Wetenschap Kunst Politiek

Generaliseren en stigmatiseren in de naam van Plato

52 comments

De neocon Paul Cliteur probeert zijn polariserende generalisaties te verkopen als wetenschap: “Wetenschap is generaliseren. Filosofie ook. Wie bij de particuliere geaardheid van de dingen wil blijven staan  zal nooit wetenschapper worden.”[1]


Daarop zeg ik: Ook wie alleen maar of te veel generaliseert is geen goede wetenschapper. De wetenschap bestaat in een dialectisch proces dat afwisselend generaliseert en specificeert/differentieert. Wie over matschappelijke tegenstellingen alleen maar generaliseert, die polariseert en discrimineert.
Kritiek mag en moet, polemiek ook. Kritiek moet specifiek zijn, en zo min mogelijk generaliseren. Cliteur: “Wat mij ergert, is dat men mij het recht om generaliserende uitspraken te doen, wil ontzeggen.”
[2] Niemand wil hem een recht ontzeggen. Maar kritiek op hem moet geoorloofd zijn, omdat generaliserende uitspraken maatschappelijk onnodig polariserend werken.

Trots zegt Cliteur over zijn eigen doelstellingen: “Stigmatiseren is zeker ook de bedoeling!”( Tegen de decadentie, p 41)

De tot maxime verheven generalisaties van Cliteur en zijn mede-Burkianen zijn filosofisch een gevolg van een radicaal Platoons denken, ook wel “essentialisme” genoemd.


“[Cliteur]: Ik ben een idealist.” “Cliteur [vindt]  De Staat van Plato nog altijd één van de belangrijkste filoso­fieboeken aller tijden. Hij beaamt de kritiek die vaak op De Staat te horen is, dat het een anti­democratisch en zelfs een totalitair geschrift is. ‘In dat boek zijn de meest krankzinnige dingen te vinden.’ Maar wat hem zo aanspreekt, is de gedachte dat de staat gericht moet zijn op een bepaald ideaaltype van de staat, in ons geval de rechtsstaat. Dat idealisme vindt Cliteur ‘een mooi contrapunt voor een wijdverbreid cynisme dat in de samenleving aanwezig is. De meeste commentaren die tegenwoor­dig op de internationale politiek worden gegeven zijn doordrongen van een heel diep pessimisme. […] Achter zo’n humanitaire actie in Irak bijvoorbeeld, kán daarom [volgens critici]  niets anders zitten dan oliebelangen. Het idealistische wereldbeeld staat daar tegenover. Daarin wordt aangenomen, dat ook staten zich kunnen laten leiden door ideële overwegingen. Het verbreiden van democratie, mensen­rechten en de scheiding van kerk en staat als universele uitgangspunten, dat gaat uiteindelijk terug op platoons erfgoed, in die zin dat het idealen in deze wereld wil verwerkelijken.’ ” (Filosofie Magazine, 9-2004)

Cliteur:”‘Ik ben steeds radicaler geworden. Ik heb wat dat betreft een omgekeerde ontwikke­lingsgang als Plato doorgemaakt. Plato schreef eerst De Staat, een erg radicaal boek, en daarna De Wetten, dat veel gema­tigder is. Ik begin juist steeds meer onvol­komenheden te zien. Sommige zaken zijn zo structureel verkeerd, dat je hard moet rammen om er doorheen te komen. Dat is een taak die ik mijzelf gesteld heb.‘ ”  “(Filosofie Magazine, 9-2004)

Karl Popper heeft in zijn The open society and its enemies –  een zeer kritische bespreking van Plato’s Staat – het begrip ‘essentialisme’  voor het Platoonse denken gebruikt. Daarom is het interessant de argumentatie en definitie  bij Popper nog eens na te lezen:

“I use the name methodological essentialism to characterize the view, held by Plato and many of his followers, that it is the task of pure knowledge or ‘science’ to discover and to describe the true nature of things, i.e. their hidden reality or essence. It was Plato’ s peculiar belief that the essence of sensible things can be found in other and more real things-in their primogenitors or Forms. Many of the later methodological essential­ists, for instanee Aristotle, did not altogether follow him in this; but they all agreed with him in determining the task of pure knowledge as the discovery of the hidden nature or Form or essence of things. All these methodological essentialists also agreed with Plato in holding that these essences may be discovered and discerned with the help of intellectual intuition; that every essence has a name proper to it, the name af ter which the sensible things are called; and that it may be des cri bed in words. And a description of the essence of a thing they all called a ‘definitiori’ . According to methodological essentialism, there can be three ways of knowing a thing: ‘I mean that we ean know its unchanging reality or essence; and that we can know the definition of the essence; and that we can know its name. Accordingly, two ques­tions may be formulated about any real thing … : A person may give the name and ask for the definition; or he may give the de finition and ask for the name.’ As an example of this method, Plato uses the essence of ‘even’ (as opposed to ‘odd”): ‘Number … may be a thing capable of division into equal parts. If it is so divisible, number is named “even”; and the definition of the name “even” is “a number divisible into equal parts” … And when we are given the name and asked about the defin­ition, or when we are given the definition and asked about the name, we speak, in both cases, of one and the same essence, whether we call it now “even” or “a number divisible into equal parts”.’ After this example, Plato proceeds to apply this method to a ‘proef concerning the real nature of the soul, about which we shall hear more later.
Methodological essentialism, i.e. the theory that it is the aim of science to reveal essences and to describe them by means of def­initions, can be better understood when contrasted with its opposite, methodological nominalism. Instead of aiming at finding out what a thing really is, and at defining its true nature, methodological nominalism aims at describing how a thing behaves in various circumstances, and especially, whether there are any regularities in its behaviour. In other words, methodological nominalism sees the aim of science in the description of the things and events of our experience, and in an ‘explanation’ of these events, i.e. their description with the help of universal laws.” ( p 29 f)
“As indicated by our example, methodological nominalism is now­adays fairly generally accepted in the natural sciences. The problems of the social sciences, on the other hand, are still for the most part treated by essentialist methods. This is, in my opinion, one of the main reasons for their backwardness.”
The most important meaning which he attaches to it is, I believe, practically identical with that which he attaches to the term ‘essence’. This way of using the term ‘nature’ still survives among essentialists even in our day; they still speak, for instance, of the nature of mathematics, or of the nature of inductive inference, or of the ‘nature of happiness and misery. When used by Plato in this way, ‘nature’ means nearly the same as ‘Form or ‘Idea’: for the Form or Idea of a thing, as shown above, is also its essence. ‘” ( p 75 f)
“Thus the terms ‘nature’ and ‘race’ are frequently used by Plato as synonyms, for instance, when he speaks of the ‘race of philosophers’ and of those who have ‘philosophic natures’: so that both these terms are closely akin to the terms ‘essence’ and ‘soul’. ” ( p. 77)

Bij Plato al is de term “ras” gebonden aan dit idealistische denken. Naar mijn mening is veel van het huidige dualistische cultuur- en religie-denken en vorm van cultuurracisme

 

Meer over racisme op dit blog


[1] De onuitstaanbare leegte van links, Trouw 17-1-2004, http://www.civismundi.nl/Civis_Mundi_opinie/Cliteur_opinie_De_onuitstaanba/body_cliteur_opinie_de_onuitstaanba.html [2] Hutspot Holland, p. 182.

