Wetenschap Kunst Politiek

Het beroep op Voltaire

32 comments


Ik vind het onverteerbaar hoe politiek-rechts Voltaire misbruikt, Voltaire, die juist een pleitbezorger was van religieuze tolerantie en verdraagzaamheid.
 

Maarten Doorman bekritiseert in de Volkskrant de vermeende Voltaire-erfgenamen: “Nu zien strijders voor de vrijheid van meningsuiting steeds een belangrijk ding over het hoofd. Want als je daarvoor strijdt, is dan niet de eerste vraag die je je moet stellen, wie de meeste vrijheid van meningsuiting heeft, en wie de minste? En ligt het dan niet voor de hand je strijd te beginnen bij wie de minste vrijheid hebben, degenen die nauwelijks in het parlement vertegenwoordigd zijn, die geen eigen landelijke kranten of omroepen hebben, laat staan columns, podia, netwerken, geld, welbespraaktheid en succes? Wat beweegt publicisten als Afshin Ellian, Joost Zwagerman, Max Pam, Leon de Winter e tutti quanti zulke zwakke tegenstanders op te zoeken?

Zouden deze heren, die de erfenis van de Verlichting menen te verdedigen en zichzelf zien strijden in het voetspoor van de grote Voltaire, hun geluid niet wat moeten dempen in het besef dat Voltaire, althans in zijn betere momenten, voor de zwakken zonder stem opkwam, al streed hij daarbij dan, inderdaad, vaak tegen het geloof en was hij in die strijd soms even koket? Waarom voegen ook nieuwe rekruten als Zwagerman zich nu bij het leger van de sterken en luidruchtigen? Wie kan hier steun gebruiken? Het is een vraag die al die dappere publicisten zich vanaf de barricaden der vrije meningsuiting eens wat grondiger mochten stellen.”

Net als hun Franse voorganger Jean-Claude Barreau, auteur van De l’islam en general et du monde moderne en particulier,  proberen Ellian en Cliteur een taboe te doorbreken en een debat aan te zwengelen. Net als Barreau zeggen Ellian en Cliteur in de voetstappen van Voltaire te treden. Barreau had al in 1991 de islam in de naam van Voltaire aangevallen, die, zoals hij tevreden constateert, “vrezelijke dingen” over de islam had gezegd. (NRC 8-2-1992)

Een reden voor Voltaire aanhangers om Voltaire op handen te dragen is diens schelden op Mohammed.  “Voltaire [schilderde] de figuur van Mohammed […] af in de schrilste kleuren van wreedheid en fanatisme, alsof hij de niet altijd even verlichte islam-bashers onder zijn hedendaagse volgelingen niet helemáál in de kou wilde laten staan.” (Ger Groot, De Groene Amsterdammer, 8-9-2006) Al sinds de Christenen zich met de islam als godsdienst gingen bezighouden -de koranvertaling van Cluny uit 1140 en Monte Croce’s ‘Weerlegging van de Koran’ van rond 1300- werd de ‘morele verwerpelijkheid’ van de islam aan de kaak gesteld. “Dat duurde tot diep in de 18de eeuw. Verbeterde koranvertalingen van oriëntalisten als Adriaan Reland en George Sale ten spijt noemde Voltaire in zijn tragedie De dweper Mohammed nog steeds een ordinaire bedrieger.” (Ton Crijnen, Trouw, 24-10-2001)

Ellian en Cliteur verdedigen een visie op Mohammed die in de lijn ligt met Voltaires Mohammed-kritiek. Maar naar de mening van Ton Crijnen komt Mohammed  uit de Koran, hadith en soenna eerder als een pragmaticus dan als een scherpslijper naar voren. “Een man met begrip voor de zwakte van de mens, die van hemzelf inbegrepen. Het is een van de redenen waarom hij miljoenen mensen aanspreekt.” (Trouw, 14-12-2001).

Sjoerd de Jong: “Kritiek op religie – nu vooral de islam-  waar we wat aan hebben, is nog heel wat anders dan schelden onder de paraplu van Voltaire. Maar in het huidige debat wordt alles wat tegen godsdienst aanschopt klakkeloos gekoppeld aan de Verlichting. Dat heeft het grote voordeel, dat wie Mohammed wil uitmaken voor pedofiel, zich in een moeite een heldhaftig kind van het rationalisme kan wanen. Maar juist de bronnen van zulke kritiek op Mohammed en de islam liggen helemaal niet in de Verlichting maar in de Middeleeuwen.”De Jong ziet ook bij Voltaire zelf, in diens oordelen over de islam vooral nog een continuïteit van de middeleeuwse anti-islam-traditie en vindt weinig verlichte religiekritiek bij Voltaire: “Voltaire paste in de achttiende eeuw de afkeer van Mohammed als ‘grondlegger van een valse en barbaarse sekte’ in het raamwerk van de Verlichting, maar voor de inhoud bleef hij schatplichtig aan de middeleeuwse tirades. Anderen zoals Montesquieu en Tocqueville waren milder (maar zeker niet onkritisch) over de islam, en bij hen zien we de kiemen van een echte religiekritiek die oog heeft voor de bronnen, historie, context, gevaren en deugden van een godsdienst in een moderne wereld.” (NRC 6-4-2004)
De minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot heeft een gebalanceerde visie op het beroemde Voltaire-citaat, dat door Ellian en Cliteur verabsoluteerd wordt: “Europeanen hechten veel waarde aan het dikwijls aan Voltaire toegeschreven gezegde: ‘Ik ben het oneens met wat je zegt, maar ik zal tot de dood je recht verdedigen om hete zeggen.’
Betekent dit dat Europeanen alles kunnen zeggen? Nee. Het recht op vrije meningsuiting is natuurlijk geen plicht om te beledigen. Voltaires uitspraak vindt een tegenwicht in de beroemde gulden regel die christenen ontlenen aan de Bergrede van Jezus: ‘Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen.’ ”

