Wetenschap Kunst Politiek

Afshin Ellian en de nazi Carl Schmitt

no comment

In zijn NRC-column van vandaag heeft Afshin Ellian het weer eens over de nazi Carl Schmitt, een denker die hij aanduidt als “Duitse jurist en politiek-filosoof”. In zijn column brengt Ellian het Schmittianse denken correct in verbinding met de radicale islam.
Helaas verzwijgt Ellian de populariteit van het Schmittianse denken bij hemzelf en bij zijn vrienden van de Burke Stichting. Ook verzwijgt Ellian dat Carl Schmitt een nazi en antisemiet was; de aanduiding van “ jurist en politiek-filosoof” dus een hoogst merkwaardige is.

De relatie tussen het denken van Carl Schmitt en de Burke Stichting is om verschillende redenen zeer belangrijk. Ten eerste wordt Schmitt door sommige Burkianen, vooral door de oud-directeur van de Burke Stichting, Bart Jan Spruyt, en de Leidse germanist Jerker Spits, expliciet en herhaaldelijk aangehaald als een belangrijke inspiratiebron. Ook Afshin Ellian citeert Schmitt instemmend in zijn Leidse oratie (citaat zie hieronder)

Ten tweede wordt ook het denken van de Leidse Burkianen die Schmitt niet expliciet noemen (Kinneging, Cliteur) duidelijk door het onverzoenlijke vriend-vijand-denken van Schmitt gedomineerd en maakt hun polariserende toon in het openbar debat, doorspekt met oorlogs- en ondergangsretoriek, tegenstanders tot vijanden, precies zoals Schmitt dit bepleitte. Ten derde is Schmitt een voorman van de “conservatieve revolutie” in Duitsland geweest, en de Burkianen zijn expliciet opvolgers van de “conservatieve revolutie”. Ten vierde was Carl Schmitt, net als drie Leidse Burkianen, jurist. Het voorbeeld van Schmitt heeft aangetoond hoe gevaarlijk het is als juristen de parlementaire democratie en de rechtsstaat aanvallen. Het voorbeeld Schmitt maakt dus dat men zich grote zorgen moet maken waarmee de Leidse juristen eigenlijk bezig zijn.

Kees Schuyt gaat in zijn Leidse Cleveringa –oratie 2006 Democratische deugden (vaste link) uitgebreid in op Spruyt, het neoconservatisme en Carl Schmitt. Carl Schmitt heeft, zoals ook Schuyt beklemtont, een grote involed gehad op de neoconservatieve revolutie.
Over Schmitt schrijft Schuyt verder:
“Het vriend-vijanddenken werd tot het uiterste aangescherpt door de nationaal-socialistische rechtsgeleerde Carl Schmitt die in1932 de legale machtsovername juridisch voorbereidde en legitimeerde […] . Scherpe tegenstellingen vormen het wezen van de politiek, beweerde Schmitt, en de vijand die een existentiële bedreiging van het eigen ik vormde moest met alle geweld bestreden worden. De theoretische vijand in zijn rechtsleer was de eeuwige vijand uit Hitlers Mein Kampf” (p. 16).
De vermenging van politiek en theologie, die men Schmitt aantreft, en die Schuyt hard bekritiseert, wordt door Afshin Ellian in zijn Leidse oratie van 2006 wél goedgekeurd. Ellian: “Terecht constateert Carl Schmitt in zijn Politische Theologie, dat alle pregnante begrippen van de moderne staatsleer geseculariseerde theologische begrippen zijn:[…]” (Sociale cohesie en islamitische terreur, oratie 18-4-2006).

Tags:

No Responses to “Afshin Ellian en de nazi Carl Schmitt”

 1. Jaap van Nieveld Goudriaen schreef:

  Avatar van Jaap van Nieveld Goudriaen
  Hoi Maria, helder en onthullend. Thanx!

 2. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  Het ‘vriend-vijand denken’ vormt de kern van elke vorm van politiek Messianisme, dus ook van het zionisme, waar met name de Israelische Likoedpartij de extreme vertegenwoordiger van is.

  Het volgende fragment is afkomstig uit een webpagina met de titel: http://www.xs4all.nl/~wimduz/astro/arafat72.htm (voorjaar 2003)

  De gemeenschappelijke vijand
  bron van het provincialistische kwaad

  In 1902, before the British Royal Commission on Alien Immigration, Theodor Herzl stated:
  "…I will give you my definition of a nation, and you can add the adjective ‘Jewish’. A nation is, in my mind, a historical group of men of a recognizable cohesion held together by a common enemy. This is my view of a nation. Then if you add to that the word ‘Jewish’ you have what I understand to be the Jewish nation."
  With the requisite of a "common enemy" in this view of nation building,there was, at the beginning, little hope for the peaceful implementation of British policy (notwithstanding it’s unjust and highly questionable nature) in the Middle East. (Francis P. Saitta Ph.d., 20-1-2003)

 3. alib schreef:

  Avatar van alib
  Misschien is het zinnig zelf eens een en ander te citeren uit het werk van carl Schmitt. Ik vind naar hem verwijzen via Schuyt net iets te vaag. Ik wil meer weten over die Carl Schmitt en ben minder geinteresseerd in wat Schuyt over hem zegt. Terug naar de bron. En vindt zelf wat…

 4. tempelman(martien) schreef:

  Avatar van tempelman(martien)
  Helder!

