Wetenschap Kunst Politiek

Lees de koran met historische afstand!

36 comments

Dit is vandaag de oproep van Burke-Stichting- vice-voorzitter Bart Jan Spruyt in de Volkskrant.
Ik val hem van harte bij.

Al jaren pleiten de Leidse oud-Cleveringa-hoogleraar Nasr Abu Zayd en anderen, zoals Mohammed Arkoun, in Nederland en internationaal voor een contextuele lezing van de koran.

Helaas worden de mensen zoals Abu Zayd, die voor een contextuele lezing van de koran  en voor een liberale islam pleiten niet alleen van de radicale islamieten afgewezen, maar ook van anti-islamitisch Nederland. Anti-islamitisch Nederland ( Cliteur, Ellian, Hirsi Ali, Hans Jansen, Ehsan Jami, Wilders) pleit namelijk voor een letterlijke lezing van de koran.

Spruyts Burke-collega Paul Cliteur bijvoorbeeld, Nasr Abu Zayds collega in Leiden, heeft nooit de dialoog gezocht met Abu Zayd.  Wel valt hij graag Abu Zayd en diens liberale visie op de islam persoonlijk aan.

In de NRC van 29-8-2006 vraagt Elsbeth Etty aan Afshin Ellian:” als er geen gematigde islam bestaat, maar er bestaan wel gematigde moslims […] , zijn dezen dan afvallig?” Paul Cliteur, die Ellian naar Leiden heeft gehaald, heeft al een zeer duidelijk antwoord op Ettys vraag gegeven, namelijk: ja.

In twee uitgebreide artikelen in Civis mundi[1] heeft hij de moeite genomen de Leidse oud-Cleveringa-hoogleraar en inmiddels WRR-auteur, de liberale moslim Nasr Abu Zayd als moslim en als wetenschapper onderuit te halen ( onderuit te schoppen, zou ik liever willen schrijven). Cliteur schrijft over Abu Zayd, die in Egypte door de moslimfundamentalisten werd vervolgd: “Het is natuurlijk wrang wanneer iemand [die, M.T.] in zijn eigen land zoveel problemen heeft ondervonden met moslim-fundamentalisme in zijn nieuwe gastland te horen krijgt dat de fundamentalisten in zekere zin gelijk hadden. Toch moet ik dat doen.” (Civis mundi 41, p. 221) Cliteur weigert Abu Zayd als gelovige moslim te beschouwen. Voor Cliteur is Abu Zayd een afvallige en een atheïst- en het maakt voor hem niet uit wat Abu Zayd zelf hierover zegt. (p.222). Ook kunnen “wij” volgens Cliteur Abu Zayd niet serieus nemen als wetenschapper (p. 225) .
Cliteur baseert overigens zijn kritiek op één autobiografisch boek, hij haalt de wetenschappelijke publicaties van Abu Zayd niet aan.

In het tweede artikel When in Rome… herhaalt Cliteur zijn vijandige argumentatie tegen Abu Zayd. Maar deze keer heeft hij ook een Goede Moslim aan te bieden, die hij als kontrast tegenover de Slechte Moslim Abu Zayd kan stellen: Afshin Ellian. Wat Cliteur bij Ellian zo bevalt, dat is het feit dat hij bij Ellian een kritiek “op de islam an sich” aantreft- “niet alleen op de verschillende interpretaties van de islam […] “. “Dat [de kritiek op de islam an sich] betekent kennelijk dat de zaak niet helemaal hopeloos is .” ( p. 21)   De Goede Moslim Ellian is de volledig geseculariseerde moslim die bovendien slecht spreekt over de islam. Ellian over de islam: “De islam is een structurele wantoestand die al ruim veertienhonderd jaar alle aspecten van opvoeding, cultuur, economie, politiek en omgangsvormen overheerst. [….] Het lijkt op de pest: waar de islam ook komt overheerst armoede, gebrekkige ontwikkeling, analfabetisme, onderdrukking, corruptie, frustratie en vooral geweld.”[2] Oud-marxist Ellian vervalt hier in een typische denktrant van oud-marxisten: in plaats van de economie als allesbepalende factor, wordt nu de religie als allesbepalende factor gezien. De Parijse hoogleraar arabistiek Mohammed Arkoun: “De overvloedige politieke literatuur vervalt in dezelfde fouten [als het marxisme] als zij van de verdinglijkte, verstarde, tijdloze en gebanaliseerde islam de belangrijkste en onoverkomelijke bron maakt voor alle ideologische afwijkingen, geweld, intolerantie en mislukking in al die samenlevingen waar deze ‘religie’wordt aangehangen.”[3]

