Wetenschap Kunst Politiek

Wilders en Ehsan Jami met Thucydides ten oorlog?

27 comments

 

Jami en Wilders schrijven samen vandaag 27-9-2007 in de Volkskrant dat zij hun gevecht voor het zogenoemde vrije woord-  dat wil zeggen het recht een hele religie te stigmatiseren-  voort zullen zetten onder de vlag van Thucydides.

Zij halen de Griekse “legeraanvoerder en historicus” Thucydides aan:
“Het geheim van geluk is vrijheid. Het geheim van vrijheid is moed.”
Het citaat is afkomstig uit Thucydides boek De Peloponnesische oorlog ( I 1,42)

De Leidse hoogleraar Ineke Sluiter heeft op 24 februari dit jaar in de Volkskrant een uitstekend artikel geschreven over vrije meningsuiting en Thucydides. Zij schreef: “Sinds de Deense krant Jyllands Posten op 30 september 2005 voor het eerst de Mohammed-cartoons plaatste, is de discussie over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting ongemeen fel geweest. Hoe verhoudt zich dat belangrijke recht tot een right to offend, bijvoorbeeld geclaimd tijdens een rede in Berlijn (de Volkskrant, 10 februari 2006) door Ayaan Hirsi Ali?

De discussie maakt een verwarde indruk: niemand ontkent het belang van vrijheid van meningsuiting, maar zelfbeperking in de uitoefening daarvan heet soms lafheid en hypocrisie, soms de verstandige wellevendheid die samenleven in een pluriforme wereld mogelijk maakt. De discussie doet sterk denken aan Thucydides’ beschrijving van een hevig groepsconflict binnen één samenleving. ‘Wat vroeger onbesuisde overmoed heette’, zegt hij, ‘werd nu beschouwd als loyale moed, zelfbeheersing heet een excuus voor lafheid’. “
“Het protest richt [met betrekking tot de cartoons] richt zich tegen ondemocratische toestanden in het Nabije en Midden-Oosten, tegen de internationale druk en het gevaar van een extremistische vorm van islam. Daartegen past inderdaad grote waakzaamheid. Het zou laf zijn dat probleem uit de weg te gaan, daarin heeft Hirsi Ali gelijk. Maar wat is het moeilijk om het goede instrument te vinden! Vrijheid van meningsuiting is een van de toverwoorden van onze democratie en een van onze allerbelangrijkste verworvenheden, maar het woord van Abraham Maslow dringt zich op: ‘Als je enige gereedschap een hamer is, zullen alle problemen eruit zien als spijkers’.” “Hoe dat ook zij, vrijheid van meningsuiting is in de eerste plaats een recht dat wij binnen onze eigen democratische ruimte willen uitoefenen en daar doet zich een volgende paradox voor. Binnen die eigen democratie zijn óók moslims, en die nemen daar een minderheidspositie in; zij behoren vaak ook sociaal-economisch tot een kwetsbaarder groep in de samenleving. Hier gaat het dus niet om vrijheid van meningsuiting, moedig uitgeoefend tegen een potentieel machtiger partij.”
“Dit is nu precies waarom het zin heeft niet iedere vorm van zelfbeheersing uit te leggen als zelfcensuur of een gebrek aan zedelijke moed. Want als het om het vermijden gaat van het kwetsen van zwakkeren is ‘lafheid’ niet aan de orde. Lompheid als moreel ideaal hoort niet bij de toverwoorden van de democratie.”

Sluiter haalt ook de Cleveringa-ratie van Kees Schuyt aan:
“In zijn Cleveringa-oratie (Democratische deugden, november 2006) geeft Kees Schuyt een prachtige analyse van groepstegenstellingen: de toon van het debat is daarbij zelf een symptoom. Zo stelt ook de claim op een right to offend de discussie op scherp, omdat het een hyperbolische, overdreven gestelde, claim is. Scherpere retorica komt voort uit als ernstig ervaren groepstegenstellingen, maar leidt daar op haar beurt ook weer toe.

Schuyt oppert om bij groepstegenstellingen waar mogelijk te onderscheiden tussen waardenconflicten en belangenconflicten. Over waarden valt slecht te onderhandelen, daar gaat het om wat mensen heilig is. Maar bij belangenconflicten gaat het om de materiële basis van het leven, toegang tot scholing, arbeid en middelen, en daarover valt te praten.

