Wetenschap Kunst Politiek

Neoconservatieve mythevormers

44 comments

[Vervolg op het thema martelen]: Volgens Hugh Gusterson worden de gevangenen van de oorlog tegen het terrorisme onderworpen aan vormen van geritualiseerd geweld die Amerika voorheen als oorlogsmisdaden bestreed, zie Oorlog tegen terreur terroriseert ons, de Volkskrant 10-11-2007.
Ook in een interview met Peter Giesen op 17-11 kwam Hugh Gusterson uitvoerig aan het woord.
Ik heb meteen zijn boek “Why America’s top pundits are wrong” gekocht- hoewel ik niet wist wat een “pundit” is.

Nu weet ik het, en ik denk: dat hebben we in Nederland ook!

Gusterson: “Pundit comes from the old Hindi word pandit, used to refer to a teacher of Indian religion and law.’ The Oxford English Dictionary defines a pun­dit as “an authority on a subject.” Merriam- Webster’s gives two defini­tions. The first-“a learned man; teacher” -echoes the Oxford English Dictionary. The second-“one who gives opinions in an authoritative manner” -is more to the point here. The pundits we discuss here are not particularly learned and are only superficially authorities on the subjects about which they write. Their skill lies not in detailed knowledge about their subject but in their ability, in an age of mass media and short atten­tion spans, to learn quickly about the broad contours of a wide range of subjects and to project confidence and authority in talking about them. Indeed, their skill often lies not in authoritative knowledge of their sub­ject but in their ability to hide their lack of authoritative knowledge.”

Gusterson verder: “Some of these pundits are based in universities, others are not, but they share an ability to reduce contro­versial issues to sound bites and, consequently, to harness the full power of the media to project their opinions.” ..”they draw on and embellish a loosely coherent set of myths about human nature and culture that have a strange staying power in American public discourse: that conflict between people of different cultures, races, or genders is inevitable; that biology is destiny; that culture is immutable; that terrible poverty, inequality, and suffering are natural; and that people in other societies who do not want to live just like Americans are afraid of “modernity. We have put together a book subjecting these pundits to cold, hard scrutiny because of our concern that, while their voices are often the loudest, they are not necessarily the wisest. Although they may be glibly persuasive writers with strong points of view, their writing is also dangerously simplistic and ideologically distorted. Pundit comes from the old Hindi word pandit, used to refer to a teacher of Indian religion and law..”

“To win and keep a wide audience, they have to hurl out bold ideas, make big generalizations, and speak colorfully. While they are expected to pepper their arguments with facts and infor­mation, they know that their audiences will not-and usually cannot ­judge them on their detailed knowledge of the subject at hand and will, instead, judge them on their ability to appear knowledgeable and be entertaining. This means that the pundits who thrive the most are those who cater to their audiences’ existing prejudices, rather than those who upend their easy assumptions about the world and challenge them to see the world from a new angle.”

Pundits, then, are modern-day mythmakers.”

“…they hold positions at famous universities, publish in mainstream news magazines and newspapers

“While they successfully present themselves as globally knowledgeable and reasonable commentators, the myths they promote exert a reac­tionary force in public life. Often based on stereotypes of other people, these myths hobble our ability to think critically or to empathize with dif­ferent kinds of people, and they have the effect of legitimating the status quo.”

Niet toevallig is een van de hoofd-pundits die Gusterson bekritiseert, juist  Samuel Huntington, de held van Afshin Ellian c.s., door Ellian zelfs instemmend aangehaald in zijn Leidse oratie.
Niet toevallig zijn de Nederlandse neocons ook grote aanhangers van het vooroordeel. In de eerste Edmund Burke -lezing verdedigt Burke-Star Roger Scruton in de geest van Edmund Burke het vooroordeel, alsmede de “provocerende verdediging” die Burke in dit verband onderneemt van het ‘vooroordeel’ – “de verzameling overtuigingen en ideeën … die instinctief in sociale wezens ontstaan”.

En de generalisaties –  pundit– trofee nr. 1 –  daar kan Paul Cliteur nooit genoeg van krijgen. Trots zegt Cliteur over zijn eigen doelstellingen: “Stigmatiseren is zeker ook de bedoeling!”[1] Paul Cliteur probeert zijn polariserende generalisaties te verkopen als wetenschap: “Wetenschap is generaliseren. Filosofie ook. Wie bij de particuliere geaardheid van de dingen wil blijven staan  zal nooit wetenschapper worden.”[2] Maar ook wie alleen maar of te veel generaliseert is geen goede wetenschapper. De wetenschap bestaat in een dialectisch proces dat afwisselend generaliseert en specificeert/differentieert. Wie over matschappelijke tegenstellingen alleen maar generaliseert, die polariseert en discrimineert.
De historica en antisemitisme-deskundige Evelien Gans over het stereotype van de gewelddadige moslims: ” Er is geen sprake van collectieve verantwoordelijkheid. Je moet het stempel niet op de hele groep drukken, die je daardoor isoleert en van je afstoot. Die voelt zich in een hoek gedreven en ten onrechte beschuldigd. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe terecht het was dat islamitische of moslimorganisaties zich openlijk distantieerden van de moord op Theo van Gogh. Daar gaat een idee van collectieve aansprakelijkheid aan vooraf.” .[3] Evelien Gans wijst er ook op dat de huidige haat tegen de moslims, die verkocht wordt als terechte angst voor geweld, goed aansluit bij oude stereotypen over de Arabieren. “De gewelddadige islamiet is wel degelijk een oud stereotype, dat overigens een connectie heeft met de historische werkelijkheid van de Arabische strijder.” [4] (De Leidse onderzoekers W.A.R. Shadid en P.S. van Kongingsveld hebben in hun boek De mythe van het islamitische gevaar (1992) een lange traditie van Europees anti-islamisme beschreven).

