Wetenschap Kunst Politiek

Ilan Pappe over The ethnic cleansing of Palestine

93 comments

Op vrijdag middag sprak de Israëlische “new historian” Ilan Pappe aan de Universiteit van Amsterdam over The ethnic cleansing of Palestine . Dit is tevens de titel van zijn nieuwe boek, besproken ook in Cicero, de Volkskrant van vrijdag.

Stan van Houcke heeft zijn hele tape van de lezing van gisterenmiddag op zijn audioblog gezet! Je kunt het beluisteren onder de rubriek Lectures
of via: http://www.stanvanhoucke.net/audioblog/index.php

Van mijn vriendin Friduwih kreeg ik nog het volgende verslag van haar interview met Pappe ( het zal nog gepubliceerd worden in De Brug van SIVMO )

The making of The Ethnic Cleansing

De nieuwste publicatie van de Israëlische “new historian” Ilan Pappe, The ethnic cleansing of Palestine, levert opnieuw bewijs voor de verdrijving van de Palestijnse bevolking uit hun land in 1948. Op zaterdag 27 oktober, de internationale Holocaust memorial day, presenteerde Pappe zijn boek in de American Book Center in Amsterdam. De presentatie was tegelijk een oproep om in te grijpen in het beleid van Israël, want de verdrijving van de Palestijnen uit hun gebieden is niet een historische gebeurtenis maar een actueel feit, dat bovendien zowel ontkend als gerechtvaardigd wordt.

Ilan Pappe groeide op in Haifa, tussen de Arabieren zodat z’n van afkomst Duitse moeder was blij als hij ’s avonds heelhuids thuiskwam, in de tijd dat het een vanzelfsprekende waarheid was dat de Zionisten hun ‘Jewish home’ stichtten in een land zonder mensen. In de jaren 70 was deze geschied¬schrijving door de universiteiten intelligenter uitgewerkt en studenten leerden een geschiedenis zonder Palestijnen. Op het moment dat Pappe moest afstuderen, ging juist een archief over 1948 open en een Arabische professor raadde hem aan deze nieuwe documenten te bestuderen. Met zijn collega’s, de historicus Benny Morris en de journalist Tom Segev, en rende Ilan Pappe in een horde historici op de archieven af – maar geen Palestijnse historicus was geïnteresseerd. De nieuwe documenten doorkruisten ieder ander archief, dat van Engeland, van de Verenigde Naties, van Israël en zovoorst, wat eerst een professionele schok was en pas later een morele schok. Immers het beeld heerste van de hoge morele standaard van Israël, een mythe geboren in de Israëlisch-Arabische oorlog van 1848. De Deir Yasin Massacre in Palestina in 1948, waar de Irgun Zvai Leumi en de Stern Gang troepen de 254 Palestijns-Arabische inwoners van het dorp Deir Yasin, mannen, vrouwen en kinderen, systematisch doodden, was erkend maar toegeschreven aan extreem-rechtse Joden. Dat er veel bloedbaden geweest waren, was onbekend.

In ’89 vroeg de Israëlische televisie Pappe’s advies over een geschiedenisserie en veel waarheden zijn toen onderuitgehaald. In de erop volgende jaren, midden in het vredesproces, stond het historisch establishment en het publiek opener voor de ‘new historians’ die gevraagd werden zich uit te spreken voor krant en tv. Maar vanaf ’94, door het mislukken van de vredesonderhandelingen, door de voorzichtigheid van de ‘new historians’ die de om te mogen blijven doorpraten de helft van de waarheid vertelden, wat later ineffectief bleek, en doordat er weer nieuwe documenten opengingen, heeft de openheid van Israël voor andere geschiedenissen dan de zionistische lezing, maar kort geduurd. En gezien de agressie waarmee wetenschappelijke kritiek, laat staan politieke en morele, wordt bejegend, is het buitengewoon dapper dat Ilan Pappe The ethnic cleansing na het opengaan van de politieke archieven en de militaire- en veiligheidsarchieven – de eerst na 30, de laatste pas na 50 jaar – heeft herschreven.

1948, over dit jaar gaat het boek, moest wel een cruciaal gezichtspunt zijn, zegt Pappe, immers Israël noemt het ‘t beste jaar van hun hele geschiedenis, de Palestijnen noemen het ’t slechtste jaar van hun geschiedenis en de VN slagen er niet in om probleem van de ’48-vluchtelingen op te lossen. De nieuwe documenten toonden niet alleen méér misdaden en bloedbaden, wat een gradueel verschil maakt in de geschiedschrijving, maar een gedetailleerde planning van de misdaden tegen de Palestijnse bevolking, wat onherroepelijk leidt tot een radicaal verschil in de geschiedenisinterpretatie. Het gaat nu beslist niet meer om een Nakba, wat ramp betekent, iets onvermijdelijks en ongericht, maar om een ethische zuivering. Dit is een moreel, politiek en historisch concept, dat betekent dat één etnische groep de misdaad bedenkt en uitvoert tegen een andere etnische groep, ongeacht de wijze waarop de zuivering bereikt wordt, zelfs als het middel het scheppen van een atmosfeer van angst is, is er sprake van etnische zuivering.

Omdat de VN etnische zuivering veroordeeld als een misdaad is Pappe bij het herschrijven van het boek op zoek gegaan naar de daders. Hij vond er elf, die allen beschouwd worden als Israëls helden. Deze groep ontwierp een plan dat zij langzaam omzetten in commando’s en dat na het afwijzen van het Partition Plan van de VN in ’47, resulteerde in het met de grond gelijk maken van elf steden en ruim vijfhonderd dorpen, door jonge Israëlische soldaten, en met de een dieptragisch einde toen in oktober ’48 de troepen Galilea in het noorden bereikten, waar de Palestijnen wisten wat er zou gaan gebeuren en, zonder wapens, terugvochten. Pappe is terughoudend in het beschrijven van wreedheden, die onbeschrijflijk zijn; de Palestijnse documenten en de oral history leveren overtuigend bewijs en de Israëlische rapporten onthullen niets, als was het, zegt Pappe, om de Palestijnen te waarschuwen dat als toch niemand het ziet, ze net zo goed niets kunnen doen.

Het volgende deel van het boek gaat over de reactie van de internationale gemeenschap. Het Rode Kruis, Engeland, Amerika en de VN wisten van de misdaad, maar herinnerden zich op tijd de Holocaust en grepen niet in. Het zionisme is een uiterst taaie ideologie: een joodse staat kan niet bestaan met Palestijnen. De zogenaamde liberal-zionists stellen voor om Israël kleiner te maken zodat er minder Arabieren wonen. En omdat Israël in voortdurend gevaar zou zijn, is dit niet het moment om je druk te maken over burgerrechten, mensenrechten en politieke rechten. In de jaren 70 paste Israël zijn etnische zuiveringsstrategie aan opdat deze door kan gaan tot op heden. Routines werden opgezet om het leven in de Palestijnse gebieden langzamerhand onmogelijk te maken – het langzame stap voor stap inbedden van gebruiken zodat ze organisch gegroeid lijken en hun onrechtmatigheid ons niet opvalt, is iets waar Pappe steeds op wijst – zoals het plaatsen van wegversperringen lang voor de eerste zelfmoordterrorist. In Gaza wordt voortzetten van hetzelfde beleid zelfs betitelt als vredesproces, ex-premier Sharon won bijna de Nobelprijs voor de vrede door Gaza in een gevangenis. Wat Europa kan en moet doen is zeggen: “Wij hebben onder ogen gezien wat we de Joden deden; jullie moeten onder ogen zien wat je doet met de Palestijnen.”

Tags: , , , ,

93 Responses to “Ilan Pappe over The ethnic cleansing of Palestine”

 1. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Waarmee, aandachtig het gezegde van Goethe, min of meer bewezen is dat in China de lucht ok blauw is.

  Het is slechts nodig om te kijken naar begin- en eindresultaat, tezamen met het tussenproces, om tot dit simpele oordeel te komen:
  Begintoestand (1945): Palestina wordt bewoond door de Palestijnen.
  Tussenproces: immigratie, terreur en oorlog.
  Eindtoestand (1948): Palestina wordt bewoond door de joden.

 2. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Ilan Pappe komt hier nog wel op terug. Zijn collega´s Segev en ook Morris zijn dat al. Morris had dit weekend in Ha Aretz een zeer fel stuk richting de wereldgemeenschap izake Iran. Het heet iets van `The other Holocaust´. Het is een volslagen illusie te denken dat P&S&M 1 Palestina zouden willen. Kritiek op Israel: ja. Ontkenning van het recht van Joden op een eigen staat:nee. Ze willen alle drie dat hun kinderen en kleinkinderen vredig in Israel kunnen leven. In vrede met de Palestijnen, zonder wantoestanden, maar sommigen zullen dit onderwerp weer als een bevestiging gebruiken van hun standpunt dat `de oprichting van de staat Israel´ een historische vergissing is. Maar reken maar, geen van de drie heren zullen ooit hun ISraelische paspoort opgeven of stoppen met het volkslied.

  Oh en Ruud: in 1945 woonden er veel Joden in Palestina. De Arabieren die er de afgelopen eeuw naartoe zijn getrokken, gingen daar heen vanwege de aanzuiverende werking van het zionisme: waar Joden zijn, daar wordt gewerkt en opgebouwd. Veel Arabieren wilden daar bij zijn. Leer eerst eens wat geschiedenis. En verder, je doet immer je lidmaatschap van de `Joden zijn leuke mensen, zolang ze maar geen eigen staat hebben-club´ eer aan.