Wanneer zoveel mogelijk de groepstegenstellingen vertaald worden in zulke belangenconflicten (en zich dus laten oplossen), krijgen de groepen er steeds minder belang bij om zwaar in te zetten op de waardenconflicten. Dat maakt het eenvoudiger te komen tot een agreement to disagree, en geloof kan een plaats krijgen in een privédomein, weg van de publieke ruimte. Maar daar moeten groepen elkaar dan wel de ruimte voor geven. Insisteren op een right to offend lijkt dan geen goede opening.”

Benjamin Barber, scherpe criticus van de Amerikaanse neoons, en auteur van “Empire of fear” hield in Leiden een toesprak over moed. Hij zei:

“Er wordt veel gesproken over moed. De moed om democratie te doen slagen. Er wordt meer gepraat over moed dan dat er moed getoond wordt. In de Verenigde Staten heeft de politiek van de moed plaatsgemaakt voor de politiek van de angst. Het lijdt geen twijfel dat angst de doodsteek is voor de democratie en het einde van de vrijheid inluidt.”

 

Tags: , , , , , ,

27 Responses to “Wilders en Ehsan Jami met Thucydides ten oorlog?”

 1. Kanvas T. schreef:

  Avatar van Kanvas T.
  Dat is precies wat Wilders c.s. doen: de angst opkloppen en uitbuiten. Matiging of nuancering is "laf" of "politiek correct".

  Mooie bijdrage, Maria.

 2. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Thucides en ook Aristoteles maken een duidelijk onderscheid tussen hetgeen binnen de staat. Hun uitgangspunt is dat het sociale contract de minderheden beschermt.
  Het sociale contract betekent niet ongebreidelde persoonlijke vrijheid. Ieder individu geeft een klein deel van deze vrijheid op ten behoeve van de gelijkheid van iedereen. De zwakkere/minderheid kan op deze manier ten opzichte van de heersende ethiek zichzelf blijven en werden gerespecteerd.
  In deze bescherming zit opgesloten dat men de minderheden niet dwingt tot onderwerping.

  Het verschil met de relatie tot andere staten is dat er geen contract bestaat en dat dat de sterkste staat het recht tot overheersen geeft.

  Wilders , Jami en alle anderen die in het recht van vrije meningsuiting het recht tot beledigen zien, vergeten dat zij als burger van de Nederlandse Staat het recht tot beledigen hebben opgegeven.

  Wanneer ze dit niet erkennen betekent dit dat zij zich buiten het contract plaatsen en daarmee als het ware in staat van oorlog verkeren methun eigen land.

  Het zou wijs zijn als zij de Grieken nog eens zouden bestuderen.

 3. maria schreef:

  Avatar van maria
  Ina, dank je, precies, Thucydides zelf is weinig mis me.
  "Thucydides leert ons namelijk ook dat de gevoelens van superioriteit van Athene het land uiteindelijk in oorlogen meezoog die het niet allemaal kon winnen." (aldus Irak -oorlog voorstander historicus en Burkiaan Arend Jan Boekestijn, die dus zelf weinig van T. heeft geleerd)

 4. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Maria : http://www.hri.org/por/thucydides.html een artikel van Alexander Kemos waarin heel duidelijk wordt waarom rechts Thucydides zo hoog hebben zitten.

  Het is enigzins gedateerd, maar de eind conclusie is een interressante;

  "Finally, the end of the Cold War requires a re-examination of Thucydidean scholarship and the theories of interstate behaviour which are derived from his work. Furthermore, if there is to be a new world order, the United States must recognize that the dynamics of interstate relations are constantly fluctuating. While there may be certain constants in the behaviour of states and individuals, the possibilities for interaction, cooperation, and conflict are always constant, and often present themselves in new and previously unknown forms. In this case, the study of history is only a guide, not a prescription. If the work of Thucydides is considered in these terms, it will truly be considered a possession for all time, just as the author had intended."

 5. maria schreef:

  Avatar van maria
  Ina, zeer hartelijk bedankt voor het artikel.
  Ja, de neocons, Amerikaans een Nederlandse , hechten zeer veel waarde aan de "Old books tradition", in het footspoor van Leo Strauss.