John Gray, volgens Paul Cliteur een “demagoog” die “vreselijke dingen” beweert, opent zijn boekje over Voltaire met de volgende alinea: “If, despite its history, we think of philosophy as the disinterested pursuit of truth, then Voltaire was no philosopher. He lived and died, the exemplay philosophe, a partisan. Nothing is further from Voltaire’s thought than the spirit f inquiry. Nor, despite his excoriating sarcasm and the unquenchable vivacity of his pessimism, was Voltaire’s view of humankind detached or cynical. He was a lifelong propagandist for a secular faith. The object of Voltaire’s ‘philosophy’ was not to advance inquiry, still less to foster sceptical doubt. It was to found a new creed. Voltaire sought to supplant the Christian religion by the faith of the Enlightenment. His tireless raillery was meant in deadly earnest. His opposition to Christian fanaticism had itself a fanatical bent. Voltaire’s life work was to set European life on a new foundation by constructing a successor to Christianity.” (Voltaire, p.1).

John Gray gaat zowel met kritiek als ook met hoogachting in op het werk van Voltaire. Hij onderkent twee verschillende componenten in Voltaires werk: het fanatieke verlichtingsfundamentalisme, dat een seculiere religie wilde stichten, en het kritische denken, dat voor de emancipatie opkwam. Het is mijn stelling dat Cliteur en Ellian erven zijn van de eerste component bij Voltaire, dus van het fanatieke secularisme, maar niet van de emancipatoire gedachte.

Cyrille Offermans over de kritische component bij Voltaire:  “Voltaire was geen geharnast atheïst en ook geen vooruitgangsoptimist, hij geloofde niet in de vervolmaakbaarheid van de wereld noch in een intellectuele of morele superioriteit van het Westen. En ja, Voltaire zou met genoegen gehakt hebben gemaakt van de militante conservatieven die zich tegenwoordig op hem beroepen als ze de superieure zegeningen van onze verlichte westerse wereld bezingen in schril contrast met de achterlijkheden van de moslims.” (Voltaire, opgewekt en multicultureel, Trouw 27-3-2004)

Voltaire beledigde de machtige katholieke kerk, terwijl Ellian en Cliteur een kwetsbare minderheid kwetsen

P.S.
ALS  rechts zich op überhaupt Voltaire wil beroepen kan dat het beste gebeuren door zich in de traditie van Voltaire’s racisme te stellen. In zijn Traité de métaphysique (1734) verklaarde Voltaire, dat de “blanken superieur waren aan de negers, zoals de negers superieur zijn aan de apen” (geciteerd naar Siep Stuurman, De uitvinding van de mensheid, p. 294)
.

Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.

Tags: , , , , , , ,

32 Responses to “Het beroep op Voltaire”

 1. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@Maria,
  Wat is het nu: Zijn de allochtonen lid van een gelijkwaardige cultuur, of van een zwakke en kwestbare cultuur?

  In het eerste geval kunnen ze op dezelfde manier behandeld worden als de christenen, met dezelfde harde grappen enzovoort, en in het tweede geval moeten we vooral niets van die zwakheden, je weet wel, die eerwraak, inteelt, islam, enzovoort, overnemen.

  Ik heb nog wel een paar leuke boekjes van mensen als Voltaire, Chamfort, Montaigne, die de kachel aanmaken met de christelijke kerk. Ik heb op mijn desktop ook nog een berichtje plus foto staan over moslims in Istanbul die bidden voor regen.

  Zullen we dat maar stimuleren in Nederland, bidden voor regen? En al die andere bijbehorende zaken, als eerwraak, inteelt, enzovoort? Want je wou toch niet beweren dat dat los van elokaar staat. Ook in de rest van de wereld zie je dat dit soort mmaatschappelijk achterlijkheden eenzelfde zijde van een enkele medaille zijn.

  Dus kies nou eens eerst: gelijkheid te ja of te nee. Zijn ze zwak, steunen we ze, en voeden ze op in onze waarden, mede door maatregelen. Zijn ze gelijk, pakken we ze gewoon aan daar waar ze falen.

 2. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeHoi Maria,
  Heb je woensdagavond toevallig http://news.bbc.co.uk/media/avdb/news/uk/video/117000/bb/117536_16x9_bb.asx gezien?

  Ging over radicale islamitische boeken in britse bibliotheken. Ook Tariq Ramadan kwam aan het woord.
  Ik vond het een zeer goed item. Vooral omdat er op een doordachte wijze over het onderwerp gesproken werd.
  Daar kunnen ze in Nederland nog wat van leren.

  Het ongenuanceerde Moslim bashen zoals dat hand over hand toeneemt heeft m.i. niets met het verlichtingsideaal te maken, maar komt voort uit oerconservatieve angst van verlies van het eigene te maken.

