serieus nemen, hoeven niet steeds te herhalen dat we tegen racisme zijn. We zijn er ook tegen dat kinderen of vrouwen geslagen worden. Of homo’s niet geaccepteerd worden. Of er een staatsgodsdienst zou zijn.

  Kortom, Balkenbos moet zich niet concentreren op uitspraken over incidenten -hoe erg die ontsporingen ook zijn- maar toelichten en blijven uitleggen wat de onderliggende basis is voor de veroordeling van zo’n ontsporing. Juist dat mis ik. Zie het als een soort volksopvoeding. Hoe beladen die term ook is door de moderne geschiedenis.

  Ik vind alles erg aan Peyman Jafari. Hij is een trotskist van de Internationale Socialisten. Een splintergroep die zich anders voordoet dan-ie is. Dat citaat zegt me niks. Voor mij telt dat iemand als Peyman Jafari in wezen een anti-democraat is. Hoe mooi en betoverend zijn mantra ook klinkt.

 53. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeWat staat jou het meest tegen aan het trotskisme, George? Dat ze het gebruik van geweld niet uitsluiten?

  Laatst zei ik tegen een kennis van me dat hij een anarchist in hart en nieren is. Hij is een man van in de zestig, die een enorme jazzcollectie bezit en zéér belezen is. Qua verschijning een aristocratische en superzachte uitstraling, maar onomwonden in zijn politieke standpunten.
  Die opmerking maakte veel in hem los. Hij zat in zijn jonge jaren zeker wel in die kringen, zijn neef was de voorman van de communistische partij. Maar waar het op stukgelopen was, was het feit dat hij zich absoluut niet kon voorstellen dat hij ooit geweld zou kunnen gebruiken. Dus, helaas. Het gekke was dat hij zich daar alleen maar ontzettend voor schaamde, nu nog steeds.

  Enfin, de op handen zijnde revolutie en de onvermijdelijke fysieke strijd was kennelijk echt een dagelijks gespreksonderwerp. Toch hebben we in al die jaren hoegenaamd niets gewelddadigs van de kant van communisten, anarchisten and the likes mogen vernemen.

  Of heb je er een hele andere associatie bij?

 54. maria schreef:

  Avatar van maria
  Stücke II/1 van Weiss, zeer belangrijk:: Hölderlin en Trotzki.

  “Wat ik merkwaardig vond was dat-ie zich presenteerde als ex-moslim ten tijde van Jami. Ik kan de oprechtheid van zijn geloof of afvalligheid niet doorzien, maar de timing kwam me verdacht voor. Dat was puur om Jami in de wielen te rijden. Zo wordt een ex-geloof misbruikt.”

  Nou die Jami, fantastisch, hè.

  Wie ben jij om het geloof van anderen te beoordelen?? Peyman deed het heel erg goed met zijn comité dat ook de samenwerking met de moskeen zocht.

  En niet met Wilders!!!!

  “Maar lees wat de Internationale Socialisten allemaal doen en welke clubs ze steunen. Dat gaat tot de AEL, Hezbollah, Hamas en Ahmadinejad. Nou, met zulke anti-democratische clubs heb ik weinig. Ik vind dat ik dat erg mag vinden.”

  Er zijn erg veel verschillende individuen bij die club. Ik verdedig niet de IS maar Jafari. Velen zullen helemaal verkeerd zitten, dat ik geloof ik wel.
  Een paar van hen zijn zeer genuanceerd. Ik beoordeel ze op wat ik lees en hoor. Tot nu toe heb ik van Peyman niets verkeerds gehoord laat staan iets dat fascistoïde zou zijn.
  Een kritische dialoog met de Hamas, daar ben ik ook voor, net als bijvoorbeeld de WRR.

  In ieder geval zat hoogleraar theoretische natuurkunde Jean Bricmont samen met Jafari een lezing te geven afgelopen week, en ik kan me niet voorstellen dat de kritische Bricmont met een simplistische geweldsbepleiter samen optreedt. Jafari en Bricmont zeiden dingen over de postmoderne waarmee ik het niet eens ben, dat terzijde.