Paul Cliteurs kritiek op Nasr Abu Zayd is opmerkelijk, zowel inhoudelijk alsook formeel. Om te beginnen met formele aspecten: Cliteur heeft nooit contact of dialoog gezocht met Abu Zayd. Hij spreekt niet met hem, hij schrijft over zijn Leidse collega. Een subject wordt tot object gemaakt.

Mohammed Arkoun, de Parijse hoogleraar Arabisch zegt: “De islam is geen uitdaging van het andere, geen bron van reflectie, geen gesprekspartner, geen samenwerkingspartner voor de Europeaan, het blijft deze derde persoon, het object waarover men spreekt, dat men onder de microscoop legt, reïficeert, opblaast of banaliseert tot er en ideologisch monster overblijft […] ” (p.13)  Arkoun heeft het hier niet eens over een mens, hij heeft het over de islam, die hij graag als gesprekspartner behandeld zou willen zien. Maar Abu Zayd is eens mens en een wetenschapper die van Cliteur tot belachelijk en verachtelijk object wordt gemaakt. Cliteur baseert zijn kritiek op één boek van Abu Zayd. Hij noemt Abu Zayd een balling, maar vertelt er niet bij, dat Abu Zayd professor is in Leiden, en zelfs Cleveringa-hoogleraar was. Het verzwijgen van deze relevante context-informatie heeft een beledigend karakter, te meer omdat Cliteur Abu Zayd de wetenschappelijke competentie meent te kunnen ontzeggen. Het is bijna komisch te noemen, dat Cliteur zich achter de veroordeling van de fundamentalisten stelt, en deze inzake Abu Zayd gelijk geeft. Daarmee geeft Cliteur zichzelf als fundamentalist – verlichtingsfundamentalist- te kennen. Mohammed Arkouns opmerking over fundamentalistische intellectuelen treft ook Cliteur:
“[…] elke verwijzing naar de leer van de geschapen koran [wordt] krachtig verworpen door de huidige bewakers van de ‘orthodoxie’.  Heel wat intellectuelen zijn medeverantwoordelijk voor deze verwerping omdat ze geen theoretisch belang zien in de modernisering van het islamitische denken en de heropening van het zeer rijke theologische en antropologische debat.” (p. 38)

Over Nasr Abu Zayd zie o.a. mijn blog Verlichting in het islamitisch denken


[1] God houdt niet van vrijzinnigheid , In: Civis mundi; vol. 41 (2002), afl. 4, en When in Rome, do as the Romans do In: Civis mundi; vol. 42 (2003), afl. 1.
[2] Wie is die vrolijke ketter? In: Brieven van een Pers, p. 227. [3] Bolkestein en Arkoun: Islam en de democratie, 1994, p. 14.

Tags: , ,

36 Responses to “Lees de koran met historische afstand!”

 1. kees smit schreef:

  Avatar van kees smitKun je mij, afgezien van Wilders, één politicus noemen die de moeite genomen heeft, de Koran te lezen?

 2. Zwollywood schreef:

  Avatar van ZwollywoodDe lezer leest nooit helmaal wat de schrijver heeft geschreven……….maar dan nog Maria…

  Ik kon het geheel volgen tót ‘het theoretische belang zien in de modernisering van het islamitische denken’. Bij die tekst kan ik me even zo snel niets voorstellen. De rest van je betoog was voor mij als relatieve buitenstaander helder.
  Ik zal nog eens je links bestuderen. Groet.
  Reactie is geredigeerd

 3. Zwollywood schreef:

  Avatar van ZwollywoodJe 30, 30 , 40 verdeling is ook aardig.

 4. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burg@ Kees Smit.

  Denk jij nu echt dat Wilders de Koran heeft gelezen??? Hahahahaha!