  Reactie is geredigeerd

 3. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  Betty, je vergeet zijn lidmaatswchap van de club ‘Joden zijn leuke mensen, als ze maar geen journalist worden.’
  Zie http://www.volkskrantblog.nl/bericht.php?id=91256 . Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij inmiddels een of meerdere bijdragen over Clairie Polak heeft verwijderd – of de zoekfunctie werkt niet naar behoren.
  Reactie is geredigeerd

 4. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Betty,
  Ik dacht dat het overduidelijk was dat ik de meest simpele represenatie gaf, en dat er, natuurlijk, allerlei details aan vast zitten.

  Verder ben ik lid van de club: "een misdaad is een misdaad, ook indien begaan door joodse mensen"

  Ben jij lid van de club: "een misdaad is een misdaad tenzij begaan door joodse mensen"?

 5. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Rob,
  Ik ben ook lid van de club:
  "een journalist mag geen etnische belangen nastreven, ook niet als het joodse belangen zijn".

 6. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Ruud, jij bent hartstikke anti-Israel, al zou er een florerende Palestijnse zaak zijn. Je bent tegen immigranten in NL en je bent tegen Joden in Israel.

  Rob, da´s een goeie. Weet je, ik heb het in het verleden al eerder meegemaakt: zelfs Uri Avnery zal never nooit zijn Israelische identiteit, laat staan zijn paspoort opgeven. Even zo mensen als Pappe, Segev en Morris. Nu Iran meer boven het hoofd hangt, is Morris al om. Segev neigt ook, dat lees ik in de Hebreeuwse kranten en Pappe zal zeker niet terugkomen op zijn kritiek, maar nogmaals, ook voor hem is de staat Israel heilig. Never nooit zal hij daar afstand van doen.

  Nog even Rob, wie heeft nou bijdragen van Clairie Polak verwijderd, Ruud?
  Reactie is geredigeerd

 7. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  @Ruud: Ja, en daar verbind je aan dat joden automatisch pro-Israël zijn. Bleich, Polak, Rosenthal, allemaal een Berufsverbot.

  @ Betty: ik weet niet of ze verwijderd zijn – ik kan ze alleen niet terugvinden.

  Reactie is geredigeerd

 8. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Rob,
  Je noemt feiten waar ik een oordeel over geef: de genoemde namen gebruiken hun positie als journalist om etnische belangen na te streven, en ik spreek daar een veroordeling over uit. Ik kan geen Berufsverbote uitspreken. Had ik wel enige macht in die richting, zou ik hun artikelen met etnische belangen niet publiceren.

 9. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  De fout van Zweistra is dat hij twee losstaande gegevens – etniciteit en ideologie – aan elkaar koppelt. Met andere woorden: als ik zeg dat ik Goudse kaas lekker vind, dan concludeert hij dat dat komt omdat ik een Nederlander ben.

 10. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Jullie kunnen van mij aannemen dat alle Joodse journalisten pro-Israel zijn. Zelfs Harry de Winter zegt zonder omhaal dat hij van Israel houdt. Pro-Israel betekent niet anti-Palestijns of pro-bezetting.

  En wat Ruud betreft, Maria heeft al eens een blog aan Ruud gewijd, met als openingszin mijn reactie op hem: Volk en vaderland.

  Er is niks mee met etniciteit. Een Joodse ethniciteit in de staat Israel is voor mij okee. Een ideologie dat er in die streek geen Palestijnen mogen wonen of een Palestijnse staat mag zijn, is niet okee.
  Reactie is geredigeerd

 11. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  "Waar Joden zijn, daar wordt gewerkt en opgebouwd", stelt BETTY op vrolijk-cynische wijze. Hoe noemen joden zo’n opmerking. Een GOTSPE of zo? Of is het gewoon MESJOKKE?

  Net Libanon kapot gesmeten en desondanks domweg doen alsof je neus bloedt. Kies eindelijk eens voor een ander MESSIAS-beeld (http://www.eajg.nl/). Dat is de enig zinvolle opmerking die je kunt maken hier.

  Reactie is geredigeerd

 12. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Nou Atroloog, ga jij maar lekker astologie bedrijven, laat de belangrijke technische en medische uitvindingen maar aan Israel in het algemeen, en Joden in het bijzonder over.

 13. Astrologie schreef:

  Avatar van Astrologie
  Ik laat me door geen mens intimideren. Weg met ‘de joden’ (waar je niet bij mag horen). Lang leven ‘de andere joden’ (die dezelfde idealen hebben).

  Daar gaat het om. Dat je niet kiest voor holle leuzen maar voor gemeenschappelijk gedeelde universele principes.

 14. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Ik vergeef het je `weg met de Joden´. Je lot is gekoppeld aan je sterrenbeeld. Je kunt niet anders. Succes ermee!

 15. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Betty (ip: 81.70.132.202) / 28-01-2007 12:19
  … En wat Ruud betreft, Maria heeft al eens een blog aan Ruud gewijd, met als openingszin mijn reactie op hem: Volk en vaderland.

  Reactie:
  Dus wat Maria zegt is waar? Dan weet ik ook een mooie: wat ik zeg is waar.

  Ten tweede : dit is een verdachtmaking-in-commissie.

  @Rob,
  Ene Rob koppelt mijn meningen voortdurend aan mijn etniciteit. Waarom doe je dat, Rob?

  Nagekomen tekst:
  Rob / 28-01-2007 11:55
  … Zie hier . Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij inmiddels een of meerdere bijdragen over Clairie Polak heeft verwijderd – of de zoekfunctie werkt niet naar behoren.

  Reactie:
  Ik heb nog nooit iets verwijderd. Het doen van dit soort verdachtmakingen tekent de man die het doet.

  @beiden,
  Mijn adviezen richting Maria zijn voortdurend dat ze geen foute methoden moet gebruiken, omdat je daarmee snel op het verkeerde terrein beland. Jullie lijken al een eind op weg te zijn met dat proces.

  Reactie is geredigeerd

 16. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  Zwak. Ik zei of de zoekfunctie werkt niet naar behoren en precisieerde: ik weet niet of ze verwijderd zijn – ik kan ze alleen niet terugvinden.
  Jouw etniciteit is daarenboven niet ter sprake gekomen.

 17. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Ik vraag me echt af waarom ethniciteit onder sommigen zo´n vies woord is. Ik vind het juist heel mooi dat mensen verschillend zijn, afkomstig zijn uit diverse culutren en met een andere ethnische achtergrond. Wel vind ik dat iedereen recht heeft op een eigen plekkie, want ik denk dat dat toch het beste werkt. De wereld kan dan wel van iedereen zijn, maar de wereld gedijd het beste als men niet al teveel culturen door elkaar laat lopen. Het streven om in het MO democratie te vestigen is mooi, maar is momenteel nog een brug te ver in deze culturen. Dingen moeten m.i. dus een veel natuurlijker verloop hebben.

 18. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Rob,
  De suggestie is voldoende, wat je als literator natuurlijk ook heel goed weet. Je herhaalt dus nog een keer wat ik al eerder constateerde: je methodiek deugt niet.

  Wat betreft mijn etniciteit: Nee, boven kwam dat niet ter sprake, vele tientallen keren eerder wel – daar doelde ik op. Ook dit deel van deze reactie is dus een goedkope retorische truc.

 19. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  Ruud, jouw etniciteit is door mij nooit ter tafel gebracht. Of je komt met bewijzen, of je houdt op met loze verdachtmakingen.

 20. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Rob,
  Hoeveel keer heb je me beschuldigd van racisme? En was die mooie poster die alib gepubliceerd heeft niet van jouw hand? Al die meningen gaan ervan uit dat ik mijn meningen heb vanwege mijn etnisch blanke achtergrond.

 21. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  Mensen scheppen problemen door verkeerd te lezen. Waar ik zeg: "Weg met ‘de joden’. Lang leve ‘de andere joden’", daar brengt Betty die genuanceerde opmerking terug tot de fascistisch klinkende leuze "Weg met de joden".

  Fascisme is gelijkschakeling van anderen in dienst van het scheppen van een ongenuanceerd vijandbeeld (mensen die objectief gezien weinig met elkaar te maken hebben worden op grond van een reeks rassenwetten tot deel van een als vijandig beschouwde groep gemaakt). Ik wil juist de nadruk leggen op het belang van nuancering. Waar zionisme ‘de joodse staat’ als exclusief bezit van ‘de joden’ heilig verklaart, daar kies ik voor mensen die er een andere, meer democratische opvatting op na houden: Een ander Messiasbeeld. Een Ander Joods Geluid.

  Reactie is geredigeerd

 22. alib schreef:

  Avatar van alib
  Mechanismen, ze zitten er diep in. Paolo Freire schreef over de achterliggende kwestie ‘Pedagogiek van de onderdrukten’ oftewel: hoe onderdrukten onderdrukkers worden (onder andere). Die spiraal doorbreken lijkt me zinniger dan hier op elkaar in te hakken.

 23. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  Ruud, typisch weer een draai van jou. Heb je niet linksom gelijk, dan rechtsom of via de kelder, maar gelijk zul je hebben.
  Je had kunstenaar moeten worden – eerst verf op een doek kladden en er achteraf haastig een verklaring bij verzinnen.

 24. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Rob,
  Dat is geen draai, dat is waar ik al die tijd op doelde. Ik achtte het vanzelfsprekend.

 25. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Astroloog, dat doe ik omdat hetgeen jij betoogt, leidt tot uitsluiting van vrijwel alle Joden in Israel. Israel en Jodendom zijn niet los van elkaar te zien, evenals Mekka en moslims. Er zijn in Israel geen rassenwetten, geen wetten die bepalen dat niet-Joden niet in Israel niet mogen wonen. Voor Joden gelden Joodse wetten, die voor niet-Joden gelukkig niet gelden. Met het ethnische karakter van diverse bevolkinsggroepen wordt zo optimaal rekening gehouden.

