Wetenschap Kunst Politiek

Alfred Rosenberg en Nietzsche

13 comments

 

De  NSDAP -beleidsmaker  Alfred Rosenberg  is een van de nazi’s die Nietzsche (ten onrechte) als nazi beschouwden. Jaap Hagen schrijft in Nietzsches weerklank in Nazi-Duitsland:


“Nietzsche, stelt Rosenberg, was de Prometheus van zijn tijd. Centraal in zijn denken staat de vraag of grootheid tegenwoordig nog mogelijk is. Zijn fakkel doorlichtte de donkerste hoeken van zijn tijd. Een gevaarlijke fakkel, want hij dreigde met zijn analyse van vermolmde tradities ook de brug van het verleden naar de toekomst in brand te zetten. De ware betekenis van Nietzsches werk openbaarde zich pas n het verloop van de geschiedenis. Eerst de huidige tijd stelt de lezer in staat deze ‘wegwijzer ‘naar zijn verdiensten te waarderen. Nietzsche wist als Pruisisch soldaat in 1871 wat zijn plicht was. En als de grootste geest van zijn tijd wist hij ook dat alleen groot lijden grootheid kan vestigen. Een rangordening die zich baseert op ‘harde voorname persoonlijkheid’ moet het grootste in de mens weer mogelijk maken. Nietzsches herwaardering aller waarden richt zich tegen de klassenstrijd en de beurspiraten van het liberalisme. Tegenover een verhouding van werknemers en werkgevers plaatst Nietzsche de verhouding van soldaten tot de Führer. Eerder dan anderen voorzag hij een beslissende oorlog wereldbeschouwingen, waarin en strijd van leven op dood wordt aangegaan, tegen al het minderwaardige en gemeenschapsvreemde […] In de nieuwe levensrangordening, zo besluit Rosenberg, verhoudt Nietzsche zich tot het nationaalsocialisme als een ;nabije verwante’ en ‘geestelijke broeder’. “(p. 104 f.)

Rosenberg maakt naar mijn mening misbruik van Nietzsche.


Nietzsche was een filosoof van de kunst, niet van de politiek. Nietzsche haatte militarisme. Nietzsche verzette zich tegen het sociaaldarwinisme- het fundament van het nazisme. Nietzsche keerde zich tegen het antisemitisme.

 

Der Mythos des 20. Jahrhunderts “ “De mythe van de 20ste  eeuw”  is de titel het  boek dat Alfred Rosenberg  heeft geschreven en in 1930 heeft gepubliceerd (tekst in het Engels op internet te vinden op nazi-sites, dus geen link hier). Het  boek wordt ondertiteld  “Een evaluatie van de mentale en spirituele gevechten van onze tijd ” . Hitlers hoofd-ideoloog Rosenberg schetst een rassentheorie en verbindt  het idee van een “raciale ziel” en een “religie van het bloed”  tot een politieke en religieus concept.

Al in zijn jeugd was Rosenberg gefascineerd door de schrift “De fundamenten van de 19e eeuw” van Houston Stewart Chamberlain. Het werk heeft hem de betekenis van het zogenaamde “Joodse probleem ” duidelijk gemaakt. Rosenberg waarschuwde in december 1938 dat  de Joden zich erop voorbereiden  Europa “in een razernij te vernietigen”.

In de “Mythe” positioneert hij het  Jodendom  tegenover de ‘Noordse rassenziel “en polariseert beide beelden. De Joodse religie werd als duivels afgeschilderd en  de Noordse ras als drager van een nieuw soort van goddelijkheid.  Hitler  werkte met dezelfde techniek in zijn stellingen, de Ariërs waren “kinderen van God” en een Jood de “personificatie van de duivel” of zelfs de “tegenstander van de mensheid”. Jezus was na Rosenberg geen jood, maar een belichaming van het Nordische rassenziel. De basis van het denken van de Rosenberg is de antisemitische complottheorie.