Tags: , , , ,

52 Responses to “Generaliseren en stigmatiseren in de naam van Plato”

 1. Leo schreef:

  Avatar van LeoMaria, hoe zit het met je eigen generalisaties betreffende neoconservatieven?

 2. maria schreef:

  Avatar van mariaLeo, als je hierboven op mijn blog kijkt: ik specificeer altijd, ik haal de neocons altijd met naam en citaat aan. Ik maak ook een duidelijk verschil tussen verschillende soorten neocons: verlichtingsfundamentalisten en christenfundamentalisten, en daarbinnen weer verschillende personen.

  Dat men hier en daar een samenvattend begrip gebruikt "de neoncons" is niet te vermijden, als men maar vaak genoeg de moeite neemt te specificeren en differentieren.

  Ik zeg niet dat men nooit mag generalsieren,lees boven! Ik zeg: generaliseren moet gebalanceerd worden door de inzet om precies en specifiek te zijn.

  Reactie is geredigeerd

 3. Leo schreef:

  Avatar van LeoOftwel, jij bepaalt zelf weer de spelregels. Je hebt een interessante manier van het debat voeren, je legt alle regels in je eigen voordeel uit.

 4. maria schreef:

  Avatar van maria@Leo, ben je van mening dat bovenstaande blog generaliseert? Hoe dan??
  Ik haal Cliteur aan, en volg zijn eigen referenties, namelijk Plato.

  De Cliteur /idealisten regel luidt: “generaliseer zo veel mogelijk, zie boven

  Mijn regel luidt: “Specificeer zo veel mogelijk.”

  Je kan het met me oneens zijn, en je kan me ook wijzen op te veel generalisaties in mijn eigen betoog. Doe dat dan, dat vind ik een belangrijke kritiek. Ik zal vervolgens proberen beter te specificeren.

  Reactie is geredigeerd

 5. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraJe ziet een zeer essentieel punt over het hoofd, Maria: de ergste generaliseerders, stigmatiseerders en categoriseerders zijn de gelovigen!

  En tegen die gelovigen mag, en misschien zelfs moet, dus gecategoriseerd etc. worden.

  Net zo lang tot ze zelf stoppen met categoriseren etc..

  Als categoriseren etc. fout is en verboden moet worden, is het eerste dat verboden moet worden het geloof, en dan vooraan de rij de islam.

  Of in de terminologie van Karl Popper: er is geen geslotener groep en ideeenstelsel dan het geloof. En dus zit, de regels van Karl Popper volgende, Paul Cliteur hierin goed, en jij fout.

  Reactie is geredigeerd

 6. maria schreef:

  Avatar van maria"Je ziet een zeer essentieel punt over het hoofd, Maria: de ergste generaliseerders, stigmatiseerders en categoriseerders zijn de gelovigen!"

  Specificeer!!

  En ga in op wat ik over Cliteur en Plato schrijf.

 7. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Het gaat je hier toch om de maakbaarheid van de maatschappij? Popper gelooft daar niet in. Jij blijkbaar ook niet, omdat je Poppers ‘The Open Society and Its Enemies’ als bewijsstuk A aanhaalt. En je Cliteur cs. laat verwijzen naar een ideale situatie volgens Plato dat bewijsstuk B is voor de maakbaarheid. De blauwdruk ervoor.

  Hoe rijm je je eigen politieke uitgangspunten met een maatschappij die niet maakbaar is? Of neem je een Sonderposition in die voorbijgaat aan de bewijsstukken A en B wat de maakbaarheid -of de ontkenning ervan- betreft?
  Reactie is geredigeerd

 8. R.Llul schreef:

  Avatar van R.Llul
  Dit schreef ik 5 jaar geleden.

  Je kunt de tekst vinden via google maar,…wat bleek ze hadden de tekst verminkt. Ik heb het zo goed als het kan de vreemde tekens er weertussen uitgehaald. Mogelijk is het hier en daar nog onduidelijk. Ik weet niet wie aan mijn tekst heeft zitten knoeien maar als je goed lees dan heb je er misschien iets aan.

  Ubermensch Cliteur wil de democratie redden door een stapje terug te treden!?

  Paul Cliteur hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Nederlands sprekende Tv-columnist in het Zondag programma Buitenhof wil het liefst alles nog eens over doen. Als conservatief filosoof- schrijver wil hij het huis van de democratie rechtstaat redden door zoals Thijs Woltgens het formuleerden in zijn column De Limburger: een idioot die uit naam van westerse waarden zou oproepen tot een nieuwe kruistocht!

  De democratie is in verval , beweerd Cliteur. ( Diverse kranten maart) Dit decadent verval valt alleen te keren door terugkeer naar de zuivere grondslagen van de Europese cultuur.(sic) De Grieken! Maar wat hij niet verteld is,… dat dit al eerder gebeurden. Volgens Nietzsche de grote omslag al reeds plaats vond in de vijfde eeuw voor Christus, bij Plato.

  Sommige critici met de moderne filosoferende beheersingsdwang, zoals Cliteur, lijken soms pathologisch gedreven te worden door een zekere nostalgie naar de ( tragedie ervaring ) Grieken. Schranspartijen, orgiën, jongetjes sperma filosofie en bergen eten, kuipen drank en omvangrijk seks van alle leeftijden. ( Ook Mohammed kon er wat van. Meisjes van negen onderwierp hij aan zijn goddelijke lots lusten beweerd Cliteur ) Bedenk ook,…dat de Perzen en honden het beklimmen van familieleden zeer in de mode waren! Is dit voor Cliteur het beginsel van de democratie, zo vraag je in alle wanhoop af?. (Het waren toen vooral de rijke Grieken die zich zo mochten uitleven. (De arme kregen brood!)

  Opvallend in de interview is hoe hij, tragies behaagziek, over onze moeizaam verworven democratie oreert. Het wordt vooral bizar, als wij decadenten, moeten vernemen dat wij een beetje Papoea mogen blijven. Misschien is dit kleine beetje Papoea bij Cliteur wel de democratische rechtstaat in verval. Anderzijds is het voor iedereen ook wel duidelijk dat de grenzen van het moderne maakbaarheidgeloof langzamerhand zijn bereikt.