 26. Rob schreef:

  Avatar van Rob
  Betty, geen rassenwetten? Hoe noem je een wet die stelt dat Arabische staatsburgers niet in het leger mogen dienen?
  Wat bovendien geldt is dat Israël de facto zeggenschap heeft over een aantal gebieden die formeel niet tot Israël behoren en waar de locale Arabische bevolking zo’n beetje niets mag en de Israëlische burgers vol staatsburgerschap genieten. Dat zijn dan wel formeel geen wetten van de staat Israël, maar het is wel een racistische politiek die onder haar verantwoordelijkheid wordt toegepast.
  Ik ben het wel oneens met Ruud maar dat wil niet zeggen dat ik het met jou eens ben.

 27. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Betty,
  In de Volkskrant van vrijdag stond een artikel met een aantal historische details, die de "terreur en verdrijving"-logica bevestigen. Wat moeten we daar nu mee? Mogen joden wel terririseren en verdrijven? Vanwege iets als joden en Israel? Waarom geldt dat niet voor Serven en Kosovo? Ben je consequent, dan moeten we die Albanezen dus maar verhuizen naar Albanie, want Kosovo behoort tot de geboortegrond van de Servische beschaving.

  Reactie is geredigeerd

 28. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Rob, het is destijds met Arabische leiders afgesproken dat zij niet in het leger zouden dienen. Deze leiders wilden dat toen ook, omdat zo de situatie zou kunnen worden vermeden dat Israelische Arabieren tegenover andere Arabieren zouden komen te staan. Dat daar heden ten dage niets aan veranderd kan worden lijkt me duidelijk. Druzen wilden dat toen wel en zijn ook tot het leger toegelaten. Verder zijn alle officiele staatsburgers dienstplichitg, ook niet-Joden.

  Wat natuurlijk wel voor verbetering vatbaar is, is de feitelijke uitveoring van wetten. Het kan niet zo zijn dat bv aanvragen tot bouwvergunningen door Arabische Israeliers onder op de stapel komen te liggen. Daar ben ik faliekant tegen. Ik denk echt dat je eens moet kijken op http://www.arabsforisrael.com. Hier kun je lezen waarom Arabieren toch meer vertrouwen hebben op een goed leven in Israel, dan in Palestina.

  Ruud, voor de laatste keer: al in de 19e eeuw was het Joodse volk een thuisland beloofd. Toen de schijterds van een Britten hun beloften niet nakwamen, uit angst voor de Arabische wereld, hebben bepaalde zionisten uiteindelijk het heft in eigen hand genomen en de staat afgedwongen. Datgeen wat jij afkeurt ten aanzien van Palestijnen (het niet nakomen van beloften) keur jij kennelijk wel ten aanzien van Joden goed.

  Hier

 29. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Betty,
  Die is mooi: andersmans land weggeven aan derden. Dan geef ik bij deze jouw huis aan Ali Ben Zine uit Gaza.

 30. j. jan willem van waning schreef:

  Avatar van j. jan willem van waning

  Maria – goed verslag van een belangrijke wetenschappelijk onderzoek.

  Hoe pijnlijk ook, men zal de historische feiten onder ogen moeten zien – en deze verdisconteren in het vitale vredesproces ter oplossing van ‘het’ conflict in het Midden-Oosten.

  Voor eventuele professionele weerleggingen van Pappe’s bevindingen staan wij uiteraard altijd open – niet voor emotionele ongesubstancieerde reacties.

  Zie ook:
  http://www.palestineremembered.com/Articles/General/Story1903.html

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/103677

  Reactie is geredigeerd

 31. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Slaat als een tang op een varken, Ruud

 32. mary franssen schreef:

  Avatar van mary franssen

  Waarom zie ik Jaap, Eline en anderen hier nooit opduiken ?

 33. Qabouter schreef:

  Avatar van Qabouter
  Het stuk van Ilan Pappe is net iets te makkelijk. Het ligt namelijk niet zo simpel. Het veegt weer alle Joden in Israël op een hoop. Allemaal Zionisten. Later wordt nog een onderscheid gemaakt tussen milde Zionisten en de hardliners, maar allemaal zijn ze Zionisten.

  Ruud versimpelt het ook teveel, ook al zegt hij wel dat hij het simpel voorstelt. Dat is nog geen rechtvaardiging om dat daadwerkelijk te doen. Er hebben in het gebied namelijk altijd Joden, Moslims en Christenen gewoond.

  De aanzuigende werking van Betty kan wellicht zo zijn, maar is een beetje een makkelijke verdediging van het feit dat er zoveel arabieren waren ineens. Voordat het Zionistische ideaal door een Zwitserse Jood werd opgesteld, woonde in Palestine voornamelijk moslims en christenen en waren de Joden ethnisch gezien een minderheid. Wel integraal onderdeel van de bevolking, maar een minderheid.

  Er was inderdaad een uitspraak gedaan door Engeland dat de Joden een eigen staat zouden moeten hebben en dit werd in Europa onderschreven. Niet uit nobele overwegingen, maar omdat men ‘de Joden’ maar lastig vonden. Joden zijn in de lange geschiedenis eigenlijk bijna altijd gediscrimineerd. Maar goed, die belofte van een eigen staat lag er wel, maar niet dat die in Palestina zou zijn. Dat kon ook niet, want dat gebied viel toen nog onder het Osmaanse Rijk.

  Toen de Britten alle stammen in het Midden Oosten een eigen koninkrijk beloofden in ruil voor steun tegen de Osmaanse legers, maakten ze de belofte aan de Joden feitelijk onmogelijk. Dat maakt nog niet dat de belofte aan de Joden presideert over een belofte aan de Palestijnen.

  De zaak ligt nog ingewikkelder, omdat voordat het Osmaanse Rijk werd verslagen er al veel Joden in Palestina grond hadden gekocht van het Osmaanse Rijk. Die hadden geld nodig en gingen maar grond verkopen. Ook al woonden daar Palestijnse boeren al generaties. De Joodse kopers kwamen aan met agenten van het Osmaanse Rijk om de Palestijnen te laten verwijderen van hun netgekochte grond. En dat zette kwaad bloed, uiteraard.

  Al met al vind ik dat alle partijen het conflict hier een beetje te simpel maken. Het feit alleen al dat Ilan Pappe stelt dat ook creëren van angst die leidt tot haat, ook aanzetten tot etnische zuivering is, betekent dat er blijkbaar een trucje nodig is om het echt etnische zuivering te maken.

  Er zijn in 1948 inderdaad slachtingen geweest en veel Palestijnen zijn daar uiteindelijk voor gevlucht. Maar de bewijzen dat het opzettelijk en planmatig was heb ik nog niet gezien. Er wordt gepresenteerd alsof Israel al een volledig gestructureerde staat was met een goed gecontroleerd leger. Maar dat was niet zo. Het leger dat nu bestaat was toen nog in verschillende militie-voorlopers aanwezig. Een aantal daarvan in handen van extreem-orthodoxe groeperingen die inderdaad een Joodse staat wilden, etnisch gezuiverd van alle Palestijnen. Die vonden dat als de niet-Joden niet vanzelf zouden vertrekken, ze maar vermoord moesten worden.

  Voor zover ik de feiten ken, zijn de slachtingen destijds aangericht door deze extreme groepen, die uiteindelijk in het gevestigde Israël geen meerderheid bleken te zijn. Intussen hebben ze wel een grote gapende wond gecreëerd die in alle vredesonderhandelingen nog altijd een breekpunt zijn geweest.

  Je kan alleen de Israëlische bevolking van nu, niet het bloedbad van toen, aangericht door een extremistische minderheid, aanrekenen. En een oplossing kan ook niet door een dergelijke historische ‘schuld’ worden gedicteerd. Hoewel het beleid van Israël met muren dwars door landbouwgronden en dorpen van Palestijnen heen, en vernederende controle-posten en wegen alleen voor Israëliërs mijn goedkeuring niet kunnen krijgen, moet je wel begrijpen dat de positie van Israël niet makkelijk is.

  Kijk naar de Palestijnse gebieden. Die zijn onderhevig aan chaos, waar twee partijen strijden om de semi-dictatuur over het gebied. Net als alle buren van Israël feitelijke dictaturen zijn. Israël zit niet te wachten op nog een dictatuur en zeker niet een Hamas dictatuur, omdat die nog altijd niet willen beloven Israël als buur in vrede te accepteren. Met de Fatah lijkt nog te praten, maar ook daar kun je nog vraagtekens bij zetten.

  Al met al is de historie een stuk ingewikkelder dan meestal gepresenteerd wordt. Dat komt doordat er onder Palestijnen tientallen groeperingen zijn die er allemaal anders over denken. En zo ook onder de Israëliërs er tientallen verschillende visies zijn op de toekomst. En ongeacht hoe de details van de historie in elkaar steken, gedane zaken nemen geen keer. Dus het hameren op een historie met veel fouten en blunders van alle betrokken partijen, maakt nog geen oplossing.

 34. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Betty: “De wereld kan dan wel van iedereen zijn, maar de wereld gedijd het beste als men niet al teveel culturen door elkaar laat lopen.”
  Betty, je hebt gelijk: als de culturen niet door elkaar lopen is alles makkelijker. Voor mensen die van stimulans en ontwikkeling houden, voor intellectuele en artistieke mensen dus, daarentegen is diversiteit een voordeel, ook al kost het meer moeite.
  In het algemeen: diverse groepen presteen beter, in ieder geval op open taken.
  Maar in Palestina gaat het om niet om of men nou diversiteit wel of niet leuk vindt., het gaat om mensenrechten.
  @Astroloog: “Fascisme is gelijkschakeling van anderen in dienst van het scheppen van een ongenuanceerd vijandbeeld”
  1. Ja, en daarom is Carl Schmitt en fascist, ook ongeacht zijn nazi-praktijk
  2. Mijn definitie van fascisme: fascisme is de minachting voor zwakte.