  ” Zie ook: "Satirisch studentenblad Propria Cures (PC) werd in 2001 bedreigd door de IS, in de persoon van Jafari, vertelt ex-redacteur Rik van Rijswijk. Na de publicatie van een stuk waarin de IS ‘terecht belachelijk werd gemaakt’ aldus Van Rijswijk, kwam Jafari verhaal halen. ‘Hij kwam onuitgenodigd de redactie opgestormd. Hij heeft de redactie toen voorgehouden dat als we niet rectificeerden dat er nare dingen zouden gebeuren.’”

  Kijk, ik heb zelf de waanzinnigste verhalen meegemaakt, zoals dat prof. A Visser, hoogleraar Duits in Leiden , valse aangifte tegen mij heeft gedaan ( die meteen geseponeerd werd vanwege onzingehalte) dat ik haar in haar kamer aan de keel zou hebben gegrepen en hebben toegeknepen.

  Ik geloof roversverhalen dus niet zo makkelijk.

  Is Jafari veroordeld???

  Reactie is geredigeerd

 55. maria schreef:

  Avatar van maria@George, ik moet een beetje om je lachen. Je bent zoooo tegen labelen, als het jezelf betreft. Peyman wordt zomaar als Trotskist door je bestempeld. Nog afgezien van de vraag hoe erg dat is: kom op met citaten. Ik heb veel van Peyman gelezen, ik heb hem een aantal keren gehoord, en hij is mij persoonlijk buitengewoon sympathiek, is zeer belezen en argumenteert uitstekend.

  De grondrechten staan in spanning met elkaar. Daarom is debat altijd weer nodig. Je zet je toch ook tot omvallens toe in voor de vrijheid van meningsuiting. Omdat deze naar jouw mening in het geding is.
  Naar mijn mening is racisme in het geding.
  Jij moet vechten voor de thema’s die jij bewaakt, waar jij een sensitief orgaan voor hebt, en ik voor ”mijn”geadopteerde thema’s, dat is het beste voor de democratie.

  Over trotskisten. Ken je het toneelstuk van Peter Weiss ( een van mijn favoriete Duitse schrijvers) “Trotzki im Exil” ??

  @Joke, leuk met vers bloed in de discussie.

  Reactie is geredigeerd

 56. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  “Trotzki im Exil” van Weiss ken ik niet. Zijn oudere stukken wel: Stuecke I.

  Goed dat je om me kunt lachen. Beter dan huilen. Maar uiteraard heb ik niet bedoeld dat Peyman Jafari geen aardig, belezen en vaardig persooon zou zijn. Daarover kan ik niet oordelen. Ik bedoelde te zeggen dat ik hem politiek erg vind. Zeer erg zelfs, op het fascistoide af.

  Wat ik merkwaardig vond was dat-ie zich presenteerde als ex-moslim ten tijde van Jami. Ik kan de oprechtheid van zijn geloof of afvalligheid niet doorzien, maar de timing kwam me verdacht voor. Dat was puur om Jami in de wielen te rijden. Zo wordt een ex-geloof misbruikt.

  Maar lees wat de Internationale Socialisten allemaal doen en welke clubs ze steunen. Dat gaat tot de AEL, Hezbollah, Hamas en Ahmadinejad. Nou, met zulke anti-democratische clubs heb ik weinig. Ik vind dat ik dat erg mag vinden.

