Wetenschap Kunst Politiek

Islamofobie toen en nu

44 comments


“De angst voor moslims en de islam is toegenomen in Europa, ook in Nederland. Dat concludeert het Europese Netwerk tegen Racisme (ENAR) in het jaarrapport over 2006

Volgens het in Brussel gevestigde netwerk nemen sommige vormen van racisme in Europa nog steeds toe. De onderzoekers vermelden in het bijzonder de islamofobie, de angst voor de islam. […] Er is volgens ENAR in de EU nog steeds sprake van een stijging van het aantal extremistische organisaties en van politieke partijen met racistische standpunten. Dit speelt zich af “niet alleen in de marges van de politiek maar steeds meer bij de grote partijen en zelfs binnen regeringen”.

ENAR vindt de “voortdurende trend waarin moslims en de islam worden beschouwd als gevaar voor de Nederlandse samenleving” zorgwekkend. (NRC 22-11-2007)

Ook de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa wil de intolerantie tegenover moslims aanpakken.

De neoconservatieve beweging kan tevreden zijn, zo concludeerden veel sprekers. Hun boegbeeld Samuel Huntington is er met zijn boek Clash of Civilizations in geslaagd de latente angst voor de moslims in het Europese bewustzijn nieuw leven in te blazen. “Er is geen strijd tussen beschavingen, maar een politieke oorlog”, meende de secretaris-generaal van de Arabische Liga, Amr Moussa. Na het einde van de Koude Oorlog is de islam als vijandbeeld in de plaats gekomen van het rode gevaar, aldus de secretaris-generaal.

Hoogleraar Humayun Ansari, die doceert aan de Royal Holloway universiteit van Londen: “De idee dat de islam per definitie een godsdienst is van fanatiekelingen, die gepaard gaat met geweld, is sinds de ondergang van het Ottomaanse rijk niet meer zo rechtstreeks geventileerd.” Extreemrechts is erin geslaagd om de angst voor moslims door te laten dringen in de mainstream politieke partijen, zo meent zijn collega hoogleraar Hisham Hellyer.” ( NRC, 11-10-2007)

In het nieuwe boek van Lucas Catherine Van Morendoders tot botsende beschavingen wordt een interessant overzicht gegeven over de eeuwenoude traditie van islamofobie.
De kruistochten komen langs, de humanisten, de kolonisatie, Bernard Lewis, Samuel Huntington.

Interessant vond ik een lang citaat over Erasmus. Dit viel me op omdat ik kort geleden  in het boek Islamisten en naïvisten had gezien dat Afshin Ellian zijn eigen islamofobie ook rechtvaardigt met een beroep op Erasmus:
Ellian:
“Erasmus, die nog geen last had van politieke correctheid, kwalificeerde in Consultatio de bello Turcis inferendo de islamitische veroveringen als volgt: ‘Terwijl het minste lapje grond voor ons aanleiding is om als razenden met elkaar in de clinch te gaan, verleggen zich intussen onophoude­lijk de grenzen van wat ik veeleer een schurkenstaat dan een rijk zou willen noemen. In het noorden reiken ze tot de Zwarte Zee, in het oosten tot de Eufraat.'[…]
‘De oor­sprong van het volk laat een combinatie zien van obscuriteit en bar­baarsheid. Traceer je het begin van hun machtsontplooiing, dan vind je een huurlingenleger en de perfide moord op een prins wie ze eeu­wige trouw hadden gezworen. Het is één doorlopend verhaal van door wreedheid verworven rijkdom, vermeerderd door roof. Van verderfelijke huwelijkspolitiek, goddeloze broedermoord, afzetting van vaders door zonen; van flagrante trouweloosheid en onmenselij­ke wreedheid. Om nog te zwijgen over hun zeden en geloof.’ [1]

Ellian-vriend Bolkestein, die oorlog tegen de islam graag als een “heilige oorlog” gekwalificeerd ziet, en bang is dat de islamitische bezetter binnenkort zijn land in bezit neemt, heeft dit boek Islamisten en naïvisten zeer lovend besproken. Geen wonder, naast de inleiding door de Leidse vriend Ellian komt ook Bolkestein-held Bernard Lewis zeer regelmatig langs in dit paranoïde boek dat het vermeend wereldwijde complot van islamisten beschrijft, dat bezig zou zijn Europa te veroveren.
Uit Islamisten en naïvisten:
“De opkomst van het islamisme onder moslims in Europa is bovenal van verstrekkende betekenis omdat moslims een snelgroeiend deel van de Europese bevolkingen uitmaken. In een reeks grote steden zullen ze binnen afzienbare tijd een meerderheid vormen. Volgens islamoloog Ber­nard Lewis zal Europa een islamitische meerderheid hebben tegen het einde van deze eeuw als de huidige ontwikkeling in immigratie en bevolkingssamenstelling doorgaat. ( p.30)

Bernard Lewis verwijst naar het feit dat er altijd karikaturen van Mohammed in Europa hebben bestaan – ook die veel confronteren­der waren dan de cartoons in Jyllands-Posten: Dit heeft echter niet tot opstand geleid in de moslimwereld, juist omdat deze zaken al­leen als strafbaar werden beschouwd als ze plaatsvonden in de mos­limwereld. De cartoonkwestie laat zien dat dit veranderd is. Lewis concludeert: ‘Er bestaat slechts één verklaring: ze zien Europa nu als een deel van het moslimgebied, Dar al- Islam.’ “( p. 49)

Bernard Lewis ziet de cartoonkwestie als een stap in de richting van het doel dat de Europeanen dhimmi’s worden: ‘De Denen zijn voor hen dhimmi’s geworden. Historisch gezien waren de dhimmi­bevolkingen in eerste instantie een meerderheid, die toen geleidelijk een minderheid werden. Zoals vandaag de dag in Europa.:” (p. 53)

Lewis’ ( en Bolkesteins)  paranoïde ideeën over een te verwachten islamitische autoritaire meerderheid in Europa of Nederland worden niet gesteund door demografisch onderzoek, zie mij blog De fata morgana van een moslim-tsunami: Bolkestein en Bernard Lewis

 


[1] Inleiding in: Karen Jespersen,  Islamisten en naïvisten, 2007

Tags: , ,

44 Responses to “Islamofobie toen en nu”

 1. Leo schreef:

  Avatar van LeoBolkestein is bang voor een te grote invloed van de Islam in West-Europa. Een angst die hij bijvoorbeeld deelt met schrijver Harry Mulisch.

  Ik kan Frits niet ongelijk geven. Bezoek eens blijf-van-mijn-lijf-huizen, die zitten vol -80 procent- met moslim vrouwen. En cabaratiers kijken tegenwoordig ook wel uit om grappen over de Islam te maken, nadat Theo van Gogh met doorgesneden keel op een fietspad eindigde.