  Duidelijk in de rapportage werd wel dat hervormers binnen de Islam veel meer naar de voorgrond moeten treden.

  p.s. laat me even weten of de link werkt.
  Reactie is geredigeerd

 3. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@Ina,
  De link komt prima door, en paints a graphic picture of how deeply engrained the acceptance of totalitarianism has become in English/London (semi-)intellectual, political-correct, circles.

  Of het zijn misschien zelf moslims, die Tower-Hamletts library authorities.

  Je dacht toch niet dat die boeken daar op hun eigen pootjes de boekenplanken op zijn gekropen, hè?

 4. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeIk dacht al dat je het een interessante link zou vinden Ruud.

 5. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraRooie oortjes, Ina.

 6. Partout schreef:

  Avatar van PartoutZachte heel meesters maken stinkende wonden, als we allemaal – hoe politiek correct – ons gaan zitten inhouden en bv De Profeet geen pedofiel mogen noemen, tja, wat blijft er dan nog over van de Waarheid?
  Dat de Paus misdaden tegen de Menselijkheid op zijn geweten heeft met zijn condoomverbod mag genoegzaam bekend worden verondersteld.
  Ik geloof niet in God, noch in Sinterklaas.
  Mensen die een Vader vereren die zijn Zoon aan een kruis laat slaan en eens in de zoveel tijd nog eens zijn Bloed drinken bij Het Heilig Avondmaal, wat moeten we daarmee?
  Ik zou ipv het geneuzel over een joods-christelijk-islamitische beschaving juist wel eens iets meer willen horen van de kleine groep echte verlichters, mn de atheisten.
  Doorman, is gewoon een zoete broodjesbakker c.q ras opportunist.
  Beschaving gaat van au, nu, en?

 7. maria schreef:

  Avatar van maria@Ruud:” Wat is het nu: Zijn de allochtonen lid van een gelijkwaardige cultuur, of van een zwakke en kwetsbare cultuur?
  In het eerste geval kunnen ze op dezelfde manier behandeld worden als de christenen, met dezelfde harde grappen enzovoort, en in het tweede geval moeten we vooral niets van die zwakheden, je weet wel, die eerwraak, inteelt, islam, enzovoort, overnemen.”

  1. Allochtonen zijn leden van een minderheid met minder macht en invloed.
  2. Het gat er niet om dat wij dingen moeten overnemen die niet bij de democratie passen, dat heeft niemand bepleit.

  @ Ina, dank je, leuk om Ramadan te zien en te horen, en precies wat ik zei: hij weerzet zich tegen de zwart/wit-denkers, ook onder moslims.

  @Jammer, Partout, helemaal niet met je eens.
  “beschaving gaat van au”, dat is een Eveline Tonkens-citaat , en ik ben het bijna altijd eens met haar eens, maar niet in de genoemde column, waar zij Jami vergelijkt met mishandelde vrouwen.

  Kritiek op de islam mag, blasfemie ook, maar religiekritiek is geen zaak die ALTIJD en absoluut goed is, ook niet binnen de kunst. Anders zou er helemaal geen probleem zijn met antisemitische nazi-kunst, die is niet altijd racistisch van aard geweest, heeft zich ook best eens de gestalte gegeven van religiekritiek of kapitalisme-kritiek.
  Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen is en blijft gevaarlijk, en de smakeloze kritiek op Mohammed is voor sommigen niet meer dan een trucje om de moslims te kwetsen, die in Nederland geen enkele macht hebben , niet in de staat, en een kerk hebben al zij helemaal niet.

  Morgen een vervolgcolumn op het thema: Maakt de toon van het moslimdebat iets uit?

 8. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burgMaria. Op het inhoudelijke van de islam vind ik dat uitsluitend de moslims zelf het beste daarover kunnen discusseren. Zo is het ook met andere religies gegaan: katholicisme/protestantisme. Maar er is al lang een discussie gaande in de islamitische culturen. Al lang voordat Frits Bolkestein het debat opende en wegging na het vuur te hebben aangestoken. Een van zijn drogreden was dat hij, toen hij voor Shell werkte in Afrika hij zich moest aan passen aan die cultuur. Dat was niet zo, want de west-europeanen hadden allen eigen wijken en witte engelssprekende scholen. Hij leefde dus in een westerse cultuur en maakte uitstapjes buiten die cultuur als trivialiteit. Niemand heeft dat gekontroleerd en hem ermee gekonfronteerd. Ik vind niet dat je de moslims af moeten schilderen als zielige minderheid zoals jij doet. Geen piëteit maar besef dat culturen niet in nivo verschillen, alleen in tradities. Voltaire heb ik gelezen als een actievoerder tegen het Gezag. Dat gezag was niet perse de religie islam maar ook de politieke overheden. Hij spotte met Het Gezag en daarom was hij met name populair bij het canaille. Niet voor niets was men bevreesd hem in de gevagenis te zetten: oproer! Ik heb ook News-Night geluisterd, INA, bedankt voor de tip en dat heeft ook deze mening geschraagd. Groet, Maria en Ina, An.

 9. maria schreef:

  Avatar van maria

  @An, moslims zijn niet zielig, zeker niet. Maar zij zijn qua macht en status in Nederland een minoriteitgroep. Daar is ook verder geen probleem mee, alleen vind ik niet dat zich deze groep, die in het alledaagse leven met zeer veel agressie en discriminatie te maken heeft ook nog door hoogbetaalde professoren moet laten uitschelden.
  Maar de moslims kunnen zich best zelf goed verdedigen, en dat doen zij ook.

