Racisme zonder ras

Dit is de titel van een artikel in de Volkskrant van vandaag, geschreven door Halleh Ghorashi (foto links) en Thomas Spijkerboer, beiden hoogleraar aan de VU.

Halleh Ghorashi is de auteur vaan een aantal interessante teksten die ook op internet te vinden zijn. Op Ruud Zweistras Rijjnland-site is de artikel te vinden Nederlander, ga eens opzij met je dikke identiteit (al snap ik niet waarom racist Ruud dit artikel opneemt) .

Halleh Ghorashi zei in haar oratie Paradoxen van culturele erkenning (2006) over cultuur en identiteit:
“Om te beginnen is de statische basis van het denken in culturele en/of religieuze contrasten zeer problematisch. Aan deze benadering ligt een specifieke definitie van cultuur ten grondslag, namelijk dat culturen als elkaar uitsluitende entiteiten worden beschouwd, met duidelijk getrokken grenzen en een eenduidige inhoud. In deze benadering wordt cultuur gezien als iets statisch en alomvattends waar individuen eerder de dragers van zijn dan de makers. Anders gezegd, cultuur is in deze zienswijze eerder wat ons maakt, dan wat door ons wordt gemaakt. Binnen deze essentialistische benaderingswijze van culturele identiteit [ zie mijn blogs over het Platoonse essentialisme, bijvoorbeeld Generaliseren en stigmatiseren in de naam van Plato, M.T.]  wordt de culturele inhoud als allesbepalend gezien voor de handelingen van individuen. Hieruit komt de (impliciete) gedachte voort dat de essentie van een cultuur gelijkstaat aan de essentie van alle handelingen van individuen uit die cultuur. Deze benaderingswijze laat weinig ruimte open voor individuele interpretaties en creativiteit ten opzichte van culturele achtergrond. Bovendien worden op deze manier alle andere mogelijke factoren die het handelen kunnen verklaren buiten beschouwing gelaten. Het idee van onverenigbare culturen (de islamitische en de westerse cultuur) met de verwijzing naar praktijkvoorbeelden van cultuurgebonden geweld, is een duidelijk voorbeeld van een essentialistische benadering van cultuur. Maar ook de recente nadruk op de inhoud van cultuur ter verklaring van criminaliteit onder migrantenjongeren is een voorbeeld hiervan.” (p.5 f)

Terecht merkt Ghorashi op dat het essentialisme automatisch ook verbonden is met het dualisme:

“De [..] dichotomie tussen wij en zij vloeit voort uit een essentialistische benadering van de eigen groep en de anderen […] ( p.6)

En verder zegt zij over categoriaal en essentialistisch denken:
“De voornaamste kritiek op het categorale denken is niet gericht op het categoriseren zelf. Een leven zonder categorieën is niet mogelijk. De kritiek heeft te maken met de situatie waarin categorieën tot absolute contrasten worden gemaakt. In het geval van culturele contrasten is de gedachte dat culturen elkaar eerder uitsluiten dan insluiten. Binnen deze essentialistische benadering wordt cultuur gezien als een afgebakend geheel, en het idee is dat de culturele inhoud – waarden en normen, betekenissen, rituelen en symbolen – bepalend is voor de handelingen van individuen uit die cultuur. Binnen de sociale wetenschappen is al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw kritiek geleverd op deze cultuuropvatting. Toen al beweerde Fredrik Barth (1969) dat de etnische grenzen niet door de culturele inhoud tot stand komen en in stand worden gehouden, maar dat deze grenzen worden geconstrueerd om een ‘politiek’ doel na te streven. De culturele kenmerken worden juist aangedikt wanneer ze kunnen worden gebruikt om een verschil tussen wij en zij aan te tonen. Dit houdt in dat de etnische grenzen tussen groepen vooral als een constructie moeten worden gezien die situationeel, contextueel en veranderlijk is, en niet als iets wat afhankelijk is van de essentie van de verschillende culturen.” ( p.18)

Ook ziet Ghorashi terecht een verband tussen essentialisme en de cultuur van het beledigen:
“Ook de Nederlandse ‘bespreekbaarheidsideologie’ blijkt door ‘hyperrealisme’ gereduceerd te zijn tot beledigen en choqueren. De paradox hier is dat juist in een tijd van het construeren van een essentialistische Nederlandse identiteit waarin canonvorming en waarden en normen centraal staan, belangrijke historische Nederlandse deugden zoals bespreekbaarheid en tolerantie met voeten worden getreden.” ( p. 48)

 

Meer over racisme op dit blog

212 reacties op “Racisme zonder ras”

 1. Annem van den burg

  Avatar van Annem van den burgMaria. Maar ook beledigen is subjectief. Wanneer is iemand beledigd en waarvoor. De een is beledigd om waar de ander op zit te wachten.

  Rassen bestaan niet heeft wetenschappelijk onderzoek vastgesteld: ieder mens is verschillend qua genen en DNA. Het zijn slechts culturen die de mens oppervlakkig onderscheiden.

  Ik vind dat die film moet kunnen in een vrij land. Het is het spektakel er omheen dat verwarring wekt.

  Mensen die kritiek hebben op islamieten weten voor 80% niet wat dat geloof en relevante cultuur inhoudt.

  Mooi stuk. P.S. ik heb lange tijd niets van Ina Dijstelberge gehoord. Weet jij wat er aan de hand is. Beetje bezorgd. Groet, Maria, van An.

 2. Avatar van mariaAnnemarie, rassen bestaan niet, maar als men zegt dat "wij" meer kinderen moeten krijgen tegen arabisering en islamisering, dan is dat klassiek racisme, omdat hier de biololgische dimensie duidelijk in de cultuurkampf wordt inbetrokken.

  Wilders film: als hij de koran verbrandt bevindt hij zich naar mijn mening buiten de vrijheid van menigsuiting.

  Ina.. ik dacht dat zij eerst op orde moest komen na de verhuizing. Ik mail haar even.

 3. Annem van den burg

  Avatar van Annem van den burg@ Maria. Je bedoelt dus de NAZI-doctrine? Ja, dat zou je klassiek-racisme kunnen noemen. Grote kolder en gevaarlijke nonsens van domme mensen. Wilders is alleen maar dom. Het merendeel van z`n aanhang is ook dom. Een kleine elite, zoals de Burke-Schurken weten wat zij zeggen en zijn voor mij de neo-nazi`s.

  De rest zijn ontevreden met hun levens kunnen hun eigen onmacht niet verwerken.

  Ik vind het slecht dat Mein Kampf verboden is! Het is een aanfluiting voor de propagandamachine van de Zionisten. De Koran verscheuren? Ach, het gebeurt toch niet echt zoals tijdens de boekverbrandingen van de nazi`s? An.

 4. Avatar van jan bouma@Maria
  @An
  Als jullie, en ik, nu het wederzijds geaccordeerde standpunt zouden kunnen huldigen "dat de identiteit van de mens (en wat hij claimt) zich per definitie slechts kan manifesteren door de verschillen met andere identiteiten te benadrukken en uit te vergroten". Tsja…

  Ziedaar het algehele menselijke drama van de 21e eeuw waarin er een wereldwijde simultane vergelijking daarover mogelijk is. En ook wordt benut. @Maria en jij @An beschrijven slechts de symptonen daarvan. Tot de eigenlijke kern van "de mens" dringen jullie niet door. Ook de symptonen van de verschijningsvormen spelen bij jullie de hoofdrol. Enfin… kijk maar Maria wat je hiervan maakt.
  Reactie is geredigeerd

 5. Avatar van maria@Annem, Nee ik bedoel in eerste instantie de Leidse professor Kinneging ( voorzitter Burke) , die met zijn idealisering van gezin en cultuur gevaarlijk dicht ligt bij het oude nazi-gedachtegoed.

  @jan: "Als jullie, en ik, nu het wederzijds geaccordeerde standpunt zouden kunnen huldigen "dat de identiteit van de mens (en wat hij claimt) zich per definitie slechts kan manifesteren door de verschillen met andere identiteiten te benadrukken en uit te vergroten"

  Jan, het hoeft niet via harde groeps-identiteiten gebeuren.
  Ik toon mijn eigenheid door te spelen met verschillende maskers en identiteiten, een daarvan mijn moslimkledij.

  Reactie is geredigeerd

 6. Avatar van eduUh Maria, hoe kom je bij deze uitspraak: ‘Annemarie, rassen bestaan niet,…’? Er zijn namelijk verschillende rassen, dat is inmiddels zo vaak aangetoond door de wetenschap, dat dit algemeen aanvaard is. Vanwaar denk jij het beter te weten?

 7. Avatar van mihai@edu

  Wat is de relevantie ervan? Stel je voor dat we een argument hebben met de premisse:

  Premise 1: Rassen bestaan.

  Nou is de vraag, wat hebben we aan deze premisse? Welk argument kunnen we daarmee ondersteunen, of welk argument kunnen we daarmee weerleggen? Welke conclusies kunnen we uit deze premisse trekken?

  @Maria

  Gefeliciteerd. Het is de eerste stuk dat ik van je lees waarin ik geen enkele drogreden ontdek. Nou toch het stukje nog een keer gelezen. Je kan niet "terecht" zeggen zonder te argumenteren waarom iets terecht is.
  Reactie is geredigeerd

 8. Avatar van maria@Edu: Wikipedia:
  “Een menselijk ras bestaat uit een groep mensen die op basis van uiterlijke etnische en/of genetische kenmerken kunnen worden onderscheiden van een andere groep mensen. De moderne wetenschappelijke opvatting stelt echter dat de verschillen tussen deze zogenaamde rassen kleiner zijn dan de verschillen binnen deze groepen.”
  Belangrijk voor het racisme is bovendien dat aan het concept van rassen ook de superioriteit wordt gekoppeld en een appel aan regeneratief gedrag, zoals de Leidse prof. Kinneging het doet, als hij zegt:
  “Als de Europeanen zich niet voortplanten – wat ze niet doen – hebben we niet genoeg kinderen om ons te vervangen. Uiteindelijk zal Europa dan Afrikaniseren en Azianiseren. Is dat slecht? Ik vind van wel, omdat ik de Europese cultuur hoger acht dan die van Afrika en Azië. Het zou echt de ondergang van het avondland zijn. En dat moeten we, denk ik, zien te voorkomen.”

  @Mihai, je leest gewoon veel te weinig van mij.
  War is de drogreden in mijn boerkini-blog???

  Alleen droogreden

  Reactie is geredigeerd

 9. Avatar van edu@Mihai
  Je hoeft nergens op mij te reageren, tenzij je bewijst dat je kan lezen en normaal reageert, zonder pretendeert dat je gelijk hebt. Je bent tot die tijd geen tijd waard.

 10. Avatar van edu@Maria
  Ook al is het het niet erg serieus te nemen Wikipedia, maar toch bedankt voor het onderschrijven van mijn opmerking dat rassen wel degelijk bestaan. Waarmee je dus ook onderschrijft dat je een domme opmerking hebt gemaakt.

 11. Avatar van maria@Edu, ik heb geen domme opmerking gemaakt. Mijn opmerking was een herhaling van een opmerking van Annemarie, wie ik gelijk gaf

  Als de verschillen binnen de groepen groter zijn dan tussen de groepen is het concept "ras" waardelooos .
  Reactie is geredigeerd

 12. Avatar van mihaiedu

  ==Je hoeft nergens op mij te reageren, tenzij je bewijst dat je kan lezen en normaal reageert, zonder pretendeert dat je gelijk hebt. Je bent tot die tijd geen tijd waard.==

  Als het niet relevant is dat rassen bestaan, dan is jouw argument de tijd niet waard. Want alles wat je in een argument zegt moet relevant zijn.

 13. Avatar van edu@Maria
  Je gaf Annemarie gelijk dat rassen niet bestaan. Dat is dus een domme opmerking, aangezien rassen wel bestaan. Dat jij van mening bent dat het concept ‘ras’ waardeloos is, is een ander onderwerp.

 14. Avatar van maria@Edu, jij vindt het blijkbaar erg belangrijk om aan het 19e –eeuwse begrip van ‘ras‘ vast te houden.
  Veel mensen, en ook ik, spreken liever van “etniciteit”, een begrip waar cultureel-sociale factoren een grotere rol in spelen dan biologisch/lichamelijk kenmerken.

  Edu, geef eens een zin, die je zelf formuleert, en waar je niet zonder het woord ‘ras’kan.
  Reactie is geredigeerd

 15. Avatar van Annem@ EDU. Nee, er zijn geen rassen. Dat zei ik en niet Maria.

  Er zijn culturele verschillen op de wereldbevolking toepasbaar. Die zijn slecht oppervlakkig: kleding, voedsel, gewoonten etc..

  Welke onderzoeken hebben dan vastgesteld dat er rassen bestaan??

  In Europa is de introduceur van "rassentheorie" de Franse filosoof Gobineau.( 1816 – 1882 ).Hij shreef een boek over de "menselijke ongelijkheid".

  De Duitse nazi`s pikte hem op en verklaarden daarmee officieel dat er rassen zijn.

  De idioot Gobineau scheef daarover o.a.:

  "het woord degenereren, als het wordt toegepast op een volk, betekent (wat het ook dient te betekenen), dat een volk niet meer de intrinsieke waarde heeft, als het te voren had, omdat het niet langer hetzelfde bloed in de aderen heeft, doordat het door voortdurend overspel geleidelijk de kwaliteit van het bloed verminderd heeft." Dat was de bodem van Hitler, Goebbels en Streicher. De Blut und Boden, Edelgermanen, Über- und Ubermenschen theorieën van die gek. Annem.

  Reactie is geredigeerd

 16. Avatar van mariaAnnem,bedankt.

  En nog eens, heel pragmatisch: waarvoor hebben we het woord ‘ras’ nodig?
  Wat kunnen we niet zeggen of beschrijven zonder het begrip ‘menselijk ras’?
  Reactie is geredigeerd

 17. Avatar van jan bouma@Maria 11:40
  Blijkens de praktijk blijkt je standpunt niet houdbaar dat daarmee (kennelijk) samen te leven valt voor al die zich onderscheidende "identiteitsvormen" en "uitingen" van de diverse volken.

  Nu kun je twee dingen doen.

  1. Vasthouden aan je "slikken of stikken"- oplossing dat die confrontatie niet zonder gevolgen zal worden geaccepteerd: die blijkt onjuist: oorlog is je antwoord.

  2. Met het bovenstaande rekening houden en dergelijke bijzaken, die in de huidige constellatie nog steeds een rol spelen, abstraheren door de vorming van mijn voorgestelde wereldraad.

  Pick your choice!
  Reactie is geredigeerd

 18. Avatar van mariaJan, schijnkeuze.

  Er zijn altijd meer dan twee mogelijkheden!

  De ander erkennen, spelen met identiteiten, identiteiten en begrippen uitdagen, dat is mijn antwoord.

 19. Avatar van mihai@maria

  Jij trept ook in alle drogredenen. Want het feit of er wel of geen rassen bestaan is volstrekt irrelevant. Zo kan ik ook een irrelevante feit roepen: viooltjes zijn blauw, dus de blanken moeten de wereld overheersen. Voordat het bewezen is dat het relevant zou zijn dat rassen bestaan, hoef je niet verder te discussiëren.

  Precies dezelfde drogreden gebruikt Ruud op zijn site, als hij begint te argumenteren tegen mensen die zeggen dat rassen niet bestaan.

 20. Annem van den burg

  Avatar van Annem van den burg@ Maria. Het zou heel goed kunnen dat het woord "ras" niet meer gebruikt hoeft te worden!

  Ik gebruik het nooit in discussies e.a. gelegenheden waar relevantie noodzakelijk is.

  MIHAI. Je hebt volkomen gelijk als je zegt dat
  stellingen altijd relevant moeten zijn! Maar zolang er mensen zijn die "rassen"toepassen op willekeurige groepen mensen en culturen, moet je het uitleggen. Niet iedereen is zo wijs als jij! Groet, Annem.
  Reactie is geredigeerd

 21. Annem van den burg

  Avatar van Annem van den burg@ EDU.

  WAAR BLIJVEN JE BEWIJZEN VOOR JE STELLING DAT DE WETENSCHAP HEEFT BEWEZEN DAT ER RASSEN BESTAAN? Welke "wetenschap en onderzoeken"?? Annem.

 22. Avatar van jan bouma@Maria 12:48

  1) Je geeft geen antwoord op mijn vraag*).
  2) Je miskent bovendien de geschetste praktijk.

  Bovendien zijn er altijd hoofdzaken en bijzaken binnen elk dispuut te onderscheiden. Me dunkt, die zie en onderscheid je ook niet…

  *) is vorming wereldraad.

 23. Avatar van jan bouma@An
  Snap jij nou niet dat je hele discours met EDU tot nul en generlei waarde devalueert als je kennis neemt van mijn voorstellen als oplossing?

 24. Avatar van An@ Übermenschen moet Üntermenschen zijn als tweede in gecategorieën genoemd.12.44.

  Wie over "rassen" praat neem ik niet serieus, dus waarom zou ik nota nemen van zijn "oplossingen".
  Reactie is geredigeerd

 25. Avatar van mihai@Annem

  ==Maar zolang er mensen zijn die "rassen"toepassen op willekeurige groepen mensen en culturen, moet je het uitleggen.==

  Dat is juist hun drogreden. Eerst tonen ze aan dat er rassen/culturen bestaan. Daarna tonen ze aan dat ene ras/cultuur superieur is aan de andere. En vervolgens hoeven ze niks te doen, want het hele argument manipuleert de mensen psychologisch. Want de mens denkt onbewust dat tussen twee dingen moet je voor de betere kiezen en de slechtere doen verdwijnen. Met andere woorden gelooft men dat de superieure ras/cultuur meer rechten heeft dan de andere, bedoelt is om te overleven, ook omdat het zo in de natuur werkt, de betere exemplaren en rassen overleven en de zieke, onvolmaakte rassen/exemplaren verdwijnen. Uiteindelijk, denkt men bewust of onbewust, is dit evolutie, dus de overwinning van het goede. Dit argument manipuleert psychologisch omdat de gemiddelde mens onbewust een sociaaldarwinist is, tenminste als ie zelf aan de macht is.

  Dus men gebruikt een aantal drogredenen en manipulaties om iets te bewerkstelligen die men niet met rationele argumenten kan bereiken. Ze zijn misdadigers.

  Conclusie: eerst moet men aantonen dat rassen relevant zijn voor de discussie, voordat de discussie zich voortzet.

 26. Avatar van jan bouma@An 13:17
  Je haspelt EDU en mij door elkaar met je verwijzing naar 12:44 (van EDU). Die pretendeert ook nergens "oplossingen"; wat zwets je nou? Ik heb het in 13:07 over "oplossingen". Dus daar graag antwoord op.

 27. Avatar van jan bouma@Maria
  @An
  Op het blog van ‘Aad verbaast’ doet zich een soortgelijke discussie voor die gaat over de waarheidsvinding (en het gelijk daarvan) m.b.t. hetzelfde onderwerp: Men neme kennis:
  jan bouma / 06-03-2008 13:57

  @Aad 13:43

  Ik denk dat ik daar het antwoord wel op weet. De onafhankelijke wetenschapper zal per definitie ALLE beschikbare parameters tot zich nemen om tot een oordeelsvorming te komen. Laat je die a-priori weg pleeg je verraad aan de onafhankelijkheid van de wetenschap. Dus als ik zeg tegen @Maria: "Mein Feld ist die die Welt!" ook wat betreft de islamitische wereld, dan verwijs ik naar het Islamitische Handvest uit 1981 waaruit onmiddellijk het verschil blijkt tussen "papier" enerzijds versus "de praktijk" anderzijds.

  Laat je gemakshalve die toetsing buiten je beoordeling dan wordt het wel makkelijker ja om tot een "gekleurd oordeel" te komen.
  Dus je vraag aan @Maria en @Alib heeft er mee te maken of zij, als veronderstelde onafhankelijke wetenschappers, bereid zijn ALLE parameters in hun beschouwingen te betrekken alvorens zij tot een oordeel komen.

  Daar hebben zij geen zin in. "De uitkomst" bevalt ze dan niet. Ten onrechte.

 28. Avatar van EOBHet wordt wel lastig ‘racisme’ te bespreken als we er van uitgaan dat rassen niet bestaan – waar ik het overigens, voor zover het om de mens gaat, mee eens ben. Wellicht is ‘etnische discriminatie’ een beter begrip. En laten we dan meteen ‘antisemitisme’ naar de prullenbak verwijzen, want het ontgaat me waarom er slechts voor een enkele entische groep een speciaal woord moet worden gebruikt.

 29. Avatar van Annem@ Mihai. Ik ben het met jou eens. Het klopt weer als een zwerende vinger.

  Maar: Jij zou in het oog kunnen houden dat heel veel mensen ook niet weten waar ze over praten en toch hun hoorns blazen. Er kan er een tussen zitten die je konfronteert met z`n misdadigheid. Neem zo`n Edu, met z`n stellingen. Hij komt niet met bewijzen, taait af daarop.