 5. jan bouma schreef:

  Avatar van jan boumaDe (eeuwige) contradictie:

  Enerzijds de betekenis van de teksten voor "de eenvoudige gelovigen" zo onveranderlijk mogelijk laten want verandering, aanpassing scheppen verwarring en ondermijning van de al eeuwen durende "betekenis" voor de eenvoudige gelovigen, met als gevolg dat diens vertolkers/bedienaren er geen belang bij hebben dat zij daardoor hun macht en positie riskeren of inleveren bij de eenvoudige gelovigen. Dus laten zij alles zo.

  versus

  Anderzijds de vooruitstrevenden die aanpassing wensen omdat zij "de Geschriften" beschouwen in een uitleg die "van deze tijd moet zijn!"

  Mijn conclusie:

  De bedienaren/vertolkers uit de eerste stelling winnen tot op heden deze slag! Sorry, Maria! Want uiteindelijk gaat het erom dat je "religies" toch beschouwen moet in het licht van Bertold Brechts uitspraak.. "Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral!"

  Ondertussen is er ook nog een prachtig super schijnheilig geformuleerd Islamitisch Handvest uit 1981. De politieke machthebbers snappen ook hoe het werkt…: zie Brecht!

  @An
  Aan dat soort uitroepen
  van je richting Smit heeft
  dus niemand wat!

 6. annet schreef:

  Avatar van annetZulke oude kost trekt me niet
  net zo min als de bijbel
  ik geloof in mezelf, dáár gaat
  het om, al die onzekere angstige
  gelovigen, ze vertrouwen op een
  ander niet op zichzelf

 7. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Annet 11:45
  De gevestigde orde heeft per definitie de pest aan onafhankelijk denkende mensen zoals jij en ik. Hou daarom ook van je soms gekke en grensverleggende dichterlijkheden…

 8. Helena schreef:

  Avatar van HelenaDat zegt bijzonder hoogleraar godsdienstfilosofie de heer Sanders ook. Tijdens een radio-interview zei hij:
  …[…] Op dezelfde manier kijkt men tegen de teksten in de Koran aan als de fundamentalistische moslims. De religieuze teksten (de koran, bijbel) behandelen de critici op dezelfde wijze (daarover spreekt de heer Sanders in zijn oratie) als de fundamentalisten.
  Cliteur en Herman Philipse. De religieuze teksten behandelen ze op dezelfde manier als de fundamentalisten. Daar is hij heel verbaasd over. Sinds 150 of 200 jaar bestaat er ‘literaire tekstkritiek’. In welke context zijn teksten opgeschreven. Wanneer.
  Waar komen de teksten vandaan, in welke context zijn ze opgeschreven…
  Cliteur en Philipse doen hetzelfde.

  ‘Religiedebat is een hype’
  Groningen – Het debat over religie begint in Nederland het karakter van een hype te krijgen. Dat komt met name door het letterlijk nemen van teksten, waardoor er geen ruimte meer is voor een open discussie tussen de secularisten en religionisten, vindt prof.dr. A.F. (Andy) Sanders.

 9. jantien schreef:

  Avatar van jantienhallo Maria,

  voor wat betreft Cliteur heb je heelemaal gelijk: het is belachelijk dat deze man niet eens in gesprek gaat met iemand die nota bene aan dezelfde universiteit werkt. Het lijkt erop dat er hard wordt gewerkt aan een beeld van een grote vijand en daar past een gematigde/moderne moslim natuurlijk niet in.
  Het is ook erg jammer omdat dit proces van contekstuele lezing juist de manier is waarop ook het chritendom gemoderiseerd is, deze deur wordt door Cliteur zonder meer dicht gegooid. terwijl juist dit een goede optie bied om de fundamentalisme tegen te gaan en de positie van bijvoorbeeld vrouwen en homo’s te verbeteren.

 10. alib schreef:

  Avatar van alib@Maria
  Helder stuk weer. Spruyt is uiteindelijk minder stom dan de rest van de Leidse kliek. Lijkt het. Het standpunt van de rest van de Burke-Stichting is op lange termijn onhoudbaar.

  @Bouma
  Laat Brecht erbuiten. Het is duidelijk dat je de man niet hebt begrepen. Juist het standpunt ‘Erst kommt das Fressen usw.’ rechtvaardigt een niet-letterlijke lezing. Het gaat nl. niet om religie, maar om economie. Brecht maakt in zijn werk veel gebruik van religieuze ‘wijsheid’ en doet dat met respect voor zijn bronnen, maar wel op afstand.

