Wetenschap Kunst Politiek

J.A.A. van Doorn en het antisemitisme

46 comments

George Knight heeft gisteren op mijn blog J.A.A. van Doorn antisemitisme verweten. Omdat ik in vele kwesties ( Jami, Hirsi Ali, islamofobie)  met Van Doorn eens ben, heb ik deze kwestie nog eens nader bekeken.

Een paar feiten:

1
. Van Doorn moest in 1990 bij de NRC vertrekken na een verklaring van de toenmalige hoofdredactie als zou hij in twee columns ‘de grenzen van betamelijkheid’ hebben overschreden [ hij had iets geschreven over “de joodse journalisten”]. De NRC hoofdredactie liet in oktober 2005  weten de gang van zaken destijds ernstig te betreuren en Van Doorn schrijft sindsdien weer in de NRC.

2. In zijn boek over het Duitse nationaal-socialisme besteedt Van Doorn niet veel aandacht aan Hitlers rassenleer. In een interview met Hans Wansink in de Volkskrant zei hij op 7 juli 2007:

Naar mijn mening heeft het succes van het nationaal-socialisme weinig te maken gehad met het antisemitisme. Het idee van volksgemeenschap sloot natuurlijk de joden uit. Maar ik denk niet dat het nationaal-socialisme in 1933 door het Duitse volk primair werd beleefd als een racistische ideologie. De Duitse joden maakten 0,7 procent van de bevolking uit, ze waren geconcentreerd in grote steden en in bepaalde beroepsgroepen. Heel veel Duitsers hadden nog nooit een jood gezien, bij wijze van spreken. Ze kregen dat ontzettende geblaf over zich heen, van joodse dit en joodse dat, en ze hebben hun schouders opgehaald: het zal wel. Wat hen pro-nazistisch maakte waren Hitlers grote successen in de binnen- en buitenlandse politiek. En wat ik heb genoemd het vitale socialisme van de nazibeweging.”

Mijn mening
: ik denk dat Van Doorn niet helemaal ongelijk heeft, maar ik schat de betekenis van het antisemitisme voor het succes van de nationaal-socialisten hoger in dan hij. Vast staat in ieder geval dat het antisemitisme in geheel Europa diep geworteld was, en ook in het communisme onder Stalin een grote rol heeft gespeeld. Vast staat ook, zoals de Duitse antisemitisme-deskundige Helmut Berding schrijft, dat de nazi’s over langere tijd, soms meerdere jaren lang, in zake antisemitisme de toon matigden om op deze manier in het binnen- en buitenland makkelijker invloed en steun te verwerven.

3. Interessant vind ik wat van Doorn in zijn nieuw boek over Duits socialisme over de nazi en antisemiet Carl Schmitt schrijft. Hij is kritisch over Carl Schmitt, maar noemt diens antisemitisme niet. Over Schmitt schrijft hij in het verband met de nazi-voorkeur voor “effectiviteit”:

“De gebiologeerdheid met het criterium effectiviteit ging de eigenlijke technische sfeer echter ver te boven en doordrong een groot deel van het politieke denken. Superieur heette het politieke handelen dat als zodanig doelmatig was, ongeacht de motivering en de normatieve lading. Effectiviteit legitimeert zichzelf. Het is vooral Carl Schmitt geweest die deze doctrine al in de Weimartijd ontwikkelde en nadien in de nazi-tijd heeft verdedigd.’ In zijn gedachte­gang krijgt de politiek een autonoom domein toegewezen waar uitsluitend de begrippen vriend en vijand gelden, losstaand van criteria zoals goed en kwaad of nuttig en schadelijk. Wie politiek bedrijft, moet zijn ogen vast ge­richt houden op de werkelijke politieke drijfkrachten die hem verplichten­ en vrij laten – alles te doen wat in de gegeven omstandigheden nodig is. Hij dient zich niet te laten afleiden door normatieve overwegingen, rechtsstate­lijkheid, contractuele verplichtingen en andere ‘ficties’. Schmitt spreekt in dit verband van ‘decisionisme’ en ontwikkelt een gedachtegang die aansluit bij Hebbes’ adagium dat het gezag, en niet de waarheid het recht stelt. Po­litieke beslissingen worden niet afgeleid uit het recht maar de beslissing zelf schept recht.

Het klinkt alles vaag en abstract, maar het werd in nazi-Duitsland conse­quent in praktijk gebracht en ten minste één keer door Schmitt zelf uitdruk­kelijk gerechtvaardigd. Het was in 1934 toen Hitler Röhm en andere tegen­standers van het regime koelbloedig uit de weg had laten ruimen, dat Schmitt zijn meest berucht geworden argumenten ontvouwde, samengevat in ‘Der Führer schützt das Recht’ en als volgt toegelicht: ‘De ware leider is altijd ook rechter. Uit het leiderschap vloeit het rechterschap [Richtertum] voort. [ …] Het rechterschap van de Führer ontspringt aan dezelfde rechtsbron waaraan al het recht van elk volk ontspringt.’          In 1942 vond deze doctrine haar daadwerkelijke voltooiing: de Rijksdag ging akkoord met Hitlers eis dat hij, behalve als staatshoofd, partijleider en opperbevelhebber, de taak op zich zou nemen van ‘oberster Gerichtsherr’ ‘” ( p 211 f)

Ik zou wensen dat Van Doorn ook Schmitts antisemitisme bespreekt. Aan de andere kant beschrijft Van Doorn hier wel degelijk de hoofdelementen van de zeer problematische invloed van Carl Schmitt op de nazi’s. Let wel: Carl Schmitt, de held van Burke-directeur Bart Jan Spruyt, die het partijprogramma van Wilders heeft geschreven en PVV-kaderleden heeft getraind.

Zie ook mijn Carl Schmitt blogs.

Tags: ,

46 Responses to “J.A.A. van Doorn en het antisemitisme”

 1. laila schreef:

  Avatar van lailaInteressant Maria.
  De columns van Van Doorn, in Trouw lees ik graag.
  Reactie is geredigeerd

 2. Wim Duzijn schreef:

  Avatar van Wim DuzijnEen beetje onzinnig om het pragmatische ‘macht=recht-denken’ van CARL SCHMITT ‘antisemitisch’ te noemen. De term antisemitisme verwijst naar gedrag dat is gebaseerd op een vals-moralistische rassentheorie. Ezra-istisch jodendom en het daarvan afgeleide zionisme (ras of volk boven doodgewoon idealisme plaatsen) is volgens die definitie een vorm van antisemitisme (een opvatting die door Arabische groeperingen in het Midden-Oosten verdedigd wordt).

  Macht=recht-denken heeft niets met antisemitisme te maken. Je treft het daar aan waar autoritair leiderschap boven het gezagsprincipe van de scheiding der machten wordt geplaatst. Wanneer Amerika of Israel zich ‘de morele leiders’ van de mensheid noemen, dan zijn ze op een ordinair-dictatoriale wijze moreel fascisme aan het bedrijven, omdat moreel leiderschap noooit gekoppeld mag worden aan ‘de staat’, ‘het volk’, of ‘de leider’.

  Termen als ‘het uitverkoren volk’ verwijzen altijd naar dictatoriaal macht=recht-denken. Een niet aan relativerend rechtsdenken gekoppelde entiteit claimt goedheid, waarheid, en wat al niet meer en eist van anderen dat die als goddelijk ervaren kwaliteiten niet ter discussie mogen worden gesteld (denk aan de afwijzing van de VN en het Internationale Staf/Gerechtshof).
  Zaken als godslastering, majesteitsschennis worden met dit valse autoriteitsdenken gelegitimeerd, maar ook ordinaire mensenjagerij (omdat de zich goddelijk wanende mens altijd een zondebok nodig heeft waar hij zijn duivelse instincten op bot kan vieren).

  Mensen voortdurend van antisemitisme beschuldigen is in feite ook een vorm van mensenjagerij. Rechtsdenken eist van mensen dat ze het vermogen tot relativeren in mensen aanmoedigen en ontwikkelen.

 3. Annem van den Burg schreef:

  Avatar van Annem van den Burg@ Maria. Antisemitisme wordt in stand gehouden door het Westen om de rjkdom en Status Quo te handhaven in de wereld.

  De Franse filosoof Comte de Gobineau (1816-18820 introduceerde de Rasentheorie in Europa.
  Alleen Duitsland sloot hem in de armen. We kennen de gevolgen!

  Van Doorn: ==maar ik denk niet dat het nationaal socialisme in 1933 door het Duitse volk werd beleefd als een racistische ideologie.==

  Deze zin, zegt van van Doorn dat hij nooit antisemiet kan zijn. Hij weet hoe "diep" het volk gaat in de waarheidsvinding van ideologen. Het volk vraagt altijd brood en spelen en meer niet.