  De Edmund Burke Stichting heeft bijvoorbeeld ook een link naar Thucydides op haar website.

  Niets tegen oude boeken, maar lees ze wel in context!

  De Burke Stichting en Leo Strauss maken bovendien op een zeer problematische manier gebruik van Plato.

 6. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  @ Maria. De Burke-Schurke halen Plato aan, omdat hij een fascist was. Plato wilde alles wat hem niet zinde aan mens naar een eiland verbannen en wat zou er met hen gebeurd zijn? Juist: uitgehongerd sterven! Arend-Jan Boekstein? Ja Maria. Ik heb vannacht aan hem gedacht. Neeeeeeee! niet binnen de nachtelijke liefde-context. Nee, ik dacht: die Arend-Jan zie ik ook niet meer op TV voor promoten van de Irakoorlog bij actualiteitenuitzendingen.@INA. Hallo, Ina. Bescherming van minderheids-groepen is uit de tijd vind ik. Wat dat betreft: weg met de oude boeken. Kijk naar de geschiedenis, hoe vrouwen zijn behandeld en zij zijn geen minderheid. Kijk naar de Moslimgemeenschap in de wereld, zij zijn sterk en solidair met elkaar. De moslims in Nederland zijn niet zwak, getalsmatig in de minderheid, maar vast vertrouwend op elkaar. Dat kunnen we voor het eerst in de geschiedenis van het Rijke Westen niet meer zeggen. Amerika gaat egocentrischer dan ooit, los van Europa oorlog voeren. Europa wordt `n wereldddeel met eigen leger en economie en dat gaat Amerika de (ROT) kop kosten. Beide meiden, groet, An. P.S. Maria, wat een schitterend masker.
  Reactie is geredigeerd

 7. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Nee vrouwen zijn geen minderheid An, maar worden niet mee gerekend in het rationele denken. Dat is ons probleem.
  Zolang het deconstructieproces nog niet voltooid is zullen we de oude wijsheren nog hard nodig hebben.

 8. Peter Hoopman schreef:

  Avatar van Peter Hoopman
  Is Thucycididus niet die vent die de atheense bevolking informeerde over de voors en tegen van een oorlog tegen……. de turken?

  En ja voor vrijheid is moed nodig. Zoals overigens Thucydidus ook helder maakte. Tenminste wanneer we het over dezelfde hebben.

  Ken de klassiekers niet zo goed.

  Maar de schijnmoed die wilders toont creëert schijnvrijheid, namelijk ten koste van "de ander" wie dat ook moge zijn.

 9. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  @ INA. Kunnen vrouwen daardoor niet rationeel denken? Ken jij trouwens èèn vrouwelijke filosoof in de gehele geschiedenis van het folosofendom? groet, An

 10. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ An : Ik zeg niet dat vrouwen niet rationeel kunnen denken, dat zou zelfontkenning zijn.
  Ik zeg dat wij denken langs patriarchaal gevormde denkpatronen.

  In de Oudheid niet, na de verlichting kwam daar verandering in.
  Sinds de tweede wereld oorlog velen.
  Een grote groep van hen houdt zich bezig met dit onderwerp.

  Rationeel denkend dus.

 11. Eric schreef:

  Avatar van Eric
  In feite geef je met deze redenering fascisten, pedofielen of wie dan ook het recht om in eigen kring hun waarden te handhaven. Ik geloof niet dat de meerderheid in dit land daar voor is. Hiermee kom je weer uit op het oude cultuur relativisme: alle waarden zijn gelijk.
  Over het recht te beledigen: je maakt een karikatuur van wat hiermee bedoeld wordt. Geen zinnig mens is voor beledigen alleen om het beledigen. Waar het om gaat is dat niemand het recht heeft om je het zwijgen op te leggen, alleen omdat hij of zij zogenaamd beledigd zou zijn. Als je daar aan toegeeft, dan is het snel gedaan met de vrijheid van meningsuiting.

 12. Hiroshima schreef:

  Avatar van Hiroshima
  Freedom? Courage? War?