  De Islam is gewoon niet zo’n lekker geloof, dat heeft Bolkestein goed gezien. Logisch dat mensen bang worden. Zie bijvoorbeeld ook de bomaanslagen op onschuldige burgers in Londen en Madrid. Uit naam van de Islam!
  Reactie is geredigeerd

 2. maria schreef:

  Avatar van mariaEr zijn bomaanslagen, er is gevaar.

  Maar het heeft geen zin een algemene paranoia en hysterie aan te jagen, en zoals Ellian, Bolkestein en Lewis het doen, en beginnen met de Turkenoorlog en met Wenen, en de Nederlandse moslims zomaar vergelijken met de Duitse bezetter, zoals Bolkestein het deed. Dat is volksmennerij.

  Het probleem is niet de islam, al is het de rechtse intellectuelen blijkbaar gelukt deze boodschap bij het volk in te hameren.

  Reactie is geredigeerd

 3. Leo Dijkstra schreef:

  Avatar van Leo DijkstraBolkestein wil Turkije niet bij de EU en daar valt veel voor te zeggen. De verschillen zijn te groot en vrij verkeer van personen zal voor een hausse aan Turken zorgen, die merendeel afkomstig zijn van het arme plattenland. Lijkt me slecht voor de sociale cohesie in de grote steden. Als die er al is……

  Verder vind ik de Islam in een aantal opzichten een problematische godsdienst. Erg conservatief en weinig tolerant. Hoe denk jij daarover?

 4. maria schreef:

  Avatar van mariaIk ben voor Turkije bij de EU, maar ik vind het absoluut in orde daar tegen te zijn.
  Ook pro-Turkijke mensen als Lagendijk zeggen dat sowieso eerst de condities van vrije meningsuiting enz. vervuld moeten worden.

  De vraag is welke arguemten gebruikt worden. Bolekstein gaat uit van een intrinsieke superioriteit van de Westerse beschaving. Dat is nonsens.

  De islam is een conservatieve godsdienst en kent heel erg verschillende varianten. De allermeeste moslims zijn goed geintegreerde burgers en zeker geen groter probleem dan SGP’ers of gelovige katholieken.
  Het probleem is niet de islam, maar het terroisme, dat kort geleden ook elders voorkwam (RAF, Ierland, Spanje, Oklahoma)

  IK heb geen probleem met Bolkestein als hij argumenten gebruikt. Kritisch en sceptisch denken is altijd wenselijk.
  Ik heb problemen als hij begint over de Turkenoorlog, over een heilige oorlog tegen de islam, of de Nederlandse moslims als bezetters.

  Reactie is geredigeerd

 5. Leo schreef:

  Avatar van LeoDe in Nederland levende moslims zijn volgens mij veel conservatiever dan de in Nederland levende Christenen. Dat komt natuurlijk omdat wij erg veel moslims uit arme delen van arme landen hebben binnengehaald. Daar kunnen die moslims niets aan doen, maar het is wel een gegeven waar je rekening mee moet houden. Om deze groep goed te laten integreren moet je een halt toeroepen aan importbruiden en verdere immigratie. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

 6. al amy schreef:

  Avatar van al amyOm elke zorg over de groeiende invloed van de islam in Europa af te doen als rechts-extreem of paranoid gaat mij veel te ver. De track-record van de islam is wat betreft zijn zendingsdrang en tolerantie niet al te best. Dat Wilders en anderen ‘overshooten’ is duidelijk, zowel qua tempo van aanstaande veranderingen als ook qua toonzetting. Dat neemt niet weg dat het legitiem is bezorgd te zijn over de demografische ontwikkelingen in Europa en de consequenties van een verhoudingsgewijs steeds groter deel van burgers die tot de islam behoren.
  In Europa drukt nog steeds de grote last van de tweede wereldoorlog op het bewustzijn van zijn burgers. Dit ontneemt velen die verantwoording dragen in politiek en meningsvorming de nodige afstand om over dit vraagstuk ontspannen te discussiëren. Al snel denkt men de racist en xenofoob te ontwaren, waar het misschien in eerste instantie om mensen gaat die bezorgd zijn dat hun nieuwe geliefde, het nieuwe Europa, zich veranderd van een frisse, zelfbewuste meid in een gesluierde onbekende. Vertrouwen in de nieuwe burgers is niet vanzelfsprekend! Wij hebben met veel moeite geleerd om elkaar in Europa te vertrouwen naar de verschrikkelijke gebeurtenissen in WO2, vertrouwen dat wij zelf tot op de dag van vandaag niet van iedereen kunnen vragen! Zeker niet van mensen die de meest gruwelijke dingen in de oorlog hebben meegemaakt. Het tragische en tegelijkertijd bemoedigende is dat we nieuwe burgers nodig hebben om economisch groei en welvaart in Europa te behouden en mogelijk te maken. We moeten aan elkaar wennen, daar hoort ook bij dat er soms te hard geschreeuwd wordt.

 7. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraDe laatst uitgebrachte karikatuur van de islam:

  Een schooljuffrouw van 50 met krulletjeshaar en een teddybeer in haar handen, zittend in het gevang, met daarvoor een woeste bende baardmannen, die brullen: "Aan de galg met de misdadiger!!!"

  En tegen die karikatuur kan geen werkelijkheid op.

  Reactie is geredigeerd

 8. maria schreef:

  Avatar van maria@Leo: “De in Nederland levende moslims zijn volgens mij veel conservatiever dan de in Nederland levende Christenen”
  De moslims zijn niet conservatiever dan de SGP’ers maar meer in aantal. Toch is de helft van demoslims ( en dat zijn iets minder dan 1 miljoen) geseculariseerd.

  Ik zeg niet dat elke kritiek op de islam islamofobie is: natuurlijk niet.
  Mijn voorbeeld is Ellian, die Erasmus, die in een geheel andere tijd leefde, instemmend aanhaalt.
  Mijn voorbeeld is Bolkestein, die bij de opening van het academisch jaar in Leiden in 2004 met een islamofobe rede de internationale kranten haalde: ‘De Amerikaanse islamkenner Bernard Lewis stelde onlangs: “Europa zal een deel van het Arabische Westen zijn, van de Magreb. Migratie en demografie wijzen in die richting”. Ik weet niet of het zo’n vaart zal lopen maar als hij gelijk krijgt, is de ontzetting van Wenen (van een beleg van de Turken, BF) in 1683 tevergeefs geweest.’ “
  Deze opmerking van B. lijkt grappig, maar was niet grappig bedoeld, zoals uit Bolkesteins opmerkingen een paar maanden later blijkt. Bolkestein ziet een duidelijk verband tussen de Duitse bezetter en de moslims: “Als ‘iemand die de Duitse bezetting heeft meegemaakt’ vindt Bolkestein het een onheilspellende ontwikkeling dat in onze vier grote steden de situatie nabij is dat de moslims er de grootste bevolkingsgroep gaan vormen. Met volgens de VVD-prominent alle ‘gevoelens van’ intimidatie en onvrijheid van dien .“ In hetzelfde gesprek vindt Frits Bolkestein “de nieuwe Nederlandse krijgsterm ‘heilige oorlog’ […] een gerechtvaardigde beeldspraak.
  Dit zei Bolkestein op 7 november 2004 in Buitenhof, enkele dagen na de moord op Van Gogh, toen een gevaarlijke negatieve spiraal van vijandige maatschappelijke polarisering duidelijk werd en moskeeën werden aangestoken. Nog even voor de duidelijkheid: Bolkestein heeft het hier over Nederlanders, die hij dus als “de vijand” voor een “heilige oorlog” neerzet.
  Ondergangsstemming, verbetenheid, polarisatie.