  Het is geen sec-filosofische discussie natuurlijk. Dus een drogredentje hier of daar, `n stropop meer of minder, dat telt niet zo nauw hier. Het gaat erom dat mensen iets uitwisselen over een onderwerp dat actueel is (nu)!

  Nu weet Edu in ieder geval dat er geen rassen bestaan. Hij kan moeilijk tot andere conclusies komen of is inderdaad misdadig; zij zoeken een excuus om misdadig te mogen zijn. Toch?

  Edu-catief toch? Groet, An.

  Reactie is geredigeerd

 30. Avatar van mihai@EOB
  Ik weet niet of rassen bestaan, maar racisme bestaat zeker niet.

  De zogenaamde racisten willen andere mensen kunnen vermoorden, beroven, in slavernij drijven etc. Daarvoor hebben ze een excuus nodig. Deze excuus is een of andere theorie over superioriteit. Met deze excuus kunnen ze minder intelligente mensen rekruteren en maken ze kenbaar aan andere machiavellisten dat ze een soortgelijke mens hebben ontmoet. Zij geloven zelf niet dat een superieure ras/cultuur meer rechten zou hebben dan andere. Ik heb immers geen enkele van hun bij mij zien komen en zeggen: Mihai jij bent 90% intelligenter dan ik. Alsjeblieft, hier is mijn geld. Vermoord mij, drijf mij in slavernij, verkracht me alsjeblieft.

 31. Avatar van mihaiGetting Serious About White Deviance:

  An Open Letter to the Pioneer Fund

  By Tim Wise

  To Whom It May Concern:

  With great excitement, I recently discovered your organization’s work for the betterment of mankind, through the applied science of racial research. As someone who has been investigating the disproportionately pathological tendencies of persons of European descent–whites in the popular vernacular–imagine my delight upon reading your Charter, which notes:

  "The Pioneer Fund is committed to the proposition that people of different ethnic and cultural backgrounds are, on the basis of heredity, inherently unequal and can never be expected to behave or perform equally."

  Gentlemen, I couldn’t have said it better; and given our mutual interest in racial differences, I feel certain you will be intrigued by my funding proposal.

  Just as your group has lavishly financed those whose work demonstrates the intellectual deficiencies of blacks, so too is it critical to examine the reasons for the disproportionate drug use, binge drinking, and propensity for serial murder that are the hallmarks of the Caucasian population.

  Although it has long been known that roughly 90% of serial killers in modern history have been white, only recently has evidence emerged to illuminate the epidemic of substance abuse in the white community.

  According to the Department of Health and Human Services, whites are 11% more likely to have used drugs than blacks and 25% more likely to have done so than Hispanics. What’s more, recent data from the Centers for Disease Control and the National Household Drug Abuse Survey indicates:

  *

  White high schoolers are 4.5 times more likely than blacks to have used cocaine; 3.6 times more likely to have gotten high using inhalants, like paint fumes or Liquid Paper; twice as likely as blacks to have used heroin; and six times more likely to have used methamphetamine. In fact, there are more white high school students who have used crystal meth than black students who regularly smoke cigarettes;
  *

  Whites are 43% more likely than blacks to drink alcohol and 27% more likely to binge drink than blacks (consuming five or more drinks at a time), with white youth more than twice as likely as black youth to binge;
  *

  Whites are 74% more likely than blacks to binge drink regularly (at least five times monthly), and white youth are three times as likely to do so;
  *

  In fact, there are more whites who binge drink at least once a month than there are blacks in the entire U.S. population!

  And finally:

  *

  According to a private study, white college students consume three times more alcoholic beverages weekly than black students, are 65% more likely to drink to the point of being hungover, and 71% more likely to drink ‘till they puke.

  What’s more, these white behaviors put others at substantial risk:

  *

  Whites are almost twice as likely as blacks to drive drunk, and 15% more likely to do so than Hispanics;
  *

  Whites between 12-17, are 34% more likely than black youth to have sold drugs in the past year;
  *

  The annual cost of white alcohol and drug abuse is approximately $200 billion in escalated health care and law enforcement expenditures, as well as lost productivity;
  *

  White males are 24% more likely than black males to have carried a weapon in the last thirty days; and white males in high school are twice as likely as their black counterparts to bring a weapon to school.

  Could these overwhelmingly consistent examples of white pathology be mere coincidence? Or might they indicate a genetic predisposition to such harmful activities? Surely, the latter possibility is strong enough to warrant a massive research effort to get to the bottom of these phenomena.

  Of course, the liberals will insist there are environmental explanations for white drug and alcohol problems. One can imagine them trying to blame two-earner white families for being too busy with their dot-com startup or landscaping classes at Home Depot to give their children the nurturing needed to resist drugs. But as the Department of Health and Human Services data indicates, white kids are 27% more likely than blacks to receive anti-drug information from parents, and 24% more likely to receive similar information in school, yet they just can’t seem to put down their needles and pipes.

  Though some will insist white alcoholism is environmentally-conditioned–what with happy hour at TGI Friday’s and Chili’s entrapping white businessmen and soccer moms to get plowed on Micro-Brews and Flaming Margaritas–in the end, I feel confident that scientific truth will prevail, and whites will be forced to take personal responsibility for their behavior.

  As for the methodology I will use to determine if there is a white genetic predisposition to substance abuse, I have written to Phillipe Rushton, of Ontario to ask for his assistance. Having generously underwritten Rushton’s work on black hypersexuality–which you’ll recall he demonstrated by going to a shopping mall and asking blacks, whites and Asians how far they could ejaculate–you will no doubt appreciate my desire to include him in this endeavor. I propose that Rushton return to the mall and ask blacks, whites, and Asians how many bong hits they can do without choking, and how many tabs of ecstasy they can take before their eyeballs roll back in their head and they begin to drool.

  And with help from the folks at the Genome Project, it should be easy to find not only the substance abuse genes in Caucasian DNA, but also those correlated with other high-risk, mostly white, and I dare say, pathological behaviors, like bunjee-jumping, skydiving, and body-piercing.

  Best of all, this research could directly impact public policy. Currently, in part because folks don’t know about disproportionate white substance abuse, law enforcement efforts are often foolishly targeted against blacks.

  For example, although blacks are 14% of drug users, they are 35% of those arrested for possession, 55% of those convicted, and 75% of those incarcerated for drugs. In cities like Baltimore, Columbus and Minneapolis, blacks are anywhere from five to twenty times more likely to be arrested for drugs, though whites are the more likely users.

  Even worse, the drug arrest rate for black juveniles has recently climbed by over 75%, while for whites it has fallen 34%, and black youth are 48 times more likely to be incarcerated for a drug offense than whites with the same record, even though evidence indicates whites will more likely re-offend.

  By exposing pathological white substance abuse, my research could lead to a more efficient use of law enforcement dollars: instead of stopping cars driven by blacks, we could set up roadblocks leading into the suburbs, trailer parks, and gated communities where so many white addicts reside.

  Sure, some will complain they’re being victimized for "Driving While White," but like Dinesh D’Souza says, "rational discrimination applies the logic of predictive evaluation to racial groups," and "is not premised upon assumptions of biological inferiority." In short, it’s nothing personal.

  Additionally, we could drug test all white college students receiving federal financial aid, and raid their fraternities and sororities, suspending all subsidies to those testing positive for narcotics, or those under 21 who have been drinking. Unfair? Hardly: as D’Souza continues:

  "…rational discrimination…can be fully eradicated only by getting rid of destructive conduct by the group that forms the basis for statistically valid group distinctions. It is difficult to compel people to admire groups, many of whose members do not act admirably."

  Although Dinesh was talking about rational discrimination against blacks by taxi drivers, it only seems fair to apply the principle consistently, as I’m sure you’d agree.

  Though this research might inadvertently cause prejudice and discrimination against innocent whites, unfairly labeled deviant because of their group’s proclivities, the search for truth cannot be suppressed in the name of political correctness: facts are facts, and we must go where they lead, just as those intrepid scholars, Charles Murray and Richard Herrnstein did in The Bell Curve, many of whose sources were researchers funded by your courageous organization.

  Yes, this is controversial. But my research would be in keeping with a Pioneer tradition, begun in the ’30’s when your group’s founders imported copies of a Nazi propaganda film on race hygiene, for screening by American schools and civic groups.

  Just as this film, "Applied Eugenics in Present-Day Germany," demonstrated the folly of spending money to keep the Rhineland’s genetic defectives alive, so too could my research demonstrate the waste of pouring money into drug education in mostly white schools: after all, you just can’t get through to some people.

  It may be that nothing can wean whites from their insatiable appetites for drugs and alcohol. If so, then just as your founder, Wickliffe Draper, once said blacks were "genetically inferior," and "ought to be repatriated to Africa," so too will you surely be brave enough to call for a full-fledged "back to Europe" movement, so as to rid the U.S. of millions of narcotized Caucasian parasites.

  As one of your grantees, Richard Lynn says, it might even be necessary to "phase out" inferior cultures: a prospect that might apply to whites if they’re unwilling or unable to clean themselves up. Such is the price of progress.

  So, I anxiously await your reply to my funding request. I have also contacted the Free Press (which published The Bell Curve and D’Souza’s The End of Racism), since they seemed the natural choice to publish my research, once it is ready to appear in book form. I have even proposed a title: either The ‘Saved By the Bell’ Curve–named after a Saturday morning television show, popular with white kids (probably because they’re stoned)–or the Bell-Bottom Curve: a satirical reference to the style of pants made popular in the late ’60’s and early ’70’s by whites (especially hippies and potheads).

  I would appreciate any ideas you may have for the research or the title of this guaranteed best seller. Please respond quickly: the future of our country is at stake.

 32. Avatar van jan bouma@Mihai
  ..denkt nog steeds: verzuipen jullie maar in m’n teksten waarover Wittgenstein opmerkte: "er zijn geen filosofische problemen doch slechts taalproblemen."

  Kijk! Mihai. Begin nu eerst even je postuleringen te definiëren. To the point en accuraat. Vraag vervolgens daarop commentaar.

  Al die citaten van je missen dat. Nog daargelaten dat niemand ze lezen wil… Goeie raad, jongen! Doe wat met dit advies.

 33. Avatar van AnnemMIHAI.

  Merci voor de mooie "Open brief".
  Waar jij verschijnt is voer voor intellectuelen. Niet voor domkoppen als Jan! :):):):):) An.

 34. Avatar van An@ EDU. Ik wacht nog op jouw gebral over de "wetenschap en onderzoeken die uitwijzen dat rassen bestaan". BEWIJS HET!!!!!!!Annem.

 35. Avatar van mihai@edu

  ==Vergeet het maar; Mihai is daar te zelfvernoegzaamd voor. De arme man.==

  Je valt de man aan, omdat je mijn argument niet kan weerleggen?

 36. Avatar van mariyah@ EOB: “Het wordt wel lastig ‘racisme’ te bespreken als we er van uitgaan dat rassen niet bestaan”

  He, wat???Natuurlijk niet. Het racisme is een constructie.

  Maar wat ik niet snap is de rassen-discussie die wij hier nu hebben. De strekking van mijn blog is juist andersom: hedendaagse racisten gebruiken het woord en ook het construct “ras” niet meer; maar kunnen via cultuur en religie een op racisme sterk lijkende discriminatie uitoefenen.

  Met andere woorden: de hedendaagse racist is sowieso meestal slim genoeg het beladen woord ‘ras’ niet meer in zijn mond te nemen. Des te merkwaardiger dat hier wederom voor een rassen begrip en –concept wordt gepleit..

 37. Avatar van EOBDe mens wil eenvoud, Maria, en we spreken al eeuwen van ‘rassen’. Ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat een Afrikaan minder van een Europeaan verschilt dan, zeg, een Golden Retriever van een Chihuahua. En dat is het voornaamste.

 38. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  Rassen bestaan natuurlijk wèl. In de taal, in het conceptuele denken, bij dieren. Misschien kunnen we gewoon afspreken dat waar we over praten bestaat?

  Maar in de set van afspraken die men wel natuurkunde noemt, of biologie, bestaan er inderdaad geen mensenrassen. De eerste de beste pygmee of hottentot kan genetisch méér op mij lijken, dan mijn arische buurman. Zo isset en niet anders. Ik sluit ook beslist niet uit dat ik met die hottentot beter kon opschieten dan met de buurman.

  Mihai legt de vinger op de zwerende wond: het superioriteitsdenken. En dat is weer precies waar maria altijd de draak mee steekt. Daarom is dit een goeie weblog.
  Wie kan er nu nog met droge ogen beweren dat filistijnen beter zijn dan joden? Of omgekeerd? In wiens heilige boek staan de meeste multi-interpretabele sprookjes?

  Het boeit me niet. Er is plek voor alles en iedereen. Heilige boeken zijn gvd óók mensen.

 39. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegVolkomen onzin.

  Er wordt helemaal niet veel beledigd.

  Maar er zijn veel halve zolen, die zich-ondanks het advies van hun therapeut- heel snel aangesproken en/of beledigd voelen

  Dat is HUN probleem.
  Dat het er veel zijn, maakt het niet meer waar.
  Er zijn ook meer dan een milliard geiteneukers.
  Dat wil niet zeggen dat we schapen aan de kant moeten zetten.
  Of mensen.
  Of moslims (zijn NET mensen, maar toch….)

 40. Avatar van Mariyah@Herman: “Misschien kunnen we gewoon afspreken dat waar we over praten bestaat?”

  Absoluut niet, hoe kom je erbij.

  “Maar in de set van afspraken die men wel natuurkunde noemt, of biologie, bestaan er inderdaad geen mensenrassen:”
  Dank je, dat was het wat ik dus ook bedoelde. Edu, ben er nog?

  “Mihai legt de vinger op de zwerende wond: het superioriteitsdenken”
  Ja en ikzelf heb daar ook iets over gezegd.

  “Daarom is dit een goeie weblog”

  Over superioriteit ga ik graag door!

  Mijn mening over superioriteit: ALS er zoiets als een Westerse superioriteit bestaat, dan bestaat deze in het vermogen tot kritische zelfreflectie.

  Maar rechts wil geen zelfreflectie. Dat vinden Burkianen c.s. maar verzwakkende handelingsverlammende onzin.

  Reactie is geredigeerd

 41. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  > een Golden Retriever van een Chihuahua

  Niet zo’n handig voorbeeld. Die zogenaamde hondenrassen wijken namelijk genetisch veel minder af van elkaar dan optisch. Tussen retriever, chihuahua en wolf bestaan verbazend weinig genetische verschillen. Ongeveer zoals tussen mij en een pygmee. Mijn moeder zal haar zoon nog wel herkennen, maar kan ze dat ook aan de hand van een druppel speeksel?

 42. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegtrouwens, er wordt tussen de regels door wel een stamp onzin verkocht.

  Westeuropa heeft door opkomst van kapitalisme en vrije markt en protestantisme een versnelde evolutie doorgemaakt die in andere werelden NIET plaats vond.

  Er zijn derhalve verschillen in ontwikkeling en waarden.

  Dan: rassen zijn er wel degelijk, ook met biologische verschillen.

  Dan: wat betreft genetische overdracht: daar is nog weinig van bekend; weinig in verhouding tot wat er is.

  Europa: alle talen zijn verwant, behalve fins en hongaars.
  Alle nationaliteiten zijn verwant behalve finnen en nhongaren en Basken en de bewoners van een dorp in zwitserland.
  Zij allen zijn de nazaten van de hunnen.

  het ontkennen van rassen is racistisch; daarmee wordt het verschil in cultuur, traditie, genetisch matereaal ontkent.

 43. Avatar van mariyahKletersteeg, ik zou je moeten verwijderen voor 18.54

  Wat vind jij over kritische zelfreflectie?

  Reactie is geredigeerd

 44. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  > Herman: Misschien kunnen we gewoon afspreken dat waar we over praten bestaat?

  > Maria: Absoluut niet, hoe kom je erbij.

  Nou ik dacht dat we gewoon alles konden afspreken met elkaar. Stel dat er nog geen intelligentie bestond. Dan konden we samen makkelijk een test verzinnen, waarmee die niet bestaande intelligentie gemeten kon worden. De IQ-test. Nou en daarna bestaat die intelligentie gewoon. Lees Meyrink er maar op na: wees voorzichtig met wat je zegt, het zou kunnen gaan leven…
  Niemand heeft – paradoxaal genoeg – deze toverij méér toegepast dan de wetenschap.

 45. Avatar van maria"Lees Meyrink er maar op na: wees voorzichtig met wat je zegt, het zou kunnen gaan leven…
  Niemand heeft – paradoxaal genoeg – deze toverij méér toegepast dan de wetenschap."

  Ja precies. Dat is ook de kritiek van Foucault, die graag wil dat begrippen verdwijnen als iets dat in het zand is geschreven.
  En dat vond je toch zo mooi, het verdwijnen van iets dat in het zand is geschreven.

  We kunnen alles afspreken inderdaad, als we maar eerlik voor staan dat wij deze constructen MAKEN en dus ook de gevolgen van de indelingen, van de woordmagie op ons nemen.

  Een construct is bijvoorbeeld de ‘geitenneuker’ waarmee Kletersteeg meent aan te moeten komen.
  Mijn ervaring: wie het over het neuken van anderen in neerbuigende bewoordingen heeft, neukt zelf veel te weinig en vooral te weinig leuk.

  Denk hier eens Westers-zelfreflexief over na, Kletersteeg.

  Reactie is geredigeerd

 46. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegdan racisme is het beoordelen aan de hand van het behoren tot een bepaald ras, en daar meestal een lagere waarde aan toekennen.

  Arabieren zijn overwegend moslim.
  Zij beoordelen europeanen als ongelovige honden.

  met beoordelen , gebaseerd op ras heb ik geen enkele moeite.
  Dat doet iedereen, of ze dat toegeven of niet.

  Voorbeeld: als ik saai werk heb , en ik zoek iemand, en ik kan kiezen tussen een europeaan en een chinees, kies ik een chinees.
  De kans dat ik iemand tref met hoge arbeidsmoraal is heel groot.
  Als ik moet kiezen tussen europeaan en afrikaan, kies ik europeaan.
  Werkmoraal van afrikaan is meestal slecht.

  Ik begrijp de commotie om het woord racisme niet.
  Het is net zo min een scheld woord als liberaal.

  en heeeeeeel erg modegevoelig.
  —————————————-
  dan de hele toestand is aangezwengeld via wilders.

  eerst maken die slechte imitaties van clowns in den haag een idiote wet, die geschriften verbied , die oproepen voor geweld.
  Dan als wilders de koran wil toetsen, zou hij gewoon met dat boek naar een onafhankelijke rechter moeten kunnen stappen en dat laten beoordelen.

  En omdat dat nou niet kan, wordt de persoon wilders aangevallen, weet de regering niet hoe een gedrags protocol eruit ziet van regerinsleiders, en wordt alleen lafheid ten toon gesteld.

  Dit was brandhout, nederland welterusten.
  nederland ontwaakt wel met het gekrijs van een mufti vanaf een moskee.

 47. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegIk heb nog wel plek voor een paar knappe meiden van een jaar of 20 op de woensdagavond tussen 1900 en 2200….

 48. Avatar van mariaKletersteeg: "Arabieren zijn overwegend moslim.
  Zij beoordelen europeanen als ongelovige honden"

  Wat een onzin. Je bent zelf een schreeuwlelijk, du sje luistert graag naar moslim-schreeuwlelijken.

  Eén leuke avond per week, Kletersteeg, dat zal je niet veel verder helpen.
  Reactie is geredigeerd

 49. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegzelfreflexie is een van niet zo waardevolle uitvindingen van oosterse filosofie.

  je hele leven op de tak van een boom zitten om je gevoelens binnenste buiten te keren is ook weer niet alles.

 50. herman de winter

  Avatar van herman de winter> Kleutersteeg: Westeuropa heeft door opkomst van kapitalisme en vrije markt en protestantisme een versnelde evolutie doorgemaakt die in andere werelden NIET plaats vond.

  Ja dank je de koekoek. Maar zonder de Moren zaten we nu nog steeds in de vroege middeleeuwen en kon phm ocharm, niet eens internetten!
  Dus volgens mij wordt jij niet direct gehinderd door kennis van zaken of historisch besef.