  Alleen, sommige moslims maken liever individueel carrière, knuppelen dus hun oude vrienden neer om maximaal te assimileren en optimaal naar boven te klimmen.

  Wat Voltaire betreft: Hij is een ingewikkeld figuur. Aan de ene kant heeft hij het gezag bekritiseerd, aan de andere kant ook een pakt gesloten met het gezag, zoals bijvoorbeeld met Frederik de Grote ( Cliteur is niet voor niets een grote fan van Frederik), zonder kritiek te oefenen op diens agressie in het binnen- en buitenland.

  John Gray bekritiseert Voltaire omdat deze zijn eigen denken nooit kritisch onder de loep heeft genomen, en behoorlijk naïef bleef. De voorwaarden van zijn eigen begrip van de wereld heeft hij niet bekeken.
  Dan Bolkestein: De grote moralist Bolkestein. Heeft hij beweerd dat hij zichzelf in andere landen heeeft aangepast? Dat heb ik nog niet gehoord, wat een lachertje.
  Bolkestein profileert zich als moralist en als hoeder van de Westerse beschaving, maar heeft wel grondstoffen voor gifgas aan Saddam Hussein verkocht, en met hem vergaderd in een “sympathieke setting”.

  Reactie is geredigeerd

 10. Erik van Donk schreef:

  Avatar van Erik van Donk=Bolkestein profileert zich als moralist en als hoeder van de Westerse beschaving, maar heeft wel grondstoffen voor gifgas aan Saddam Hussein verkocht, en met hem vergaderd in een “sympathieke setting”.=

  Wie gaat er aangifte doen tegen Bolkestein, jongens? Grondstoffen voor gifgas leveren aan een land in oorlog is hoogverraad volgens de Nederlandse wet.

  Even een ander citaatje van je: =Anders zou er helemaal geen probleem zijn met antisemitische nazi-kunst, die is niet altijd racistisch van aard geweest, heeft zich ook best eens de gestalte gegeven van religiekritiek of kapitalisme-kritiek.=

  Het kan aan mij liggen, maar nazi-kunst was niets anders dan propaganda van een totalitair regime om alle neuzen (behalve de Joodse dan) in een richting te krijgen. Orwell heeft daar talloze verhandelingen over geschreven. De vergelijking met religiekritiek binnen de kunst gaat hier wel erg mank.

  Daarnaast geef je naar mijn bescheiden mening ook geen antwoord op Ruud’s vraag over een gelijkwaardige cultuur, of van een zwakke en kwetsbare cultuur. Je antwoord "Allochtonen zijn leden van een minderheid met minder macht en invloed." zou hij bestempelen als politiek correct. Ik ook trouwens.

  Reactie is geredigeerd

 11. maria schreef:

  Avatar van maria@Erik: Bolkestein: In dat verband is het interessant wat Marjolein Februari in haar Volkskrant- column van 6 mei 2006 vertelt over Bolkestein:
  “In september 1980 valt Irak, onder leiding van Saddam Hussein, Iran binnen. De oorlog trekt veel Nederlandse bedrijven aan, op zoek naar opdrachten en handelscontracten. Ze mogen weliswaar geen militaire goederen aan Irak leveren, omdat Nederland neutraal wil blijven in de oorlog, maar met medeweten van de overheid worden wel chemicaliën verhandeld die gemakkelijk kunnen worden gebruikt als grondstof voor gifgassen.
  Het VPRO-programma Argos ( online : http://www.ochtenden.nl/afleveringen/27321958/ ), reconstrueerde de gang van zaken rond die chemicaliën in zijn uitzendingen van eind april. Het sprak met deskundigen, met oud-ambassadeur Schorer, en het las interne stukken van het ministerie van Economische Zaken. Beluister je die reconstructie van Argos aandachtig, dan ga je inderdaad denken dat Nederland een officiële moraal volgt van nietsontziend egoïsme en dodelijk eigenbelang.

  Zodra de Iranoorlog begin jaren tachtig losbrandt is het ministerie van Economische Zaken meteen enthousiast over de financiële mogelijkheden ervan. Het wil graag samenwerken met het olierijke Irak, en eind 1983 reist Frits Bolkestein dan ook af naar Bagdad om een overeenkomst te tekenen. Bolkestein is op dat moment als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor de buitenlandse handel. Volgens een verslag verklaart Bolkestein tijdens de ontmoeting met Saddam Hussein en Iraakse ministers dat die ontmoeting plaatsvindt ‘in een setting van sympathie voor het door drie jaar oorlog beproefde Iraakse volk’.

  Frits Bolkestein weet dan allang dat de door Nederland geleverde chemicaliën worden gebruikt voor de aanmaak van gifgassen – en dat die worden ingezet tegen het Iraanse volk. En niet alleen Bolkestein weet het. Zijn gehele ministerie weet het, ambassadeur Schorer heeft het althans in 1982 aan Den Haag gemeld. Men heeft er nota van genomen, maar dat het ‘met grote letters in de pers kwam, nou nee’, zegt Schorer nu, ‘men sliep er niet minder goed van’.

  Jaren later, als Saddam Hussein Koeweit binnenvalt, zegt Bolkestein voor de Nederlandse televisie dat de ontmoeting in 1983 een ‘lugubere bijeenkomst’ met een ‘luguber regime’ is geweest: ‘Iedereen weet hoe ze de Koerden bestrijden met mosterdgas.’ Maar hij vertelt er niet bij dat hij die kennis in 1982 ook al bezat en dat hij niettemin voorstander bleef van handel in chemicaliën met het lugubere regime.

