Wetenschap Kunst Politiek

Carl Schmitt en het gedachtegoed van de Leidse Burkianen

25 comments

De relatie tussen het denken van Carl Schmitt en de Burke Stichting is om verschillende redenen zeer belangrijk. Ten eerste wordt Schmitt door sommige Burkianen, vooral door de oud-directeur van de Burke Stichting, Bart Jan Spruyt, en de Leidse germanist Jerker Spits, expliciet en herhaaldelijk aangehaald als een belangrijke inspiratiebron. Ook Afshin Ellian citeert Schmitt instemmend in zijn oratie. [1] Cliteur en Ellian bespreken Schmitt uitvoerig in Encyclopedie van de rechtswetenschap deel 1 ( 2006) .

Op de website van de Edmund Burke Stichting staat over Carl Schmitt:
“ Schmitt was een briljant en controversieel jurist, één van de meest invloedrijke Duitse politieke denkers. Zijn radicale en systematische kritiek van liberaal-democratische idealen is nog steeds hoogst relevant. Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus geeft een haarscherpe analyse van de inconsistenties van de representatieve democratie. Het boek is geschreven in 1923 en werd door critici beschouwd als een poging om de parlementaire democratie te ondermijnen. Het was echter Schmitt’s poging de Weimar constitutie te verdedigen. Schmitt zal vanwege zijn nazi-verleden altijd omstreden blijven, maar onderdelen van zijn werk staan in het beste van de Westerse beschavingstraditie.”[2]

Ten tweede wordt ook het denken van de Leidse Burkianen duidelijk door het onverzoenlijke vriend-vijand-denken van Schmitt gedomineerd en maakt hun polariserende toon, doorspekt met oorlogs- en ondergangsretoriek, tegenstanders tot vijanden, precies zoals Schmitt dit bepleitte. Ten derde is Schmitt een voorman van de “conservatieve revolutie” in Duitsland geweest, en de Burkianen zijn expliciet opvolgers van de “conservatieve revolutie”. Ten vierde was Carl Schmitt, net als drie Leidse Burkianen, jurist. Het voorbeeld van Schmitt heeft aangetoond hoe gevaarlijk het is als juristen de parlementaire democratie en de rechtsstaat aanvallen. Het voorbeeld Schmitt maakt dus dat men zich grote zorgen moet maken waarmee de Leidse juristen eigenlijk bezig zijn.

Oud-Burke-directeur Bart Jan Spruyt haalde Carl Schmitt instemmend aan in zijn artikel Amerika bombardeert het Kwaad weg[3] en pleitte na de moord op Theo van Gogh “voor een Ausnahmezustand na het recept van de Duitse politiek denker Carl Schmitt om ‘onze democratie weerbaar te maken’ tegen ‘de islam als zodanig’.”[4] Spruyt maakte in zijn recente publicaties, o.a. in het door Afshin Ellian publiekelijk uit de hand van Spruyt in ontvangst genomen boek De toekomst van de stad ( en Ellian staat in maart 2006 nog steeds met Spruyt en diens Schmitt-verheerlijking afgebeeld op de website van de Burke Stichting) de Schmittiaanse filosofie van een absoluut onderscheid van vriend en vijand tot de zijne.[5] Het is hier wel even van belang te weten dat Carl Schmitt een antisemiet en nationaal-socialist was en met “de vijand” “de jood” bedoelde, zoals Raphael Gross overtuigend aantoont.[6]

Burkiaan Jerker Spits noemt ook Carl Schmitt als een groot voorbeeld. Schmitts nazi-verleden is voor Spits geen reden om het gedachtegoed van Schmitt te mijden:
” Wie Schmitt in het nazistische klimaat van de jaren dertig opsluit, gaat voorbij aan de zeggingskracht van zijn politieke filosofie voor onze tijd. […] De vrijheid van het denken mag niet ten prooi vallen aan politieke correctheid.” (Trouw, 14-4-2005)

