Wetenschap Kunst Politiek

Het internationaal recht en het Israëlisch –Palestijns conflict

28 comments

Vandaag sprak de Leidse hoogleraar internationaal publieksrecht John Dugard op het IKV-seminarium “Perspectives on the right of return”. Hij stelde dat Oost-Jeruzalem, Westbank en Gaza door Israël bezette gebieden zijn. Hij onderstreepte dat geen enkele staat Israëls annexatie van Oost-Jeruzalem had erkend.
Volgens hem heeft Israël als okkuperende macht bepaalde plichten.
Hij noemde de Israëlische nederzettingen onrechtmatig en in strijd met internationale wetten ( volgens Int. Court of Justice 2004, Int. Rode Kruis, Verenigde Staten).

Over de nieuwe muur zei hij dat deze binnen Palestijns territorium lag [de hele afscheidingsmuur staat voor 85% op Palestijns grondgebied en het stuk rond Jeruzalem voor 95%, opmerking van Friduwih R.]

Als specifieke en ernstige schendingen van internationale recht door Israël noemde hij het doden van de civilisten en het verstoren van civiele objecten; het schenden van mensenrechten en het verbieden van gezinshereniging onder Palestijnen. “Restriction of freedom of movement” beschrijft hij als een vorm van geïnstitutionaliseerd racisme, dat in bepaald opzit kan worden vergeleken met apartheid.

Israël trekt zich niets aan van het advies van de VN-mensenrechtencommissie.
Dugard is zelf Zuid-Afrikaan, en zegt niet te begrijpen dat de internationale gemeenschap in de zaak Israël zo nalatig is, terwijl men zo veel meer deed voor Zud-Afrika. Hij spreekt van een “failure of the international community to acknowledge International Law”.
Hij was bijzonder boos over Nederland en minister Bot, die zich van alle specifieke informatie over de misstanden in de bezette gebieden weinig aantrekt. Bijval kreeg Dugard van een aanwezige CDA’er die zei zeer ontevreden te zijn met de CDA-politiek mbt Israël/Palestina.

Over het feit dat de VS en de EU niet meer met de Hamas onderhandelen zegt hij:
“Sanctions have been put on the entity (Palestina) who has violated international Human Rights less than the other part.”
“You cannot refuse tot talk to an entity only because you consider it a terrorist organization. One achieves nothing by refusing to engage.”

Zeven jaar lang is Dugard hoogleraar geweest in Leiden. Hij zegt dat in deze tijd de Leidse Universiteit geen enkel openbaar debat over de kwestie Palestina heeft georganiseerd.
Van Nasr Abu Zayd, ook hoogleraar in Leiden, weet ik dat hij voorstellen heeft gedaan voor een dergelijk debat. Zonder succes.

Tags: , , , ,

28 Responses to “Het internationaal recht en het Israëlisch –Palestijns conflict”

 1. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Hoewel ik voor een 2 statenoplossing ben, is het juridisch zo dat er niet is vastgesteld wat Israelisch en wat Palestijns grondgebied is. Iedereen praat de ander na, maar in de resoluties zelf staat daar niks over in. Ik zal het nog opzoeken, maar juridisch gezien, is de zaak niet zo zwart-wit.

 2. j. jan willem van waning schreef:

  Avatar van j. jan willem van waning

  Heel goed Maria, om ons op deze lezing te attenderen.

  Het past in je waardevolle (en dappere) strijd tegen de overheersende invloed van ‘onze’ neo-conservatieve Burkianen op de Leidse universiteit. Het is – ook wetenschappelijk gezien – schandalig dat op deze universiteit in de laatste zeven jaren geen enkel openbaar debat over de kwestie Palestina is toegelaten. Gelukkig is daar nu professor Kees Schuyt aangetreden – helaas slechts voor een jaar, tenzij hem daarna een ‘vaste’ stoel wordt aangeboden.

  Ik las weer met met bewondering zijn Cleveringa-oratie na, die jij zo nuttig onder je ‘Leidse links’ hiernaast toegankelijk hebt gemaakt.

  Zijn vraagstelling: ‘Hoe gaat een samenleving met aanhoudende groepstegenstellingen en groepsconflicten om en welke middelen heeft een democratie om een destructieve afloop van dergelijke conflicten tegen te gaan of de kans daarop te verminderen?’, spitst hij toe op de situatie in Nederland – maar zij geldt in nog sterkere mate voor het Midden-Oosten.
  Zijn analyse na zijn bemerking: ‘Scherpe kritiek op de liberale rechtstaat komt van een aantal neo-conservatieve auteurs die de liberale democratische rechtstaat een zwak en vermolmd instituut beschouwen, dat onvoldoende weerstand biedt – en naar hun mening kan bieden – tegen de ondermijning van de democratie van binnenuit, en tegen de nieuwe vijanden van buitenaf, met name de georganiseerde politieke islam’ (blz 18), kunnen jouw ‘Leidse tegenstanders’ (zie ook hiernaast) zich aantrekken.