  Pas eind 1984, als andere landen druk hebben uitgeoefend op Nederland om een aantal chemische stoffen vergunningsplichtig te maken, gaat het ministerie van Economische Zaken na langdurig protest overstag. Achteraf, in 2003, gevraagd naar de deal van Frits Bolkestein met Saddam Hussein, zegt partijgenoot Hans van Baalen: ‘Nederland wilde een graantje meepikken. Het is moreel niet goed te praten, maar het is wel te begrijpen.’ En Gerrit Zalm zegt: ‘Ik denk niet dat Frits er met plezier op terugkijkt.’ Daarmee is dan politiek gezien de kous af.”

  Bolkestein heeft in de Volkskrant van 10 mei gereageerd op Februari´s artikel en heeft uitgelegd, dat hij niets heeft gedaan dat in strijd was met de wet. Maar zoals Ronald Plasterk schrijft in de Volkskrant van 12 mei, is daarmee de morele vraag niet beantwoord…

  Bolkestein zelf zei nog in 1992: “Er zijn ook geleerden, zoals Mohammed Arkoun, die Europa verwijten dat zij hypocriet is door zaken te doen met corrupte regimes terwijl zij de lokale bevolkingen aan hun lot overlaten.” (NRC, 11-7-1992)

  Bolkestein wil er niets van weten dat het Westen medeverantwoordelijk zou kunnen zijn voor de misère in het Midden-Oosten (de Volkskrant, het betoog, 9-9-2006) . In een reactie hierop schrijft Nikita Shahbazi:” Bolkestein beweert dat de oliedollars die Saudi-Arabië verkeerd besteedt niets met de westerse invloed te maken hebben. Maar het Westen steunt al decennialang dictaturen in Saudi-Arabië, Egypte, Tunesië, Jordanië en Algerije met geld, wapens en inlichtingen. Met deze middelen wordt de oppositie in die landen onderdrukt.

  Antwoord op de rest van je opmerkingen volgt nog later!

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistramaria / 08-09-2007 20:40

  1. Allochtonen zijn leden van een minderheid met minder macht en invloed.
  2. Het gat er niet om dat wij dingen moeten overnemen die niet bij de democratie passen, dat heeft niemand bepleit.

  Reactie:
  1. "Allochtonen zijn een minderheid" is waar, en "allochtonen hebben minder macht" is onwaar (toelichting: autochtonen hebben ook geen macht).
  2. Vogelaar en vele anderen vragen op verschillende manieren iets over te nemen van allochtonen. Aangezien de allochtonen niets hebben dat al niet in onze cultuur zit, behalve een aantal zaken die niet in onze democratie passen, vragen deze mensen wel om dingen over te nemen die niet in onze democratie passen. Je stelling is dus onjuist.

  En dus: je hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag.

  Reactie is geredigeerd

 13. maria schreef:

  Avatar van maria@Ruud, goepen in de samenleving met minder geld,opleiding en minder status hebben minder formele macht en invloed.

  Gewelddagigheid en opstandigheid zijn soms ook ( natuurlijk niet alleen maar) een poging om meer macht, namelijk informele macht te vekrijgen.

  "Vogelaar en vele anderen vragen op verschillende manieren iets over te nemen van allochtonen"

  Nee, in deze form klopt het niet. Wat Vogelaar volgens mij zegt, en wat ik zeg, dat is dat onze samenleving zal veranderen naar een samenleving waar ook de nieuwkomers een culturele plek in zullen nemen, met hun traditie en religie.

  Jij hoeft geen moslims te worden,
  de koran niet te lezen,
  hun eten niet te proeven ,
  Ruud.
  Goed?

  Reactie is geredigeerd

 14. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg@ Erik. Jij kan aangifte doen! Nee, Erik, dat zal niet gaan. Men heeft daar een ander voor op laten draaien. Ik ben even zijn naam kwijt: weet jij het? Iets met raat erin. De gehele Nederlandse Regering van die tijd moet aangeklaagd worden. Nee, zij klagen hun slachtoffers aan: de door mosterdgas omgekomen Koerden die in tweede instantie het slachtoffer waren (zijn) van Saddam.Zie je nu wie en wat Zweistra verdedigd? Groet, An.

 15. maria schreef:

  Avatar van maria@An: Frans van Anraat
  Uit het Volkskrant- artikel van Ronald Plasterk mei 2006:

  "Voor leveranties van grondstoffen heeft de zakenman Frans van Anraat van de Haagse rechtbank vorig jaar 15 jaar cel gekregen, waarbij het vonnis sprak van ‘zeer ernstige oorlogsmisdaden’.

  […]
  In oktober 1983 bezoekt staatssecretaris van Buitenlandse Handel Bolkestein, die zich in het buitenland minister mag noemen, de Bagdad International Fair, en ontmoet Saddam. Het ambtelijk verslag: Bolkestein vraagt ‘om pleitbezorging voor concrete Nederlandse belangen te vatten in een setting van sympathie voor het door drie jaar oorlog beproefde Iraakse volk. Van Iraakse zijde werd hierop positief gereageerd. Vermeld werd dat Irak nu zijn vrienden telde en dat hieruit na beëindiging van de oorlog voor de aldus geïdentificeerde landen consequenties zouden voortvloeien’.