  @ Alib : Paolo Freire schreef over de achterliggende kwestie ‘Pedagogiek van de onderdrukten’ oftewel: hoe onderdrukten onderdrukkers worden (onder andere). Die spiraal doorbreken lijkt me zinniger dan hier op elkaar in te hakken.”
  Buitengewoon belangrijke gedachte—. Nieuwe blog.
  @ Rob: ik hecht er grote waarde aan dat we met Ruud op een goede en eerlijke ( wel ook confronterende ) manier in gesprek blijven. Jullie moeten allemaal onderkennen welke grote bijdrage hij levert aan mijn blog. Inhoudelijk zit hij op de lijn van mijn tegenstanders, maar op de handelingsdimensie gedraagt hij zich als een vriend -denk daar eens over na.
  @ Betty: “Er zijn in Israël geen rassenwetten”
  Nee er zijn geen rassenwetten, dat klopt. Maar er zijn wetten die dicht in de buurt komen van aparteidswetten, vooral wat de bewegingsvrijheid van Palestijnen aangaat.
  @Jan Willem bedankt voor de extra links!!
  @Qabouter, Pappe is niet zonder meer negatief over het zionisme.
  Hij zegt; “Zionisme started with two ( basically positive) assumptions:
  1. search for a save heaven for Jewish people.
  2. finding themselves as a national group

  So far, no problem (according to P.) . Problems began, when Palestina was chosen as the place to implement these ideas. And when the decision was taken to de-Arabize Palestina

  Mijn eigen onderzoek over het zionisme ( Max Nordau) is trouwens meer kritisch over die historische wortels van het zionisme zelf.
  "Dus het hameren op een historie met veel fouten en blunders van alle betrokken partijen, maakt nog geen oplossing"
  Klopt. Pappe zelf werkt veel samen met Palestinensers, in kleine gemengde initiatieven: scholen, buurthuizen enz.

  Reactie is geredigeerd

 35. Gingy schreef:

  Avatar van Gingy
  Aan Mary Franssen, die vraagt waarom Jaap, Eline en anderen hier nooit opduiken………..
  Om even voor mijzelf te spreken, ik volg deze discussies, ik lees de meningen, met sommigen kan ik het eens zijn, met anderen oneens, weer anderen zie ik als een bedreiging voor mijn bestaan. Kortom ik heb geen behoefte om in discussie te gaan, omdat de materie te dichtbij komt, omdat ik als "childsurvivor" (dit is de benaming gegeven door instanties, niet door mij) te kwetsbaar ben.
  De uitdrukking "opduiken" vind ik hoe ironisch ook, in deze context wel passen.

 36. Roel schreef:

  Avatar van Roel
  Ik vraag me af: dat recht van de Joden op een eigen staat, waarop is dat toch gebaseerd?

  Betty, toch niet op de belofte van de Britten? Op grond waarvan konden zij die belofte doen?

  Ik ben niet anti-Israël en geen anti-zionist, ik vraag het me oprecht af.

  En waarom juist daar, in Palestina? Natuurlijk lagen daar het oude Judea en Israël, maar waarom zijn het de Palestijnen die voor dat recht van de Joden op een eigen staat, de prijs betalen?

 37. Roel schreef:

  Avatar van Roel
  Rob,
  "Je had kunstenaar moeten worden – eerst verf op een doek kladden en er achteraf haastig een verklaring bij verzinnen."
  Wat een stomme opmerking over kunstenaars, zeg. Had je geen ander voorbeeld kunnen verzinnen?

 38. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Qabouter,
  … En ongeacht hoe de details van de historie in elkaar steken, gedane zaken nemen geen keer. Dus het hameren op een historie met veel fouten en blunders van alle betrokken partijen, maakt nog geen oplossing.

  Reactie:
  En dat vind ik nu weer veel te makkelijk. Alle zaken zijn gedane zaken, het is maar net hoe ver je terug wil kijken. Joden zijn niet te beroerd om terug te kijken als het om dure schilderijen gaat, dus waarom zou dat niet voor de Palestijnen gelden? Het zou een gedane zaak zijn als de Palestijnen zich op enigerlei wijze bij de gang van zaken hadden neergelegd. Dat is zeker niet het geval, alleen heette het vroeger terrorisme.

  Het enige waar je je op kan beroepen is een grote moeilijkheid in het volledig terugdraaien van de geschiedenis. Maar aan de andere kant kunnen de joden zich zeker niet beropen op een volledig behoud van hun oorlogs- en bezettingsgeschiedenis.

  Een zekere vorm van compromis is dus gewenst, en het compromis dat recht doet aan beider posities is het volgende:
  Isarel trekt volledig terug uit de gebieden bezet in 1967 (dat moeten ze rechtens al), en geeft ter compensatie van het verlies voor de Palestijnen van het overige gebied, plus het leed de Palestijnen aangedaan, een extra deel terug, bij voorkeur Jeruzalem en omstreken (die Gazastrook is natuurlijk gewoon een stuk woestijn).

  Naar mijn mening is dit het enige fatsoenlijke compromis. Al het andere doet de Palestijnen volkomen tekort – zij zijn degene die een enorm verlies hebben geleden. En met het verlies van de joden in de Tweede Wereldoorlog hebben de Palestijnen niets te maken.

  Reactie is geredigeerd

 39. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp / 29-01-2007 09:59
  @ Rob: ik hecht er grote waarde aan dat we met Ruud op een goede en eerlijke ( wel ook confronterende ) manier in gesprek blijven. … Inhoudelijk zit hij op de lijn van mijn tegenstanders,

  Reactie:
  Dat is in het geheel niet waar. Ik ben een fel tegenstander van al dat soort scherpslijperij als van heren als Schmitt en Strauss. Het enige waar ik het hen mee eens ben is dat een mens ook groepsbindingen heeft waarvan een deel belangrijk is voor zijn functioneren. Maar ik zie die groepsbindingen op veel kleinere schalen, of beter gezegd: dat bepaalde groepsbindingen bij bepaalde schalen horen. Een nationalistische binding, in extreme fascsime, ben ik tegen, een groepsbinding binnen bijvoorbeeld een buurt ben ik voor – dat zorgt ervoor dat niet iedereen zijn grofvuil op straat kiepert.

  Waar ik vooral dus tegen ben is allerlei ideologie dienaangaande. Maar dat geldt voor de meeste ideologieen die ik ken, inclusief de meeste religies, en in ieder geval het over-, overgrote deel der gelovigen.

  Maar zeg dus alsjeblieft niet van de rare dingen over mij. alib en Rob neem ik in dit soort zaken niet meer serieus, jou nog wel.

 40. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Jongens, ik houd het voor gezien voorlopig. Het relaas van Q vind ik redelijk, doch zou nog wel wat nuancering behoeven mijns inziens.

  Ik ben de discussie zat over de "oude schilderijen". Maria is vergevingsgezinder, maar ik besteed mijn tijd niet aan lui als Ruud die niks anders kan dan anti-joodse taal uitslaan (de schilderijen worden afgezaagd, overigens, heel veel van deze schilderijen waren ook door Joden gemaakt, dus de vergelijking ging niet op).Of de mogelijkheid van bv Anoniem om virulent anti-semitisme te spuien, zonder dat iemand hier iets aan doet.

  Als ik in sept een eigen blog ga beginnen, dan is er op mijn blog geen plek voor deze lieden.

  Voor nu, aju paraplu!
  Maria, het ga je goed!

 41. ben van rooij schreef:

  Avatar van ben van rooij
  Maria,
  Ik heb met interesse de discussie gevolgd.
  Jammer alleen dat de toon hier en daar naar een bedenkelijk nivo zakte.
  Bedankt.

 42. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Betty, bedankt voor alle bijdragen.
  "Maria is vergevingsgezinder." Inderdaad, ik vind het erg belangrijk dat we met elkaar in gespek zijn. Ook Ruud stopt er veel tijd en inzet in het debat, en doet veel moeite zijn argumenten te onderbouwen, en dat is goed.
  Ik zie het als een collectief bewustwoordingsproces, waar iedereen welkom is.
  Tot de volgende keer..

  @Ruud, ik neem je ook serieus en dat weet je.
  Reactie is geredigeerd

 43. Roel schreef:

  Avatar van Roel
  Het ziet er naar uit dat de discussie is afgesloten en dat vind ik jammer, want ik had graag antwoord gekregen op mijn vraag.
  Het is geen retorische truuk om Israël aan te vallen, ik vraag me echt af waar dat recht van de Joden op een eigen staat vandaan komt.

 44. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  @"Problems began, when Palestina was chosen as the place to implement these ideas. And when the decision was taken to de-Arabize Palestina"

  Het spijt me, maar ik vind dit antisemitisme. In het Joodse geloof en de cultuur is het land wat nu Israel heet en eeuwen geleden ook, het hart. Wat jullie willen is Joden hun Jodendom, wat niet compleet is zonder het land, afnemen. Alsof het hart van het Jodendom Oeganda zou zijn, of Australie. Zelfs de Joden in diaspora wijzen in hun synagoges naar Jeruzalem.

  Ik ga de definitie van de club bijstellen:

  Welkom bij de "Joden zijn leuke mensen, zolang ze maar geen eigen staat hebben in het gebied waar hun eigen volk en cultuur ontstond, en waar ze alle eeuwen wisten te overleven".

  Reactie is geredigeerd

 45. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Betty,
  Je bent nog een stukje van de definitie vergeten: "… en waar ze al duizend of meer jaar niet meer woonden, maar wel andere mensen, genaamd Palestijnen."