Ook het door o.a. Gusterson bekritiseerde begrip van het “islamofascisme is een door de neocons geliefde simplificatie en gevaarlijke ongenuanceerde generalisatie.

Zie ook mijn blog over ‘pundit’ Robert Kaplan en Twee hoofdstukken uit ‘Why America’s pundits are wrong’, die over Kaplan gaan, geschreven door de antropologen Tone Bringa en Catherine Besteman.

 


[1] Tegen de decadentie, p 41. [2] De onuitstaanbare leegte van links, Trouw 17-1-2004, http://www.civismundi.nl/Civis_Mundi_opinie/Cliteur_opinie_De_onuitstaanba/body_cliteur_opinie_de_onuitstaanba.html [3] In: Bart Top, Religie en verdraagzaamheid, p. 55. [4] In: Religie en verdraagzaamheid, p. 55.

Tags: , ,

44 Responses to “Neoconservatieve mythevormers”

 1. elsje dijkstra schreef:

  Avatar van elsje dijkstra
  = Je kunt je afvragen hoe terecht het was dat islamitische of moslimorganisaties zich openlijk distantiëerden van de moord op Theo van Gogh. Daar gaat een idee van collectieve aansprakelijkheid aan vooraf. =
  Ik denk dat deze organisaties er goed aan hebben gedaan om duidelijk NEE te zeggen tegen de moord. Ze hebben ook gezegd, meen ik me te herinneren, dat moord nooit het antwoord kan zijn op een mening die niet de jouwe is. Het is afstand nemen van, en niet het uiten van een gevoel van collectieve aansprakelijkheid. Het was nodig, jammer genoeg, omdat er nogal luid en duidelijk geroepen werd dat "De Moslims" schuldig waren.

 2. maria schreef:

  Avatar van maria
  Ik vind het ook het beste dat moslimsorganisaties afstand nemen van geweldicidenten.

  Maar toch zit er iets onethisch aan dit van hen te eisen /, daat heeft Evelien Gans gelijk.

 3. elsje dijkstra schreef:

  Avatar van elsje dijkstra
  Jazeker. Door het te eisen verklaar je hen impliciet schuldig. Daaronder ligt inderdaad de oude stereotypering van de gewelddadige Arabier.

 4. maria schreef:

  Avatar van maria
  Ik krijg net een mailtje van iemand die me attendeert op een artikel van Karin Spaink, die zich in het Parool scherpszinnig keerde tegen het eisen van excuses van de moslims: http://www.spaink.net/parool/20041116.html

 5. anton steenwijk schreef:

  Avatar van anton steenwijk

  Ha, ha, die Maria – zij denkt dat Huntington een soort neoconservatief is. Zij heeft niet eens door dat hij juist een reactie is op de neoconservatieven. Huntington is tegen interventies, de neoconservatieven niet. Maria heeft nog steeds Huntington niet gelezen, evenmin als de boeken van haar voornaamste targets. Zij plukt wat citaten weg uit wat zij zo hier en daar tegenkomt. Maria, ga gewoon dat boek van Huntington eens lezen en ga dan je domme fouten erkennen,
  Anton

 6. NN schreef:

  Avatar van NN
  Ik zeg maar niks. En dan zeg ik nog teveel.
  (is getekend: pundit incognito)

 7. maria schreef:

  Avatar van maria
  Huntington is de chefideoloog van veel, misschien niet van alle, neocons.
  Ik sluit niet uit dat de neocons verschillen, sterker nog, dat is zeker het geval.

  Het gedachtegoed van Huntington sluit nauw aan aan Bernard Lewis, die in ieder geval volgens Burke directeur Bart Jan Spruyt een neocon is:

  Bart Jan Spruyt schrijft over Bernard Lewis en het neoconservatisme, en geeft daarbij aan dat Lewis tot de groep van neoconservatieven hoort: “Strategisch waren de neocons allesbehalve naïef. Zij begrepen dat de kracht van een beweging wordt bepaald door vitale instituties: door een eigen tijdschrift (dat zij onder de bezielende leiding van Norman Podhoretz in Commentary kregen) en door leidende posities in denktanks in vooral New York (het Manhattan Institute) en Washington (het American Enterprise Institute). En de neocons zochten een bondgenoot in de actieve politiek. Zij vonden die aanvankelijk in de persoon van de Democraat Henry M. Jackson, die in de jaren zeventig een interessante denktank om zich heen verzamelde in de personen van Richard Perle, Elliot Abrahams, Bernard Lewis, Albert Wohlstetter en Richard Pipes.” (Trouw, 10-12-2005)

  Over Huntington het volgende blog.

  @NN, zeg WEL iets. Je weet heel veel, deel het met mij.

 8. alib schreef:

  Avatar van alib
  Leerzaam, al mis ik nog de ontsnappingsroute. Hoe kan je als opniniemaker het ‘punditschap’ ontlopen?

 9. NN schreef:

  Avatar van NN
  Ik bedoel: er zit een fundamenteel probleem aan de pundit-stelling. Je kunt ermee namelijk iedereen die niet alle materie tot zich heeft genomen die door de beschuldiger als relevant wordt aangedragen "ausradieren".
  Op die manier wordt elke nieuwe gedachte bij voorbaat uitgesloten, omdat ze niet ergens is terug te vinden. Of je moet een erkende uitgever van wetenschappelijke boeken achter je hebben.

 10. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  Laat die religie dan maar verder zitten.
  Als mensen menen het recht te hebben dmv kinderen van zes met zelfmoordbelts om onschuldige burgers all over the world de lucht in te mogen blazen om hun gelijk te halen heb je het over fascisme.
  En vervolgens over een war on terror.
  Simpel he? Gelukkig doet een overgrote meerderheid van moslims ook mee in de strijd tegen deze idioten.
  PS We zouden de Ami’s wel eens wat meer mogen steunen. In Irak normaliseert zich eindelijk een en ander, je hoort de lefties er niet over.
  Tel uit je winst zou ik zeggen…
  Reactie is geredigeerd

 11. maria schreef:

  Avatar van maria
  @Alib , hehe goed gedacht
  Nou, ik zie toch de pundit in negatieve zin vooral als iemand die het zich tot taak maakt vooroordelen en onderbuikgevoelens te bevestigen. Ongeveer hetzelfde als een mandarijn bij Bourdieu en anderen.

  En naturlijk, het voldoet niet "pundit "te roepen, je moet hun argumenten weerleggen, zoals ik dat boven heb geprobeerd met Cliteurs stelling "wetenschap=generaliseren".
  @ Partout: “Als mensen menen het recht te hebben dmv kinderen van zes met zelfmoordbelts om onschuldige burgers all over the world de lucht in te mogen blazen” Wat heeft dat met thema te maken? Denk je dat Gusterson of ik zoiets zeggen of vinden?
  Maar bij het bestuderen van terroristische aanslagen moeten naast culturele of religieuze motieven ook vooral politieke en sociaal-economische motieven onder de loep worden genomen.

  Ineens ietsje beter nieuws uit Irak- gelukkig. Rechtvaardigt dat in jouw ogen Bush c.s.?

  Reactie is geredigeerd

 12. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  Met bij voorbaat mijn excuses aan u allen voor m’n angehauchte ironiserende en badinerende wijzen waarop ik m’n apodictische stellingen verkondig.
  "Elke vogel zingt (of fluit!, Maria) nu eenmaal zoals-ie gebekt is!") Enfin.

  "Het punditschap" laat zich minder vrijblijvend vertolken dan u denkt. Bij mij is dat het "communale wereldgeweten" geworden. Niet persoonsgebonden standpunten worden daarmee vertolkt. Je ziet daarin de weerslag van de tot standkoming (en de evolutie) van de Internationale Wetgeving (als de Universele Verklaring van de rechten van de Mens).

  Er is dus wel degelijk een universeel geldend referentiekader. Alleen… NIEMAND HOUDT ZICH ERAAN! Wil je vervolgens die discrepantie tussen "Wet" en "Praktijk" aan de orde stellen kom je terecht bij de invulling van de (ongrijpbaar geachte!) INTEGRITEIT van onze wel of niet democratisch gekozen "Pundits". En daarvoor is weer nodig dat u te rade gaat bij uzelf omtrent uw eigen opvattingen om de INTEGRITEITSVRAAG te beantwoorden. Want u kiest immers vervolgens uw vertegenwoordigers of "pundits!"

  Zolang u die samenhang niet ziet blijft het knoeien. "Elk volk krijgt immers de regering die het verdient!" Zo luidt het gezegde.
  Goed onderwerp, Maria! Ben benieuwd wat de discussianten van mijn analyse vinden.

 13. maria schreef:

  Avatar van maria
  @Jan: persoonlijke integriteit, dat moet ieder met zichzelf uitmaken.
  En verder kunnen we elkaar daar natuurlijk concreet op aanspreken. Als appel is “integriteit”een open deur.

  Als algemene wetten hebben we de VN-mensenrechten. Veel mensen, en trouwens ook veel geleerden ( om even in Leiden te blijven: Thomas Mertens, Van Gunsteren, Kees Schuyt, John Dugard enz. ) zetten zich zeer actief in voor de mensenrechten.
  Deze wetenschappers weerspreken ook graag de neocons.

 14. Diogenes schreef:

  Avatar van Diogenes
  Mijn lijste van pundits: Thomas Mertens, Van Gunsteren, Kees Schuyt, John Dugard, Pauline Meurs, Wim van der Dunk, Clairy Polak, Ian Buruma, en nog een hele trits mediamanipulatoren en regelrechte leugenaars van "links".

  Maar ja, Diogenes heeft altijd ernstig last gehad van dubbel-visie.

  Reactie is geredigeerd

 15. maria schreef:

  Avatar van maria
  Diogenes: toon aan waar jouw pundits vooroordelen en overgeneralisaties bewust tot programma maken- zoals mijn pundits.

 16. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  Je spreekt een innerlijke contradictie uit.

  Als weerslag van je eigen integriteitsopvattingen kies je je vertegenwoordigers. Als "communale wereldgemeenschap" weten we verdomd goed waaraan en hoe dan de invulling van "de integriteistvraag" moet worden (en is!) geformuleerd.

  Ergo: loop niet weg voor je persoonlijke integriteitsopvatting: dat is "geen (vrijblijvende) open deur!" Zie immers het, hoogdravende en idealitair geformuleerde, Handvest wat daar de weerslag van was.

 17. maria schreef:

  Avatar van maria
  @ Jan, Ik streef persoonlijke integriteit na, maar hoe kan ik dat bewijzen? Mijn tegenstanders zullen terecht hoonlachen.
  Dus daarom: integriteit is vooral een black-box-kwestie, is dat je hooguit kan ontkennen, niet iets dat je positief kan verdedigen.
  Reactie is geredigeerd

 18. maria schreef:

  Avatar van maria
  George , wat vind je van het expliciete ( zie mijn exacte !! quotes) programma van Cliteur c.s. om te generaliseren, stigmatiseren, polariseren?

  Reactie is geredigeerd

 19. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @George
  Deze discussie loopt wat door elkaar met het vorige onderwerp van Maria (zie aldaar); maar ik denk dat we elkaar begrijpen. Laat Maria (en Cliteur e.a.!) mij maar antwoorden op mijn stellingen.

 20. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  ".hoe kan ik dat bewijzen..?" (bedoeld wordt de integriteisvraag)

  Kies je "integer" geachte vertegenwoordigers en/of pundits in het wereldforum wat ik voorsta.

 21. maria schreef:

  Avatar van maria
  @George, inderdaad, ik neem de strategie van mijn tegenstanders dan ook zeker niet over.

  Aan een simplificatie of een generalisering ontkomt niemand, in zoverre verschil ik in eerste instantie niet van hen.
  Maar de vraag is hoe je dan verder gaat: ben je bereid om te specificeren en differentiëren, onderken je de noodzaak hiervan, en breng je het in de praktijk??

  Zij: programmatisch niet.

  Ik : programmatisch wel, en in de praktijk vaak genoeg hopelijk ook. Zo niet, mogen en moeten jullie me erop wijzen.

 22. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Jij doet wat je doet. Simplificaties en generalisaties zijn geen onderscheidend punt. Specificatie en differentiatie komen in vele vormen. In schijnvormen als ze als zetstuk voor de waarheid opgesteld worden. Dan maar liever een leeg podium.

  In een vorige blog over AHA kwamen bepaalde basiswaarden aan de orde. Op de vraag of je die onderschrijft kwamen gemengde en ontwijkende signalen. Wat helpt wijzen als wijzen alleen maar wijzen is? Wie wordt daar wijzer van?

 23. maria schreef:

  Avatar van maria
  @George: "Simplificaties en generalisaties zijn geen onderscheidend punt"
  Jawel. Stigmatiseren van bevolkingsgroepen is een zeer kwalijke zaak.
  AHA maakt zich soms daar aan ook schuldig, zij spreekt vaak zeer generaliserend over de islam.

  Een zeer groot probleem, dat zij nu Amerika missionerend aan het anti-islamiseren is.
  Ik haal nogmaals Jonathan Isreal aan, een ( voor mij) veel te conservatieve liberaal, die lang AHA als lichtend voorbeeld heeft beschouwd, maar daarop nu terugkomt:
  “Ik ben er fel tegen om te suggereren – zoals onder anderen Ayaan Hirsi Ali heeft gedaan – dat het fundamentele conflict gaat tussen de westerse waarden en de islam. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Het is niet waar, het is een afschuwelijke simplificatie en het kan verdeeldheid zaaien en conflicten veroorzaken. […]
  Het conflict is niet zozeer tussen westerse waarden en islamitische waarden als wel tussen theologisch en filosofisch denken, of beter gezegd: tussen geloof en rede. Daarom steun ik alle secularistische humanisten in de islamitische wereld. Daar zijn er tegenwoordig, ook in Nederland, heel wat van. Bovendien komen die voort uit een traditie van filosofie en Verlichting die teruggaat tot de Middeleeuwen. Veel radicale Verlichters uit de achttiende eeuw zagen de middeleeuwse islam als het begin van het radicale denken over tolerantie en theologiekritiek. Daar zit zeker een kern van waarheid in.’” De Groene Amsterdammer 8-6-2007)

  "Wat helpt wijzen als wijzen alleen maar wijzen is"
  Nee het gaat er natuurlijk om in kleine stapjes tot een samenwerken tussen mensen en culturen te komen.

  Reactie is geredigeerd

 24. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Je zei: "Aan een simplificatie of een generalisering ontkomt niemand, in zoverre verschil ik in eerste instantie niet van hen."

  Ik zei: "Simplificaties en generalisaties zijn geen onderscheidend punt."

  Je zegt: "Jawel. Stigmatiseren van bevolkingsgroepen is een zeer kwalijke zaak."

  Wat is dat voor merkwaardige manier van argumenteren? Oprekken van de feiten of reduceren van de claim. Op deze manier gaat het fout. Dat leidt tot niets.

  Over de waarde van citaten hebben we het eerder gehad. Het is als dynamiet dat bij ondeskundig gebruik af kan gaan in je handen.

  Ik vraag me af wat je belangrijker vindt. Het grondig doorlichten en begrijpen van islam en immigratie of het desavoureren van de Burkianen en alle types neocons? Ik krijg steeds meer het idee dat je alles gebruikt om het laatste te onderbouwen.

  Wat zegt nou eigenlijk het interview met Wafa Sultan in De Pers ‘Ik vind dat de islam niet als geloof moet worden behandeld’:
  "Gaat het nu om de islam of om de wijze waarop de moslims de islam gebruiken?
  -‘Nee, de islam is het probleem en niet de manier waarop mensen de islam interpreteren. In de Koran staat: ‘Ik zal angst in de harten van de ongelovigen slaan, en hun harten en hun vingertoppen zal ik vernietigen’. Als je je volgelingen vraagt om hoofden af te kappen, hoe kun je dat aan je kinderen op een vredelievende manier uitleggen?’

  Het is een drietrapsraket. Eerst de discussie over religie. Dan de discussie over de islam. Tenslotte de discussie over onze houding. Dat laatste mis ik als je blijft doorverwijzen. We moeten de wereld kunnen begrijpen zonder er grote woorden tussen te schuiven. Zonder grote woorden en citaten kunnen is wijsheid. Daarom heb ik het citaat maar ingelast.
  Reactie is geredigeerd

 25. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @George
  @Maria
  De gelovigen zullen het altijd afleggen en verliezen tegenover de rationalisten die anderzijds hun geloof ook weer niet willen opgeven dat er een valse basis ten grondslag ligt aan de religies voor onze maatschappijinrichting waaruit afgeleid zou mogen worden dat zij dat primaat verdienen.

  Ook niet wanneer het gaat om de intrinsieke en humanistische waarden die de "gelovigen" bij voorbaat als "juist" aanmerken en waardoor zij menen het primaat voor zich te kunnen opeisen.

  Ziedaar de kern van de discussie.

  De meeste religies, behalve die der Islam, zijn hier nu inmiddels wel van overtuigd dat zij dat primaat voor hun volgelingen niet kunnen of mogen opeisen.

  Om die reden speelt bijv. Art. 23 van de Grondwet geen rol van betekenis meer. (= bijzonder onderwijs op geloofsbasis) in ons dagelijkse leven. Ayaan Hirsi Ali bepleitte overigens ook "gelijke monniken gelijke kappen" in dit verband. Geen Islamscholen: idem dan ook geen andere op andere geloofsovertuiging gebaseerde! Helder!

 26. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Maria,
  Hel hele multuculturalistische programma is niets dan proganda, omdat er nog nergens een multiculturalistische maatschappij heeft bestaan of gewerkt – er heeft alleen op een paar plaatsen een tijdelijk vredig naast elkaar leven bestaan.

  De genoemde namen verspreiden niets anders dan propagandastellingen uit dit programma, en zijn dus hetzelfde soort pundits als degenen die het neo-liberalisme als uitgangspunt hebben.

  Wat vind je trouwens van neo-distopianen als aanduiding voor jullie clubje?

 27. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  En dit is waar het multiculturalistische programma naar streeft:

  Arrestatie wegens teddybeer die Mohammed heet (ANP)

  KHARTUM – Een Britse schooljuf is in Soedan gearresteerd voor het beledigen van de islamitische profeet Mohammed, doordat haar leerlingen een teddybeer Mohammed mochten noemen. Dat berichtte de BBC maandag.

  Collega’s van de 54-jarige Gillian Gibbons uit Liverpool zeiden dat ze een onschuldige fout had gemaakt door de kinderen van zes en zeven jaar zelf de naam van de knuffelbeer te laten kiezen. Agenten arresteerden de juf na klachten van enkele ouders.

  De kinderen namen Mohammed om de beurt mee naar huis en beschreven in een schriftje wat hij in het weekend had meegemaakt. Ze maakten ook tekeningen van de knuffel waaronder onder meer ‘mijn naam is Mohammed’ geschreven stond. In de islam is het verboden de profeet af te beelden.

  Gibbon kan tot zes maanden gevangenisstraf krijgen, veertig zeepslagen of een boete. Ze zit momenteel vast in een politiecel in de hoofdstad Khartum.

  Reactie is geredigeerd

 28. maria schreef:

  Avatar van maria
  Nog even over de vraag opgeworpen door Anton Steenwijk of Samuel Huntington een neoconservatief is of niet.
  Vast staat dat deze man heel ver rechts staat.

  Wel is het waar, dat – wat de islam betreft – de neoconservatieven niet helemaal op één lijn zitten. De oorlog in Irak was ten dele geïnspireerd ( laat ons eens aardig denken) door de wens een democratie in Irak op te richten. De echte Huntington-fans vonden dat een idioot idee: met het Midden-Oosten komt het volgens hen sowieso nooit goed.
  Amerikaanse neocons verschillen van Europese neocons, en Huntington past beter bij Europese neocons.
  Europese neocons, zoals Ellian Cliteur enz. zijn anti-islam, anti -Turkije bij Eu enz.

  De Amerikanen, ook sommige neocons denken daar anders over.
  David Frum van het AEI: “ […] je moet je afvragen: is de oorlog die we voeren wel een strijd van het westen tegen het oosten, van het christendom tegen de islam, of is dit niet eigenlijk een strijd van vrijheid en individualiteit tegen onderdrukking? Ik ben bang dat Europa zich te veel fixeert op de islam. Ik vrees dat hier het Europese en het Amerikaanse perspectief niet bij elkaar aansluiten.” (NRC 2-4-2005)

  De Amerikanen waren tot nu toe minder negatief over de islam dan de Burkianen. De stigmatiserende veroordeling van de islam an sich zoals bij Ellian en Cliteur komt men bij hen niet snel tegen.

  Misschien is het feit dat Ayaan Hirsi Ali in 2006 bij het AEI begon te werken, een teken dat het AEI ook meer in de richting van een algehele anti-islam-ideologie wil oprukken.( zie Sjoerd de Jong, Het vliegtuig kwam van links, NRC 27-7-2007)

 29. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  De stigmatisering van de islam gebeurt niet door Wilders, Ellian of Cliteur, maar in Soedan.

 30. maria schreef:

  Avatar van maria
  De stigmatisering van de islam gebeurt door mensen die lokale gebeeurtenissen onterecht op de hele religie veralgemenen.

 31. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  =De stigmatisering van de islam gebeurt door mensen die lokale gebeeurtenissen onterecht op de hele religie veralgemenen.=
  Lijkt me een nogal een boude bewering.
  Je hoeft alleen maar het dagelijkse blog over Iran van ChristinA te volgen om duidelijk te krijgen waar de islam, als het de ruimte krijgt, voor staat.

 32. maria schreef:

  Avatar van maria
  De helft van de moslims op de wereld leeft in vredige landen op weg naar democratie; India, Indonesie, Turkije.

 33. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @allen
  Wil er nogmaals op wijzen dat alleen het Talibaanregiem (ooit, toen het aan de macht was) het Handvest niet geratificeerd/getekend heeft. Dat daar toen de mensenrechten niet werden erkend: geen verbazing. Maar…. ALLE andere landen hebben het Handvest wel ondertekend en het zal toch onbetwistbaar zijn dat overal op de wereld de mensenrechten geschonden worden. Door alle naties in meer of mindere mate; ongeacht de staatsvorm en/of religie!
  Wanneer legt men nu eens de vinger op de wonde plek? Herkies, met als basis al die prachtige geformuleerde Verdragen (op papier!), nu eindelijk eens de daarbij behorende INTEGERE vertegenwoordiging die WEL boodschap heeft aan de gesloten Verdragen. You are all missing the point! Begin bij uzelf. Het is een integriteitskwestie en van beschaving. Tot op heden wordt er, waar ook ter wereld, aan het begrip integriteit geen betekenis toegekend.

 34. Fennie Stavast schreef:

  Avatar van Fennie Stavast
  Over de neo-conservatieve mythes en over de neo-conservatieve werkelijkheid: Lees het boek van Naomi Klein "de shock doctrine". Een dik boek over de activiteiten van de neo-conservatieve roof-kapitalisten. Je ziet dat vrijheid vooral de vrijheid is om de levens van arme mensen en gemeenschappen te beschadigen, terwille van de winst van bedrijven en aandeelhouders. Privatisering met geweld, soms verpakt als democratie. Lees het, en je hebt het niet meer zo gemakkelijk over "beter nieuws" uit Irak.
  Lees het en realiseer je dat het nuttig is economische FEITEN te kennen, bij de discussie over mythes.
  India, Indonesie en Turkije zijn moslimlanden, maar of de formele democratie ook een beleid oplevert dat goed is voor de meerderheid van de mensen: DAAR moeten we ons beter over informeren. Kortom: ik pleit voor meer informatie en discussie over economie, en een ietsje minder over cultuur en geloof.

 35. maria schreef:

  Avatar van maria
  @Fennie: zeer hartelijk dank. Dit is een boek dat ik heb gemist en nu dus bestel.
  Je was eerder geinteresseerd in Huntington: ik zet Gustersons kritiek op H. nog hier op dit blog, of anders op een nieuwe blog, vermoedelijk nog vandaag.

  @Jan, het begrip integriteit is oninteressant, zoals je zelf aangeeft was ook Paul Cliteur geinteresseerd in een integrteitsprijs.
  Het is wel interessant de landen steeds weer aan te spreken op geratificeerde verdragen.
  Reactie is geredigeerd

 36. maria schreef:

  Avatar van maria
  En nog eens over de kwestie of Soedan en Iran “de natuur” van de islam bewijzen. Fred Halliday, Midden-Oosten kenner van de London School of Economics, en kort geleden in Nederland voor en debat met Frits Bolkestein, keert zich in zijn boek “100 Myths about the Middle East” zowel tegen de argumentatie dat de islam ( en het christendom) intrinsiek vredige religies zijn alsook tegen de these dat de islam intrinsiek een religie van oorlog zou zijn:

  Myth 79 : The religions of the Middle East – notably Islam, Christianity, Judaism – are, if their holy texts are consulted, ‘religions of peace’. /
  The whole argument about religious texts as being for or against a particular form of action, be it war, capitalism, environmental protection or the equality of men and women, is mistaken. Religious texts, beyond certain core items relating to belief, contain variant prescriptions and judgements about social and political life including armed hostility between groups and states. For those who want to use them, there are passages that condone, when not encouraging, violent acts towards people who are not members of the group in question, and which can be and have, in modern times, been used to justify terrible atrocities. The choice is not given by the religion or text; the authority for ‘peace’ in the Middle East is not given by religion, nor by the men authorised to represent and interpret it, but is a result of explicit and contemporary decisions.

  Myth 80: Alternatively, the religions of the Middle East are ‘religions of war’ /

  This is the obverse simplification to that found in the preceding myth. The same argument applies: there are plenty of bases in the holy texts, histories and traditions of Middle Eastern religions on which to construct a modern politics and international law of cooperation, respect for the general rules of war and coexistence between states and communities. Moreover, while it is possible – as is often the case – to use religious authority to legitimise modern nationalism and the claims of specific nationalisms (Zionist, Iranian, pan-Arab, local Arab), there is also in each religion a strong element of universalism and appeals for a shared humanity within a recognition of the positive diversity of peoples, cultures and
  religions.

  Reactie is geredigeerd

 37. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  ".het begrip integriteit is oninteressant.."
  (zie je reactie van 11.20 uur)

  Je sprak daarmee een godsgruwelijk oordeel uit over de toekomst van de mensheid.

  Het sterkt mij ook, conform mijn conclusies in m’n boek, "dat de criminelen van deze wereld een VERBOND hebben gesloten met "de Intelligentsia"!

  Als jij wilt blijven beweren dat de gekozen vertegenwoordigers in het door mij voorgestane "abstracte" wereldpanel van 192 vertegenwoordigers NIET OP HUN INTEGRITEIT KUNNEN WORDEN AANGESPROKEN – VEROORDEEL JE DE MENSHEID EN DE WERELD TOT EEN DOEMSCENARIO.

  Dan blijft dus onze "ggggristelijke Balkenende zijn 2e hands landmijnen verpatsen; dan blijven de newborn Christians van Bush en c.s. martelen, dan blijven de corrupte Islamisten en de soepjurken aan de macht en dan blijft er terrorisme dat gepleegd zal worden door "de soepjurken" die naast de revenuen grijpen.

  Kijk! Ik snap je wel….. je wilt gvd de ultieme vraag ontlopen voor jezelf OF je nu wel of niet integer bent. Je wordt teruggeworpen op een innerlijk introspectief gewetensproces…. je wilt kunnen ‘wheelen & dealen’ net als alle corrupte vertegenwoordigers ter wereld DIE OP PAPIER DE MEEST FANTASTISCHE MAAR HUICHELACHTIGE VERDRAGEN SLUITEN MAAR ZICH ER NIET AANHOUDEN. Ik ga over m’n nek van je conclusie. Die is laf en niet te verdedigen. Anderzijds: mijn analyse is juist: de criminelen hebben zich verbonden met de intelligentsia van deze wereld.

  Of maakt men soms een andere BALANS op dan ik na 3000 jaar!?

  Wanneer maakt de mensheid nu eindelijk eens die voortschrijdende intellectuele en morele stap? Eigenlijk maakt je antwoord mij razend. En het zal gvd voor het eerst op dit soort weblogs het geval zijn dat "de geachte wauwelaars" zo’n verhaal lezen. Babbelt u ondertussen rustig verder…

 38. maria schreef:

  Avatar van maria
  Jan, o.k.
  Hierbij claim ik dat ik integer ben.
  Tevreden??

 39. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  Dan ben ik ook niet bevreesd voor het oordeel van je keuze in dat ("abstracte") wereldpanel. Voor lezers die hier niets van begrijpen: zie http://www.villamithras.com en klik dan aan ‘Extraatje’.

 40. maria schreef:

  Avatar van maria
  Jan, Ik ben niet bezig met een abstract paneel. Ik ben bezig te proberen integer te zijn hier en nu terwijl het nauwelijks wil lukken.
  Ik heb alle handen vol aan mezelf.

 41. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  maria / 26-11-2007 23:00
  De helft van de moslims op de wereld leeft in vredige landen op weg naar democratie; India, Indonesie, Turkije.

  Reactie:
  Fantast! India is een hindoe-land, en de islamieten plegen aanslagen, Indonesie is een islamitisch land, waar christenen opgejagd worden door de straten en kerken in brnad gestoken, en Turkije is een islamitisch land waar een niet-islamiet dezelfde status heeft als en paria in India, en de bijbelbezitters thuis vermoord worden.

  Hoe durf je in het aangezicht van je heilige ziel zo te liegen.

 42. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  tweemaal hierboven:

  Probeer nu die samenvatting op m’n website te begrijpen en m’n boek. Met de acceptatie van het inzicht dat "we allen crimineel zijn"; en dat geldt zeker voor de politicus en/of diplomaat, want die zijn vrijwel per definitie criminelen gebleken als je daar over 3000 jaar de Balans voor opmaakt, heb ik nu eindelijk de machtsfactoren "geabstraheerd" die door hen misbruikt kunnen worden.

  Aan het "communale en omschreven wereldgeweten volgens de Wetten" mankeert immers niets. Alles is idealitair geformuleerd. Niemand houdt zich eraan omdat TOTAAL afwezig is het hierboven genoemde inzicht (we zijn allemaal crimineel in meer of mindere mate).

  Toch bestaan er anderzijds geen integriteitsloze en waardevrije referentiekaders (de Wetten, waaronder Het Handvest). Wil je nu hierin verandering brengen volge men mijn voorstellen. Benoem dus die vertegenwoordiger per halfjaar en met 1 stem per natie. Gegarandeerd dat dan de besluitvorming op het wereldpolitieke toneel het gemiddelde en het juiste als uitkomst zal geven dat vervolgens weer die idealitaire wetgeving zal representeren.

  Binnen dit kader kunnen we "de religies" en Immanuel Kant missen als kiespijn.

  Ergo: ik ben dus (ook) niet bezig met "een abstract wereldbeeld" maar heb de voorwaarden geformuleerd voor een voortschrijdende stap der mensheid.

  ps
  eigenlijk zou ik je in eenzame afzondering gedurende 3 maanden moeten opsluiten in een klooster met alleen mijn boek… Liebchen! Want ook Ruud heeft hierboven gelijk; in die landen zijn immers ook de integriteitsloze criminelen aan de macht.

 43. maria schreef:

  Avatar van maria
  Anton, ga in op mijn argumenten.
  Wat Huntington aangaat, lees boven wat ik daarover schrijf in antwoord op jou.
  Je hebt in zo verre gelijk als er tussen de neocons verschillen bestaan. Inmiddels zijn veel neocons, en in ieder geval de Nederlandse, wel degelijk Huntington-fans.

 44. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @allen
  Ondertussen is de discussiekaravaan alweer verder getrokken naar het volgende blog. Geen enkel onderwerp wordt uiteindelijk op deze manier eens f i n a a l uigediscussiëerd.

  "Niet de bedoeling" zult u zeggen; we babbelen en keuvelen maar wat; als tijdverdrijf; zonder agenda en/of doelstelling(en).

  De kippenhoudster gooit
  wat korrels graan verderop
  en alle kippen storten zich erop
  en kakelen verder zonder kop!
  Kijk! Bij mij klopt alles. Zelfs de rijm.

  Er staan – nochtans – in dit blog hierboven van mij inzichtelijke stellingen die, als u het met die stellingen eens bent, tot een wereldrevolutie kunnen leiden. Ze worden niet gehoord of becommentariëerd omdat u vrijblijvend wilt blijven doorbabbelen vanwege het babbelen. Dat is blijkbaar de bedoeling van dit soort ‘blogs’. Men kakelt inderdaad als een kip zonder kop. (Is Ina, als "kippenmadam", ook tevreden).

  Het bovenstaande is een provocatie van mij met de bedoeling u te laten nadenken omtrent de redegeving van uw gekakel… En ondertussen schreef ik dan ook in m’n boek: citaat:

  Het zijn de prevelende zwetsers in hun ivoren torens die onder het aanroepen van Plato, Hegel en Nietzsche hun Umwertung aller Werte
  tegelijk met de Twin-towers zagen verpulveren!

  En ook dat klopt. Zwetst u rustig verder.

Leave a ReplyMeest recente berichten