  Ook nu is er niets veranderd aan de bewuszijnsbeperking van het volk. Ik hoor de scheldpartijen naar islamieten vaak gepaard gaan met de zin: "net als de joden".

  De kern van de zaak is dat het Westen de grondstoffen moet kunnen blijven stelen en daar wordt Israël voor misbruikt in het Midden-Oosten. Israël is geen staat zonder de VS en West-Europa. Los van het feit dat ik Israël een gestolen land vind, kan er he -le – maal geen woord van kritiek worden geleverd door anderen op Israël.Ik vind dat al genoeg bewijs dat het doel de middelen heiligt: blijf van de joden af, want zij bewaken onze inkomsten.

  Dat is genoeg reden om geirriteerd te raken over diezelfde joden, die geen kritiek kunnen verdragen.

  Denk jij nu echt dat om andere reden steeds maar weer opnieuw de WOII wordt herdacht. Twee nieuwe generaties weten er geen reet vanaf en worden flink afgeleid van de verschrikkelijke oorlogen die wij voerden na WOII. Met nog veel meer moorden!

  Ja, het is genocide geweest en het ontsproot uit het hoofd van een psychopatische idioot. Maar het "Duitse Volk" zou weer precies hetzelfde "geloven" als zij geen eten hadden en een zondebok kregen voorgeschoteld.

  Ik trek een paralel met Wilders. Men heeft door hem een zondebok aangewezen gekregen en omdat "het minder gaat" met de gewone man, dat zijn feiten, gaan zij mee!

  Ik vind van Doorn geen antisemiet, of ik ben het ook. Groet, An
  Reactie is geredigeerd

 4. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraMaar hoe zit het nu met een staat die voor een ras, de joodse semieten, is ingericht? Als je daar tegen bent, is dat antisemitisme?

 5. Hans schreef:

  Avatar van HansPolitiek is een autonoom domein waarin slechts vriend en vijand te onderscheiden zijn,waar goed en kwaad,nuttig en schadelijk begrippen zijn die er niet toe doen………
  Lees dat dat nog maar een paar keer goed over,desnoods hardop en huiver.
  Het is precies die opvatting,dat gedrag welke je steeds vaker tegenkomt in de politiek en in de media.

 6. herman de winter schreef:

  Avatar van herman de winter
  Wat van Doorn zegt is heel verstandig, maar jij trekt er volgens mij niet de juiste conclusies uit. Kennelijk past alles in je wereldomspannende complottheorie vol listige illuminatii.

  Antisemitisme is van alle tijden, de laatste tweeduizend jaar. Telkens dat er een prügelknabe wordt gezocht, vind je een steen en een knuppel. Het heeft iets met het christelijk geloof en de bijbel te maken, meen ik. Maar ook met het exploiteren van armoede en ontevredenheid. Antisemitisme is vaker rookgordijn of bliksemafleider, dan doel.

  Maar zoals gezegd, volgens mij speelt het niet nu. Netzomin als er volgens mij met droge ogen kan worden beweerd dat er stemming wordt gemaakt om op grote of kleine schaal islamieten te gaan vergassen.
  Zo’n voorstelling van zaken lijkt overtrokken en tendentieus. Overbodig en gevaarlijk wolf!-geroep. Als er straks werkelijk iets aan de hand is, wat schrijf je dan?

  Ik ben toevallig zelf driekwart van duitschen bloed. Ik neem de verhalen van mijn moeder en haar familie over de hitlertijd altijd méér serieus dan de commentaren in nederlandse kranten. De gemiddelde duitser zag het vertrek van zijn joodse tandarts, kleermaker of kruidenier met lede ogen aan. Maar je moest voorzichtig zijn om er iets van te zeggen. Het hemd is immers nader dan de rok.
  Maar toch, je stelt vragen. Als iemand je vervolgens een sprookje op de arm speldt over een opgerichte joodse heilsstaat in het oosten, waar al die tandartsen en kleermakers naar toe zijn, dan wil je dat eigenlijk best opgelucht geloven. Tot het te laat is natuurlijk.

  Nou, die situatie hebben we niet op het moment. Op het werk in nederland heb ik als misplaatst duitser elke dag te maken met drie indo’s, een tamil, twee marokkanen, een halfbloedsurinamer, een brabander, wat hollanders en een verdwaalde limbo. Dat gaat eigenlijk verbazend goed. Dus ik maak me voorlopig geen zorgen.

 7. herman de winter schreef:

  Avatar van herman de winter

  Dat hele begrip racisme is pseudowetenschap. Geen één verstandig mens gaat er serieus op in. De genetische overeenkomsten tussen mens en worm bevinden zich in de negentiger procenten. Tussen mens en aap zit je op zevenennegentig. Tussen pygmee und sechzigprozentige wäregern-deutsche liegen weitere hinterplätze beim ball von 99 luftballons.

  Wat mij betreft bestaat racisme niet. Evenmin als antisemitisme of discriminatie. Allemaal flauwekul. Er bestaat enkel crimineel gedrag. Het vergassen van joden, negers, friezen of arabieren is bij ons verboden. Als je ermee gesnapt wordt, draai je de bak in. Als je stiekem iemand neerschiet met zes kogels op het mediaterrein of als je dapper een fietser omlegt vanuit de bosjes en afslacht als een hertenbok, dan ben je hiero de sigaar. Zo hoort het. Niks aan de hand.

  Wat voor kleur of geloof zo’n misdadiger heeft, dat interesseert mij eigenlijk geen sodedjuu. Belangrijk is dat hij of zij langdurig zit als hij het ernaar heeft gemaakt.

  Aan de andere kant moet er ook geen hofstadgroep worden gecreëerd, zodra een stel pubers met hun identiteit worstelt. Ik was ooit bijvoorbeeld een fervent aanhanger van the weathermen en het symbionees bevrijdingsfront. Later de raf, rudi dutschke. Zelfs markus bakker kon ik goed verdedigen. Ja hij had humor hè. Achteraf krab ik me wel eens achter de oren. Zou dat bij die hofstadgroepelingen niet ook zo gaan?

  Reactie is geredigeerd

 8. herman de winter schreef:

  Avatar van herman de winter
  Je kunt van Maria’s blogs zeggen wat je wil (ik maak daar dankbaar gebruik van), maar niet dat ze de gewone weg kiest. Er zijn verbazend weinig mensen die me zó kunnen ergeren en tegelijk prikkelen. Mogelijk is het de real-life decadentie in full-motion, die ze uitstraalt. Voor mij dan.

 9. Sjaak de Boer schreef:

  Avatar van Sjaak de BoerMaria Trepp voert duidelijk een soort van kruistocht tegen de Burke stichting.
  Haar doel, de Burke stichting als een antisemitische stichting af te schilderen.
  Carl Schmitt speelt hierin een cruciale rol, want Maria Trepp probeert zijn marginale rol in nazi Duitsland gigantisch op te waarderen.
  Maria Trepp zou zich misschien eens meer voor het hedendaagse antisemitisme vanuit de linkse beweging moeten interesseren, want die is veel gevaarlijker en geraffineerder dan het zogenaamde rechtse antisemitisme.

 10. herman de winter schreef:

  Avatar van herman de winter
  Hee Sjaak. Volgens mij heb je het niet helemaal begrepen. Maria zou blabla dit of dat zijn, hebben of moeten. Ik heb sterk de indruk dat Trepp precies doet wat ze zelf wil. Waar zie je dat nog? Toegegeven, bijgedraaid wordt er niet, maar daardoor blijft ze op koers. Naar een droog land vol luchtspiegelingen, weliswaar, maar daarover een andere keer.

 11. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Ik schreef eerder:
  "Opmerkelijk vind ik in dit verband de opstelling van Trouw-columnist Jacques van Doorn. Hij doet af en toe anti-semitische uitspraken. Zijn tolerantie jegens islamieten leidt tot intolerantie jegens andere groepen.

  Zijn opponenten doen op hun beurt weer uitspraken die uitgaan van de tolerantie jegens autochtonen en dat leidt tot intolerantie jegens islamieten.

  Dat is het perpetuum mobile van de onvrije geest. Ik vind dat beide kampen dom en ijdel bezig zijn."

  Dus, ik verwijt Van Doorn dat-ie af en toe anti-semitische uitspraken doet. Ik zeg op geen enkel moment dat ik hem een anti-semiet vind. Zijn opponenten die de publiciteit bespelen, acht ik trouwens niet veel hoger. Die nuances zijn nodig voor het volgende.