 51. Avatar van maria@Kleutersteeg,Zelfreflectie heeft verdomd veel te maken met de – jawel- Joods-christelijke traditie, en met de verlichting!
  Reactie is geredigeerd

 52. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegIn Saoudi-arabie: als er doden zijn gevallen bij een verkeersongeluk, kent de rechter schadevergoeding toe.
  Voor een moslim man "10"
  voor een moslim vrouw "5"
  Voor een ongelovige "2,5"
  Voor een ongelovige vrouw "1,25"

  I rest my case.
  Die schreeuwers daar zijn degenen die de execurties uitvoeren en er opdracht voor geven…

 53. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegIn tijd gemeten: veeeeeeel later.
  De Jannisten in India, 6000 jaartjes terug–en ze bestaan nog…

 54. Avatar van maria@Kleutersteeg,
  1. Je hebt gelijk Saoudi-arabie is verschrikkelijk.
  2. Er zijn meer dan een miljard moslims. Meer dan de helft leeft in democratische landen.

  en alle Europese tradities hebben wortels in Azie, dat klopt.
  Daarom ook zo absurd dat de Leidse racistenprof Kinneging tegen de Aziaten ten velde trekt, zodat wij vrouwen meer moeten baren.( Ik heb mijn 2.0 braaf afgeleverd!)

  Reactie is geredigeerd

 55. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegherman: als jij denkt dat je zo goed bent, lees dan eens wat je schrijft; of vraag het een lagere school scholier.
  —————–
  Zonder de moren waren die ontwikkeleingen er ook gekomen.
  Lees marx.
  De ontwikkelingen die leidden tot kapitalisme en vrij markt gingen van start in England, belgie frankrijk nederland(beetje).
  Niet in spanje.

  Moren waren eens van belang, maar zijn doodgegroeid.
  Van generlij betekenis meer.

  Dus hermannn, ik zou nog steeds zitten te internetten, met of zonder de moorkoppen.

 56. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeger zijn in de geschiedenis groepen (en rassen) geweest, die in vergelijk met anderen veel verder ontwikkeld waren.
  Soms ten koste van wat bloederigheid-zie zuid amerika
  maar ook bv de chinezen waren in de periode dat kapitalisme van start ging veel verder als europa.
  Daarnaast hadden ze wat uitvindingen op naam; monitair stelsel, muntgeld met munten die als metaal geen waarde hadden. wetgeving, leger, buskruit.

  de faktor die er niet was: religie.
  het protestantisme was uitgevonden als tegenhang voor het corrupte katholicisme.
  Protestantisme eiste: werk hard, leef simpel, verantwoording alleen aan god.

  Dat-samen met de opkomst van kapitalisme, indistrualisatie,vrije markt, politieke vorming triggerde de vijfde versnelling van de evolutie.

  Die evolutie vond NIET plaats in andere groepen.
  Vandaar dat er verschillen zijn.

 57. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegWaardebepaling van mensen

  in de zeventiger jaren kwam de filosofische vraag: hoe kan je de waarde van een individu bepalen, en kan dat?

  Ja dat kan.
  Aaan de hand van zijn ontwikkeling van waarden en normen.

  En aangezien de mens van nature een sociaal dier is, speelt de waardering van "socialiteit"
  sterk mee.

  Een groep, die vind dat ze het recht hebben een andere groep af te maken, omdat ze een andere religie hebben. scoort heel laag in waarde.

  Dat zijn de moslims dus.

 58. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegiedereen heeft het al geprobeerd
  duitsers hebben de kindertoeslag met een factor 6 verhoogd sinds 1990
  –geen resultaat
  Fransen 750 euro per maand extra + extra kinderbijslag voor gezinnen met 2 koters die een derde erbij nemen;
  –geen resultaat
  Roemenen: 2 jaar een middelklasseinkomen + kindertoeslag;
  geen meetbaar resultaat, maar die fokken toch al aardig hoog
  Nederland:
  De regelingen voor dagopvang.
  FOUTJE: dat zijn meestal middenklassers; en daar is GEEN behoefte aan.
  Het geschoolde vakvolk–daar is een gigantisch tekort.
  En die verrekken het
  Alle vertrouwen verloren, nadat de overheid eerst de WAO, toen de bijstand afbrak en nu de AOW aanvalt

  En als je de politieke reacties op wilders ziet van Bakelende vraag je je af hoe die zo stom kan doen.

 59. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==de faktor die er niet was: religie.==

  Die onzin is door Max Weber in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus uitkamd. “De puriteinse vorm van het protestantisme kent een levensstijl welke gekenmerkt is door soberheid, redelijkheid, ijver en zelftucht en die, zonder dat dit uiteraard door de voormannen van de Reformatie zo bedoeld is, de verbreiding van het kapitalisme heeft bevorderd.” (Winkler Prins)

  Men zag in het rijk worden een teken van verkorenheid. Dus men is rijk geworden omdat men zuinig, intelligent, gedisciplineerd en hard werkend is. Dit soort concept zie je het overal in het Westen en het is de makkelijkste propagandavorm. We geloven graag theorieën die ons als superieur beschouwen.

  Volgens de Amerikaanse historicus James Loewen (“Lies my Teacher Told Me”) ging het echter anders. Europa was in de vijftiende eeuw, vooral als gevolg van de pestepidemie, kleiner en armer dan in de dertiende eeuw.

  “Around 1400, European rulers began to commission ever bigger guns and learned to mount them on ships. Europe’s incessant wars gave rise to this arms race, which also ushered in refinements in archery, drill, and siege warfare. China, the Ottoman Empire, and the other nations in Asia and Africa now fell prey to European arms, and in 1493 the Americas began to succumb as well.”

  Verder zegt hij dat “military power” en “religiously sanctioned greed” waren belangrijke factoren in de verovering van de wereld.

  “Cristopher Columbus introduced two phenomena that revolutionized race relations and transformed the modern world: the taking of land, wealth, and labor from indigenous peoples, leading to their near extermination, and the transatlantic slave trade.”

  Spanje werd eerst rijk en dan de rest van Europa door handel en piraterij (weet je nog Piet Hein)

  Sterker nog door deze overvloed aan geroofde goud is de inflatie met 400 procent gestegen en de rest van de wereldeconomie stortte in elkaar. “Where Muslim nations had once rivalled Europe, the new wealth undermined Islamic power…Africa suffered: the trans-Saharan trade collapsed…African traders now had only one commodity that Europe wanted: slaves. In anthropologist Jack Weatherford’s words, “Africans thus became victims of the discovery of America as sure did the American Indians.”

  Dus alles is begonnen met een genocidale roofbende die tussen 20 en 100 miljoen Indianen heeft uitgeroeid. Slavernij, roof en genocide verklaart beter de Westerse verovering van de wereld dan soberheid, redelijkheid, ijver en zelftucht. En geweld is wat het Westen nu nog steeds in macht houdt.

 60. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegDat had geen effect op het onstaan van kapitalisme.
  Protestantisme was alleen de basis, indistrualisatie-de opkomst van politieke voirming met de daarbij behorende wetgeving was het middel en doel.

  Ongewilde bijverschijnsel: evolutie versnelling.

  En dat had allemaal geen moer te maken met moslims, amerika, indianen moord.

  Lees Marx.
  Hij beschrijft het accuraat en correct.

  Max weber was een van de grootsten gemeten in 20 eeuwen.
  Zijn theorie wordt geaccepteerd in moskou tot en met Peking.

  Zal het even verwoorden: "niet DOOR het protestantisme, maar ZONDER protestantisme was kapitalisme onmogelijk geweest"

  Met deze these is iedere wetenschapper van enige ontwikkeling het volledig eens.

 61. Avatar van mihai"The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion but rather by its superiority in applying organized violence." – Samuel P. Huntington

  "We are not young people with innocent record and a scanty inheritance. We have engrossed to ourselves [an] altogether disproportionate share of wealth and traffic of the world. We have got all we want in territory and our claim to be left in the unmolested enjoyment of vast and splendid possessions, mainly acquired by violence, largely maintained by force, often seem less reasonable to others then to us." – Winston Churchill
  Reactie is geredigeerd

 62. herman de winter

  Avatar van herman de winter> kleutersteeg: bladiblabla

  Nou, een knap staaltje historisch besef maat. Vooral de semi-wetenschappelijke toon vind ik verhelderend. Superioriteit die gebaseerd is op ‘de vijfde versnelling van de evolutie’. Ja dat is om te lachen, maar niet heus.
  Jij zit toch niet toevallig bij die idioten van ron l hubbard?

 63. Avatar van maria@Mihai: "Dus alles is begonnen met een genocidale roofbende die tussen 20 en 100 miljoen Indianen heeft uitgeroeid. Slavernij, roof en genocide verklaart beter de Westerse verovering van de wereld dan soberheid, redelijkheid, ijver en zelftucht. En geweld is wat het Westen nu nog steeds in macht houdt."

  Interessant is wederom de relatie tussen racisme en roversmentaliteit.

  Ik heb hier veel over de nazifilosoof Carl Schmitt geschreven, die door de Burkianen wordt verheerlijkt.

  Hij had niet alleen antisemitische theorieen, hij had ook superioriteits- en rovers-theorieen.

  In ‘Im Weltinnenraum des Kapitals’ ( zeer aan te bevelen , is ook vertaald!) refeert Peter Sloterdijk aan Carl Schmitts opvatting van de relatie tussen de Europese cultuur en de cultuur van andere. Carl Schmitt, volgens Sloterdijk een rücksichtslose jurist met morele “Hornhaut” op zijn ziel had, was de laatste “legitimist van de wereldheerlijkheid van Europa”, die het recht legitimeerde om vreemde volkeren te onderwerpen en hun land in bezit te nemen. (p. 161.) Schmitt: “Die geistige Űberlegenheit war ganz auf der europäischen Seite, und zwar so stark, daß die neue Welt einfach ‚genommen’ werden konnte. ….Entdeckungen werden ohne die vorherige Genehmigung des Entdeckten gemacht. Ihr Rechtstitel liegt daher in einer höheren Legitimität. Entdecken kann nur, wer geistig und geschichtlich überlegen genug ist, um mit seinem Wissen und Bewußtsein das Entdeckte zu begreifen.“

  Professor Kinnegings bezorgdheid om de superieure Westerse beschaving loopt parallel aan Schmitts denken, net zoals Kinnegings afkeer van de moderne een afspiegeling is van Schmitts afkeer van de moderne. Net zoals Kinneging was Schmitt bezeten van het antimoderne verschil tussen goed en kwaad.
  Racist Kinneging vermengt bovendien naar het recept van Schmitt politiek met theologie.

 64. Avatar van mariyahEn nog het volgende over Max Weber, islam en kapitalisme:

  De belangrijke Britse Midden-Oosten-expert Fred Halliday, die een half jaar geleden in Amsterdam was en Bolkestein uitstekend van repliek diende, heeft het volgende over Max Weber en diens criticus Maxime Rodinson gezegd:
  “The second major book he [ Rodinson] wrote was called ‘Islam and Capitalism’, which is an engagement with Max Weber’s argument that there was something wrong with Islam which had prevented it from being capitalist and believing in economic development and profit. Rodinson showed that this was absolutely incorrect in terms of the ways in which Muslim economies had developed in the Arab world, in Iran, in South Asia, over centuries, but also that doctrinally there was absolutely no objection, including no objection to the taking of interest.”

  http://www.alexandria-press.com/online/online54_postel_interview_with_fred_halliday.htm

 65. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  > En dat vond je toch zo mooi, het verdwijnen van iets dat in het zand is geschreven.

  Dat heb je goed onthouden. En Foucauld past ook heel wel in de huidige discussie. De beschaving van het avondland zal verdwijnen zoals alle beschavingen, ervoor en erna. Die van het morgenland trouwens ook.
  Waarom wij nu opeens zouden moeten fokken als konijnen om een verdwijnende(?) beschaving te redden ontgaat me. Het lijkt me handiger om kinderrijke buitenlanders te verwelkomen. Ja, zelf ben ik eveneens goed voor 2,0 nakomelingen. Eerlijk gezegd had ik daarbij niet de toekomst van het avondland op het oog. Maar okee, het is mooi meegenomen.

 66. Avatar van mariaBij mijn nakomelingen had ik ook vooral mezelf op het oog, en ik heb er heel veel plezier aan.

  Foucault werd aangereikt in mijn eerste zand-blog, door Alib, die de laatste zinnen uit "De woorden en de dingen" citeerde, over het verdwijnen in het zand.

  Verder:

  Als we het hebben over Max Weber, (Kletersteeg is tenslotte een belezen man!):

  Recentelijk schreef Robert Putnam in de NRC over de prijs van immigratie. Hij noemde ook Max Weber:

  “Max Weber wees politieke leiders in spe er bijna een eeuw geleden op dat ‘politiek als het langzaam boren in hard hout’ is. Het is niet eenvoudig om ons meer op ons gemak te gaan voelen met diversiteit, en het gaat ook niet van de ene dag op de andere. Maar het gaat sneller als we ons daar collectief voor inspannen, en uiteindelijk is het de moeite meer dan waard.”

  Geduld, Kletersteeg, net zo oninteressant als zelfreflectie,neem ik aan??

  Reactie is geredigeerd

 67. Avatar van mihai@Maria

  Precies. Ik lees nu een boek “Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law” van Antony Anghie. Daar toont hij aan dat het international recht is ontstaan als een legitimatie van deze genocidale rooftochten. De termen en concepten gebruikt in het internationaal recht, waren niets anders dan verkapte rechtvaardigingen voor deze misdaden. Bijvoorbeeld de introductie van het concept soevereiniteit, met een idee dat staten soeverein zijn, onbeperkt in hun handeling door andere machten. Om te de genociden te rechtvaardigen bracht men het argument dat de Westerse staten soeverein waren en de andere volkeren niet. En een soevereine staat doet wat ie zelf wil. Als gevolg daarvan was genocide en roof oké. Geen legale speld ertussen te krijgen.

  Of een ander argument was dat wij superieur waren en de indianen inferieur. Wij hadden niet alleen de opdracht om hen te civiliseren, maar ook een recht, gewaarborgd door internationaal recht. Als de indianen oneens waren met wat we deden, dan waren ze in strijd met het internationaal recht en we waren daardoor gerechtvaardigd om hen van alles aan te doen. Om het in een legalistisch sausje te gooien gingen de Spanjaarden de Indianen een document voorlezen, in het Spaans, soms al vanaf schepen op het moment dat ze de kust in zicht hadden:

  “I implore you to recognize the Church as a lady and in the name of the Pope take the King as lord of this land and obey his mandates. If you do not do it, I tell you that with the help of God I will enter powerfully against you all. I will make war everywhere and every way that I can. I will take your women and children and make them slaves….The deaths and injuries you will receive from here on will be your own fault and not that of his majesty nor of the gentlemen that accompany me."

  Deze manier van rechtvaardigen heb ik uitgebreid in mijn log http://www.volkskrantblog.nl/bericht/170458 beschreven, in de periode na de eerste Wereldoorlog.

  Dus het gaat de racist niet om in een bus de zwarten van blanken te onderscheiden, maar waar hem om gaat is dat de zwarten achterin zitten en de blaken voorin. En dit heb ik in mijn reactie van 13:29 uitgelegd.

  Racisme bestaat niet. Het is alleen een manier om minder intelligente mensen te rekruteren en andere machiavellisten te laten weten dat ze een andere machiavellist hebben ontmoet.

  Daarom moet je in elke discussie de vraag stellen: waarom is het relevant om te bewijzen dat rassen bestaan? En je krijgt of een sociaaldarwinistisch antwoord of geen antwoord.

 68. Avatar van maria"Daarom moet je in elke discussie de vraag stellen: waarom is het relevant om te bewijzen dat rassen bestaan? En je krijgt of een sociaaldarwinistisch antwoord of geen antwoord."

  Zeer goed, alles, en zeker de laatste zin.

  Wat zou het goed zijn als je de Burke-juristen eens goed de oren zou wassen. Ik alleen kan nauwelijks op tegen deze heren.

  De Leidse juristen zoijn natuurlijk enorme Max-Weber -fans al omdat Webereen sterk hierarchisch ambtenaren-systeem wilde, met Gehorsam en al.
  Gehoorzame ambtenaren, dat ligt Cliteur heel erg aan het hart, daarover schrijft hij heel vaak.

  Zie overigens ook de kwestie handen schudden in Amsterdam ( belachelijk…)

  Reactie is geredigeerd

 69. Avatar van jan bouma@An
  Het "intelligentieniveau" van jou "bewijst" zich iedere keer wanneer je iemand uitkrijt voor "domkop" zoals je dat deed in mijn richting om 17:45 uur. Je ziet ik heb wat tussen aanhalingstekens gezet. Hierna las ik een comment in geplukt van @Aads blog. Wellicht is het verhelderend voor eenieder.

 70. Avatar van mihai@Maria

  Ik moest aan jou denken toen ik een onderwerp moest kiezen voor het college “rechtsfilosofie”. Ik had de volgende keuzes:

  John Locke, Second Treatise of Government: an essay concerning the true original, extent, and end of civil government

  Immanuel Kant, Fundering voor de metafysica van de zeden

  John Stuart Mill, Over vrijheid

  H.L.A. Hart (1907-1992): The Concept of Law

  En ik heb gekozen voor: Edmund Burke, Reflections on the revolution in France

  Ik dacht, laten we eens kijken welke drogredenen die mensen van Burkastichting gebruiken. En het wordt misschien zelfs een ontmaskeringsblog.
  Reactie is geredigeerd

 71. Avatar van maria@Mihai, Wat leuk!!

  Je weet waarschijnlijk dat ik over Edmund Burke himself nogaal genuanceerd denk , zie bijvoorbeeld
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/162285

  @Kletersteeg, waar ben je, vind je te moeilijk?
  Je bent toch Max Weber-expert.
  Wat zeg je bijvoorbeeld over het volgende citaat uit
  Olivier Roy in ‘Globalized Islam’ , dat gaat over over Max Weber, religie, en cultuur:

  “One can of course outline some correlations between a religion and a set of social practices (the Weberian relationship between Protestantism and capitalism), but it is difficult to establish a causal relationship between them. If Protestantism has provided a fertile ground for capitalism, why did it make a breakthrough in northern Europe? Is there a pre-existing factor that could explain both Protestantism and capitalism, such as the Teutonic character and customs, oat cultivation and a taste for beer? If the anthropological prevalence of ‘group feeling’ (asabiyya) in loyalty to the state is linked with Islam, why does this model pre-vail in Sicily and not in southern Spain, which was under Muslim control for much longer? If this model is linked with Arab culture, why does one systematically confuse Islam and Arab culture under the absurd concept of ‘Arabo-Muslim’ societies? Arab societies include Arabic-speaking Christians and Jews, while most of the world’s Muslims are not Arabs. Why did Muslim Turkey develop a modern state system? Is it simply because its people are Turks and not Arabs? In that case, is not Arab culture the main reason for the political backwardness of the Arab world, instead of Islam? But how does one dissociate Arab culture from Islam? Just bring the two words together and you have the explanation! To explain a society by a religion leads full circle. Interestingly, an argument used by many non-Arab Islamic reformists (for example, the lib-eral Iranian cleric Mohsen Saidzadeh) consists of blaming the Arab social milieu of the time of the Prophet for the conservative and rigid implementation of the Koranic message.”( p 13 f)

 72. Avatar van mihai@Maria

  Loewen heeft de Amerikaanse schoolboeken onderzocht en het blijkt dat sommige boeken willen de reformatie als oorzaak voor de reis van Columbus beschouwen. Het enige probleem is dat de reformatie vijfentwintig jaar later begon.

  Andere schoolboeken beweren dat Europa nieuwe handelsroute voor de specerijen omdat de Turken een specerijenembargo zouden hebben ingesteld.
  “Some teachers still teach what their predecessors taught me forty years ago: the Europe needed spices to disguise the taste of bad meat, but the bad Turks cu off the spice trade. Three books – The American Tradition, Land of Promise, and The American Way (Amerikaanse schoolboeken) – repeat this falsehood. In the words of Land of Promise, “Then, after 1453, when Constantinople fell to the Turks, trade with the East all but stopped.” But A. H. Lybyer disproved this statement in 1915! Turkey had nothing to do with the development of new routes to the Indies. On the contrary, the Turks had every reason to keep the old Eastern Mediterranean route open, since they made money from it

  In 1957 Jacques Barzun and Henry Graff published a book that has become a standard treatise for graduate students of history, The Modern Researcher, in which they pointed out how since 1915 textbooks have perpetuated this particular error. Probably several of the half-dozen authors of the offending textbooks encountered The Modern Researcher in graduate school. Somehow the information did not stick, though. This may be because blaming Turks fits with the West’s archetypal conviction that followers of Islam are likely to behave irrationally or nastily. In proposing that Congress declare Columbus Day national holiday in 1963, Rep. Ronald Libonati put it this way: “His Christian faith gave to him a religious incentive to thwart the piratical activities of the Turkish marauders preying upon the trading ships of the Christian world.” The American Tradition, Land of Promise, and The American Way continue to reinforce this archetype of a vaguely threatening Islam. College students today are therefore astonished to learn that Turks and Moors allowed Jews and Christian freedom of worship at a time when European Christians tortured or expelled Jews and Muslims. Not a single textbook tells that the Portuguese fleet in 1507 blocked the Red Sea and Persian Gulf to stop trade along the old route, because Portugal controlled the new route, around Africa."

  Dus blijkbaar houdt men meer van Weber’s propaganda, dan van echte feiten.