 11. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Alib
  Dit is een totale miskenning van de realiteit die Brecht wel degelijk zag. Wat jij niet begrijpt, maar Brecht wel, is dat "het vehikel religie" tegelijkertijd wordt ingezet als economisch machtsmiddel. Trek alle soepjurken van de wereld hun soepjurken uit en de ontnuchtering is daar! Je vernachelt Brecht en mij (inclusief jezelf) met je opmerking.

 12. Luna schreef:

  Avatar van Luna@ Helena: "de religieuze teksten behandelen ze op dezelfde manier als de fundamentalisten"
  Misschien wel omdat ze juist de fundamentalisten bestrijden???

 13. EOB schreef:

  Avatar van EOBFoei, dat mag niet, Maria, dat wéét je toch. Eer Zal Niet Met Nuance Over De Islam Worden Gesproken Want De Islam Is Onze Vijand.

  Lees dit maar eens:
  54 Er is een stem des gekrijts uit Babel, en een grote breuk uit het land der Chaldeen.
  55 Want de HEERE verstoort Babel, en zal de grootse stem uit haar doen vergaan; want hunlieder golven zullen bruisen als grote wateren; het geruis van hunlieder geluid zal zich verheffen.
  56 Want de verstoorder komt over haar, over Babel, en haar helden zullen gevangen worden; hunlieder bogen zijn verbroken; want de HEERE, de God der vergelding, zal [hun] zekerlijk betalen."

  O nee wacht, da’s de Bijbel…

 14. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Alib
  Zoals Maria je kan bevestigen (zij kent de werken van Brecht heel goed) pleitte Brecht, net als ik, voor afschaffing van "de Goden!" En ik denk dat "de Goden" zichzelf zouden willen afschaffen als ze zouden zien hoeveel ellende ze veroorzaken. Dus nu wordt je opmerking helemaal onderuit gehaald!
  Zie overigens bij @Aad verbaast nog een aanverwante kwestie die openstaat omdat je mij niet antwoordde.

 15. alib schreef:

  Avatar van alibJa, je kunt de goden afschaffen maar de godsdienst niet. En als iemand dat wist was Brecht het wel. hij was schatplichtig aan de religie. Religie was voor hem (zoals voor elke schrijver die zich een beetje serieus neemt) het verhaal van onze mislukkingen en overwinningen. In Brechts werk stikt het dan ook naar verwijzingen naar de religie. Niet alleen in de verhaallijn, maar zeker ook in de kern: de plaats van de ‘ander’, de mens die zich soms opoffert voor anderen.

  En Brecht zag ook wat het zg niet-religieuze communisme voor onheil aanrichtte. Ja, dat was nog eens tandenknarsen…

  Je doet de man te kort door hem in je enge anti-religieuze kampje te stoppen.

  Hier nog een leuke om over na te denken:

  Einer fragte Herrn K., ob es einene Gott gäbe. Herr K. sagte: "Ich rate dir, nachzudenken, ob dein Verhalten je nach der Antwort auf diese Frage sich ändern würde. Würde es sich nicht ändern, dann können wir die Frage fallen lassen. Würde es sich ändern, dann kann ich dir wenigstens noch so weit behilflich sein, daß ich dir sage, du hast dich schon entschieden: Du brauchst einen Gott."
  Bertolt Brecht; Die Frage ob es einen Gott gibt

 16. maria schreef:

  Avatar van maria

  Leuke reacties, ik ben blij.
  @Annemarie: “Denk je dat Wilders de koran heeft gelezen? “
  Zeer ter zake.
  @Zwolly dank je, en het klopt de taal is soms moeilijk, maar ik wil de citaten laten staan en niet te veel parafraseren, daarvan wordt het ook niet altijd makkelijker.

  @Helena, zeer interessant, nu ken ik toch veel mensen in godsdienst – en meningsvrijheidsland, maar Sanders nog niet. Ik zal kijken wat hij geschreven heeft. Bedankt.

  @ Jantien, jou ken ik nog niet. Bedankt.