  Zie ook: "Satirisch studentenblad Propria Cures (PC) werd in 2001 bedreigd door de IS, in de persoon van Jafari, vertelt ex-redacteur Rik van Rijswijk. Na de publicatie van een stuk waarin de IS ‘terecht belachelijk werd gemaakt’ aldus Van Rijswijk, kwam Jafari verhaal halen. ‘Hij kwam onuitgenodigd de redactie opgestormd. Hij heeft de redactie toen voorgehouden dat als we niet rectificeerden dat er nare dingen zouden gebeuren.’
  http://www.folia.nl/Nieuwsoverzicht/Algemeen/IS+vrijheid+van+meningsuiting+niet+voor+iedereen.htm

  Lees ook hoe de IS het boek van Chris Harman "De profeet en het proletariaat
  islamitisch fundamentalisme, klasse en revolutie" beschrijft: "Hij laat de contradicties in deze beweging zien en concludeert wat de houding van links zou moeten zijn: met de staat nooit, met de islamisten soms."
  http://www.internationalesocialisten.org/site_oud/WWW/publicaties.html

  Een demonstratie die in vernielingen ontaardt doet Jafari af als: "Merkwaardig is ook Jafari’s antwoord luidde dat mensen die gaan demonstreren zelf bepalen op welke manier zij willen emanciperen."
  http://www.badzout.nl/verslagseptember3.shtml

  Dit is pas verhullend taalgebruik. Nou ik vind zelf wel op welke manier ik mag bepalen of ik Jafari geemancipeerd vind. Of een extremist vind. Maar hij doet maar.

  @Joke
  Nee aan geweld dacht ik niet. Meer aan de onechtheid. Wat me tegen staat is het sektarisme. Het opereren in het verborgene. Het praten met twee monden. Het misbruiken van gematigden voor eigen doeleinden zonder daar voor uit te komen. Het intimideren van opponenten, met name degenen die de beweging verlaten hebben.

  Ik moet je teleurstellen dat ik geen extremistsiche achtergrond heb. Dus ik hoef niets in retrospectie in te halen. Een paar keer heb ik mijn stem aan de PSP gegeven. That’s it.

 57. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeSektarisme en dogmatisme liggen altijd op de loer, juist daar waar de machtsverhoudingen vaag zijn. Meestal hangt het samen met bepaalde dominante personen en verschilt het van plek tot plek of daar sprake van is. Maar Maria kent deze club beter dan ik.
  Men zal in zo’n club altijd wel met paradoxen rond gezag en vrijheid te maken krijgen. Of ze daar echt in dubieuze mate dubbel in zijn zou ik niet durven zeggen.
  Dat verborgene lijkt me meer een interpretatie. Ze zijn niet onzichtbaarder dan andere belangenverenigingen of pressiegroepen. Wel is het zo dat men in die kringen vaak ontzettend veel moeite heeft om ‘buitenstaanders’ te vertrouwen, alsof ze in een spannend spionageboek zitten.
  Verder wordt de IS vaak nagedragen dat ze met Hamas en Hezbollah in gesprek gaan, maar niets wijst erop dat ze ermee weglopen.

  "Het misbruiken van gematigden voor eigen doeleinden zonder daar voor uit te komen" kan ik niet helemaal plaatsen.

 58. maria schreef:

  Avatar van maria@Joke, http://www.passagenproject.com/jafari_socialist_april_2008.rtf
  uit het aprilnummer van ‘de socialist’. Ik vind het uitstekend, maar de kritiek op de postmoderne is verkeerd.

  @George, ik vind het een enorme uitdaging om op zoek te gaan naar dingen waar jij en ik het politiek gezien het eens zijn.
  Ik zou deze uitdaging niet aangaan als jij niet zo veel tijd in mijn blog zou stoppen. Bovendien deel jij mijn grote passie, de kunst en de Duitse literatuur, met mij. ( ‘Hölderlin’ van Weiss MOET je nog lezen, en het liefst ‘Trotzki’ ook)

  Dus ik probeer mijn kritiek op Jafari te mobiliseren. Hij wijst de postmoderne vanwege haar deconstructivisme en haar subjectivisme af; hij zoekt de collectieve actie.
  Daar ben ik tegen.
  Ik ben het inhoudelijk met hem vergaand eens, maar mijn Leidse acties (burkini, fluitspel) zijn spontane en absurde acties met een subjectieve motivatie. Natuurlijk hebben ook deze acties een collectieve verankering: vrienden die mij steunen en met ideeën verzorgen. Maar de basis is mijn persoon, mijn subjectiviteit en geen collectief.