Ook Paul Cliteur staat met zijn opvatting, dat de rechtsstaat secundair is tegenover een autoritaire staat, en dat het ordescheppend staatsgezag belangrijker is dan de democratie[7] geheel in de denktraditie van Carl Schmitt. Paul Cliteur stelt in zijn boek Nederlands recht : “Een vraag die men kan stellen is waarin de geheimzinnige kracht schuilt die een volk ‘tezamen houdt’?”[8] Cliteur geeft een aantal antwoorden op deze vraag, zoals taal, geschiedenis en cultuur. Hij vergeet een belangrijke, griezelige, maar zeer effectieve “geheimzinnige kracht” “ te noemen “die een volk ’tezamen houdt’”: het creëren van een vijand. Dit is wat Carl Schmitt bepleitte. Schmitt kort en cru samengevat: ”Everybody needs a scapegoat.”[9]
Cliteurs pleidooi voor een monocultuur past ook in de denktrant van Schmitt.
“Schmitt condemned diversity because a monolithic Volk could more successfully compete against rivals than a fractionalized state.”[10]


[1] “Terecht constateert Carl Schmitt in zijn Politische Theologie, dat alle pregnante begrippen van de moderne staatsleer geseculariseerde theologische begrippen zijn:[…]” Sociale cohesie en islamitische terreur, oratie 18-4-2006.
[2] http://www.burkestichting.nl/nl/studenten/boeken20steeeuw.html
[3] de Volkskrant, 19-4-2003, Reflex (deze artikel is  niet vinden in het online-archief, alleen op microfiche)
[4] Ger Groot, De boel uit elkaar trekken, NRC Dossier Moslimterreur; zie Bart Jan Spruyt, Conservatieve identiteit tegen linkse uitverkoop, In: Hoe nu verder (2004) , p.42.
[5] Vg. ook Dick Pels, Een zwak voor Nederland, p. 228.
[6] Raphael Gross, Carl Schmitt und die Juden, Suhrkamp, 2005.
[7] Hutspot Holland,p. 175.
[8] Nederlands recht, p. 55.
[9] Nasr Abu Zaid, Voice of an Exile, p. 193.
[10] Claudia Koonz, The Nazi Conscience, p. 56.

Tags: , , ,

25 Responses to “Carl Schmitt en het gedachtegoed van de Leidse Burkianen”

 1. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Maria, je bent bezig, vrees ik, een eenzijdig beeld van Schmitt neer te zetten: uit een willekeurige tekst op Google:
  Het begrip politiek is hoe dan ook een fascinerende tekst waarvan men gemakkelijk vergeet dat hij zeventig jaar oud is. Het is niet verwonderlijk dat de filosofische discussie over Schmitts denken vandaag terug oplaait. De uitdagende stelling dat het onderscheid tussen vriend en vijand en de reële mogelijkheid van strijd het wezenlijke van politiek is, verdient immers een antwoord. Zijn analyses van het vijandbeeld, het liberalisme en het ?mensheid?-discours doen in de periode na 11 september bovendien verrassend actueel aan.

  Schmitt werd in 1936 al als dwarsligger uit de partij gezet.

 2. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  "Carl Schmitts manicheïstisch Vriend/Vijand of Zwart/Wit denken past niet in een democratie."

  Met die uitspraak ben ik het als holistisch denker volledig eens. Daarom stel ik ook dat je ervoor moet waken zelf een soort heilige te willen zijn in de inktzwarte wereld van de ander.
  Wat dat betreft zou je een voorbeeld kunnen nemen aan Hannah Ahrendt die als ex-zioniste zich geleidelijk aan distantieerde van het zionistische zwart-wit-denken en als gevolg daarvan in staat was ‘de banaliteit van het kwaad’ bloot te leggen.

  Uit een Trouw-webartikel citeer ik het volgende:
  "Eichmann, vertelde Simon Wiesenthal in een interview met Trouw in 1982, was niet eens zo’n geheide antisemiet. Hij was een willoos werkttuig, een perfecte bureaucraat. Als hem bevolen was alle roodharigen uit te roeien, dan had hij dat gedaan.
  De Joodse filosofe Hannah Ahrendt introduceerde in dit verband het begrip de ‘banaliteit van het kwaad’. Eichmann, constateerde zij, beschikte niet over enig besef van goed en kwaad; zijn geweten had hem niet voor zijn daden behoed…" (http://www.tegenwicht.org/weblog/05jan27_tr_comm.htm)

  Juist omdat ‘kwaad’ vaak niet bewust gekozen wordt, maar deel uitmaakt van het systeem waar we deel van uitmaken is relativering noodzakelijk. Kijk naar onze schuld. Wat in Irak gebeurt maakt ons allemaal ‘slecht’.