  @Alib, de conclusie dat Spruyt minder erg is, is voorbarig. Het is een puur strategisch stuk van hem.
  Vergeet niet, Spruyt is een grote Carl Schmitt –fan, en is van mening dat men Carl Schmitt nu tegen de moslims moet inzetten….

  Brecht; joehoe, ja laat het ons over Brecht hebben, en B. en religie, toevallig ben ik daarover in Leiden afgestudeerd. Leuke blog waard. Bijvoorbeeld staat de stomme Kattrin in Brechts Moeder Courage ( zie ook mijn Brecht –blog http://www.volkskrantblog.nl/bericht/132418)
  op uit een gebed om de stad te redden. Kontemplatie plus actie, Brechts ideal, en het mijne ook.
  Brecht in ‘Furcht und Elend des Dritten Reiches’:
  “Es müssen die Christen mit Schrecken
  Ihre zehn Gebote verstecken
  Sonst hagelt es Prügel und Spott.
  Sie können nicht Christen bleiben
  Neue Götter vertreiben
  Ihren jüdischen Friedensgott.”

  „Jüdischer Friedensgott“, dat is Jezus….
  Ik kom op Brecht en religie nog terug. Bedankt voor Herr K.!

  @EOB precies.

  @Jan , Brecht pleitte niet voor de afschaffing van de goden. Jij bedoelt misschien ‘De goede mens’.
  Daar zijn de goeden gecorrumpeerd!, wat iets anders is dan afgeschaft.

  Reactie is geredigeerd

 17. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Alib
  Kan dat fragment even niet plaatsen. Je veronderstelt hierin voetstoots dat "Einer fragte" Brecht is en vervolgens ga je er ook vanuit dat hij "Herr K" zou zijn. Je hebt dus niks aan zo’n fragment of zoals het veelal met citaten in z’n algemeenheid het geval is. Feit is dat Brecht vervolgd is geworden vanwege zijn Marxistische ideeën en Hegeliaanse opvattingen had en algemeen bekend stond als criticus van de toenmalige gevestigde orde inclusief die van de religies.

  In dit tijdperk mag ik overigens erop wijzen dat er nog slechts 23% praktiserende gelovigen zijn in een land als Nederland. Idem in zeer veel andere landen. Dus mijn "enge anti-religieuze kampje" is wat groter dan je denkt. Bovendien, dat is ook een misvatting van je, ik ben helemaal niet anti-religieus. Ik wijs slechts erop dat de beoefenaren hun eigen geloof niet serieus nemen gelet op de gevolgen (= ellende) die ze veroorzaken.

  Anders gezegd:

  Een ieder kan wat mij betreft geloven wat hij wil, al is het in een "stoelpoot" zolang hij mij met die "goddelijke stoelpoot" dan maar niet m’n hersens wil inslaan. Snap je.

 18. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeWaarom hoor je toch regelmatig de opmerking dat er geen officiële Nl. vertaling is van de koran en dat dat zo ontzettend jammerlijk is? M.n. CDAers lijken nogal een been te zien in een debat daarover. Is dat zinvol? En tja, hoe bepaal je of een vertaling betrouwbaar is? (’t Is iig een opluchting dat die van Hans Jansen kennelijk niet echt serieus genomen wordt.)

  Die BJ Spruyt is inderdaad vaak in het nieuws als criticus van Wilders. Ik vind het vooral interessant hoe hij tegelijkertijd met het andere been de WRR-rapporten probeert te tacklen (die m.n. kritisch tegenover het neoconservatisme staan):
  „Weer wordt er relativerend gedaan over de nationale identiteit. De loyaliteit aan de kernwaarden van de westerse samenleving zou voorop moeten staan. Als politici, en nu de WRR, daar niet duidelijk over zijn, dan blijft er ruimte voor het onfatsoen van Geert Wilders.” (van Spruyts blog)
  … en meer van die strekking, waar hij maar kan.

  Brecht!! Mag ik dan nog een verzoekje doen…please? "Brecht en censuur" – een impressie van met welke stukken hij in welke periode (Dl. / VS / DDR) de meeste last kreeg. Hij was nogal een pechvogel wat dat betreft, hè. Wat deed dat met hem; zie je dat terug in zijn werk?