  Paul Cliteur is op de Hollandse Tv tot een spottend intellectueel verworden nar! Een oorspronkelijke filosoof is hij zeker niet. Daarvoor is hij teveel een Popie Jopie geworden.

  Hij slaagt er niet in een echt debat teweeg te brengen in de multiculturele (sociale) samenleving;geschiedenis.Hij realiseert zich nu dat het debat niet alleen gierend uit de bocht gevlogen is maar ook nog eens aanwakkert tot ronselen van Jihad-krijgers.

  Cliteur wil het liefst opnieuw beginnen met de democratie. Dit soort mediale conservatisme – ,liberale stoplap is een media circus geworden waar zelfs de oude Grieken geen kaas van zullen lusten. Cliteur moet niet zo naar oude zekerheden zoeken. Cliteur moet het heden niet totaal willen deporteren.

  Hij doet nu een stapje terug: Ik zie mezelf, dat ik anders ga schrijven hakkelt Cliteur. De dunne poep loopt hem langs de benen.

  Ubermensch Nietzsche was hem al voor geweest. Iedereen kent de afloop: krankzinnigheid. Cliteur is op tijd gewaarschuwd door de Veiligheidsdiensten. Jammer voor de filosoof Cliteur? Niet voor de filosofie in ieder geval.

  Robert kruzdlo

 9. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgMaria.

  Het is irrelevant, ik kom later inhoudelijk terug,maar je zult met zo`n hoofd als dat van Cliteur door het leven moeten. Hij zal als kind al zijn gestigmatiseerd door z`n uiterlijk! Tot straks.

 10. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@Maria,
  Nou, die is goed, zeg: moet ik specificeren hoe de religie generaliseert? Alleen al de terminologie is volstrekt duidelijk en afdoende: gelovige versus niet gelovige, of gelovige versus: zondaar, heiden, ketter, afvallige, enzovoort, waarvan de gelovige maar net afgeleerd heeft dat je die niet op de brandstapel zet, maar voor wie het nog steeds heel moeilijk te bedenken dat een niet-gelovige ook een mens is, en nog lang niet zo ver om te beseffen dat een niet-gelovige ook toevallig wel eens een moraal kan hebben.

  Want dat laatste stadium heb jij ook nog lang niet bereikt. Diep in je hart ben je ervan overtuigd dat iemand als ik bijvoorbeeld, die volstrekt ongelovig is, daarmee ook een amoreel persoon is.

  En dan is het nog zo dat ik jou beschouw als één van de meer voor rede vatbare gelovigen die ik ken – de meesten zijn veel en veel erger, als je het over christenen hebt, en over moslims hoeven we echt niet te praten.

  Dus hoezo specificeren dat gelovigen categoriseren, generaliseren en stigmatiseren? Het is de kern van het geloof.

 11. jan bouma schreef:

  Avatar van jan boumaDe dialectische bruikbaarheid van woorden ten einde de eigen "filosofische waarheid" te dienen is zo oud als de mensheid er geschiedschrijving op na houdt. Zo zie ik Maria "vluchten" voor mijn opmerkingen en die van @Lucida op haar vorige blog waarin nu juist "de generalisatie" en de specifieke uitkomst van een debat, wanneer het gaat om "de beschuldiging", onder ogen zou moeten worden gezien. De "bruikbaarheid" van woorden wordt het beste geïllustreerd door een dialoogje uit een van Multatuli’s onuitgegeven toneelstukken. Dat gaat dan als volgt:

  GERECHTSDIENAAR: Mijnheer de rechter, daar is de man die ‘Barbertje’ vermoord heeft.
  RECHTER: Die man moet hangen. Hoe heeft hij het aangelegd?
  GERECHTSDIENAAR: Hij heeft haar in kleine stukjes gesneden, en ingezouten.
  RECHTER: Daaraan heeft hij verkeerd gedaan. Hij moet hangen.
  LOTHARIO: (de beschuldigde): Rechter, ik heb ‘Barbertje’ niet vermoord! Ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd. Er zijn getuigen die verklaren zullen dat ik ’n goed mens ben en geen moordenaar.
  RECHTER: Man, ge moet hangen! Ge verzwaart uw misdaad door eigenwaan. Het past niet aan iemand die… van iets beschuldigd is, zich voor ’n goed mens te houden.
  LOTHARIO: Maar, rechter, er zijn getuigen die het zullen bevestigen. En daar ik nu beschuldigd ben van moord…
  RECHTER: Ge moet hangen! ge hebt ‘Barbertje’ stukgesneden, ingezouten, en ge zijt ingenomen met uzelf… drie kapitale delicten! Wie zijt ge, vrouwtje?
  VROUWTJE: Ik ben ‘Barbertje’.
  LOTHARIO: Goddank! Rechter, ge ziet dat ik haar niet vermoord heb!
  RECHTER: Hm…. ja…zo! Maar het inzouten?
  BARBERTJE: Nee, rechter, hij heeft mij niet ingezouten. Hij heeft mij integendeel veel goeds gedaan. Hij is ’n edel mens!
  LOTHARIO: Ge hoort het, rechter, ze zegt zelf dat ik ’n goed mens ben.
  RECHTER: Hm… het DERDE punt blijft dus bestaan. Gerechtsdienaar, voer die man weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan. Griffier, citeer in de premissen de jurisprudentie van Lessings patriarch.

  Kijk! Dierbaren, zo gij nu wilt lezen voor "de beschuldigde LOTHARIO", dan ben ik nu even "de aangeklaagde", zoals in m’n boek, dan ben ik dat ook naar het oordeel van de Rechter…

  @Maria dient haar rol als "Rechter", en misbruik makend van de "dialectiek" nu eindelijk eens te onderkennen.

  Ik hoop dat @Lucida, die dit leest en wel begrijpt, nu ook nog de andere verdwaasden tot zinnen komen wanneer het gaat om "de (vermoorde!) religie Islam die terecht staat.
  Die werd en wordt niet door "de aangeklaagden" vermoord noch gestigmatiseerd.

  Maria! Hou ermee op de valse "RECHTER" te spelen!

 12. George Knight schreef:

  Avatar van George KnightLaten we Cliteur aanvallen op zijn denkbeelden. Als we dat nodig vinden. Zijn hoofd, zijn land van herkomst, zijn hond, zijn manier van spreken, zijn levensovertuiging, zijn bril en onze interpretatie als amateur-psychologen van zijn persoon leiden af van de hoofdzaak.

  Het is dat weglopen van de inhoud dat de blogosfeer zijn slechte naam bezorgt. Laten wij er niet aan meedoen. Is het nodig dat de observator zichzelf stigmatiseert?