 46. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Wat jij wilt Ruud, het maakt me echt niks uit. Als je je hierbij gelukkig voelt, evenzo de anderen, prima! Israel zal nooit ophouden te bestaan, dus als jullie je energie aan dit soort dingen willen besteden, be my guest!

 47. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Betty,
  Misschien is het wel juist uit het oogpunt van die doelstelling dat mijn opmerkingen zo belangrijk zijn. In ieder geval iemand als Harry de Winter denkt daar precies hetzelfde over.

 48. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Roel het morele recht van de joden op een eigen staat is natuurlijk hoofdzakelijk ontstaan door de holocaust.
  Daar zit ook niet echt het probleem. Het probleem zit erin dat veel joden geen echte coexistentie met de Arabieren willen.
  Pappe zegt ook, dat de joden uit de Arabische wereld, die dus wel een coexistetie met de Arabieren wilden, in Israel niet welkom waren. Men wilde in Israel vooral Europese joden, om een anti-Arabische staat op te bouwen.

 49. Roel schreef:

  Avatar van Roel
  Maria,
  Bedankt voor je antwoord. Maar ik zie niet in hoe de holocaust aan het Joodse volk het exclusieve recht heeft gegeven op dat specifieke stuk grond in het Midden-Oosten.
  Voor zover ik weet, heeft geen enkel ander volk doordat het slachtoffer was van volkerenmoord, ooit het recht verkregen op een eigen land. Dus waarom de Joden wel?

 50. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Wat de joden is aangedaan is volkomen buiten elke proportie.
  Dat het juist een stukje land is in het Midden-Oosten heeft historische redenen. Ik heb in Duitsland nu horen zeggen, dat de Geallieerden na de oorlog een stukje van het voormalig Duitsland aan de joden had moeten geven.
  Misschien waar, maar zo ging het niet.

  Ik ben zeker niet tegen het bestaan van Israel. Maar ik steun Pappe in zijn streven en zijn initiatiefen voor een vredige coexistentie met de Arabieren, ook juist omdat dit de enige weg is in een veilige toekomst voor Israel.
  Pappe keert zich niet tegen de staat Israel. Pappe keert zich tegen een eenzijdig "Right to return" en tegen ethnische zuiveringen .
  Reactie is geredigeerd

 51. Ilan Kielski schreef:

  Avatar van Ilan Kielski
  Alles mooi en wel. Waar twee ruziën hebben twee schuld. Ik vind het stuk van qabouter het meest genuanceerd. Als aanvulling hierop: Er waren twee kleine en belangrijke groeperingen n.l. Etzel en Lechi met fascistische ideologie. Deze mensen liepen voor de wereldoorlog met bruine hemden en waren gecharmeerd van Mussolini. WOII heeft hun denkbeelden niet genuanceerd. Deze groeperingen waren als onafhankelijke eenheden in strijd met de Engelse aanwezigheid en aanpassant deden ze aan Ethnic Cleansing waar ze maar konden. Om dat als officiële stand van Israël in wording af te schilderen gaat mij te ver. Ook als ik Uri Avneri hoor en die kan het weten, zijn er op kleine schaal dingen gebeurt die toch angst inboezemde en waardoor de Palestijnen met een beetje propaganda op de vlucht sloegen. Wat gek is, dat er toch noch Palestijnen in huidige Israël wonen die niet gevlucht waren. Hoe komt dat? Ook wil ik helpen herinneren aan de Altalena wapenboot voor de rechtse groepen waarbij zeer hard is opgetreden door de toenmalige regering in wording die het als een rechtse coup zag.
  De geschiedenis is niet eenvoudig samen te vatten zoals Ruud Zweistra het probeert te doen.
  Daarnaast vind ik het een chotspe vanuit Nederland anno 2007 de geschiedenis met ogen van 2007 te bekijken. We hebben genoeg eigen vuile was schoon te wassen zoals; bijltjes dag waar men met de zgn. Binnenlandse Strijdkrachten rekeningen ging vereffenen. Nederlands Indië en last but not least Srebrenica. Ik zou graag dus meer begrip willen zien voor beide zijden die slachtoffer zijn.

 52. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @ Ilian Kielski: “Om dat als officiële stand van Israël in wording af te schilderen gaat mij te ver”
  Ilian Pape beschuldoigt niet alle Israelis. Hij heeft het heel specifiek over Ben Gurion en een groep van elf “consultants" die de ethnische zuiveringen hebben voorbereid en uitgevoerd. Pappe heeeft over hen dan inderdaad als “criminals” maar hij beschuldigt niet een heel volk.

  “De geschiedenis is niet eenvoudig samen te vatten zoals Ruud Zweistra het probeert te doen.”
  Daarmee ben ik het eens. Op elke simplificatie moet een differentiatie volgen. Daarom is de discussie hier op het blog vaak belangrijker dan de bijdrage.

  “Ik zou graag dus meer begrip willen zien voor beide zijden die slachtoffer zijn.”
  Ik schrijf zowel blogs over het antisemitisme alsook pro-Palestina blogs.
  Veel Palestina –supporters zijn antisemitisch- maar velen zijn zeer serieus.

 53. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Ben blij dat je toegeeft dat veel Palestina-supporters antisemitsich zijn, Maria. Op dit blog zijn er ook een paar.

 54. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Betty,ja, dat is zo. Ik vind het een erg moeilijk thema.
  Ik moet ook nog bloggen over links antisemitisme.

 55. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  maria, voor mij gevoel is links-antisemitisme gevaarlijker dan rechts. Bij rechts wordt het egwoon ronduit gezegd en weet je wie je voor je hebt. Bij links wordt het vaak verpakt in anti-zionisme, wat vaak neerkomt in niets anders dan gewoon antisemitisme, namelijk het Jodendom ontdoen van een van zijn belangrijke pijlers: zion.

 56. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Betty, daarmee ben ik het niet eens. Racisme en uitsluiting is net zo erg als die van links of van rechts komt. Hierover kunnen we het nog hebben aanhand van mijn nieuwe blog over links antisemitisme ( over een paar dagen)
  Wat je zegt komt neer op de vraag: wie is erger, Hitler of Stalin?
  De door mij onderzochte antisemitische DDR-auteur Christoph Hein is een fan van zowel Hitler alsook Stalin zie http://www.passagenproject.com/karikatur.html

 57. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Links antisemitisme is uiterst gevaarlijk. Het is de wolf in schaapskleren die zichzelf anti-zionist noemt. In werkelijkheid zijn de meeste antisemitisch, daar zij die pijler onder de Joodse cultuur en godsdienst halen, die toch essentieel is, namelijk het recht om te wonen in het land waar deze cultuur en godsdienst ontstonden. Verpakt in anti-zionisme, in werkelijkheid het Joodse volk iets heel elemenatirs ontzeggen.

 58. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Anti-zionisme is soms, maar niet altijd, antisemitisme.
  Ik zal dus ook nog ingaan op de joodse anti-zionist Peter Edel, die naar mijn idee ook anti-semiet is.

 59. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Voor mij komt anti-zionisme heel dicht bij antisemitisme. Ik heb geen problemen met kritiek op Israel en eventuele daaraan verbonden acties, maar je tegen het zionisme als geheel keren, is antisemitisme, om de door mij hierboven genoemde redenen.

 60. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  ER zijn veel verschillende soorten zionisten!

 61. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  natuurlijk zijn er veel verschillende soorten zionisten, er zijn immers verschillende soorten mensen. Maar wat anti-zionisten over het algemeen gemeenschappelijk hebben, is hun afkeer tegen de staat Israel zelf. Ruud, Rolf, de Van Waning en dan vooral Robert: allemaal lid van de `Joden zijn leuke mensen, zolang ze maar geen eigen staat hebben in het land waar hun volk en cultuur ontstond en waar ze altijd hebben overleefd/ club´.
  Reactie is geredigeerd

 62. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Voor de anderen kan ik niet spreken.
  Maar met Ilian Pappe ben ik NIET tegen de staat Israel.

 63. j. jan willem van waning schreef:

  Avatar van j. jan willem van waning

  Betty – het als ‘anti-Semiet’ cq ‘anti-Israel’ diskwalificeren van je discussiegenoten die kritiek uitoefenen op het beleid van Israel, is een laakbaar zwaktebod dat je argumenten te niet doet.
  Dat geldt ook voor je stelling dat anti-zionisme gelijk staat aan anti-Semitisme.

  Wij hebben al vele malen van gedachten gewisseld over ‘het’ conflict in het Midden-Oosten en waren elkaar in vergaande mate genaderd,
  zoals uit een eerdere reactie mijnerzijds mag blijken:

  Voortbouwend op de nuttige recapitulatie van onze gedachtenwisselingen door de heer Pastoor, lijkt het erop dat
  dat wij het eens zijn:

  (a) met de visie en het streven van Amos Oz (en zijn ‘Vrede Nu’- beweging): een ‘land voor vrede’ twee-statenoplossing op basis
  van VN/VR-resoluties 242 en 338;

  (b) dat het oplossen van het conflict tussen Israel en de Palestijnen
  van groot (cq cruciaal) belang is voor de stabiliteit en veiligheid in het wijdere M-O.

  Wij verschillen van inzichten hoe doelstelling (a) het best kan worden nagestrefd waarbij de veiligheid van Israel wordt gewaarborgd.

  Anders dan U, meen ik dat:

  (1) er in de VSA machtige lobbies zijn van christen- en joodse zionisten die vooral in de Republikeinse partij maar ook bij de
  Democratische congresleden, een overmatige invloed uitoefen;

  (2) deze lobbies in belangrijke mate de invasie van Irak hebben geinstigeerd ter bescherming van de veiligheid van (Groot-)Israel;

  (3) deze rampzalige invasie averechts heeft gewerkt voor de veiligheid van Israel, met name door de opkomst van Iran als
  regionale (en potentieel nucleaire) grootmacht;

  (4) vanuit deze lobbies (en de ‘rechtse’ partijen in Israel) nu
  aansporingen worden gedaan om Iran (en Syrie) ‘preventief’
  aan te vallen;

  (5) zulk een aanval catastrofaal zou zijn voor de veiligheid in
  die regio en de wereld.