  "Wilders’ bezwaren tegen islamitische staatssecretarissen herinneren aan oude antisemitische agitatie. Voor de Tweede Wereldoorlog werd in de pers geprotesteerd tegen het feit dat meerdere Amsterdamse wethouders Joods waren. Dat werd niet ’prettig’ gevonden. Was het, gezien de getalsverhoudingen in den lande, niet een disproportionele presentie in het bestuur van nota bene de hoofdstad?"
  http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article647174.ece/van_Doorn_Het_credo_van_Geert_Wilders__Alles_is_geoorloofd_

  Een merkwaardige vergelijking. Wat beweert Van Doorn hier nu eigenlijk? Dat blijft onduidelijk. Maar waarom moet-ie voor een verklaring van Wilders het anti-semitisme uit de kast halen? Juist dat automatisme komt elke keer weer bij Van Doorn om de hoek. Hij is intelligent en inmiddels handig genoeg om het niet te duidelijk te expliciteren. Maar de rare vergelijkingen met anti-semitisme komen voortdurend terug in zijn columns.

  Ik vind het simplisme van Van Doorn te weerzinwekkend om me er verder in te willen verdiepen. Er zijn meer van deze in mijn ogen merkwaardige passages in zijn columns. Volgens mij verdient hij een kritische lezing.
  Reactie is geredigeerd

 12. herman de winter schreef:

  Avatar van herman de winter
  Zoals beloofd, een gedicht op Maria Trepp, de moeder van alle onbevlekten in het hilarofascisme van *zet hier je naam neer of die van een ander*.

  Het onderstaande gedicht heb ik uit de Shanghai Daily van afgelopen zaterdag. Een zekere meneer Wong bespreekt het katholieke geloof of zoiets. Mijn chinees is niet onberispelijk.

  lieve maria

  alle tekens staan goed
  de wachtpost loopt rond
  je kind ontsnapt
  in het feestgedruis

  morgen ben je de buurvrouw
  van een verkeerde man
  en niets van jaren her
  helpt je shirt of je
  beschaving van de ondergang

  als ikzelf de vrede was
  dan zou ik graag worden
  gezoend door jou en niet
  betwijfeld over niets

 13. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burgGEORGE. Er is toch een paralel te trekken tussen de "anti-jood- en de anti-islamiet-hetze"?

  Van Doorn is niet symplistisch; hij is een genunanceerde intellectueel. Wilders is een populist met lage opleiding en simpele "argumenten" (oneliners)! Groet, An.

 14. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteeg@an in hedendaagse politiek is het van geen belang wat wilders aan opleiding heeft; zijn kantoor heeft alle nodige kennis van een behoorlijk nivo; zie het gegeven dat hij al 3 maanden het hele kabinet en ambassadeurs gemanipuleerd heeft.

  Nee er is geen paralel te trekken.
  De joden waren slachtoffer van het nazidom= passieve rol van joden.
  Islam is actief, waarna als REACTIE anti-islam volgt

 15. lublin schreef:

  Avatar van lublinblijft vreemd. anti-islam is zo’n beetje een algemeen geaccepteerd modewoord. Slechts een enkeling haar zijn of haar schouders erover op.

  antisemtisme daarentegen is nog altijd een ‘magisch’, geladen begrip, met behulp waarvan voorstanders van de Palestijnse zaak om de oren worden geslagen.

  ofwel:
  anti-islam = goed
  antisemitisme = fout.

  Terwijl dat onderscheid natuurlijk kul is.

  Immers: elke vijandige bejegening van een groep als geheel is fout.

  Dat is dus de parallel.

  Lublin

 16. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de KletersteegEr was in de historie-tweede wereldoorlog, holocaust, in de gristelijke kerken een angst om maat iets tegen joden te hebben.

  toen de mensen mondiger werden, en zagen wat er gebeurde, veranderde dat ook.

  Ik ben tegen israel gekant, maar heb niks tegen joden in principe
  Wel ligt mijn "keuze" bij de palestijnen; heel duidelijk, heel sterk.

  tegen islamieten heb ik weinig, tegen de islam heel veel.

  maar het geheel:
  joden waren slachtoffer eens;passief
  islamieten dader;actief

 17. Een Oude Bekende schreef:

  Avatar van Een Oude BekendeHet antisemitisme an sich was niet van groot belang voor het welslagen van Hitler’s onderneming. Wèl van belang was het hebben van een (aantal) zondebok(ken). Het hadden dus ook, ik noem maar een zijstraat, de Ostfriezen kunnen zijn geweest. Dat hij de joden koos, heeft zeker te maken met een veel breder gevoeld antisemitisme in Europa en Duitsland. Interessant in dit verhaal is ook dat de toestroom van de zogenaamde Ostjuden afgrijzen wekte bij de geassimileerde Duitse joden, die dat ook niet onder stoelen of banken staken en over hen spraken met een toon die rechtstreeks uit de Völkische leek te zijn overgewaaid.

  Ik mis in je stuk wàt van Doorn schreef over ‘joodse journalisten’. ik denk dat daar de angel zit. Ik ben niet direct onder de indruk van de rectificatie van het NRC – de eerste vraag is toch: Wat heeft hij dan geschreven?

 18. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burg@ Maria. Ik blog niet dus je kan zeggen dat ik niets mag zeggen, maar als ik zou bloggen, beantwoordde ik wel hun reacties. Dit is niet interessant! An.

 19. maria schreef:

  Avatar van maria

  @ Wim : “Een beetje onzinnig om het pragmatische ‘macht=recht-denken’ van CARL SCHMITT ‘antisemitisch’ te noemen”
  Dat doe ik ook niet . Voor het antisemitisme bij Carl Schmitt zie mijn eerdere blogs. Bijvoorbeeld het wegdoen van joodse boeken….

  @ An , sorry dat ik zo laat ben. Dank je voor je uitgebreide reactie!

  @Ruud, niet elke kritiek op Israel is antisemitisme. Maar als men stelt dat de staat Israël moet verdwijnen, dat gaat zeker te ver, maakt niet uit oe men het noemt.

  @ Hans: “Politiek is een autonoom domein waarin slechts vriend en vijand te onderscheiden zijn,waar goed en kwaad,nuttig en schadelijk begrippen zijn die er niet toe doen………
  Lees dat dat nog maar een paar keer goed over,desnoods hardop en huiver.
  Het is precies die opvatting,dat gedrag welke je steeds vaker tegenkomt in de politiek en in de media.”

  Precies, en daarom houd ik me zo zeer bezig met Carl Schmitt. Je komt hem nu namelijk vaak tegen ook daar waar hij niet expliciet wordt aangehaald.

  @Herman de Winter:
  “” Wat van Doorn zegt is heel verstandig, maar jij trekt er volgens mij niet de juiste conclusies uit. Kennelijk past alles in je wereldomspannende complottheorie vol listige illuminatii.”
  Nee hoor ik heb geen complottheorie. En ik ben het vergaand eens met Van Doorn, al denk ik dat hij kritischer kan zijn over het antisemitisme.
  “Netzomin als er volgens mij met droge ogen kan worden beweerd dat er stemming wordt gemaakt om op grote of kleine schaal islamieten te gaan vergassen”

  Dat zegt toch niemand. Maar ook de joden wilde men pas vanaf 1942 vergassen. Daarvoor wilde men hen vooral WEG hebben. Zogenoemde Madagaskar –plan van Eichmann.

  "Racisme bestaaat niet”
  Racisme is een constructie. Maar we kunnen het ook over constructies hebben.

  “real-life decadentie in full-motion, die ze uitstraalt. Voor mij dan.”

  Super!!!!!!Je lijkt me goed te kennen!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Later meer….

  Reactie is geredigeerd

 20. maria schreef:

  Avatar van maria@Sjaak de Boer /
  ”Maria Trepp voert duidelijk een soort van kruistocht tegen de Burke stichting.
  Haar doel, de Burke stichting als een antisemitische stichting af te schilderen.”

  Nee.
  1. Ik doe onderzoek over de Burke Stichting, en gebruik dit onderzoek in mijn blogs.
  2. De Burke Stichting is niet anti-semitisch, maar anti-islamitisch, en heeft Geert Wilders in het zadel geholpen.
  Men gebruikt het gedachtegoed van de nazi en anti-semiet Carl Schmitt, maar men wil dit gedachtegoed inzetten tegen moslims, en niet tegen joden.

  3. Wat je schrijft over links antisemitisme klopt, en ik heb ook boven een link aangegeven naar mijn eigen onderzoek hierover: antisemitisme in de DDR. Ik heb ook uitdrukkelijk Stalin genoemd in mijn stuk boven.

  @Herman :” Toegegeven, bijgedraaid wordt er niet, maar daardoor blijft ze op koers.”
  Ik moet zo lachen.
  Maar mij koers is er wel degelijk eentje vol met slingers alle kanten uit…
  Op de lange termijn inderdaad uiterst consequent en ik sta zelf versteld van hoe veel dromen al waar geworden zijn.

  “Naar een droog land vol luchtspiegelingen, weliswaar, maar daarover een andere keer.”