 73. Avatar van jan bouma@Allen
  Wellicht is het toch redelijk tragisch te noemen dat geen enkele scribent hierboven zich bekommert om de toekomst. Het cynisme van het verleden als leidraad voor de toekomst overheerst. Men cultiveert al 3000 jaar de domheid. Gelet op de resultaten is dit een onbetwistbare conclusie en balansopmaking(@An).

  Nu is het anderzijds zo, dat het ook weer onbetwistbaar juist is, dat je geen toekomst kunt bewijzen met het verleden. Hoe dom ook de mens is, op gegeven ogenblik kwamen we er toch achter dat de aarde rond was en dat de aarde om de zon draaide. Dat is de wetenschappelijke vooruitgang. Inmiddels zijn er 192 naties met 6,5 miljard wereldbewoners met vele identiteiten die allemaal onder de zon hun plek wensen. Het barbarisme uit het Stenen Tijdperk moet dat begeleiden. Zou het geen tijd worden de bakens eens wat te gaan verzetten? Aan die beschrijvingen uit het verleden hebben we niet zoveel meer.

  Eruit leren hoe de toekomst moet worden ingevuld lees ik niet op jullie blogs. Ik deed daartoe wel een poging op @Aads blogs gedurende de laatste anderhalve maand.

  Het barbarisme van u overschreeuwt die.

 74. Annem van den burg

  Avatar van Annem van den burg@ Huntington.
  De lievelingsfilosoof van Bolkestein. Cliteur weet heel goed dat de Westerse politiek draait op de ambtenarenapparaten; "de vierde macht" noemt men hen. De ambtenaren zijn de uitvoerders en indieners van wetten. Kan dat?
  Ja, dat kan alleen als je teveel ongecontroleerde macht hebt!

  Gehorsam zijn de ambtenaren zeker! Zij zijn baas over de ministeries en pakken alle onwelwillende ministers in. Gehoorzaam aan het kapitalisme en imperialisme. Zie de zaak Winnie Sorgdrager.

  Zo gaat het altijd. Let op: wie er ook aan de macht komt (politieke partijen) het beleid verandert nooit in essentie, altijd zeer marginaal!?

  Mihai:

  Anthony Angie spreekt de taal van Chomsky. Het westers imperialisme is een grote misdaad die voortduurt tot op de dag van vandaag. Internationaal recht is er alleen om onze misdaden te bedekken onder de sluier van Recht. Het is vals recht. Om het volk constant te indoctrineren richt men bijvoorbeeld een Joegoslavië Rechtbank op en "berecht"de "vijand". Maar wie heeft illegale bombardementen uitgevoerd in Joegoslavië? De grootste en internationaal misdadigste staat de VS erkent een Internationaal Tribunaal niet, bang zelf gedaagd te worden. De overige "democratische"staten mogen de kruimels proclameren aan hun koevolk; hoe meer het woord "recht" valt, des te meer men gelooft in de invloed die zij menen te hebben met een stem uitbrengen een keer in 4 jaar.

  Alle zaken in de toekomst van de imperialistische strategieën zijn allang beslist en worden zonder èèn enkele stem van volkeren uitgevoerd.
  Groet, An.

  Reactie is geredigeerd

 75. Avatar van maria

  @Mihai,

  Leuk.
  Jaques Barzun, die genoemd wordt is een heel goede man.

  Ik heb net ook nog gevonden dat men bij de grote broer van de Burke Stichting , het AEI, de lof zingt van Max Weber, die men in de buurt van Samuel Huntington plaatst:

  “The Impact of Religion on Economics
  The great sociologist of economics Max Weber (1864-1920) demon-strated to the scholarly world that religious convictions alter economicsystems. Against the Marxists, Weber showed that profound currents, stir-ring deeply in the human spirit, shake human beings from their bodilytorpor in remarkably different ways, with notable effects upon economic systems. Although he is most famous for The Protestant Ethic and the Spiritof Capitalism (1904), Weber examined the interplay of religion and eco-nomics in many books on the history of various cultures. Because of theabundance of literature available today on “the clash of civilizations” and the real-world consequences of different formations of the human spirit through religion and culture, Max Weber’s work may be more influential than ever.”

  @Jan, ik bekommer me wél om de toekomst. Daarom vecht ik tegen de racisten, daarom ben ik lid van partijen, daarom heb ik mijn kinderen opgevoed tot kritisch denkende en empathische mensen.

  Een goede toekomst hoeft niet gepland, die volgt vanzelf uit een goed geleefde dag vandaag

  @Annemarie, je had het ook over Huntington, net als ik.

  Ik moet je even corrigeren wat Bolkestein betreft: hij is vooral een fan van Bernard Lewis, minder van Huntington.
  Maaar ook Lewis is een paranoide neocon.

  Reactie is geredigeerd

 76. Annem van den burg

  Avatar van Annem van den burg@ Maria. Lees zijn essays en je komt heel veel Huntington tegen bij Bolkestein.Lewis is van hetzelfde laken een pak inderdaad. Annem.

 77. Avatar van jan bouma@Maria 22:03
  Zou je graag willen geloven; kan dat niet omdat je mijn voorstellen niet steunt. En je kinderen zullen je ook niet geloven. Dat is erger.

 78. Avatar van maria@An, Bolkestein zegt zelf uitdrukkelijk afstand te nemen van Huntington. Wel haalt hij Lewis aan waar hij gaat en staat. Huntingtons theorie van "The Clash of civilizations" is in feite letterlijk gehaald uit een artikel van Lewis van 1993.

  @Jan,ik mag je graag, maar op sommige punten ben je echt knettergek.
  Ik heb wel mijn eigen visie, dank u wel, meneer. Waarom steunt u MIJ voortreffelijke denkster dan niet?

  Reactie is geredigeerd

 79. Avatar van An@ Maria. Ja, maar zijn aanvankelijke meester was Huntington. Wist je trouwens dat hij veel van z`n essays liet schrijven door anderen??? Hij, Bolkstein is een gevaarlijke machthebber. Hij heeft de islamhetze geïntroduceerd in Nederland en toen de fik er goed in zat ging de rukker naar Brussel om zijn buit te verzilveren. :):):) An.
  Mooi en interessant blog overigens.

  Mihai: Ja dat is wat ze de Huntington`s Disease noemen.

 80. Avatar van jan bouma@Maria
  Gemeten op de schaal van de "gekte" (ik mag je ook graag, hoor daar niet van) wil ik toch niet jouw "knettergekte" ruilen voor de mijne. En waarom ik je niet steun moge duidelijk zijn uit het volgende:

  jan bouma / 06-03-2008 22:33

  @Aad
  Er is per definitie geen bewijs te leveren door "het verleden" (de geschiedenis) WANNEER radicaal gebroken wordt met het verleden en de geschiedenis.

  Een nieuw tijdperk is nu eenmaal een nieuw tijdperk met geen referentiekaders uit het verleden. De koers moet dan wel 180 graden om. Maar ja… probeer al die schreeuwers, die ook menen aan het stuurwiel te staan, daar maar van te overtuigen "dat die koers verlegd moet worden!" Domheid.., domheid.. totdat de dommen merken "dat de wal het schip keert!"

  Kijk! Maria. Als het aan jou ligt, maar die tijd zul je niet krijgen, wil je de volgende 3000 jaar idem volkletsen zoals de voorbije 3000 jaar zijn verlopen. Wie is er hier nou gek?

 81. Avatar van maria"Ja, maar zijn aanvankelijke meester was Huntington. "
  in een artikel van 1996 neemt hij stelling tegen Huntington.

  W"ist je trouwens dat hij veel van z`n essays liet schrijven door anderen"
  Ja, en weet je ook wie????
  Wilders.
  Dat is juist mijn onderzoeksthema, de continuiteit Bolkestein-Wilders via de Burke Stichting…

  @jan; volgens mij kletsen we samen, en niet ik alleen….

  Goedenacht, doodmoe…

  Reactie is geredigeerd

 82. Avatar van alibAardig om het weer eens vanuit een sociologisch/filosofische kant te bekijken. De essentialistische kijk op cultuur is me geheel vreemd, vrees ik.

 83. Avatar van jan bouma@Allen
  Onderstaand excerpt uit m’n boek, dat @Maria dus onder handbereik heeft, haal ik van @Aads blog maar even het navolgende citaat. Ook mensen als @Alib kunnen zich aangesproken voelen; of niet. That’s their choice! Take it or leave it.
  ———————————————–
  Het wereldspektakel van @Aad hierboven, in de vorm van zovele bedrijven, veronderstelt bij de toehoorder eenzelfde vermogen om het totale overzicht te kunnen volgen en de samenhangen tussen de spelers onderling te kunnen onderkennen. We hebben al "de tredmolen" genoemd die daar belemmerend voor is. Uit vermeend eigenbelang.

  Hierna laat ik een passage volgen uit het Boek der Boeken hoe dat zit met "de intelligentsia". (pg. 355/356 aan het slot)

  citaat:

  Tegen de wetenschappers zeg ik nog dit: in dit boek leest u een uitdaging; een onvoorstelbare omwenteling in het denken die ook diep ingrijpt in UW functioneren en uw "maatschappelijke relevantie". En zeg nou niet meteen: "Ach, die voorstellen en analyses van Mithras horen thuis bij een vooruitstrevende organisatie als http://www.edge.org. Bij die organisatie vind je "de gevaarlijke ideeën", de "wereldhervormers". Of bij een organisatie als Pugwash@atenna.nl (Die ook nog niets concreets heeft gepresteerd; of had u al eens van ze gehoord!? (Sic!) We zullen zien wat er gebeurt. Degenen die het verhaal van Mithras willen doodzwijgen dienen wel te beseffen dat die poging zal mislukken omdat er wereldwijd via Internet nu kan worden gecommuniceerd. Dus… beste recensent (en deze keer schrijf ik uw beroepsnaam goed) bedenkt u zich vast tweemaal voordat u meent "dat doodzwijgen hier hier het beste is".
  Daarom wacht ik op de eerste wetenschapper die het publiekelijk aandurft met mij stelling te kiezen voor Mithras’ oplossingen. Die niet, als de gewraakte "prevelende zwetser", aan de kant wil blijven staan en er dan mede verantwoordelijk voor zal zijn dat "de eeuwigdurende domheid" in stand blijft!

  Of moet de mensheid op die OUTCOMING van die wetenschapper nog honderd jaar wachten?
  einde citaat.

  Kijk! lezers en toehoorders van Aads voorstelling. Een enkele wetenschapper als Karel Knip van NRC Handelsblad (wetenschapsredactie) maar ook @Aad van dit blog en nog 3 voorafgaande blogs hebben begrepen waarover het gaat; of zou moeten gaan. De waan van de dag is toch alleen geschikt voor de oppervlakkig levende idioot die inderdaad niet verder kijkt dan zijn neus lang is… Men zal toch menen, al lezende het voorgaande, dat u zich daarvoor niet wilt lenen! En verdomd dat rijmt ook nog!

 84. Avatar van mihaiIk zal jullie ook vertellen waarom het zo belangrijk is voor sommigen om te geloven dat Weber gelijk heeft. Het is nog steeds onderdeel van het machiavellistische sociaaldarwinistische argument. Het maakt namelijk een groot verschil als de Westerse welvaart het resultaat is van hard werken, zuinig leven en Westerse genialiteit in contrast met rooftochten en genocide.

  Het achterliggende gedachte manipuleert op twee manieren:

  1. Als de welvaart het resultaat is van superieure kwaliteiten, kan men de superioriteitsargument weer gebruiken om een sociaaldarwinistisch argument uit de kast te halen. Ze willen zeggen “wij hebben allerlei voorrechten, zoals meer rechten op grondstoffen, vetorecht in VN etc., omdat we superieur zijn en omdat we deze grondstoffen tot een beter doel zullen gebruiken dan de rest.” Dit argument zal niet werken als de welvaart op misdaden berust. Want je kan niet zeggen: “We mogen nu de Irakese olie beroven, want we zijn altijd misdadig geweest.”

  2. Omdat de kennis van geschiedenis heel beperkt is, kunnen ze een meerderheid overtuigen om nieuwe misdaden te plegen. Het argument is als volgt: we zijn altijd superieur geweest, hard werkend, geniaal etc. Onze militaire interventies in het verleden zijn geen rooftochten geweest, maar bedoeld voor het algemeen belang, zoals het bestrijden van het communisme, of ze zijn een zelfverdediging geweest. Dus de huidige militaire interventie, die zij op dat moment voorstellen, zoals tegen Irak en Iran nu, heeft goede bedoelingen. Dit argument kunnen ze niet gebruiken als de Westerse geschiedenis een lange reeks rooftochten en genociden zijn en de huidige welvaart het gevolg daarvan. Want, als de meeste interventies tot nu toe rooftochten zijn geweest en we weten niet wat de bedoelingen van Bush zijn, omdat men de notulen van hun vergaderingen geheim houdt, dan zal de van geschiedenis bewuste mens, kunnen geloven dat de nieuwe interventie niets anders is dan het voortzetten van een lange traditie van roof.

  Daarom moet je in elke discussie de vraag stellen: Waarom is het relevant om Weber erbij te halen? Precies dezelfde vraag als: waarom is het relevant om te erkennen dat rassen bestaan?

  Reactie is geredigeerd

 85. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  > rooftochten en genocide

  Zijn niet het exclusieve voorrecht van de eerste, tweede of derde wereld. Ze hebben niets te maken met christendom of kapitalisme.
  Nee, als je de geschiedenis bekijkt dan is zulk gedrag tamelijk normaal. Je hebt gewoon een bovenliggende en een onderliggende partij nodig en dan kan het feest beginnen. Merk ook op dat er altijd een bovenliggende en een onderlinge partij is aan te wijzen. Dus ik voorzie dat het nog een tijdje zo doorgaat.

  Ik verzet me ook tegen het beeld, dat de geschiedenis wordt gemaakt door een ragfijn plan van enkele manipulerende ingewijden. Dat lijkt me teveel op Kuifje. In werkelijkheid doet Bush maar wat. Hij rotzooit maar wat aan, op basis van Gott und die Welt. De plannen komen daarna vanzelf.

 86. Avatar van mihai"Most genocidal killing from the 15th century onwards has been part of Europe’s search for lebensraum." – Arundhati Roy

 87. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  Heel mooi gezegd van Roy. Maar achteraf kun je alles wel mooi zeggen. Dat maakt het nog geen werkelijkheid op het moment dat het gebeurde.
  De Europese Empires hebben ieder voor zich van alles en nog wat gedaan. Net als de Almohads, de Abassiden, de Assyriërs en de Azteken (om met de A te beginnen).

  Kijk eens, dat blanke christelijke europeanen niet superieur zijn aan anderen, daarvan ben ik intussen wel overtuigd. Maar je moet het ook niet overdrijven natuurlijk. Europeanen zijn geen doortrapte berekenende duivels.

 88. Avatar van mihai@Herman

  En wat is de relevantie van de bewering dat de Europeanen niet de enige zijn die ooit genociden hebben gepleegd? Welk argument ondersteunt deze bewering? Welk argument wordt weerlegd? Of welke andere conclusies kunnen we hieruit trekken?

 89. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  Mijn eerdere woorden spreken weliswaar voor zich, maar op verzoek schrijf ik ze anders op. De stelling dat europeanen sinds de vijftiende eeuw een voorrecht hebben op rooftochten en genocide op deze aarde is er een die ik niet onderschrijf. Alsof die mensen op een of andere manier inferieur waren, sinds zeshonderd jaar.

  Wat kunnen we nog meer voor conclusies trekken? Dat er alleen westerse mensen zijn, die de westerse geschiedenis maken? Dat we geen rekening houden met de situatie in China, India, Cambodhja, Thailand, Indonesië en ook niet met de rooftochten en genocides aldaar gedurende de laatste zeshonderd jaar?
  Lijken de europeanen misschien zo dominant omdat je hun geschiedenis voor de enige echte houdt?

 90. Avatar van mihai@herman

  ==Mijn eerdere woorden spreken weliswaar voor zich, maar op verzoek schrijf ik ze anders op. De stelling dat europeanen sinds de vijftiende eeuw een voorrecht hebben op rooftochten en genocide op deze aarde is er een die ik niet onderschrijf. Alsof die mensen op een of andere manier inferieur waren, sinds zeshonderd jaar.==

  Ik denk dat ik je stelling heb begrepen, maar ik zie niet waarom het aansluit bij de rest van de argumenten hier. Niemand heeft beweerd dat deze genociden het gevolg zijn van een Europese ras, christendom of kapitalisme. De bewering was dat deze misdaden een groot rol hebben gespeeld in het feit dat het Westen rijk is geworden en de wereld nu leidt.

  Deze stelling, wil een andere bewering tegenspreken, van PHM van de Kletersteeg 06-03-2008 19:01. In die bijdrage zegt hij of zij: “Westeuropa heeft door opkomst van kapitalisme en vrije markt en protestantisme een versnelde evolutie doorgemaakt die in andere werelden NIET plaats vond.

  Er zijn derhalve verschillen in ontwikkeling en waarden.”

  Daarna in de rest van het stuk wil men aantonen dat rassen bestaan, dat Europa een enkele ras heeft. Zelfs wordt daar niet met zoveel woorden gezegd, is het interpretabel als een volgende bewering: Europa heeft dezelfde waarden als gevolg van dezelfde ras, Europa is verder ontwikkeld dan de rest van de wereld, dus de Europeese ras is superieur aan de andere rassen.

  Maar als we kunnen aantonen dat Europa als gevolg van rooftochten en genociden rijker en aan de macht is gekomen, dan valt het hele sociaaldarwinistisch, op ras gebaseerde argument bij voorbaat in het water.
  Reactie is geredigeerd

 91. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  Oh op die fiets. Okee, ik vind het nogal een omzichtige en energieverspillende beweging om aan te tonen dat kleutersteeg uit zijn nek lult. Daarover waren we het wel eens dacht ik.

  En mijn bezwaar tegen de argumentatie blijft overeind. Europeanen zijn mensen net als iedere aziaat of amerikaan. Ze verdienen op grond daarvan alleen al, het gebruikelijke respect dat op aarde geldt voor roofdieren.

 92. Avatar van mariaHa, jullie zijn er weer en ik ook. Ik ben nog lang niet uitgepraat over Weber, en over de Westerse superioriteit.

  Citaat Burke voorzitter prof. Kinnneging vandaag in Opinio ( willen jullie het hele artikel? ) :
  "Behalve het argument van de vergrijzing is er nog een ander, minstens even belangrijk argument om meer kinderen te krijgen. Want met dit soort cijfers zal de Europese bevolking langzaam maar zeker verdwijnen, en met haar de Europese cultuur. Europa zal dan geleidelijk aan arabiseren en islamiseren. Geen aantrekkelijk perspectief voor nakomelingen en voor de wereld als geheel, die aan de Europese cultuur zo ontzaglijk veel goeds te danken
  heeft. "

  O, en Mihai; op 17 maart gaat Cliteur in debat in Rotterdam, ik zag een affiche in de bieb. Ik ga er zeker naar toe, Maurits Berger ( zie mijn blogtekst boven ) komt ook.

  Reactie is geredigeerd

 93. Avatar van mariaHier de link voor de bijeenkomst
  http://www.avicenna.nl/

  @ Herman: In werkelijkheid doet Bush maar wat. Hij rotzooit maar wat aan, op basis van Gott und die Welt. De plannen komen daarna vanzelf."

  Nee ik ben er van overtuigd, dat de neocons over een zeer stevige en consistente ideologie beschikken.
  Ze zeggen precies wat ze willen, en waarom, en dan daarna doen ze het ook .

  Reactie is geredigeerd

 94. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  Van plunderingen en rooftochten word je rijk. Dat zal ik niet snel ontkennen. Maar of er nu eerst de macht was en toen de rijkdom en vervolgens de machtsuitoefening naar binnen of naar buiten of omgekeerd of tegelijk, daarover kunnen we graag discussiëren.

  Interessant in dit kader is het gedrag van plunderende volken. In sommige tijd kunnen we met enige goede wil waarschijnlijk de vikingen, de hunnen, de mongolen en de tataren tot de plunderaars rekenen. Werden ze rijk? Ongetwijfeld, maar meestal voor korte tijd. Niet toevallig is er geen enkele hunse of tataarse wetenschapper bekend, behalve misschien degeen die het zadelvlees of pemmican uitvond. En dat was euh… dsjoeglai roodstaart als ik mij niet vergis.

  Persoonlijk denk ik dat de koopman eerder bij de krijger komt zeuren om bescherming, dan dat de krijger aan de koopman zijn bescherming opdringt. De vraag gaat vóór het aanbod in de regel. Geloof ik. Dat zal in Arabië niet anders zijn dan in Portugal.

 95. Avatar van mariaHerman, klopt allemaal, maar wat Bush betreft: hij is een ideoloog en kwam aan de macht door een groepje ideologen die het allemaal, bijvoorbeeld de Irak-oorlog, consistent hadden bedacht.
  Dat was geen toevallig aanklooien.