  Succes en sterkte bij je strijd!

 3. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Resolutie 242

  1) Withdrawal from territories occupied in the recent conflict. Termination of all claims or states of belligerency. Every state has the right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force.

  Deze claim laten onverlet de verplichtingen van de Arabische wereld. Tijdens de Arab Leage in Khartoum in augustus 1967, verklaarden de staten dat zij niet acoord gingen met de eis voor secure and recognized boundaries, daarmee willend voorkomen dat er onderhandeld zou moeten worden over grond, gezien tegen het licht van de security claim.

  De resolutie specificeert zich alleen tot de annexatie van grond gedurende het recent conflict. Heden ten dage heeft Israel zich uit 93% van deze gebieden teruggetrokken. Terugtrekking uit de Golan hoeft Israel alleen te doen, volgens de letterlijk tekst van de resolutie, ´als Syrie haar inspanningsverplichting nakomt door accoord te gaan met een vredesaccoord wat recht doet aan de security boundaries. Volgens de letter van de wet dus, zou Israel gerechtvaardigd zijn stukken van de Golan te behouden indien het niet zeker is dat men in vrede kan wonen. Gezien de dreiging vanuit Libanon en Syrie zelf (Hezbollah), is Israel dus volgens 242 gerechtvaardigd om een security zone te handhaven.

  In de verklaringen rond de opstellingen van 242 (voor NL wetgeving zou dit Memorie van Toelichting heten) valt te lezen dat de Sovjet delegatie niet wilde dat de Arabisch wereld het woorden “all” zouden inlezen. De Sovjets wilde ruimte houden voor afbakening volgens de security zone. Uit deze notities blijkt dat de Arabische staten diverse keren achter de schermen geprobeerd hebben om het woordje `all` , zonder de security claim er door te krijgen, maar dat dat niet eglukt is.

  De Britse Lord Caradon (Britse min van BuZa) : It would have been wrong to demand that Israel return to its positions of June 4, 1967, because those positions were undesirable and artificial (Beirut Daily star, 12 juni 1967).

  2) In 242 worden de Palestijnen geen een keer genoemd. Als staat is er dus in 242 nog geen erkenning voor de Palestijnen. Dat komt ook omdat er tot die tijd, vanaf de stichting van de staat Israel, geen security (zie boven) was. Een Palestijnse staat zou naar d eletter van 242 alleen worden erkend indien de Palestijnen zich hieraan zouden houden. Door in 1948 de VN resolutie over de verdeling van het land te verwerpen, lieten de P. hun beurt voorbij gaan. 242 geeft heel duidelijk de verplichtingen van ook de Arabieren (die in 242 nog geen Palestijnen worden genoemd) aan. Het kan niet zo zijn dat je een oorlog begint, om meer grond te veroveren, deze verliest, en dan toch opeens maar terug wil naar de overeenkomst van 1948. Zo werkt dat niet. De Arabieren waren slechte verliezers. Ze hadden in 1948 accoord moeten gaan met de verdeling. Dan waren ze nu qua land ook beter uit geweest. Omdat ze alles wilden, hebben ze gegokt. En ze hebben verloren.

  Laat onverlet de wens om alsnog tot een 2-statenoplossing te komen. Maar dan volgens de letter van 242. Dus met de garantie dat ook Israel veilig mag wonen. Gezien het feit dat zowel Hamas als Hezbollah in hun manifesten uitgaan van het feit dat `heel Palestina toebehoort aan Allah`, voldoet de tegenpartij van Israel, voorlopig niet aan de eisen van 242.

 4. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  ik had het al op de IL tv gezien, en het staat ook in Haartez en de Jpost vandaag, maar voor wie het gewoon in het NL wil lezen, verwijs ik even door naar CvI: over de onderhandelingen tussen Syrie en IL. Ook hier geldt: alleen terug naar 1967 indien de letter van de resolutie wordt geeerbiedigd, namelijk waneer Syrie de veilgheid van Israel garandeert. Dat betekent dus intrekken van alle steun aan H & H. De bal ligt echt bij Syrie.

  http://christenenvoorisrael.nl/weblog/vrede-tussen-syrie-en-israel-weblog-109.html

 5. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Jan Willem, bedankt. Ik zal nog meer Kees op Schuyt ingaan hier op mijn blog.
  @Betty: ik ben zelf niet goed genoeg thuis in de jurische overwegingen, ik heb alleen maar opgeschreven wat John Dugard gisteren zei. Ik zAL mensEN die meer expertise hebben te vragen op jou te reageren.