 13. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@jan bouma,
  Ik neem aan dat idere gelijkenis tussen de beschreven rechtzaak, en de nog steeds aan de gang zijn rechtsgang tegen Lucia de B., een kwestie van volstrekte toeval is?

 14. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraCitaat Maria:
  Maar kritiek op hem moet geoorloofd zijn, omdat generaliserende uitspraken maatschappelijk onnodig polariserend werken.

  Reactie:
  Kan je dat ‘onnodig polariserend’ specificeren en hardmaken?

  Zoals jan bouma omschrijft: je bent bezig met een proces, en ik wil als jurylid graag de het matariaal zien waarop je deze uitspraak baseert.

  Reactie is geredigeerd

 15. Annem. van den burg schreef:

  Avatar van Annem. van den burg@ Maria.

  Waarom herhalen wat de heer Llul schrijft. Ik ben het met hem eens en wijsgeriger kan ik het ècht niet onder woorden brengen. Misschien ter aanvulling:

  Plato was een potentaat. Hij kon geen enkele krtiiek velen en droeg zoveel haat in zich dat hij alle geschriften van Democritus (2400 v. C.) wilde verbannen (boekverbrandingen!)
  Democritus de atomist overleefde hem rijkelijk, want zijn filosofie werd in de 17 eeuw de ster aan de hemel. Plato was al ten onder. Democritus liet de mens uiteen vallen in deeltjes en verschillende vormen. Geen platitudes en generalisaties dus maar onbeperkte configuratie.

  Ik raad de filosoof Democritus aan voor Cliteur .
  Groet, An.

 16. Leo schreef:

  Avatar van Leo@ Maria

  Je bent tegen polariseren, schrijf je hierboven, maar bijna al je blogs hebben als thema dat er veel onrecht in de wereld is en dat dit de schuld is van de neoconservatieven. Dat is ook polariseren. Op zich ben ik daar niet op tegen, het maakt de standpunten helder en duidelijk. Maar jij bent tegen polariseren als je ‘vijanden’ het doen, en blijkbaar voor polariseren als jezelf of je medestanders zich er schuldig aan maken. Dat is niet consequent.

  Verder viel me in een vorige bijdrage op dat je nogal een karikatuur maakt van de standpunten van iemand als Bolkestein. En dat je aan anderen dwingend wilt voorschrijven waarop ze kritiek mogen hebben.

  Oftewel, je ziet wel de splinter in het oog van je opponenten, maar niet de balk in je eigen oog.

 17. Annem. van den burg schreef:

  Avatar van Annem. van den burg@ George.
  Komt de ziel van de mens, die zijn handelen verraadt, niet tot volle uitdrukking door zijn uiterlijk?

  Eerlijk en inhoudelijk antwoorden s.v.p. Groet, An.

  Reactie is geredigeerd

 18. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Ruud
  Het schijnt, inderdaad o.a. volgens Maarten ’t Hart, ook – toevallig – op Lucia’s B. proces van toepassing te zijn!!!
  Laat Maria nu maar even antwoorden "als ze de guts heeft!" op dat "dialectische spelletje!"
  Zie ook: haar vorige blog en de opmerkingen van George Knight en die van mij. Ze krijgt het benauwd in haar veste. groet! jb

 19. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@An
  Jij zorgt voor de vrolijke noot op dit blog; je zou haast aan de Nazistische pre-occupaties gaan denken als we jouw lezing over het "uiterlijk" met het "handelen" zouden moeten verbinden! Ge daast maar wat! Ga toch lekker koken!

 20. Annem. van den burg schreef:

  Avatar van Annem. van den burg@ Jan. Jouw aap was al uit de mouw hoor!
  Gr. An.

 21. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An
  Ok, op jouw wens beperken we ons tot de ziel.
  De ziel van de mens komt absoluut tot uitdrukking door zijn uiterlijk. Of ik zou zeggen: in zijn uiterlijk. Ook body language verraadt veel -zo niet alles- over de beweegredenen van de mens. Dat weerspreek ik niet.

  Maar of het een of het ander. Of het gaat om de ziel van Cliteur, of om zijn denkbeelden. Maar ik vind het flauwekul om iemand zijn denkbeelden aan te vallen door diskwalificaties van zijn persoonlijkheid. Zijn ziel.

  Moeten we straks het beleid van minister Vogelaar aanvallen op haar onzeker optreden, haar geverfde haar, haar onherkenbaar herkenbaar Zeeuws accent en haar pathologische vaagheid? Welnee, da’s flauw. We pakken haar aan op haar denkbeelden. Keuze genoeg.
  Reactie is geredigeerd

 22. Annem. van den burg schreef:

  Avatar van Annem. van den burg@ George.

  Wat heerlijk dat jij mij begrijpt! Met jou kan ik naar de bodem constateer ik. Ik zei het al eerder: je bent super intelligent èn in balans.

  Ja George, jij zegt hetzelfde in de vorm van Vogelaar. Blijft: wat is onze voorkeur? Dàt nu is een zeer complex filosofisch-politiek onderwerp.

  Feit blijft dat vrouwen zich praktisch allemaal maskeren door zich te verstoppen achter maskers van verf. Dat zegt mij, dat zij niet voldoende in zichzelf geloven, zich zelf niet serieus nemen. Misschien vind jij het juist leuk, de opsmuk van vrouwen.

  Mannen doen dat minder, maar zij zijn meer angstig om zich "mooier" te maken.

  De ziel van iemand kun je leren kennen door heel nauwkeurig naar hem/haar te luisteren en te overdenken. Hoe vaker je iemand ontmoet via de media, hoe meer de ziel bloot komt.

  Wat is daar mis mee? Cliteur is voor mij een open boek geworden. Dat zegt iets over de kwaliteit van mijn waarnemimgem!

  Over de Platoonse liefde van Cliteur heb ik al iets inhoudelijks gezegd. Er is veel meer te zeggen, maar mijn bescheidenheid weerhoudt mij nu even.
  Groet, George, An.
  Reactie is geredigeerd

 23. Aad schreef:

  Avatar van AadIk was even afwezig (soms heb ik wat anders te doen 🙂
  1. Ik ben zeer vereerd dat je begint te verwijzen naar mijn blog (de maat is vol). Dank.
  2. Laat Plato maar zitten, ik ben meer een fan van Socrates (mensen aan het denken zetten door te vragen over essentiële thema’s en spiegelen).
  3. je blog inspireert weer.
  4. generalisten: ik neem ze niet meer serieus, vind in je een medestander.
  5. ik ga dit nog vele malen doorlezen, en doorgronden (voor zover mogelijk voor mij.
  Tot zover (even…)

 24. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An
  Vrouwen moeten zichzelf serieus nemen. Basta. Kom voor jezelf op! Zet mannen die moeilijk doen aan de kant. Een sexstaking als in Lysistrata hoeft niet, maar is een middel. Maar ook weer erg stereotiep. Vrouwen? Oh, dat. Nee, het moet anders. Breder.