  Het was allemaal bedacht vanuit zowel een superioriteits- alsook roofgedachte ( olie)
  Reactie is geredigeerd

 96. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  > Nee ik ben er van overtuigd, dat de neocons over een zeer stevige en consistente ideologie beschikken.

  Oja? Bestaat er een officiële Vereniging van Neocons? Met statuten en shit? En een missie? Of is dat geheim? Alleen bekend onder kenners? En Bush is erbij natuurlijk en Tony en de paus en Ayaan, want die is overal bij, en een zooi al dan niet dooie wetenschappers en het militair-industrieel-complex en de ku-klux-klan en de staalbaronnen en de oude adel zelf en wat verdwaalde rassisten. Heb ik dan iedereen?

 97. Avatar van mariaNeocons hebben zich inderdaad samengesloten, bijvoorbeeld in het American Enterprise Institute, de grote broer van de Burke Stichting, alsmede in andere stichtingen.

  Daar werd de Irak-oorlog bedacht, daar werden de juridische constructies voor martelpraktijken bedacht.

 98. herman de winter

  Avatar van herman de winter
  Het ergste dat je Bush kunt verwijten is dat het een mens is als jij en ik. Jeweetwel, zo-eentje die je met praatjes en geld kunt meekrijgen. Het is een koopman, wat mij betreft. Al zijn handelen staat in het teken van winstdenken. Daarnaast koestert hij een idee fixe of twee.

  Maar hoe gaat dat nu in de praktijk met zo’n geheim plan? Nou volgens mij zo: de kleine Bush neemt zich voor om de ‘fout’ van zijn vader te verbeteren. Allerlei figuren in zijn omgeving fluisteren hem dat toe. Maar er spelen andere dingen. Dan gebeurt er iets met drieduizend mensen in twee torens van new-york. En dan valt hij het land binnen dat, buiten een ongeveer vergelijkbare godsdienst, helemaal niets daarmee te maken heeft. Afgezien van een gemeenschappelijke vader dan.

  Dat is lang geleden. We hebben afgezaagde hoofden voorbij zien komen en gruwelijke explosies. Het speet de kleine Bush al snel dat hij in woede aan zo’n onbestemd avontuur was begonnen. En van het een kwam het ander.

 99. Avatar van maria"Al zijn handelen staat in het teken van winstdenken. Daarnaast koestert hij een idee fixe of twee."

  Zeg dat wel..
  .. de vader en God-de vader-fixatie, inderdaad.

  "Het speet de kleine Bush al snel dat hij in woede aan zo’n onbestemd avontuur was begonnen"

  Nee joh, hij blijft het natuurlijk goedpraten.

  Reactie is geredigeerd

 100. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegNodig uit: stap iedere universiteit in nederland binnen en poneer mijn stelling: "niet door het protestantisme kwam kapitalisme en vrije markt, maar ZONDER protestantisme was dat nooit gebeurd"
  Dan zal je zien , dat je een reactie van zo’n slordige 99% krijgt, die het daar mee eens is.

  Degenen die het er niet mee eens zijn, zijn halve zolen die nooit spaciaal hebben leren denken; zoals herman goering; vermoedelijk een of andere turk.

  Dat daaruit een versnelde eveolutie kwam is duidelijk; ook de franse filosofen als montesque "oh, sweet, sweet commerce" want de vrije markt, met daarbij orde en wetgeving, ontwikkelde het sociale aspect van mensen.

  Die ontwikkeling vond plaats hoofdzakelijk in west europa; landen als Roemenie en Bugarije deden maar minimaal mee, ook omdat daar nooit een echte industrialisatie heeft plaats gevonden.

  Maar het resultaat is nu nog zichtbaar.
  In ieder dorp hebben de huizen muren van 2 meter eromheen, omdat bijna eenieder steelt als raven.
  Stelen liegen luiheid fraude zijn siociaal geaccepteerd aldaar.

  IN westeuropa zijn de standaards hoger; dat is buiten discussie.
  De sociale ontwikkeling in oost europa is rudiaal, en loopt jaren en jaren achter.

  Tov die landen en sommige andere landen is europa superieur is sociale ontwikkeling; en, omdat "de mens" op de eerste plaats een sociaal wezen is, is dat de belangrijkste manier van vergelijken.

  "Ras" is een puur biologisch begrip.
  In europa is er een ras van buitenaf; het mongoloide ras, die in de elfde eeuw naar europa kwamen, en hongarije bevolkten (en finland)

  Enigste taal in europa( hongaars, fins, baskentaal) die niet met de rest van de talen verwant zijn.

  Neem die herman niet serieus; is een of andere idioot met een overmatige geldingsdrang en lage ontwikkeling.
  Valt ook niet mee iedere dag pinda’s als eten.

  Nu effe over je topic.
  Ja er zijn rassen gewoon biologische indicators; negers zijn zwart, aziaten weer anders.

  Een ander beoordelen op basis van alleen DAT kenmerk en daar wat negatiefs aan verbinden heet racisme.
  Zoals de nazi’s de joden , zigeuners per definitie als minderwaardig beschouwden, en daar naar handelden.

  Onderscheid maken op basis van gedrag cultureel gerelateerd aan een ras is acceptabel.
  Dan wordt op de bal gespeeld en niet op de man, zoals dat heet.

  Verbazingwekkend zoals sommige oenen niet het besef hebben, dat in historie veel gebeurd, maar dat de kunst is terug te kijken naar historie via bepaalde kenmerken.
  Weber was er goed is; heb bewondering voor die man.
  Duerkheim ook-in een ander gebied.
  Marx: was de historicus die de wereld veranderde.
  Voor zijn ideologie heb ik minachting; voor zijn beschrijven van de geschiedenis bewondering; hij was uniek.

 101. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegdan het gaat er niet om in geschiedenis te zien wat er aan details gebeurde.
  De lijnen door de geschiedenis heen zijn van belang; want die kunnen vertellen hoe het heden is gevormd en wat er verwacht kan worden van de toekomst.

  Alles wat gebeurt is al eens gebeurd; alleen in andere omstandigheden.

 102. Avatar van jan bouma@Maria
  De werkelijkheid is toch anders. Zie pg. 62. Daar kun je lezen dat Bush eigenlijk Allah is! De Amerikanen weten dat nog niet maar m’n boek gaat daar ook verschijnen dan zullen ze het wel weten. De moslims zijn natuurlijk ook vreselijk geschrokken (nu ze dit horen) en zien zich geconfronteerd met "de echte Allah", die in mijn droom is verschenen, in de gedaante van president Bush! Kijk! Dat is pas nieuws dat er toedoet… Bush = Allah en omgekeerd! Nee, geen grapje!

 103. Avatar van mariaEven tijd nodig om te denken, Kletersteeg en Jan.

  Heb overigens een nieuwe blog geplaatst, maar zal jullie ook hier te woord blijven staan.

 104. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegDan: wat betreft de moraal.
  Zal het even duidelijk stellen met voorbeeld.
  Als ik in nederland met mensen praat; is er grofweg 90% kans dat alles zo is als gezegd; zonder leugens, zonder bullshit.
  Als ik dat in Roemenie doe, is er 90% kans dat er gelogen wordt of opgelicht.

  Deel van de evolutie was het besef, dat leugens en stelen en bedrog op den duur niet stand houd.
  Dat duurt nog 200 jaar voordat dat in Roemenie zo is.
  De evolutie heeft hier niet toegeslagen.

  Luiheid is een deugd hier.
  Stelen en liegen en bedrog is sociaal geaccepteerd.
  Overheid is corrupt; en dat heeft een simpele reden: de bevolking is corrupt wat kan je dan van de overheid verwachten?
  Die komen uit de bevolking.

  In de oude tijden moesten er bewakers in de winkels gezet worden.
  Om de klanten te beschermen, want de winkeliers waren super grof.
  Daarom omarmden de franse filosofen de vrije markt als motief voor het boosten van evolutie.

  en ja, noordwest europa is superieur aan oostblok.
  Maar ook dat is logisch.
  Kijk nu eens op de kaart, en kleur waar er sterke corruptie is (europa)
  dan vind je de landen die NIET protestant zijn.

  Ik ben niet protestant, maar als RK besef ik de rol van katholisme irt corruptie.

  Dan, de andere kant.
  Denk niet, dat oostblokkers sympatie hebben voor het westen.
  Zij voelen zich superieur, gesterkt door extreem nationalisme.

  Niet waar?
  Fractie van nationalisten in europa: 20 personen
  Aantal landen 25 Aantal nationalisten uit Roemenie daarin: 5

  Verschil in ontwikkeling gaat niet om tussen europa en afrika; maar is van belang om dat te zien, te erkennen en te proberen te beinvloeden itussen europese landen.

 105. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Wat is de relevantie van je stelling dat er rassen bestaan? Welke conclusies kan je hieruit trekken?

 106. Avatar van jan bouma@Kleet 19:25
  Probeer je logica te volgen in je eerste zin..; maar neem maar van mij aan dat je een ongerijmde stelling poneert: dat nooit het kapitalisme er wel of niet zou zijn geweest; met of zonder het protestantisme. Je had net zo goed kunnen zeggen: dat het kapitalisme er wel of niet zou zijn geweest zonder de Batavieren of de kwallen op het strand bij Scheveningen… Ik noem maar wat. Niets persoonlijks, verder hoor.

 107. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegjan bouma; je bent een complete idioot en je kan niet lezen.
  De stelling was de belangrijkste van Weber.
  Iemand die iets had wat jij niet hebt: levende hersencellen.
  ————-
  Mihai.
  Dat er rassen bestaan is duidelijk.
  het is een uiterlijke vorm, of een biologische vorm, waaraan mensen aan refereren.

  Verder, welke waarde?
  Ik denk geen.
  Waarde is iets dat voortkomt uit eigen toedoen meestal althans.
  Geboren worden als neger of aziaat is niet iets van eigen verdienste.

  Welke culturele waarden eraan worden toegekend- of eraan verbonden zijn is een andere zaak.

  Hier in roemenie wordt gezegd: zigeuners zijn lui en stelen veel.
  Zoals dat wordt gesteld is het racistisch, omdat het het ras met stelen en lui zijn verbind.
  Als de stelling zou zijn: zigeuners in roemenie stelen net als andere roemenen veel.
  Dan is het niet racistisch.

  Het fysieke onderscheid is er.
  Wat dat betekent?

  Ik denk dat de erfelijkheids leer in haar kinderschoenen staat.
  Maar achtergrond heeft invloed.
  Hoe? weet ik niet
  Hoe sterk? weet ik niet.

  Ik weet dat criminaliteit, haar oorsprong veel over geschreven is; boekkasten vol.
  Maar er was maar EEN relevant en gedegen onderzoek.
  En daar kwam uit erfelijkheids factor is de belangrijkste reden.

 108. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegZal het voor de ongeletterden wat simpeler uitleggen.

  Voor het protestantisme was er katholicisme en dat super corrupt.
  Bisschoppen die tergelijk ook grondeigenaar waren en belasting inner, en die ondanks celibaat openlijk samenleefden met een aantal vrouwen.
  Concilie (duitsland) met voor iedere bisschop een hoer op de loonlijst
  Gilde’s die ook rechtspraak hadden met andere wetten voor mensen van buiten de stad,en zelf ook de rechtspraak verzorgden.
  Chaos, coruptie.
  Toen kwamen er een paar denkers, calvijn en Luther waren de belangrijkste; de grondleggers van het protestantisme.
  Dat bracht een een werkmoraal: werk hard, leef simpel.
  Zie marx
  Gelijktijdig een politieke vorming- was van belang; want het protestantisme was ook uitvinder van huwelijk een man een vrouw.
  gelijktijdig opkomst van industralisatie.
  Zie marx.
  De rest wordt door iedereen beter beschreven

 109. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeghet ontkennen van het bestaan van rassen betekent ook het ontkennen van verschillen.
  Dat is dom.

 110. Avatar van mariaKletersteeg, jouw gezeur over rassen is waardeloos, natuurwetenschappers zeggen dat er geen rassen zijn, puntuit.

  Blijf jij maar de 19e eeuw achterna rennen.

  De invloed van het protestantisme is best wel een interessant thema.

  Maar als we het over het kapitalisme hebben dan is het niet het protestantisme dat daar veel bij heeft gedragen, maar het calvinisme.

  Toch is het maar een variabele van velen.

  Het kapitalisme is ontstaan met Fugger, ten tijde van Luther, die niets van Fugger of het geld moest hebben.
  En de aflaat in katholieke kerk: ach voor de gierigheid hadden wij het kapitalisme sowieso niet nodig.

 111. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Waarom beantwoord je niet mijn vraag? Wat is de relevantie van je stelling dat er rassen bestaan? Welke conclusies kan je hieruit trekken?

 112. Avatar van jan bouma@Kletersteeg:
  De stelling hierna van je is en blijft ongerijmd :

  PHM van de Kletersteeg / 07-03-2008 19:25
  Nodig uit: stap iedere universiteit in nederland binnen en poneer mijn stelling: "niet door het protestantisme kwam kapitalisme en vrije markt, maar ZONDER protestantisme was dat nooit gebeurd"
  Dan zal je zien , dat je een reactie van zo’n slordige 99% krijgt, die het daar mee eens is.

  Dat jij dat niet snapt komt vermoedelijk toch door wat overhitte en weggesmolten hersencellen bij je gelet op je betoogtrant. Zo’n 80%, schat ik, van al je stellingen bestaan uit kretologieën; in ieder geval uit aannames zonder bewijsvoering. Neem ’n valium..

 113. Avatar van jan bouma@Kleet
  Nog even ten overvloede twee dingen. Je beweringen omtrent "criminaliteit is erfelijk bepaald" werd door wetenschappers in de criminologie allang naar het rijk der fabelen verwezen. Men denke dan aan het beroemde voorbeeld van "het Lombroso-type" maar ook navenante foute opvattingen bij de nazi’s omtrent "de Joden" zijn een er een voorbeeld van hoe vermeende rassenkenmerken socilogische gevolgen zouden hebben. Onzin. Ik werkte een paar jaar op een Criminologisch Instituut met bekende wetenschappers als Dr G.Th. Kempe en W.P.J. Pompe ("Pompekliniek") die daar veel studies naar hebben verricht. Maria heeft gelijk dat je nog in de 19e eeuw zit met je opvasttingen.
  Tweede opmerking:
  Inzake Max Weber attendeerde ik Maria op de quote van Weber: "das langsame Bohren in harter Brettern" om politieke veranderingen te bewerkstelligen. Jij bent nu zo’n voorbeeld van "harde planken". Voor je kop wel te verstaan.

 114. Avatar van maria@Jan "Inzake Max Weber attendeerde ik Maria op de quote van Weber: "das langsame Bohren in harter Brettern" om politieke veranderingen te bewerkstelligen."

  Ja, en ik heb Kletersteeg gevraagd, of hij het eens is met Weber, dat men namelijk geduld moet hebben.

  Overigens is "Boren in hard hout" de titel van een bundel met artikelen van…. Bolkestein.
  O.a. is in deze bundel een artikel te vinden waar hij afstand neemt van Huntington – zal ik het artikel aanhalen, Annemarie?

  Reactie is geredigeerd

 115. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeggeduld is een schone maar dure deugd

  @jan bouma, ondanks dat je duidelijk niet geplaagd wordt door enig inzicht, zal ik wat uitleggen.
  Als je de geschiedenis wilt uitleggen en nauwkeurig wilt beschrijven van welke invloed protestantisme (calvinisme is daar een onderdeel van; protestantisme is alleen een verzamelwoord) kapitalisme en industrialisatie en de vorming van politieke structuren en de sociale invloeden erop/erdoor, dan moet je toch een slordige 500 pagina’s schrijven.
  Daar is eenblog niet voor.
  Zoals gezegd: ga eens naar een faculteit sociologie, en lees eens wat.
  Marx bv.

  maar kortom Bouma; je bent gewoon een klootzak.
  maar dat was al lang bekend

  Reactie is geredigeerd

 116. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegOver ontstaan van criminaliteit is veel geschreven, wat meer zegt van de schrijver dan van het onderwerp.

  Er is maar een relevant onderzoek geweest, dat boven alle kritiek staat.
  Polen 1945-46
  40.000 babies werden geadopteerd door amerikanen
  Na een jaar of 45 werden de volgende groepen onderzocht:
  –de 40000 geadopteerden
  –de adoptief ouders
  –de natuurlijke ouders
  Note: was geen enkel kontakt tussen geadopteerden en natuurlijke ouders, of tussen de natuurlijke ouders en adoptief ouders.

  Uitslag:
  –geen enkele correlatie tussen adoptief ouders en geadopteerden
  –sterke positieve correlatie tussen dus de geadopteerden en natuurlijke ouders.

  Conclusie: criminaliteit wordt overwegend door erfelijke factoren bepaald.

  Zelfs primaten zoals bouma, warvan de familie nog op "all four" loopt en dagelijks pinda’s eet in de boom waar ze wonen, moet deze eenvoudige en duidelijke korte inhoud kunnen begrijpen.

  en assie zich netjes gedraagt, krijgt ie zaterdag een banaan.

  Had je een beetje meer relevante literatuur moeten lezen.

 117. Avatar van mariaKletersteeg: Je roept maar wat. Naam van onderzoeker en waar gepubliceerd? Dit is nonsens, er zijn veel andere onderzoeken die het tegendeel aantonen.

 118. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegen dan voor sommige neanderthalers :
  de waarde van de geschiedenis.

  Bekijk dat eens omgekeerd.
  Het verleden bepaalt hoe het heden is ontstaan.
  Helaas kreeg mijn generatie klote geschiedenis les; maar geschiedenis is uitermate belangrijk.
  Het verteld hoe een ontwikkeling is gekomen–of is weggebleven.

  En zo nu en dan zijn er goede wetenschappers.
  Niet die halve zolen die bij de gevestigde instituten werken; dat zijn alleen maar ambtenaren zonder inzicht.

  Nee, de periferie figuren.
  die brengen vernieuwing.

  Dan: calvinisme was een deel van protestantisme; de belangrijkste motieven voor belang waren:
  –arbeids moraal: werk hard en leef simpel.
  –verantwoording alleen aan god.
  (dat sloot de corrupte clerus van de RK uit)
  Dan nog van belang: door de protestantisme werd ingesteld een man–een vrouw ivm huwelijk; dat werd dankbaar gebruikt door de opkomende politiek.

  Rassen: die zijn er.
  geel is anders dan zwart , dus het gele ras is anders dan het zwarte.
  Wat het NUT heeft-is een andere zaak.
  Maar ontkennen vanrealiteit is altijd fout.

 119. Avatar van maria@Kletersteeg, zie mijn vraag 21:08 over het door jou aan gehaalde onderzoek.

  Kritiek op Max Weber:

  Olivier Roy in ‘Globalized Islam’ , dat gaat over over Max Weber, religie, en cultuur:

  “One can of course outline some correlations between a religion and a set of social practices (the Weberian relationship between Protestantism and capitalism), but it is difficult to establish a causal relationship between them. If Protestantism has provided a fertile ground for capitalism, why did it make a breakthrough in northern Europe? Is there a pre-existing factor that could explain both Protestantism and capitalism, such as the Teutonic character and customs, oat cultivation and a taste for beer? If the anthropological prevalence of ‘group feeling’ (asabiyya) in loyalty to the state is linked with Islam, why does this model pre-vail in Sicily and not in southern Spain, which was under Muslim control for much longer? If this model is linked with Arab culture, why does one systematically confuse Islam and Arab culture under the absurd concept of ‘Arabo-Muslim’ societies? Arab societies include Arabic-speaking Christians and Jews, while most of the world’s Muslims are not Arabs. Why did Muslim Turkey develop a modern state system? Is it simply because its people are Turks and not Arabs? In that case, is not Arab culture the main reason for the political backwardness of the Arab world, instead of Islam? But how does one dissociate Arab culture from Islam? Just bring the two words together and you have the explanation! To explain a society by a religion leads full circle. Interestingly, an argument used by many non-Arab Islamic reformists (for example, the lib-eral Iranian cleric Mohsen Saidzadeh) consists of blaming the Arab social milieu of the time of the Prophet for the conservative and rigid implementation of the Koranic message.”( p 13 f)

  Mihai, overigens nog over D’Souza… je weet misschien dat hij ook bij het noecon- American Enterprise Institie werkte?
  Reactie is geredigeerd

 120. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegNee, naam niet bij mij bekend; maar iedere onderzoeker die de moeite waard is kent dit onderzoek.
  Zit wel een beperking aan: het gaat om de wat pittige criminaliteit; niet om kleine winkel diefjes.
  ————-
  reactie op bovenstaande: Roy heeft het mis.

  Kijk eens naar de tijd VOOR protestantisme; de corruptie van RK kerk was enorm.
  MAAR: de aanleiding om dat weer verder te veroordelen, en de reden dat dit gebeurde in noordwest europa was het volgende; en vrij eenvoudig.
  De nederlanders, engelsen, fransen waren destijds handels en kolonie landen.