  Aankondiging:
  Lezing
  Ilan Pappe

  Ethnische zuivering in het beloofde land

  UvA Politicologie
  vr 26 januari 2007 15.00 – 17.00
  Oudemanhuispoort 4-6 1012 DL Amsterdam
  zaal F001

 6. ronald schreef:

  Avatar van ronald
  Ha Maria Tripp, je gaat je nu ook met Israel Palestina bemoeien. Wordt leuk misschien; maar het is in de 30 jaar dat ik me er mee bezig houd mij wel duidelijk geworden dat de meesten onder ons een bepaald standpunt innemen en elkaar jarenlang met argumenten en tegen argumenten bestoken zonder dat er enige beweging is in de zaak. Veel geluk ermee. Ik ben af en toe zo moe van het gedonder dat ik me in de kleine wereld die perfect cocooning heet terugtrek: Mijn dvd speler en tv en filmvoorraad.
  Toch blijft het me bezig houden, ik reageer ook geregeld. Heb zelf een blok over meestal Midden Oosten onderwerpen en Nederlandse Pers. "Berichten uit het Dal"
  In mijn geval is er trouwens wel een eigenaardige change of position gekomen. Ik was vroeger eerder PFLP, Baath en RAF achtig georiënteerd. Heb in de 70 jaren in het Midden Oosten rondgereisd en vond de linkse bewegingen uiteindelijk (ook hier in Nederland onze lief Rood Verzetsfront- Rode Hulp: gelieerd aan de RAF en nu opgegaan in de SP) op een gegeven moment toch wel erg anti Semitisch worden. De academische discussies of je joden in Synagogen mocht opblazen omdat 95 procent van de joden zionisten zijn voelde ook niet echt lekker meer. In Libanon, Syrië en Marokko beviel mij de beja-ung van de Protocollen van Zion mentaliteit niet. Toen ik een joods vriendinnetje kreeg en dat in mijn progressieve kring me erg werd kwalijk genomen heb ik besloten me te distantiëren van de linkse kerk. Lange tijd was ik neutraal– een 2 staten oplossing leek me het beste. Dat denk ik nog steeds, maar wel met die ongelooflijk hoge muur tussen de twee staten. De haat is te groot en de Palestijnen zijn te gefixeerd op de "Totale Vernichtung des Judische Rasse" in het Midden Oosten dat ik er geen fiducie in heb dat ze normaal naast elkaar kunnen leven. En Jeruzalem, tja dat zal Israëlisch blijven indien er vrede gewenst wordt door de Palestijnen. Ik geloof dat Posen en Breslau en Danzig en Lemberg vroeger ook andere culturen hadden. Is dat een ander verhaal? Wat ik wil zeggen: In de geschiedenis is elke stad en land in de loop der tijd wel eens van eigenaar verwisseld. (Was Constantinopel niet voor 40-50 % Christelijk voordat in1923 het Turks Nationalisme de niet moslims over de kling joegen of deporteerden? En Jeruzalem Romeins Christelijk voor de moslims de stad veroverden? Maar veel succes met de Midden Oosten bemoeienis, ik zie dat we het waarschijnlijk niet eens zullen worden, maar dat geeft niet.

 7. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Helaas kan ik niet naar de lezing van Ilan Pappe.

  Over het opschrijven van zaken die Dugard zei: dat is nu het grote probleem. Iedereen heeft ergens de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. ALs je 242 op zijn juridsche merites beoordeelt, valt het veel minder slecht voor Israel uit dan iedereen elkaar nu papagaait. Natuurlijk is daar het menselijke aspect en dat wordt natuurlijk nooit ondervangen door recht toe recht aan regels, maar de hele wereld zo onderhand denkt dat alleen Israel maar op basis van 242 verplichtingen heeft. De Arabische wereld heeft ook verplichtingen, maar komt deze niet na omdat ze dat vanuit een ideologie niet willen. Als je eigenlijk niet wil dat er een Joodse staat in je rijk is, dan doe je toch alles om er van af te komen? Met geweld lukt het ze niet, Israel is immers oppermachtig, dan dus maar met verdraaiingen en bedekking van de juiste feiten. En iedereen zingt mee in het koor van de papagaaien. Zolang Israel geen veiligheid wordt gegarandeerd, komen haar buren 242 zelf niet na. Het een kan niet zonder het ander.