  Droog weet ik niet, maar luchtspiegelingen, fantasie, dat is inderdaad voor mij het allerleukste. De meeste energie en tijd besteed ik niet aan politiek noch aan wetenschap maar aan kunst en fantasie.
  Over luchtspiegeling: Wacht op mijn blog over de regenboog binnenkort!!!!!!!!!!!!!!!!

  … ik ga later weer door…

  Reactie is geredigeerd

 21. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burg@ Maria. Jij ook bedankt voor je uitgebreide antwoord!

 22. maria schreef:

  Avatar van mariaIk probeer keurig de lijst van bijdragen af te werken maar ik heb me ernstig verslikt aan het gedicht van Herman.

  En de bijdrage van George plus het artikel van Doorn heeft veel aandacht nodig.

  Ik zal slecht slapen vrees ik.

  Goedenacht, dames en heren.

 23. Noah schreef:

  Avatar van NoahHet anti – semitisme is op zich al heel oud. Het komt voort uit de katholieke kerk toen deze nog in zijn beginstadium zat. De Christenen hebben hun geloof min of meer over genomen van het Jodendom. Omdat de Joden de eersten waren met het geloof in één God, noemden zij zich het uitverkoren volk. Niet zo heel bijzonder in die tijd (meer dan 2000 jaar geleden), want ieder volk toen noemde zich uitverkoren.

  De Christelijke kerk heeft al vroeg in zijn bestaan ontdekt dat geloof macht betekend. Zij hebben eigenlijk hun waarden en normen snel afgeworpen en zijn voor macht gegaan. Probleem was dat in hun eigen Christelijk geloof de Joden ook als uitverkoren volk van God stonden beschreven. Dat betekend dus dat (volgend de bijbel) de Joden boven de Christenen staan. Om de Joden af te breken en de volledige macht te verkrijgen bestempelden de Christenen de Joden als de moordenaars van Jezus Christus. En vanuit deze gedachte zijn de middeleeuwse pogroms en uitstoting van de Joden goedgekeurd.

  De Nazi’s hebben deze gedachte eigenlijk gewoon overgenomen. De reden van hun succes was met name de grote ontevredenheid van de Duitsers over de eerste wereldoorlog en met name de financiële crisis. Hitler heeft in eerste instantie die crisis redelijk bezworen door werkgelegenheid te scheppen, infrastructuur te verbeteren etc (veel snelwegen in Duitsland zijn in de tweede wereldoorlog aangelegd). Dat veel werk te maken had met de wapenindustrie hebben de Duitsers toen gemakshalve door de vingers gezien.
  Ook had men een zondebok nodig en de Joden waren, vanuit de geschiedenis al, heel gemakkelijke slachtoffers.

 24. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke MizéeArme Maria! Als je er maar niet over droomt … of juist wel?

  Maar over die van Doorn-affaire van 1990 is toch wel wat te vinden? Google op ‘ "van doorn" "joodse journalisten" ‘ en je stuit meteen op een kort stukje op wikipedia en een stuk van Folkert http://www.nrc.nl/opinie/article102912.ece/Van_Doorn_en_El_Maroudi in NRC bij zijn rehabilitatie in 2005. (Ben Knapen was destijds hoofdredacteur, maar ik ben ook nog de namen van Etty en Schrijvers tegengekomen als degenen die ‘erachter zaten’.)

  Voor een citaat uit het gewraakte artikel, zie http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/girard/e/Elias_Michael_7.htm (met een KB-pas kun je evt. NRC van die datum raadplegen):

  Twee stukken had hij geschreven, op 18 oktober en 25 oktober. Het eerste, getiteld ‘Israëlisch zelfbedrog’, opende met de zin: ‘Israël verdedigt zich niet alleen met wapens en diplomatie, ook met censuur.’ Van Doorn citeerde een zin van de 81-jarige Joseph Polakoff uit Washington: ‘Als joodse journalisten moet ons eerste doel zijn de handhaving en de kracht van Israël.’ Van Doorn gebruikte die zin om de integriteit van joodse waarnemers inzake het bloedige incident op de Tempelberg in twijfel te trekken. De gewraakte zinnen luidde: ‘Gelukkig kent Israël ook integere waarnemers. […] Hun voorlopige reconstructie heeft inmiddels de versie van de Israëlische politie – en dus van de joodse journalisten – ernstig ondermijnd.’ Er volgden verscheidene ingezonden brieven op het stuk, waarderende, maar vooral ook woedende. Uitspraken over ‘de joodse journalisten’ rieken niet alleen naar antisemitisme, maar getuigen ervan, schreven lezers.

  Van Doorn reageerde een week later door te zeggen dat hij met het lidwoord de alleen maar had gedoeld op degenen die hij eerder in zijn stuk had genoemd. Maar een man die over ‘de’ joodse journalisten schrijft, kan niet deugen. Hij was dan weliswaar geen antisemiet, maar ‘formulering en toonzetting van Van Doorns stuk en diens daarop volgende dupliek waren van dien aard’ dat naar de mening van de hoofdredactie ‘de grenzen van betamelijkheid’ waren overschreden (NRC Handelsblad, 30 oktober 1990). Hij ‘sneefde op een lidwoord,’ stond er later in een weekblad. Renate Rubinstein reageerde in Vrij Nederland: ‘Een vreselijke verdenking is nu ons deel geworden, de verdenking dat wij betamelijk zijn.’ (10 november 1990)

  Zijn column in HP/de Tijd in de jaren daarna heette dan ook ‘Betamelijkheden’…

  Te sneven op een lidwoord, ’t is toch triest. Als hij het zou hebben weggelaten zou er juist iets raars hebben gestaan, wat algemeenheid zou suggereren. (Hasna al Maroudi schijnt hetzelfde te hebben meegemaakt, omdat ze ‘de’ berbers schreef. Ik weet niet wat precies, maar Jensma ligt er nog steeds wakker van: "nederlaag", "risico’s niet goed getaxeerd" en "vrijheid bieden" – geen chocola van te maken.)

  Kortom, van Doorn was kritisch t.o. Israel, maar was blijkbaar nergens anders op te pakken. Van dat ene woordje probeert men op dubieuze sites nu nog steeds een ‘punt’ te maken, een spetter op zijn blazoen. Ik ben bij hem nog nooit iets van antisemitisme tegengekomen, maar het is idd. opmerkelijk dat hij dit onderwerp min of meer bagatalliseert inz. het nat.-soc. en Schmitt, terwijl hij anders toch zo alert is op het zondebokmechanisme.

  Ik ben het niet eens met George: de vergelijking met die joodse wethouders spreekt toch voor zichzelf! Hij is misschien alleen niet betamelijk… maar wel raak! En niet half zo onbetamelijk als GW, want ‘wat beweerde die nu eigenlijk’? Op zijn minst dat deze mensen er een duistere geheime agenda op nahielden, nog voor ze aan hun werk begonnen waren.

  (Jan Kuitenbrouwer heeft in ’06 een schitterende column over cliëntelisme onder al dan niet allochtone raadsleden geschreven: http://www.jankuitenbrouwer.nl/2006/03/21/rimboepolitiek/.)
  Reactie is geredigeerd

 25. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An en Joke Mizée
  Het kan zijn dat het citaat over de Joodse wethouders niet echt overtuigt. Het ging me om de toon die periodiek in de columns van Van Doorn terugkeert. Zijn merkwaardige woordkeuze, het er vaak bij de haren bijslepen van de Joodse invalshoek. Mijn vraag was, waarom doet-ie dat? Waarom is de man hier blijkbaar zo door gefascineerd?

  Kortom, je komt dan op het terrein van de tekstkritiek. Vanuit een structuralistisch perspectief probeer je die plekken te vinden waar het ongemak en de onbetamelijkheden aan de oppervlakte komen. Waar het weefsel rafelt en een losse draad losraakt uit het verband.

  In het citaat vond ik opvallend dat anti-islam wordt vergeleken met antisemitisme. Waarom niet met anti-joods, wat veel logischer was geweest? Dat gebeurt pas in tweede instantie. Dit roept de vraag op waarom Van Doorn een godsdienst en een ras met elkaar vergelijkt. Hoewel ik besef dat voor bepaalde joden het Jodendom ras en godsdienst verbindt. Maar waarom moet Van Doorn dat perspectief overnemen? Ik weet niet of het verstandig is om deze draad verder te volgen.
  Reactie is geredigeerd

 26. maria schreef:

  Avatar van mariaIk ga door met mijn lijstje, al zou ik eigenlijk overdag niet meer bloggen.

  @Herman ( en ook George…)

  Als men ruimte geeft aan verbeelding en betovering
  Komt veel op losse schroeven te staan
  en ontstaan vrijplaatsen.