  Geen kolonie landen als italie en spanje; die namen in principe kolonies uit religieuze redenen en voor plundering.

  Noord west europa kolonialiseerde overwegend voor productie.
  Daarbij hoorde een strenge organisatie.

  Dat-met de invloed van de rest van de wereld waar regelmatig contact mee was- maakte de corruptie van RK meer zichtbaar en meer irritant.

  Ik denk, dat door handel, kolonialisering, wereld contact, het duidelijk werd dat de RK sociaal niet meer acceptabel was, en dat er iets moest komen, ter vervanging, dat wel nog cristelijk was, maar ontdaan was van verotting.

  Dat werden overwegend Lutherse en Calvinistische leer.

  Hervorm, Baptist als rustige in zich zelf gekeerde kerken; calvinistische als streng tot heel streng op de letter van de regel.

  Ik ben o.a. producent; ik roep nooit maar wat.
  Ik vergat de naam van onderzoekers; omdat de naam van geen betekenis is, maar wel het unieke van dit onderzoek.
  De groep is groot genoeg; alle data waren subliem en zuiver gedocumenteerd

  En het zet arrogante klootzakken als Bouma in de zeik.

  In sociologie is algeem inzicht van belang; en net als bij andere sociale wetenschappen zijn er maar een paar onderzoekers/onderzoeken van belang.
  Dat zijn bijna zonder uitzondering perifiere figuren.

  De rest zijn ambtenaren en zouden -om nut te krijgen- de staart moeten gaan vegen of zo.
  Die hebben geen waarde.

  p.s. Mijn stelling: "niet DOOR het protestantisme, maar ZONDER het protestantisme was het kapitalisme nooit ontstaan"
  is nog steeds correct.
  Vraag effe aan max Weber, of aan iedere echte socioloog; niet iemand die als schoonmaker heeft gewerkt of patient was bij de pompekliniek.
  (voor zover ik weet was pompe psychiater, en geen socioloog trouwens)

 121. Avatar van maria@Kletersteeg: "Nee, naam niet bij mij bekend; maar iedere onderzoeker die de moeite waard is kent dit onderzoek".

  Bij een onderzoek hoort een naam, of het is waardelos, want niet te kontrolleren.
  Neem toch even de moeite dit op te zoeken.

  "niet DOOR het protestantisme, maar ZONDER het protestantisme was het kapitalisme nooit ontstaan"
  is nog steeds correct."

  Hoe verklaar je dan het eerste kapitalisme , namelijk de familie Fuggger te Augsburg, die al kapitalist was toen het protestantisme nog niet bestond????

  Ik kom nog terug met een Max Weber -blog, dat lijkt me wel aardig.

  Reactie is geredigeerd

 122. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Waarom beantwoord je niet mijn vraag? Wat is de relevantie van je stelling dat er rassen bestaan? Welke conclusies kan je hieruit trekken?

 123. Avatar van Joke MizéeMaria, je laatste paar blogs vormen een mooie eenheid, over de zgn. statische culturele identiteit en de argumenten die daar bijgezocht worden. Zelfs de meest elementaire zaken blijken nog uitgebreid weerlegd te moeten worden. Zelfs Kinneging die met zijn ‘vier miljoen jaar evolutie’ vrouwen naar de kraam- en kinderkamer wil verbannen … en dan ergeren we ons aan de primitieve koran, die hele volksstammen ertoe brengt niet met de tijd mee te gaan.

  (Van Butler begrijp ik weinig, zij formuleert voor mij net zo onbegrijpelijk als Foucault. Een aangeboren gebrek mijnerzijds, vermoed ik. Van een onderwerp als sex & gender weet ik dankzij vrouwenstudies wel het e.e.a. af – o.m. dat voor de ‘interseksen’ (mensen met de uiterlijke seksuele kenmerken van het andere geslacht) hun sekse (psych.) uiteindelijk bepalender is dan hun geslacht (biol.).)

  Maar de mens en z’n biologie – dat geloof ik allemaal wel (niet dus). Al die ‘universele’ waarden o.h.g.v. moederliefde, liefde tussen man en vrouw en zelfs de seksualiteit zijn zeer moderne constructies. Het is verontrustend om te zien hoeveel energie er tegenaan gegooid wordt om een ieder (weer) in een bepaald keurslijf te krijgen. Mevr. Ghorashi beroert dan ook de kern van de zaak.

  Ik zou graag wat meer over dat thema van culturele identiteit willen lezen. Het is niet statisch en niet zwart-wit – maar het is blijkbaar ook geen kwestie van een keuze. Is het een constructie, iets wat we onszelf wijsmaken, of toch meer dan dat?
  (De conclusies van Wim Veling bv. over schizofrenie onder marokkanen (op mijn blog), dat het verloochenen van je identiteit psychische problemen in de kaart speelt – hoe zou dat komen? Omdat het min of meer onder druk gebeurt?)

 124. Avatar van Joke MizéePHM, het wordt inderdaad tijd dat je dit beroemde onderzoek wat jij alleen kent en waar je zo graag mee aankomt, nader toelicht. Waar heb je er voor het eerst van gehoord, weet je dat nog?

  40.000 niet-wezen geadopteerd, om redenen als armoede en buitenechtelijke geboortes (duits? geallieerd?) wrsl. – dat is niet niks. En oorlogstrauma’s niet te vergeten – bij ouders zowel als kinderen. Omstandigheden die het onderzoek helaas wel een bepaalde draai meegeven. Onderzoek onder ‘gewone’ adopties zou betrouwbaarder zijn dan deze specifieke populatie.
  – Waren de kinderen pasgeboren of alweer een jaar of drie, vier? Dat maakt nogal verschil voor je erfelijkheidsthese nl.
  – Ze wisten dat ze geadopteerd waren en dat is niet onbelangrijk: 1 op de 4 daarvan schijnt sowieso met justitie in aanraking te komen.
  – Waren de natuurlijke ouders even vaak crimineel als gemiddeld, of vaker? Tijdens, of ook na de oorlog?
  – Zaten er misschien ook engeltjes van kinderen bij die door criminele amerikanen opgevoed waren, of alleen andersom?

 125. Avatar van mariaHartelijk dank, Joke, en inderdaad het was de bedoeling dat mijn blogs en blok vormen. Jammer dat jij niet zo vele kan met Butler ( inderdaad een Foucault-volgeling) . In De Balie sprak zij zeer overtuigend, zij is een persoon die ik spontaan heel graag mag. Ik ben erg blij met lesbo’s en homo’s die zich fel tegen een tegenstelling tussen minoriteitgroepen verzetten, en zich ertegen verzetten dat rechts homo’s tegen immigranten wil uitspelen ( in Nederland doet op dat gebied Tofik Dibi uitstekend werk, net als Herman Meijer, beiden GroenLinks) .

  Culturele identiteit… daar schrijf ik graag meer over. Maar er staat al heel veel in de WRR-rapport.

  Ik wil eigenlijk doorgaan nu met biologie en moraal.

  Vandaag overigens in de Volkskrant een artikel van Meindert Fennema, die zich verzet tegen het idee van “racisme zonder ras”.
  Inderdaad kan men zich afvragen wat met het plakken van etiketten gewonnen is. Niets, als het niet beargumenteerd wordt.

  Maar Ghorashi beargumenteert de zaak goed. Waar het om gaat is : er is een substantiële overlapping tussen cultuursuprematiedenken en ouderwets racisme. Als je wilt kan je beide fenomenen onder ‘racisme’ scharen. Er is genoeg overlap. Aan de andere kant is het ook goed om begrippen ‘smal ‘en precies te houden.

  De racisme-discussie herhaalt de argumenten van de antisemitisme-discussie. Is alleen het biologisch antisemitisme van Hitler een antisemitisme? Velen kiezen ervoor het concept van antisemitisme breder op te vatten, en de eeuwenoude jodenhaat die niet biologisch was ook onder deze term te vatten, net als de antibourgeoise jodenhaat van de communisten.

  Reactie is geredigeerd

 126. Avatar van Ruud ZweistraIs het ooit in je hoofd opgekomen dat er een substantiele overlap is tussen religie en racisme? Bijvoorbeeld in het joodse geval?
  Reactie is geredigeerd

 127. Avatar van maria@Ruud, ik heb uitgebreid onderzoek gedaan over zionisme en racisme/ antisemitisme ( in het Duits; over de zionist en prefascist Max Nordau, zie link op mijn weblog)
  En het is waar, sommige zionisten zijn racisten.

  Wat me geenszins ervan weerhoudt het antisemitisme van anderen aan te vallen.

  Reactie is geredigeerd

 128. Avatar van Ruud ZweistraJe draait om de hete brij heen: de relatie tussen anti-religiositeit en racisme is veel minder sterk dan die tussen religie en racisme.

  Het verhaaltje van Ghorashi en Spijkerboer is een leugen, met als doelstelling de bevoordeling van religie en het bijbehorende racisme.

  Het verhaaltje van Ghorashi en Spijkerboer is dus racisme.

 129. Avatar van maria@Ruud: "Je draait om de hete brij heen: de relatie tussen anti-religiositeit en racisme is veel minder sterk dan die tussen religie en racisme."

  Dit is een stelling die erg moelijk te bewijzen of te weerleggen valt.

  Als we het eens hebben over onmenselijkheid en genocide in plaats van racisme, dan scoren de niet-religieuzen van Robespierre tot Stalin erg hoog op onmenselijkheid.

  Maar deze discussie is te abstract. Laten we blijven bij Ghorashi.
  Ik zei al, er is veel voor te zeggen om begrippen smal te houden, en het woord ‘racisme’ alleen te reserveren voor onwettige daden en woorden.

  Daar heb ik wel vrede mee, maar ik ben het ook eens met een breder antisemitisme en racisme -begrip.

  Reactie is geredigeerd

 130. Avatar van Ruud ZweistraCitaat:
  Ik zei al, er is veel voor te zeggen om begrippen smal te houden, en het woord ‘racisme’ alleen te reserveren voor onwettige daden en woorden.

  Daar heb ik wel vrede mee, maar ik ben het ook eens met een breder antisemitisme en racisme -begrip.

  Reactie:
  Deze twee uitspraken spreken elkaar tegen. Je kan niet ergens tegelijkertijd voor en tegen zijn.

  Tenzij je dat iets uit elkaar haalt, en de onderdelen waar je voor en tegen bent apart benoemt.

 131. Avatar van maria@Ruud, Zwart wit denkers zoals jij denken altijd in of-of.

  Includerende denkers zoals ik denken : en-en

  Dat is zo. Existentieel en cognitief verschil.

  Belangrijk: welk racisme -begrip je ook gebruikt, smal of breed, je moet uitleggen wat je onder racisme verstaat en argumenteren.

  Alleen maar ‘racisme’ roepen, voldoet niet en is puur schelden.

  Reactie is geredigeerd

 132. Avatar van Ruud ZweistraMensen die tegelijkerijd in A en niet-A geloven, zijn ook tot vele andere misdaden in staat.

  Mag ik ter lezing Mutter Courage van Bertold Brecht aanbevelen? De bijpassende muts heb je al op.

 133. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeglees marx een beetje beter, the enclosure of the commons" was de start.
  Zuid duitsland had echt toen nog geen rol van betekenis en later bemoeide de ijzeren kanselier er zich mee

  @Joke: na de oorlog was er veel aan de hand, en USA was in de ogen van europa "rijk"
  het is best mogelijk dat die groep gedeeltelijk wezen waren; maar de ouders waren bekend.
  Ik heb dat onderzoek gelezen eind negentiger jaren.
  De methoden en technieken stonden buiten kijf.
  alleen waar ik nu zit, heb ik niet mijn boeken, mij chaotische aantekeningen.

  Maar ik weet, dat zo’n slordige 90% wat geschreven wordt over sommige onderwerpen volkomen waardeloos is.

  Dit onderzoek vond ik prachtig, omdat:
  –alle data bekend waren van natuurlijke ouders
  –alle date van de adoptief ouders
  –alle data van de koters
  –er 40-45 jaar voorbij ging; boven de 45 jaar wordt bijna niemand meer crimineel(behalve als je van de bijstand of wao leeft)
  –uitstekende methoden en technieken.

  Zelf had ik meer invloed verwacht van de adoptief ouders; het verbaasde mij.

  @mihai: er is geen relevantie, of niet meer dan een omschrijving van biologisch type.
  Je kan concluderen dat een neger zwart is en een cchinees geel.

  Maar het is van geen belang wat iemand aan betekenis aan een woord hangt.
  In onze taal hebben we standaard betekenissen bij een woord.

  behalve de rechtse ballen: die bestellen "een biertje" als ze pils bedoelen.

  Het is alleen een omschrijving, een catagorisering.

 134. Avatar van maria@Ruud, moet je bij mijn boerkini ( zie bijhorende blog ) aan Moeder Courage denken?
  Dat is een compliment, al begrijp ik het niet.
  Over Brecht, Nederland en moeder Courage zie mijn blog
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/132418

  @Kletersteeg, waar je nu zit heb je blijkbaar internet. Zo’n ontzettend belangrijk onderzoek wordt toch vast wel ergens anders op internet aangehaald.
  Of ben jij de enige in de hele cyberspace die dit onderzoek van belang acht?

  Reactie is geredigeerd

 135. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==er is geen relevantie, of niet meer dan een omschrijving van biologisch type.
  Je kan concluderen dat een neger zwart is en een cchinees geel.

  Maar het is van geen belang wat iemand aan betekenis aan een woord hangt.
  In onze taal hebben we standaard betekenissen bij een woord.

  behalve de rechtse ballen: die bestellen "een biertje" als ze pils bedoelen.

  Het is alleen een omschrijving, een catagorisering==

  Als je geen conclusie kan trekken dat de ene ras meer rechten heeft dan een andere ras, of dat de ene ras op basis van haar superioriteit gerechtvaardigd is om de grondstoffen van andere rassen te ontnemen, dan is een volstrekte irrelevante categorisering. We categoriseren ook geen stenen, bloemen, bomen, vogels, koeien in een politieke discussie. In een politieke discussie moet je alleen argumenten brengen die tot een relevante conclusie voor de betreffende discussie komt. Je zit dus nutteloos te argumenteren.

 136. Avatar van Joke MizéeMaria, zou je dat artikel van Fennema kunnen scannen voor me? Ik ben best wel een fan van hem vanwege zijn inbreng in het debat, maar hij vergaloppeert zich ook wel eens. Zoals onlangs in ‘Radicale islam gijzelt ons land’ op Ravage Digitaal, waarin hij een actieve rol toebedeelt aan zgn. ‘jihadi’ zonder dat uit te werken. Volgens zijn betoog praten we onszelf die angst aan – en ongetwijfeld spelen we daar deze of gene islamist mee in de kaart – maar meer is er toch echt niet van te maken.
  Wat je nu over hem vertelt klinkt bedenkelijk. Ik weet dat hij tegen het demoniseren van populisten is, maar soms lijkt het wel of hij van de weeromstuit met die lui mee gaat praten.

  Populisten, m.n. de neoconservatieven, hanteren veelvuldig de kromme redenering dat we, om ons te wapenen tegen het Oosterse Gevaar, datzelfde moeten omarmen waar we zo bang voor (zouden moeten) zijn. Je ziet het bij Kinnegings ideeën over de heilige taak van de vrouw, en ook bij Spruyt aangaande het superioriteitsgevoel (wanneer hij de WRR maant de zgn. nationale identiteit niet zo te relativeren, teneinde Wilders niet in de kaart te spelen).

  @PHM: eerst zei je dat je het niet had over de kleine criminaliteit, maar nu zeg je "boven de 45 jaar wordt bijna niemand meer crimineel(behalve als je van de bijstand of wao leeft)". Dat is toch niet met elkaar te rijmen?

 137. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeg@joke: "behalve als je van de bijstand…. is een geintje…

  trouwens: de nationale identiteit wordt heeeeel duidelijk uit de doeken gedaan in een boekwerkje"dutch masters" …uitgave EVD

  @Mihai: onzin.
  categoriseren kan tot doel hebben verschillen of overeenkomsten te tonen, of doodgewoon om een omschrijving te geven.

  @maria: ik heb daar geen toegang toe; niet vanwaar ik nu ben.
  net zo min kan ik een scriptie vinden; weet het onderwerp, weet op welke uni die geschreven is, weet ongeveer het jaar(+/-)

  het onderzoek vind ik van belang, omdat de meeste onderzoekingen in die richting slap gelul waren, die alleen iets zeggen van de schrijver.

  Daarnaast: ik ben opgegroeid met een kwaliteitsbesef en dicipline.
  Ik lieg nooit, en sta voor wat ik zeg.
  Daarom is mijn woord net zo goed als een contract.

  dan: mijn familie is zonder problemen ruim 500
  terug te traceren in het centrum van holland.

 138. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==onzin.
  categoriseren kan tot doel hebben verschillen of overeenkomsten te tonen, of doodgewoon om een omschrijving te geven.==

  Oké, wat jij wilt. Er bestaan negers, gelen, indianen en andere rassen. So what? Waarom zoveel energie eraan spenderen, om te bewijzen dat het wel zo is? Ik herinner me dat ook Ruud op zijn site en blog veel energie spendeert in het bewijzen dat er rassen bestaan. Waar dient deze ijver voor? Waarvoor heb je deze categorisering zo hard nodig? Kan je niet slapen als je niet aan negers denkt? Hangt je leven ervan uit?

 139. Avatar van maria@Joke, Hier http://www.passagenproject.com/fennemaoverracisme.rtf
  voor verdere discussie.

  @Kletersteeg: Fugger, dat is bikkelharde geschiedenis van het kapitalisme.

  “Ik lieg nooit, en sta voor wat ik zeg.
  Daarom is mijn woord net zo goed als een contract.

  dan: mijn familie is zonder problemen ruim 500
  terug te traceren in het centrum van holland.”

  Wat ben je toch nog een naïef lief kind Kletersteeg in dit maskerspel op internet. Ik schat je op geen 18.

  Kom met feiten als je weer thuis bent, en neem het ons niet kwalijk als we lachen over onderzoeken die niet bestaan.

  Reactie is geredigeerd

 140. Avatar van Joke MizéeBedankt voor het artikel.

  Ik vind het een zwak betoog, dat het moet hebben van de (idd. ongelukkige) vergelijking van het boerkaverbod met de hoofddoekverplichting in Iran. Terecht dat hij die afbrandt, maar ik neem aan dat het art. van Ghorashi en Spijkerboer wel wat uitgebreider zal zijn geweest dan dat. Fennema pikt nu alleen dat ene element eruit.

  Verder zou het racisme-argument neerkomen op criminaliseren van de tegenstander. Maar daarom kan het nog wel zo zijn. Zolang (nog) geen rechter dit bekrachtigd heeft, komt het weliswaar op een ernstige beschuldiging neer – en moet men zich kennelijk beperken tot ‘discriminerend’ en ‘stigmatiserend’. Het r-woord dient zéker niet lichtvaardig in de mond genomen te worden, maar het heeft ondertussen veel weg van een regelrecht taboe.

  Kortom: wie het r-woord gebruikt dient dat desgevraagd te kunnen verantwoorden. Maar Fennema kan op zijn beurt ook niet hard maken waarom het niet waar zou zijn.

  Zijn conclusie, ‘racisme zonder ras is gevaarlijke onzin’, komt vervolgens uit de lucht vallen.
  Was Powell dan niet racistisch? Als we het erover eens zijn dat racisme bestaat en wat het ongeveer inhoudt, dan kunnen we daar toch mee uit de voeten? Wat doet het er dan toe of het om een ras, een volk of een bloedgroep gaat?

 141. Avatar van mihaiOh ja, ik zit me nu te bedenken. Misschien heeft Maria hier iets aan. Gisteren gelezen:

  McCain’s Spiritual Guide

  Destroy Islam

  Televangelist Rod Parsley, a key McCain ally in Ohio, has called for eradicating the "false religion." Will the GOP presidential candidate renounce him?

  By David Corn
  13/03/08 "Mother Jones" — — Senator John McCain hailed as a spiritual adviser an Ohio megachurch pastor who has called upon Christians to wage a "war" against the "false religion" of Islam with the aim of destroying it.

  On February 26, McCain appeared at a campaign rally in Cincinnati with the Reverend Rod Parsley of the World Harvest Church of Columbus, a supersize Pentecostal institution that features a 5,200-seat sanctuary, a television studio (where Parsley tapes a weekly show), and a 122,000-square-foot Ministry Activity Center. That day, a week before the Ohio primary, Parsley praised the Republican presidential front-runner as a "strong, true, consistent conservative." The endorsement was important for McCain, who at the time was trying to put an end to the lingering challenge from former Arkansas governor Mike Huckabee, a favorite among Christian evangelicals. A politically influential figure in Ohio, Parsley could also play a key role in McCain’s effort to win this bellwether state in the general election. McCain, with Parsley by his side at the Cincinnati rally, called the evangelical minister a "spiritual guide."