 

De nazi’s vernietigden de werken en boeken van joodse kunstenaars en schrijvers, maar tegelijkertijd  bewaarde men boeken voor een  archief. In 1939 stichtte Rosenberg het Institut zur Erforschung der Judenfrage (instituut voor onderzoek naar de Joodse kwestie) . Een selectie van zowel wereldse als religieuze joodse boeken zouden in het archief van dit instituut hun plaats vinden. De speciaal daartoe onder Rosenbergs leiding opgezette Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg had tot doel de bibliotheken, de kunstgalerijen en verschillende bezittingen van Joodse herkomst te plunderen en het Instituut van materiaal te voorzien.

Onder de inbeslagnames van Rosenberg  bevonden zich ook de Sociatas Spinoziana in Den Haag en het Spinozahuis in Rijnsberg.

In 2012 verscheen een roman over Rosenberg en Spinoza: Yalom, Irvin D.: Het raadsel Spinoza, Uitgeverij Balans (2012), isbn 9789460033742.

—————————-

 

Roman over Rosenberg verschenen in 2012: Yalom, Irvin D.: Het raadsel Spinoza, Uitgeverij Balans (2012), isbn 9789460033742

www.passagenproject.com

Tags: , , ,

13 Responses to “Alfred Rosenberg en Nietzsche”

 1. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  Politiek Messianisme (de goddelijke leider die samen met een soort priesterkaste de wereld regeert, een gedachte die Himmler sterk bewoog) was Nietzsche vreemd. Hij was niet de filosoof van ‘de kunst’, maar de filosoof van ‘het leven’. Die levensfilosofie omvatte Dionysische vitaliteit (leef en geniet), maar ook Boeddhistische verdraagzaamheid.
  In zeker opzicht was hij ook een soort profeet, namelijk daar waar hij het Mozaische ‘heren’-ideaal van de gewone, idolenvrije mens verdedigt:

  "Nieuwe afgoden maken is niets voor mij, de oude moeten er maar eens achterkomen hoe ze er aan toe zijn met hun lemen botten. Afgoden omverwerpen – daarmee zijn we veel dichter bij mijn metier…" (Uit: http://www.xs4all.nl/~wimduz/nietz/nietzsch.htm)

 2. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  In mijn hoedanigheid van astroloog zie ik niet in wat er tegen een vader-moeder-ideaal is. Vader en moeder zijn begrippen die verwijzen naar de planeten SATURNUS en MAAN, die binnen de kitschwereld van de Rooms-katholieke kerk zijn omgezet in Jozef en Maria, die samen waken over de kinderlijke planeet JUPITER (Jezus), de bruggenbouwer: een soort goddelijke drie-eenheid dus, die op een doodgewone wijze kan worden omgezet in humanistische principes en waarden.

  Fortuyn heeft meer begrepen van het Mozaische bijbelverhaal dan al die rechts-nationalistische rabbijnen die van het beloofde land een verweesde, militaristische (dus niet door echte autoriteit geschraagde) samenleving willen maken.

 3. peebee schreef:

  Avatar van peebee
  "Sociaaldarwinisme is pseudowetenschap, heeft NIETS te maken mee het darwinisme."

  Het sociaal darwinisme is een logisch voortvloeisel uit het selectie mechanisme dat Darwin poneerde om rassen vorming en speciatie te verklaren (Heb je "The Origin of Species" gelezen? Er is een vertaling in het NL beschikbaar, die ik iedereen aanraad te lezen: "Over het onstaan der soorten, door middel van NATUURLIJKE SELECTIE of het behoud van BEVOORDEELDE RASSEN om het leven[!]).

  Het ironische is dat het selectie mechanisme hierin helemaal niet verklarend is. Het selectiemechanisme was reeds lang bekend in Darwin’s dagen (Edward Blyth had het reeds op waarde geschat: conservatief) en Darwin maakte gewoon (willens en wetens) een foutieve extrapolatie vanuit Blyth’s artificiele selectie. Selectie heeft NIETS te maken met ontwikkeling van de soorten.