  Do the brave samurai warriors Jami, Wilders (and Bollinger) know that military power alone no longer counts?
  Are these 3 babarian warriors of freedom pursuing, aiming, engaging the war against terror far beyond the boundaries of the Middle East, into the heart of Western Europe to pretext recycling every 100 years some crappy petty minorities, just to show the world the babarians mean business.

  Read "A Theory" of the great Michael Ledeen an American Enterprise Civilization Architect at AEI. http://www.nationalreview.com/ledeen/ledeen031003.asp

  footnote
  Virtually everyone mentioned in this text hangs out in or visited paradise for http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_and_Progress_(national_motto). This is all meant in humour, and if you found it offensive please don’t hesitate to "seppuku" yourself, also known as hara-kiri.

  Disclaimer
  The words in this blogcomment are fictitious. Any similarity to any person living or dead is merely coincidential.

 13. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteeg
  Inderdaad. Angst is een slechte drijfveer en heeft onze samenleving verpest.
  Maar NIET zoals het vrouwen clubje beschrijft; dat is een typische (foute) benadering.

  De angst die ons land verpest heeft is de angst om NIET als superruimdenkend beschouwd te worden; dat is de schijnacceptatie van homo’s en het geen standpunt durven innemen.

  De islam is de actieve partij en de partij die absoluut geen enkel compromis kan en wil doen.
  Net als de nazi’s is hun devies :aansluiten of sterven.

  Valt me mee dat de vrouwen het nog niet opnemen voor de nazi’s–die hadden eenzelfde destructieve doelstelling als de islam.

  Maar–omdat we zo "ruimdenkend" moeten zijn: worden dieren levend geslacht; subsidieren we haatpreken tegen onszelf, mogen meiden vanaf 12 thuisblijven zonder vervolging en meer van die gein.

  Als je dan toch de oude grieken wil volgen–die trouwens tenonder zijn gegaan aan hun grondslagen- denk dan logisch.

  De islam is intolerant en agressief.
  Zij komen in nederland.
  wie is dan de agressor: wilders of de islam?
  Vrijheid van meningsuiting?
  Geld niet voor de massa alleen voor huisvrouwen?

  Houd eens een referendum– en praat dan nog eens.

  Trouwens de islam heeft een speciale behandeling voor vrouwen met mening: kost wel een heleboel stenen….

 14. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Sorry hoor, ik zie een heleboel onsamenhangende woorden. Wat is nu precies je probleem met het artikel van Wilders en Jami? Ik vond er geen letter fout in staan. Leg de fouten eens uit in een zinnetje of 5, maximaal?

 15. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteeg
  maar die griekjes van toen waren dwergen van 1.40 meter die die maskers nodig hadden om indruk te maken…

  en ja, de islam is evenals facisme een gevaar.
  Maar meer nog is in nederland een sociaal gevaar de arrogantie van de catagorie huisvrouwen die denken dat ze het recht hebben een neerbuigende mening over de massa te hebben.

  De hele sfeer op nederlandse universiteiten is zo doordrengd van die verachting voor de massa.

  Maar die massa moet wel het geld voor dat soort opbrengen.

  en nu-als historische klap- hebben dat soort de sociale staat afgebroken in een paar jaar.
  Onnodig en nodeloos.
  En speelt ruimdenkend tegenover islam.

  Dat betekent ook verachtend naar nederlanders en beschaving in het algemeen.

 16. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteeg
  Heel goed Zweistra

 17. John Doe schreef:

  Avatar van John Doe
  @zweistra: te weinig aandacht, overgangsproblemen, verveling of zo…

 18. Meneer Opinie schreef:

  Avatar van Meneer Opinie
  Nee we hoeven niet elke vorm van zelfbeheersing uit te leggen als zelfcensuur, zoals we ook niet elke poging om de vinger op de zere wonde te leggen moeten uitleggen als islam-bashing.

 19. jack pastoor schreef:

  Avatar van jack pastoor
  @PHM: man, wat heb jij in vredesnaam met vrouwen? Dat is niet goed hoor! Heb je daar al eens hulp bij gevraagt?

 20. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteeg
  @pastoor:alleen bij de pastoor.
  Hij zei: veel heel koude douches

  Inhoudelijk hebben wilders de zijnen gelijk.
  Boven twijfel.
  Zijn taalgebruik is niet het ambtelijke, of het arrogante van de universiteiten.