  The leader of a 12,000-member congregation, Parsley has written several books outlining his fundamentalist religious outlook, including the 2005 Silent No More. In this work, Parsley decries the "spiritual desperation" of the United States, and he blasts away at the usual suspects: activist judges, civil libertarians who advocate the separation of church and state, the homosexual "culture" ("homosexuals are anything but happy and carefree"), the "abortion industry," and the crass and profane entertainment industry. And Parsley targets another profound threat to the United States: the religion of Islam.

  In a chapter titled "Islam: The Deception of Allah," Parsley warns there is a "war between Islam and Christian civilization." He continues:

  I cannot tell you how important it is that we understand the true nature of Islam, that we see it for what it really is. In fact, I will tell you this: I do not believe our country can truly fulfill its divine purpose until we understand our historical conflict with Islam. I know that this statement sounds extreme, but I do not shrink from its implications. The fact is that America was founded, in part, with the intention of seeing this false religion destroyed, and I believe September 11, 2001, was a generational call to arms that we can no longer ignore.

  Parsley is not shy about his desire to obliterate Islam. In Silent No More, he notes—approvingly—that Christopher Columbus shared the same goal: "It was to defeat Islam, among other dreams, that Christopher Columbus sailed to the New World in 1492…Columbus dreamed of defeating the armies of Islam with the armies of Europe made mighty by the wealth of the New World. It was this dream that, in part, began America." He urges his readers to realize that a confrontation between Christianity and Islam is unavoidable: "We find now we have no choice. The time has come." And he has bad news: "We may already be losing the battle. As I scan the world, I find that Islam is responsible for more pain, more bloodshed, and more devastation than nearly any other force on earth at this moment."

  Parsley claims that Islam is an "anti-Christ religion" predicated on "deception." The Muslim prophet Muhammad, he writes, "received revelations from demons and not from the true God." And he emphasizes this point: "Allah was a demon spirit." Parsley does not differentiate between violent Islamic extremists and other followers of the religion:

  There are some, of course, who will say that the violence I cite is the exception and not the rule. I beg to differ. I will counter, respectfully, that what some call "extremists" are instead mainstream believers who are drawing from the well at the very heart of Islam.

  The spirit of Islam, he maintains, is one of hostility. He asserts that the religion "inspired" the 9/11 attacks. He bemoans the fact that in the years after 9/11, 34,000 Americans "have become Muslim" and that there are "some 1,209 mosques" in America. Islam, he declares, is a "faith that fully intends to conquer the world" through violence. The United States, he insists, "has historically understood herself as a bastion against Islam," but "history is crashing in upon us."

  At the end of his chapter on Islam, Parsley asks, "Are we a Christian nation? I say yes." Without specifying what actions should be taken to eradicate the religion, he essentially calls for a new crusade.

  Parsley, who refers to himself as a "Christocrat," is no stranger to controversy. In 2007, the grassroots organization he founded, the Center for Moral Clarity, called for prosecuting people who commit adultery. In January, he compared Planned Parenthood to Nazis. In the past Parsley’s church has been accused of engaging in pro-Republican partisan activities in violation of its tax-exempt status.

  Why would McCain court Parsley? He has long had trouble figuring out how to deal with Christian fundamentalists, an important bloc for the Republican Party. During his 2000 presidential bid, he referred to Pat Robertson and Jerry Falwell as "agents of intolerance." But six years later, as he readied himself for another White House run, McCain repudiated that remark. More recently, his campaign hit a rough patch when he accepted the endorsement of the Reverend John Hagee, a Texas televangelist who has called the Catholic Church "the great whore" and a "false cult system." After the Catholic League protested and called on McCain to renounce Hagee’s support, the presumptive Republican presidential nominee praised Hagee’s spiritual leadership and support of Israel and said that "when [Hagee] endorses me, it does not mean that I embrace everything that he stands for or believes in." After being further criticized for his Hagee connection, McCain backed off slightly, saying, "I repudiate any comments that are made, including Pastor Hagee’s, if they are anti-Catholic or offensive to Catholics." But McCain did not renounce Hagee’s endorsement.

  McCain’s relationship with Parsley is politically significant. In 2004, Parsley’s church was credited with driving Christian fundamentalist voters to the polls for George W. Bush. With Ohio expected to again be a decisive state in the presidential contest, Parsley’s World Harvest Church and an affiliated entity called Reformation Ohio, which registers voters, could be important players within this battleground state. Considering that the Ohio Republican Party has been decimated by various political scandals and that a popular Democrat, Ted Strickland, is now the state’s governor, McCain and the Republicans will need all the help they can get in the Buckeye State this fall. It’s a real question: Can McCain win the presidency without Parsley?

  The McCain campaign did not respond to a request for comment regarding Parsley and his anti-Islam writings. Parsley did not return a call seeking comment.

  "The last thing I want to be is another screaming voice moving people to extremes and provoking them to folly in the name of patriotism," Parsley writes in Silent No More. Provoking people to holy war is another matter. About that, McCain so far is silent.

 142. Avatar van mariaHoi Joke,

  Hier ook nog het http://www.passagenproject.com/ghorashiracisme.rtf .

  Zij hebben het helemaal niet over criminaliseren, juist niet.

  En dan Powell. Natuurlijk was hij een racist. Overigens werd hij aangehaald door Wilders. (de Volkskrant, 18-1-2006). Powell had in 1968 voor de gevolgen van de immigratie gewaarschuwd ‘Like the Roman, I seem to see the River Tiber foaming with much blood.’

  Powell had in dezelfde toespraak gezegd:
  “From these whole area’s the indigenous population, the people of England, who fondly imagine that this is their country and these are their home-towns, have been dislodged – I have deliberately chosen the most neutral word I could find.[…] My judgement then is this: the people of England will not endure it. If so, it is idle to argue whether they ought or ought not to. I do not believe it is in human nature that a country, and a country such as ours, should passively watch the transformation of whole areas which lie at the heart of it into alien territory.”

  @ O, hallo, Mihai.
  Ja het is duidelijk dat de VS die tot nu toe ietsje voorzichtiger waren inzake islam, harder orden. Daartoe hebben zij Ayaan Hirsi Ali hard nodig, zoals op maandag avond Judith Butler ook zeer goed heeft uitgelegd.

  He, Mihai, je hebt het gelezen van Cliteur in Rotterdam op maandag?

  Reactie is geredigeerd

 143. Avatar van EOBPowell een racist – ik weet dat niet. In principe zegt hij wat Ruud Zweistra zegt: de mensen zullen het (de transformatie van hun leefomgeving door de instroom van immigranten) niet accepteren en dan is de vraag of ze het zouden moeten accepteren, niet meer van belang. Dat is an sich geen racistische opmerking, maar meer een sociologische voorspelling die door de geschiedenis nog niet geheel naar de prullenmand is verwezen.

  Wilders en Zweistra gaan vervolgens veel verder – zij wijzen ‘de islam’ aan als het grote kwaad dat moet worden verbannen of verboden (om het grote ‘uitgeroeid’ maar even niet te gebruiken). Ze maken gebruik van alle goedkope propagandatrucs om deze gedachte aan de mensen op te dringen en dus Powell’s stelling te forceren – Powell deed dat naar mijn weten niet zo direct.
  Reactie is geredigeerd

 144. Avatar van mariaNee, Powell was niet bezig met religie, hij was bezig "alleen maar" met immigratie

  Wilders is erger.

  Maar wie zich zoals hij beroept op "the indigenous population" mag van mij best racist worden genoemd.

 145. Avatar van mihai@Maria

  ==He, Mihai, je hebt het gelezen van Cliteur in Rotterdam op maandag?==

  Ik wil graag komen, maar ik heb dinsdag een tentamen. Bovendien ben je heel lelijk zonder boerka, dus dat is ook geen extra aanmoediging. Als je je boerkini aan gaat doen, misschien toch wel.

  @EOB

  Het grootste probleem dat Ruud, Powell en hun soort hebben is een antwoord op de vraag: hoe kunnen we de derde wereld leegroven of uitroeien zonder last te hebben van de gevolgen, migratie, terroristische aanslagen en een islamitische opstand in het Westen. Daardoor gooien ze het op een sociaaldarwinistisch argument, al dan niet manipulerend verborgen in quotes van Leonardo da Vinci: “Wij zijn allen ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft groot. De overige zijn insecten.”

  Reactie is geredigeerd

 146. Avatar van maria@Hoi Mihai,
  Goed, dan moet ik het alleen trekken in Rotterdam, zucht, ik ben het niet anders gewend. Ik zal erover bloggen, net als over sociaal-darwinisme, biologie en moraal.

 147. Avatar van EOBMihai, dat staat heel mooi omschreven in een artikel dat ik vorige maand http://www.guardian.co.uk/politics/2008/feb/24/race:

  "More than Norman Tebbit, Powell frightened me. Tebbit wanted me to support England, but Powell wanted me to support England while living in Pakistan."

  Het artikel laat ook zien dat de immigranten van toen niet gelukkig zijn met de immigranten van nu – de Polen, de Roemenen. De conclusie moet haast wel luiden dat de mensen niet van dergelijke veranderingen in hun leefomgeving houden, ook al zijn ze zelf ‘vreemde’ elementen in die omgeving.
  Politici als Powell en Wilders maken er misbruik van door dat vuurtje eens fors op te stoken. Om de derde wereld leeg te roven? Niet direct. Wel gewoon om stemmen te winnen.

 148. Avatar van mariaOnder immigranten is veel vijandigheid tegen nieuwe groepen, racisme, antisemitisme enz.

  Maar dat is geen argument voor intellectuelen en politici om zelf ook racistisch te denken.
  We hebben een representatieve democratie, en populisme ondermijnt deze.

  Ik heb geen problemen met de vijandige gevoelens onder de kleine lui. Alleen met politici en intellectuelen die deze exploiteren.

  Het leegroven van de derde wereld ( en van het milieu) speelt niet overal een bewuste rol, het is de achterliggende logica.

 149. Avatar van mihai@maria

  waarom noemen ze het niet wat het eigenlijk is: asociaal-darwinisme.

  @EOB
  Of mensen wel of niet gelukkig zijn met immigranten is minder relevant. “The stupendous fortunes that were-and still are being extracted by the European and North American investors should remind us that there are very few really poor nations in what today is commonly called the Third World. Brazil is rich; Indonesia is rich; and so are the Philippines, Chile, Bolivia, Zaire, Mexico, India, and Malaysia. Only the people are poor.” Michael Parenti – Myth of UnderDevelopment!

  Dus als het Westen de Derde Wereld niet meer zou beroven, zouden er ook minder migranten zijn. Zo simpel is het.

 150. Avatar van mariaWel nee Mihai, darwinisme en sociaal-darwinisme zijn twee verschillende werelden.

  Racisme en sociaaldarwinisme zijn heel nauw verwant, biologie en racisme daarentegen niet.

 151. Avatar van mihai@Maria

  racisme bestaat niet, alleen machiavellisten die het racisme als communicatiemiddel gebruiken. Misschien ga ik binnenkort een blog schrijven om dit uitgebreid uit te leggen hoe het werkt.

 152. Een Oude Bekende

  Avatar van Een Oude BekendeRacisme bestaat wel, in ieder geval op persoonlijk niveau. Racisme bestaat waar mensen ‘een hekel aan zwartjes’ hebben. Op een niveau van leiderschap kan het dat je dichter in de buurt van de waarheid komt, Mihai. Maar leiders bouwen op (latente) gevoelens bij het gewone volk, dat niet nadenkt over uitbuiting van de Derde Wereld.

 153. Avatar van mihai@Een Oude Bekende

  ==Maar leiders bouwen op (latente) gevoelens bij het gewone volk, dat niet nadenkt over uitbuiting van de Derde Wereld.==

  De latente gevoelens bij het volk zijn niets anders dan de primitieve instincten om een ander soort uit te roeien om zelf voordelen te hebben in de overlevingsstrijd. De-hemd-is-nader-dan-de-rok- instinct. Maar dit is ook in strijd met de rationele kant van de moraal. Want de moraal gebiedt dat je iedereen op dezelfde manier behandelt. Uiteindelijk ontstaat er een conflict tussen emoties en ratio, dat opgelost wordt op een machiavellistische manier.

  Over het de strijd tussen de rationele regels van moraal en emoties zie de experimenten waarin deelnemers moeten kiezen tussen het duwen van 1 persoon voor een trein om 10 te redden, of hetzelfde bereiken door op een schakelaar in te drukken. Of zie mijn logs over dit soort experimenten:

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=82957

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=83150

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=115469

  En aangezien dat de meeste rationele beslissingen onbewust gebeuren (hier zijn ook recentelijke experimenten over geweest), waar het uiteindelijk op neer komt is dus een persoonlijke machiavellisme. Racisme is dus een manier om anderen voor je eigen doeleinden te gebruiken.

  Reactie is geredigeerd

 154. Avatar van mihaiAls je naar argumenten van Ruud kijkt, zie precies een poging om deze onbewuste emoties aan te wakkeren, onder de schijn van een rationeel argument:

  Ruud Zweistra / 05-10-2007 11:48
  “Oh ja, en over die allochtonen: Ja, als Nederland vol zou blijken te zijn, beginnen we natuurlijk met de laatst binnengekomen. En als het musje sterk en slim genoeg is, gooit hij natuurlijk het koekoeksjong uit het nest, in plaats van dat hij het koekoeksjong de musjesjongen uit het nest laat gooien.

  De natuur is hard, kinders, en als je beroep doet op de natuurlijke neigingen van de buitenstaander om zich het nest in te dringen, mag de binnenstaander beroep doen op diezelfde natuur om die buitenstaander plus nakomelingen er weer uit te werken.

  En als Nederlanders emigreren omdat het hier te vol is, is het hier te vol.”

 155. Avatar van mihaiRuud’s manipulaties functioneren op twee principes:

  -Rationeel kan je doen wat je emotioneel niet kunt (het schakelaar principe)

  -Emotioneel kan je doen wat je rationeel niet kunt (het bloedzien principe)

  In zijn bovenste quote werken beide principes samen.

  Het bloedzienprincipe:

  Rationeel kan je de allochtonen niet uitzetten, want je hebt verdragen, grondrechten, wetten en allerlei andere morele wetten die je rationeel gebieden om geen mensen te deporteren. Maar je kan het wel emotioneel doen, via de angst dat ”het koekoeksjong de musjesjongen uit het nest” gooit en de angst voor “natuurlijke neigingen van de buitenstaander om zich het nest in te dringen”.

  Het schakelaarprincipe:

  Maar omdat je emotioneel zielige mensen het land niet uit kan zetten, introduceer je de rationele rechtvaardiging: Het is te vol, “de natuur is hard” etc.

  En dat is de kunst van propaganda, om inconsistenties en contradicties aan het publiek te verkopen.

  Reactie is geredigeerd

 156. Avatar van EOB"De latente gevoelens bij het volk zijn niets anders dan de primitieve instincten om een ander soort uit te roeien om zelf voordelen te hebben in de overlevingsstrijd."

  Dat is geen ontkenning van wat ik schreef, maar eerder een uitleg van de oorsprong ervan. Wij noemen dat racisme – als je er een semantische zaak van wilt maken, be my guest, maar in de dagelijkse praktijk noemen we het resultaat van die oergevoelens racisme. En ik denk dat we daar allemaal wel last van hebben – ook ik, ook jij, ook Maria. Al willen we het niet.

  Wat betreft Ruud zal je mij niet horen zeggen dat je ongelijk hebt.

 157. Avatar van maria@Mihai, “kiezen tussen het duwen van 1 persoon voor een trein om 10 te redden, of hetzelfde bereiken door op een schakelaar in te drukken”

  Ik vind de vraagstelling op zich al immoreel en irrelevant.
  Met dit soort gedachte-experimentjes en schijnalternatieven willen Kinneging c.s. het martelen rechtvaardigen.

  Ik verzet me zeer tegen een oppositie van gevoel en moraal. Dit klopt niet met hoe ik zelf leef, en het klopt ook niet met nieuw biologisch onderzoek. Hierover, zoals gezegd, een nieuwe blog.
  Nichols, S. & Knobe zie ik daar ook niet in tegenspraak mee.

  Wat je zegt over de argumentatie van Ruud klopt helemaal. Een problematische split tussen gevoel en verstand, resultaat schijnlogica.

  Ikzelf vertrek altijd vanuit een existentieel standpunt, wat iets anders is dan pure emotie, maar ook niet rationeel helemaal te bevatten.
  Het is mijn bepaaldheid , gedetermineerdheid in tijd en ruimte. Van daaruit vertrekkend probeer ik te argumenteren volgens de regels, maar ik ben me altijd ervan bewust dat de basis achter mijn logica niet of nauwelijks via de ratio bereikbaar is.

  Racisme bestaat natuurlijk wel, als concept en als woord.
  Je kan dan zeggen dat het preciezer is om over sociaal-darwinisme te spreken. Akkoord.

 158. Avatar van mihai@maria

  ==Ik vind de vraagstelling op zich al immoreel en irrelevant.==
  De vraagstelling was niet irrelevant, het was een beschrijving van de Ruud’s propaganda.

  Je kunt hetzelfde verhaal op twee manieren presenteren en je krijgt twee verschillende antwoorden. Als iemand zich moet voorstellen dat hij 1 persoon voor de trein moet duwen om 10 anderen te redden, zegt de meerderheid om het niet te doen. Maar als de gevraagde dezelfde handeling doet door een schakelaar om te switchen, om de trein van spoor te laten veranderen en daarmee gaat 1 persoon op het nieuwe spoor dood, dan gaat de meerderheid van de ondervraagden dat wel doen. De emotie laat je bepaalde dingen niet doen, wat de ratio wel laat doen.

  Knobe en de anderen hebben hetzelfde aangetoond met morele uitspraken. Als je het verhaal heel rationeel beschrijft, in theoretische termen, geeft men heel andere antwoorden dan als je het verhaal rijk in beelden beschrijft.

  Daar maken Ruud’s verhalen dankbaar gebruik, van het beschrijven op twee manieren. De allochtonen worden in beeldige verhalen beschreven, die emoties angst en haat oproepen. De deportaties daarentegen worden beschreven in koude, doelrationele argumenten.

  Ruud’s kunst is om deze inconsistentie op te lossen.
  Kijk bijvoorbeeld naar de stelling “De natuur is hard”. Dit is een koude, rationele stelling toegepast op het lot van de allochtonen. Maar als je hetzelfde koude rationele stelling op de autochtonen toepast, kan je net zo goed beweren dat de natuur hard is in beide gevallen. Voor de natuur maakt het nu eenmaal niet uit of de moslims meer kinderen maken dan Nederlanders. Sterker nog, in de natuur overleven zowel de koekoek als de mus.

  Maar omdat de koude logica Ruud’s eigen argument gaat weerleggen, gaat hij de emotie introduceren. De hardheid van de natuur is voor Ruud niet meer een acceptabel argument en hij wisselt op de emotiemanipulatie: Je hart gaat harder lopen op het moment dat je het geestbeeld oproept van het koekoekskind dat het onschuldige muskind uit de nest gaat gooien. Je ziet de val en het gepletterde musje al voor je.

  Daarnaast gebruikt hij een aan- en uitschakeling van ethiek. Terwijl de deportaties zonder interventie van ethiek worden beschreven, slechts als rationele handelingen (zelfs als slimheid beschreven), introduceert Ruud plotseling ethische termen in de handelingen van de allochtonen: “in te dringen”

  Dus Ruud’s verhaal is propaganda van de bovenste plank.

 159. Avatar van maria@Mihai. "De vraagstelling was niet irrelevant, het was een beschrijving van de Ruud’s propaganda."

  De mengeling van emotie en rationaliteit in een waanzinnige cocktail- dat was ook de ideologie van de nazi’s.

  Ook daar veel emotie, veel rationaliteit, veel propaganda, en vooral: veel moraal.
  En een onpersoonlijke manier van afmaken…

  Daaran moet ik ook altijd denken als ik de moraalpreken lees van onze Leidse racisten-prof Kinneging.

  Inderdaad, het is zeer belangrijk om te bestuderen hoe tussen emotie en ratio heen en weer wordt geschakeld, zo ongeveer op autopiloot.
  Maar de bestuurders op autopiloot ( Ruud en andere sociaaldarwinisten) wanen zich dan volkomen rationeel.
  Tragisch.

  Ik ben niet rationeel- en weet het tenminste, en beweer ook niet het te zijn.

  (wat een saaie regendag, en ik ben ook nog aan het schoonmaken tussenin, maar later hopelijk weer aan het bloemenbloggen…)

  Reactie is geredigeerd

 160. Een Oude Bekende

  Avatar van Een Oude BekendeHet vreemde van het huidige klimaat is dat er vele dingen gebeuren die een directe parallel vertonen met nazi-methoden, maar dat dit helemaal nooit benoemd mag worden, op straffe van ‘goed na de oorlog’ of ‘beledigend’ zijn.