  Als je meer wil weten over evenwichtige Arabieren, die inmiddels openlijk durven toegeven van de Arabische ideologie tov Israel is, en over deze Arabieren die proberen het tij te keren, dan kan ik je van harte

  http://www.arabsforisrael.com

  aanbevelen.

 8. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Ronald: Ik ben weliswaar (nog) niet in detail over het huidig conflict geinformeerd, maar ik heb onderzoek gedaan over de geschiedenis van zionisme,in het bijzonder Max Nordau, en ik ben door mijn verwantschap met Heinz Brandt ( joodse pacifist en Auschwitzoverlevende; zie volgend blog) zeer betrokken bij antisemitisme-vraagstukken.

  "de linkse bewegingen uiteindelijk (ook hier in Nederland onze lief Rood Verzetsfront- Rode Hulp: gelieerd aan de RAF en nu opgegaan in de SP) op een gegeven moment toch wel erg anti Semitisch worden"

  Niet alle kritiek op Isarel is antisemitisch, maar links anti-semitisme is een probleem waarmee ik goed bekend ben, ik heb http://www.passagenproject.com/inhalt.html gedaan over het antisemitisme in de DDR , en in de DDR-literatuur.
  Juist onder RAF-ers was er veel antisemitisme, dit bespreek ik in http://www.passagenproject.com/weitesfeld.html

  Reactie is geredigeerd

 9. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Betty : op dezelfde lezing was ook een Israeli aanwezig, Shlomo Gazit. Zijn argmentatie was niet overtuigend. O.a. argumeteerde hij dat de Palestijnen niet naar Israel mogen terugkeren, omdat zij zo arm zijn (dus : men wil de welvaart niet delen!) en omdat andere vluchtelingen in andere landen vaak ook niet terug mogen keren.
  Maar vanuit humanitare redenen slaat dit nergens op.

 10. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Betty ik heb er meer info nu over Pappe verstrekt, misschien kan je op de andere dagen.

 11. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Maria, dat slaat inderdaad nergens op. Ik kan je verzekeren dat bijna niemand in IL denkt dat Palestijnen niet terug mogen komen omdat ze arm zijn. Waar het om gaat is dat als je kiest voor oorlog voeren, zoals de Arabische landen in 1948, je dan ook nog je broerders weglokt met mooie woorden (zie onze eerdere discussies over wie veroorzaakte het vluchtelingenprobleem), je Israel keer op keer aanvalt, dat dan het recht op terugkeer, met als doel om de Joodse staat demografisch gezien te ontmantelen (da´s ook een manier om je doel te berieken), dan denk ik toch dat je het bij het verkeerde eind hebt. Ben Gurion heeft meerdere malen Arabieren opgeroepen te blijven (zie mijn eerdere bronnenvermelding), en nu kan je achteraf niet zeggen, nee we willen toch terug. Dat is hetzelfde als met het grondgebied: in 1948 het aanbod niet aanvaarden, oorlog beginnen, deze verliezen en dan toch met veel bombarie het pakket van 1948 opeisen. Ja, zo werkt het niet. De vluchtelingen kunnen terug naar een toekosmtig Palestina, niet naar Israel. Met vergoeding vand e Arabische wereld die hen uit het toenmalige Palestina weglokte, omdat ze Israel wilde aanvallen.

 12. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Wat zijn de andere dagen, Maria? Ga jij? Misschien kunnen we elkaar even kort ontmoeten?

 13. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Betty:
  De andere data zijn:
  27 januari 15:00 uur

  boekpresentatie ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’
  ABC Treehouse Gallery, Voetboogstraat 11, Amsterdam

  28 januari 14:00 uur

  Lezing in Desmet
  Desmet Studio’s, Plantage Middenlaan 4a, Amsterdam

  Ik ga op vrijdag naar de UvA, ik kan de andere dagen niet.

  Straks ga ik trouwens naar De Balie, voor de Libanese filosoof Tony Chakar:
  http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=100314&podiumid=overig

  Ik ben vaker in Amsterdam-laat ons iets afspreken met prive-email.

  Reactie is geredigeerd

 14. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Heb je teruggemaild!