  Ik begrijp een vrouw-man discussie die uitgaat van socio-economische factoren. Daar zit nog heel wat scheef dat rechtgezet moet worden.

  Ik begrijp ook een vrouw-man discussie die uitgaat van culturele-opvoedkundige verschillen. Daar is veel schade aangericht in het verleden.

  Maar ik begrijp niets van een vrouw-man discussie die praat over mentale, emotionele of cognitieve verschillen. Onzin, mannen en vrouwen zijn gelijk. Volkomen gelijk.

  Laten we proberen om vrouwen in topfuncties te krijgen. Waarom is de helft van de leden van de Tweede Kamer geen vrouw? Ik begrijp het niet. Er zijn geen redenen voor. Waarom is de helft van de bestuurders van grote ondernemingen geen vrouw? Ook dat begrijp ik niet. Er zijn geen redenen voor.

  Ja, ik begrijp allemaal wel waarom het zo gaat. Een mix van gemakzucht, old boys network en discriminatie. En An, ik ga liever niet naar de bodem. Doet me aan het einde van een maffia-film denken. Als de boef met zijn voeten in hardend cement aan de waterkant op een duwtje wacht. Ook niet naar de hemel. Kom je al die dominee’s en imams weer tegen die het altijd beter weten. Ook voor een ander. Nee, zeker voor een ander. Gewoon met beide voeten op de grond. Dat is de beste balans-act.
  Reactie is geredigeerd

 25. Annemarie van den burg schreef:

  Avatar van Annemarie van den burg@ George.

  Met =naar de bodem gaan= bedoel ik zo diep mogelijk een gesprek, discussie, filosofische overdenking voeren. Het onderwerp binnenste buiten keren en van alle mogelijke kanten belichten. Je gelooft toch niet dat ik met je ga zwemmen in een gevaarlijke zee (letterlijk!)

  Ik denk dat vrouwen zelf kiezen dat zij niet in de "hoogste gelederen" evenredig aanwezig zijn. Het is kennelijk ook cultuurgebonden, want in Turkye b.v werken relatief 6x zoveel vrouwen in bedrijven als hier. Maar daar zijn de familiebanden veel sterker, dus men lost alles met elkaar op.

  Ik heb nooit last gehad in mijn werk met mannen als het om autoriteits-gevoelige zaken ging. Maar ja, ik zie niet tegen mannen op, zoals toch wel veel vrouwen.

  Groet, An.

 26. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteeg—opmerking over cultuurracisme is onzinnig.
  A) een cultuur is geen ras.
  b) wat je bedoeld-eigen bevolking eerst, is normaal.
  Je zorgt eerst voor eigen, dan voor anderen.
  Alleen in nederland gebeurt dat niet; daar krijgen halve zolen die zonder reden een burgeroorlog beginnen, dan verliezen, dan zogenaamd vluchten (een stuk of 4 landen overslaand, omdat daar de sociale uitkeringen te laag zijn,en dan "tijdelijk" (voor eeuwig) in nederland aankomen een voorkeursbehandeling tov van nederlanders.

  Controleer nu eens de zgn politieke vluchtelingen uit de oostbloklanden van voor 1990.
  80% was absoluut niet politiek.

  nederlanders hebben voor hun voorzieningen gewerkt; ook in de tijden dat het werk hard was en de betaling armoe troef.

  Als je dat dan "cultuurracisme noemt, moet je toch eens wat herzien

 27. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de KletersteegZou je sociologie hebben gedaan, zou je weten , dat vaak het doel van een onderzoek een mogelijke kansberekening is.
  Die is weer gebaseerd op een generalisatie.
  "Generaele haben die Ueberblick"

  Vele diciplines kunnen niet onderzoeken.
  Bekend van psychologie: arbeiders hebben geen last van psychologische problemen.
  Realiteit: psychologen en psychotherapie zaten niet in het ziekenfonds pakket.

 28. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An
  Dat van die bodem begreep ik wel. Het bracht me in de verleiding om een dubbele bodem aan te brengen.

  Het ging niet over jou. Maar over vrouwen in het algemeen. Lossere familiebanden kunnen ook juist vrijheid bieden.

 29. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burg@ George. Losse familiebanden zijn gezond. Ik bedoel daarmee in relaties vrij en zelfstandig zijn.

  Ik weet dat Maslow schrijft dat ==niet liefhebben blind maakt== i.p.v. ==liefde maakt blind==

  Met relaties bedoel ik niet ==liefdesrelaties hoor==, maar familierelaties. Ik ken Maslow wel, maar ga er toch weer over nadenken.

  Gtoet, An.
  Reactie is geredigeerd

 30. Aad schreef:

  Avatar van Aad@allen,
  ik zit veel te gniffelen en te genieten als ik door de commentaren lees. Waarvoor dank.
  en als toegift:

  @jan: hier wordt door deze mensen, met alle wijsheid, in één dag een compleet boek geschreven: dat is je in nog geen 29 jaar gelukt (wel in 30 begreep ik)!

  @ maria: je weet wel wat los te maken. Hulde!

  Reactie is geredigeerd

 31. Aad schreef:

  Avatar van AadEn mijn inhoudelijke bijdrage (als ex-natuurkundige):
  De historische natuurkunde was eenvoudig. Daar kende men alleen de ja of nee. Zodra je een nee tegenkwam werd je gedongen de theorie aan te passen (de generalisatie). Een mooi voorbeeld daarvan is (nog recent) Einstein die de theorie van Newton ging aanpassen (voor hoge snelheden klopten die niet helemaal meer…), aanvullen, niet verwerpen overigens!!

  Totdat de quantummechanica werd bedacht. Daar kwam de eerste keer het onzekerheidsprincipe in zicht. Dat was enorm wennen voor de klassiek geschoolde wetenschapper.
  Men moest zich gaan uitspreken in kansen/percentages etc.

  Andere disciplines kennen alleen maar kansen en percentages.
  Daarom zijn er zoveel theorieën in dergelijke wetenschappen (bv economie /sociolgie /cultuurwetenschappen..) immers je kunt per definitie niet generaliseren! En; met statistiek kun je alles ‘bewijzen’.
  En daar gaat in essentie altijd de discussie over.