  Desondanks worden zij constant aangevallen met als ondertoon: wat denkt die boer wel niet?
  Iemand van de massa die een mening heeft?????
  DAT kan niet!!!
  Daar zijn wij voor de over het paard getilde middenklassers die zich doodvervelen en toch zo graag belangrijk zijn.

  Als die catogorie-meestal uitgerangeeerde huisvrouwen enig respect voor de massa zouden hebben–zoals ze dat wel verheerlijken in hun manupilativie stijl van redeneren- dan zouden ze dat niet doen.

  Trouwens: in het oude griekenland hadden vrouwen geen stemrecht; en bestonden de meeste legers van betekenis uit zeer bloeddorstige homo paren.

  Griekenland is net als anderen ten onder gegaan aan decadentie.
  Dat is die situatie waarin als normaal wordt gezien wat eigelijk niet normaal is.
  Homofilie b.v.
  En de moordadige tekst van de islam.
  Ieder dag is er wel wat te feesten
  Paar stenigingen of zo.

  Zou leuk zijn als die nederlandse vrouwen eens een jaartje onder die situatie gingen leven.

  En dan die stukjes nog eens schrijven.

  Trouwens: gelijkheid-of gelijkwaardigheid bestaat niet–is een idee-fixe.

 21. jack pastoor schreef:

  Avatar van jack pastoor
  @PHM: Was dan de verkeerde pastoor. Ik zou je veelvuldige en ongeremde ‘zelfbevlekking’ hebben aangeraden en daarna een heerlijke warme douche.
  Verder kan ik geen touw aan je betoog vastknopen en laat ik het dus maar voor wat het waard is.

 22. Ron Schoof schreef:

  Avatar van Ron Schoof
  Ik dacht nog: tjonge, wat een hoop reacties op een (semi)filisofische verhandeling.

  Helaas, na de laatste reactie van Maria vrijwel alleen nog het gezwets van mensen die het woord boek nog net kunnen lezen. Oeps, dat is wel een erg harde typering voor mensen die vooral in onszelf zijn gekeerd zodra de discussie breder is als de eigen straat.

  Ik begrijp ook wel waarom je op die nonsens verder niet bent ingegaan Maria. Maar bedankt voor je inzicht en verhandeling. Een verademing om een zinvolle uitleg te krijgen.

 23. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Maria,
  Je aanhang is gezakt naar het niveau van de intellectuele onderbuikgevoelens.

  Maar ja, dat krijg je met van die die onleesbare sofitische bijdrages, waaruit de conclusie is dat je zelf deugt en degenen die iets anders vinden niet.

  Is het soefisme misschien iets voor je?

 24. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Overigens: ik voorspel een vruchtbare carrière in de wetenschap- en beleidswereld voor je. Er is een ruime behoefte aan mensen die het establisment dienen met het schrijven van onderzoeken naar het gewenste en voorgekookte beleidsrapporten. De WRR is slechts het topje van de ijsberg in die wereld.

 25. Roland Danckaert schreef:

  Avatar van Roland Danckaert
  Een fan van Wilders ben ik als SP-stemmer allerminst, maar hij heeft net als Jami niet in alles helemaal ongelijk. Ik vind het allemaal te eenzijdig op de Islam en Moslims gericht en te denigrerend, maar we kunnen, vind ik, niet ontkennen dat een verdergaande islamisering van West-Europa niet goed is. Zaken als eerwraak, onderdrukking van de vrouw, onvrijheid van godsdienst, maar ook het gebrek aan respect voor Westerse normen en waarden en voor Nederlanders kun je, zonder te generaliseren, niet ontkennen, vind ik. De middenweg zou beter zijn dan het extreme van Wilders en Jami. Dan zou alles ook in een veel breder perspectief geplaatst moeten worden…

 26. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Inderdaad het gaat om de inhoud, niet om de toon. Dit laatste is op alle manieren ondergeschikt.

  Welke rol Schuyt aan het waardenconflict toekent, kan ik niet goed uit de tekst opmaken. Ik vind het een absurde gedachte dat over waarden slecht te onderhandelen is. Waarom niet?