  Reactie is geredigeerd

 3. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  AB!
  Het vijanddenken, met behulp van een zondebok, je beter wanen dan een ander, is juist de grote pest van deze tijd.
  We zijn na 2000 jaar ""beschaving"" nog maar weining opgeschoten.
  Wat bindt mensen, van welke cultuur dan ook?
  Dat is de belangrijke filosofische vraag, van deze tijd, maar ook in de toekomende.
  Wat mij betreft ligt het antwoord in de filosofie van de dood: het ontzag voor de enige waarheid die de mens erkent, het besef dat hij eindigt, als een worm.
  Dat maakt hem kleiner dan bij leven.
  Hij is dan kwetsbaar, en staat meer open voor de ander dan ooit, de ander wordt eindelijk zijn soortgenoot die in hetzelfde schuitje zit..
  Reactie is geredigeerd

 4. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Partout,
  Je kiest de verkeerde insteek. Schmitt verdedigd onder meer de soevereiniteit van het politieke boven het Transcedente.
  Zie voor een wat objectiever overzicht van zijn denken dan Maria geeft: http://www.algonet.se/~pmanzoor/CarlSchmitt.htm

  Het belangrijkste bezwaar tegen Schmitt is vermoedelijk dat hij ingezet wordt tegen de Transcedente claims van de islam.

 5. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  Partout is astrologisch gezien (en ik presenteer me hier als astroloog) een Steenbok, een zwartgallig teken dat beheerst wordt door de Saturnale gedachte van ‘de dood’. Samen met de rode planeet Pluto strijdt Saturnus voor de revolutionaire gedachte dat alle verouderde vormen moeten sterven in dienst van de voortdurende vernieuwing.
  Zwart-Rood zijn de kleuren van het anarchisme, dat niet de vijand is van ‘de vorm’, maar van ‘de verstarde, leven-dodende vorm’.

  Die Hegeliaanse vernieuwingsdedachte (these – antithese – synthese) zou (volgens de SS) Schmitt ook hebben aangetrokken. Niet voor niets werd hij (in 1936) afgeschilderd als een gevaarlijke Hegeliaan…

  Uit een webartikel het volgende: " For Schmitt, the conflicts between friend and enemy “are of a spiritual sort, as is all man’s existence.” Politics and theology serve the same function for Schmitt; all modern political ideas, in fact, “are secularized theological concepts.” The confrontation with the enemy, according to Schmitt, occurs on strictly “existential-ontological” grounds, because man becomes authentic only through a confrontation with an enemy — regardless of who the enemy is. The meaning and seriousness of human life emerged from struggle as such. That Schmitt would aid the German-Jewish philosopher Leo Strauss early in his career, and carry on productive intellectual relationships with the philosopher Raymond Aron and the Jewish theologian Jacob Taubes after the war, seems to indicate that his stance as enemy of the Jews — in fact, his venal and pathological anti-Semitism — was for him less an expression of moral outrage than the identity handed him by fate. Schmitt, too, could not but accept the verdict of history." (http://www.hoover.org/publications/policyreview/3462206.html

  Bovenstaande uitspraak laat zien dat Schmitt (ondanks het feit dat hij een opportunistische meeloper was) in zekere zin een romanticus was, en als gevolg daarvan een vijand van de SS-ideologen die met een spiritueel vijandbegrip weinig konden beginnen.

 6. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Maria, je stelt ons voor een paradox.

  Hierboven veroordeel je het vriend-vijand-denken van Schmitt.

  Je weblog is echter één groot voorbeeld van schmittiaans denken. Je verdeelt de wereld in vrienden en vijanden.
  Je logs voeden het vijandig denken tov burkianen en neocons. Je overtreedt echter de regel van Schmitt dat je moet aantonen dat het om vijanden gaat die fundamenteel ons bestaan bedreigen en daardoor een politieke vijand zijn.

  Je komt echter niet veel verder dan nogal slordige en niet fundamenteel aantoonbare associaties met nazisme en antisemitisme.