  @George:
  "@Maria
  Ik schreef eerder:
  Dus, ik verwijt Van Doorn dat-ie af en toe anti-semitische uitspraken doet. “

  George dat moet je onderbouwen. Je kan niet zeggen dat Van Doorn antisemitische uitspraken doet zonder met citaten aan te komen.

  Dat Van Doorn volgens jou een verkeerde vergelijking maakt tussen anti-islamisme en antisemitisme, dat is geen antisemitisme.
  Van Doorn en ik, en veel anderen zoals Kees Schuyt, Cohen, Rabbijn Soetendorp en de joodse historica Evelien Gans, zeggen dat er overeenkomsten zijn tussen het patroon van antisemitisme en antiislamisme. Wat wij claimen is geen identiteit tussen deze fenomenen , maar overlapping. Als het om overlapping van concepten gaat, kan men altijd kritisch op de niet-identiteit wijzen
  Dat is absoluut geoorloofd.
  Maar het is net zo geoorloofd op de overlapping te wijzen.

  Wat mijn eigen argumentatie aangaat komt daar nog bij dat ik kan aantonen dat de Burke –anti-islamieten ZELF UiTDRUKKELIJK een oude nazi en antisemiet als referentie aanhalen.
  Duidelijker kan toch niet.
  Alleen : het blijven overlappingen.
  Jij en anderen kunnen met recht op de niet-overlapping hameren en naturlijk mag en moet men mij en ook Van Doorn bekritiseren.

  Toch nemen jullie de wel degelijk bestaande overlapping daarmee niet weg.

  Antisemitisme valt ook sowieso niet samen met de holocaust. Niemand zegt dat een holocaust tegen de moslims in de maak is.

  Reactie is geredigeerd

 27. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Je hebt gelijk. Als je iemand iets aanwrijft, dan moet je wel de moeite doen om dat aannemelijk te willen maken. Het probleem is echter dat ik voor het vragenspel een uitgangspunt nodig had. Ik zit pas halverwege en jij springt naar het eind. Overigens terecht van je. Dat is het tekort van de methode. Of het tekort van het medium dat de methode overbrengt.

  Vragen stellen door ondervraging op de manier van de mantiek bracht me tot mijn uitgangspunt. Raadpleging van de godheid Van Doorn. Jouw godheid. Met een kleine ‘d’. Zoals ik me voorstel dat jij hem ziet.

  Het was te aantrekkelijk om niet even een rolletje als iconoclast te spelen. Om een begrip uit de kunstgeschiedenis te lenen. Jij had me tuk en sprong er op in door het manifest te maken in de opening van je blog hierboven. De bedrieger bedrogen.

  Ik stelde de vraag aan ‘Van Doorn’. Jij geeft het antwoord. Ze hangen samen. Op een taalkundige manier. Die afbakening moet nu samengevoegd worden. Nu sta ik voor het Droste-effect om een reproductie terug te gaan en zo het voorafgaande te verdiepen. Waarna jij weer zult volgen.

  Maar om terug te keren tot het begin. ‘Van Doorn’ boezemt me weerzin en medelijden in. Omdat ik zie dat-ie gevangen zit en verblind is in zijn verbetenheid. In zijn -gerechtvaardigd- streven om intolerantie jegens islamieten aan de kaak te stellen eindigt hij in intolerantie jegens zijn opponenten. Hij bevecht het gelijk van de straatvechter dat nog maar twee kleuren kent. Zwart en wit.

  Van Doorn krijgt van Sjoerd de Jong de ruimte om op 12 september 2007 in de NRC te schrijven over het steuncomite anti-moslims:
  "Gisteren hebben ze zich in een comité verenigd: (…) ten slotte enkele om hun afkeer van moslims bekende joodse Nederlanders (…)"
  http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?threadid=228487

  Opnieuw zo’n onnodige -en onware- vergelijking. Van Doorn zet de werkelijkheid op z’n kop en verwijt vervolgens de wereld dat-ie scheef staat. Voor een emeritus-hoogleraar Sociologie -hoewel aan het eind van zijn leven- zou je meer inzicht, intellectuele distantie en zorgvuldigheid mogen verwachten. Niets is minder waar.

  Wat is de relatie tussen de afkeer van de islam en joden? Plaatsvervangende schaamte komt over me als ik lees over ‘bekende joodse Nederlanders’.

  Ik vind dit een anti-semitische uiting. Die opgepikt wordt door een bepaalde groep islamieten en zonder de nodige toelichting gebruikt kan worden in de strijd tegen ‘de zionistische entiteit’. Van Doorn wordt zo een heler van verkeerde uitingen. Ten minste dat had hij zich vooraf moeten realiseren.
  Reactie is geredigeerd

 28. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An en alle anderen
  Off topic. Een interessante link om gratis goede documentaires en reportages te zien. Ik weet dat je geinteresseerd bent in manipulatie door de multinationals. Zie Business, N-Z, ‘The Corporation’ en ‘The Yes Men’. Het zal je interesseren.

  Jammergenoeg opent mijn favouriet ‘Sex Crimes and The Vatican’ niet. Verder veel religie.

  http://bodocus.com/

 29. maria schreef:

  Avatar van maria

  George, ik ben nog steeds bezig met je opmerking over het Trouw-artikel van Van Doorn.
  Van Doorn zegt daar wel degelijk heel belangrijke en uiterst integere dingen. Vooral haalt hij de uitspraak van Wilders: “’Er bestaat geen gematigde islam” naar voren.
  Deze uitspraak is verkeerd en hoog problematisch, en bovendien in overstemming met wat Burkiaan Paul Cliteur ook schreef ( heb het al vele malen geciteerd, zal ik het nog een keer aanhalen??) , al komt C. nu terug op deze eerdere uitspraken.

  Jij begrijpt wel dat ik o.a. door mijn samenwerking en vriendschap met Nasr Abu Zayd, internationale voorvechter voor de liberale islam, deze kwestie buitengewoon belangrijk vind.

  De vraag of het gerechtvaardigd is van Van Doorn om in dit verband dan met de joodse bestuurders in Amsterdam aan te komen: ik vind van wel.

  Van Doorn heeft volkomen gelijk, dat het antisemitisme niet gereduceerd mag worden tot de holocaust, maar dat men toch vooral de lange periode vóór de holocaust moet bekijken.

  Er is juist nieuw Duits onderzoek dat aantont dat
  1. het antisemitisme in Duitsland niet erger was dan elders ( wat geen verontschuldiging is voor Duitsers) en dat
  2. niemand, ook de joden niet, de holocaust hebben zien aankomen.
  “The volume dispels the myths of Holocaust historiography, in particular the teleological concept that Auschwitz is a consequence of a particularly German path. This is dealt with succinctly: "There is no doubt that as of 1938, the Nazi state also mobilised Christian anti-Judaism which had grown over centuries and nationalist ressentiment which had developed in the 19th century, and also in the annexed and occupied countries throughout Europe. Yet it is wrong to assume that a special, particularly malicious strain of anti-Semitism had become engrained in Germany which had been headed towards Auschwitz for a long time." This however makes it even more difficult to explain the collapse of civilisation.”
  http://www.signandsight.com/features/1649.html

  In het discrimineren van bevolkingsgroepen kan dus een lange fase van betrekkelijk rustige aantijgingen gevolgd worden door gruwelijke maatregelen. Daar is niet eens de holocaust voor nodig om dit aan te tonen.
  Men mag waarschuwen voor de discriminatie van moslims, en daarbij ook zeggen dat nog helemaal niet zo lang geleden joden gediscrimineerd werden. Waarom zou dat niet mogen???

  Jij, George, maakt je geen zorgen over de discriminatie van niet-geweldadige moslims. Ik wel. En met mij veel deskundigen: Cohen , Kees Schuyt, en de historica en hoogleraar joodse geschiedenis Evelien Gans . Over Theo van Gogh zei zij dat deze zijn doelwit van joden naar moslims had verlegd…ook weer een indirect verband tussen jodenhaat en moslimshaat.

  …Ik heb nog steeds heel veel reacties NIET besproken.. ik ga later vanavond weer door.

  Reactie is geredigeerd

 30. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Ik maak me wel degelijk zorgen over de discriminatie van moslims en ex-moslims. Ook Sooreh Hera en Ehsan Jami die zich gedwongen voelen om onder te duiken. Het is een volwassen democratie onwaardig.

  Ik heb zeer de pest aan selectieve verontwaardiging. Aan de troetelslachtoffers. Graag wil ik het breder zien. Maar dan wel oprecht breed, en dus niet selectief breed. Dat cherry picking maakt sommige columns en commentaren onderhand onleesbaar. Waar is de nuance gebleven? Ook bij de slijpsteen.

