Wetenschap Kunst Politiek

Contemplatie: een roerloze dans/ T.S. Eliot

5 commentsIn zijn essay over Spinoza en Einstein haalt de Amsterdamse Spinoza-hoogleraar 2007 Herman de Dijn een mooi gedicht van T.S. Eliot aan, in een vertaling van Herman Servotte. Het is een gedeelte van het eerste van de Four Quartets:

“Op het roerloze punt van de wentelende wereld. Vlees noch vleesloos
Van noch naar; op het roerloze punt, daar is de dans
Maar rust noch beweging. En noem het geen verstarring,
Waar verleden en toekomst verenigd zijn. Beweging van noch naar,
Stijgen noch dalen. Indien het punt er niet was, het roerloze punt,
Zou er geen dans zijn, en er is enkel de dans.
Ik kan enkel zeggen daar zijn we geweest maar ik kan niet zeggen waar.
En ik kan niet zeggen hoe lang, want dat is het plaatsen in tijd.
De innerlijke bevrijding van elk praktisch verlangen,
Verlossing uit actie en lijden, verlossing van innerlijke
En uiterlijke dwang, maar gehuld in
Gratie en zin, een wit licht roerloos bewegend,
Erhebung zonder beweging, concentratie
Zonder verwerping, een nieuwe wereld
En ook de oude verhelderd, begrepen,
In de voltooiing van zijn partiële extase,
En de verdwijning van zijn partiële gruwel.

[At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,
Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.
I can only say, there we have been: but I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place it in time.
The inner freedom from the practical desire,
The release from action and suffering, release from the inner
And the outer compulsion, yet surrounded
By a grace of sense, a white light still and moving,
Erhebung without motion, concentration
Without elimination, both a new world
And the old made explicit, understood
In the completion of its partial ecstasy,
The resolution of its partial horror.]


De Engelse tekst is mooier…

Tags: , , , ,

5 Responses to “Contemplatie: een roerloze dans/ T.S. Eliot”

 1. Willem Hofkenbra schreef:

  Avatar van Willem Hofkenbra
  Leiden c.q. zijn filosofie en meditatie onttrekkingen aan de werkelijkheid? Is het zaak om de werkelijkheid te overstijgen? Of kun je die beter doorzien? Ermee spelen en gebruiken om je talent in te zetten. Achter de werkelijkheid liggn enkel mogelijkheden die je weer in een werkelijkheid brengen. Bewustzijn kun je niet aan ontsnappen. Ook als je vaststelt "Ceci ne pas une dwarsfluit", moet je toch je musikale ei kwijt…

 2. Voorzitter Bots schreef:

  Avatar van Voorzitter Bots
  Bekijk mijn jongste bijdrage; instantieneurose

 3. Wim Duzijn schreef:

  Avatar van Wim Duzijn
  Ik lees toch liever het boek PREDIKER. Zegt in feite hetzelfde, ‘alles blijft in wezen altijd aan zichzelf gelijk, tijd is een illusie’, maar is veel en veel realistischer, vooral in de eindclonclusie:
  "Wees niet al te goed en al te wijs, en vernietig jezelf niet…"

  Reactie is geredigeerd

 4. Voorzitter BOTS schreef:

  Avatar van Voorzitter BOTS
  Zou nu aardig zijn als je je belangrijke ervaringen die je gemaakt (sic!) hebt, even vertelt, zodat we het verband met het gedicht snappen. Je ziet; altijd positief in mijn kritieken.

 5. maria schreef:

  Avatar van maria
  O,
  O ik heb iets meegemaakt waarna ik dacht:

  Weet niet wie je bent
  Weet niet wie ik ben

  Weet niet waar
  we waren…

  ..ver weg…

Leave a ReplyMeest recente berichten