  Frans van Anraat was bekend op de ambassade. Ambassadeur Schorer: ‘Ze deden goede zaken, en lieten zich niet uit over de inhoud van de contacten.’ In 1983 wordt een overeenkomst getekend tussen Nederland en Irak. Doel: ‘mogelijkheden economische en technische samenwerking vergroten’. Dit terwijl de oorlog woedt, inclusief gifaanvallen. De overeenkomst is getekend door Frits Bolkestein.

 16. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Alleen, sommige moslims maken liever individueel carrière, knuppelen dus hun oude vrienden neer om maximaal te assimileren en optimaal naar boven te klimmen."

  Waarom dit verwijt aan leden uit een minderheidsgroep? Waarom het verwijt dat iemand zich als individu opstelt? En waar komt de gevolgtrekking ‘dus’ vandaan? Als iemand individueel carriere maakt, knuppelt-ie dan zijn oude vrienden neer om maximaal te assimileren?

  Naar mijn mening worden minderheidsgroepen akelig gedemotiveerd door dit soort uitingen van goedwillende intellectuelen. Ik durf de stelling aan dat het hun meer schade en pijn doet, dan de bekende Wilderiaanse platitudes.

  Het ‘Uncle Tom’ of ‘Bounty’ verwijt lijkt onrechtvaardig en clichematig. Intellectuelen mogen van zichzelf wel als individu opereren, maar ontnemen anderen dat recht. Ze zien anderen als lid van een groep, en dus niet als individu.

  Dezelfde paternalistische en hoogmoedige houding merk ik in de opstelling van de meerderheid van de PvdA.

  In De Pers verscheen op 3 september het artikel ‘PvdA steunt liberale Islam’. Ik vond het ontluisterend. Door de reactie op Wilders begeeft de PvdA zich op glad, maar ook dun ijs. De scheiding van kerk en staat wordt door de PvdA losgelaten. Beseffen de PvdA-leden dat en keuren ze het goed?

  Zie: http://www.depers.nl/Binnenland/?ID=98444&ref=rss
  "De PvdA gaat zich hard maken voor de liberale islam. Een politieke beweging hoeft niet neutraal te zijn in geloofskwesties, meent partijleider Wouter Bos. De scheiding tussen kerk en staat moeten we wat hem betreft ‘niet zien als absoluut’."

  Bos is hiermee de eerste partijleider na Geert Wilders die een moreel standpunt inneemt over de islam. Van de PvdA moeten we de scheiding tussen kerk en staat niet zien als absoluut. Hoe moeten we volgens Bos dan wel de niet absolute scheiding tussen kerk en staat zien?

  Het lijkt alsof de ‘religieuze’ vleugel steeds belangrijker wordt in de PvdA. De Scheveningse Jan Pronk getuigt als gereformeerde over naastenliefde, de schepping en allerlei andere christelijke noties. Hij maakt kans om voorzitter te worden.

  Weliswaar is de ‘religieuze’ stroming in de PvdA altijd aanwezig geweest. Denk aan dominee Banning. Maar het vond een evenwicht in een vrijzinnige vleugel. Dat evenwicht lijkt nu weg te zijn door het opereren van de huidige partijleiding.

  Of wordt de soep niet zo heet opgediend? Zoals senator Van Riel over zijn partij de VVD ooit zei "Onze partij heeft geen vleugels, maar vlerken." Zijn Bos en Pronk gewoon vlerken die straks weer wegfladderen? Omkijkend naar de schade die ze aangericht hebben?

  Katalysator nu is de opstelling jegens moslims en ex-moslims. De PvdA verwijdert zich -bijna ongemerkt-steeds meer van haar vrijzinnige wortels. Goedbedoeld, maar uiteindelijk rampzalig in gevolg.

  Gaan we toe naar een nieuwe tweedeling in de politiek waarbij de aloude links-rechts indeling aan revisie onderhevig is?

  Aan de linkerkant zien we dan het vrijzinnige Groen Links, SP, D66, VVD en de vrijzinnige resten van de PvdA. Aan de rechterkant het CDA, CU, SGP en de meerderheid van de PvdA.

  Voordeel van het opschuiven van de PvdA is dat het kabinet steeds theocratischer en homogener wordt. Met een reformatorische CU, een christelijke CDA en een liberaal islamitische PvdA. Nadeel is dat de scheiding tussen kerk en staat door het opereren van de rechterkant onder druk komt te staan.
  Reactie is geredigeerd

 17. maria schreef:

  Avatar van maria@George:
  (quote Maria) "Alleen, sommige moslims maken liever individueel carrière, knuppelen dus hun oude vrienden neer om maximaal te assimileren en optimaal naar boven te klimmen."
  Waarom dit verwijt aan leden uit een minderheidsgroep?

  Ja, natuurlijk is het niet erger bij de moslims dan bij anderen. Het is een typisch patroon in emancipatiegroepen. Bij de vrouwen hebben we de ‘female chauvinist pigs’, de moslims hebben Hirsi Ali, Ellian en Jami.
  Zo is het nou eens.

  Ze mogen carrière maken en daarbij desnoods over lijken gaan, en wij mogen hun bekritiseren, toch??

  Verder; je begrijpt natuurlijk dat ik helemaal achter alles sta wat jij erg vindt aan de PvdA.
  Ben zelfs op het moment meer PvdA-geneigd dan GroenLinks.
  Volgende blog (hopelijk nog vanavond) over de scheiding van kerk en staat en emancipatie in eigen kring.