  Ik heb het over het hier en nu van Van Doorn. Zijn opstelling nu is voor mij de kern. Niet de geschiedenis op zich. Dat is een afleiding. Je gaat voorbij aan mijn kritiek op hem die samenhangt met vreemde vergelijkingen. Waarom zegt-ie "om hun afkeer van moslims bekende joodse Nederlanders". Ik blijf sommige van zijn woorden onfris vinden. Zoveel interesse is-ie voor mij niet waard. Deze Van Doorn verdient niet veel aandacht. Streep eronder?
  Reactie is geredigeerd

 31. maria schreef:

  Avatar van mariaAbsoluut geen streep eronder omdat ik zeer van Van Doorn houd, en nog steeds geen antisemitische uitingen van hem heb gezien.

  Je maakt je zorgen om Wilders-vriendje Jami en om aandacht-zoekster en verdienstelijke fotografe Soorah Hera.
  Maar het gaat niet vooral om individuen en deze beiden hebben hun aandacht en steun enzovoort goed voor elkaar.
  Het gaat om de discriminerende en bewust stigmatiserende hetze die een aantal intellectuelen tegen de hele groep van moslims voert.
  Wilders is maar de meest uitgesproken exponent van een grote groep die hem direct en indirect steunt, Jami hoort uitdrukkelijk erbij.

  Jij maakt je nooit zorgen om de groepsdiscriminatie van moslims.

  Van Doorn wel, en ik ook.

  @Joke zeer hartelijk bedankt voor uitgebreide belangrijke bijdrage en research.

  Reactie is geredigeerd

 32. Grutte Pier schreef:

  Avatar van Grutte PierWaar is je Zonnenbril?

 33. Joke Mizée schreef:

  Avatar van Joke Mizée@ George:

  "om hun afkeer van moslims bekende joodse Nederlanders"

  Is het dan al antisemitisme als je iemands joods-zijn benoemt? Er wordt toch geen algehele (negatieve) eigenschap aan alle joden verbonden? De felle islam-fixatie van Leon de Winter schrijf ik deels toe aan zijn joodse achtergrond. Dat maakt hem nog geen boeman, noch straalt het af op andere joden.

  Binnen de context van zijn betoog, dat de gemiddelde ondertekenaar allesbehalve iets ‘heeft’ met (ex)moslims, is er niets mis mee – mits het hout snijdt (en dat doet het immers). Het was beter geweest als hij had benoemd op wie hij doelde, zodat de lezer het optimaal kan beoordelen. Men kan ook schrijven "de om zijn afkeer van joden bekende socioloog van Doorn", maar dan zou de lezer wellicht denken ‘waar halen ze dat nou weer vandaan’.

  En is dat dan erger dan zinsneden als "om hun afkeer van moslims bekende ouderlingen" of "om hun afkeer van joden bekende marokkaanse Nederlanders", etc. – waar het om specifieke personen gaat? Het heeft soms iets flauwigs om op iemands kritiek af te dingen door op zijn achtergrond te wijzen – maar het punt is hier dat zo’n lijst een dubbele boodschap uitzendt als hij vrijwel exclusief ondertekend wordt door lieden die de islam niet direct een warm hart toedragen.

  Afgezien daarvan hoort van Doorn beroepshalve tot de vrije meningsuiters, het gezelschap van politici, wetenschappers, opiniemakers en kunstenaars als cineasten, cabaretiers e.d. – dus m.i. is dit dezelfde discussie als over de vrijheid van kunstenaars. Er zijn onderlinge verschillen: een cabaretier mag verder gaan dan een columnist, en die mag weer verder gaan dan een ‘gewone’ journalist. Er ontstaat verwarring wanneer personen meerdere van die rollen in zich verenigen. (Wat heet – denk alleen maar aan van Gogh, Hirsi Ali en Wilders). Ik zit me nog af te vragen waarom het is dat jij vindt dat Sooreh Hera ongebreideld haar gang moet kunnen gaan maar van Doorn zich aan de regels van betamelijkheid moet houden. Hou je wel van jodenmoppen?

  Wat http://www.spunk.nl/article/article.php?id=1117704708765 schreef ging by the way om meer dan een lidwoordje. Volgens http://www.nrc.nl/opinie/article95977.ece ging het ironische column-karakter aan een aantal lezers voorbij… Tja, ze had wat beter moeten beseffen wat ze te incasseren zou krijgen, er zijn even zoveel collega’s die hun schouders erover op zouden halen. Jensma zelf lijkt later onder de druk van zijn gevoelens te willen zwichten, wanneer hij mijmert of hij zijn mensen niet tegen zichzelf in bescherming zou moeten nemen. Geef ze dan een cursus weerbaarheid – maar geen censuur! De vergelijking met de affaire-van Doorn is eigenlijk ver te zoeken, maar blijkbaar wekt het eenzelfde soort schuldgevoel op.
  Reactie is geredigeerd

 34. maria schreef:

  Avatar van maria"Afgezien daarvan hoort van Doorn beroepshalve tot de vrije meningsuiters, het gezelschap van politici, wetenschappers, opiniemakers en kunstenaars als cineasten, cabaretiers e.d. – dus m.i. is dit dezelfde discussie als over de vrijheid van kunstenaars. Er zijn onderlinge verschillen: een cabaretier mag verder gaan dan een columnist, en die mag weer verder gaan dan een ‘gewone’ journalist. "

  Zeer inteessant Joke, maar volgens mij is dat juridisch niet zo…

  Op Europees niveau dacht ik dat "opiniemakers" een bijzondere stelling hadden, maar niet in Nederlands recht.

  Ik moet het nog eens nakijken.

  Maar goed hier hebben we het niet over echt juridische aspecten, maar over "fatsoen".

  Fatsoenrakker Paul Cliteur hanteert daarbij altijd een buitengewon strenge meetlat als het om links gaat, en kan rechts hem nooit hard genoeg naar moslims en multicultimensen trappen.

  Met twee maten meten, dat is ook zo iets waar ik niet tegen kan.

 35. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Joke Mizee
  Ik baseerde me niet op de NRC-affaire, maar op de Trouw-columns van de laatste anderhalf jaar. Ik vroeg me af waarom Van Doorn het jodendom en de joden er op zoveel plekken bijhaalt, terwijl dat in mijn ogen -en dat van anderen- niet logisch is. Wat is hier aan de hand? Wat is dat voor fascinatie van die man? De herhaling van die kleine stekeligheden leidde me tot de conclusie dat er sprake is van anti-semitische uitspraken. Hierboven heb ik het verder toegelicht.

  Van Doorn mag van mij schrijven wat-ie wil. Dat zal ik tot mijn laatste snik verdedigen. Hij mag zelfs onbetamelijk zijn. Of bot. Of humorloos. Of af en toe een anti-semitische, anti-gereformeerde of anti-liberale uiting doen. Hij doet maar. Op mijn beurt hoef ik het allemaal niet geweldig te vinden wat-ie schrijft. Mag ik totaal niet onder de indruk zijn van hem? Dat is weer mijn goed recht.

  Zijn langere -wat essayistische- stukken vind ik doorgaans zeer de moeite waard. Een verrijking van het debat. Zoals ik eerder schreef over zijn Uruzgan-stuk in de NRC dat ik waardevol vond. En voor de ban las ik met veel plezier zijn NRC-columns. Dus, ik heb niets tegen de man. Dat zou ook niet aardig zijn gezien de situatie waarin-ie verkeert.

  Problemen heb ik met uitspraken in zijn Trouw-columns die dicht op de werkelijkheid en de waan van de dag zitten. Zoals trouwens vele columns over het integratie-debat en het multiculturele drama van de Pammen, Abrahamsen en Zwagermannen die ik flinterdun en meestal rancuneus vind. Van Doorn onttrekt zich hier niet aan. Ik vind Van Doorns inzet eenzijdig en emotioneel. Het is ook een bijna onmogelijke taak voor een beschouwende wetenschapper om de eigen tijd objectief te willen beschrijven. Maar hij zou beter zijn eigen grenzen en sterke kanten moeten kennen. Daardoor wringt er iets. Dat kwam ik voorheen – en in die langere stukken- niet tegen.

  @Maria
  Ik maak me niet meer zorgen over Hera of Jami dan over Aboutaleb, Markouch of Cohen. Ze worden allen bedreigd en dat vind ik niet thuishoren in een volwassen democratie. Het verschil is hun positie, hun bescherming en de mate van beveiliging.

  Toetsing begint altijd bij individuen. Ik vind je uitspraak uitermate ongepast dat Hera en Jami hun aandacht en steun zo goed voor elkaar hebben. Gezien de dagelijkse situatie van beiden kun je het zelfs als een perverse en onmenselijke opmerking kwalificeren. Of je weet niet waarover je praat.