  Als je tegen Schmitt bent, heb je je vijanden lief. Dat had hij ook, maar pas als ze waren verslagen
  Reactie is geredigeerd

 7. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Peter: “Maria, je bent bezig, vrees ik, een eenzijdig beeld van Schmitt neer te zetten”
  Peter, heb je de Engelse / en of Duitse Schmitt- citaten gelezen in mijn vorige Schmitt –blogs??
  Er volgen nog meer Schmitt –blogs, waar ik vooral antwoord zal geven op Astroloogs argumenten, maar ook op de vraag of je Schmitt nou mag beoordelen op zijn nazi-verleden.
  @Astroloog:
  “Daarom stel ik ook dat je ervoor moet waken zelf een soort heilige te willen zijn in de inktzwarte wereld van de ander.
  Wat dat betreft zou je een voorbeeld kunnen nemen aan Hannah Ahrendt die als ex-zioniste zich geleidelijk aan distantieerde van het zionistische zwart-wit-denken en als gevolg daarvan in staat was ‘de banaliteit van het kwaad’ bloot te leggen.”

  Astroloog, helemaal eens, ten eerste ben ik grote bewonderaar van Arendt ( hierover nog blogs) . Ten tweede streef ik er juist naar geen vijanden te hebben , maar tegenstanders, met wie ik dus aantoonbaar de dialoog zoek.
  Ik zie me niet als “goed” en niet als”held”. Ik heb me opzettelijk in de slechte hoek geplaatst- heb bijvoorbeeld huisverbod aan de Universiteit Leiden ( wat een aantal Leidse wetenschappers er niet van weerhoudt mij op hun werkkamers te ontvangen en/of sociaal contact met mij te onderhouden!!)

  Ik zie mezelf als een vrouwelijke Don Quixote, een tragikomisch figuur, en mijn alter Ego Mara Tepp in mijn Leidse Universiteitscollage De ontdekking van de hel (vaste link) is dus ook zo’n figuur. Een Don Quixote –citaat uit mijn tekstcollage, dat uitgesproken wordt door mijn Alter Ego:
  “Für einen Narren ist es nicht schlimm, wenn er mit nacktem Hintern Purzelbäume macht. Nackt bin ich zur Welt gekommen, nackt bin ich noch, ich verliere, ich gewinne nichts dabei, und wenn ich mich auch in Akten und Büchern gedruckt befinde, und so durch die Welt von einer Hand in die andere spaziere, so schert es mich den Teufel nichts, sie mögen von mir denken, was sie wollen.”

  Partout is een steenbok? Ik ( ram) heb wel voroordelen tegen steenbokken (te aards) , maar Partout is een voorbeeld van een prima steenbok!!!

  Reactie is geredigeerd

 8. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Juist Peter, ik ben een paradox. Dat wil ik zijn. Anders dan de Leidse Burkianen ben ik geen rationalist. Ik houd van het absurde en paradoxe.
  Ik ben geen Schmittiaan. Ik heb geen vijanden, ik heb tegenstanders, die me inspireren en die me MAKEN.
  In feite is er sprake van een symbiose van mij en mijn tegenstanders. Het Passage(n)-project kan alleen zo gewichtig worden als de tegenstanders het zijn!
  Wel is er sprake van een confrontatie. Confrontatie betekent begrenzing. Het tegenwicht begrenst de invloed van de tegenstanders.

  Het Passage(n) project als tegenwicht is een “steunbeer” van de samenleving. Kees Schuyt, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het project, en nu binnen in het rechtengebouw tegen de Leidse Burkianen vecht, spreekt van geweldvrij verzet als een steunbeer van de samenleving ( de Volkskrant, 11-11-2006).

  Reactie is geredigeerd

 9. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Astroloog, je beschikt over mijn streng geheim gehouden geboortedatum , en ik heb je toegestaan, om redenen van experiment, van mijn horoskoop gebruik te maken- wat je eerder op een uiterst overtuigende manier deed in de kwestie Frederik de Grote ( mijn dwarsfluitend historisch broertje).
  Spreek je eens uit over de kwestie waarom Partout en ik zo goed op een lijn zitten!!