 15. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Israel is overigens de oorlog in 1948 niet begonnen. Dat bepaalde groeperingen vaart zetten achter de vorming van de staat, dat is te begrijpen. Al in de 19e eeuw was de Joden een thuisland in het toenmalige Palestina beloofd. De Ottomanen wilden natuurlijk niet, en de Britten durfden niet uit angst voor onrust in de Arabische wereld. Als beloften niet worden nagekomen, dan strijd je daar uiteindelijk zelf wel voor. Ik geef ze groot gelijk. Feit blijft dat de Arabische wereld niet wilde erkennen, ook niet toen de VN de beloften aan Israel uiteindelijk nakwam en de stichting van de staat erkende.

 16. evy schreef:

  Avatar van evy
  @ Ronald: Al die lezingen en debatten. Hebben die wel eens iets opgeleverd.

 17. evy schreef:

  Avatar van evy
  @ Ronald: Ach. Veel mensen verdienen een leuke boterham aan al deze boekenwijsheid. Maar veranderd er iets.

 18. ronald schreef:

  Avatar van ronald
  @Evy, nee niets. Ik heb er vroeger met verve aan meegedaan. Wel interessante vrienden en vijanden aan over gehouden. Dus voor de sociale inbedding hier in Europa was het wel goed. Maar het leverde daar niets op.

  @ Maria:

  Ik heb weer dat boek divided memory tevoorschijn gehaald van Jeffrey Herf. Het is een onderzoek naar de verwerking van het verleden van de twee Duitslanden. Vooral interessant is de benadering van de Shoa. Etc. Die werd bijna volledig genegeerd of geplaatst in de socialistische strijd tegen het kapitalisme en fascisme.

  In mij Duitse periode (ik heb in het totaal 4 jaar in Duitsland gewoond op de grens van Ossies en Wessies) heb ik me veel met mijn oosterburen bezig gehouden. Facit aan het boek in relatie tot het thema Israel Palestina: Je perceptie van de geschiedenis en ontvangst van het verleden in je wereldbeeld bepalen of je je verder kunt ontwikkelen of blijft stilstaan. Ik heb de stellige indruk dat de oost Duitse geschiedenis opvatting grote parallellen heeft met de Palestijnse en de West Duitse met de Israëlische. In overdrachtelijke zin! O ja Oost Duits anti Semitische: ja ik heb ex oost Duitse joodse vrienden die daar leuke verhalen over kunnen vertellen. Je wordt als je de geschiedenissen van elke persoon die ik daar ken als ijkpunt gaat nemen trouwens compleet verward. Zowel goede communisten zowel goede christenen joden en liberalen, maar allemaal gevangen in de fnuik van een politiek sociaal systeem dat hen tot vijanden van elkaar maakte. En ik als buitenstaander tussen Ossies, Wessies, Socies, en liberalen. Elke keer als ik naar Berlijn rijdt zeg ik tegen mezelf: ha ik ben de grens weer voorbij. Nu nog 2 uur rijden. Ik ben im Osten. Die Grensubergang zit na 17 jaar nog letterlijk in mijn hoofd. Denk je dat de Israëlisch en Palestijnen er in 100 jaar uitkomen

  Reactie is geredigeerd

 19. evy schreef:

  Avatar van evy
  @ Ronald: Bedankt voor je antwoord. Dan hoef ik hier verder mijn tijd niet meer aan te besteden. Niet negatief naar jou bedoeld:)))))

 20. Astrologie schreef:

  Avatar van Astrologie
  Zeuren over ‘het internationale recht’ is volmaakte nonsens. Daar hebben Amerika en Israel maling aan, zoals gebleken is uit de aanvallen op Irak en Libanon. Wat men plat wil gooien werpt men plat: Macht = Recht.
  Waar je over moet praten is de waanzin van het bijgeloof dat achter het macht=recht-denken verscholen gaat (land waar men geen recht op heeft, maar land dat heilig is).
  Aan bijgeloof verslaafde mensen zijn gewoon gek. Maar niemand durft te zeggen dat de bijgelovige machtigen der aarde gek zijn. Dat is het probleem.

  Kijk alleen maar eens naar het verschijnsel BETTY hier. Waarom zo iemand serieus nemen? Iemand die rechtsproblematiek terugbrengt tot onzinnige slogans als "Ze hebben het gewoon vergokt" (wat een verheven moraal…)
  Het feit dat intelligente mensen de slaven zijn van ideologisch onbenul maakt van de wereld een rechteloze hel. De wereld heeft niks aan academisch gezeur. De wereld moet ontideologiseerd worden.
  Dat riepen we in het jaar 1989 na de val van de Berlijnse Muur: "De dood van de ideologie"

  Waarom durven we dat nu niet meer te roepen?
  Ruud Koole van de PvdA zeurt over fatsoen. Waarom niet de oude socialistische strijdkreet uit de kast gepakt? Sterft gij oude vormen en gedachten…
  Heerlijk lijkt me dat: SOCIALIST kunnen en mogen zijn…

 21. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @ Ronald: “Ik heb weer dat boek divided memory tevoorschijn gehaald van Jeffrey Herf.”
  Zeer interessant . Ik ga het halen bij de bieb.
  Ikzelf ben in mijn onderzoek over het antisemitisme in de DDR bezig geweest met zowel het communische alsook het nazistische erfens in de DDR. Het laatste wordt uitstekend beschreven in Bending spines van Randall Bytwerk.