  Mijn mening hoe ‘onze’ doelstelling (a) het beste na te streven
  zonder de veiligheid van Israel te schaden, komt overeen met die van Richard Haass (die grotendeels overeenkomt met die van de ISG):

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/84741

  Zoals eerder gesteld, zou ik daarbij een VN-gamandateerde
  vredesmacht (evt. incl. NAVO) ingezet willen zien om de stabiliteit
  rond Israel te garanderen.

  Verzoeke daarom wel eerlijk te blijven bij het weergeven van de instellingen en standpunten van je, gedeeltelijke, opponenten.

 64. j. jan willem van waning schreef:

  Avatar van j. jan willem van waning

  Betty – in aansluiting op voorgaande, hierbij nog een eerdere reactie (14-12-06) aan jou over het verbond tussen christen- en joodse zionisten:

  Mevrouw Betty, voor Uw informatie hieronder enkele links naar artikelen over de koppeling tussen christen- en joodse zionisten,
  en hun gezamenlijk streven naar de vestiging ‘het heilige rsp. beloofde land’ Groot Israel in geheel Palestina.

  Het is een bijna stille revolutie die zich in de Israëlische politiek heeft ontrold. Het joods-zionisme heeft de alliantie met het christen-zionisme ontdekt. De opvatting dat christenen de bondgenoten zijn van de joodse staat, heeft snel terrein veroverd. Het haakt aan bij de evangelische bloeiperiode in de Verenigde Staten en de bezinning op de christelijke identiteit in Europa.

  Het behoud van Israël met een verenigd Jeruzalem als hoofdstad is het thema waarop de bondgenoten elkaar hebben gevonden. Met het islamisme in zijn politieke en gewelddadige gedaanten – verenigd in de kernbom-in-aanbouw van de Iraanse theocratie – als grootste bedreiging.’

  Premier Benjamin Netanyahu van de rechtse Likud-partij liep eind jaren negentig voorop in de verkenning van het evangelische landschap. Maar pas tijdens de in 2000 begonnen tweede intifada begonnen Israëlische politici in brede kring het belang van de christenen te zien – zij waren de enigen die Israël met solidariteitsbezoeken een hart onder de riem staken.
  Het Christelijke Bondgenoten Comité wil dat zij in het vervolg ook hun regeringen aansporen achter Israël te staan. ‘Vroeger maakten we vrienden omdat we de enige democratie in het Midden-Oosten zijn’, zegt Reinstein. ‘Maar nu zijn het voorop de joods-christelijke waarden die ons binden.’

  De Amerikaanse predikant John Hagee, tevens schrijver van de bestseller Jerusalem Countdown – A Warning to the World, heeft een half jaar geleden de koepelorganisatie Christenen Verenigd voor Israël opgericht, die in Washington haar lobbywerk verricht uit naam van 40 miljoen Amerikaanse christenen.
  Ook president George W. Bush komt uit die kring, een gemeenschap die in de laatste dertig jaar is uitgegroeid tot de grootste protestantse stroming in Amerika.
  ‘De evangelische macht is voor de afzienbare toekomst niet meer weg te denken’, schreef de Amerikaanse historicus Walter Russell Mead pas in het artikel ‘God’s Country?’ in Foreign Affairs.

  De bron voor de eendrachtige samenwerking vinden de christen-zionisten in Genesis 17, waar God zijn verbond sluit met Abraham, ‘de vader van vele volken’, zegt David Parsons. ‘Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven en ik zal hun God zijn.’

  Samen met de profetieën doet dat de evangelische christenen geloven dat Jezus pas terugkeert op aarde als de joden Israël weer bewonen. Het is de basis voor de ‘onvoorwaardelijke liefde voor Israël’ – ook al geloven joden dat de Messias nog voor de eerste keer komen. Katholieken, anglicanen, lutheranen en liberale protestanten hechten in hun geloofsopvatting veel minder belang aan een door joden bewoond Israël.
  Toch heeft het bondgenootschap met de evangelisten ook een netelige kant: velen denken dat aan het einde der tijden de helft van de joden zich bekeert tot het christendom, terwijl de rest is verdoemd.

  ‘Alleen de extreme vleugel van de evangelische christenen hangt deze visie echt aan’, sust Parsons. De eindtijd-gelovigen zien alom tekenen dat de verlossing nabij is en willen die bespoedigen. ‘Maar wij vinden dat de loop van de geschiedenis in Gods hand is.’ Niettemin zijn ook de apocalyptici welkom op de Loofhutten-conventie.
  http://zoek.volkskrant.nl/artikel?text=christen-zionisten&FDOC=0&SORT=presence&PRD=20y&SEC=%2A&SO=%2A&DAT=%2A&ADOC=2

  ‘God voorziet in ongedeeld Jeruzalem’

  de Volkskrant, Voorpagina, 2 oktober 2006 (pagina 01)
  Van onze correspondent Alex Burghoorn
  Tijdens de tweede intifada is de vriendschap tussen Israëlische zionistische joden en zionistische christenen uit de VS inniger geworden. Zondag vierden ze op ‘God TV’ hun verbond.

  ‘Ik wil geen lege stoelen zien, amen’, zegt de toneelmeester als hij uitlegt dat God TV de gebedsdienst vanuit Jeruzalem wereldwijd uitzendt. Via 438 miljoen tv-toestellen kan van Australië tot Amerika meegebeden worden. De missie van het Britse tv-station: ‘Scherm voor scherm dringt God TV vijandig gebied binnen’.
  Het is de ‘Dag van het gebed voor de vrede van Jeruzalem’, een initiatief van Amerikaanse evangelische christenen, omarmd door rechtse Israëlische politici. Het zijn de bondgenoten voor het Grote Israël, tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Met gebeden, muziek en dans vieren de zionistische joden en de zionistische christenen zondag hun vriendschap, die vooral in de jaren van de tweede intifada inniger is geworden.

  http://zoek.volkskrant.nl/artikel?text=christen-zionisten&FDOC=0&SORT=presence&PRD=20y&SEC=%2A&SO=%2A&DAT=%2A&ADOC=6

  http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=Israel+lobby&hit=13&set=2

  http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=Israel+lobby&hit=12&set=2

 65. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Hartelijk bedankt, Jan Willem!
  Vanavond nieuwe bijdrage van mij over het linkse antisemitisme ( waarmee ik zeker niet jou bedoel, maar dat weet je).

 66. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Nee Jan-Willem, Rolf, Ruud en ook jouw broer Robert komen er openlijk voor uit dat israel geen bestaansrecht heeft, ook niet naast een levensvatbare Palestijnse staat. Hun antizionisme haalt een van de belangrijkste pijlers onder het Jodendom weg: namelijk de levendige verbondheid met het land waar dit volk hun wortels heeft, hun cultuur en ethniciteit vorm gaf. Hen dit land te ontzeggen is dus in feite antisemitisme. Joden zijn niet alleen leuke mensen zolang ze ergens in Europe of Amerika of Oeganda mogen verblijven. Joden horen in Israel thuis. Niet alle Joden willen e rmisshcien wonen, maar veel Joden wel. En veel Joden in de diaspora zouden geen Jodendom zonder Israel willen zien.

 67. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  En nog iets, zolang er niemand reageert op de berichten die ik gepost heb over het religieus fanatisme wat Iran kapot maakt, dus, zolang men selectief reageert, veeg ik zo´n stuk over christenzionisme helemaal van tafel. Gelijke monikken, gelijke kappen. Maar dat geldt voor een hoop mensen niet.

  De islamitische lobby, al dan niet verpakt in politiek of zogenaamde zorg voor de Palestijnen, is zo mogelijk even groot als de lobby hierboven gesteld.

  Het is godgeklaagd dat er nu weer een rel is om dat voetpad naast de Tempelberg. Als Israel hier niets aan doet, zakt de heleboel in 25 jaar in elkaar. Moet je ze dan eens horen! Nee, dit is weer eens staaltje van onvervalst antisemitisme: net nou Meshal en Abbas in Mecca zitten, deze oproer veroorzaken. Perfecte timing!
  Reactie is geredigeerd

 68. ben van rooij schreef:

  Avatar van ben van rooij
  Q&A met Uri Avnery
  de Groene Adammer van 31/1/04)
  Kan iemand een antizionist zijn zonder tegelijk ook een antisemiet te zijn?
  Dat kan zeker. Zionisme is een politieke overtuiging en moet net zo worden behandeld als alle andere politieke overtuigingen. Je kunt anticommunist zijn zonder anti-Chinees te zijn, je kunt antikapitalistisch zijn zonder anti-Amerikaans te zijn, antiglobalist of anti-weet-ik-wat. Maar ook hier is het niet altijd gemakkelijk een scherpe grens te trekken omdat echte antisemieten vaak doen alsof ze alleen maar «antizionisten» zijn. We moeten het hun niet gemakkelijk maken door het onderscheid te laten vervagen

 69. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Dank je Ben! Ik ben een ijverige lezer en abonnement van de Groene, maar dit artikel heb ik gemist ( heb veel te veel aan mijn hoofd nu, en daarmee bedoel ik niet het bloggen).
  Ik lees het interview nog!