  @Erik, de kwestie Orwell is zo interessant, dat ik deze apart aanpak. Eerst eens de essays van Orwell lezen, ik ken er tot nu toe maar eentje.

 18. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "Ze mogen carrière maken en daarbij desnoods over lijken gaan, en wij mogen hun bekritiseren, toch??"

  Retorische trucs zijn leuk, maar brengen ons niet echt verder. Als in navolging van Doorman wordt gezegd dat een zwakke tegenstander minder macht en invloed heeft, en vervolgens in dit laatste antwoord wordt gezegd dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is, dan raak ik de logische weg kwijt. Dat alles ook nog eens beredeneerd vanuit de sterke tegenstander die de zwakke tegenstander toch mag kritiseren. De macht van het schoolplein.

  Ik schrik ervan dat je helemaal staat achter wat ik erg vind aan de PvdA. Mis ik iets? Of mis jij iets?

  Het doel heiligt de middelen, maar intussen wordt onze politiek-filosofische uitgangspunten bij het grof vuil gezet door onder andere de PvdA. Om electorale en emancipatoire redenen.

  Wie verdedigt straks de vrijzinnigheid in de politiek? Moeten we dat overlaten aan de VVD? Willen we dat? Nee, toch? Ik maak me grote zorgen over de opstelling van de PvdA en het gebrek aan visie van Bos.
  Reactie is geredigeerd

 19. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  De nieuwe tweedeling die George Knight schetst tussen vrijzinnig en religieus binnen de politiek is naar mij idee geen goede ontwikkeling.

  Een verdere vervloeing van bepaalde religieuze stromingen en politiek werkt negatief jegens ons vrijheidsbeginsel en daaraan gerelateerde individuele vrijheid.

 20. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistramaria / 09-09-2007 13:48
  @Ruud, goepen in de samenleving met minder geld,opleiding en minder status hebben minder formele macht en invloed.

  Reactie:
  Dat geldt ook voor de autochtonen lager opgeleiden, en daarvoor worden geen pleidooien gehouden. Pleidooien voor allochtone invloed zijn dus racistisch.

  Citaat:
  Jij hoeft geen moslims te worden,
  de koran niet te lezen,
  hun eten niet te proeven ,
  Ruud.
  Goed?

  Reactie:
  En aangezien wat voor mij geldt, voor iedere Nederlander geldt, hoeft geen enkele Nederlander dit soort dingen over te nemen. Dus Nederland krijgt geen culturle invloed van de moslims. Vogelaar zat er inderdaad volkomen naast.

  En gezien de aard van de misser, en de gevolgen die het heeft (meer dan de helft van de Nederlanders heeft een afkeer van de islam), was ze inderdaad knettergek met die opmerking.

 21. maria schreef:

  Avatar van maria@George, de PvdA staat voor een vrijzinnige politiek, en vrijzinnigheid is zeker niet gelijkbeduidend met een laicistische scheiding van kerk en staat, juist in tegendeel.

  Ik heb NOOIT gezegd of gemeend dat moslims niet bekritisiseerd mogen worden. Polemiek en kritiek is nodig en geoorloofd.

  Maar niet tegenover een hele groep, generaliserend-stigmatiserend.
  Dat is sowieso nooit geoorloofd, maar als het dan ook nog om een lagere maatschappelijke klasse en bovendien om een hele religie gaat, buitengewoon aanstootgevend.

  Ik kook nu EN werk tegelijk aan mijn nieuwe reli-blog….
  Reactie is geredigeerd

 22. Simon schreef:

  Avatar van SimonHeerlijk, wat een ego’s op deze blog :-))

 23. maria schreef:

  Avatar van mariaNiets mis met ego’s !!

  Als je je ego ook in kan zetten voor anderen….

 24. Kanvas Tetrapool schreef:

  Avatar van Kanvas TetrapoolMaria, dit stuk is eigenlijk een omgekeerd argumentum ad authoritam. Ellian c.s. koketteren met Voltaire, dus haal jij Voltaire onderuit.

  De Verlichting is niet per definitie anti-religie, dat is inderdaad wat "verlichtingsfundamentalisten" (afschuwelijke term) verkeerd zien.

 25. maria schreef:

  Avatar van maria"omgekeerd argumentum ad authoritam"

  Ja klopt.
  Ik zie mezelf ook op een "perverse" en symbiotische manier gekoppeld aan de Burke Stichting.

  Ik hou ervan de schaduw te zijn van een ander, zeker als de ander ongelofelijk verlicht is!!

 26. Kanvas Tetrapool schreef:

  Avatar van Kanvas TetrapoolIk lees de link in de rechterbalk over Paul Cliteur en ben helemaal verbaasd. Ik wist helemaal niet dat die zo’n innige band met de Burke Stichting heeft.

  Hier wordt De Verlichting misbruikt door conservatieven. Misschien moet ik ook maar eens een blogje aan De Verlichting wijden.

 27. Tarak schreef:

  Avatar van TarakU noemt in uw lange betoog geen enkel inhoudelijk argument. Het gaat alleen maar over de toon bij u.
  U geeft aan dat Voltaire Middeleeuwse kritiek op Mohammed volgt, maar misschien dat die kritiek gewoon terecht was.

  In mijn ogen pseudo intellectuele geneuzel omdat er geen inhoudelijke argumentatie in staat, u in uw conclusie niet terug komt op uw eigen stelling, u heeft het over "misbruik" zonder aan te geven waarom het misbruik van Voltaire zal zijn.