  Reactie is geredigeerd

 10. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  (ben dubbele maagd by the way)
  Maria ken je Terpstra’s dissertatie, citaat:

  In Terpstra’s proefschrift is voorts een opmerkelijke rol weggelegd voor de omstreden Duitse rechtsfilosoof Carl Schmitt. ‘Schmitt behoort tot de conservatieve intellectuelen die in 1933 met het nationaal-socialisme zijn meegegaan en er in 1938 achter kwamen dat ze volstrekt misgegokt hadden. In die tijd publiceerde hij een boek over Thomas Hobbes, een tijdgenoot van Spinoza. Daarin heeft Schmitt het voortdurend over ”der Jud Spinoza”. Maar hij geeft diens ideeën wel knap weer. Hij laat zien dat bij Hobbes de staat alle macht toekomt, maar dat hij tegelijk beweert dat iedereen ”in secret” toch vrij blijft. Welnu, die verborgen vrijheid, zegt Schmitt, is het zaad van de geheime genootschappen, van de vrijmetselarij die vanaf de Franse revolutie doorbreekt en tot het zo verfoeilijke liberalisme heeft geleid. En dat zaad, zegt hij, is ontdekt door Spinoza. Die stelt letterlijk dat niemand de macht heeft om te bepalen wat iemand denkt. Dat nu ziet Schmitt als de subversieve impact van ”der Jud Spinoza” – en in die beoordeling ligt ook een hoop bewondering.’

 11. j. jan willem van waning schreef:

  Avatar van j. jan willem van waning

  Als meestal: leerzame bijdrage Maria – mede door de daarmee uitgelokte, veelal nuttige, reacties.

 12. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Maria (verlate reactie op je post van 12.38),
  Je begint een woordenspelletje.
  Tegenstanders bejegen je met respect zoals bijvoorbeeld bij schaken of judo. Je houdt je dan aan de (debat)regels.
  Ik ben nog geen zin tegegekomen waarin je respect blijkt voor je ‘tegenstanders’. Je behandelt ze als persoonlijke vijanden die je eigenlijk niet waardig genoeg vindt om in Leiden te doceren. Je geeft ze allemaal een nationaal-socialistisch veegje.
  Met citaten kun je natuurlijk van alles en nog wat beweren. In het werk van genoemden kun je ook citaten vinden waarmee je het tegenovergestelde zou kunnen aantonen, als je dat wilde.
  Vanaf heden beschouw ik je als vooringenomen. Ben ik nu je vijand?

 13. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  Peter,

  We hebben het hier over een paar kortzichtige Burke figuren die menen het recht te hebben voortdurend in te mogen hakken op DE islam en DE moslims. Alleen deze generalisaties, c.q. classificaties mi zijn ontoelaatbare en zeer onwetenschappelijke want dubieuze manieren om mensen als groep te categoriseren.
  Zij lokken daarmee felle protesten uit van een paar echt weldenkende mensen zoals Maria, mag het asjeblieft?
  Dat is geenszins een vorm van vijanddenken, maar een geoorloofd en zeer noodzakelijk politiek debat dat hier geinitieerd wordt door Maria. Helaas hebben mensen zoals Maria die willen waarschuwen voor een heksenjacht op moslims bijna nergens een behoorlijk podium.
  Het komt de samenleving nu eenmaal in dit Postfortuynistische tijdperk minder goed uit om dat tegengeluid te horen..
  De heren (ik zie geen dames) van de Burke Stichting echter mogen rustig hun geraaskal de samenleving inpompen via gerenommeerde bladen als de NRC etc. die kritiekloos en klakkeloos dit soort semi-intellectuele flauwekul voor zoete koek afdrukken.
  En Peter, in plaats van een behoorlijk onderbouwd tegengeluid (Maria) mentaal te ondersteunen ga je zelf ook nog eens haar =
  de verkeerde aanvallen!

 14. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Partout, Maria heeft bij mij het tegenovergestelde bereikt van wat ze beoogde. Door haar ben ik me gaan interesseren voor Carl Schmitt.
  Ik ben tot de conclusie gekomen dat haar weergave eenzijdig is en geconstateerd dat Schmitt bijvoorbeeld zeer interessante argumenten heeft voor de scheiding van staat en religie

 15. Sefke schreef:

  Avatar van Sefke
  @Maria,
  Hartelijk bedankt voor je zeer uitgebreide antwoord. Zoveel eer had ik niet verwacht.
  Ik stel graag vragen, dus vanwaar je ‘huisverbod’ aan de Leidse universiteit? Lijkt me vooral ook interessant voor de Ridders der Vrije Meningsuiting hier op het VK-blog.
  @Peter,
  dat jij je aangetrokken voelt tot het gedachtengoed van Carl Schmitt verwondert mij niets.

