Wetenschap Kunst Politiek

De moraal van de nazi’s : antwoord op de Schmitt-apologeten (1)

14 comments

Astroloog : “Maar wie hem [Schmitt] volledig leest ontdekt ook dat hij een intelligente, serieuze man was (vijand van ‘de lolbroek’), die in de nazi-ideologie ‘het goede’ meende te ontdekken, omdat die ideologie de schone schijn afwees.”
De nazi’s hadden bijna allemaal goede bedoelingen. Dat is toch juist het probleem! Het is niet zo als men vaak denkt, dat de nazi’s geen moraal hadden. Een zeer belangrijk boek in de context van het thema Het cynisme van Goed en Kwaad is Claudia Koonz The Nazi Conscience ( 2003) . Koonz laat zien dat de nazi’s , anders dan vaak wordt gedacht, niet gewetenloos waren, en zelfs nadrukkelijk moreel hebben geargumenteerd. Alleen: hun moraal gold allen voor degenen die zij als “vriend” hadden gedefinieerd. Voor de “vijand”gold deze moraal niet. Geert Wilders, die door de Burkianen direct en indirect wordt gesteund, en die via Bart Jan Spruyt sterk door Carl Schmitt is geïnspireerd, wil inmiddels ook het grondwettelijke gelijkheidbeginsel opgeven. Moslims kunnen nu, als het aan hem ligt, niet meer op gelijke rechten rekenen. Tegelijkertijd bedient Wilders zich, net als de Burkianen, van een zwaar moreel discours.
De vijand van Carl Schmitt was, zoals Kees Schuyt in zijn Cleveringa-oratie 2006 helemaal terecht zegt, de vijand uit Hitlers Mein Kampf: “Het vriend-vijanddenken werd tot het uiterste aangescherpt door de nationaal-socialistische rechtsgeleerde Carl Schmitt die in1932 de legale machtsovername juridisch voorbereidde en legitimeerde […] . Scherpe tegenstellingen vormen het wezen van de politiek, beweerde Schmitt, en de vijand die een existentiële bedreiging van het eigen ik vormde moest met alle geweld bestreden worden. De theoretische vijand in zijn rechtsleer was de eeuwige vijand uit Hitlers Mein Kampf” (p. 16, vaste link).
Vergeefs zoekt men bij de Burke-moralisten naar een reflectie over de kwestie dat veel moordenaars (bijvoorbeeld vele nazi’s en communisten) een prima huwelijk en gezin hadden en graag uitgebreide speeches gaven over MORAAL, vooral de moraal van HET GEZIN. Kinneging hecht grote waarde aan een klassieke deugdenethiek, met zware en heroïeke deugden zoals eer en moed. Een veel aansprekender model heeft de Burke –tegenstander en Leidse Cleveringa-hoogleraar Kees Schuyt voorgesteld, in navolging van Robert S.C. Gordon en Primo Levi.( In: De steunberen van de samenleving) Deze alledaagse deugdenethiek van kleine deugden omvat bijvoorbeeld: goed kijken en observeren; zorgvuldig en precies taalgebruik; een gevoel voor maat en grens; vindingrijkheid; het durven maken van fouten; herinneren en ervaringen vastleggen; humor en speelsheid. Deze kleine deugden maken maatschappelijke kritiek mogelijk, maar bemoedigen, anders dan Kinnegings grote deugden en Carl Schmitts grote woorden, geen maatschappelijk polariserend gedrag.

14 Responses to “De moraal van de nazi’s : antwoord op de Schmitt-apologeten (1)”

 1. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Zie je een overeenkomst tussen het denken van Fukuyama in zijn nieuwste http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=8239 en het denken van Schmitt?

 2. mary franssen schreef:

  Avatar van mary franssen

  Met redenaties als die van die astroloog (heeft die man of vrouw geen naam?) kun je alle kwaad goed praten, en alle goed tot kwaad. Dan is de drijfveer voor liefde het omgekeerde: haat, en de drijfveer voor haat het omgekeerde: liefde.