  Het meest in het oog springend in dit artikel is echter uw volkomen racistische houding ten opzichte van allochtonen die u alleen maar als zwak wenst te zien. Wederom zonder aan te geven waarom. Alsof mensen uit een andere cultuur niet net zo goed (snoei)harde kritiek kunnen verdragen en een eigen verantwoordelijkheid aan kunnen. U behandelt allochtonen als ware het debiele kinderen.
  U neemt de cultuur van allochtonen / islamieten niet serieus. U neemt het waarde stelsel van de Islam waardoor al miljoenen mensen om het leven zijn gekomen niet serieus. U noemt het zwak om uzelf als hulpverlener te presenteren die zielige allochtonen zal hellepuhhhhhhh. Het zijn mensen als u die die slachtofferrol van allochtonen aanmoedigen die hen juist gevangen houdt. Zwarte Amerikanen noemen dat "de liberal plantation" . Uw hulpverleningshouding komt trouwens voort uit het Christelijk gedachtegoed, andere ideologieën kennen dat niet, maar u zult dat wel ontkennen en denken dat uw denkkaders volledig uit uzelf komen.

  Misschien nog een aardig filmpje voor u: http://www.youtube.com/watch?v=QVLjIJUCiAs
  Dezelfde intellectuele onzin over sterkte/zwakte van minderheden komt er in terug.
  Misschien eens een boek van Larry Elder kopen?

 28. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppTarak, in het kort:
  1. Rechts steunt NIET terecht op Voltaire omdat deze zich heeft ingezet voor het recht van religieuze minderheden.
  2. Rechts steunt eventueel WEL terecht op Voltaire vanwege diens haat op Mohammed en vanwege Voltaire’s racistische opvattingen.

 29. Tarak schreef:

  Avatar van Tarak*Zucht*

  Voltaire wordt hier gebruikt als symbool voor de vrijheid van meningsuiting, dat noemt mevrouw Marbe nota bene letterlijk in haar steengoede column.

  De vervolging van Wilders gaat nota bene om het recht om kritiek te hebben op religies, ook op de religies van minderheden en al helemaal op religies die qua dogmatiek geen ruimte hebben voor diezelfde vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat en het ubermensch / untermensch gedachtegoed van bepaalde religies.

  Ook kritiek op of haat tegen Mohammed valt onder de vrijheid van meningsuiting.

  Maar nergens in Nederland wordt er gezegd dat je de Islam niet mag aanhangen.
  Als je niet tegen kritiek op de Islam kunt dan moet je niet hier gaan wonen, maar in Saoudi-Arabië.
  Het enige wat veel Islamieten kunnen is echter gaan janken omdat er kritiek op de Islam wordt geleverd.
  Terecht dat dat soort zelfmedelijdend slachtoffergedrag weerzin oproept bij de autochtone bevolking.

  Overigens gaat u niet in op uw zieligheidsracisme, want in mijn ogen bent juist u – en niet mensen zoals de heer Wilders – een onversneden racist.

 30. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppJazeker, vrijheid van meningsuiting. Voltaire noemde het een “pleidooi voor verdraagzaamheid” (!!) toen hij een protestant ( van de religieuze minderheid) verdedigde.

  Het is lachen dat men meent Wilders met de verdraagzaamheid van Voltaire te kunnen verdedigen.
  Wilders is fel tegen verdraagzaamheid en tolerantie; Wilders past hooguit in de lijn van Voltaire die Mohammed belachelijk maakt. Dat wel, maar daar doet Marbe juist GEEN beroep op.

  Kijk, als rechts een beroep doet op de verdraagzaamheid en tolerantie van Voltaire dan snijdt dat alleen hout, als men het voor de tegenstander opneemt. Als linkse mensen “Voltaire” roepen om Wilders te verdedigen, dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar als Wilders –vriendje Marbe met Voltaire aan komt rennen, net als geheel rechts Nederland al voor haar, dan is dat lachen.

  Ik zal jou niet overtuigen, Wilders-vrienden houden niet van mij, dat is nou eenmal zo. Niets aaan te doen!

 31. Tarak schreef:

  Avatar van TarakUw mening over Wilders en zijn standpunten over verdraagzaamheid en tolerantie deel ik niet. Waarom ben ik een Wilders vriend? Omdat ik kritiek lever op de Islam? Islamcritici zijn Wildersvrienden? En in de jaren zeventig was religiekritiek nog wel enorm progressief naar ik begreep…. zo merkwaardig dat het zo snel kan omslaan allemaal…..

  Wel begrijp ik – consequent doorredenerend – dat u van mening bent dat in het kader van de verdediging van de Islam er geen beroep gedaan kan worden op de vrijheid van meningsuiting daar de Islam geen verdraagzaamheid, maar alleen de Islam toelaat, en ook tolerantie alleen bestaat als dit binnen de religieuze kaders is.

 32. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria TreppIk dacht uit uw woorden op te maken dat u een Wilders-vriend bent. Als dat niet zo is, dan mijn excuses.
  En ik heb me nooit tegen kritiek op de islam uitgesproken. Natuurlijk mag dat! Wie verbiedt kritiek op de islam? Ik ken niemand.

  Vind u trouwens dat de heer Wilders een goede islamkritiek verwoordt?

Leave a ReplyMeest recente berichten