  Maar hoor eens, als het ruikt naar kaas, smaakt naar kaas en er uitziet als kaas, dan zal ik het verdomme kaas noemen tot iemand het tegendeel bewijst.

  (Wij zijn aan het eind gekomen van een heerlijk zonnige zondag, Maria…)
  Reactie is geredigeerd

 161. Avatar van mariaEOB, ik heb een zeer leuke tante die getrouwd is in de buurt van Firenze… moet er gauw weer naar toe.
  Zij en haar gezin zijn in ieder geval als de dood voor Berlusconi!

  De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar er zijn parallelen tussen antisemitisme en islamofobie.
  Zeker nu de rechtsen de hele tijd de islamieten voor nazi’s uitmaken mag men hen toch ook op de parallele van HUN denken met donkere tijden wijzen??

  [ net weer "Kaas" van Elsschot gelezen, omdat ik een leuke kaas-droom had]
  Reactie is geredigeerd

 162. Avatar van mihai==En een onpersoonlijke manier van afmaken…==

  Precies. Dat zien we bij Ruud ook. Voor hem zijn niet Nederlanders die iets uitvoeren, maar de onpersoonlijke natuur.

  Ruud Zweistra / 13-10-2007 18:34
  “Daar is geen wet voor nodig – dat regelt de natuur zelf. Zit het niet goed, gaat er een stel dood.
  Zoals de natuur bij meer dan 5 procent allochtonen heeft geregeld dat er maatschappelijke onrust ontstaat – dat in niet het werk van Ruud of Peter, maar van de relaties zoals in de mtallurgie.”

  Toen vroeg ik: “Wat moet ik hier van snappen? Het is niet de Nederlanders die allochtonen de kop inslaan, maar een natuurlijk proces?”

  Ruud Zweistra / 13-10-2007 18:46
  “Ja, wat dacht je dan? De wetten van de sociologie zijn even goed wetten van de natuur als die van de bilogie.”

 163. Avatar van mihaiAls je naar Firenze gaat, hebben ze daar een heel beroemd zomerprogramma bij European University Institute. Deze zomer geeft college een Israëlische professoresse in Internationaal recht, Orna Ben-Naftali, die in artikelen schrijft dat de Israëlische bezetting een schending van het internationaal recht is en illegaal. Ik heb haar geïnterviewd.

  Summer Courses

  The Academy organizes two intensive teaching programmes each year, during the summer months. One deals with Human Rights Law. These are designed to provide high-level courses for students and are given by leading authorities in the respective fields, both from the world of practice and academia.

  Each programme features a General Course and a set of specialized courses focused on a topical theme. Each General Course is given by a distinguished scholar who is invited to present a course of lectures (to be subsequently published as a monograph) which either examines the field as a whole through a particular thematic, conceptual or philosophical lens, or which looks at a particular theme in the context of the overall body of law in the field.

  Summer Courses 2008:

  http://www.eui.eu/AEL/pdfs/SessionHRLaw2008.pdf (16-27 June 2008)

  Reactie is geredigeerd

 164. Avatar van mihaiSterker nog, het is Ruud zelf die zijn eigen manier van argumenteren op zijn site presenteert onder de titel “Rechtse denkfouten”:

  “De belangrijkste algemene rechtse denkfout is de soort vergelijking die men trekt tussen menselijk gedrag en de natuur. Rechtse denkers beroepen zich in allerlei vormen op het evolutionaire principe van vooruitgang door survival of the fittest (het overleven door de sterkste). Hierin zitten twee elementaire fouten…

  Omdat die exemplaren van een bepaalde soort die het best toegerust zijn voor hun omgeving overleven en overeenkomstige nakomelingen krijgen, past de soort zich steeds beter aan bij zijn omgeving. Zo werkt de natuur al sinds zo lang zij bestaat…

  De vierde denkfout is dat het beroep op het recht van de sterkste een automatische uitnodiging tot geweld inhoud.”
  Reactie is geredigeerd

 165. Avatar van mariaEr zitten ook Nederlanders in dat instituut in Firenze.
  Iemand die Donkers ?? heet, dacht ik , een socioloog; en mijn voormalige buurman en PvdA politicologie-prof in Leiden, Hans Daalder ( vader van Ivo Daalder die veel over de neocons schrijft) zat er ook.

  Ik lees niet op de site van Ruud….
  Maar Ruud is, zoals Alib terecht zegt, niet echt rechts, hij is nationalist-socialist.

  O nu pas zie ik wat je nog over Ruud en natuur schrijft. Dat is belangrijk!!
  De "natuur"-argumentatie is een catastrofe.
  Kinneging, natuurlijk, aanhanger van het "natuurrecht"

  En Mihai, waar kunnen we jouw interview lezen?
  Reactie is geredigeerd

 166. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegJa ik ben schattig-ik weet het.

  maar omdat jij dat onderzoek niet kent, bestaat het niet.
  vraag eens bij een sociologische faculteit..

  Maar ach, ben geen opscheppende duitser..

 167. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==maar omdat jij dat onderzoek niet kent, bestaat het niet.==

  Een bewijs dat je niet hebt is een ongeldig bewijs. Vraag het aan een rechtbank, debatjury of wetenschappelijke gemeenschap.

 168. Avatar van mihai@Maria
  ==En Mihai, waar kunnen we jouw interview lezen?==

  Dat is juist het probleem, dat het interview is in een café genomen, met een speaker achter haar hoofd en een aantal kletsende mensen op de achtergrond. Het is bijna onverstaanbaar. Ik moet eerst was software zoeken en geluiden proberen te filteren. Het schijnt dat stemmen (vooral vrouwenstemmen) redelijk te filteren zijn van achtergrondgeluiden.

  Het is dus veel werk en op het moment dat ik tijd heb om alles te verwerken, zet ik het op mijn blog (waarschijnlijk een nieuwe blog).

  Ze vertelt ook hoe ze aangevallen wordt voor die artikelen, ad hominems op basis van haar lesbisch zijn, of studenten die agressief tegen haar roepen: “zo je valt dus op Arabieren.” (ze weten niet allemaal dat ze lesbisch is.

 169. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeg@Mihai. categorisering is prettig; vooral als die gestandariseerd zijn.
  Metaal is een catagorie; staal is een verfijning in die categorie; en een exacte aanduiding van een bepaalde groep merin weet iedereen waar je het over hebt.
  B.v. C45=staal, koolstof gehalte 45, hardbaar tot HRC 42–48

  Als er geen categorien zouden bestaan is geen gesprek mogelijk; doordat woorden een bepaalde betekenis hebben en begrip vertegenwoordigen, kan er communicatie plaats vinden.

  Nu is het mode bij sommige halve zolen om de biologische verschillen in mensen te ontkennen.

  De term mode duidt op tijdelijk.
  Alle tijdelijke dingen hebben geen waarde in het licht van ontwikkeling of wetenschap.

  De term ‘racisme" wordt idioot veel gebruikt, en mensne met buitenlandse achtergrond geven vaak een verdraaide betekenis aan woorden.

  "emancipatie" betekent niks meer of minder dan gelijkstelling voor de wet.
  De laatste keer dat dat gebeurde was-als ik goed herrinner- dat de zinsnede "man dien zijn vrouw te onderhouden.." werd vervangen door "man en vrouw zijn verplicht elkaar wederzijds te onderhouden"

  De rest wat er na kwam was gezever.

 170. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegIk was niet bezig bewijs te leveren; ik gaf slechts informatie.
  Degenen die er belang bij hebben, kunnen het verder natrekken.
  Moet niet al te moeilijk zijn.

  Daarnaast: er worden gigantisch veel boeken geschreven en gepubliceerd over dit onderwerp; de meeste zijn het papier niet waard waarop het gedrukt is.

  Ook in sociolgie zijn er- net als in andere wetenschappen- weinig beoefenaars van belang.

  Weber hoort nog steeds tot de top 5.

  Een wetenschapper is alleen wetenschapper als hij de wetenschap veruimt, andere toepassing vind, of deze wetenschap uitbreid.

  En dat zijn meestal de perifiere figuren, die vaak niet eens een uni hebben afgemaakt.

  De rest zijn ambtenaren, en daarvan zijn er een paar honderd duizend teveel.

 171. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==categorisering is prettig; vooral als die gestandariseerd zijn.==

  Deze was een politieke discussie, niet een biologische. Deze discussie richtte zich tegen het volgende argument, van de racisten:
  1. Premisse 1: Er bestaan rassen
  2. Premisse 2: Sommige rassen zijn superieur
  3. Conclusie: Daardoor hebben de superieure rassen meer rechten, zoals het recht om de andere rassen te beroven, hen in slavernij te drijven etc.

  Mensen zoals An en Maria zeggen:
  Tja, Premisse 1 is helemaal onwaar, het heeft dus geen zin om door te gaan met het analyseren van de rest van het argument.

  Jij verdedigt premisse 1.
  Nou het heeft alleen zin om premisse 1 te verdedigen als je het rest van het argument ook wilt verdedigen. Maar als je Premisse 2 en de conclusie niet onderschrijft, heeft de discussie geen zin. Dus de vraag is: onderschrijf je ook premisse 2 en de conclusie?
  Reactie is geredigeerd

 172. Avatar van mihai==Goh, zijn we echt nog niet uitgeraced??==

  Op een of andere manier ontwijkt PHM van de Kletersteeg de essentie van de discussie en geeft steeds geen antwoord op de vraag of hij premisse 2 en de conclusie ook onderschrijft. Dus daarop zitten we te wachten, op de blanke aap uit de mouw.
  Reactie is geredigeerd

 173. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegKijk, we barsten in nederland van deskundigen, en die kunnen overal getallen aanhangen.

  Als je uitgaat van twee theses
  aa) er zijn teveel mensen op de aardkloot, en aantal is groeiend
  b) mensen zij per definitie een sociaal wezen
  (of zouden dat moeten zijn) maar gedragen zich niet als zodanig

  Dan heb je een toekomstige ontwikkeling die laten we zeggen binnen 3 jaar op gang komt.

  als de chinezen -die nu 5kg vlees eten, 10 kg gaan eten, hoeveel honderden millioenen dieren zijn dat?
  Hoeveel vervuilden die?
  Is dat een factor 30 maal alle nederlandse auto’s? of 60?

  Als diezelfde chinezen auto’s gaan rijden in dezelfde dichtheid als in west europa, is de totale hoeveelheid staal met een factor 7 te klein.

  er zijn barsten in de aardkorst in china en op grote diepten zijn er kolenbranden aan de gang.
  Al duizenden jaren
  Die vervuilen meer dan ALLE auto’s ter wereld.

  Ben je er nog niet.
  De vraag naar graan door china heeft de wereld markt prijzen al meer dan verdubbeld en zal het nog meer verhogen; is nu 195 E per ton, was 95.

  Dat zal de honger in de wereld doen toenemen; een verwachtte stijging van doden: 50 milloen extra? 200 millioen extra?

  maar ja dan is er toch wat schonere lucht in nederland.
  Wel de lucht binnen de landsgrenzen houden…

 174. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Dus de vraag is: onderschrijf je ook premisse 2 en de conclusie?

  Dus: zijn sommige rassen superieur volgens jou?

  En: hebben sommige rassen meer rechten dan anderen? Dienen sommige rassen onderworpen te worden aan anderen? Mogen sommige rassen anderen uitroeien/verdrijven om meer lebensraum voor zichzelf te creëren?

  Reactie is geredigeerd

 175. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegIk onderschrijf premisse 2; wel met dienverstande, dat de mens "zou moeten zijn"
  maar niet is..

  De vraag is het antwoord.
  Als je de rassen bekijkt, en beoordeeld, zal je een duidelijke beoordeling moeten maken op een bepaald onderwerp.

  Daaruit zullen per definitie verschillen komen.
  ———–
  Dan zal er uiteraard een enkel ras zijn, dat het hoogste scoort op alle of de meeste fronten.
  Dat ras is op dat moment dan superieur.
  —————————–
  De vrije markt–die zo schandalig hoog gewaardeert wordt door onze huidige imitatie regering-en die gehanteert wordt als het gaat om de sociaal zwakkeren- zegt ja.

  De vrije markt is niks anders dan de overlevi g van de sterkste.; en die neemt wat die nodig heeft.

  Hebben die meer lebensraum nodig is de vraag niet of het mag, maar waneer ze die nemen.
  Zie irak afghanistan
  ————-
  Kijk nu eens naar USA
  Concentratiekampen opgericht
  treinen voor gevangenen transport besteld
  half millioen plastic doodskisten gekocht
  wetgeving gemaakt die mogelijk maakt leger tegen eigen bevolking in te zetten.
  usa failliet
  er worden meer voorbereidingen getroffen voor grootschalige oorlog dan in de dertiger jaren in duitsland of ooit door stalin.
  dus?
  ———–
  Israel/palestina
  Irak
  Afganistan

  de uitdroging in usa van het midwesten
  de oprukkende sahel

  door idoten o.a. in nederland met hun bio-ethanol en plantaardige olie in diesel nog meer honger

  door china echte millieu catastrophes
  =========================
  Kijk eens op bericht 190398

 176. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegde verwachting is-niet alleen van mij-dat zeer binnenkort
  –europa weer uiteenvalt; noordwest europa kan niet betalen voor het oostblok en daarbij zelf verarmen.
  Meer mensen als wilders zullen opstaan.
  Hoe ze genoemd worden is niet van belang.
  –er een intense strijd losbrand tussen israel en de palestijnen en er internationaal aanvallen worden uitgevoerd op israelische bezittingen/personen
  –dat irak en afghanistan uit de hand loopt en ergens in deze situatie usa een grootschalige vernietigingsoorlog begint
  –china moeite heeft gezag te handhaven en door nationalisme een beetje op te kloppen Taiwan aanvalt
  –dat het verdere oostblok rusland e.d. verder verpaupert en betrokken raakt in oorlogsvoering
  –dat china een bloedige burgeroorlog krijgt te verduren
  Effe doorgaan?

  Wat ik in deze dan zo stom vind, is, dat in tijd van globalisering den haag te stom is om verder te kijken dan hun landgrens en zich daarbinnen volkomen aso gedraagt.

 177. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Ik kan het antwoord niet volgen, dus ik ga mijn vraag herformuleren:

  Is de blanke ras superieur aan de zwarte ras?

  Heeft de blanke ras meer (voor)rechten dan andere rassen? Bijvoorbeeld: Was kolonialisme gerechtvaardigd? Was slavernij gerechtvaardigd? Hoort de blanke ras een veto te hebben in de Veiligheidsraad en de zwarte niet? Mag de blanke ras een ander land binnenvallen om grondstoffen te veroveren? Mag de blanke ras dictators in zwarte landen plaatsen?

  Reactie is geredigeerd

 178. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegen dan zullen ze in den haag nog jaaaaaaaaaaren zitten discusieren over de vraag: bestaan rassen echt?
  onderwijl worden er een paar afgemaakt

 179. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==oorlog is de ultieme vrije markt; overleving van de fittest, koste wat kost.==

  Wat bedoel je hiermee? Bedoel je dat het feit dat België Kongo in een grote slavenplantage heeft veranderd en rond 10 miljoen Congolezen heeft vermoord gerechtvaardigd was omdat het blanke ras superieur is aan het zwarte?
  Reactie is geredigeerd

 180. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegSpecificeer in welk veld superieur.
  In een heleboel technische en organisatorische sowieso.

  Mag blanke ras elders binnenvallen voor grondstoffen
  zie USA Irak
  mogen het niet; maar gebeurt

  Net als bij dieren zullen mensen of groepen mensen met macht die consolidieren.

  Kolonisatie: was niet gerechtvaardigd vanuit moderne standpunten; vanuit "vrije markt" bakelende’s en de moderne yuppie theorie wel.
  Overleving van de sterkste.

  Het gaat in de simpele natuurwetten niet om wat "mag" maar wat gebeurt en de motivatie ervan.

  Onze overheid keurt de primitieve vrije markt in rudale vorm goed.
  Dat betekent dat in eigen land de sociaal zwakkeren slecht af zijn
  Buitenland: oorlog is gerechtvaardigd.
  Vandaar afghanistan en irak.

  IMaar om een vraag te beantwoorden waarna ik waarschijnelijk wel racist genoemd zal worden.
  Een DEEL van het blanke ras is superieur aan tenminste enige ander rassen.

  Hangt af waaraan dat gemeten wordt.
  Ik wordt dus niet geplaagd door kerkelijke onzin

 181. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==dat deden de belgen niet om iets te bewijzen.
  Waarschijnelijk gewoon uit winstbejag==

  Maar dat was niet mijn vraag. Mijn vraag was wat is jouw mening. Is dat gerechtvaardigd?

 182. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegVolgens standards in superieure beschavingen (als deel van een ras) is oorlog nooit acceptabel.
  Volgens primitievere beschavingen wel.
  Zie USA
  Zie joegoslavie

  Ontwikkeling en superioriteit is alleen meetbaar in de ontwikkeling van het sociale karakter van een bevolking.

  En die trend hebben we verlaten.
  We zijn teruggezet in de evolutie door bakelende en concorten

  en zie: oorlog Afghanistan en Irak.

 183. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegniet echt dus
  Vanuit de rudiale vrije markt gedacht wel.
  In die tijdspanne werd het ook geaccepteerd; zelfs gepromoot door de kerken zo hier en daar.

  In zuidafrika werd er na de gereformeerde kerk dienst gesport; afschieten van inboorlingen.

 184. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Ik heb een vage indruk dat ik geen antwoord krijg op mijn vraag.

  Wat vind jij? Mag een blanke ras naar een zwarte land gaan en daar doen wat de blanke ras zelf wil? Mag bijvoorbeeld Amerika de Irakezen uitroeien om hun olie naar huis mee te nemen?

 185. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Ik vraag gewoon wat jouw levensovertuiging is.

  Mag bijvoorbeeld Amerika de Irakezen uitroeien om de olie naar huis mee te nemen?

 186. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegduidelijk antwoord , mijn mening: nee dus

  MAAR vlgns idee van de filosofie van USA en bakelende: mag wel.(rudiale vrije markt)

 187. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegmaar als ik honger heb, en mijn buurman heeft voedsel, en ik heb een pistool, en hij wil niet geven, moettie accuut zijn levensverzekering herzien.

  kijk eens op die link 190398

 188. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  ==maar als ik honger heb, en mijn buurman heeft voedsel, en ik heb een pistool, en hij wil niet geven, moettie accuut zijn levensverzekering herzien.==

  En wat wil je zeggen? Hebben we nu een acute honger naar iets wat de zwarte ras heeft?

 189. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegdat niet direct; bovendien een groot deel van afrika zal uitsterven door uitdroging

  maar dat geldt wel voor olie en arabische landen…

 190. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegmaar ik ben blij dat ik geen 20 meer ben…
  die toekomst die eraan staat te komen over relatief korte tijd hoef ik niet.

 191. Avatar van mihaiDus, volgens jou, hebben we olie nodig en we moeten daardoor de Arabieren uitroeien en de olie mee naar huis nemen?

 192. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegdat zei ik niet.
  Ik zeg alleen: dat gebeurt op dit moment

  en dan, als dat vermeende recht wordt beperkt, is dat een excuus voor bv usa om een leger te sturengeholpen door nederlandse klootzakken

  Maar wat als de chinezen zoveel luchtvervuiling veroorzaken, dat in holland de mensen zwaar ziek worden?
  Toch maar een een B52 sturen?
  Reactie is geredigeerd

 193. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  == en dan, als dat vermeende recht wordt beperkt, is dat een excuus voor bv usa om een leger te sturen.==

  Wat bedoel je? Over welk recht heb je het?

 194. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegde vraag was: dushebben we olie nodig en we moeten daardoor de arabieren uiutroeien en de olie mee naar huis nemen++

  het recht om andere landen binnen te vallen en te halen wat gewenst is.
  note: ik schreef: vermeende recht van bv USA in Irak

 195. Avatar van mihai@PHM van de Kletersteeg

  Ik houd alleen het argument van de discussie in de gaten. Het argument ging als volgt:

  1. Premisse 1: Er bestaan rassen
  2. Premisse 2: Sommige rassen zijn superieur
  3. Conclusie: Daardoor hebben de superieure rassen meer rechten, zoals het recht om de andere rassen te beroven, hen in slavernij te drijven etc.

  Tot nu toe heb ik, door jouw omweg via China, begrepen dat je premisse 1 en 2 onderschrijft. En de conclusie niet. Klopt dat?

 196. Avatar van mihai@maria

  Uit de discussie blijkt dat PHM van de Kletersteeg An en jou gelijk geeft. Dus jullie hebben het debat gewonnen.

 197. anton steenwijk

  Avatar van anton steenwijk
  Wat jammer toch dat de superieure weerlegging door Meindert Fennema van het cultureel racisme niet vermeld wordt hier. A

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *