Wetenschap Kunst Politiek

Job Cohen: Auschwitz en de haat tegen de ander

27 comments

Job Cohen zei afgelopen zondag in zijn Auschwitzlezing:

“Wij allemaal, wie we ook zijn en wat we ook zijn, of je al lang in Nederland bent of maar kort, mogen daarom niet onverschillig staan tegenover uitingen van haat jegens mensen die anders zijn, die een andere religie aanhangen, die niet tot dezelfde groep behoren. Het concentratiekamp is juist de ultieme consequentie van alledaagse onverschilligheid, een onverschillige opstelling ten aanzien van gedrag dat tegengesteld is aan een algemene, alledaagse moraal met zorg voor de ander. Waakzaamheid blijft daarom geboden; met de bevrijding van Auschwitz kwam er geen einde aan het systematisch uitmoorden van minderheden. Alle brandhaarden van de afgelopen decennia laten dat zien: Cambodja, Joegoslavië, Rwanda.” ( de Volkskrant 1-2- 2008)

Marcel Poorthuis en Theo Salemink hebben een dik en belangrijk boek geschreven over het antisemitisme in de katholieke kerk, Een donkere spiegel ( 2006) . In dit boek staat ook een hoofdstuk over antisemitisme en islamofobie. Poorthuis/Salemink  zijn van mening, en ik stem hen toe, dat er in het discours over het islamitisch gevaar in feite sprake is van een nieuwe vorm van racisme:
“De klas­sieke racistische ideologieën, door F. Fanon ooit het ‘primitieve racisme’ genoemd, gingen over mensen buiten Europa en over de joden die van ouds­her als ‘randfiguren’ in Europa woonden. Nu gaat het om miljoenen mensen die uit de andere continenten, meestal op economische gronden, naar Euro­pa gekomen zijn en hier zullen blijven wonen. Het taboe van Auschwitz legt bovendien een publiek verbod op een openlijk biologisch racisme van de oude snit. In deze nieuwe context transformeert het oude racisme en neemt, in ieder geval in zijn publieke gestalte, nieuwe vormen aan. In de literatuur wordt dan ook gesproken over ‘nieuw racisme’,” ‘Nieuw racisme’ baseert zich niet langer op de oude rassenleer van de naties, op mythen over het superieure arische ras, op de beschavingsopdracht van het blanke ras en op de mythen over inferieure of mengrassen. Dat valt onder het taboe van Auschwitz. Nieuw racisme schept een nieuwe rangorde tussen groepen op basis van een ‘culturele evolutie’ die een volk tot een historische eenheid maakt, die een scheiding tussen ‘eigen volk’ en ‘vreemdelingen’ aanbrengt, ook als deze vreemdelingen juridisch staatsburgers zijn met gelijke rechten. ‘Eigen volk eerst’ is de politieke slogan van deze beweging in haar extreem­rechtse fase geworden, onvoorwaardelijk aanpassen en assimileren de nieu­we eis van het nieuwe millennium.

Een kenmerk van dit nieuwe racisme is dat het de classificatie van ‘eigen volk’ boven ‘vreemdelingen’ verbindt met de visie dat Europa zelf een soort hogere ‘natuurlijke gemeenschap’ is tegenover de niet-Europese gemeen­schappen.? De Europese volkeren hebben samen een gemeenschappelijke historische evolutie doorgemaakt, die ook een gemeenschappelijke cultuur, godsdienst en moraal heeft voortgebracht. Zo wordt de oude leer over Euro­pese superioriteit, die religieus, cultureel of biologisch beargumenteerd werd, gereactiveerd en gekoppeld aan het nieuwe racisme van ‘eigen volk eerst’. Overigens fungeert het christendom in tegenstelling tot vroegere tij­den dikwijls niet langer als bewijs voor de superioriteit van Europa. In een postchristelijke argumentatie deelt het christendom in de dreiging van de monotheïstische religies met hun vermeende intolerantie en hang naar ge­weld. ” ( p 770)

Rechtse opiniemakers vergelijken graag de moslims met de nazi’s en staan op de barricaden voor de zogenaamd “joods-christelijke beschaving” . Maar joods-christelijk is deze beschaving pas sinds Auschwitz. Pas sinds Auschwitz kan het joodse cultuurelement op erkenning rekenen.

Als iemand beweert dat er zekere overeenkomstigheden zijn tussen het antisemitisme en de hetze tegen islam, wordt hij onmiddellijk van alle kanten erop gewezen hoe mank deze vergelijking loopt (vgl ook Manfred Gerstenfeld in de Volkskrant vandaag) . Ook wordt onmiddellijk erop gewezen dat binnen de moslimgemeenschap veel antisemitisme broeit. Afshin Ellian beschrijft in de hem eigen overdreven pathos hoe hij als een reactie op de holocaust-ontkenning door Iraniërs tegen de televisie schreeuwt: “Westerbork, Westerbork!” ( NRC 29 april 2006) Het pathos haalt zijn boodschap onderuit. Toch: het antisemitisme onder moslimfundamentalisten is een probleem, en Ellian stelt dit terecht aan de kaak.

Marcel Poorthuis en Theo Salemink: “[Israël voert] een onderdrukkende politiek tegen de Palestijnen en [wordt] in de Arabische wereld gezien als handlanger van Amerika. Met deze beeldvorming hopen Arabische leiders de aandacht van de formidabele binnenlandse problemen af te leiden door Israël als zondebok, hierbij gebruik makend van alles wat maar voorhanden is: beschuldiging van racisme aan het adres van Israël, activering van oude antisemitische beelden, goeddeels afkomstig uit Europa, warbij ook nog de joden over de hele wereld collectief worden geïdentificeerd met de politiek van deze staat.[…]
Enerzijds lijkt er […] een overeenkomst te bestaan tussen de negatieve beeldvorming over het jodendom […] in het verleden en de negatieve beeldvorming over moslims in het heden, anderzijds maken sommige, voornamelijk jonge moslims in Nederland zelf gebruik van de negatieve beeldvorming over het jodendom in de Europese geschiedenis om hun eigen identiteit als antiwesters te onderstrepen.” ( Een donkere spiegel, p. 767 f)

De heren van de Burke stichting menen te weten dat intolerantie uitsluitend op het conto van de islam staat. De hand in eigen boezem steken is per definitie verboden want een verzakking van de eigen identiteit. Job Cohen met zijn verdraagzaamheid  is dus een rood doek voor de heren van de Burke Stichting. Afshin Ellian meent zelfs Cohen zijn menselijke waardigheid te kunnen ontzeggen ( en nog wel in de naam van Desmond Tutu; NRC, 9 juli 2005: “Doordat Cohen meewerkte aan de dehumanisering van mevrouw Verdonk is hij nu ook beroofd van zijn waardigheid.”)
De liberale rabbijn Soetendorp zei over antisemitisme en islamofobie : “We weten dat het stigmatiseren en isoleren van welke bevolkingsgroep dan ook noodlottige gevolgen heeft”.”Wat nu de moslims in Nederland overkomt, is levensgevaarlijk. Vooral de trend om alle islamieten over een kam te scheren en als bedreigend af te schilderen. Dat lot trof de joden in de jaren ’30”. ( NRC 24-12-2004)

In feite tonen de Burkianen aan dat er wel degelijk ook op filosofisch en ideologisch vlak sprake is van overeenkomsten tussen het historisch antisemitisme en de islamofobie.
De beroep die de Burkianen doen op de nazi en antisemiet Carl Schmitt en het gebruik van Schmitts gedachtegoed tegen de moslims als de nieuwe vijand toont de verwantschap van het antisemitisme en de islamofobie ( zie ook mijn Carl Schmitt-blogs) .

Rabbijn Soetendorp: “Het leven als jood leert ons, door de geschiedenis heen, dat als wij worden aangevallen, niet alleen de joden worden aangevallen, maar dat het altijd gaat om de rechten van de mens. De stigmatisering van de islam is niet alleen een bedreiging voor moslims, maar voor de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Tags: ,

27 Responses to “Job Cohen: Auschwitz en de haat tegen de ander”

 1. Blacksmoker schreef:

  Avatar van BlacksmokerEindelijk een stuk waar ik mij zonder enige tegenwerping bij kan aansluiten. Je neemt mij de woorden uit de mond. (niet dat ik je andere stukken niet goed vind 😉 dat eindelijk klinkt een beetje…,)
  Reactie is geredigeerd

 2. Guy Bangoura schreef:

  Avatar van Guy BangouraVolgend jaar wil ik Auschwitz mee herdenken.

 3. antoinette duijsters schreef:

  Avatar van antoinette duijstersMaria, mijn complimenten, je weet het goed te beschrijven.
  groetjes

 4. Helena schreef:

  Avatar van HelenaGoed stuk Maria!