 70. ben van rooij schreef:

  Avatar van ben van rooij
  Maria, Graag gedaan, enne…..
  Keep your head cool

 71. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Zionisme is niet louter en alleen politieke overtuiging. Lees de Tenach er maar eens op na. Bekijk de rituelen maar eens. Bestudeer de oude literatuur en wijsbegeerte maar eens. Zion komt overal voor. Het verlangen om verbonden te zijn met Zion is een belangrijk onderdeel van het Joodse geloof en de cultuur. Joden hun eigen soevereine staat ontzeggen, is daus het wegtrekken van een van de pijlers onder het Jodendom. In deze vorm is het antisemitisme.

 72. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Volgens Max Nordau is zionisme hetzelfde als messiansime: "Messianismus und Zionismus [sind] …fast zwei Jahrtausende lang identische Begriffe gewesen"

  Ik zal nu een blog schrijven over de zionist en prefascist Max Nordau.

 73. j. jan willem van waning schreef:

  Avatar van j. jan willem van waning
  Does Anti-Zionism = Anti-Semitism?

  A Wednesday article in The New York Times describes an increasingly volatile debate in the Jewish community over the question of whether one can be anti-Zionist without being anti-Semitic.

  Similar questions were raised at a Forum conference in December, "Israel and the Future of Zionism," featuring Ari Shavit, a columnist for the Israeli paper Ha’aretz and Peter Berkowitz, associate professor of law at George Mason University. Josef Joffe, publisher and editor of the German weekly newspaper Die Zeit, also addressed the issue in "Anti-Semitism and Anti-Americanism," a May Forum Q&A.

  Read:http://pewforum.org/events/index.php?EventID=137
  http://pewforum.org/events/index.php?EventID=111
  http://pewforum.org/news/display.php?NewsID=12597
  http://www.ajc.org/atf/cf/%7B42D75369-D582-4380-8395-D25925B85EAF%7D/PROGRESSIVE_JEWISH_THOUGHT.PDF

 74. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Mijn laaste bod op het fenomeen zionisme: Thank God it exists. Dankzij zionisme, het verlangen naar een eigen plek op de historische plek Zion, heeft het Joodse volk dat deel van haar bestemming teruggekregen.
  Daar ben ik heel blij mee en zal ik altijd blijven steunen.

 75. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Het zionisme is begrijpelijk en in orde, zolang het zich concentreert op de behoeftes van joden, hun eigen geschiednis, religie etc. Als het zionisme wordt gebruikt om andere volkeren te vernederen of minder rechten toe te kennen, moet het bekritiseerd en ook tegengegaan worden, naar mijn mening.

 76. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Dat ben ik met je eens, Maria, maar zoals je weet willen Ruud, Cornelese, Rolf en anderen, Robert van Waning, helamaal niet dat Joden een eigen staat hebben. Zij ontkennen dat soevereine recht van Joden.

 77. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Bedoel je Robert of Jan Willem van Waning?

 78. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Robert. Hij heeft me eens prive gemaild dat het ontstaan van de Joodse staat een historische vergissing van mega-omvang was. Jan Willem zegt geen moeite te hebben met de staat Israel, al is alles wat hem betreft verkeerd en alles goed t.a.v. de Palestijnen. Hij schrijft zijn blog vol over de naderende oorlog met Iran, maar geeft geen thuis als ik een degelijk artikel over de interne perikelen in Iran post. Ook wordt hier overal gezeurd over christenzionisme, terwijl er op de wereld MEER moslims zijn die "heel Palestina" als land van Allah zien, dan Joden en christenen bij elkaar die de Groot-Israel gedachte aanhangen. Maar dat wordt en passant even vergeten.

 79. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Dan is het goed, ik dacht dat je Jan Willem verkeerde dingen verwijt!

 80. Ilan Kielski schreef:

  Avatar van Ilan Kielski
  Het arme Palestijnse volk die democratie na streeft vecht tegen de Israëlische bezetting.

  Dat het meeste donorgeld veilig op de banken van Zürich en Genève wachten op betere tijden wordt niet genoemd. Dat er een burgeroorlog in Gaza aan de gang is, waarbij de beide, of zijn het er veel meer kanten, mekaar niet ontzien is een feit. De zionisten hebben het weer gedaan! De Palestijnse autoriteit wordt als het meest corrupte regiem in de wereld beschouwd! Oplossing? Tweestaten oplossing wordt maar door een minderheid van de Palestijnen en minderheid? van de Israëli’s gedragen. Afdwingen!? en dan?
  Een bemoediging heb ik wel, nl. Israël is nog steeds democratisch. Het is een land waar een president die smerigheid uithaalt voor de rechter komt, waar een minister die nare dingen doet, niet aan vervolging door justitie ontkomt. Waar de premier onder druk van schandalen een onderzoek naar zijn doen en laten moet ondergaan. Waar Palestijnen ook hun recht kunnen halen, al is het niet altijd naar de zin van de betrokkenen. Waar soldaten uiteindelijk gestraft worden voor extremiteiten. Dat kan ik niet zeggen over de Palestijnse autoriteit of de omringende landen.

 81. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ilian Pappe is zelf ook zeer kritisch over de Palestijnen, maar hij zegt dat hetgeen de Palestijnen aan onrecht doen nog steeds de ethinsche zuiveringen door Israel niet rechtvaardigt. Het een moet apart van het ander beoordeeld worden.

  Israel lapt de mensenrechten en VN-resoluties aan zijn laars- dit zeggen niet alleen maar een paar activisten, maar behalve Pappe ook zo iemand als de Leidse hoogleraar mensenrechten John Dugard. Meer over Israel en de mensenrechten en Dugard:
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/100947
  Reactie is geredigeerd

 82. Ilan Kielski schreef:

  Avatar van Ilan Kielski
  Lees in Trouw het stuk van Hans Jansen als commentaar op het boek van Jimmy Carter. Daar staat het, vrij duidelijk geschreven, over het leiderschap van de Palestijnen. Die willen en kunnen niet compromissen sluiten. Wat ik al eerder aangaf is het feit dat 90% van de Palestijnen en 90% van de Israeli’s in gijzeling zijn van extremisten van beide zijden.
  Reactie is geredigeerd

 83. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ik ken http://www.gebladerte.nl/11269f80.htm, hij wordt straks nog gepromoveerd tot mijn Leidse tegenstanders, al is hij naar mijn weten geen Burkiaan.

  Die door mij genoemde Leidse hoogleraar Dugard heeft Jimmy Carter gelijk gegeven in bepaalde zin. Vooral de beperkingen in de bewegingsvrijheid van de Palestijnen ziet ook Dugard ( zelf Zuid-Afrikaan) als een bijna-apartheid maatregel.

  Wat je zegt over de gijzeling van extremisten, dat is waar.
  Reactie is geredigeerd

 84. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Op het blog van Jan Willem heb ik een stuk uit Trouw gezet, van gisteren of vrijdag. Het is geschreven door de theoloog Hans Jansen. Hij doet een boekje open over de Arabische apartheid t.o.v. Joden. Trouwens, Ronald heeft op zijn blog al 2 x een thema gewijd aan Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld. Daar komt, zeer ten onrechte, geen enkele reactie op. Mensen die Israel van apartheid betichten, zijn zo subjectief als wat en nemen niet eens de moeite om ook naar die andere kant te kijken.

 85. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Betty ik ben geen vriend van Jansen, zie reacties boven je laatste reactie.
  Ik zal ook nog bij Jan Willem reageren.

 86. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning

  Het lijkt mij beter dat iedereen nu eerst zelf eens het boek ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ van Ilan Pappe helemaal uitleest, alvorens er allerlei halfbakken meningen over te geven. Het is goed gedocumenteerd maar ook heel goed leesbaar. Het enige wat er niet aan te begrijpen valt, is dat al die gruwelijke feiten zo lang verborgen konden blijven.

  Voor wie zich een goed en zo onafhankelijk mogelijk oordeel wil vormen, kan ik ook de volgende boeken aanbevelen:
  ‘In naam van de Thora’ (Yakov M. Rabkin),
  ‘Kijken in de Spiegel’ (A.B. Yehoshua),
  ‘Over Israël’ (Renate Rubinstein),
  ‘Het Zionisme bij nader inzien’ (Hannah Arendt),
  ‘De andere kant van Israël’ (Susan Nathan),
  ‘Israël achter de schermen’ (Salomon Bouman),
  ‘Wij blazen uw auto even op’ (Eva Ludemann)
  ‘Het zijn net mensen’ (Joris Luyendijk),
  ‘Beyond Chutzpah’ (Norman G. Finkelstein),
  ‘Atlas van de Joodse Geschiedenis (Martin Gilbert),
  en natuurlijk alle afleveringen van ‘De Brug’ van het SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten Organisaties), en ook de behartenswaardige artikelen van Alex Burghoorn, correspondent van de Volkskrant.

  Israël is in mijn ogen een misplaatst land van een misleid volk. Een agressieve sekte met een atoombom is bovendien gewoon linke soep. Daar komt bij dat een staat die etnische (lees: genetische) voorwaarden stelt aan immigratie, huwelijk, begrafenis, opleidingsmogelijkheden, bouwvergunningen, vestigingsvoorwaarden, dienstplicht, etc. etc. in de huidige tijd geen bestaansrecht meer heeft. Ik schaam mij niet voor dit standpunt. Integendeel, zelfs.

  Als racisme inderdaad een wezenlijk bestanddeel vormt van zionisme en jodendom, dan is kritiek daarop in de eerste plaats antiracistisch (en niet antisemitisch) van aard.

  Verder beschouw ik joden natuurlijk gewoon als gewone mensen, net als alle andere gewone mensen. Ik vind alleen dat met name seculiere joden (een oxymoron of een racistisch begrip, daar ben ik nog niet uit) dat zelf ook eens zouden moeten gaan doen. Dat zou heel wat gedoe en gediscussieer schelen.