  Dit gaat niet over een politieke stellingname op zich. Dit gaat over grondrechten. Ik ben teleurgesteld als mensen niet begrijpen dat wat ze zelf mogen, ze ook anderen moeten gunnen. Juist als het politieke opponenten zijn. De vrijheid van meningsuiting wordt inhoudsloos als je die alleen voor je medestanders wil laten gelden.

  Je legt me woorden in de mond dat ik niet tegen groepsdiscriminatie van moslims ben en iets voor Wilders zou voelen. Is onze discussie dan al zover gezonken dat ik me vervolgens alleen kan verdedigen door te zeggen dat ik Wilders en zijn denkbeelden verwerpelijk vind? Wat is dat voor discussie waarin ik mijn karaktervastheid moet aantonen door zulke uitspraken te moeten gaan doen? Zoiets noem je zeker politieke correctheid? Nou, merkwaardig om in het gelid van iemands verontwaardiging en moralisme gedwongen te worden. Wat voor filosofie is dat? De Biedermeier-Trepp?

  En lees nog eens terug wat ik schreef over tolerantie die tot intolerantie leidt. Deze stelling had niet beter aangetoond kunnen worden dan door jouw woorden. Jouw tolerantie leidt tot intolerantie. Besef je dat, en is het dat wat je wilt?
  Reactie is geredigeerd

 36. maria schreef:

  Avatar van maria"En lees nog eens terug wat ik schreef over tolerantie die tot intolerantie leidt. Deze stelling had niet beter aangetoond kunnen worden dan door jouw woorden. Jouw tolerantie leidt tot intolerantie. Besef je dat, en is het dat wat je wilt?"

  Is een eerlijk en scherp debat hetzelfde als intolerantie?
  Ik val allen aan die bevolkingsgroepen op een generaliserende manier willen neerzetten en een hele religie willen diskwalificeren, zoals Jami en Wilders.
  Intolerant zou zijn als ik zou weigeren met tegenstanders in debat te gaan, of als ik zou zeggen dat zij hun mening niet mogen zeggen.

  Ik neem mijn tegenstanders serieus door hun te wijzen op de gevaarlijke maatschappelijke gevolgen van groepsdiscriminatie.

  Moslims mogen ( en moeten) van mij altijd bekritiseerd worden.
  Maar niet een hele groep, niet een hele religie.

  Tolerantie, lijkt me het thema voor het volgende blog misschien.

  Maar goed George, als jevindt dat ik je verkeerde woorden in de mond heb gelegd, dan neem ik deze weer terug.

  Ik heb gezegd dat ik je respecteer, en dat meen ik.

  Jami respecteer ik NIET, maar ik vind toch dat hij mag zeggen wat hij wil.

  Reactie is geredigeerd

 37. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  De reductie en een niet voor de hand liggende interpretatie van een citaat kan geen antwoord zijn. Een eerlijk en scherp debat kan haaks staan op intolerantie.

  In dit verband ging het om de eigen blinde vlekken. Men wil zo graag iets aantonen, of een zaak verdedigen, dat men in het proces schade aandoet aan elementen die niet in de redenering passen. Die wuift men terzijde. Voor men het weet begeeft men zich onbewust en ongewild in het kamp van de intoleranten.

  Kortom, dit soort intolerantie ontstaat terloops. Niet als onderdeel van een scherp en eerlijk debat.

  Er is natuurlijk ook nog een ander soort intolerantie dat gestoeld is op haat of racisme. Maar dat ontstaat niet uit tolerantie, maar uit intolerantie zelf. Dat is een ander aspect dat naar mijn mening als fenomeen minder interessant is. Want eenduidiger, platter en zonder passage naar tolerantie.
  Reactie is geredigeerd

 38. maria schreef:

  Avatar van mariaIk ben dol op blinde vlekken, de mijne en die van anderen.

  Mijn blog is onder meer een poging om jullie aan te moedigen mij op mijn blinde vleken te wijzen, dat bespaart me de psychiater.

  Nog eens mijn oprechte excuses, ik maak binnenkort een bijzonder mooi nieuw slangetje voor jou.

  Reactie is geredigeerd

 39. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Nonsens onder zand

  Gestrooid zand in de ogen ontglipt het leven.
  Vingers met zand in het zand geschreven.
  Tot loshangend zand onttelt met het zand der zee.

  In gebeten zand steekt een slangenkop.Verweten
  zand om in de raderen van anderen te strooien.

  Mevrouw zandwinkeltje verkoopt uit. Zij bezorgt
  boodschappen met de zandruiter. Ons leven hoopt
  op het zand. Bezorgd liggen we even op haar zand.

  Hakjes in het zand. Coquette rood. Zand erover.
  Reactie is geredigeerd

 40. maria schreef:

  Avatar van mariaDank je wat ontzettend mooi.

  Ik maak in een niewe blog nog meer van.

  meer…meermin ook zo’n thema, passend bij zand… en een andere droom van mij…hmmmm.

 41. paul schreef:

  Avatar van paulEn wat over de islamisering van Europees Anti-semitisme in de moslimwereld? http://www.volkskrantblog.nl/bericht/29350 ( in bewerking )
  "rassenleer"
  Na Auschwitz verloor de rassenleer grotendeels haar voormalige legitimiteit en standing.

  "het succes van het nationaal-socialisme weinig te maken gehad met het antisemitisme"?

  Duitsland had de 1e W.O. niet op eigen grond maar in het buitenland verloren waardoor de
  keurkorpsen/schietverenigingen nooit na 1914/18 ontwapend zijn. Hieruit en uit de penose
  werd later SS etc. gevormd.

  De Keizer vond dat de Joden de Tzaar financierde. Een Duitse ing. verdiende 1/6
  van wat een Amerikaanse taxidriver ving zodat Duitsland aantrekkelijk werd voor de VS
  industrie die later de "werkkampen" betaalde
  ( een soort voorloper van de DDR ) die in concentraties Joden werden geplaatst…

  "ze waren geconcentreerd in grote steden en in bepaalde beroepsgroepen."

  Er waren complete Joodse dorpen. Ze mochten sinds Catharina de Grote in bepaalde
  gebieden wonen, hadden geen toegang tot het Duitse gildewezen en mochten alleen wodka stoken of in vlees handelen. Ze werden uitgesloten van veel ambachtelijke beroepsgroepen en moesten noodgedwongen koopman of ander vrij beroep zijn.

  "nazi-voorkeur voor "effectiviteit":"
  Ze wilde de Middelandse zee leegpompen zodat de Tijgertanks over de droge zeebodem naar Afrika etc. konden. Technisch mogelijk maar de dammen zouden te kwetsbaar voor bomdardementen zijn.

  Een tyran leeft niet lang en de Burke Stichting werd ook de chemische industrie betaald.
  Voor de Pim Fortyn beweging is ook uit de penose gerekruteerd dat zie je nog aan de PVV kamerleden.

 42. maria schreef:

  Avatar van mariaDank je Paul..

  Ben het eens met wat je schrijft.
  nazi-voorkeur voor "effectiviteit":

  dat zag je dan ook terug in de manier waarop ze de holocaust organiseerden.

 43. paul schreef:

  Avatar van paulWeet je waar het woord "concentratiekamp" vandaan komt? Die werden onder het mom van werkkamp in het middelpunt, in een concentratie van Joden gezet, zie kaartje vorige link.
  De Engelsen en de Amerikanen hebben nooit de spoorwegen naar de vernietigingskampen lamgelegd.

  Gleichschaltung bis Reichskristallnacht-pogrom Das Hollerith Maschinen-Gesellschaft und
  der Eindoplossing des Jodenvraag;

  Berlijn 1934, De ponskaarten apparaten zoemen
  in de Hal. Geneve 2004, Hof verklaard zich na 80 jaar bevoegd kennis te nemen van het geschil. Telkens wacht men tot niemand leeft die getuigen kan… Zo ook de Ned. orde van Advocaten die twee jaar terug de advertentie
  in de landelijke dagbladen liet zetten met
  de oproep dat mensen die nog iets wisten over
  b.v. de arisering bedrijfsleven, beslaglegging c.q. confiscatie van Joods bezit.

  IBM may still need to defend itself in a Swiss court against allegations that the company’s
  Earlier this week, the Geneva Court of Appeal overruled the city’s First Instance Court, which a year ago dropped a case brought against IBM by a group representing Gypsy victims of the Holocaust, according to the group’s lawyer, Henri-Philippe Sambuc.
  The group, called the Gypsy International Recognition and Compensation Action (GIRCA), is seeking up to $12 billion in collective damages.
  Sambuc referred to the court ruling as "very significant" because it now establishes Geneva as a place of jurisdiction in the case.