 5. Helena schreef:

  Avatar van HelenaIk lees dat je oom Auschwitz heeft overleefd… jee..
  kan me voorstellen dat dit jou sterk beïnvloedt.

 6. H Koolveld schreef:

  Avatar van H KoolveldJammer dat maar weinig moslims van deze tekst van Cohen zullen kennis nemen want aan hen was het citaat hierboven natuurlijk gericht.

 7. alib schreef:

  Avatar van alibPetje af, Maria. Je hebt aan de hand van Poorthuis en Salemink de juiste nuance geschetst.

 8. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraVanwege Auschwitz moeten we onmiddelijk de Auschwitz-denkers en -doeners uitbannen: de islam en de moslims. Iedere geslagen vrouw is een particulier Auschwitz. Alle geslagen vrouwen tezamen, zijn een echt Auschwitz – er hebben meer vrouwen het moslim-Auschwitzleed ondergaan, dan er mensen in Auschwitz hebben gezeten.

  En zo zijn er nog talloze andere kampen die de moslims erop na houden.

  Strijd tegen de kampen! Strijd tegen het fascisme – met of zonder god!!

  Strijd tegen de islam!!!

 9. herman de winter schreef:

  Avatar van herman de winter
  Kennelijk geldt hier op de Volkskrantblogs de Wet van Godwin niet. Jeweetwel. De wet die zegt dat al je argumenten belachelijk worden, zodra je met vergelijkingen uit de Tweede Wereldoorlog, het Nazisme of de Jodenvervolging aan komt zeiken. Want zó gaat het toch niet, nu en hier in Nederland of in Europa, als ik in de praktijk eens om me heen kijk.

  Dus, behoorlijk tendentieus. Bij mijn weten worden er geen islamieten vervolgd, behalve door shiïeten en soennieten in verweggistan. Okee, overal gebeurt wel eens wat, maar de veiligste plek op aarde voor onbeheerst geweld tegen islamieten is in werkelijkheid en praktijk… Nederland!

  Altijd geweest trouwens. En ik vind dat we daar trots op kunnen zijn. Houwen zo.

 10. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Je kookt je teksten heet, maar dient ze daarna lauw op. Het vuur van de keuken heeft alles geblakerd. La cuisine brulée.

  Als je een onderscheid maakt tussen discriminatie en racisme kun je volgens mij de discussie verbijzonderen en aanscherpen. Wat is het verschil?

  Discriminatie is een houding vanuit een groep tegenover een andere groep. Het bestaat om het bestaan van die groep te verdedigen en veilig te stellen. Door afzetten tegen, onderscheiden van en beschermen ten dienste van het sociale verband van die groep.

  Dus creolen hindoestanen, chinezen, bosnegers, blanken en wie allemaal nog meer zijn primair gericht op het voortbestaan van de eigen groep. Dit werkt in de praktijk door positieve discriminatie die andere groepen uitsluit.

  Racisme gaat verder. Dat is het brandmerken van een groep op vermeende ongunstige kenmerken. Dat gaat niet meer primair om het beschermen en voortbestaan van de eigen groep. Dat gaat om het beschadigen van de ander. Naar mijn idee meer dan een nuanceverschil.

  Discriminatie kan ik in bepaalde gevallen van groepsdynamiek billijken, racisme nooit.

  Zo geredeneerd is het begrijpelijk dat ‘Europeanen’ hun eigen groep beschermen tegenover andere groepen die van buiten Europa komen. Zoals Zuidzee-eilanders, Inuit, Amazone-bewoners, Masai, Japanners, Han-Chinezen en Siberische stammen zich ook afzetten tegenover mensen die van buiten komen. Met een beroep op hun eigenheid en vermeende superioriteit. Hierin zijn de Europeanen verre van uniek.

  Dat zogenaamde nieuwe racisme gaat volgens mij uit van de kenmerken van de gewone groepsdiscriminatie. Ik zie hier niets nieuws onder de zon. Behalve de opgepimpte etiketten en kreten. Ze verklaren niets.

  De rest van je verhaal is herhaling. Sommige joden en islamieten in het Midden Oosten zijn heetgebakerd en verliezen alle redelijkheid uit het oog. Laat ik hopen dat ze hun retoriek niet naar hier importeren. Of dat het beperkt blijft tot de marge.

