Pseudoreligieuze leiders: Pim Fortuyn

In het verband met een debat over religieuze leiders werd door Betty – mijns inziens terecht- gesteld dat Hitler een religieuze leider was- een pseudo-religieuze leider volgens mij.

Ook Pim Fortuyn heeft zich op een buitengewoon problematische manier als een religieuze leider gepresenteerd.
Extreem-rechtsen in België en Duitsland weten wat zij aan Fortuyn hebben: een verlosser en een voorbeeld. De Duitse extreemrechtse NPD’er Pastörs: “Hij [Fortuyn] hoorde het hulpgeroep dat uit de bevolking opklonk. Hij was hun verlosser.” (de Volkskrant 29-9-2006) Uit Fortuyns werk De verweesde samenleving ( subtitel: een sociologisch-religieus tractaat [!] ):

”Een leider van formaat is Vader en Moeder ineen. Hij stelt de Wet en waakt over de samenhang in de kudde. De bekwame leider is de bijbelse goede herder. Hij is normsteller en bruggenbouwer. Hij is streng en barmhartig. Hij is ongenaakbaar en begripvol.(. . .) Ik ben gereed? U ook? Op weg naar het beloofde land!” (p.238)
Dick Pels schrijft daarover in De geest van Pim: “[…] over het algemeen neigt hij [Fortuyn] ertoe om zijn roeping in klassiek-messiaanse gedragenheid te aanvaarden als een heilige missie. In 1994 schrijft hij [Fortuyn] […] : “Ik moet op weg. Wellicht ligt daarin de opgave van mijn leven. Als je nadenkt over Moses op deze manier begrijp je pas hoe smartelijk hij moet hebben geleden. We weten waar dat thuis is, het gezien hebben, de weg ernaar toe kenen, maar nooit arriveren. Dat is niet alleen smartelijk, maar ook wreed. Ik hoop dat ik geen Moses hoef te zijn.” (p. 66) Fortuyn citeert ook de profeet Jesaja: “Zij roepen mij niet aan, en toch zeg ik: hier ben ik, hier ben ik.” (Pels, p. 66)

Gezien Fortuyns pseudoreligeuze leiderschapsmythos vind ik het buitengewoon problematisch dat de Leidse hoogleraar Paul Cliteur, net als anderen van de neoconservatieve Burke Stichting, Fortuyn als een groot voorbeeld beschouwen. De zelfverklaarde Mozes/Messias en manicheïstisch denker Fortuyn is een positief voorbeeld voor de Burkianen.

Paul Cliteur: “Is niet de kortstondige carrière van Pim Fortuyn één lange demonstratie geweest van tolerantie? […] Fortuyn verdient postuum de Voltaire-prijs.” (Trouw 17 januari 2004) Cliteur, die op bijeenkomsten van de LPF ter ere van Fortuyn verschijnt, heeft ook in Civis Mundi een uitvoerige Fortuyn-apologie geschreven Pim Fortuyn en de multiculturele samenleving (Civis Mundi , vol. 43 (2004), afl. 2, p. 82)

 

8 reacties op “Pseudoreligieuze leiders: Pim Fortuyn”

 1. Rolf van der Marck

  Avatar van Rolf van der MarckSorry Maria, maar je rekt dat begrip "religieus leiderschap" te veel op. Tenslotte: zowel Hitler als Fortuyn waren dankbaar slachtoffer van volkshysterie en aanbidding door de ‘miskenden’ dezer wereld: zij hebben het dankbaar aanvaard en zichzelf messiaanse allures aangemeten, maar dat maakt ze –toen en nu– niet tot religieuze leiders!

  Overigens: schande over Cliteur!

 2. Avatar van Ruud ZweistraHet fundamentele verschil tussen echte religieuze leiders en mensen als Fortuyn en Hitler, is dat de eersten een beroep op autoriteit ver boven hun eigen niveau, namelijk dat van een godheid, terwijl de laatsten beroep doen op hun eigen, menselijke, macht en/of gezag. Wat dat betreft is het rijtje Fortuyn en Hitler suggestief in zijn beperktheid, want je kan het ook aanvullen met Mahatma Ghandi en Nelson Mandela.