 16. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  Quote Peter

  …scheiding van staat en religie

  Laat me toch niet zo lachen: NL is een tot op het bot calvinistisch en christelijk land en overal zie je de tekenen van de verloedering op dit punt: die scheiding is een farce!

  Natuurlijk gaan je gedachten zeker weten richting DE islam, maar is je brief aan de formateur ook al onderweg?

 17. alib schreef:

  Avatar van alib
  @Maria
  Interessante opstelling. Ik steun die opstelling, ongetwijfeld zeer tegen het zere been van Peter Louter. Ook ik denk dat het paradoxale element geen minpunt hoeft te zijn, het betekent uiteindelijk: laten zien dat je onderdeel uitmaakt van een beweging en niet op alle antwoorden vragen hebt. Dat dat zou moeten betekenen dat je kritiek pas mag uiten als je steeds alle mitsen en maren vermeld, in casu sommige aardige gedachten van dhr. Schmitt, is belachelijk. Ik dacht toch dat een mens vrij is een opstelling te kiezen op grond van prioriteiten. Uiteindelijk doen wetenschappers dat ook, ze nemen hun hele suject uiteindelijk mee in hun schrijven. Een waardenvrije wetenschap is de uitvinding van de tirannie. Ik mag hopen dat er meer wetenschappers zijn die jouw opstelling kiezen: een ‘zich ontwikkelend subject’ in plaats van: ‘massieve praatpaal’.

  @Peter Louter
  Ben ik nu je vijand?
  Zou je dat graag willen dan?

 18. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Peter: “Maria ken je Terpstra’s dissertatie, citaat:

  In Terpstra’s proefschrift is voorts een opmerkelijke rol weggelegd voor de omstreden Duitse rechtsfilosoof Carl Schmitt. ‘Schmitt behoort tot de conservatieve intellectuelen die in 1933 met het nationaal-socialisme zijn meegegaan en er in 1938 achter kwamen dat ze volstrekt misgegokt hadden. In die tijd publiceerde hij een boek over Thomas Hobbes, een tijdgenoot van Spinoza. Daarin heeft Schmitt het voortdurend over ”der Jud Spinoza”. Maar hij geeft diens ideeën wel knap weer. Hij laat zien dat bij Hobbes de staat alle macht toekomt, maar dat hij tegelijk beweert dat iedereen ”in secret” toch vrij blijft. Welnu, die verborgen vrijheid, zegt Schmitt, is het zaad van de geheime genootschappen, van de vrijmetselarij die vanaf de Franse revolutie doorbreekt en tot het zo verfoeilijke liberalisme heeft geleid. En dat zaad, zegt hij, is ontdekt door Spinoza. Die stelt letterlijk dat niemand de macht heeft om te bepalen wat iemand denkt. Dat nu ziet Schmitt als de subversieve impact van ”der Jud Spinoza” – en in die beoordeling ligt ook een hoop bewondering.’ “

  Peter, ik heb nooit beweerd of zal nooit beweren dat Schmitt ALLEEEN MAAR onzin vertelt. Dat geldt, zoals iederen weet , niet eens voor Hitler zelf.
  Als jij de Schmitt-citaten hebt gelezen, die ik aanhaal, en het dan nog steeds nodig vindt, Schmitt te verdedigen- ga je gang.
  Ik ken Terpstra niet, maar er zijn meer wetenschappers die Schmitt hoog in hun vaandel houden ( niet l de Burkianen) , dat heb ik zelf hier op mijn blog geschreven.

  Tegenstanders versus vijanden, wat is het verschil: Vijanden wil je vernietigen of op z’n minst helemaal weg krijgen. Met tegenstanders heb je op een hoger abstractieniveau een samenwerkingsrelatie.
  De Burkianen zien niets, helemaal niets in ”de islam”. Ook niet in de liberale islam.
  IK zie veel in de Burkianen, sterker nog, zonder hen had ik weinig te zeggen of te schrijven.
  Ellian himself heeft me nu de gelegenheid gegeven voor een stuk of vijf zes Schmitt-blogs.
  Ik val de Burkianen aan, ja. Namelijk daar waar ze uiterst gevaarlijke uitspraken doen. Niet IK kom aan met de nazi’s – zij zelf. Ik ben niet begonnen over Carl Schmitt, die ik alleen maar via de Burke Stichting heb leren kennen.