  Opmerkelijk vind ik in dit verband de opstelling van Trouw-columnist Jacques van Doorn. Hij doet af en toe anti-semitische uitspraken. Zijn tolerantie jegens islamieten leidt tot intolerantie jegens andere groepen.

  Zijn opponenten doen op hun beurt weer uitspraken die uitgaan van de tolerantie jegens autochtonen en dat leidt tot intolerantie jegens islamieten.

  Dat is het perpetuum mobile van de onvrije geest. Ik vind dat beide kampen dom en ijdel bezig zijn.

  Het lijkt me verstandig om vrij te blijven. En ons niet aan het ene of het andere kamp te verbinden. Aan een kamp dat uiteindelijk uitloopt op intolerantie jegens een andere groep.

  Om de voeding met de eigen achtergrond niet te verliezen, ligt voor mij de grens bij een gematigde positieve discriminatie van de eigen groep waaruit men voortkomt. Vanuit een pragmatisch sociaal verband kan ik niet anders. Maar dan absoluut zonder oogmerk om andere groepen te willen beschadigen. En bestrijden al helemaal niet.
  Reactie is geredigeerd

 11. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de KletersteegDe superioriteit van eiropa is weldegelijk een harde realiteit.
  Heel kort: met de invoering van protestantisme en opkomst kapitalisme en de daaraan verbonden vrije maarkt heeft zich in noord west europa een versnelde evolutie voortgedaan.

  geloof het niet? ga eens echt kijken in het oostblok.
  In het oostblok is de allerdaagse mentaliteit PRECIES zoals een paar honderd jaar terug in het westen.

  Je zit grandioos fout met de zgn overeenkomst tussen antisemitisme en weerstand tegen islam.

  De holocaust werd ingezet als gevolg van de negatieve waardering door de nazi’s.

  De weerstand tegen de islam komt voort uit het gewelddadige karakter van het gedrag van moslims, daartoe opgeroepen door de koran.

  Is de wereld aan verschil.
  ————————————–
  dan-wat je kennelijk niet weet: in het oostblok is een sterk antisimetisme.
  Half jaar na de bevrijding weredn er in polen nog 80 joden gestenigd door polen.
  In hongarije en roemenie hebben ze sterk de schurft aan joden, zigeuners en homo’s.
  Boedapest noemen ze Judapest.

  voor de rest: racisme is het toekennen van negatieve zaken zonder motivatie aan bepaalde rassen.
  Discriminatie is simpel onthouden van bepaalde rechten gebaseerd op een negatieve beoordeling van een groep.

  30 jaar terug mocht je niet zeggen : nederland is vol.
  Heb ik altijd wel gedaan.

  Kijk nu eens om je heen.
  Iedere nederlander in buitenland moet zich aanpassen.
  Maar ook: zou iedere nederlander in nederland zich moeten aanpassen aan ieder buitenlander.

  ieder groep heeft ander gedrag.
  trap degenen met een negatieve waarde eruit, dan zijn problemen iogelost
  dat kan via wet
  buitelanders verblijfsvergunning op voorwaarde geen crimineel gedrag.
  anders: ajuus Truus!

 12. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de KletersteegFilosoofisch gezien is dit stuk slecht en onlogisch.
  geef je een viertje!

 13. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@George,
  Na je eerste twee zinnen niet meer verder kunnen lezen :))))))

 14. maria schreef:

  Avatar van maria@Dank je Helena, Alib en anderen.

  @Herman de winter / 01-02-2008 15:14

  Ik ken de wet van Godwin.
  IK begin ook uit mezelf nooit over Auschwitz. Als anderen, om welke goede of slechte reden dan ook, over Auschwitz beginnen, vind ik dat ik als Duitse die midden in de traditie van vervolgers ( heb ik al vaak genoeg op dit blog beschreven) en vervolgden zit , hier wel degelijk ook iets over mag zeggen.

  Waarom zou ik, die ik met de uitdrukkelijke opdracht van Heinz Brandt leef (hij gaf me kort voor zijn dood nog het boek “Und Marx hat doch recht”, waar hij een bijdrage aan had geschreven) , niets over Auschwitz mogen zeggen??
  Ik ben met anderen van mening dat de les van Auschwitz iets zegt over hoe we hier en nu met moslims om moeten gaan.

  Jij mag daar anders over denken.

  Ik kan alleen vertellen over dingen die mij persoonlijk bewegen en motiveren.