 5. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Astroloog , dit is juist. Mijn Burke -onderzoek is historisch ook voortgekomen uit mijn onderzoek over de zionist en pre-fascist Max Nordau ( vaste link)

  @Alib B. :
  Vervolg over Schmitt komt eraan.
  Ik citeer (instemmend) alleen maar mensen die zeggen wat ik ook vind, maar dit beter formuleren, en die anders dan ik ook met een wetenschappelijke en maatschappelijke autoriteit spreken.
  Schuyt is bijzonder relevant omdat hij nu in het rechtengebouw bij Ellian zit!
  Reactie is geredigeerd

 6. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  De Islam is een goed voorbeeld van een ""theoretische vijand"" in onze huidige samenleving. Wilders mag rustig dag in dag uit zijn ""minder Islam"" debiteren en wordt daarop niet echt meer aan- laat staan tegengesproken, zelfs niet door intellectuelen als bv Paul Witteman.
  Een zeer verontrustende gang van zaken.
  Een grote groep mensen in onze maatschappij wordt zo stelselmatig vogelvrij verklaard.
  Islam, als het afvalputje van de meest ranzige theorietjes mbt het verval van normen en waarden etc. Altijd handig wanneer je de eigen ""canon"" en het oorspronkelijk minstens zo rabiate christelijk gedachtengoedje weer eens wil oppoetsen..
  Het Hollandse stoepje moet en zal -zeker na Pim zaliger – netjes worden schoongeveegd..

 7. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Partout, "De Islam is een goed voorbeeld van een ""theoretische vijand"" in onze huidige samenleving. "
  Ach, Partout, je spreekt uit mijn hart.
  Ik maak me heel erg zorgen over de toenemende polarisering. Nieuw Leids onderzoek toont aan, dat inmiddels 50 % van de jongeren negatief denkt over moslims. Niet vanuit eigen ervaringen- juist niet. http://www.nieuws.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=1380

  Bart Jan Spruyt, directeur/secretaris van de Burke Stichting schrijft in De toekomst van de stad, een boek dat Ellian op de website van de Burke Stichting in ontvangst neemt, over Schmitt. Hij geeft de belangrijkste gedachten van Schmitt weer en betrekt deze op de huidige Nederlandse situatie, met “de islam”als de nieuwe vijand. Hij maakt daarbij gebruik van een anti-islamitisch citaat van Schmitt, die schreef: “Ook in de duizendjarige strijd tussen christendom en islam is nooit een christen op de gedachte gekomen dat men uit liefde voor de Saracenen of de Turken Europa, in plaats het te verdedigen, aan de islam zou moeten uitleveren.” (Schmitt, Het begrip politiek, p. 65)
  @Ali B. opgelet!!!

  Reactie is geredigeerd

 8. Astroloog schreef:

  Avatar van Astroloog
  Elk mens heeft positieve en negatieve kanten. Carl Schnidt deugde daar niet waar hij een kleinburgerlijke zondebokmoraal verdedigde (de gelukkige meerderheid heeft een ongelukkige minderheid nodig).
  Maar wie hem volledig leest ontdekt ook dat hij een intelligente, serieuze man was (vijand van ‘de lolbroek’), die in de nazi-ideologie ‘het goede’ meende te ontdekken, omdat die ideologie de schone schijn afwees.
  Schmidt veroordeelde het liberalisme, niet vanwege het vrijheidsverlangen waar liberalen zich mee vereenzelvigen, maar vanwege de geneigdheid een rozige samenleving te scheppen waaruit alle conflicten en tegenstellingen verdwenen zijn, zodat er geen sprake meer kan zijn van een proces van geestelijke ontwikkeling, dat volgens hem een soort Hegeliaans proces van elkaar opheffende tegenstellingen dient te omvatten.
  "Democratie is oorlog", dat zou de nette vertaling van zijn gedachtengoed kunnen zijn. Het probleem was dat de Nazi’s en hun zionistische tegenstanders helemaal geen democraten waren, zodat de oorlog leidde naar de wil elkaar volledig te vernietigen.

  Extreemrechtse zionisten worden nog altijd gedreven door dat compromisloze vernietigingsverlangen.

 9. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Ik geef hierop antwoord in mijn vervolgblogs.
  Alleen zo veel: 1. er is geen enkele denker die niet ook een paar zinnige dingen heeft gezegd. Daaruit laat zich kwaliteit niet afleiden.
  2. Met Popper ben ik absoluut anti-Hegeliaans- dat is ook nog veeeeeele blogs waard.

 10. Betty Jansen schreef:

  Avatar van Betty Jansen
  Zionisme is intergraal onderdeel van de Joodse godsdiest en cultuur. De staat Israel had al veel eerder opgericht moeten worden, maar helaas was daar zo´n triest iets als de Holocaust voor nodig. Uiteindelijk heeft het Joodse volk nu ook waar zij recht op heeft: een eigen staat.

 11. D schreef:

  Avatar van D
  "Ook verzwijgt Ellian dat Carl Schmitt een nazi en antisemiet was; de aanduiding van “ jurist en politiek-filosoof” dus een hoogst merkwaardige is."

  Het ontgaat mij waarom nazi en antisemiet, jurist en politiek-filosoof niet samengaan:
  iemand kan ook zionist, koekebakker, politiek-filosoof, wijnliefhebber, seriemoordenaar en liehebbende vader zijn? U maakt een logische denkfout…Deze aanduidingen zijn categorieën, en deze verkrijgen pas een normatieve inhoud wanneer hierover wordt geoordeeld…

  Reactie is geredigeerd

 12. DeKoeleAnalyticus schreef:

  Avatar van DeKoeleAnalyticus
  Zeer informatief!
  Bedankt mevr. Trepp.

Leave a ReplyMeest recente berichten