  Ik ben óók kritisch tegen de postmoderne, maar ik ben veel positiever den Jafari en Bricmont. Bovendien is nou juist de haat op de postmoderne een specialité van de Burke Stichting…. dus het is altijd oppassen geblazen als de extreme tegenstellingen weer bij elkaar komen.

  Veel postmodernen hangen helemaal niet aan een theorie dat "alles relatief" is, en dat er geen werkelijkheid bestaat. Ook Rorty zegt dat NIET.

  Rorty en met hem anderen zeggen dat we geen makkelijke toegang hebben tot de waarheid, en dus objectiviteit niet zo maar kunnen claimen.

  Dat geldt ook en vooral voor marxisten…

  Reactie is geredigeerd

 59. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria en Joke
  Ik heb er nu al spijt van dat ik op de uitspraak van Maria over Peyman Jafari (van hem leer ik veel) ingegaan ben. Ik heb niets met de Internationale Socialisten en met Jafari. Ze staan ver van mijn eigen gedachtengoed. Ik schaar ze in dezelfde categorie als Wilders, Verdonk en Rabbae. In wezen zijn het anti-democraten. Maar ik heb helemaal geen zin om me nog vaker in Jafari te verdiepen.

  Of-ie veroordeeld is, is niet het springende punt. Dat zijn Rabbae, Wilders en Verdonk ook niet. Of Bush.

  Het is in kort bestek moeilijk om elkaars meningen te proeven. Een voorbeeld. Ook ik ben voor een dialoog met Hamas. De politiek van Israel zie ik als defensief, stagnerend en onevenwichtig. Dat kan alleen van buiten opengebroken worden. Maar de politiek van Hamas zie ik ook als ovenwichtig. Onverkorte steun geven zoals de IS doen, is wat anders dan een dialoog onder voorwaarden starten. De herdenking op de Dam op 27 maart 2004 van een terrorist als sjeik Ahmed Yassin was mede een initiatief van de IS. Dat is wat anders dan een dialoog.

  Nederland Bekent Kleur op 22 maart 2008 was ook zo’n initiatief. Dat door de extremisten van IS werd geinitieerd. Een politieke brekebeen als Rabbae werd op de kar getrokken. Het verdient op zijn minst nadenken waarom alle TK-leden (ook GL) het uiteindelijk af lieten weten om op te komen draven. Dat geeft toch te denken, en is tamelijk uitzonderlijk. Wat was er gebeurd, en wat was de reden voor hun collectieve terugtreden? Wat ik en anderen de IS verwijten is dat ze heimelijk bij deze anti-Wilders demonstratie betrokken waren. Hier doelde ik op met de opmerking over het misbruik van gematigden voor eigen doeleinden.

  Het doel heiligt in mijn ogen de middelen niet meer. Iets wat erg is als Wilders bestrijden met iets wat nog erger is, hoe noem je dat? En hoe noem je de mensen die dat niet doorzien en zich alleen focussen op onze Limburgse Mozart? Is het wellicht zo dat ze zich blindstaren op de actie tegen Wilders en daarom het grotere verband missen?

  Wat er mis is met Jami weet ik niet. Ik deel zijn denkbeelden niet. Maar ik vind het absurd en ongepast in een rechtsstaat als Nederland dat-ie bedreigd wordt en moet onderduiken. Ik vind het absurd dat er idioten zijn die hem bedreigen en dat kunnen doen in een sfeer die mede gemaakt is door sektaristen als IS. Wat is dat voor een houding, Maria, om dat weg te willen poetsen door laconiek te doen over Jami? Hoe zit het eigenlijk met jouw democratische kompas? Staat dat wel democratisch afgesteld?