  @George Knight

  Bedankt voor je lange doordachte reactie. ( Ik was trouwens vandaag in de Hermitage, op jouw aanbeveling..hierover morgen meer)

  “” Je kookt je teksten heet, maar dient ze daarna lauw op. Het vuur van de keuken heeft alles geblakerd. La cuisine brulée.”
  Ik houd van crème brulee!!

  ”Dat zogenaamde nieuwe racisme gaat volgens mij uit van de kenmerken van de gewone groepsdiscriminatie. Ik zie hier niets nieuws onder de zon. Behalve de opgepimpte etiketten en kreten. Ze verklaren niets.”

  Nee het is een beschrijving, geen verklaring.

  "De rest van je verhaal is herhaling. Sommige joden en islamieten in het Midden Oosten zijn heetgebakerd en verliezen alle redelijkheid uit het oog. Laat ik hopen dat ze hun retoriek niet naar hier importeren. Of dat het beperkt blijft tot de marge."

  ”Opmerkelijk vind ik in dit verband de opstelling van Trouw-columnist Jacques van Doorn. Hij doet af en toe anti-semitische uitspraken.”

  Kom met citaten!!
  Ik ben een zeer grote fan van Van Doorn, al is hij VVD’er, en ben bij hem nooit antisemitisme tegen gekomen.
  De NRC heeft zijn aantijgingen al lang ingetrokken.

  ”Om de voeding met de eigen achtergrond niet te verliezen, ligt voor mij de grens bij een gematigde positieve discriminatie van de eigen groep waaruit men voortkomt. Vanuit een pragmatisch sociaal verband kan ik niet anders. Maar dan absoluut zonder oogmerk om andere groepen te willen beschadigen. En bestrijden al helemaal niet.”
  Dat is toch prima. En eerlijk bovendien.

  @Kletersteeg: “De superioriteit van Europa is weldegelijk een harde realiteit.
  Heel kort: met de invoering van protestantisme en opkomst kapitalisme en de daaraan verbonden vrije markt heeft zich in noord west europa een versnelde evolutie voortgedaan.”

  Ja , gemengd met racisme, imperialisme enz.

  Het Westen doet heel veel dingen heel goed.
  Belangrijk is het om in de donkere spiegel van de zelfreflectie te kijken.
  De katholieke kerk ( Poorthuis en Salemink zijn van de Katholieke Universiteit Utrecht) heeft dit gedaan.

  Kletersteeg geeft me een viertje.
  Daarmee kan ik leven, eerlijk gezegd.
  Blijkbaar vind je mijn blog interessant genoeg om telkens weer terug te komen en tijd aan te besteden.

  Vraag: Heb ik ooit een blog geschreven war ik van jou en zes of hoger voor krijg??

  En zo nee, wat doe je hier??
  Of heb je te veel tijd?

  @Ruud, je kan vast geen creme brulee maken.
  En hoe gaat het met je dwarsfluitles, ik zie toch altijd weer die fluit bij jou.
  Zullen we straks duetje spelen.
  Reactie is geredigeerd

 15. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@Maria,
  Je vergist je vast met iemand anders – mijn capaciteiten in de kunsten zijn zeer beperkt, waarvan ik die in de muziek het meest mis. Passiviteit daarin is mijn tragische lot.

  Mijn grootste prestatie in die edele kunst is het repareren van een pianola!

  Reactie is geredigeerd

 16. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Ruud
  Jammer dat ik mijn reactie niet zinvoller voor je heb kunnen maken.

  @Maria
  Je gaat voorbij aan mijn stellingname dat ronduit kiezen voor een kamp in de huidige integratie-discussie, uiteindelijk leidt tot intolerantie. Het is ook geen aantrekkelijk standpunt. Dus zwijgen is misschien beter.

  Geachte reporter, fijn dat je naar de Hermitage bent geweest. Ik ben benieuwd naar je verslag! De rood-zwarte lamp met de vleermuizen had ik graag op mijn bureau staan. Prachtig.

  Dat citaat van Van Doorn heb ik nu niet paraat. Dat heb je nog van me te goed. Ik plaagde je een beetje door zijn naam te noemen. Dat begreep je natuurlijk wel. Volgens mij is op Van Doorn ook een hoefijzermodel van toepassing. Daar waar grote intelligentie en domheid elkaar raken. Wat, elkaar zelfs overlappen. Hoewel ik zijn laatste stuk in de NRC over Uruzgan -met een analogie met Indonesie- erg goed vond. Hij had deze keer zijn emotie -en zijn monsterboek aan stekeligheden- goed onder controle.