  Verder:
  Cliteur (als niet groot kenner van hem, wellicht gelukkig) zegt, lees ik: "Wetenschap is generaliseren. Filosofie ook. Wie bij de particuliere geaardheid van de dingen wil blijven staan zal nooit wetenschapper worden."
  En hij slaat hiermee volledig, zie mijn bovenstaande uitleg, de plank mis:
  1. wetenschap is niet generaliseren.
  2. zou wetenschap al generaliseren zijn, dan draait hij vervolgens de argumentatie om, door te zeggen dat als je niet generaliseert, dat je dan geen wetenschapper kunt zijn.

  ad 2: dan heeft hij nog nooit van logica, en verzamelingenleer gehoord, laat staan begrepen.

  Een voorbeeld van dergelijke omdraaiingen is:
  Een koe is een dier, dan zijn alle dieren koeien!!
  Gevaarlijk en totale onzin!

  Ik gebruik nu even zijn eigen redenering om (dit moet hij ondersteunen, het is de zijne)
  Ik heb net bewezen dat hij geen wetenschapper kan zijn. Dan zal hij zich bij de ‘particuliere geaardheid van dingen’ moeten beperken, en dan kan je dus nooit generaliseren. Terwijl hij zegt dit naar hartelust te doen. Hij spreekt zichzelf dus, in zijn eigen redenering tegen!

  Dat is zijn logica… hmmm geeft ook te denken, afijn allemaal onzin dus.

  Dus het is allemaal ook in eenvoudige taal te weerleggen.
  Het is geen rocket science!!!

  Ach ik had me voorgenomen in mijn blog ‘de maat is vol’ (zie de start van Maria’s blog), dergelijke generalisten niet serieus te nemen. Dat doe ik dus ook niet. Scheelt een hoop energie.

  Reactie is geredigeerd

 32. Annem. van den burg schreef:

  Avatar van Annem. van den burg@ Aad. Op een generalisatie na dan: Er bestaat geen vrije wil!Gr. An.

 33. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Aad
  In weerwil van je eigen woorden, en de (kennelijk) onuitroeibare wens van "de mens", filosoof of niet, om "ex cathedra" dan wel als "Deus ex machina" te willen spreken omtrent de grote vragen des levens, ontkom je niet aan de "letterlijke" en "figuurlijke" mogelijkheden van het "uitdrukkingsvermogen" van "de mens" en "de taal" waarin hij zich uitdrukt.

  Dit voorgaande is een ingewikkelde manier om te zeggen dat het onmogelijk is om met gebruikmaking van "de taal" de (vermeende) "werkelijkheid" en "waarheid" te kunnen formuleren en te definiëren. Neem nu bijvoorbeeld even je stelling: "Wetenschap is niet te generaliseren" van hierboven in ogenschouw. Je snapt natuurlijk ook wel dat je daarmee AN SICH ook weer "een generalisatie" uitsprak die innerlijk tegenstrijdig is met die stelling…

  Nochtans: waartoe is de mens dan nog wel in staat? Ik denk, in bescheidenheid, dat "de mens" zich zou moeten beperken tot het inzicht dat "de mens" te complex en te ingewikkeld in elkaar steekt dat je er überhaupt geen (definitief) oordeel aan kunt verbinden. Wel kun je trachten "het menszijn" te verbinden met algemene, alom geaccordeerde en onderkende "menselijkheid" die de differentiatie en veelzijdigheid daarin als universele waarheid onderkent.

  Over dat proces verwijs ik de lezers van dit blog graag even naar jouw blog inzake "DE" stereotypering en mijn visies daarop.

  Ingevolge het voorgaande dient als "eye-opener" het misbruik van "de taal" ook te worden onderkend in Multatuli’s "rechtbankverslag" zie hierboven.
  Hier laat ik het even bij. Uiteraard valt er onnoemelijk veel meer over te zeggen…; daarover volgende keer. groet! jb

 34. R.Llul schreef:

  Avatar van R.LlulMaria ben je er nog?

  Nog een keer de tekst

  R.Llul / 12-12-2007 13:46

  Dit schreef ik 5 jaar geleden.

  Je kunt de tekst vinden via google maar,…wat bleek ze hadden de tekst verminkt. Ik heb het zo goed als het kan de vreemde tekens er weertussen uitgehaald. Mogelijk is het hier en daar nog onduidelijk. Ik weet niet wie aan mijn tekst heeft zitten knoeien maar als je goed lees dan heb je er misschien iets aan.

  Ubermensch Cliteur wil de democratie redden door een stapje terug te treden!?

  Paul Cliteur hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, Nederlands sprekende Tv-columnist in het Zondag programma Buitenhof wil het liefst alles nog eens over doen. Als conservatief filosoof- schrijver wil hij het huis van de democratie rechtstaat redden door zoals Thijs Woltgens het formuleerden in zijn column De Limburger: een idioot die uit naam van westerse waarden zou oproepen tot een nieuwe kruistocht!

  De democratie is in verval , beweerd Cliteur. ( Diverse kranten maart) Dit decadent verval valt alleen te keren door terugkeer naar de zuivere grondslagen van de Europese cultuur.(sic) De Grieken! Maar wat hij niet verteld is,… dat dit al eerder gebeurden. Volgens Nietzsche de grote omslag al reeds plaats vond in de vijfde eeuw voor Christus, bij Plato.

  Sommige critici met de moderne filosoferende beheersingsdwang, zoals Cliteur, lijken soms pathologisch gedreven te worden door een zekere nostalgie naar de ( tragedie ervaring ) Grieken. Schranspartijen, orgiën, jongetjes sperma filosofie en bergen eten, kuipen drank en omvangrijk seks van alle leeftijden. ( Ook Mohammed kon er wat van. Meisjes van negen onderwierp hij aan zijn goddelijke lots lusten beweerd Cliteur ) Bedenk ook,…dat de Perzen en honden het beklimmen van familieleden zeer in de mode waren! Is dit voor Cliteur het beginsel van de democratie, zo vraag je in alle wanhoop af?. (Het waren toen vooral de rijke Grieken die zich zo mochten uitleven. (De arme kregen brood!)

  Opvallend in de interview is hoe hij, tragies behaagziek, over onze moeizaam verworven democratie oreert. Het wordt vooral bizar, als wij decadenten, moeten vernemen dat wij een beetje Papoea mogen blijven. Misschien is dit kleine beetje Papoea bij Cliteur wel de democratische rechtstaat in verval. Anderzijds is het voor iedereen ook wel duidelijk dat de grenzen van het moderne maakbaarheidgeloof langzamerhand zijn bereikt.

  Paul Cliteur is op de Hollandse Tv tot een spottend intellectueel verworden nar! Een oorspronkelijke filosoof is hij zeker niet. Daarvoor is hij teveel een Popie Jopie geworden.

  Hij slaagt er niet in een echt debat teweeg te brengen in de multiculturele (sociale) samenleving;geschiedenis.Hij realiseert zich nu dat het debat niet alleen gierend uit de bocht gevlogen is maar ook nog eens aanwakkert tot ronselen van Jihad-krijgers.