  @ Al Amy: "We moeten aan elkaar wennen, daar hoort ook bij dat er soms te hard geschreeuwd wordt."
  Dat is geen excuus voor intellectuelen als Ellian en Bolkestein, die een emotionele hetze voeren tegen de islam.

  @Ruud: ik ben de laatste die de teddybeer-affaire verdedigt.
  Wie meent, dat deze affaire de hele islam karakteriseert, is een oppervlakkige populist en simplist.

  Reactie is geredigeerd

 9. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraWie denkt dat de eerste de best verpleegster de hele islam karaktiseert, is een populist en een simplist.

  Dus gaarne weer over naar sociologie in plaats van de prietpraat uit boeken, en dan zijn de gegevens duidelijk: overal waar de islam een aanzienlijke minderheid is, is er oorlog of andere vormen ernstige onrust.

 10. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraVoorbeeld van die prietpraat:
  ‘Volgens het in Brussel gevestigde netwerk nemen sommige vormen van racisme in Europa nog steeds toe. De onderzoekers vermelden in het bijzonder de islamofobie, de angst voor de islam. […] ‘

  Reactie:
  Afkeer van de islam heeft niets met racisme te maken. Afkeer van de islam is de natuurlijke staat van ieder verlicht persoon.

  Reactie is geredigeerd

 11. al amy schreef:

  Avatar van al amyik ben toch van mening dat je meer politiek bedrijft dan intellectuele reflectie. Waarschijnlijk voel je je ook verbonden aan en pol. stroming of ben je zelf lid van een partij. waarom ook niet….

 12. maria schreef:

  Avatar van maria@Al Amy, correct: lid van GroenLinks, en van de PvdA.

  Ik neem existentieel stelling, dat klopt, dat is de basis van alles wat ik schrijf.
  Ik wil een wereld van onderlinge samenwerking en begrip voor elkaar.

  Ik ben Duitse, en ik houd zeer van Lessing. Het religieuze verlichtingsdrama Nathan der Weise van Gotthold Ephraim Lessing, met name de in dit drama (in aansluiting aan Boccaccio) vertelde ringparabel, gaat over de waarde en gelijkheid van de verschillende religies. Anton Zijderveld over Nathan der Weise: “Lessing [wil] aantonen dat joodse, christelijke en islamitische bloedbanden niet bestaan en religieuze identiteiten met hun ingebakken vooroordelen geconstrueerde identiteiten zijn die gemakkelijk gedeconstrueerd kunnen (en moeten!) worden. Deze met humor gebrachte boodschap is na twee eeuwen nog steeds volop actueel.” ( Schuivende identiteiten, Het Financieel Dagblad, 20-11-2004)

  Het drama Nathan der Weise speelt in de tijd van de kruistochten, in Jeruzalem. Misschien zou ik een meer over dit stuk moeten schrijven, dat ik trouwens niet lang geleden nog in Berlijn heb gezien.
  Lessing, dat is een andere vorm van verlichting dan de verlichting van Voltaire, “Voltaire [schilderte] de figuur van Mohammed […] af in de schrilste kleuren van wreedheid en fanatisme, alsof hij de niet altijd even verlichte islam-bashers onder zijn hedendaagse volgelingen niet helemáál in de kou wilde laten staan.” (Ger Groot, De Groene Amsterdammer, 8-9-2006)

 13. charles van brussel schreef:

  Avatar van charles van brusselIk weet niet of jij wel eens bij de mensen thuis komt Maria, maar ik weet dat er in de Schilderswijk of zelfs in de Vinexwijk geen mens is die ooit heeft gehoord van Lewis, Ellian, Huntingdon en hoe ze verder ook allemaal mogen heten.

  Waar die mensen wel van gehoord hebben Maria is van 9/11, van Madrid, van Londen, van Van Gogh, van razende moslims na wat cartoons, van een verkrachtte vrouw die 200 zweepslagen krijgt, van Marokkaanse probleemjongeren in A’dam, van de teddybeer-affaire en van museumdirecteuren met slappe knieen.

  Wat die mensen om zich heen zien is de toenemende verloedering in hun wijken, moskeeen, hoofddoekjes, burqas die het straatbeeld domineren, beelden op televisie van moslims die onschuldige kinderen en nietsvermoedende burgers opblazen op markten en in rijen voor het postkantoor en uberhaupt moslims die vrijwel nergens ter wereld in vrede en verdraagzaam met elkaar kunnen leven.

  Dat Maria, is de realiteit van de burgers in onze Europese samenlevingen vandaag de dag en daar, Maria, komt de angst voor de Islam vandaan. Bolkestein en het neoconservatieve setje heeft daar geen enkele invloed op, hoe graag jij dat ook zou willen.

  Die realiteit wil jij echter niet zien Maria, verblind als je bent door je haat tegen alles wat naar neoconservatisme ruikt. Zoals veel na-oorlogse Nederlanders (en Duitsers trouwens ook) neem je liever constant de morele maat van mensen dan dat je zelf ergens verantwoordelijkheid voor neemt en met oplossingen en ideeen komt.

  Jouw bijdrage aan ‘het debat’ is dus au fond net zo polariserend als die van Wilders en zijn geestverwanten. Belangrijk verschil is echter dat de oprechte, zij het wellicht abjecte, betrokkenheid bij het ‘Islamprobleem’ van die laatstgenoemden onbetwistbaar is, terwijl jij het slechts lippendienst bewijst.

 14. maria schreef:

  Avatar van maria@Charles van Brussel
  ”Ik weet niet of jij wel eens bij de mensen thuis komt Maria, maar ik weet dat er in de Schilderswijk of zelfs in de Vinexwijk geen mens is die ooit heeft gehoord van Lewis, Ellian, Huntingdon en hoe ze verder ook allemaal mogen heten.”

  Helemaal waar, en je hoort me dan ook geen woordje van kritiek uiten tegen de “gewone mensen”

  Mijn tegenstanders zijn uitsluitend de intellectuelen, die wél van Lewis en Huntington hebben gehoord; die hun gedachtegoed propageren, en wel aan de Universiteit Leiden, Bolkestein in zijn opening van het Academisch jaar 2004, Ellian in zijn oratie.

  De Edmund Burke Stichting, met Bolkestein als godfather, en Ellian als eredonateur, heeft Geert Wilders in de zadel geholpen.

  Dáár richt ik mijn kritiek , mijn wetenschappelijk onderzoek en mijn blogs op: de intellectuele achterban van Wilders.