  Maar zoals Mary McCarthy ooit opmerkte -of was het Carson McCullers of Katherine Mansfield?- elk progressief iemand heeft conservatieve trekjes. Zoals de inrichting van een huis. Tja, hoe moet dat dan wel niet zijn bij zelfs een VVD’er, zo redeneert onze charmantste progressieveling.
  Reactie is geredigeerd

 17. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@George,
  Nadat ik uitgelachen was, was de rest volkomen begrijpelijk. Of het desondanks is doorgedrongen to maria waag ik ernstig te betwijelen – het Marokkanen=vluchtelingen=Auschwitz-ding is heel erg sterk bij die mensen.

 18. maria schreef:

  Avatar van maria@George,

  Je verwijt met “camp kiezen” is een beetje terecht, in de zin dat ik dat doe. Er zijn een paar mensen, op wie ik zeer vertrouw, met wie ik op een lijn sta, en dat betekent heel veel voor mij.
  Heinz Brandt, Kees Schuyt, Van Doorn; ik zou zeker twintig namen van Nederlanders kunnen noemen, van wie sommigen aan de Universiteit Leiden.
  Het is mijn vaste, diepe en stellige overtuiging dat deze linkse intellectuelen op een zinvolle manier voor een betere samenleving vechten; het is mijn diepe, vaste en stellige overtuiging dat mensen als Hirsi Ali en de Burkianen alles doen om persoonlijke status en rijkdom te verkrijgen op de kosten van hele bevolkingsgroepen.

  Ik ben zeer goed op de hoogte van de publicaties van alle deze mensen, ik probeer mijn best om met argumenten te komen, maar er is ook een niet-intellectueel, existentieel aspect in deze hele zaak. Dat geef ik toe. Dit aspect maakt dat jij en ik het over deze dingen nooit eens kunnen worden.

  Tot mijn laatste snik zal ik vechten, met democratische, intellectuele en artistieke middelen, tegen de harde rechtse intolerantie die deze rechtse VVD’ers en Wilders-fans verspreiden.

  Wat de kunst betreft: de Hermitage was het bezoek waard, al heb je geprobeerd mij erin te luizen!!

  Reactie is geredigeerd

 19. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Natuurlijk hebben we onze voorkeuren. En onze voorbeelden. En onze vooroordelen. Maar je intellectuele distantie is toch meer waard dan je achter een vaandel te scharen.

  Ik jou de Hermitage inluizen? No way. Waarom zou ik dat in hemelsnaam doen? Nee, ik had het idee dat de tentoonstelling je zou interesseren. Niet meer en niet minder.

 20. maria schreef:

  Avatar van maria

  @George,

  Bij alle respect vind ik dat je deze keer in de discussie te ver bent gegaan.
  Je noemt Van Doorn een antisemiet – zonder documentatie voor te leggen. Dat kan niet. Als je de NRC-affaire bedoelt, dan is Van Doorn ten volle gerehabiliteerd.

  Ten tweede maak je misbruik van het hoefijzermodel. Je weet heel goed dat het hoefijzermodel ( hoe slecht dan ook…) een model is over links- en rechtsxtremisme, en niet over domheid enz.
  Juist wat links- en rechtsextremisme aangaat is Van Doorn een voorbeeld van een buitengewoon gematigd iemand die zijn hele leven op dezelfde politieke positie, namelijk echt liberalisme, is blijven staan.

  Van Doorn heeft dit jaar de affaire –Jami van begon af aan goed ( en exact zo als ik) beoordeeld: de lieve Jami is een hysterische jongen, die niets presteert en te zeggen heeft, die helemaal niet thuis hoorde in de PvdA, die hij probeerde te beschadigen, en die bij Wilders horde.

  Precies zo bleek het ook achteraf. Van Doorn en ik hebben dit vroegtijdig herkend en geschreven. Jij niet.

  Ik snap niet waarom je zegt niets met de VVD te kunnen. Alles wat jij aan meningen verkondigt op het blog past bij de rechtervleugel van de VVD. Mensen als Van Doorn en Dijkstal staan duidelijk links van je.
  Maakt niet uit, het is je goed recht, en ik respecteer je vanwege je gedegen bijdrages en je diepe en naar mijn mate “existentiële” inzet.