  Vanaf het begin van publikatie van The Origin hebben wetenschappers daar op gewezen: Bovendien, alle biologische experimenten die zijn uitgevoerd om darwinisties evolutie te demonstreren zijn een mislukking (om het Darwinsime aan te tonen).

  Conclusie: Selectie is compleet irrelevant voor evolutie. Sterker nog, er heeft helemaal nooit Darwinistiese, graduele evolutie plaats gehad. De bewijzen zijn overal te vinden. In de paleontologie, de chemie en de biologie.

  We hoeven het Darwinisme niet langer wetenschappelijke te benaderen, want het is geen wetenschap.

  Reactie is geredigeerd

 4. anoniem schreef:

  Avatar van anoniem
  Moet zijn: Over het onstaan der soorten, door middel van NATUURLIJKE SELECTIE of het behoud van BEVOORDEELDE RASSEN in de STRIJD om het leven[!]).

 5. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  peebee (ip: 84.159.95.101) / 30-01-2007 12:02
  … We hoeven het Darwinisme niet langer wetenschappelijke te benaderen, want het is geen wetenschap.

  Reactie:
  We hoeven het huidige geloof niet langer als morele gids te hanteren, want het huidige geloof is geen echte religie.

 6. peebee schreef:

  Avatar van peebee
  Ruud,

  wat bedoel je met "het huidige geloof".

 7. kees smit schreef:

  Avatar van kees smit
  Nietzsche heeft zeker gelijk als hij zegt dat er in de natuur doorgaans eerder overvloed dan schaarste is, maar juist in tijden van schaarste komt het eropaan, wie het sterkst en het handigst is.

 8. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @peebee,
  Precies wat er staat: de bekende massageloven uit de huidige tijd: jodendom, christendom, islam, hindoeisme, boeddhisme, enzovoort.

  Hetzelfde geldt natuurlijk voor de seculiere ideologien, waarvan Maria er hier eentje noemt.

 9. peebee schreef:

  Avatar van peebee

  Ruud, ik mis er eentje in je rijtje.

 10. peebee schreef:

  Avatar van peebee
  "maar juist in tijden van schaarste komt het eropaan, wie het sterkst en het handigst is."

  Dit is onjuist (het is de Darwinistische invalshoek). Het komt er juist op aan of je nog kunt REPRODUCEREN tijdens schaarste. That’s all.

  Lenski heeft aangetoond in bacterien dat tijdens schaarste juist degenen die hun genoom bij elkaar weten te houden de volgende generaties uitmaken. Reproduceren dus. In tijden van overvloed, gooien de bacterien al hun genetiese redundanties eruit en krijg je specialisatie (=degeneratie). Het stond zelfs nog in de volkskrant een aantal jaren geleden.

  Het klinkt onlogisch, maar specialisten zijn degeneratieve organismen.

 11. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ik zou wedden dat het ook onder mensen in bijna alle situaties van schaarste het beste is om samen te werken om de schaarste te overkomen, of om met de schaarste op een optimale manier om te gaan, in plaats van een gevecht van allen tegen allen.
  Reactie is geredigeerd

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @peebee,
  Het was niet uitputtend, want er bestaan geen uitputtende lijstjes (het zwarte zwanen theorema). Maar had je een suggestie?

 13. peebee schreef:

  Avatar van peebee
  "Ik zou wedden dat het ook onder mensen in bijna alle situaties van schaarste het beste is om samen te werken om de schaarste te overkomen"

  klopt. Poolexpedities uit de 19e eeuw bewijzen je stelling. Mensen gaan samenwerken om te overleven. Ze eten soms een lichaamsdeel van een dode kameraad, met veel tegenzin, dat wel, maar dat is toegestaan om te overleven (vind ik).
  Reactie is geredigeerd

Leave a ReplyMeest recente berichten