  IBM and the Holocaust: A Strategic Alliance Between Nazi Germany and America’s Most Powerful Corporation, by Edwin Black.
  In his book, Black said that IBM — through its German subsidiary, http://www.dogpile.com/dogpile/ws/results/Web/Deutsche%20Hollerith%20Maschinen/1/0/0/Relevance/iq=true/zoom=off/_iceUrlFlag=7?_IceUrl=true GmbH (Dehomag) — provided the punch-card data processing systems that allowed Nazis to categorize and track concentration camp victims, who were mostly Jews, and that the U.S. company was aware of how its equipment was being used.
  In addition to 6.5 million Jews, the Nazis are believed to have killed around 600,000 Gypsies; Roma & Sinti mostly from Central and Eastern Europe, according to Sambuc.

 44. maria schreef:

  Avatar van mariaIk heb zelf het IBM boek niet gelezen, maar het is zeker zeer belangrijk voor de achergrond en geschiedenis van de holocaust.

  Hitler was qua ideologie fel anti-kapitalistisch, qua praktijk heeft hij een pakt gesloten met het groot-kapitaal.
  Zonder de hulp van de grote bedrijven (Krupp!) was hij nergens geweest, net zo min als zonder de hulp van de intellectuelen.

 45. paul schreef:

  Avatar van paulhttp://www.zoeken.nl/?&q=august+thyssen+OR+krupp+hitler+bush+rotterdam&where=web

  http://achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?r=1&id=265819&tbl_archief=0
  How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power :
  http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1312540,00.html

  August Thyssen had in Rotterdam de Bank voor Handel en Scheepvaart opgezet, om zijn staal imperium na de eerste W.O. te beschermen en zo het verdiende geld van de eerste W.O. van de August Thyssen Bank over te zetten naar de Rotterdamse Bank, nog voor het zogenaamde verdrag van Versailles. Zo heeft August Thyssen zijn staalimperium overgedragen aan zijn zoon Fritz Thyssen, welke ook de NSDAP financiërde. Fritz Thyssen ontmoette Adolf Hitler persoonlijk, en generaal Erich von Ludendorff, waarna hij 100.000 goud marken doneerde aan de NSDAP. Fritz Thyssen had in die tijd ook een Amerikaanse onderneming opgericht. Hij ontmoette in 1922 Averell Harriman (Investeringsbedrijf W.A. Harriman & Co, en tevens Skull&Bones lid) in Berlijn, waarbij Fritz Thyssen met hem overeen kwam om een Thyssen Bank op te richten in New York. Zo dienden de zaken-partners van Harriman als directeur, tesamen met de agent van Thyssen, H.J. Kouwenhoven. Thyssen had nu dus drie banken; In Nederland, Duitsland en de VS. H.J. Kouwenhoven reist in 1924 naar de VS om daar met Averell Harriman en George Walker de UBC (Union Banking Corporation) op te zetten (de UBC was direct gelinieerd aan de Bank voor Handel en Scheepvaart van Thyssen), op exact het zelfde adres als Harriman & Co (van dit adres gingen de gelden tevens naar het Communisme). In 1925 krijgt het August Thyssen imperium een lening van 12 Miljoen Dollar, en zo anderhalf jaar later nog eens 5 Miljoen. Deze lening werd verstrekt door de Amerikaanse bank Dillon – Read & Co. Zijn bank werd ondermeer door Rockefellers Standard-Oil, Ford, General Electric, DuPont en ITT gebruikt om Hitler te financiëren. Het Vice-presidentschap van Harriman & Co werd door George Walker overgedragen aan zijn schoonzoon Prescott Bush (Grootvader van George W Bush jr. – tevens Skull&Bones lid)

 46. maria schreef:

  Avatar van mariaWouw, Paul…
  bedankt.

  Terug naar Van Doorn:
  Van Doorn gaat helaas niet in op de rol van het grootkapitaal, maar beschrijft de delen van het socialistische gedachtegoed dat de nazi’s succesvol hebben geïntegreerd.

  Hier nog meer uit Van Doorns boek betreffende de jodenvervolging:
  “De [nationaal-socialistische] revolutie, die de invoeging beoogde van alle Duitsers in een hechte Volksgemeinschaft, sloot in ieder geval twee bevolkingsgroepen uit. Politieke tegenstanders werden uit hun functie ontslagen, tot emigratie gedwongen of in concentratiekampen opgesloten. Joden werden vanaf het moment van de machtsoverdracht aan Hider systematisch gediscrimineerd en sinds de radicale wending van het regime in 1938 – met de Kristallnacht als signaal- aan regelrechte terreur blootgesteld. Van de ongeveer half miljoen Duitse joden emigreerden er circa 278000 en werden er tussen de 160000 en 195000 vermoord, deels als inwoner van het rijk, deels immigranten die tijdens de Duitse bezetting van Europese landen alsnog werden opgespoord en naar de vernietigingskampen afgevoerd.

  De reacties van de joodse bevolking op de nazi-vervolging brachten een merkwaardige tweespalt aan het licht. De meesten, vaak diep verbonden met Duitsland en de Duitse cultuur – er is van een ‘liefdesaffaire’ gesproken’ -, reageerden met een hardnekkig volgehouden ongeloof, een minderheid daarentegen neigde tot de conclusie dat de assimilatie een historische vergissing was geweest en het zionisme het enig juiste antwoord vormde. De controverse heeft bijzonder navrante consequenties gehad. Terwijl het merendeel van de joden, vechtend om lucht, stap voor stap door de nazi-politiek werd teruggedrongen en ontrecht, kregen de zionistisch georiënteerden van het regime welwillende aandacht. Het valt op dat hun geschriften vrij herdrukt konden worden, inclusief het verzameld werk van Theodor Herzl, en inderdaad, ook mijn exemplaar van Herzls Der Judenstaat werd in 1934 door de Jüdischer Verlag in Berlijn heruitgegeven.

  Pijnlijker was de toon van de Jüdische Rundschau, het orgaan van de zionistische beweging in Duitsland. De krant bestond het de rnachtsaanvaar¬ding door de nazi’s te verwelkomen als een ‘nieuwe kans’ voor het jodendom en de geassimileerde joden te verwijten de joodse identiteit te hebben verkwanseld. De krant werd pas in 1938 verboden." De zionistische leiders in het mandaatgebied Palestina lieten niet na ‘de kans’ daadwerkelijk te benutten. Al in augustus 1933 sloten zij een verdrag met de Duitse regering, de Haavara-overeenkornst, ter regeling van de overkomst van Duitse joden naar Palestina. De basis van het verdrag was meer dan solide: de nazi’s wilden de joden kwijt, de zionisten zochten ze te werven. Ongeveer 20 000 person~n werden onder de bepalingen van de Haavara-overeenkomst naar Palestina overgebracht."

  Over de houding van de Duitse bevolking ten opzichte van de joodse minderheid is te veel en te controversieel geschreven om in het bescheiden bestek van ons betoog een resoluut oordeel te kunnen wagen. Het algemene beeld is gedifferentieerd. Volgens Sarah Gordon vonden het ontslag van joden uit de publieke dienst en de invoering van quota in het onderwijs vrij algemeen steun, maar de excessen van de Kristallnacht wekten alleen maar afschuw, reden voor het regime om van een blunder te spreken. Zo is het beeld meestal: beperking van joodse rechten wordt aanvaardbaar gevonden of toegejuicht, maar geweld tegen joden, vernieling van eigendommen en zeker de latere deportatie- en uitroeiingspraktijken worden vaak afgewezen.

  [Ian] Kershaw komt tot vergelijkbare bevindingen. De echte jodenhaters vormen een relatief kleine minderheid. Grote groepen zijn ten minste latent antisemitisch, maar de pogingen van de propagandamachine van het regime om felle haat tegen joden op te wekken faalden. Evenmin kan worden gezegd dat de permanente radicalisering van het anti-joodse beleid door het publiek werd uitgelokt of zelfs maar goedgekeurd. Wat vaak overwoog, was onverschilligheid. Men miste empathie en trok zich terug in de eigen levenssfeer, weinig geïnteresseerd in het lot van een bevolkingsgroep die al zo lang negatiefwerd afgeschilderd. Of men van de massamoorden in het Oosten veel wist, is onzeker; niet toevallig betrachtte het regime geheimhou¬ding. Zoals veel Duitse joden Hiders sinistere dreigementen niet serieus hadden genomen, zo zullen veel andere Duitsers de daadwerkelijke uitvoe¬ring van die dreigementen hebben betwijfeld. Kershaw oordeelt uiteindelijk hard: ‘The road to Auschwitz was built by hate, but paved wirh indifference.’ ” ( pagina 224 f )

  Over de ingewikkelde relatie tussen anti-semitisme, zionisme en nazisme heb ik zelf http://www.passagenproject.com/inhalt.pdf
  (in het Duits)

  Reactie is geredigeerd

Leave a ReplyMeest recente berichten