  Cliteur wil het liefst opnieuw beginnen met de democratie. Dit soort mediale conservatisme – ,liberale stoplap is een media circus geworden waar zelfs de oude Grieken geen kaas van zullen lusten. Cliteur moet niet zo naar oude zekerheden zoeken. Cliteur moet het heden niet totaal willen deporteren.

  Hij doet nu een stapje terug: Ik zie mezelf, dat ik anders ga schrijven hakkelt Cliteur. De dunne poep loopt hem langs de benen.

  Ubermensch Nietzsche was hem al voor geweest. Iedereen kent de afloop: krankzinnigheid. Cliteur is op tijd gewaarschuwd door de Veiligheidsdiensten. Jammer voor de filosoof Cliteur? Niet voor de filosofie in ieder geval.

  Robert kruzdlo

 35. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Anton Steenwijk
  "…ze heeft mijn boek…!" (wacht jij nou maar effe af).

 36. Aad schreef:

  Avatar van Aad@anton: erg flauw…
  "te domheid" wie is nu ‘dom’ hier??
  "Dé stem"??
  Plato zal nooit taboe worden.. Maar, in respect, iedereen mag daar toch zijn visie over hebben?

  @Jan: Don Q.. gehalte erg hoog, maar ik mag dat wel… ga zo door…

  Reactie is geredigeerd

 37. maria schreef:

  Avatar van mariaEven beginnen aan mijn backlog-blog:
  @George: Het gaat je hier toch om de maakbaarheid van de maatschappij? Popper gelooft daar niet in. Jij blijkbaar ook niet, omdat je Poppers ‘The Open Society and Its Enemies’ als bewijsstuk A aanhaalt. En je Cliteur cs. laat verwijzen naar een ideale situatie volgens Plato dat bewijsstuk B is voor de maakbaarheid. De blauwdruk ervoor.

  Cliteur c.s en de neocons zijn inderdaad vóór de maakbaarheid van de samenleving, daar heb ik al verscheidenen malen over geblogged.
  Popper is ( net als Burke trouwens) voor peace-meal-engineering, iets dat Cliteur expliciet afwijst.

  De “open samenleving van Popper wordt niet nagestreeft door Cliteur, zie ook mijn blog over Popper http://www.volkskrantblog.nl/bericht/120493

  @Leo, specifieke kritiek is niet polariseren.
  Polariseren is het uit elkaar drijven van bevolkingsgroepen.

  Specifieke kritiek en polemiek moet kunnen in de democratie, is een basis van de democratie.

  Ik doe alles wat ik kan om specifiek te zijn in mijn kritiek.
  Mogelijk dat ik hier en daar vaal.

  Anders dan Cliteur heb ik het generaliseren en stigmatiseren niet tot mijn programma gemaakt.

  “Verder viel me in een vorige bijdrage op dat je nogal een karikatuur maakt van de standpunten van iemand als Bolkestein. “

  Mogelijk dat ik soms in mijn blogs korter moet zijn dan ik graag wil Over Bolkestein zeer uitvoerig in mijn Burke documetnatei http://www.passagenproject.com/conservatisme.pdf

  Leo: “En dat je aan anderen dwingend wilt voorschrijven waarop ze kritiek mogen hebben.”
  Nee ik schrijf niets voor. Ik kritiseer hun kritiek en stel regels voor voor een maatschappelijk constructief met elkaar omgaan.

  Polarisatie, racisme, essentialisme: ik stel voor specifiek te zijn in onze kritiek en polemiek.

  @Aad: ben je natuurkundige? Wat heel erg leuk. Met deze volksstam heb ik uitstekende relaties.

  @Anton, ik gooi niet de hele Plato weg. Dat doet ook ook Popper niet.
  Maar ‘De staat’ van Plato, Cliteurs referentieboek, is een totalitair boek, dat geeft Cliteur zelf ook toe, zie citaat boven.

  Llul: leuk met je oude column!!
  Reactie is geredigeerd

 38. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  De vraag was ‘geloof JIJ in de maakbaarheid van de samenleving’?

 39. maria schreef:

  Avatar van mariaGeorge, Nee, ik geloof niet in de maakbarheid van de samenleving in algemene zin.

  Ik geloof wel in de mogelijkheid om negatieve dingen te beperken, en om in kleine stapjes dingen in banen te leiden.

  Ik geloof ook in een positieve utopie van vrede enz. maar die moet komen uit een subjectief geleefd geluk en concrret geleefde samenwerking, niet uit grote abstracte plannen.

  Ik geloof dus in de wereldverbeteraar van Thomas Bernhard.

  Ik geloof ook in geduld.

  Reactie is geredigeerd

 40. Aad schreef:

  Avatar van Aad@ maria
  Ik ben inderdaad van opleidingswege (hmm.. is dat Nederlands..) natuurkundige. Enkele residuen daarvan zijn nog merkbaar…

  P.S. Heb je mijn laatste bijdrage, over Lessing (‘internet maakt oppervlakkig’), al gelezen, of nog niet aan toe gekomen vanwege de vele boeiende bijdragen alhier..
  Wellicht inspireert je dit weer tot het schrijven van een klapper..
  P.S 2: geduld is inderdaad een schone zaak, lessen in nederigheid ook.
  Reactie is geredigeerd

 41. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Dank voor je antwoord. Klinkt redelijk en down to earth (hmmm.. is dit Nederlands..). Je gaat uit van het individu. Bottom up.

  Een positieve (?) utopie van vrede enz. hoe moeten we ons dat voorstellen? Een wereldverbeteraar in elke straat? Enfin, je hoort politiek toch meer thuis bij GL, dan bij de PvdA. Die niet kan kiezen tussen individu en gemeenschap, of tussen maakbaarheid en pragmatisme. Of slechts in verwaterde vorm.

 42. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Maria
  Ben ik "melaats" voor je geworden?

  Jouw "kleine stapjes" zijn echt zinloos en doelloos als je niet weet WAARHEEN je drentelpasjes leiden… (en over dat "doel" zijn we het ook niet eens); ergo: je drentelt maar wat ‘on the spot’ z o n d e r ergens naar toe te gaan. Abu Nasr Zayd en jij glimlachen nu vergenoegd bij deze omschrijving. Wek slechts "de indruk", zo zeggen jullie, dat je ook voor "verandering" bent maar doe er feitelijk niets aan. WANT dat is nimmer de bedoeling: vandaar mijn negatieve balansopmaking over 3000 jaar die geschreven kunnen worden op het conto van "de" politici en "de" intelligentsia en… daardoor ook van "de" criminelen. De volken worden door jullie doodeenvoudig "vernacheld!" en waar ze bijstaan.