  Van dit soort new-ageachtig gerelativeer (gezweef) wordt de wereld dus niet beter want die goedbedoelende nazies zetten de wereld op zijn kop en veroorzaakten alles wat kwaad is.

  Het misleidende aan dergelijke zweef redenaties is dus dat men het kwaad een masker geeft van goed, en het goede een masker van kwaad: er bestaat geen goed en geen kwaad.

  Ja, hallo. Gelukkig bestaan er concrete normen over wat goed is en kwaad.

  Reactie is geredigeerd

 3. Mephisto schreef:

  Avatar van Mephisto
  @Mary: dat staat hier toch ook?
  Als echter deze concrete normen enkel gelden voor bepaalde groepen binnen de samenleving, ben je aan het polariseren. En populisten zijn daar vaak uitermate handig in.. (zie Sarkozy, Pim Fortuyn, Geert Wilders – in mindere mate -, Vlaams behanger Flippo Dewinter, enz.)

  En is het niet zo, dat juist politiek vaak drijft op polarisatie & compromis?

 4. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  Maria Trepp maakt geen onderscheid tussen wat op de Hooversite ‘spiritueel vriend-vijand-denken’ wordt genoemd en het simplistische racisme van Hitler en zijn anti-intellectuele vrienden. Wat je ook over Schnitt kunt zeggen, een feit is dat hij geen anti-intellectueel was, maar een intellectueel die net als Harry Mulisch (in zijn Cuba-aanbiddings-periode) een intellectueel woordje bij de nationaal-scoialistische daad wilde voegen. De vraag waarom mensen zoiets doen is geen vraag die met behulp van morele argumenten kan worden beantwoord en uitgelegd. Nationaal-socialisme was (net als het Cubaanse socialisme) een vorm van geloof – religie.
  Schmitt was een overtuigd gelovige in de periode 1933 tot 1936. In 1936 werd hij op een zijspoor gezet door de SS. In 1942 brak hij volledig met het nationaal-socialisme. Hetgeen betekent dat hij – als man die gebroken heeft met geloof – niet meer met dat geloof vereenzelvigd mag worden. Je kunt mensen niet straffen vanwege het simpele feit dat ze in onzin geloven of hebben geloofd. De paus, de rabbi, de imam, de groenteboer, en noem ze maar…; allemaal geloven ze wel in onzin. En het is best mogelijk dat ze met die onzin andere mensen kapot gemaakt hebben. Dat gebeurt. Wie in onzin gelooft is blind voor de realiteit. Wie dood moet gaat dood. De wet van de onzin schrijft dat voor.

  Daarom moet een intellectueel voorkomen dat hij een gevangene wordt van onzin. Dat kun je bewerkstelligen door de werkelijkheid vanuit zoveel mogelijk gezichtshoeken te bekijken – oog hebben dus voor complexiteit.
  De intellectueel Schmitt was niet alleen nationaal-socialist was maar ook overtuigd katholiek en wetenschapper, hetgeen betekent dat je al die verschillende ikken naast elkaar moet zetten. Vooral wanneer je simplistisch vriend-vijand-denken van anderen aan wilt vallen.
  Maria Trepp, die heel terecht stelt dat de nazi’s handelden vanuit het verlangen de wereld ‘het goede’ te brengen, maakt vaak de fout dat zij zich op een gemakzuchtige wijze beroept op uitspraken van autoriteiten die een mening verkondigen die alleen maar vanwege het feit dat de betreffende persoon ‘autoriteit’ is ‘waar’ wordt genoemd. Dat is een volstrekt verwerpelijke manier van argumenteren. Wanneer Koole iets zegt waar jij het niet mee eens bent dan stelt zij: "Koole is een prof".
  In feite is dat kiezen voor het anti-intellectuele Fuehrerpincipe: "Fuehrer befehl, wir folgen".
  Koole en Schuyt zijn niet intelligenter dan Carl Schmitt. Ook Koole en Schuyt verdedigen op impliciete wijze een fascistische vorm van denken (het Amerikaanse MACHT=RECHT-denken), die niet aangevallen mag worden, omdat wij ‘het goede’ dienen.