 15. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgMaria. Je hebt waarschijnlijk gelezen dat 63% van de Turkse rechters het recht van de staat laten prevaleren boven het recht van het individu?
  Waarom ik dit schrijf? Niet om de staat Turkije te bekriticeren; elk land beslist over haar eigen rechtsgangen, maar in Nederland is de rechtsgang op papier okee, maar de praktijk is klassejustitie. Als je dat ontkent ben je naief of opportunistisch.Het gaat om de jurisprudentie in den lande; de grote pakken alleen de kleintjes. Alle grote fraudeurs b.v. van de bouwfraude hebben geen dag in de bak gezeten. In het Westen is alle onrecht en misdaad afkoopbaar. Dat is de praktijk en dààr moet je naar kijken.

  Zo hebben Ellian en Bolkestein ook dubbele agenda`s. Bolkestein is onaantastbaar,hij weet wie van de politici in heden en verleden boter op het hoofd hebben en in welke zaken. Hij heeft het vuur van de islamieten aangestoken, omdat hij hen wil lozen uit Europa. NIET om hun geloof; zei hij, Bolkestein, niet dat religie meer moest terug keren om het volk te louteren????
  Nee, zijn reden is economisch! Jij zegt steeds dat Bolkestein alles mag zeggen. Ik vind jou daarin naief: natuurlijk mag hij alles zeggen, als het maar EERLIJK zijn mening is, maar het is een valse boodschap.

  Artikel 8 van de grondwet zegt dat o.a.
  1 =rassendiscriminatie en andere verboden discriminatie.
  2 = het aanzetten tot haat en uitingen die verboden discriminatie inhouden of een mensonterend streven.

  Wat valt nog meer onder die wet?

  1 = het toezien op rust en orde op de straat
  2 = het voorkomen van onveilige toestanden die ongelukken kunnen veroorzaken
  3 = het bewaken van de openbare hygiëne in de ruimste zin.

  Al deze wetten worden ongestraft gelaten door de regeringen. Bolkestein overtreedt deze wetten bij voortduring. Ellian ook en Burke-Schurke ook.

  Als ik drie keer verkracht word en geen rechter bestraft de dader, ik geef je de garantie dat ik de dader zelf ga straffen. Dat zou niet iedereen doen, maar ik wel!

  De islamieten worden al jaren verkracht en Bolkestein deed de eerste verkrachting. Dat de islamieten zelf voor rechter gaan spelen vind ik een logisch gevolg van een menselijk handelen.

  Ellian heeft ook een dubbele agenda. Hij komt zich hier materieel te goed doen, om moreel vervolgens de boel te vervuilen.

  Onder het mom van vrije meningsuiting, mag dit allemaal. Maar heb geen vrije mening over de rol van het koningshuis en haar politieke macht, dan ga je de bak in. "zij kunnen zich niet veredigen" wordt er dan gezegd. Kortom: zij worden beschermd als groep. Waarom geen morele bescherming van islamieten die zich niet kunnen verdedigen, omdat zij opgaan in een massa van een miljoen.

  De haatoorlog zal nog enkele jaren doorgaan, maar is een achterhoede-gevecht. Straks komen de Oostbloklanden aan de beurt.

  Voltaire leefde in andere tijden van chaos en verdeling. Het Frankrijk van alle tijden is revolutionair anders dan Nederland.
  Een vooraanstaand Franse schrijver Celine bijvoorbeeld werd bestempeld als anti-semiet, maar was hij dat?

  Groet, An.

  Reactie is geredigeerd

 16. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistramaria / 04-12-2007 10:40
  … De Edmund Burke Stichting, met Bolkestein als godfather, en Ellian als eredonateur, heeft Geert Wilders in de zadel geholpen.

  Reactie:
  Tsjonge jonge, dit bederft mijn goede humeur van gisteravond weer. Wat een hopeloze truttenbollentaal. Geert Wilders is in het zadel geholpen door de Pleegzuster Bloedwijn multiculturalisten type Job Cohen, Ella Vogelaar, en Doekle Terpstra, die reele problemen van autochtone Nederlanders afdoen als gezeur, dat af te handelen is met een dialoog en kopjes thee.

  Wat gingen ze weer af, gisteren bij Pauw & Witteman.

  Heb jij niet belangstelling om de af te laten drogen door Herman van Veen en Harrie van Bommel, Maria? Geef je eens op, we kunnen nog wel wat humor type Werktheater gebruiken.

 17. charles van brussel schreef:

  Avatar van charles van brusselNee Maria, jij legt in dit stuk een direct verband tussen de toegenomen angst voor de islam en de publicaties van deze lieden.

  Ik begrijp bovendien uit je reaktie hierboven dat de "gewone mensen" bang voor de islam mogen zijn maar de intellectuelen niet.

 18. Leo Dijkstra schreef:

  Avatar van Leo DijkstraWaarom mag Bolkestein niet kritisch zijn op de Turkse bedoelingen? Turkije bemoeit zich veel te sterk met voormalig landgenoten die naar het westen zijn verhuisd. Zie de intimidatie van Turken die vinden dat er in het geval van de Armeense kwestie wel degelijk sprake is geweest van genocide. En wat is dat voor gekkigheid dat Nederlandse politici van Turkse komaf er twee paspoorten op na houden? Waar ligt dan precies hun loyaliteit?

  Overigens ben ik het Ruud eens dat Terpstra gister wel erg af ging bij Pauw en Witteman.
  Reactie is geredigeerd

 19. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  De opbouw en onderbouwing van je stuk is onzorgvuldig. Je doet je lezers geen dienst. Waarom bied je geen scala aan informatie in dienst van meningsvorming? Je selecteert de informatie vooraf en laadt zo de verdenking op je de werkelijkheid te vertekenen. Ik hoop niet dat het dat is wat je wilt. Daar leren we weinig goeds van.

  Je stuk roept ontelbare vragen op. Het telt de vele gaten van een broddelwerk. Als voorbeeld behandel ik er een paar.

  Als de angst voor moslims en de islam toeneemt, dan is dat verklaarbaar. Immers volgens de AIVD radicaliseren veel moslimjongeren. Marokkaanse criminelen zijn steeds meer oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. Dat is niet direct gerelateerd aan discriminatie. Er is een aantoonbare oorzaak voor de angst.

  De angst is niet exclusief en hoeft niet op zichzelf te staan. Angst voor Antillianen, Polen, rechts-extremisten en milieuvervuiling kunnen bestaan naast de angst voor moslims en de islam. Dat zegt misschien tevens dat de mensen banger worden. Of zich bang laten maken. Maar is het aantoonbaar dat deze angst direct ingegeven wordt door discriminatie of racisme?

  Rascisme is in deze trouwens een merkwaardige discriminerende term. Want het is onterecht om moslims aan een bepaald ras te koppelen. Daarbij komt dat ‘racisme’ een denkwijze, een motief is en geen activiteit. Zeg een mening die volgens de vrijheid van meningsuiting geuit kan worden volgens de grondwet. Met andere woorden het zegt niets.