  Reactie is geredigeerd

 3. Avatar van Maria TreppJullie hebben wel gelijk dat er natuurlijk verschillen bestaan tussen seculiere leiders die relieuze sentimenten gebruiken en echte religieuze leiders. Interessant thema, ik zoek nog meer uit hierover.
  Zal ‘Earthly powers’ van Michael Burleigh lezen, dat o.a. erover gaat hoe atheisme omslaat in een seculiere religie.

 4. Avatar van Meneer OpinieWat met name Hitler, maar ook Fortuyn, wel gemeen hebben met religieuze leiders is dat ze hun volgelingen het idee geven dat ze beter zijn dan anderen. En dat is levensgevaarlijk, zoals blijkt uit de oplossingen die religieuze leiders en Hitler bedachten: Roei de rest maar uit, dat zijn toch maar untermenschen of heidenen. Pim Fortuyn was al een stuk humaner, die wilde ongewenste medelanders alleen maar terugsturen naar waar ze vandaan kwamen.

  Religie en messiaanse leiders zijn levensgevaarlijk. Er staan altijd fanatiekelingen op die er niet voor terugschrikken om over lijken te gaan. Hoe sneller we de religies kunnen afschaffen, des te sneller kunnen we vrede op aarde verwachten.

 5. Avatar van Maria TreppNee de religies moeten we zeker niet afschaffen. De grote godsdiensten zijn voorla erop gericht en georganiseerd het fanatisme te zussen, in institutionele banen te lijden.
  Relgieuze behoeftes zijn blijkbaar zo intens bij de mensen, er moeten kanalen voor zijn.
  Het gaat erom het fanatisme en het fundamentalisme uit de religie en uit de politiek te halen. In samenwerking met serieuze religieuze leiders.

 6. Avatar van peebee"En dat is levensgevaarlijk, zoals blijkt uit de oplossingen die religieuze leiders en Hitler bedachten: Roei de rest maar uit, dat zijn toch maar untermenschen…"

  Hilter’s gedachtengoed was gebaseerd op eugenetica ("goed geboren") en natuurlijke selectie ("survival of the fittest").

  We weten allemaal waar survival of the fittest zijn oorsprong heeft: Charles Darwin.

  Darwin’s neef, Francis Galton, is de grondlegger van de pseudowetenschap der eugenetica en hij werd sterk door Darwin beinvloed.

  We hebben inderdaad meer Darwin nodig in het curriculum van onze kinderen…krijgen we een prachtige harmonieuze en vredevolle samenleving.

 7. DenStaelenGeneraal

  Avatar van DenStaelenGeneraal@Rolf van der Marck
  nee hoor, Maria beweert helemaal niet dat Fortuyn een religieuze leider was, maar dat vooral hij en zijn fans dat vonden. een groot verschil

  @zweistra
  En elke vergelijking van Fortuyn en Hitler met Ghandi en Mandela is van een ziekelijke verderfelijkheid van heb ik jou daar. Het grote verschil wat rechtse mensen maar al te gauw vergeten, is dat Ghandi en Mandela nu juist OPKWAMEN VOOR de zwakkeren, de minderheden, de vertrapten. Wat dat betreft volgden zij Jesus’ voorbeeld nauwgezet. Dat is moedig

  Hitler en Fortuyn wilden juist de zwaksten in de samenleving (gehandicapten, zigeuners, zwarten) en de minderheden (joden en moslims) bestrijden, vermoorden en vergassen. Dat is laf, verachtelijk en verwerpelijk. Dat Fortuyn zijn homofilie ook nog als schild gebruikte en het met jongens deed wiens oma hij het land niet in wilde laten, geeft aan die verderfelijkheid alleen maar een extra dimensie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *