Wetenschap Kunst Politiek

Building Bridges: Piet Hein Donner over the ‘Clash Within’

21 comments

Vandaag sprak Piet Hein Donner in het mooie Leidse rechtengebouw ( Kamerlingh Onnes-gebouw)  op het seminarium Towards Building Bridges of Understanding between the West and the Islamic World.
Donner is zeker geen man die boven elke kritiek verheven is, maar het moet gezegd dat hij de dialoog met anderen culturen en religies zoekt, iets wat hem gehaat maakt bij de Edmund Burke Stichting (en ik heb op het seminarium ook geen van de Leidse Burke-juristen gezien, niet Cliteur, Kinneging, Ellian en ook niet hun godfather Bolkestein. Misschien waren ze er wel, maar volgens mij hebben zij niet veel op met bruggen bouwen, al gebeurt het in hun eigen gebouw). Donner is volgens Cliteur zelfs een voorbeeld van decadentie (Tegen de decadentie, p. 83) en voor Bart Jan Spruyt  is Donner een voorbeeld van een “virulente”(!) vijand van binnen (De toekomst van de stad, p.63). Hoe ver rechts sta je eigenlijk als je nota bene Donner als een voorbeeld van decadentie en virulente vijand noemt??
Donner is een “virulente vijand ” voor de Schmittianen van de Burke Stichting, omdat hij de dialoog met anderen zoekt, en omdat hij zich zeer bewust is van onze onderlinge afhankelijkheid.

Donner noemde vandaag de veelbesproken botsing van de beschavingen, en zei dat volgens hem niet zo zeer sprake was van een botsing tussen de culturen als veel meer van een “Clash within“. Een botsing tussen hen die diversiteit willen en hen die de “essentie” en puurheid van de eigen cultuur willen bewaken.
Het Platoonse essentialisme van Cliteur c.s. heb ik elders al beschreven ( zoek op mijn blog of voor uitgebreide informatie in mijn Burke-documentatie, link rechts boven) , daarom nu liever nog wat over “The Clash within””
The Clash within, die Donner noemde, is ook de titel van een boek van Martha Nussbaum, over religieus extremisme in India.

In dit boek schrijft zij:
We do see a ‘clash of civiliza­tions’ in India. It is not the one depicted by Samuel Huntington, be­tween a democratic West and an antidemocratic Islam. It is instead a struggle between two “civilizations” in the nation itself. One civiliza­tion delights in its diversity and has no fear of people who come from different backgrounds; the other feels safe only when homogeneity reigns and the different are at the margins. One sees the unity of the nation as consisting in moral and political principles affirmed by people who differ by religion, region, and ethnicity; the other sees unity as consisting in the soil of the motherland and in the majority’s undivided allegiance to a single religious/ethnic culture. One sees richness in inclusiveness; the other finds inclusiveness messy, unmanly, and humili­ating. When people say, “India is just not like that,” they mean that the inclusive, curious, argumentative, slightly chaotic India they know could never put up for long with the herdlike conformity imposed by a monolithic ideology of hatred, intolerance, and violence. They mean, too, that the very traditions of Hinduism, with its plethora of gods and rituals, its regional variety, its tolerance, its color and sensuousness, strongly militate against the imposition of an aggressive, quasi-fascist culture imported from 1930s Europe to fill a perceived void in the In­dian psyche. Such a culture just cannot gain a lasting foothold in India. Or so the people belonging to the first “civilization” believe. The re­cent election supports their contention. The “clash of civilizations” exists in every modern democracy. All contain individuals and groups that hate people who look different, who want to blame the nation’s problems on “outsiders,” who seek a constructed homogeneity as the source of a nation’s strength. Most also have elements that conceive of the nation’s unity as ethical and po­litical, and as embracing all its diverse inhabitants.” ( p. 332)

Tags: , ,

21 Responses to “Building Bridges: Piet Hein Donner over the ‘Clash Within’”

 1. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Waaruit blijkt het één, en waaruit blijkt het ander?

  Tot dit soort uit- en toespraken voorzien worden van concrete gevolgen of onderbouwingen, blijft het wat het in eerste instantie natuurlijk sowieso al alleen is:

  Verplaatsing van lucht.

 2. maria schreef:

  Avatar van maria
  …net als je reactie..
  maar daar heb ik verder helemal geen last van!!!
  Doelloos dolen, heerlijk.

 3. Erik van Donk schreef:

  Avatar van Erik van Donk
  =Donner is volgens Cliteur zelfs een voorbeeld van decadentie en voor Bart Jan Spruyt is Donner een voorbeeld van een "virulente"(!) vijand van binnen.=

  Er is geen duidelijker aanwijzing voor morele verdorvenheid in geestelijke of politieke leiders, dan de uitspraak: Wie niet voor mij is, is tegen mij.

 4. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  Donner is een gereformeerde hi-ha-hondelul die op zn hondjes voor de islam op zijn rug gaat liggen en best wel de sharia wil invoeren waf-waf-waf als daar een meerderheid voor is..
  Tja als het gereformeerde geloof niet meer werkt schuiven we toch lekker op richting het volgende nog nonsensikaler waarden en normen systeem?
  Als we maar geloven he! Allah-akbar!
  Wie roept hier nu agressie op?
  Partout zeker weer?
  Trek hem een kaftan aan en laat hem ontslagrondjes fietsen op het Binnenhof,
  voor ieder rondje een kwartje, we worden allemaal miljonair!

 5. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Het is denk ik én én. Dus Donner heeft gelijk, echter maar voor de helft.
  Kan je Mark Heirman aanbevelen: ‘Beschavingen botsen niet. In de tang tussen religie & Cultuur.
  citaat: culturen verdelen, zelfs wat verenigd is. Beschavingen verenigen, zelfs wat door culturele grenzen gescheiden wordt. (223)

 6. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Maria, je weet weer allerlei fantastische dwarsverbanden te leggen. Los van alle psychologiseringen en dorpspraat in Leiden, intrigeert me waarom Donner zegt wat-ie zegt. Waarom in deze bewoordingen? Waarom nu? Welke macht heeft het hem ingefluisterd?

  Hoe los kunnen we de visie van Donner zien van zijn politiek-strategische opstelling? Of doelt-ie met de Clash Within subtiel op zijn eigen partij? Het CDA dat niet eensgezind achter het ontslagrecht staat zoals Donner het ziet. Zijn humor is absurder dan Monthy Python. En hij moest toch iets zeggen?

  Interessant is hoe een en ander zich verhoudt tot het collectivisme en het gemeenschapsdenken van Amitai Etzioni. Een groot voorbeeld voor Balkenende. Het lijkt haaks te staan op de woorden van Donner. Zien we hier een ideologische koerswijziging. Of een Clash Within Within?

 7. NN schreef:

  Avatar van NN
  Op het moment dat het interessant begint te worden wat Donner te vertellen had over de Clash Within, stap je over op Nussbaum. Heb je soms niet opgelet, had je het te druk met foto’s maken? Dit is geen zandhagedis.

 8. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @erik
  @maria
  Inzake het "machteloze woord" – en dat zal hierboven ook wel weer spelen omdat er vooraf geen begrensde doelstellingen en/of parameters gekozen kunnen worden WAAROVER de discussie zal gaan en waarover men het eens is – schreef ik zojuist een commentaar op Eriks blok. Ergo: men kletst maar wat; ook leuk hoor.

  Zie het "beeld" voor me van de buurvrouw die over de heg met de andere buurvrouw aan het kletsen is; geen hoofdzaken van bijzaken weet te onderscheiden en dan uiteindelijk zegt..: "zullen we maar koffie gaan drinken!?" Sic; ofwas het nou sick?!

 9. maria schreef:

  Avatar van maria

  @Partout, ik begrijp NIETS maar ook helemaal NIETs van je/

  @George wat nou zo ontzettend leuk is aan de “Leidse dorpspraat” dat is dat Leiden een kijkgat is naar de nationale en internationale politiek!!
  Donner is natuurlijk niet bezig als een onschuldig kindje, dit seminarium is een concrete samenwerking met de Golf-staten. Ook Ben Bot sprak, en wel heel erg goed. Over de landne die hij personlijk kent, over islam en democratie; in Indonesië, in Turkije, in India, het land met een zeer grote moslimbevolking. Ja, overal kan je de problemen aantonen, maar toch ook de kansen.

  @Peter “Beschavingen botsen niet”, het boek heb ik in huis, ben er niet erg enthoesiast over, en heb er ook een keer over geblogged net als jij. Ik ben het op veel punten niet eens met Heirman , maar ik wil toch een aantal belangrijke observaties aanhalen. Heirman verzet zich vooral tegen het idee dat religie en beschaving samenvallen. “Voor het christelijke Westen en het islamitische Oosten lijkt het voor de hand te liggen dat religie en beschaving samenvallen. Toch klopt dit uitsluitend voor wie ervan uitgaat dat de westerse beschaving het product is van het christendom en dat de islamitische beschaving het product is van de islam. In het beste geval was het christendom één van de bronnen van de westerse beschaving, zoals de islam één van de bronnen bleef van uiteenlopende beschavingen in de islamitische wereld, al hoeft het geen betoog dat radicaal gelovigen van beide religies geen andere bron van beschaving erkennen dan de hunne.” (p. 49)

  “Zoals elke beschaving heeft de westerse beschaving vele wortels. Terecht wijzen vrijwel alle cultuurfilosofen en historici op haar Grieks-Romeinse en joods-christelijke achtergronden, maar het Westen heeft in zijn lange geschiedenis ongetwijfeld ook Keltische, Germaanse en zelfs Arabische invloeden ondergaan. Tegelijk valt de joods-christelijke traditie waarop het Westen zich thans beroept, in feite in twee bijna onverzoenbare helften uiteen, vermits joods en christelijk eeuwenlang hermetisch gescheiden werden. Dat laatste geldt even zeer voor het katholieke, protestantse en orthodoxe Westen en zijn Latijnse, Germaanse en Slavische gietvormen, die eeuwenlang onvermengd en quasi onvermengbaar tegenover elkaar stonden.”( p. 53 f.)

  Heirman beklemtoont ook dat het fundamentalisme dat radicale joden, cistenen en moslims verenigt, geen randverschijnsel, maar een altijd sluimerende dimensie van alle drie monotheïstische religies is. ( p. 63)
  Volgens hem zou geen beschaving zich met één religie mogen vereenzelvigen, maar zou een beschaving toch ook niet elke religie uit het openbare leven mogen bannen. (p. 64)

  @NN, er waren veel sprekers op het seminarium, en Donner had maar 15 minuten. Hij heeft de zaak niet verder uitgewerkt, maar ik herkende de slogan die hij gebruikte “De Clash within” van het boek van Nussbaum, die het volgens mij precies zo zegt als Donner het bedoelde.

  Je hebt volkomen gelijk, ik had mijn fototoestel mee moeten nemen. Kan niet zeggen waarom ik het niet deed….

  Waarschijnlijk omdat ik formeel nog steeds huisverbod heb aan de Univeristeit Leiden, en de mensen die me hadden uitgenodigd niet in verlegenheid wilde brengen.

  Reactie is geredigeerd

 10. maria schreef:

  Avatar van maria
  @NN; Na enig nadenken nog het volgende commentaar:
  1. De zandhagedis is veeeel leuker dan Piet Hein.
  2. Ik heb wél een foto gemaakt van het rechtengebouw. Maar geen realistische foto dat ik in deze context wil aanbieden. Een foto voor mijn gedichten plus surreële foto’s .
  De foto die ik heb gemaakt is, als je zo wilt een mengeling van hagedis-motieven met rechtengebouw-motieven..

  Dus : erg leuk met je reactie!!

 11. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Ieder gaat uit van zijn eigen standpunten. Voor zijn eigen belangen en parochie. Donner grijpt terug op Abraham Kuyper. Pluralisme. Bevolkingsgroepen die naast elkaar kunnen -en moeten- bestaan en niet opgaan in een geheel. Dat is een eeuwenoud standpunt. In het geval van Donner gaat het om de christenen, of in de politiek de christen-democraten.

  We moeten oppassen om een simpel principieel uitgangspunt te verklaren met een globalistisch en universeel idee. Het is wellicht politiek correct en modieus om het zo uit te leggen, maar het staat ver af van waar het hier werkelijk om gaat. En wat de echte beweegreden van Donner is.

  Het lijkt alsof hij met zijn uitspraken teruggrijpt naar de eigen traditie en indirect de afwijkingen van Balkenende hierop, rechtzet. Dat is een politiek interessant signaal dat geaard en begrensd is. Het werkt niet verhelderend om zijn woorden te verklaren met verwijzingen naar filosofie en globalisme. Het werkt eerder verhullend.

  Dus, waarom zouden we het ingewikkeld maken, als het ook simpel kan. Hoewel het in het belang van het blog kan zijn.

 12. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @allen
  Ten dele heeft de discussie over dit onderwerp zich ook verplaatst naar het blok van Erik van Dongen. Men neme kennis of niet.

 13. maia schreef:

  Avatar van maia
  Ik ben heel kritisch tegen Donner.

  Maar in het aspect Bruggen bouwen met een andere cultuur heeft hij helemaal gelijk, en zie ik hem daarin echt als progressief in de goede zin van het woord.

  Hij heinnert me ook ontzettend aan mijn vader, die zeer veel deed voor de oecumene binnen de kerk en samenwerking met andere religies.

 14. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  Partout legt het nog een (1) keer uit hahaha:
  Als je een eerlijke dialoog wilt moet je de beestjes bij hun naam noemen, lieve Maria, dat eeuwige gepamper leidt tot HELEMAAL, maar dan ook echt HELEMAAL niets.
  Geestelijk leiderschap in deze tijd betekent een pleidooi houden tegen alle maar al te popululaire Knevel reli-quatsch in, je ziet elke dag de samenleving weer meer opschuiven richting fundamentalisme, en zogenaamd waardevolle religieuze normen/waarden(zie ook mijn blogje over Cohen, en een mini blogje van ondergetekende over de CU en homo’s).
  Donner,Balkenende, c.s., maar ook bv Bos, zouden openlijk afstand moeten nemen van een wantoestand waar een bevolkingsgroep als de homo’s hun grondwettelijke rechten ontzegd dreigt te worden om zitting te nemen in partijvertegenwoordigende overheidsfuncties en/of staatsorganen. Het is toch een regelrechte gotspe dat de VVD in Zuidoost een rechtszaak moet gaan aanspannen om dit aan te tonen!???
  Rouvoet moet aan de ballen worden getrokken door IEDEREEN en zeker door zijn collega’s!
  Dit geldt ook voor talloze islamitische wantoestanden, waarbij mn de achterstelling van vrouwen de zwaarste issue is.
  Sleep die fundi’s anders voor de Rechter!
  Lik op stuk geven wanneer er de zoveelste misstand aan het licht komt, laat een grote groep islamitische vrouwen die uit religieuze overwegingen thuis min of meer gevangen wordt gehouden niet in de steek a.u.b.?
  Donner zou dus in een land waarin voortdurend gesold wordt met grondrechten van mensen juist op moeten komen voor gelijkberechtiging,mn die van vrouwen, de man is godbetert zelf jurist!
  In plaats daarvan gaat hij de sharia een beetje staan promoten, een verzameling middeleeuwse protocollen waar de CU honden nog geen brood van lusten.
  Stenigen moet je hem (met pepermuntjes)!
  Reactie is geredigeerd

 15. maria schreef:

  Avatar van maria
  Partout: "Stenigen moet je hem (met pepermuntjes)!"

  Kijk, Partout, nu hebben we een gemeenschapelijke noemer gevonden!!!

  Donner is voor mij zo ongeveer de bankier uit Mary Poppins:
  "“A Minst’ry of Justice
  is run with precision
  a good Dutch home
  requires nothing less.
  Tradition, discipline and rules
  must be the tools
  Without them
  Disorder
  Chaos
  Moral disintegration
  In short, you have a ghastly mess.”

  De pepermuntjes zullen hem goed doen.

  Donner is een beetje dom geweest over de sharia, maar hij heeft zich natuurlijk NIET voor de sharia uitgesproken, nog helemal afgezien van dat de sharia heel veel verschillende dingen kan betekenen.

  Reactie is geredigeerd

 16. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @allen
  Gods wegen en die van de Maffia zijn soms ondoorgrondelijk; hedenochtend stond de volgende boodschap op m’n voicemail..:

  "Dump vanavond nog het lijk in het kanaal!"

  Zou bij God niet weten wat ik hier mee aanmoet; het lijk was gisteren al gedumpt! Foutje!
  Reactie is geredigeerd

 17. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @allen
  We zijn weer ’n dag verder zonder enig commentaar van u op bovenstaande intrigerende mededeling… Of leest en hoort u ’n dergelijke mededeling wel vaker?

  Zal ik me op deze zondagochtend eens "het pak van de dominee" gaan aantrekken en, tot Maria’s vermaak als dochter van een dominee, een exegese geven van bovenstaande mededeling? De Schriften dienen immers continu te worden verklaard en men bediene zich daarbij natuurlijk van vele nevelen om ook daarmee de geest van de toehoorders in nevelen gehuld te houden!!

  Er was eens.. zo begint meestal het verhaal, er was eens een Verbond gesloten tussen het Kwaad (en/of de Maffia, dat begrijpt u) en God en/of de religie. In den beginne, in het hoofdstuk Genesis hebben zij dat zo afgesproken en zij hebben daar toen ook hunner Dienaren gevonden in hun belangenbehartiging.

  Vele paleizen en "vette lamsbouten" (zie pg. 142 – 145) verder in de tijd, zo constateerden de Dienaren en de Maffia tot hun tevredenheid, hebben zij u nog steeds in hun greep. Met "hel en verdoemenis zwaaiend" vullen zij nog steeds hun zakken.

  Nu ging de maagd Maria (sic!), zie hierboven, u al voor in de uitleg van "de moral disintegration" en het onheil dat u te wachten staat "als de Dienaren u niet langer kunnen bedienen met hun heil en… zakkenvullerij!"

  Denkt u hier eens over na, beste gelovigen. Ik deed wederom op deze zondag mijn heilige plicht…

 18. maria schreef:

  Avatar van maria
  Mooi gesproken, Jan Bouma, al kan ik inhoudelijk even niets bijdragen.

 19. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  Wel degelijk! En dat deed je al! Met je versie en allegorische Vertelling van "De ontdekking van de hel!" Zo zal toch zeker jouw Prof.dr. Anna Visser zich herkennen in ons verhaal?!
  ——-
  De rest van deze "heilige" zondag zal ik in ledigheid door brengen. Had weliswaar nog even de behoefte om Erik van Donk te wijzen op z’n vlucht "naar zijn spelletje" als nieuw "item", en waarmee hij mijn boek denkt te kunnen sluiten, maar ik laat het hierbij. Domheid en lafheid gaan meestal hand in hand, en degene, die zich daartegen weert, zoals ik, is het eeuwige Lot beschoren dat kennelijk "des mensen" is. Domheid alom! Die wordt geprezen! Gaat u verder met uw spelletje!

 20. Anton Steenwijk schreef:

  Avatar van Anton Steenwijk

  Maria Trepp had toch een verschijningsverbod in de Leidse lokalen. Gaat zij daar dan toch weer stiekem naartoe? Waarom werd tijdens die bijeenkomst trouwens geen tegenwicht geboden door een wat ander geluid?
  A.

 21. maria schreef:

  Avatar van maria
  Officieel uitgenodigd, Anton.
  door oud- Cleveringa-hoogleraar Nasr Abu Zayd.

Leave a ReplyMeest recente berichten