  Je haalt het jaarrapport 2006 van ENAR aan. Dat stelt: "Behalve de zorgwekkende en voortdurende trend waarin moslims en de islam worden beschouwd als gevaar voor de Nederlandse samenleving, waren er drie positieve ontwikkelingen in 2006." Volgen er drie positieve ontwikkelingen over de bestrijding van racisme. Je laat dat weg. Waarom?

  ENAR is een netwerk van zo’n 600 antiracismeorganisaties in de Europese Unie dat is voortgekomen uit het Europees jaar tegen Racisme. De Nederlandse organisaties die activiteiten ontplooien binnen ENAR zijn: de Anne Frank Stichting, het CIDI, FORUM, de Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureaus, Magenta, Nederland Bekent Kleur, PAREL, Tiye International, Rotterdam Charter Foundation en het LBR. Het Landelijk Bureau Racismeebestrijding is het coördinatie- en informatiepunt voor de activiteiten van ENAR Nederland.

  Het zijn organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Niet toevallig dat enkele van deze organisaties bij de CDA’er Terpstra aanhaakten in zijn ‘anti-Wilders’-beweging. Het CDA als corporatistische en politieke invloed uitoefend blokhoofd van het middenveld. Met andere woorden de organisaties hebben een direct politiek belang. Het is geen neutraal en objectief onderzoeksbureau zoals uit de tekst doorschemert.

  Daarbij komt dat de meeste organisaties afhankelijk zijn van subsidies. En in hoeverre denken CIDI of Forum, de Anne Frank Stichting of Nederland Bekent Kleur gemeenschappelijk en identiek over ‘hun’ discriminatie die ze aan de kaak willen stellen? Hoe is het gezien de diverse samenstelling en de uiteenlopende doelstellingen van de Nederlandse ENAR-leden sowieso mogelijk om tot een scherp rapport te komen dat man en paard noemt?

  Gevolg is dat ENAR bij gebrek aan interne consensus aansluit bij een Europees programma dat niet specifiek is voor de Nederlandse situatie. Meer zit er niet in. Uit opportunisme haakt men aan bij een standpunt dat verhullend, algemeen en weinig specifiek is. Islamofobie. We kunnen er alle kanten mee op. Het zegt alles en niets. Iedereen verstaat er wat anders onder.

  Er zijn veel interessantere rapporten dat deze ENAR-bijdrage. ENAR problematiseert en discrimineert en ontloopt de nuance. Het gaat veel beter met de integratie van moslimjongeren dan ENAR doet uitkomen. Zoals ook het SCP-rapport Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007 aantoont. De Nederlandse ENAR-leden hebben er belang bij om hun subsidies voor de toekomst veilig te stellen, en signaleren daarom een trend die in werkelijkheid niet bestaat. Geklungel dat je niet doorziet. Of wel doorziet, maar niet met ons deelt.

  Maria, voor de volgende keer zou ik toch willen vragen dat je je niet voor het karretje van anderen laat spannen. Ga zelf aan de slag met je denkraam. Je grote -door de grootste filosofen- afgestelde denkraam dat tot grote prestaties in staat moet zijn. Moet kunnen zijn. Bevraag juist je vrienden het meest kritisch. Want zij kunnen je het meest teleurstellen. Zoals ENAR in dit geval doet.

  De gewoonlijke drukte over de zogenaamde neoconservatieven heeft naar mijn idee slechts zijdelings met het onderwerp islamofobie te maken. Het is er met de haren bijgesleept. En dat kun je die oude mannen met hun toch al zo weinig haren toch niet aandoen.
  Reactie is geredigeerd

 20. Zwollywood schreef:

  Avatar van ZwollywoodNu pas gezien je mooie zwaan.
  Gewoon doorgaan je gevoel te volgen. Groet.

 21. Partout schreef:

  Avatar van PartoutHet is racistisch als je stelselmatig de groep gematigde moslims afrekent op de hooguit 5% fundi’s onder hen. DE moslims dit, DE moslims dat. Dit soort generalisaties is kenmerkend voor een racistisch denken. Deze mensen hebben een grondrecht op godsdienstvrijheid, wat we er ook van mogen vinden.
  We gaan het onze eigen Rouvoet toch ook niet meteen verwijten als ie weer eens een keertje zwarte kousen draagt?
  De waanzin zit hem erin dat een hele groep van mensen weggezet wordt, terwijl je het over een paar foute individuen, de jihadisten, moet hebben. Daar kun je mi ook niet hard genoeg kritiek op uitoefenen, overigens in goede samenspraak met de overgrote meerderheid van vredelievende moslims.

 22. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@George
  De voorveronderstelling dat men "per definitie" ALLE parameters in ogenschouw zal nemen… (zelfs al zou men het willen, en kiest men niet voor het "hineininterpretieren" van de eigen vooraf ingenomen posities) blijkt voor eenieder onmogelijk. Je kunt nu eenmaal niet alles weten. Ik zeg je dit een beetje ter verdediging van @Maria alhoewel…, daar geef ik je gelijk in, zij de verdenking op zich laadt om haar ongewenste parameters niet in haar beoordeling te willen meenemen. Dit is natuurlijk een wetenschappelijke doodzonde; maar ook wel weer "menselijk" te begrijpen en te verstaan.

  Je hele Weltanschauung immers, waarin je heilig gelooft, kan daarmee op het spel komen te staan als je je hiervoor openstelt..
  @Lucida (zij volgt ongetwijfeld ook het blog van @Maria):
  Ik hoop me niet schuldig te hebben gemaakt aan dit soort pre-disposities om… tot het vooraf gewenste resultaat te komen wat je in m’n boek leest.
  @An
  Alles goed aan boord bij jou?

  Reactie is geredigeerd

 23. anoniem schreef:

  Avatar van anoniemMaria,

  Misschien is het toch wel ernstig dat uw als vrouw het opneemt voor een godsdienst, waarvan een pas aangestelde hoogleraar in nederland (ramadan of is het rammen-dan?) het stenigen van vrouwen (en de rest wat daar bij hoort) absoluut niet veroordeeld.
  Ga topless zonnen in Soudan en neem een beertje mee.

  Salutations, Maarten Boer

 24. Leo schreef:

  Avatar van LeoPartout, leg eens uit wat er racistisch is aan het kritisch volgen van een godsdienst?

 25. Aad schreef:

  Avatar van Aadpetje af, zeg: wat een onderbouwde blog. Ga ik nog een paar keer rustig en goed doorlezen. Veel stof tot nadenken.
  Voorlopig mijn gevoel (en zag dat ook bevestigd in je artikel):
  de angst wordt meer gecreëerd door de neocoservatisten dan de islamitische wereld zelf.
  Dus zeg nu zelf: waar moeten we eigenlijk angstiger voor zijn?

 26. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteegkennelijk worden dit soort blogs politiek gestuurd.

  Waar zijn de mensen-wel gemotiveerd en terecht- bang voor?
  NIET voor de moslims, maar voor de islam.