  @Aad
  Tot mijn verrassing: wetenschapper, natuurkundige. Ook in jouw laboratorium zijn allerlei "processen" gaande die op "exploderen" staan maar je verkiest, gelijk @Maria, de "processing" vanwege de processing. Als bezigheidstherapie?
  Laten WE ALLEN bij zinnen geraken mensen! Op Bali hebben we weer een milieu- en klimaatsconferentie achter de rug die niets zal opleveren: wanneer wordt u nu eens wakker om mijn politieke en intellectuele WERELDREVOLUTIE serieus te nemen?
  Oh ja; geen misverstand hoor! Ik ben en blijf daarnaast ook wel de ‘HOMO LUDENS’; maar juist OMDAT ik dat wil blijven (en ook mijn kinderen die ik niet heb) moet je daarnaast wel oog hebben voor de realiteit waardoor de mens in de toekomst ook nog KAN blijven spelen…
  Is dit een ingewikkeld verhaal? Welnee! We gaan daarom eens met z’n allen lekker fluitspelen en er over nadenken!
  Reactie is geredigeerd

 43. maria schreef:

  Avatar van maria@George, o ja Bottom up!!

  Zie ook http://www.passagenproject.com/bottomupbloggen.jpg.

  @Jan: "je drentelt maar wat ‘on the spot’ "
  ja klopt, maar met genoegen!!!

  Aad, ik ga meteen kijken, over Lessing wilde ik zelf nog bloggen…
  Reactie is geredigeerd

 44. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@George
  Je snapt dat ik ook jouw vraag (hierboven) tegelijkertijd beantwoordde met mijn commentaar aan @Maria en @Aad.

  Je wens aan mij "succes ermee" zal ik inderdaad verwerken in de komende tijd (en ook aan Balkenende voorleggen); een meer substantiëlere aanpak is wellicht daarnaast ook denkbaar door die samenvatting van mij te promoten? Zomaar een vraag. Groet! JB

 45. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Maria
  Hoop werkelijk voor jou "dat er nog een hel in het hiernamaals bestaat" en je gestraft zult worden voor dit schandelijke en waardeloze antwoord! Je snapt ondertussen wel dat ik je hele verhaal DEFINITIEF onderuit gehaald heb! Opdat de GESCHIEDSCHRIJVING er melding van zal maken die je kinderen zullen lezen…
  Wat een lafheid en egocentrisme!

 46. Aad schreef:

  Avatar van Aad@jan: als procesman (wat je inderdaad ondekt hebt), moet je wel doelen hebben, maar vervolgens (om dat doel te bereiken het juiste proces er bij zoeken. Vervolgens dat proces bewaken.
  En: er zijn controleerbare processen, en oncontroleerbare processen. Tot welk proces behoor jij?
  @maria: ik kijk uit naar je Lessing verhaal. Ongewtijfeld komt er een gedegen antwoord op mijn vragen (die ik nog steeds heb)!

 47. maria schreef:

  Avatar van mariaAad, sorry ik bedoelde een andere Lessing…namelijk ‘mijn’ Duitse Gotthold.
  Maar Doris Lessing interessert me ook, vooral haar poezenverhalen.

 48. Aad schreef:

  Avatar van AadMaria: dan is deze vraag ook weer door jou opgelost! bedankt..
  Ik keek even naar rechts (bloggers waar je aan mee doet). Is dat nog up-to-date?

 49. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Aad
  "..Tot welk proces behoor jij?"

  Beste Aad!

  Als onafhankelijk denkend wetenschapper ben jijzelf best in staat om mijn voorstellen te beoordelen en daarna te concluderen, net zoals bijvoorbeeld Karel Knip van de wetenschapsbijlage NRC Handelsblad dat deed… (en eigenlijk beschouw ik hem toch als ’n soort collega van je!!!), dat ik HET boek voor de toekomstige mensheid schreef. Dus ik zou zeggen: doe wat je zou moeten doen: neem mij serieus en beoordeel mijn conclusies en oplossing(en).

  Je bent me halverwege tegemoet gekomen met je antwoord. Nu de andere helft nog. Bij voorbaat dank!

  Idem: mutatis mutandis geldt dit antwoord (mogelijk?) ook voor @George Knight… (?????)

  Verneem van beiden gaarne. JB

 50. hanz schreef:

  Avatar van hanzMisschien is het probleem wel dat je Plato zelf!!! niet gelezen hebt – zoals bij vele filosofen die je aanhaalt in andere stukken – maar Popper als politiek-correcte autoriteit gebruikt…

 51. maria schreef:

  Avatar van maria@Hanz, Waaruit concludeer je dat ik Plato niet heb gelezen? Ik haal niet alle teksten aan die ik heb gelezen.

  Plato heb ik niet alleen gelezen: ik heb hem origineel in het Grieks gelezen.

  Hanz, wat vind jij ervan dat Cliteur helemaal weg is van Plato’s ‘Staat’? ? Zal ik een paar leuke citaten uit Platos ‘Staat’ opzoeken?

  Wat vind jij van het programmatisch generaliseren en stigmatiseren? Wat vind jij van Plato’s ideeenleer?

  Reactie is geredigeerd

 52. Nederlandse Palestijn , Mét dezelfde cipiers schreef:

  Avatar van Nederlandse Palestijn , Mét dezelfde cipiersDé Onbetwiste Kampioen Generaliseren en stigmatiseren is de joodse cultus!

  Bij Alles Wát Men Zegt , Informeert Of Mededeeld , Waarschuwd Óf Wát , kómen ze ér Gelijk uit israel áán gestormd Òm héél hárd "antisemiet " te roepen , Óm Alles !

  Reizen áf naar het Land Van Een Ander Óm Dáár heel hard "antisemiet" te gáán roepen !

  Tsjaaa Hoé Ultra Dit en Ultra Dát is Dát Wel Niét Dán ?

  ÉN Een Sausje Van Ultra Fascistisch Ultra Rechtsradicaal Ultra Rascistisch Terrorisme ér Bij ?

  Èn Háál Die Pinda´s Nou Eens Uit Je Ogen Èn Gá Eens ZIÈN wié Stééds mét hun terreurmedia Hét Ene Land Ná Hét Ándere Àf Brandt !
  Dé ´Ene Mens Ná dé Andere !
  Dé Ene Groep Ná dé Àndere !

  Wíst Je Dat er Zelfs Veel israelieten , man en vrouw , Hiér ÒP VKBlog hun werkjes doen , Réchtstrééks Ván úit israel ?

  Vallen Vaker wel Dan Niet Alles Wat Van het Volk is áán , Élke Mening Ook !

Leave a ReplyMeest recente berichten