  @ Astroloog: “Zeuren over ‘het internationale recht’ is volmaakte nonsens”

  Soms stel je me toch echt teleur.

  “Wat men plat wil gooien werpt men plat: Macht = Recht.”
  Kijk, dat zei Paul Cliteur voorafgaand aan de Irakoorlog in de media. Zonder ironie of kritiek natuurlijk.

  “Kijk alleen maar eens naar het verschijnsel BETTY hier. Waarom zo iemand serieus nemen? Iemand die rechtsproblematiek terugbrengt tot onzinnige slogans als "Ze hebben het gewoon vergokt" (wat een verheven moraal…)”

  Ik vind het erg belangrijk in dialoog te zijn met mensen met wie ik van mening verschil. Juist met deze mensen.

  “De wereld moet ontideologiseerd worden.”
  Inderdaad, dat zei gisteren ook de zeer welbespraakte en gereflecteerde Libanese filosoof Tony Chakar.

  “socialist te kunnen zijn”
  Ik ben een vriendin van socialisten, maar ik ben geen socialist. Ze zijn namelijk helaas ook idealisten.
  En ik ben PRAGMATIST en EXISTENTIALIST
  Hierover binnenkort en blog.

 22. lidy schreef:

  Avatar van lidy
  Een volwassen mens kan zowel idealist, socialist, pragmatist als existentialist zijn. Helaas zijn maar weinigen daarin geslaagd, maar toch. Waarom zou je 1 zelfs 2 van die kwaliteiten uitsluiten. Dat begrijp ik niet. Ik wil graag alle vier zijn. Daar doe ik mijn uiterste best voor. Ik heb er wel een heel leven voor nodig om dat te bereiken denk ik, dat wel. Waarom vind je het belangrijker om in dialoog te zijn met mensen waarmee jij van mening verschilt. Waarom, je kan daarmee ook heel veel energie verspillen.

  Michel Angelo bijvoorbeeld ging dat uit de weg: "Ik beoordeel al scheppende, niet door fouten te zoeken." En die uitspraak past ook schitterend bij de chaostheorie, die eigenlijk voorschrijft geen energie te steken in dat wat fout gaat, maar op zoek te gaan naar een kiem die de toekomst in zich herbergt en daarvoor heb je een idealistische kijk nodig, een idee van hoe het kan worden. Wat heeft een kans van slagen. En dat geldt ook voor de kwestie die jij hier aansnijdt, het israelisch-palestijns conflict. Mvg.

 23. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Lidy, je hebt helemaal gelijk. Ik ben zelf ook idealistisch en socialistisch in de zin van een betere toekomst voor de mensheid. Maar om dt te bereiken is heel erg belangrijk pragmatisch te weeg te gaan.

  Nu nog een reactie op Betty van iemand ( Friduwih R.) die beter thuis is in de kwestie Israel-Palestina dan ik( hartelijk bedankt, Friduwih)
  Ons moreel gevoel zegt ons dat Israël zowel de internationale overeenkomsten en verdragen schendt, zoals het respecteren van soevereiniteit van naties en het toekennen van zelfbeschikking aan volkeren, als de mensenrechten, waaronder het zorgdragen voor oorlogsvluchtelingen, en de ‘humanitarian law’ (Geneefse conventies inzake oorlogshandelingen, zoals bijvoorbeeld het te allen tijde voorkomen van burgerslachtoffers).

  Maar ten eerste is een internationale overeenkomst alleen bindend als wet voor degenen die de overeenkomst zijn aangegaan en ten tweede moet voor het al dan niet voldoen aan een wet aangetoond worden dat het statuut van toepassing is op de specifieke situatie, en mocht argument hiervoor gevonden zijn dan moet het ten derde het wetssysteem van een staat niet duaal zijn zoals in Israël, maar monistisch zoals in de meeste Europese landen, opdat het internationale recht niet in conflict kan komen met het binnenlandse recht dat in dat geval prioriteit krijgt boven het internationale recht.

  Op alle drie de punten kan Israël het oordeel dat het het internationale recht schendt, bestrijden. Om deze reden begon professor John Dugard zijn betoog met een lange opsomming: "It is accepted that… It is recognized that…", waarbij hij duidelijk maakte dat het oordeel van de internationale gemeenschap er wel iets toe doet, maar dat het vooral van belang is dat Israël zelf toegeeft gebieden te bezetten en oorlogshandelingen te verrichten, met andere woorden zelf toegeeft dat het internationale recht van toepassing is op specifieke situaties die onderdeel zijn van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

  Immers veel Israëliers en ook niet-Israëliers ontkennen dat de West Bank en Gaza bezette gebieden zijn, omdat ze vasthouden aan de Sanremo Conferentie waar expliciet het mandaat over heel Palestina overgedragen werd aan Groot Brittanië om er het Joodse thuisland te vestigen. Ondanks erkenning van oorlogshandelingen werken de Genève Conventies niet, want de Palestijnse gebieden zijn geen soevereine staat – ik weet niet of korporaal Shalit onder het krijgsgevangenenrecht valt of, als gekidnapte burger, onder het Israëlische strafrecht.

  De lijst met schendingen van de resoluties van de VN veiligheidsraad is lang (tussen 1967 en 2000 was, ter vergelijking, Irak het subject van 69 veiligheidsraadresoluties en het bevriende Israël van 138 resoluties). Op 14 juni 1976 riep de VN middels resolutie nr. 237 Israël op om: "ensure the safety, welfare and security of the inhabitants, facilitate the return of those inhabitants who have fled the areas since the outbreak of the hostilities and recommends the scrupulous respect of the humanitarian principles contained in the Geneva Conventions of 12 August 1949." In opeenvolgende resoluties is Israël steeds aangesproken op het uitstellen van uitvoeren van de resolutie. Op 22 maart 1979 droeg de Veiligheidsraad op om de bezetting van de Palestijnse gebieden onverwijld te beëindigen. Ook deze resolutie, nr. 446, is niet ten uitvoer gebracht.

  Dat de ‘special rapporteur’ van de UNWRA, professor Dugard hierover erg teleurgesteld is, hebben we meermalen kunnen lezen in de UNWRA-rapporten en in de krant. Israël lapt de resoluties inderdaad aan zijn laars; of Israël ook het internationaal recht aan zijn laars lapt is onderwerp van discussie, juridisch specialisten zorgen uiteraard dat Israël door de mazen van de internationale wet kan ontsnappen. In de rechtspraak is het zo dat men niet gelijk heeft, maar gelijk krijgt.

  Opmerkelijk vond ik Dugards standpunt – uitgesproken op een PaxChristi-IKV seminar! – dat Israël gelijk krijgt niet alleen door de "jewish lobby" in de Verenigde Staten, maar ook, met name, door de "international christian-evangelical lobby". In Islamophobia and Anti- Semitism beschreef seminardeelnemer Ziad Abu Zayyad dat moslims en joden állebei ‘de ander’ zijn en daarmee de voor de hand liggende zondebok van de christelijke westerse wereld.

  De Verenigde Staten stellen veel in het werk om Israël als vooruitgeschoven strategische militaire post in het Midden-Oosten te behouden en Israël en de VS proberen op alle manieren – onder meer door de kernwapendreiging van Iran de kop in te drukken met grotere… kernwapendreiging – om Israël een veilig immigratieland te houden voor Joden. Veilig er weg naar een land dat net als de VS kindsoldaten wettelijk toestaat. In 1827 tekende tsaar Nicolaas I van Rusland zo’n wet en stuurde Joodse jongetjes naar het front. Daar spreken we nu schande van.

 24. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Wie is die iemand, Maria? Kan die niet zelf schrijven? Ik heb er nu geen zin in, maar ik zou graag al de overige resoluties ook ontleden. Israel zal vast wel ongeschreven regels van het recht overschrijden, die bestaan immers ook, maar juridisch gezien ligt het niet zo zwart-wit. Wat ook telt zijn de memories van toelichting waar ik eerder op duidde. Wij zien alleen het eindresultaat, maar deze memories geven een aardig inzicht hoe de Arabische wereld in 1948 aan alle kanten geprobeerd heeft onder alles uit te komen.

  Overigens, aansluitend op het blog van Peter over antizionisme and islamisme: de westerse wereld heeft het niet aangedurfd om de Arabische wereld al in 1948 op zijn plichten, namelijk de erkenning van de staat Israel, te wijzen. Althans niet gecombineerd met sancties. Men was en is nog steeds bang voor de islamitische wereld. Een ideologie zoals verkondigd door Robert van Waning bewijst dit: die geeft openlijk toe de staat Israel als een vergissing te zien en voegt daar aan toe dat het de wereld wel eens duur zou kunnen komen te staan. Maw: eigen comfort is belangrijker dan de Joden na al die omzvervingen hun eigen staat te gunnen.