  Dat is en blijft een middeleeuws primitief geweldadig geloof, wat kritiekloze volgelingen heeft, tot alles bereid.

  Iedere week zijn er tienatllen stenigingen en ophangingen.
  De mensen die gooien, zijn de "vredelievende moslims"

  Doe nou eens een gedegen sociologisch onderzoek.
  Vergeet dat woord "racisme" want dat slaat op ras, niet op geloof.
  Vergeet "vooroordeel" want kritiek op de islam is wel onderbouwd.
  Door mensen die kukken lezen.
  Dat kan ik niet van alle imams zeggen; 90% is aalfabeet; vandaar het fanatisme en domheid.

  LEES de geschiedenis.
  Mohamed was net zo vredelievend als Tepez.
  (alle moslims in woordenboeken duiken om Tepez op te zoeken)

  In 1937 werd er in nederland gezegd dat de nazi’s alleen maar gebrul waren en geen gevaar vertegenwoordigden.
  In 1938 werd begonnen met het stelselmatig afmaken van gehandicapten……..

  Effe denken misschien?
  Effe naar statistieken kijken?
  Effe naar teksten kijken in de koran?
  Effe denken: hebben wij nog primitivo’s nodig in nederland, als we de VVD en CU al hebben?

 27. Annem. van den burg schreef:

  Avatar van Annem. van den burg@ Jan.
  Ik had al gereageerd, maar kennelijk is er iets mis gegaan onderweg van de reatie. Ik zal het herhalen:

  Ach, Jan, je weet hoe het gaat in een vrouwenleven. Af en toe krijg ik een grote golf over mij heen, maar ik ben vertrouwd met de zee. Groet, Aneem.

 28. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@An
  (er is toch al zo weinig humor op dit soort blogs – vind ik, zeg ik er maar haastig bij want anders krijg je onmiddellijk een paar zuurpruimen die het tegendeel beweren. Sic!)

  "Maar wat bedoel je nou, lieve schat met "reatie"; moet ik daar eigenlijk lezen "relatie" of bedoel je "reactie". In het eerste geval moet ik dat helaas ontkennen (die is er nog niet maar kan nog ontstaan) het tweede geval "reactie" kan ik dat ook niet zeggen. Logisch want je kijkt pas sinds zeer kort even naar die stelling(en) van me. Doe dat liefst zo kritisch mogelijk maar dat is jou wel toevertrouwd. Toch voorspel ik je de uitkomst: je gaat namelijk zeggen: "de man heeft GELIJK! Waarom volgen we zijn voorstellen niet!" Het begin van een kleine sneeuwbal die vanaf de top van de helling naar beneden rolt en dikker en dikker wordt.
  Groet! JB

 29. anoniem schreef:

  Avatar van anoniem@Charles: “Nee Maria, jij legt in dit stuk een direct verband tussen de toegenomen angst voor de islam en de publicaties van deze lieden.”

  Ja dat klopt, maar daarom bekritiseer ik deze lieden, en niet de mensen die opgejut worden.

  ”Ik begrijp bovendien uit je reaktie hierboven dat de "gewone mensen" bang voor de islam mogen zijn maar de intellectuelen niet.”

  Intellectuelen hebben geld en resources voor zelfreflectie die anderen niet hebben. Zij hebben machtsmiddelen en invloed die anderen niet hebben.
  Zij moeten verantwoordelijk omgaan met hun invloed.

  @George: ik geef stof tot nadenken, en ik geef lezers extra info.
  De info in deze blog: bijvoorbeeld de relatie tussen historische islamofobie en wat Ellian ervan maakt.
  Wedden dat je dat nog niet wist????

  Het is me duidelijk dat jij dat niet erg vindt, maar dat is jou keuze. Mijn verantwoordelijkheid is het, bij mensen informatie en relaties onder de aandacht te brengen die ik zelf problematisch en zorgwekkend vind.
  Mijn taak is het niet anderen hiervan te overtuigen.

  Mijn blog wordt gelezen. Ik ben tevreden. Jullie instemming hoef ik niet.

  Wie nu op internet gaat zoeken op bijvoorbeeld ‘Erasmus’ en ‘islamofobie’ komt bij mijn stukje en bij Ellian terecht. Leuk voor alle scriptieschrijvers.

 30. maria schreef:

  Avatar van maria

  O, ja George, en nog iets.
  Ik weet dat jij en vele anderen mijn nmanier van schrijven niet kunnen waarderen.
  Ik druk mijn mening niet direct opinionerend uit, maar vooral door het samenstellen van citaten uit boeken en krantenartikelen.

  Ik doe dit zeer bewust.

  Ten eerste omdat ik zelf zeer van deze manier van schrijven houd, die men ook veel in de wetenschappelijk literatuur aantreft en last not least bij Walter Benjamin.
  Ten tweede omdat ik vooral een resource wil zijn voor mensen die zelf schrijven, bijvoorbeeld scripties, en dan nauwkeurig moeten aanhalen. Met hulp van mijn blog en mijn documentatie kan dat heel goed. Ik maak teksten toegankelijk voor anderen. Dat vind ik erg belangrijk.
  De meningsvorming komt voor mij pas in de tweede plaats.

  Ik heb een documentatie aangelegd hoe Nederlandse intellectuelen een hetze tegen de islam ensceneren. Ik vind het zorgwekkend, maar de meeste mensen vinden het helemaal niet zorgwekkend, maar juist goed dat professoren hun invloed gebruiken tegen de islam.

  Ik kan niet overtuigen, ik kan alleen maar documenteren, en mij existentieel, met mijn fluit en mijn blog tegen stellen tegen iets dat ik diep, diep, diep verwerpelijk vind.

 31. maria schreef:

  Avatar van mariaEn nog eens natrappen: ( ja, ik geef toe dat ik boos ben vandaag, vanwege dingen die niets met het blog te maken hebben):
  Je moet mijn blog beschouwen als een vorm van detail-Wikipedia.
  Ik transporteer teksten die niet op internet te vinden zijn naar het collectief toegankelijke geheugen.
  Wie zich een overview wil verschaffen over het paranoïde gehalte van “Islamisten en naïvisten” of Bernard Lewis kan nu bij mij een aantal belangrijke citaten komen halen, inclusief paginanummer.
  Leuk toch??? En let wel: interessant voor zowel vriend als vijand.
  In zo verre “objectief”, te gebruiken voor beide zijden.

 32. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Maria
  Ik denk dat George bedoelt dat je bij die "inventarisatie van boeken, artikelen en citaten" (op zich niets mis mee) op a-prioristische wijze jouw niet welgevallige boeken (waaronder het mijne!) en die citaten etc. buiten beschouwing laat omdat het "niet in je straatje past" er kennis van te nemen. Een "echte" wetenschapper verwerpt op voorhand geen enkel argument en stelt zich "blanco" op. Maar ja, dan zul jij weer zeggen dat je ook niet beweert een "echte" wetenschapper te zijn. Kom je er nog mee weg; in ieder geval met mijn kritiek. Mooi voorbeeld is toch wel m’n boek: de jouw passende krenten eruit heb je benut (Burke, Wilders, de neocons, etc.) maar de rest acht je niet van belang. Dat is selectief winkelen en leidt tot de verkeerde inhoud van je boodschappenwagentje! Mein Liebchen!
  Desondanks: ik mag je wel hoor, ook met je fluitspel en zo..; en je doet in ieder geval niet zo laf om mij de mond te snoeren (hetgeen je makkelijk zou kunnen idem @Mihai dat deed). Die zag namelijk op zijn blog z’n hele zorgvuldig opgebouwde "stelling" onderuit gaan door een enkele, meer basisgerichte, opmerking van me…. Kijk! Dat noem ik nou lafheid. Groet! jb

 33. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Maria
  Gelijk Voltaire zei zal ik ook je "vrije meningsvorming en – uiting" tot in de dood verdedigen. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom of je bij die meningsvorming BEREID bent ALLE parameters te betrekken die voorhanden zijn en…. waar je op gewezen wordt!

  Anders krijg je PER DEFINITIE een beperkt en gekleurd oordeel als je dat niet doet. That’s the point! Veel duidelijker kan ik het niet zeggen.
  Overigens: ik weerspreek nu zelf ’n beetje m’n eigen stelling: je leest immers nu iets wat je niet welgevallig is maar… je verhindert me ook weer niet het te zeggen. Complimenten daarvoor.

  En laat die @Mihai hier nog maar eens rustig over nadenken!

 34. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Goed dat je kwaad wordt. Dat doet stof opwaaien en geeft stof tot nadenken. Delfstof. Frisser dan negeren. Ik geloof dat we nu eindelijk op een fundamenteel niveau beland zijn. Dank voor je open mind.

  Ik zie je rol dat je informatie beschikbaar maakt voor het internet. Je haalt het uit de alkoven van de wetenschap en plaatst het op internet. Prima. Dat is dienstbaar aan diegenen die de weg niet kunnen vinden, of hun weg aan het vinden zijn. Je helpt ze op weg.

  Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Diegenen die de weg in de wetenschap niet zo goed kennen zijn kwetsbaar. Jij bouwt een zekere autoriteit op met je verwijzingen, name dropping, intelligente en creatieve stukken. Sommige lezers volgen je als een rattenvanger van Hameln en geloven in je. Je wordt een baken en kompas tegelijk.

  Als je blogs continu op het net beschikbaar blijven, dan schept dit een hernieuwde verantwoordelijkheid. Dan is het niet alleen gewenst dat je totale oeuvre pluriform is, maar ook elke bijdrage afzonderlijk. Dat laatste is veel gevraagd. Het past ook niet bij het medium blog dat vaak impulsief ingaat op de actualiteit. Maar het streven naar een pluriform oeuvre zou je je eigen kunnen maken. Zonder te vervallen in een doods journalistiek dead end van hoor en wederhoor.

  De lezers die je zegt te willen helpen kunnen pas echt geëmancipeerd worden, als ze behalve kennis ook tegenkennis krijgen opgediend.

  Mijn voornaamste verwijten zijn dat je methode a) eenzijdig en b) niet falsificeerbaar is. Dat is relatief onschuldig in een volwassen discours. Het kan zelfs een interessante metadiscussie over methodiek opleveren.

  A la Benjamin boor je door de lagen van de geschiedenis. Als een schicht arbeiders in de mijn. Dat is constructief, associatief en eclectisch. Je spoort de laag steenkool op. Of de goudklompen. En ontsluit ze voor ons.

  Maar je geeft weinig overzicht. Je geeft niet aan welke lagen je niet aanboort. Welke metalen je laat zitten. Je wijst steeds opnieuw op het mijngas van de neoconservatieven. Ook als er in de verste verten geen mijngas aanwezig is. Je bent immers als inspecteur belast met de opsporing van de neoconservatieven. Als een Revisor van Gogol. Je laat het mijnwater zitten. En je wijst er niet op dat mijngas omgezet kan worden in groene energie.

  Het enige wat ik van je vraag is dat je je deze verantwoordelijkheid goed beseft. Weet dat je een zekere macht hebt om onervaren lezers -of Google’ers- de verkeerde kant op te sturen. Maar ook het grote genoegen en plezier om ze de goede kant op te sturen.

  Jij kunt zeggen dat je op jouw impressionistische manier wilt blijven werken. Jouw goed recht. Niemand kan en mag je dwingen. Je bent vrij om je eigen methode te kiezen en projectomschrijving te definieren. En daaraan vast te houden.

  Je hoeft niet te oordelen. Al is niet-oordelen in zekere zin ook een manier van oordelen. Je hoeft je geen mening te vormen. Je hoeft niet te overtuigen. Maar je hebt een fantastisch blog opgebouwd dat goed bezocht wordt omdat het zo sprankelend van geest is. Ik kom er zeer graag.

  Het lijkt alsof je zegt geen kern te hebben. Is dat echter juist? Je oordeelt, je hebt een mening en je overtuigt. Of juist niet. Maar je spreekt je keer op keer uit in je woorden, de plaatjes, de citaten, de bijschriften en de selectie die je maakt. En zeker ook in datgenen wat je off screen laat.

  Jouw grote hart heeft recht op een groot Bewusstsein. En je lezers nog het meest. Aan cognitieve dissonantie hebben we niks. Het wringt. Het verwoest op termijn.
  Reactie is geredigeerd

 35. Annem. van den burg schreef:

  Avatar van Annem. van den burg@ Jan.

  Hahahahaha! Ja, reactie natuurlijk! een relatie heb ik met ieder die ik en of die mij aanspreekt. Daar ga ik respectvol mee om. An.

  Maria. Jij bent een van de weinige intellectuelen die weet waar zij mee bezig is. Op dit blog, bedoel ik.
  Je bent bovendien ook integer. Groet, An.

 36. m.schreurs schreef:

  Avatar van m.schreursben bijna 60 jaar en heb zelfs nooit gedacht om mensen over welke religie dan ook te veroordelen. Ik raakte hen niet, en zij mij niet (opgegroeid en woonachtig in het katholieke zuiden). Totdat eind mei mijn (hoogopgeleide)dochter haar kind kreeg. Ze heeft een moslimman als partner. de gebeurtenissen die volgden waren zó traumatisch dat ik nog steeds totaal ontredderd ben.Mijn man is jood, onderduikkind in de oorlog en als enige overgebleven van zijn familie. tijdens ons kraambezoek is hij, na 64 jaar dan toch de gaskamer ingestuurd en ik erbij omdat ik, door mijn man, eveneens besmet ben.Het was één groot verbaal geweld door hem, zonder enige ruimte voor redelijkheid laat staan plaats voor openheid en begrip.Wij waren verpletterd, hadden niet 1 x de moed of benul van weerwoord. Onze schoonzoon leeft al 25 jaar in Ned. is trouw aan zijn geloof en bezoekt dagelijks de moskee. Hoeveel gelijkgestemden komt hij daar dagelijks tegen?Neem me niet kwalijk dat ik daar echt bang van word. Onze dochter liet ons weten: laat me met rust, ik kan dit niet aan.Ik vrees dat de groep moslims die zich bewust distanci-eren van andere samenlevingsvormen, groter is dan met alle intellectuele verantwoordingen wordt aangedragen.
  Reactie is geredigeerd

 37. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Mevrouw M. Schreurs
  Wat een vreselijke ervaring. Je wilt mensen niet veroordelen maar ziet het onrecht en de onredelijkheid voor je ogen opbloeien.

  Hopelijk blijft de band met uw dochter goed genoeg om samen een uitweg te zoeken. Ze kan het moment kiezen om voor zichzelf en haar kind op te komen. Individuele vrijheid is een noodzakelijke basis voor een goed leven. Zonder dat stopt de zin. Dat een ander haar (verbaal) geweld aandoet door intimiderend optreden is nog tot daar aan toe. Maar ze moet zorgen zichzelf geen geweld aan te doen. Dan verliest ze zichzelf. Erger kan niet.

  Sterkte.
  Reactie is geredigeerd

 38. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@George
  Geen retorische vraag. Maar zou mevr. Schreurs, die je bemoedigend toesprak, er geen voordeel bij hebben dat "de opiniërende intellectuelen" haar daarbij in meer massalere zin zouden bij kunnen ondersteunen?

  After all… "Wat is nu eigenlijk de functie van de filosoof in onze samenleving?" Het is een kernthema voor mij.

  @An
  Zoal je al bekend zou zijn met "de zee" (zie je reactie hierboven van 4.12 ; 18.59 uur) vraag je af of je mijn vloedgolf kunt weerstaan. Dat weet ik nog niet. Verneem gaarne!

  Oh ja, beste mensen; ik heb de "absolute leeftijd" van een 6-jarige "die nog heilig gelooft in Sinterklaas…"; dus hierbij wat prettige virtuele geschenken van mij.

 39. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Jan Bouma
  Het is lastig om zonder mw. Schreurs over mw. Schreurs te praten.

  In algemene zin weet ik niet wat zogenaamde intellectuelen waard zijn. Niet allen, maar velen zitten verstrikt in een stellingname en staan het zichzelf niet meer toe om vrij te bewegen. Ze verwarren verbinding met gebonden zijn. Dat maakt ze tot prima vertolkers van andermans mening. Hoewel men kan tegenwerpen dat zelfstandigheid altijd gradueel is. Volledige autonomie bestaat niet. Intellectuelen kunnen daar op wijzen.

  De functie van de filosoof? Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik denk dat de zuiverheid van taal ermee te maken heeft. In de gewone toepassing zoals Wittgenstein het bedoelde. De filosoof kan door analyse helpen om de taal te revitaliseren. Wereldbetering en politiek volgt daaruit, maar moet zeker niet het directe doel zijn van de filosoof. Ik zal er eens over nadenken.

 40. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@George
  Thanks! De eerste premisse kan ik redelijk volgen ("dat ze verbonden en verwikkeld zijn in sjablonen"); het discours zou zich dan daarop kunnen richten. "Wat zijn intellectuelen waard voor de samenleving ZONDER die angehauchte verwikkelingen?" Die uitkomst levert een werkelijk onafhankelijk oordeel op.

  In een verwoestende analyse maak ik daar in alle vrijheid "de Balans" over op na 3000 jaar.
  En dat is

  NIETS! (en dan gerelateerd aan objectief waarneembare parameters)

  Ergo:

  De filosoof zou z’n waarde kunnen bewijzen door in een begrijpelijk proza zijn inzichten, en de – vermeende – (!) voordelen daarvan, in een totale discussie met de mensheid dienen te verdedigen. We leven immers in een gekosmopolitiseerde wereld via Internet en via wereldwijde communicatie. Laat "de filosoof" daarin zijn antwoord horen. Anders schrappe men de redegeving van zijn bestaan.

  Hoop je niet al te zeer verontrust te hebben met dit antwoord.
  (wordt het toch nog interessant op dit blog dankzij @Maria…)

 41. Peebee schreef:

  Avatar van PeebeeAls ik dit zo lees heeft Nederland (minstens) twee problemen:

  Het probleem dat een deel van het land zijn eigen God dood verklaard heeft (en daar nu een ander voor terug krijgt). Dit is het probleem van meneer RZ.

  Het probleem dat een deel denkt dat alle godsdiensten en religies gelijkwaardig zijn. Dit is het probleem van mevrouw MT.

  Beide problemen komen voort uit één en hetzelfde metaprobleem: Darwinisme.

  Maar dat willen beide probleemhebbers niet zien (denk ik). Mijn advies aan de probleemhebbers:

  Je moet een probleem eerst wel onderzoeken om het te kunnen oplossen.

  Of zoekt u geen oplossing?

  Reactie is geredigeerd

 42. m.schreurs schreef:

  Avatar van m.schreursHet is zo dat Nederland minstens 2 problemen heeft, met de nadruk op minstens. Ingaande op Peebee, ik geloof niet dat religies gelijkwaardig zijn, ik geloof helemaal niet in religies. Wel in respect en acceptatie voor iedereen die dat respect niet beschaamd door anderen op welke manier dan ook te kort te doen, te kwetsen en vul maar in. In die geest heb ik mijn kinderen opgevoed. Ik ben geen intellectueel, ben wel gewend over de dingen na te denken.Onderzoek van het probleem?
  Ik denk dat mijn dochter van haar partner houdt, hoe dan ook. De mentale druk waar zij nu waarschijnlijk onder leeft zal haar belemmeren beslissende stappen te ondernemen.
  Haar partner leeft al meer dan 25 jaar in Nederland. Wat door ons al eerder werd opgemerkt is dat hij zich enkel en alleen in Marokkaanse kringen beweegt. Kortom, wij denken dat in Amsterdam (hun woonplaats) hele gemeenschappen geheel ge-isoleerd van de algemene samneleving hun eigen maatschappij hebben ingericht waarin een buitenstaander echt geen toegang krijgt, laat staan geaccepteerd te worden. Mijn dochter is moslim geworden. Waarom? uit liefde? Zij werd in de betreffende situatie er uiterst agressief aan herinnerd met het bevel zich als moslima te gedragen.

  Door deze situatie, die angstwekkend dicht bij is voor ons, willen we ons niet laten be-invloeden. Willen we geen afstand nemen van onze oorspronkelijke levensinstelling. desondanks betrap je er jezelf op dat je anders naar discussies op TV kijkt, sceptisch sommige krantenartikelen leest. Dat je ironisch wordt terwijl je jezelf daarop berispt.We willen gewoon trouw blijven aan onze levensbeschouwing.
  Met dank voor uw reacties,
  M. Schreurs

  Reactie is geredigeerd

 43. Peebee schreef:

  Avatar van Peebee

  "liefde is het hoogste gebod"

Leave a ReplyMeest recente berichten