  Neem het voorbeeld dat een religieus idee mensen in conflict brengt met de grondwet. En dat ze persisteren om bij dat idee te blijven. Met andere woorden, mensen eisen voor zichzelf een uitzonderingspositie op. Vanwege hun waardenpatroon accepteren ze de grondrechten niet.

  De onderhandeling bestaat eruit dat deze mensen wordt voorgehouden dat als ze in Nederland de grondrechten accepteren -zoals ieder ander- zij geaccepteerd worden. En als ze de grondrechten niet accepteren, zij niet geaccepteerd worden. Laat dat zeer expliciet gesteld worden.

  Een simpele uiruil. Men kiest zelf of men wel of niet meedoet. Als men meedoet, stopt in principe de polarisatie omdat de uitzonderingspositie van mensen met dat idee wordt beeindigd. De uitzondering die het zelf had bedongen.

  De regering kijkt toe op de uitvoering en garandeert dat acceptatie van de grondrechten leidt tot toepassing van klassieke en sociale grondrechten.

  De moed is de moed om de mensen met een (religieus) idee dat tot een conflict met de grondrechten leidt, voor te houden wat hun positie is, wat er verwacht wordt en dat ze worden geacht om te kiezen. Om wel of niet mee te doen.

  Het streven naar an agreement to agree is positiever en constructiever dan het streven naar an agreement to disagree.

  Uiteraard zijn er aan elke regeling practische haken en ogen. Ook hier. Die kunnen op termijn opgelost worden. Uitgangspositie is dat elke inwoner van Nederland de grondrechten accepteert, en de voordelen daarvan ondervindt.

  Het is absurd dat er in Nederland zoveel uitzonderingen op deze regel zijn. Het vergt moed om dit in alle openheid te bespreken. Politiek, constructief aan het werk en laat het gekissebis achter jullie.

 27. Faustus schreef:

  Avatar van Faustus
  Misschien enigszins ‘off-topic’:
  [Zie: Faustus 02-05-2010 14:07; reactie op: Maria 02-05-2010/13:29; locatie: http://www.vkblog.nl/bericht/275033/Jaap_de_Hoop_Scheffer_en_de_politieke_benoemingen_aan_de_Leidse_universiteit%5D
  — Wat betreft Mevr. Prof. Ineke Sluiter heb ik niets anders te zeggen dan dat ik bij verscheidene gelegenheden, niet altijd met instemming, maar altijd met genoegen kennis heb genomen van hetgeen zij over Thucydides [en andere geschiedschrijvers uit de klassieke Oudheid] te vertellen had.
  — Als Gymnasiast-alfa heb ik kennis gemaakt met verscheidene geschiedschrijvers waaronder [in willekeurige volgorde]: Caesar, Xenophon, Livius, Herodotus, Thucydides, Tacitus. Bijna altijd betroffen de gelezen gedeelten [voorbereidingen van] krijgshandelingen; een essentiëel onderdeel van deze voorbereidingen was het houden van een toespraak tot de soldaten door de officieren; deze toespraken zijn een heel goed voorbeeld van theater in een ruime zin des woords!
  Natuurlijk is soms sprake van het "maken van reclame" hetzij voor de schrijver zelf [Caesar] hetzij voor de Staat-zoals-die-toen-was [Livius, Tacitus], ook de geschiedschrijving in andere tijden is hier niet afkerig van; soms wordt zelfs geschiedvervalsing niet geschuwd!
  — Eenzelfde soort "reclame maken" voor de Staat-zoals-die-toen-was kan ook worden gevonden bij de eerste filosofische beschouwingen over recht en staat [Plato, Thomas Hobbes, Montesquieu]. Trouwens, ook toespraken bij verkiezingscampagnes – die [enigszins kort door de bocht gezien!] dezelfde functie hebben als de zojuist vermelde toespraken tot de soldaten door hun officieren – zijn vooral theater in een ruime zin des woords; theater is nu eenmaal pakkend.
  Suggestie: Is de basis voor consumentisme niet gelegen in theater [in de vorm van "sales talk"; zie het door mij aangehaalde werk van Carl Sagan, hoofdstuk: 12: "The Fine Art of Baloney Detection"]?

Leave a ReplyMeest recente berichten