 19. maria schreef:

  Avatar van maria@ Jan, “Feit is dat Brecht vervolgd is geworden vanwege zijn Marxistische ideeën en Hegeliaanse opvattingen had en algemeen bekend stond als criticus van de toenmalige gevestigde orde inclusief die van de religies.”

  Klopt Brecht bekritiseerde de geïnstitutionaliseerde vorm van religies.
  Brecht was een voorstander van een contemplatieve en geïndividualiseerde religie.
  Brecht was zich zeer bewust van hoe nauw verwant de geschiedenis van socialisme en bepaalde vormen van religie waren( tenminste in Duitsland)

  @Joke: Bart Jan Spruyt als criticus van Wilders:
  Bart Jan Spruyt heeft het partijprogramma van Wilders geschreven en PVV-kaderleden getraind. Hij heeft afscheid genomen van Wilders, niet vanwege diens extreme ideeen, maar omdat Wilders niet met de andere rechtsen zoals Michiel Smit wilde samenwerken.
  BJ Spruyt probeert dat nu te verdoezelen.
  Hij en de hele Burke club stonden heel lang helemaal achter Wilders, en ook nu zijn de verschillen in ideologie MINIMAAL.

  Brecht en censuur: Joke, ik kijk ernaar. Hij heeft wel een paar slimme trukjes uitgehaald, herinner ik me ( met dubbele bodems, waar de partijbonzen te dom voor waren) . Hij heeft ook een paar kritische dingen tegen het partijbureau geschreven, die pas na zijn dood zijn gepubliceerd.

 20. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeWeet ik toch, je hoeft niet zo te schreeuwen!
  Vind je zijn argument niet komisch dan? (De duivel en Beëlzebub heet zoiets.)

  Ja, maar Brecht vs. McCarthy niet overslaan hè. Alvast bedankt, ik zie er naar uit!

 21. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Joke
  Kan ik je ook nog verleiden…; eh.., ik bedoel dit op de goede manier – "is die er dan?" – om op @Aads blog van dit moment je licht te laten schijnen? Vrijheid blijheid, hoor. Trouwens met een onwillige is het toch altijd ‘kwaad kersen eten’. Als alle mensen dit nu eens zouden willen snappen.

 22. Een Oude Bekende schreef:

  Avatar van Een Oude BekendeJoke, zoals tot de Reformatie ook bij de Bijbel en het Latijn gebruikelijk was, is de Koran slechts de Koran in het Arabisch. Een van de argumenten van de islamieten tegen de Bijbel is dat het woord van Allah door de vertalingen is verhakkeld. De Koran moest volgens hun dienen als het uiteindelijke Woord, om duidelijkheid te scheppen, en Mohammed wordt dan ook het Zegel der Profeten genoemd.

  Een officiële vertaling van de Koran heeft nooit godsdienstige waarde – echter, aan verschillende vertalingen, waaronder die van Fred Leemhuis (Wereldvenster 1989), is goedkeuring verleend door islamitische instanties – met dien verstande dat het leerboeken zijn en geen heilige boeken.

  Ik heb twee jaar Arabisch gestudeerd… ik zuig het niet uit mijn duim 🙂
  Reactie is geredigeerd

 23. maria schreef:

  Avatar van mariaWouw, Oude Bekende!!

  Joke, Twee leuke gedichten van Brecht heb ik gevonden die hij niet tijdens zijn leven heeft kunnen/ willen publiceren.

  ‘Die neue Mundart’

  Dem, der Kaderwelsch hört
  Vergeht das Essen.
  Dem, der es spricht
  Vergeht das Horen

  [ Kaderwelsch van “kauderwelsch”= dialect, Kaderwelsch = de taal van de partij]

  En dan een bekend kritsch, maar niet gepubliceerd gedicht over de opstand op 17 juni:

  ‘Die Lösung’
  Nach dem Aufstand des 17. Juni
  Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands
  In der Stalinallee Flugblätter verteilen
  Auf denen zu lesen war, daß das Volk
  Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe
  Und es nur durch verdoppelte Arbeit
  zurückerobern könne. Wäre es da
  Nicht doch einfacher, die Regierung
  Löste das Volk auf und
  Wählte ein anderes?