  Reactie is geredigeerd

 5. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  Mijn naam vind je op http://www.xs4all.nl/~wimduz/ MARY.

 6. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Aangereden op de fiets door een 85-jarige mevrouw zonder vorrang.

  Linkerpols op twee plekken gebroken. Verder alles in orde. hoofdzaak dat ik kan schrijven, geef later of morgen nog antwoord

 7. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  jezus christus… ik haat zulke gevallen van stomme ordinaire pech…

 8. mary franssen schreef:

  Avatar van mary franssen

  Van harte beterschap, Maria.

 9. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  …een astroloog die over pech spreekt?
  Maria, wens je snel herstel, kijk http://www.vitamindcouncil.com voor een medicijn.
  Derde blok onder ‘ítems of interest’
  Reactie is geredigeerd

 10. mary franssen schreef:

  Avatar van mary franssen
  Citaat: "een astroloog die over pech spreekt?".

  RE: ja, vooral een astroloog die gelooft dat alles is voorbestemd. Daar moet Maria dan eens over nadenken? :-)))

 11. mary franssen schreef:

  Avatar van mary franssen
  Citaat van Mephisto: "En is het niet zo, dat juist politiek vaak drijft op polarisatie&compromis? ".

  RE: Neen, Mephisto, dat is m.i. te eenvouding deze redenatie. De mensheid polariseert als zo oud als de mensheid is als we oudste geschriften moeten geloven.

  Als het niet om politiek dan gaat het wel om wat anders om over te concureren: over alles waar de mensheid waarde aan hecht op het levenspad. Zelfs over stukjes op deze site kan men nog oorlog voeren blijkbaar.

  Wie beweert dat de mens eenduidig wordt door een nieuw fascisme (universalisme)kan net zo goed pleiten voor de boodschap van Jezus, die is dan toch nog menslievender m.i.

  Reactie is geredigeerd

 12. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Astroloog, het was geen pech, ( had je me trouwens niet kunnen waarschuwen, je hebt toch mijn horoscoop!!)
  het was een oude tante die geen rijbewijs meer zou moeten hebben, en die hem nu kwijt raakt.
  Peter, bedankt voor de tip, maar op grond van mijn goede conditie kom ik nu terecht in een "sporters-traject" waar de gips al na een week weg kan. Krijg dan extra fysio.
  Dus mensen: bewegen!!!

 13. Qabouter schreef:

  Avatar van Qabouter
  Maria,
  Ten eerste een spoedig herstel gewenst.

  Maar dan naar de inhoud. Ik heb de toeloop naar deze bijdrage niet gevolgd, maar kijkend naar de bijdrage doet het me toch fronsen.

  In feite leg je een link tussen Geert Wilders en Hitler, bijna een vergelijking waarbij Wilders een nieuwe Hitler wordt genoemd. En de Burke-Stichting wordt neergezet als de met doctrine steunende groep rondom Hitler.

  Fortuyn werd op dezelfde manier neergezet en is uiteindelijk vermoord. Het herhalende argument van de moordenaar was de dooddoener,’Als iemand nou Hitler in zijn opmars had vermoord…’ Zijn rechtvaardiging van zijn daad, Fortuyn was een gevaar (want hij was een nieuwe Hitler) en moest dus opgeruimd worden.

  Ik vind daarom dat je niet zo licht mag zijn in het leggen van een link tussen nazisme en huidige politiek. Je kan Wilders en zijn gedachtengoed prima bestrijden met argumentatie en tonen van de inherente discriminatie die erin zit, zonder dat je hem meteen het Hitler-stempel hoeft op te drukken.

 14. peebee schreef:

  Avatar van peebee
  Maria, je zegt: "Alleen: hun moraal gold allen voor degenen die zij als “vriend” hadden gedefinieerd. Voor de “vijand”gold deze moraal niet."

  Beter zou zijn:

  "Alleen: hun moraal gold allen voor degenen die zij als “mensch” hadden gedefinieerd. Voor de “halb-mensch en unter-mensch” gold deze moraal niet."

Leave a ReplyMeest recente berichten