  Ik respecteer je niet alleen , ik heb grote sympathie voor je vanwege ons gedeeld kunstinteresse. Volgens mij ben je de meest rechtse mens met wie ik ooit heb gesympathiseerd ( er zijn anders wel twee Rutte-klonen in mijn nadere kring, een daarvan mijn broer)

  Over de Hermitage: je had het over een vaasje met slangen. Niet gezien. Wel slangen. Daarover binnenkort meer.

  Nog eens over antisemitisme en islamofobie; de Leidse Burkianen, grote stemmen in de anti-islam-hetze en achterban van Wilders, beroepen zich uitdrukkelijk in hun anti-islamisme op de nazi en antisemiet Carl Schmitt.

  Zeg dus niet dat ik dan niets mag zeggen over de overlapping tussen antisemitisme en anti-islamisme.

  Reactie is geredigeerd

 21. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Van Doorn heeft dit jaar de affaire –Jami van begon af aan goed ( en exact zo als ik) beoordeeld"

  Ja als JIJ het zegt dan moet het waar wel zijn. Een echt objectief bewijs als je zelf zegt dat je gelijk hebt. Ik ben zeer onder de indruk.

  Het staat me toch vrij om mijn eigen hoefijzermodel te ontwerpen? Waarom niet? Of stopt de maatschappijkritiek daar waar alles slechts eenduidig en eendimensionaal ingevuld mag worden door daarvoor aangewezen paladijnen? Om een imperialistisch-kritisch begrip te gebruiken. Dan stopt de ontwikkeling en begint de stagnatie. Je moet niet zo serieus met modellen, begrippen en grote namen omgaan. Een beetje humor en relativering zal je sterker -en onafhankelijker en losser van je voorbeelden- maken. Vermoed ik.

  Ik heb je gezegd dat je de anti-semitische uitspraak van Van Doorn nog tegoed heb. Nu heb ik even geen gelegenheid om erin te duiken. Jij geeft doorgaans geen andere antwoorden op vragen van anderen over bewijsplaatsen. Voor het eerst vraag ik om uitstel en spring je er gelijk op. Merkwaardig en meten met twee maten.

  Dat van mijn politieke voorkeur ga ik hier niet herhalen. Naar mijn idee begrijp je me volstrekt verkeerd. Ik heb niets met rechtse partijen. Maar ook niet met linkse partijen. Dat vergeet je te (h)erkennen. Je stopt me in een vakje, sluit het af en gooit vervolgens de sleutel weg. Wat moet ik dan nog? Ik heb geen behoefte om je observaties te nuanceren. Het zegt meer over jouw wereldbeeld dan mijn politieke voorkeuren.

  De vaas met een bruin slangetje als greep stond wel degelijk op de Art Nouveau tentoonstelling in de Hermitage. Dat je het over het hoofd gezien hebt is jammer. Maar het stond er wel. Links in de vitrine links in een van de laatste zalen. Volgende keer beter kijken. Ik hoop dat je me nu gelooft.

  Maria jij mag van mij alles zeggen wat je wilt zeggen. Ik heb nooit gezegd dat je iets niet mag zeggen. Hoe kom je daar nou weer bij? Wat iets anders is als ik zeg dat ik een bepaalde uitspraak of citaat van je flauwekul en achterhaald vind. Dat mag ik dan weer zeggen. Maar daar kun je natuurlijk gewoon op reageren. Maar op aspecten ben ik het dan oneens met je. Nou, dat overleven we wel. Beiden.
  Reactie is geredigeerd

 22. Helena schreef:

  Avatar van HelenaIk vind het toch wel vreemd dat je tegenwoordig eigenlijk geen link mag leggen met wat zich amper een halve eeuw geleden afspeelde: namelijk Auschwitz. De holocaust. Haat! Waar kan haat toe leiden?

  Cohen refereert ook aan meer recentere brandhaarden. Dus de ellende gaat door….
  Enerzijds moeten we ons inderdaad wel zorgen maken wat betreft de extremistische moslims maar er wordt vergeten dat de meerderheid van de moslims gematigd is. Wilders heeft ook niets met de gematigde islam, zegt hij in een interview met de Volkskrant (toen hij kwam met de tsunami van de islamisering en over een golf van criminaliteit en zo sprak). Dus hij vindt alles van de islam slecht!
  Mensen vergeten dat moslims in bepaalde andere landen ook worden onderdrukt.
  Het zijn bovendien ook de moslims die slachtoffer zijn van de fundamentalistische islam. Want denk maar aan de bomaanslagen, zelfmoorden… waar vallen de meeste doden?