  Welkom bij de "Joden zijn leuke mensen, zolang ze maar geen iegen staat hebben-club!
  Reactie is geredigeerd

 25. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Friduwih Rimersma van Een ander joods geluid heeft dit geschreven, en als mail aan me gestuurd, misschien omdat zij het als reactie te lang vond.

 26. Betty schreef:

  Avatar van Betty
  Het punt wat ik wil maken is dat de basis van alles al scheef zit. De resoluties van zowel 1948 als 1967 zijn door Arabieren niet nageleefd. Ze komen er ook openlijk voor uit hoor. Jullie geven Haniyeh and Nasrallah et al veel te weinig "eer": ze zeggen het zelf. Heel het land is Palestina. Dat zeggen ze al vanf 1948, dus wat dat betreft komen zij hun deel van de resoluties niet na. Israel heeft zich daardoor, zij het dat het natuurlijk zeer ongelukkig is, in deze spagaat gedrongen. En over Arafat, dan wordt er meteen gezegd: ja, maar heeft Israel toch erkend? Tja, op papier, maar als ik in Jeruzalem naar de Palestinian National TV keek, riep hij gewoon voor de camera: we marcheren door naar Tel Aviv, Haifa, Nazareth. Ik geloof er niet zo in, Maria.

  Zo lang mensen die kant van het verhaal niet willen erkennen, blijven ze lid van mijn "Joden zijn leuke mensen, zolang ze maar geen eigen staat hebben-club".

 27. jjw van waning schreef:

  Avatar van jjw van waning
  "A voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the children of Israel; for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God." Jeremiah 2:21.

  This week the forces of good will assemble in the city of Ann, [ie. Annapolis, vw] the Queen who presided over her colonies, an apt gesture as the Israeli colonialist state meets to consider the fate of its Palestine colony, the one carefully preserved behind its apartheid wall of infamy, to attempt once again the fraud perpetrated on the American people and the United Nations that Israel is sincere in wanting peace. The moguls that control our press and TV channels sing the praises of Ehud Olmert and the Israeli Knesset as custodians of peace seeking to bring justice to the war weary peoples of Palestine. Thus are sown the seeds of discord that will reap the whirlwind of bitter disappointment, followed by the weeping and gnashing of teeth by these perpetrators of deceit.

  How can any serious person consider the probability of peace in Palestine when the Olmert government includes the racist party of Avigdor Lieberman who advocates the expulsion of Palestinians from their land, and has, in effect, achieved a "Targeted assassination" of the summit before the invitations went out (Ha’aretz, Yossi Verter, "Assassinating Annapolis," 15/11/07)? How can any serious person consider the probability of peace when the broker of record is the United States, the erstwhile Godfather of the Neo-con Zionists that control both Israel and the multitude of AIPACs that own our Congress? And even now, as the world waits with baited breathe the possibility of peace, the racist government of Olmert cuts off electricity to the already decimated people of Gaza because he does not accede to international law but only to his own.

  In brutally blunt terms, the peace process overseen by Condoleeza Rice is a joke. The United States is not an honest broker. It has colluded with the Olmert government to negate the democratically elected government of Palestine, and then, in all brazen chutzpas, has engaged a previously discarded politician, Ahmud Abbas, as a straw man to circumvent the duly elected government. In this process our government and that of Israel has decimated the Palestinian people making their lives a living hell, and they have done it in full contravention of international law that prohibits collective punishment and demands of the occupier that they care for the people under their control. Concurrent with these deplorable actions, the "broker," the fair and balanced broker, has not only continued its normal welfare to the state of Israel in the form of 5 billion in aid, but has doubled that this year while adding an additional 15 billion over the next ten years. How can the world blind itself to the hypocrisy of these actions?

  But the picture painted above does not reveal the real reason why peace is impossible in Palestine. The real reason is imbedded in the reality of Zionism and the forces that now control and have controlled the rise of the Israeli state from the very beginning. It is that story that must be told for in it resides the curse of Jeremiah condemning the Jews who have "perverted their way, and they have forgotten the Lord their God."…

  http://www.counterpunch.org/cook11232007.html

 28. maria schreef:

  Avatar van maria
  Jan Willem, je bent er nog. Ik ben blij!!!

Leave a ReplyMeest recente berichten