  Ook Palestijnen zijn gewone mensen, die net als alle andere gewone mensen recht hebben op een menswaardig bestaan in een onbezet en levensvatbaar land, zonder vijandige enclaves.

  Tenslotte nog dit: Ik deel de opvatting van joodse auteurs dat het verlangen van joden naar (en dus hun binding met) Zion metafysisch of desnoods ideologisch van aard is. Het is dus niet geografisch gericht op een fysiek grondgebied dat ook altijd door andere volken bewoond is geweest. Mensen die denken dat dit wel het geval is, zijn (vrees ik) misleid door valse profeten en kennen het ware jodendom slecht.
  Reactie is geredigeerd

 87. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Dank je Robert.

 88. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning

  Maria, je bericht van 10-02-2007 23:14 kwam erop neer dat Betty over mij wél verkeerde dingen mag schrijven, maar over Jan Willem niet.

  Mensen demoniseren door bewust verkeerde dingen over ze schrijven, is volgens mij altijd verkeerd.

  Betty’s mening dat joden een historisch recht zouden hebben op een eigen soevereine staat op andermans grondgebied en ten koste van de oorspronkelijke bevolking en dus geïmplementeerd door een uiterst gewelddadige etnische zuivering, wordt gelukkig niet door alle joden gedeeld.

  Het veronderstellen van een onlosmakelijk verband tussen een fysieke lap grond en het wezen van het jodendom, verlaagt deze oude en in velerlei opzichten eerbiedwaardige religie tot het niveau van een ‘Blut und Boden’-ideologie.

  De moedige Israëlische historicus Ilan Pappe wordt trouwens in zijn eigen land gedemoniseerd vanwege zijn onafhankelijke en kritische opstelling. Omdat hem het werken in Israël praktisch onmogelijk wordt gemaakt, gaat hij, geloof ik, op een Engelse universiteit doceren. Zo gaan die dingen. Het ergste is dat dit wordt verhuld c.q. wordt goedgepraat door mensen die denken dat Israël ofwel te verheven ofwel te zwak is om de last van de waarheid over zijn eigen geschiedenis te dragen.
  Reactie is geredigeerd

 89. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning

  Zoals vaak, vond ik de bijdrage van Qabouter van 29-01-2007 09:01 weer informatief en evenwichtig. Mijn verzoek aan allen om toch vooral eerst zelf het boek ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ helemaal te lezen, was echter gebaseerd op zijn opmerking dat er in 1948 inderdaad wel slachtingen zijn geweest en dat veel [zo’n 800.000!, rvw] Palestijnen zijn gevlucht, maar dat hij nog geen bewijzen had gezien dat er een opzettelijke en planmatige etnische zuivering had plaatsgevonden. Die bewijzen zijn er dus wel, al worden die nog steeds op allerlei manieren (en met succes!) verhuld.
  Reactie is geredigeerd

 90. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning
  In mijn ‘boekenlijst’ (hierboven) ontbrak nog een imposant boek. Dit kwam omdat het niet zoals de andere (gelezen) in mijn boekenkast staat, maar nog (half gelezen) op mijn nachtkastje ligt:

  ‘The Great War for Civilisation. (Ondertitel: The conquest of the Middle East.)’ van de journalist Robert Fisk, levenslang correspondent van The Independent in het Midden-Oosten.

  Twee citaten, waarvan de eerste een opmerkelijk verband vertoont met het recente ‘loyaliteiten-debat’ in ons land:

  "All the while, US ‘peace envoys’ continued to visit Netanyahu and Arafat as part of America”s ‘impartial stewardship of the Middle East ‘peace’. Every Palestinian knew that the four principal members of this team were Jewish. There was no public discussion in the Western press of the ethnic makeup of the American team. Nor, in principle, should there have been. American foreign service officers or appointees -like any other citizen of a democracy- should hold their postst regardless of their ethnic or racial origins. But Denis Ross, the lead negotiator, was a former and prominent staff member of the most powerful Israeli lobby group, teh American-Israeli Public affairs Committee (AIPAC). This was rarely mentioned in the American press, but was surely a matter of vital importance. If the chief negotiator had been the head of an Arab lobby group, Israel would have made its views known at once. And if all four main negotiators had been Muslims, be sure that this would be a matter of legitimate discussion in the world’s press. In the Israeli press, however, the membership of the American team was was a matter of comment. When the Ross delegation came to Jerusalem, the Israeli newspaper Maariv called it ‘the mission of four Jews’ and talked about the Israeli connection of the men. Israeli journalists noted that one of them had a son undergoing military training in Israel. It was the Israeli writer and activist Meron Benvenisti who highlighted this in Ha’aretz. He wrote: ‘The ethnic origin of US diplomats sent to the Middle East to promote peace may be irrelevant, but is is hard to ignore the fact that the manipulation of the peace process was entrusted by the US in the first place to American Jews, and that at least one member of the State Department team was selected for the task because he represented the view of the American Jewish establishment.’ (Fisk, p. 539)

  ‘It was a familiar scenario: Accept Israël’s version of peace and Syria could be overwhelmed by conditions she could not meet. Refuse, and Syria would be blamed for opposing peace and become an enemy of peace and -ergo- an enemy of the United States.’ (Fisk, p. 540)

  Lezen dat boek van Robert Fisk, én dat van Ilan Pappe, en graag ook alle andere. Deze discussie moet worden gevoerd op basis van bekende feiten, en niet op basis van metafysica, mythes, historische verdraaiingen en politieke verhullingen, en zeker niet door middel van het demoniseren van mensen die niet bang zijn om de waarheid te vertellen.
  Reactie is geredigeerd

 91. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning

  Maria, er staat een storende fout in de titel van dit Weblog: De naam is ‘Ilan Pappe’ (en niet: Ilian). Misschien wil je dit corrigeren.

 92. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  O, dank je Robert, ik zie het. Ik vind het zeer belangrijk om namen goed te spellen, dit is een ergerlijke fout
  Reactie is geredigeerd

 93. Robert van Waning schreef:

  Avatar van Robert van Waning

  Bij het uitlezen van ‘Atheologie’ van Michel Onfray (een aanklacht tegen álle monotheïstische godsdiensten) zag ik zojuist in de uitgebreide Bibliografie dat Rob (van Kan) één van de vertalers was van Daniel Jonah Goldhagens boek ‘Pie XIe et le IIIe Reich’ (1964, ‘Een morele afrekening: de rol van de katholieke kerk in de Holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel’.) Michel Onfray noemt het lezen van dat boek ‘een must’: ‘Het moet moeilijk zijn voor de kerk zich te verantwoorden voor deze opsomming van bewezen feiten, standpunten, analyses, enzovoort.’

  Ook het boek ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’ van Ilan Pappe is een degelijk onderbouwd appèl aan Israël om in het reine te komen met het eigen verleden door de werkelijkheid omtrent de planmatig opgezette en methodisch uitgevoerde schendingen van mensenrechten openbaar te maken, de mythe van de ‘heroïsche’ stichting van de joodse staat te ontzenuwen en de (nakomelingen van) de vele slachtoffers en verdrevenen eindelijk rechtsherstel en terugkeer te gunnen.

  Het boek van Ilan Pappe is nog steeds niet vertaald..

  In de bibliografie van ‘Atheologie’ staat verderop, onder het kopje ‘Zionisme: façade en coulissen:

  "Het zionistische project van Theodor Herzl zal de hedendaagse lezer beslist interesseren. De Judenstaat (Loewit Verlag, 1933). In het Nederlands verschenen als ‘De Jodenstaat’ (Mets & Schilt, Amsterdam, 2004). Hierin lezen we dat Palestina geen obsessie is [Betty!, rvw]. Herzl verklaart dat Argentinië ook mogelijk was geweest en dat het een kwestie was van accepteren wat werd aangeboden. Het sociale model is perfect: werktijden (werkdag van zeven uur), organisatie, samenstelling en taal (geen Hebreeuws, maar álle talen waarvan vanzelf één de belangrijkste wordt), wetgeving, vlag (wit met zeven gouden sterren), leger (alleen een beroepsleger ingekwartierd in kazernes), theocratie (geestelijken zou niet worden verboden zich met politiek bezig te houden), tolerantie (vrijheid van godsdienst, geloof en de uitoefening ervan). Over het in bezit nemen van grond zegt Herzl: geen meedogenloze overname maar aankoop van grond die te koop wordt aangeboden (blz. 90 Franse uitgave). Dat alles lijkt heel idyllisch. Waarom wordt zijn Dagboek dan nog altijd doodgezwegen? En met name wat hij schreef op 12 juni 1895: ‘We moeten met zachte hand privé-eigendommen onteigenen op het grondgebied dat ons zal worden toegewezen. We moeten proberen op discrete wijze de arme bevolking naar het buitenland te sturen door hun werk te verschaffen in de landen waar zij doorheen komen en niet bij ons. De eigenaren zullen aan onze kant staan..’ "

  Inderdaad heel idyllisch allemaal, maar dat deporteren van niet-joden is altijd een onlosmakelijk onderdeel van het zionisme geweest. Toch krijgt iemand die in dit verband termen als apartheid, discriminatie, racisme en etnische zuivering gebruikt nare verwijten naar zijn hoofd of hij wordt achter zijn rug in al of niet verhulde termen een antisemiet genoemd. (De waarheid blijkt vaak nog het meest pijnlijk voor degenen die haar trachten te verwoorden.)

  Frits Abrahams citeerde in zijn dagelijkse column in NRC Handelsblad van gisteren (20/3) Martin Luther King, die op de vraag hoe lang de onderdrukking van de zwarten nog zou duren, had uitgeroepen: "How long? Not long! Because no lie can live forever!"

Leave a ReplyMeest recente berichten