  (Bertolt Brecht, 1951)

  Reactie is geredigeerd

 24. Een Oude Bekende schreef:

  Avatar van Een Oude BekendeKauderwelsch – Koeterwaals? Ik roep maar wat als verstokt linguïst… het is wel een beetje buiten het onderwerp, sorry.

 25. maria schreef:

  Avatar van mariaOude bekende, ja, koeterwaals in het NL.
  Dit woord is afkomstig van de Zwitserse stad Chur, waar Retro-Romaans werd gesproken.
  = onbegrijpelijke taal.

  "Welsch" is (ouderwets) -Duits voor Frans of Romaans.

  Reactie is geredigeerd

 26. maria schreef:

  Avatar van maria@Joke,Brecht en McCarthy:

  "In October 1947, during the McCarthy years, Brecht was called to appear before the House Committee on Un-American Activities. Although not an official member of America’s communist party, Brecht left the United States for Switzerland the next day."

  en for McCarthy, je kent toch wel Arthur Miller, "The Crucible"
  Reactie is geredigeerd

 27. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeWeet ik. Hij ontvluchtte de VS letterlijk. Om van de regen in de drup te geraken.
  Nou weet ik ook dat McCarthy meestal geen concrete aanklacht (nodig) had, het was een soort inquisitie. Of waren er bepaalde stukken waar men zich aan ergerde? (Ik ken wat dat betreft alleen Mahagonny.)

 28. maria schreef:

  Avatar van mariaJoke, Nee dat weet ik niet, maar het ging niet om bepaalde stukken, het ging om zijn politieke voorkeur.
  Hij had natuurlijk best wat Lenin-verheerlijking op zijn naam staan, bijvoorbeeld.

  Hij zelf zal het toch niet als van de regen in de drup hebben beschreven denk ik.
  Hij kreeg zijn eigen theater. HIj kreeg in de DDR wat hij feitelijk wilde.
  Hij woonde mooi, hij had een vakantiehuisje, en een sjieke auto.
  Laat ons dat maar niet vergeten.

  Reactie is geredigeerd

 29. Zwollywood schreef:

  Avatar van ZwollywoodMaar wat betekent nu ‘het theoretische belang zien in de modernisering van het islamitische denken’?

 30. xx schreef:

  Avatar van xxis dit nou vrouwenpraat?
  t doet me denken aan een refrein van alfred j. kwak: kwek kwek kwek, ik ben wel gek, maar ik ben wel gek.
  (vrij naar herman van veen, vrouwen zijn er gek op)

 31. alib schreef:

  Avatar van alibVolgens mij kreeg Brecht -uiteindelijk- helemaal niet wat hij wilde. Na de opstand van de 17de juni 1953 was hij een feitelijk een teleurgesteld mens. De DDR-censuur censureerde ook zijn werk! Wat een vernedering moet dat geweest zijn. Die Heilige Johanna der Slachtofen bv., een stuk uit de jaren 20, mocht niet gespeeld worden, paste niet in het socialistisch-realistische wereldbeeld. De opera die hij daar schreef, ‘Das verhor de Lukullus’, werd verboden. Hij kwam van de regen in de drup. Enkel het werken met jonge acteurs en regisseurs hield hem op de been. Het was maar goed dat hij in 56 stierf, zodat verdere vernederingen hem bespaard bleven.

  @Maria
  Hoe kan dat gedicht van 1951 zijn als de opstand van 17 juni 1953 is? Het gedicht is uit de Bucklower Eligien van 1953.
  Reactie is geredigeerd

 32. maria schreef:

  Avatar van maria

  @ Zwolly wood:
  “Maar wat betekent nu ‘het theoretische belang zien in de modernisering van het islamitische denken’?”

  Dit is been belangrijke vraag van jou.
  Nasr Abu Zayd beklemtoont altijd dat het erg belangrijk is dat men juist op theoretisch en academisch niveau moet bezig zijn met tekstonderzoek van de islam, net als men het binnen de christelijke theologie al lang doet.
  Nasr Abu Zayd – die in de lijn van Arkoun zit- is daarom ook kritisch op Tarik Ramadan, die hij niet theoretisch genoeg vindt ( overigens heeft Frank Leemhuis, die hierboven vanwege zijn vertaling van de koran werd genoemd, nauw contact met Abu Zayd, en heeft ook een boek over Abu Zayd uitgegeven).