  Lees ook het artikel in de VK waarin het rapport van Human Rights Watch werd samengevat. Over de EU en de VS en hoe we gebrekkige democratiën en oneerlijke verkiezingen accepteren als dat ons uitkomt (denk aan grondstoffen als olie). Lees ook maar wat Thomas L. Friedman schrijft over dictatoriale regimes en onze afhankelijkheid van olie.
  Nee we zijn zo hypocriet als de pest!

  En denk ook aan het artikel wat gisteren(?) in de VK stond: iemand die schreef (interview met Trojanow) over het aantal doden dat er valt tgv verkeersongelukken. "In Duitsland schrijven belangrijke media over de islamisering van de maatschappij. Onzin! er zitten geen fundamentalisten in het parlement, Europese moslims hebben als groep geen noemenswaardige economische macht, geen mediamacht, niks. Ondertussen vindt iedereen het normaal dat je 200 kilometer mag rijden op de Autobahn, terwijl daar een reëel gevaar ligt. Daar vallen de doden, maar daar hoor je niemand over."

  En precies zo denk ik daar ook al een hele tijd over!!

  Reactie is geredigeerd

 23. Sefke schreef:

  Avatar van Sefke@maria,
  Een kenmerk van dit nieuwe racisme is dat het de classificatie van ‘eigen volk’ boven ‘vreemdelingen’ verbindt met de visie dat Europa zelf een soort hogere ‘natuurlijke gemeenschap’ is tegenover de niet-Europese gemeen­schappen.
  In dit verband en omdat het weekend is: http://nl.youtube.com/watch?v=7adi7OMaWnA

 24. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraSefke / 02-02-2008 20:00
  @maria,
  Een kenmerk van dit nieuwe racisme is dat het de classificatie van ‘eigen volk’ boven ‘vreemdelingen’ verbindt met de visie dat Europa zelf een soort hogere ‘natuurlijke gemeenschap’

  Reactie:
  Dus kunnen we degenen die kennelijk tegen hun wil in dat slechtere Europa zitten geen groter plezier doen dan ze terugbrengen naar de paradijzen waarvandaan ze komen.

  Reactie is geredigeerd

 25. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraJij blijft toch nog steeds kampioen stompzinnige opmerkingen, hé sefke?

 26. maria schreef:

  Avatar van maria@Helena, Sefke, bedankt.
  @Ruud, nu je toch een dwarsfluit op je avatar hebt: neem les. Dat maakt je vrolijk hoef je minder af te geven op andere bevolkingsgroepen.

  @George: over Van Doorn kunnen verder ruziën op mijn volgende blog.
  Ben je nog steeds Jami –fan, nu hij openlijk met Wilders samenwerkt – wat Van Doorn en ik al vroegtijdig hebben voorspeld?
  Nog eens Hermitage: ik ben erg dankbaar dat je me ertoe hebt gestuurd. Ik heb inderdaad het kannetje met bruin slangvormig handvaat niet gezien… maar nu wel, omdat ik een boek heb gekocht waar het in staat afgebeeld.
  Dat ik het kannetje heb gemist schrijf ik toean de schokeffect de http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hermitage.nl/media/img/photos/art_nouveau/sm/19.jpg&imgrefurl=http://www.hermitage.nl/nl/01/art_nouveau/gallery.htm&h=190&w=150&sz=5&hl=nl&start=2&um=1&tbnid=iRXPaJWMgf9TDM:&tbnh=103&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dslangen%2Bhermitage%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DG bij mij teweeg heeft gebracht. Erg mooi, en vanwege de kleur moest ik aan jou denken… en dacht dat je mij voorla vanwege deze hanger naar de Hermitage had gestuurd.

 27. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Probleem Hermitage opgelost. Je bent er niet ingeluisd, maar ingezwijnd.

  Waarom zou ik Jami-fan zijn? De suggestie van Van Doorn in een Trouw-column dat Jami de aanval zelf verzonnen had, ging me te ver. We hebben het op dit blog uitgebreid besproken. Jij vond ook dat Van Doorn met zijn suggestie te ver ging. Een echte heer had dat achteraf ruiterlijk teruggenomen. Dat zegt me genoeg over het ethisch gehalte van zo iemand. De rest interesseert me niet.

Leave a ReplyMeest recente berichten