  Vind je het terecht dat het maatschappelijk debat gevoerd wordt met bedreigingen? Ook bij Sooreh Hera. En ik weet toevallig dat haar bedreigingen nog veel erger zijn dan het in de pers komt. Dat klimaat is in niet onbelangrijke mate door clubjes als IS geschapen. Als jij daar laconiek over bent, dan steun je die bedreiging indirect. Je hebt hier op het blog ook een rol als opinie-maker. Dus een verantwoordelijkheid. Het lijkt wel of je dat niet beseft. Kiezen is moeilijk, en tegen iets zijn is niet altijd makkelijk. Het vereist moed. Maar het zou goed zijn als je je onvoorwaardelijk uitspraak tegen krachten die de democratie bedreigen. Rechtstreeks of in het verborgene.

  Je uitspreken tegen Shell is makkelijk. Of tegen Balkenende. Of tegen de troepen in Uruzgan. Of tegen De Telegraaf. Of tegen Wilders en Verdonk. Of tegen brallerige VVD-ers. Ook ik heb er niets -ik herhaal niets- mee. De uitdaging zit erin om verder te gaan. Verder dan de vanzelfsprekende usual suspects. Dat doorgronden is de uitdaging. Als je dat doe dan kun je gaan nuanceren. Dan begin je de krachten die spelen beter te begrijpen. Dan spring je heen over je eigen verontwaardiging. Dan kom je verder.

  Je kunt je als kiezer positioneren op een plek, en stelling nemen. Je vereenzelvigen met een partij, of een gedachtengoed. Vandaar vervolgens vanuit je uitkijkpost de activiteiten waarnemen. Stabiel. Dat is heel eerbaar. Maar je kunt ook verkenner zijn. Zwerven en je politiek niet binden. Kritisch blijven op alles en iedereen. Het goede van de een EN de ander willen meenemen. Dat vraagt om voortdurend afwegen. Er is maar af en toe een veilige haven met de luxe van vaste meningen. Zo wil ik tegen de politiek aankijken. Ik begrijp als anderen dat niet begrijpen. Ze doen het anders en vallen steeds terug op anderen.

  Over het postmodernisme moeten we het een andere keer hebben. Op een achterflap van een bloemlezing uit 1987 (Editor en voorwoord Hal Foster, Postmodern Culture) staat dat de schrijvers een postmodernisme van verzet voor ogen hebben. Een esthetiek die hierarchie afwijst en diversiteit toejuicht. Wat is daar 20 jaar later van over? Is postmodernisme van een schreeuw tot verzet zelf verworden tot een behoudende en remmende stroming? En brengt dat een opwaardering van het modernisme dichterbij? Hoe dood is het postmodernisme trouwens? Dat vind ik interessante vragen.
  Reactie is geredigeerd

 60. maria schreef:

  Avatar van maria“Of-ie veroordeeld is, is niet het springende punt. Dat zijn Rabbae, Wilders en Verdonk ook niet. Of Bush.”

  Kijk, zo hoor ik graag, George, en helemaal eens.

  “Hal Foster, Postmodern Culture”
  Haal ik van den bieb.

  Later meer antwoord op jouw bericht, een groeten van Serpentina’s zus http://www.passagenproject.com/serpeninas_petticoat_1.jpg
  .

 61. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria

  B.B.
  Wie ontscharrelt aan de dag?
  Betty zweeft in tijken pracht.
  Haar lijkkleed zeeft zo zacht
  Leven van de Dood. Waar lach

  een eind ontkomt aan de goot.
  Dan valt het terug. Zo somber
  vermomd onder groen en omber
  tot een schaduw van Bettycoat.

  Verderop eindigt de stijl
  in plastic, foto en vlag
  rood gemarmerd onder zeil.

  Verzoen de nacht in de dag.
  Het licht sluit als een bijl
  ontneemt het huilen de lach.

 62. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeZie nu het verschil met mijn flut camera. Jouw oog is veel scherper.

Leave a ReplyMeest recente berichten