  Ik geef Nasr Abu Zayd gelijk, Ramadan is geen theoreticus, geen vernieuwer van de theorie, maar anders dan Nasr, en niet minder waardevol, is Ramadan bezig met de praktisch integratie van de islam.

  Nasr Abu Zayd gebruikt veel uit de Westerse traditie en de christelijke hermeneutiek voor zijn herinterpretatie van de islam. Twee auteurs zijn daarbij van bijzonder belang voor hem : Gadamer en Schleiermacher.
  Schleiermacher …. zeker een blogje waard….

  @xx: het kwekken doe toch jij?

  @Hoi Alib, je hebt helemaal gelijk, het gedicht is natuurlijk van 1953.

  Het is waar wat je schrijft, over de teleurstelling van Brecht. Toch is Brecht niet op één dimensie te vangen ( ook niet in de Buckower Elegien) . Ik blijf erbij dat het belangrijkste voor hem zijn theater was, en dat hij daarvoor ideale condities had in Berlijn. Tot het einde van zijn leven was hij intens bezig met repetities van Galilei ( een stuk waar B.s eigen houding tegenover censuur etc. wordt gespiegeld, misschien ga ik straks over Galilei bloggen)

  Brecht heeft zijn kritiek op de staat niet openlijk geuit, wat hij wel degelijk had kúnnen doen, en hij vond het DDR –systeem nog steeds beter dan wat hij in het Westen zag.

  De 17e juni was ook een omkeerpunt voor mijn oom Heinz Brandt, die ongeveer het standpunt Brecht ( een vrij socialisme) vertegenwoordigde. Hij schrijft in zijn boek ‘Ein Traum der nicht entführbar ist’, over deze dag, en dat hijzelf en zijn vriend de natuurwetenschapper Robert Havemann zich solidariseerden met de arbeiders ( ik zal op 17 juni een blog erover schrijven)
  Heinz Brandt vluchtte begin jaren ’60 naar de BRD, van waaruit hij later door de Stasi werd ontvoerd en drie jaar lang gevangen gehouden, totdat hij door Amnesty –acties vrij kwam.
  Hij heeft later ondanks hevige kritiek aan het Westen en zijn zoeken naar de Derde weg altijd vast gehouden aan dat het feit dat het in de DDR wel degelijk erger was dan in het Westen.

  Havemann verbleef in de DDR – op het laatst onder huisarrest.

  Reactie is geredigeerd

 33. fred van der wal schreef:

  Avatar van fred van der walWat weet jij veel, Maria!!!!

 34. anton steenwijk schreef:

  Avatar van anton steenwijk
  Waarom zoekt die Abu Zayd nooit de communicatie op? Waarom moeten mensen altijd hem opzoeken?
  ’t is maar een vraag.
  A.

 35. frits schreef:

  Avatar van fritsHoi Maria,

  Wat een wonder: je bent het eens met Bart Jan Spruyt! Nooit gedacht dat jij zo genuanceerd zou kunnen denken…Toch vreemd dat je dit niet op andere denkers, die een of andere ‘as van het kwaad’ vertegenwoordigen, kunt toepassen.

  "Cliteur baseert overigens zijn kritiek op één autobiografisch boek, hij haalt de wetenschappelijke publicaties van Abu Zayd niet aan."

  Dat lijkt me overigens ook van toepassing op jouw schrijfsels, die vaak enkel en alleen op een onkritische lezing van uit de context gerukte secundaire literatuur gebaseerd zijn.

 36. frits schreef:

  Avatar van fritsDit had ik nog niet gezien. De oude Maria is terug!

  "@Alib, de conclusie dat Spruyt minder erg is, is voorbarig. Het is een puur strategisch stuk van hem.
  Vergeet niet, Spruyt is een grote Carl Schmitt –fan, en is van mening dat men Carl Schmitt nu tegen de moslims moet inzetten…."

  Heb je er ooit over nagedacht dat vijandschap misschien niet voortkomt uit de geschriften van een jurist, en dat men diens geschriften helemaal niet hoeft ‘in te zetten’ om te concluderen dat vijandschap van alle tijden is?

Leave a ReplyMeest recente berichten