  @Partout, dank je, maar Peter is, net als de Burkianen en andere felle tegenstanders van mij, een impliciete vriend. Hij geeft me namelijk de kans, mijn dingen nog uitgebreider te vertellen, en dat wil ik ten slotte.
  Dus ga allemaal door met kritiek op mij!!

  @Sefke: ik ben nog niet uitgepraat over Schmitt!
  Over het huisverbod en de censuuraffaire Passage aan de Universiteit Leiden zullen jullie nog veel horen. Ik ben nog maar net begonnen, en ik heb stof voor jaren!!!

 19. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  @Alib, rare vraag! Als je je verdiept had in de materie zou je zien dat het een serieuze vraag is met een knipoog.
  @Alib/Sefke: wat jullie doen is niet bijdragen aan de discussie maar onbezonnen bevooroordeeld stelling nemen op basis van een vertekende presentatie van Schmitt door Maria. Lees mijn link hierboven. Als je aan de hand daarvan reageert wil ik jullie wel serieus nemen.
  @partout, helaas niet oneens, al overdrijf je. Over alles in dit leven kunnen we overeenkomsten sluiten, geschillen beslechten, oplossingen vinden. Behalve over transcedente ‘waarheden’. Daar zit de feitelijke bedreiging voor de wereld of ze nu christelijk zijn of islamitisch.
  De politiek dient daarboven te staan en het is niet voor het eerst dat ik hier pleit voor secularisering van het bestel en het onderwijs.

 20. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Mooi Maria, we zijn impliciete vrienden. Deze keer kan ik bij Alib aansluiten, de waarheid is nooit af.
  Ik geloof trouwens wel in de liberale islam, al hoort die naar mijn overtuiging tot het persoonlijke domein.
  Reactie is geredigeerd

 21. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @AliB.
  "Een waardenvrije wetenschap is de uitvinding van de tirannie. Ik mag hopen dat er meer wetenschappers zijn die jouw opstelling kiezen: een ‘zich ontwikkelend subject’ in plaats van: ‘massieve praatpaal’."

  Zeer belangrjk. Hoe goed je mij begrijpt!!!!!!
  Hierover moet ik nog meer blogs schrijven.

 22. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Peter had je echt maar voor een moment gedacht dat ik jou als een vijand beschouw??
  Kom straks met een vervolgblog…
  Lees maar mijn debat met Paul Clieur ( vaste link) dan zie je dat ik ook met hem een eerlijke dialoog heb gezocht- en nog steeds zoek.

  Reactie is geredigeerd

 23. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Maria, ik ben van plan van harte met je van mening te verschillen.
  Voor zover ik kan overzien heeft Schmitt zich in zijn werk niet in nationaal-socialistische zin uitgelaten.
  Dat hij met de NDSAP geflirt heeft is duidelijk en heb je voldoende aangetoond. Datzelfde verhaal kun je overigens vertellen over duizenden duitse wetenschappers uit die tijd. Astroloog heeft er ook op aangedrongen het in die context te bezien.
  Voor Alib/Sefke herhaal ik hier nog even een link van http://www.identiteit.org/?p=boekbesprekingen&id=12

 24. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Blijft de hardnekkige eenzijdigheid van mensen als Partout die pleiten voor een bestrijding van het vijand-denken: Het vijand-denken is het groootst bij in familie-, clan- en stamverbanden levende culturen. Dus in Nederland bij de Anatolie en Rifbewoners en hun afstammelingen. En dit vijand-denken wekt een natuurlijk respons op bij de degenen die ermee geconfronteerd worden.

 25. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @peter:"Dat hij met de NDSAP geflirt heeft is duidelijk en heb je voldoende aangetoond. Datzelfde verhaal kun je overigens vertellen over duizenden duitse wetenschappers uit die tijd. "
  je kan Schmitt niet vergelijken met Heidegger en consorten, trowunes erg genoeg.
  Je mag Schmitt verdedigen, maar je komt er absoluut niet onderuit dat hij een actieve nazi en antisemiet was.

Leave a ReplyMeest recente berichten